30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Valivan

Les om balladen.

Melodioppskrift: Av O. M. Sandvik etter Svein Tveiten, Bykle, Setesdal, Aust-Agder.
Orig.ms. NB Mus ms a 1810:1848, nr. 17. Sandviks manuskriptsamling.
TSB D 426


Tekstoppskrift: 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder.
Orig.ms. EFA, T. Hannaas 425, s. 55.61.
TSB D 426

1. Valivan kauper seg seg soks o skjære
so let han kvendeklæi gjera
– Men Valivan seilar årleg –

2. O Valivan kauper seg soks o jønn
so klæder han seg i silke grønn

3. O Valivan rider mot kongeslott
gjekk inn ti stols Marjitt so seint um ei nott

4. Han klappa på dynne mæ finganne små
«Æ du inne stols Marjit skrei lokunn ifrå»

5. «Nei inkje tilbud so heve eg fått
o ingjen so lukkar eg innum i nott»

6. «Jau eg æ ei fruge ifrå Engelands by
du lære meg silkjesaumen o sy

7. Eg æ ei fruge frå Engeland
du lære meg saume de beste du kann»

8. Stols Marjit ho reiste seg upp ifrå
ho gjekk or seng skreidde lokunn ifrå

9. So sette ho fram ein forgjyllte stol
«Set deg ned skjon jomfru trøytt o fære-mo.

Ho bad han sova hjå seg

10. «Nei inkje so må eg sova hjå deg
men eit stykkji på vegjen du fygjer vel meg.»

Burte

11. «Ja Olav uppi byen han kann eg alltid få
Men Valivan fær eg alli sjå.

12.Å Olav i byen han kjenner eg væl
men Valivan hev eg i hugjen so kjær

13. Stols Marjit ho sette seg innte mæ veg
«Eg orkar ‘kje lenger o fygje deg»

14. «Ja orkar du kje lenger o fygje meg
so æ eg vel go-fy o bera deg»

15. Men stols Marjit tenkte mæ sjove – seg:
Tru du æ sterkare du hell eg

16. «Hott va de eg høyrde som singra so
æ de kje brynjeringanne små?»

17. «Nei de æ kje brynja som singra so
men det e syljunne store o små»

18. So lyfte han henne på høyan-hand
o bar henne ne på skjippar-strand

19. «Eg tikji du æ i din stego so stor
du kunna gott vera ein riddarson»

20. «Vel må eg vera i stego mi stor
fy dei æ so breie dei skjippar-bor»

21. «De tappar meg i ei skål av mjø
o de av den tunna eg førd’ ifrå sø»

22. Dei skjenkte so lengji som tunna rann
ti stols Marjit sovna i Valivans fang

23. O Valivan tala ti liten smådreng
«De dreiar mitt skjip som for bylgja gjeng»

24. O Valivan klappar stols Marjit på silkjeseng
«No må kje stols Marjit sova leng»

25. Han klappa stols Marjit på kjinni rø
«Å søve du lenger so bli de din dø»

26. Stols Marjit reiste seg upp i vrå
ho såg inkje lande men bylgjunne blå.

27. «O bære meg fy mine bonne so små
eg reiste ifrå skreidde lokunne på»

28. «Nei eg ser de på dine bryster so små
du hev inkje halli små bonne åt

29. Eg ser de på dine kjinner so rød
du hev inkji litt noko barnenød

30. O eg ser de på di luve
at du æ møy o ingjo fruge»

31. «Ja ska eg fygji mæ deg ifrå land
so må du sei meg ditt rette namn»

32. «Ja eg æ ein skjippar eg hev inkje namn
men smådrengjinn kallar meg Valivan»

33. «Ja Valivan hev eg so lengji trått
o lova vere Gud so hev eg ‘ann fått»

Boken er utgitt av Norsk visearkiv

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om 30 ballader – om drap og elskov, skjemt og lengsel

Vi vet ikke sikkert når de første balladene ble sunget i Norge, men man antar at det må ha blitt laget ballader så tidlig som på slutten av 1200-tallet mens Erik Magnusson var konge. Alle balladene er likevel ikke diktet i middelalderen. Så lenge balladene har vært populære, har det blitt skapt nye samtidig som de eldste har blitt endret.

Les mer om og hør balladene på cd-antologien Norske Ballader - 30 ballader om drap og elskov, skjemt og lengsel blant riddere, jomfruer, kjemper og dyr utgitt av Norsk visearkiv.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.