Christiane Koren

1764–1815

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

«Moer Koren» skrev dikt og skuespill, men er mest kjent for sine dagbøker. Dagbøkene, som sirkulerte i vennekretsen, hører til de viktigste tidsdokumenter fra tiden omkring 1814. I tillegg til å inneholde smått og stort fra Korens hverdagsliv er dagbøkene preget av den spente politiske situasjonen i samtiden.Les mer i Norsk biografisk leksikon

Les mer i Store norske leksikon

Les mer i Wikipedia