Det norske språk- og litteraturselskap

Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) gir ut verker av særlig verdi for norsk språk, litteratur- og kulturhistorie. Selskapets om lag 70 medlemmer har interesse for og kunnskap om bevaring og tilrettelegging av tekster av historisk interesse. NSL ønsker å tilby både vanlige lesere og forskere pålitelige, vitenskapelige utgaver av landets skriftlige kulturarv. Bøkene utgis etter vitenskapelige prinsipper, der språklig gransking og kommentering danner grunnlaget.

NSL har gitt ut i overkant av 50 titler, se publiseringslisten. Selskapet gir ut tekster i flere sjangere: romaner, skuespill, dikt, prosa, kildeskrifter og eventyr. Mange av titlene er flerbindsverk, f.eks. Ingard Hauges store Welhaven-utgave fra 1990-92 og samlingene med brev fra Alexander L. Kielland, Bjørnstjerne Bjørnson, Magdalene Thoresen og Jonas Lie. De siste årene har NSL bl.a. gitt ut tekstkritiske utgaver av Camilla Colletts Amtmandens Døttre, Petter Dass’ Katekismesanger, Claus Pavels’ dagbok fra 1814 og Magdalene Thoresens Billeder fra Vestkysten af Norge og Billeder fra Midnatsolens Land. Fra og med 2011 er alle nye utgivelser kun digitale (på bokselskap.no) og vi arbeider også med å få digitalisert alle tidligere utgivelser.


NSLs styre 2016/17

Styreleder: Jens-Morten Hanssen
Styremedlemmer: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Hilde Bøe, Nina Marie Evensen og Ellen Nessheim Wiger
Vara: Arnfinn Aaslund og Jon Haarberg
Kontaktopplysninger


Selskapets medlemmer

Medlemsliste pr 14/10 2016


Selskapets historie

Det norske språk- og litteraturselskap ble stiftet i 1953 av professorene Francis Bull, Didrik Arup Seip og Ragnvald Iversen. Se Einar Lundebys jubileumsskrift fra 2003 for mer om selskapets historie.