Publiseringsplan


Publiseringsliste pr. 1/1-2017Foreløpig plan for 2017:

 • Aall: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815, bind 1
 • Aall: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815, bind 2
 • Aall: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815, bind 3
 • ✓ Andersen: Fabler og hændelser
 • Andersen: Hjemfærd
 • ✓ Brun: Jomfrue Pecunia
 • ✓ Brun: Zarine
 • Dardel: Reiseskildring (i serien NB kilder)
 • ✓ Dunker: Gamle Dage
 • ✓ Duun: I blinda
 • Fangen: En kvinnes vei
 • Fangen: Mannen som elsket rettferdigheten
 • ✓ Juel: Den sterkere
 • ✓ Juel: Fragmenter
 • Kjerulf: Dagbok 1851 (i serien NB kilder)
 • Koren: reisedagbok fra turen til HUrdalen 1798 (i serien NB kilder)
 • Koren: Dagbok 1808 (i serien NB kilder)
 • ✓ Koren: Dagbok 1809 (i serien NB kilder)
 • ✓ Koren: Dagbok 1810 (i serien NB kilder)
 • ✓ Koren: Dagbok 1812 (i serien NB kilder)
 • ✓ Koren: Dagbok 1813 (i serien NB kilder)
 • ✓ Munch: Psyche
 • ✓ Munch: Sorte Svaner
 • ✓ Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker (i serien NB tema)
 • ✓ Musikk til Henrik Ibsens dikterverker (i serien NB tema)
 • ✓ Musikk til Henrik Wergelands dikterverker (i serien NB tema)
 • ✓ Normann: Bortsat
 • ✓ Normann: Dengang –
 • ✓ Skram: To Venner
 • ✓ Skram: S.G. Myre
 • ✓ Skram: Afkom
 • ✓ Sundt: Om Husfliden i Norge
 • ✓ Turi: Muitalus sámiid birraForeløpig plan for 2018:

 • Bjørnson: Det ny system
 • Bjørnson: Over ævne II
 • Bjørnson: Paul Lange og Tora Parsberg
 • Brun: Republikken paa Øen
 • Bugge: Brev
 • Duun: I eventyre
 • Duun: Storbrylloppe
 • Duun: I stormen
 • Duun: I ungdommen
 • Elster d.e: Farlige Folk
 • A. Garborg: Bondestudentar (1. utg)
 • A. Garborg: Den burtkomne Faderen
 • H. Garborg: Rationelt Fjøsstell
 • Kielland: Tre par
 • Kinck: Fra Fonneland til Svabergsveen
 • Kinck: Masker og mennesker
 • Kjerulf: Dagbok 1852 (i serien NB kilder)
 • Kjerulf: Dagbok 1854 (i serien NB kilder)
 • Krag: Ada Wilde
 • Krag: Kobberslangen
 • Lie: Fortællinger og Skildringer fra Norge
 • Lie: Lodsen og hans Hustru
 • Lie: Trold
 • Normann: Eiler Hundevart
 • Prydz: Aino
 • Prydz: Undine
 • Sivle: Vossa-Stubba
 • Edda-kvæde
 • Kongesagaer