30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Liti Kjersti og Bergekongen

Les om balladen.

Melodioppskrift: 1861 av L. M. Lindeman etter Tone Olsdotter Vestabakken, Mo, Telemark.
Orig.ms. NB Mus ms 2456:203, nr. 127. Lindemans manuskriptsamling.
TSB A 54


Tekstoppskrift: 1840-åra av M.B. Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark.
Orig.ms. NFS, M.B. Landstad 11,6. Renskrift.
TSB A 54

1. Moderen taler te Dotteren sin
– til, lillil Hougjen min! –
Kvi rænne dæ Mjölk otor Brysterne din’?
– Dei leikar saa let gjennom Lunden –

2. Det er ikke Melk om du synes saa
det er den brune Mjoden æg spilde igaar

3. Æg æ no vel so gammel en Kvindo
– Ti lillil Hougjen min! –
æg kan vel Melk aa Mjo adskille

4. Det nyttar kje længer aa dylje fe dæg
Elvekongjen i Bergje hæv lokka mæg.

5. Hæv Elvekongjen i Bergje lokka dæg
aa hot gav noi han i Foræring te dæg

6. aa han gav no mæg den Silkjesærk
aa den hæv æg sliti mæ Svee aa Verk

7. Aa han gav no mæg dei sylvspændte Sko
aa dei hæv æg sliti mæ stor Uro

8. Aa han gav no mæg et röde Guldband
der kom aller bæri om Dronnenggens Haand

9. Aa han gav no mæg ei Horpa af Gul
aa den skal æg bruke naar æg va sorrigfuld

10. Aa ho slo no paa den 1 ste Streng
aa dæ horde Elvekongen uti sin Seng

11. Aa ho slo no paa den 2 den Streng
aa Elvekongen snakka te liden Smaadreng

12. Aa ho slo no paa den 3 die Streng
no salar du ut Gangaren min

13. Aa ho slo no paa den 4 Streng
Elvekongjen klædde sæg for sin Seng

14. Sala no du ut Gangaren graa
saa vil me kon rie te Kongjens Gaar

15. Elvekongjen kom sæg rians i Gaar
Jomfuen ute fe honom staar.

16. Han klappa henar ved hviden Kjinn:
Aa kunde du kje dölje længer for Moderen din?

17. Samle no du dit Gul i Skrin
no hæv æg sala ut Gangaren min

18. Elvekongen ha en Gangar saa spak
han lyfte liti Kjersti uppaa hans Bak

19. Aa dei rei gjennom den grönan Lund
der kom kje Or udaf henars Mund

20. Synes du Vægjen den æ for lang
eller synes du Salen den æ for trang

21. aa inkje æ Salen mæg for trang
men æg synes Vægjen den æ for lang

22. Aa som dei kom sæg te Bergje fram
aa henars smaa Börn emod henar sprang

23. Aa some dei leika aa some dei lo
aa some strödde Perlur for Moderens Fod

24. Aa tappe no i en Konne med Viin
aa tri Villarkorn saa kastar du uti

25. Aa fram kom henars Dotter, var smal som et Band
ho dansa den Dansen mæ Sylvkonna i Haand

26. Aa hore æ du föd aa hore æ du boren
aa hore æ alle dine Jomfru Klæder skoren

27. I Norgje æ æg föd og i Norgje æ æg boren
i Norgje æ alle mine Jomfru Klæder skoren

28. Den 1 Dryk ho af Sylvkonna drak
daa gleymde ho burt hokke hena ha skapt

29. Aa hore æ du föd aa hore æ du boren
aa hore æ alle dine Oklane skoren

30. I Bergje æ æg föd aa i Bergje æ æg boren
i Bergje æ alle mine Oklane skoren

Boken er utgitt av Norsk visearkiv

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om 30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Vi vet ikke sikkert når de første balladene ble sunget i Norge, men man antar at det må ha blitt laget ballader så tidlig som på slutten av 1200-tallet mens Erik Magnusson var konge. Alle balladene er likevel ikke diktet i middelalderen. Så lenge balladene har vært populære, har det blitt skapt nye samtidig som de eldste har blitt endret.

Les mer om og hør balladene på cd-antologien Norske Ballader - 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr utgitt av Norsk visearkiv.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.