30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Om Marie

(Maria Magdalena)

Dette er en ballade om synd, soning og tilgivelse. Det var stor synd for en kvinne å få barn uten å være gift, og her har hun i tillegg begått incest. Seksualmoralen var ikke den samme for menn og for kvinner, og det er kvinnen som dømmes mens mennene går fri. Til gjengjeld får hun tilgivelse og løfte om en plass i himmelen.

Jomfrudom og synd
Maria er ved brønnen og henter vann da en gammel mann (Kristus) kommer og ber om drikke. Hun har ikke noe drikkekar, men han sier han vil drikke av handa hennes dersom hun er jomfru. Maria sverger på det, men han vet at hun har tre barn; et med faren, et med broren og hva verre er, med soknepresten. Han dømmer henne til å leve som eneboer i sju år. Etter at dommen er sonet, møter hun Kristus på nytt og forteller at straffen var som en glede for henne. Kristus sier da at det er en stol til henne i Himmelen. Hun har sonet synden sin.

Helgenen Maria Magdalena
Visa hører til i gruppen legendeballader, som blant annet henter stoffet sitt fra fortellinger om helgener og martyrer. I Norge heter kvinnen bare Maria eller Marie, men i Sverige, Danmark og Finland heter hun oftest Maria Magdalena. Helgenen Maria Magdalena består egentlig av tre bibelske personer: den anonyme kvinnen som vasket Jesu føtter og tørket dem med håret sitt, Maria fra Betania som var søster til Marta og Lasarus, og endelig Maria Magdalena (fra Magdala) som sto under korset da Jesus døde og var den første han viste seg for etter oppstandelsen.

Bortsett fra botferdigheten har ingen av disse kvinnene noe felles med Maria i legendevisa. Temaet er sannsynligvis hentet fra en annen, og mindre kjent helgen: Maria fra Egypt. Ifølge legenden hadde hun levd 17 år som prostituert i Alexandria da hun ville ta en pilegrimsreise til Jerusalem. Der fikk hun en religiøs opplevelse og dro ut i ørkenen og levde som eneboer i hele 47 år. Da kom en gammel abbed og gav henne nattverden, og dermed døde hun. En løve kom og hjalp abbeden med å gravlegge henne. Visa om den syndige kvinna har vært svært populær i alle de nordiske landene, det ser vi på mengden av oppskrifter. Lignende viser har også vært sunget i andre europeiske land.

Sunget av kvinner
Dette er ei vise som dømmer kvinner svært strengt. Det er ikke snakk om at faren, broren eller presten er syndere. Skylden legges bare på Maria. Derfor er det underlig at de aller fleste som sang denne visa var kvinner, og vi vet at flere av dem selv hadde barn uten å være gift. En mulig forklaring er at det ender bra. Balladen slutter med at Maria får tilgivelse og løfte om en plass i himmelen, og dermed kan den gi en form for trøst.

Hvem kan ha hatt interesse av å spre et slikt budskap? Kirken er en opplagt kandidat. Men da virker det rart at soknepresten er en av Marias partnere. Den finske viseforskeren Ann-Mari Häggman, som har skrevet en doktoravhandling om balladen, mener at de vandrende tiggermunkene, som på et vis konkurrerte med prestene, kan være opphavsmenn til visa.

Boken er utgitt av Norsk visearkiv

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om 30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Vi vet ikke sikkert når de første balladene ble sunget i Norge, men man antar at det må ha blitt laget ballader så tidlig som på slutten av 1200-tallet mens Erik Magnusson var konge. Alle balladene er likevel ikke diktet i middelalderen. Så lenge balladene har vært populære, har det blitt skapt nye samtidig som de eldste har blitt endret.

Les mer om og hør balladene på cd-antologien Norske Ballader - 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr utgitt av Norsk visearkiv i 2010.

Se også Norske mellomalderballadar i åtte bind, utgitt digitalt av Nasjonalbiblioteket 2015-2016

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.