30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Rolandskvadet

(Roland og Magnus kongen)

Les om balladen.

Melodioppskrift: Færøysk melodi innført av Klara Semb.
Klara Semb: Norske folkedansar. Oslo 1985, s. 157.
TSB E 29


Tekstoppskrift: 1840-åra av M.B. Landstad etter Laurantz Groven, Seljord, Telemark.
Orig.ms. NB Ms. fol 1803 c, s. 89–95. Renskrift.
TSB E 29

1. Sex mine Sveiner heime væra
gjöyme dæ Guld i Bolle
dei are sex paa Hedninges Laando
pröve dei Jönni kalle

2. Dei vænde up sit herlit Segel
högt up i Segleraa
saa segler dei paa hedningelaando
i Virkedajine tvaa.

3. Aarin aa saa Ankarine
fæste paa kvite Sanden
dæ va Magnus Kongjin
trö den fyste paa Lande.

4. Fram saa kjæme dæ Konnings Ljoe
dæ klæt i Slire-Vænde
Rolan leika mæ Lure sine
hor han vi sæg utvende.

5. Te saa svara Hedningen
tyktes han væra fylkte:
dæ æ kappa ta Christne Laandi
dei skjine som Hjelmen gjylte

6. Te saa svara Hedningen
han tos have livt saa lænje
Dei hæve Hingunn christen Mands
som Skatten kons hæv fængie.

7. Kunna me inkje Skatten kons
ta dessa Laando faae
saa skaa me up paa Rusarvodden
aa slaas uti dagine tvaa

8. Dei sloges ut paa Rusarvodden
i Virke=Dajene tvaa,
daa falt Hedningjen fe Rolands Sværi
som Storren fe goan Jaa.

9. Dei sloges ut paa Rusarvodden
vore dei adde vreie
saa falt Hedningjen fe Rolands Sværi
som Snioen han driv uti Heie.

10. Roland Höggje trea Högje,
ville han lift sine Drengir
saa höggje han sonde Sværi sit,
som han ha bure saa længje.

11. Dæ va Roland Kònnungs-Frenden
tos væra stæd i Vaande,
«Gud, aa Gud, aa Maria Moir
dei dræge mæg Sværi ta Haande.»

12. «Gangje tvei ta adde ut
aa takje mæ dikkon Makar,
sjaa om di kan Sværi Dvælje-Dvolg
ta Rolans Haandi taka.»

13. Atte kjæme smaa Drengjen
seie dei ifraa
me kan inkje Sværi Dvælje-Dvolg
ta Rolands Haando faae.

14. Roland sætte Luren fe bloute Mund,
blaaste han i mæ Vreie,
daa revna Mur aa Marmorstein
i nie Dögrir mæ Leie.

15. Roland sætte Luren fe bloute Mund
blaaste han i mæ Avle
daa revna Muur aa Marmorstein
Lioe dæ bær uti Lande.

16. Dæ va Roland Konnungs-Frenden
blæs uti gjylte Haan,
daa revna Muur aa Marmorstein
aa Magnus Kongjens (Taan?)

17. Daa bræste Magnus Kongjen i graate:
hot bitdar Roland, Frenden min
naa höirer æg Luren laate.

18. Fram saaa gjænge Magnus Kongjen
mæ saa stor ei Attraa
Roland rætte Svære fraa sæg
som han ville Kongjen dæ faae.

19. Fram saa gjænge Magnus Kongjen
mæ saa stor ei Træga,
Roland rætte Svære fraa sæg
som han ville Kongjen dæ gjæva.

20. Dei sloges ut paa Rusarvodden
Virkje=Dagjene tvaa
saa falt Hedningæn fe Dvælge-Dvolg
som Storren fe goan Jaa.

21. Dei sloges ut paa Rusarvodden,
vore dei adde vreie
saa fædde Hedningjen fe Dvælge=Dvolg
som Snioen den driv uti Heie.

22. Dei sloges ud paa Rusarvodden
vore dei adde moe,
Soli fæk inkje skjene bjart
saa skógje dæ Röikjen ta Bloe

23. Heimte saa kjæme han Magnus Kòngjen
dei sætte sæg adde raue,
han ha fudde Skjæppe mæ Sylv aa Guld
daa va adde Hedningæn daue.

24. «Gvi sitje di her aa saavar
drukne aa inkje kaate?
Hæve de paa Soto legje
Hellaa raske Drengjine laates?»

25. «Du tar inkje Drotningen ondras paa kon
om me hæver Seiren fengje,
han hæve laates Roland Konungs Frænden
aa der te nyte Drengjir.

26. Dæ va han den Magnus Kongjen
tæke sæg nye Sind
saa let seiler dei Kringle-Bori
kvore Gangje omkring

27. Dæ va han den Magnus Kongjen
tæke sæg nye Vælde
saa let seiler dei om Kringle-Bori
kvore Morgon aa Gvelle.

Boken er utgitt av Norsk visearkiv

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om 30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Vi vet ikke sikkert når de første balladene ble sunget i Norge, men man antar at det må ha blitt laget ballader så tidlig som på slutten av 1200-tallet mens Erik Magnusson var konge. Alle balladene er likevel ikke diktet i middelalderen. Så lenge balladene har vært populære, har det blitt skapt nye samtidig som de eldste har blitt endret.

Les mer om og hør balladene på cd-antologien Norske Ballader - 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr utgitt av Norsk visearkiv i 2010.

Se også Norske mellomalderballadar i åtte bind, utgitt digitalt av Nasjonalbiblioteket 2015-2016

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.