Dagbok 1552-72

av Absalon Pederssøn Beyer

[1554]

1554 resignered Haagen Bergens Scholæ oc drog til Trondhiem

Døde her RoaldHer Roald] ukjent prest. Peder Simensson ble rector etter ovennevnte Haagen Laurensson. tempore omnium sanctorum.tempore omnium sanctorum] Allehelgensdag, 1. november. oc her Per Simenssonher Per Simensson] Peder Simonssønn Krag (også kalt Petrus Symonis Cragius) sønn av rådmann i Bergen Simon Jacobssønn (død før 1562) og Karen (død 1567). Simon Jacobssønn var trolig en velholden mann; han eiet hus ved Bryggen, som sønnen arvet (jfr. 10 og 11/1–1571). P.S. oppholdt seg 1548–52 i København, der han studerte for en del med støtte av Geble Pederssøn. Rector stillingen ved Katedralskolen hadde han til april 1557, da han fikk Fana sognekall. P.S. ønsket å beholde samtidig rectorstillingen, men det gikk lensherren Christoffer Valkendorf ikke med på; han oppholdt seg meget i Bergen, hadde kapellan i Fana, og kunne derfor jevnlig delta i domkapitlets møter. P.S. var en meget ansett og betrodd mann; 1555 reiste han etter Geble Pederssøns anmodning sammen med Nils Henrikssønn Hess (sogneprest til Voss) til København for å forhandle om biskopens avskjed og valg av hans etterfølger. 1565 fulgte han lensherren Erik Rosenkrantz til Stavanger for å hjelpe ham med å få orden på de kirkelige forhold i bispedømmet. Han var medlem av domkapitlet og fungerte som forretningsfører for kapitelsgodset (Quæstor Capituli). P.S. døde 28/12-1580. Hans enke Kirstine Andersdotter levde enda 1593. (B.h.f. skr. nr. 41 s. 108.) kalled i hans stedt

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1552-72

Absalon Pederssøn Beyers dagbok er bevart nesten komplett. I tidligere opptegnelser er den ofte feilaktig blitt kalt Liber Capituli Bergensis - Bergens kapitelsbok. Den dekker tidsrommet 1552-71 og er den viktigste kilden vi har til viten om livet på 1500-tallet.

Bergen var den gang Norges eneste storby, og i dagboken kan vi lese om alt fra barnefødsler og bryllup til sykdom og død og forbrytelser og straff. Absalon forteller om hva som skjer i omgivelsene rundt ham, og tar stilling til umoralen han er vitne til i samfunnet. Innimellom kommer det også små kommentarer til hendelser i privatlivet. Faktisk åpner dagboken med at hans nygifte kone ankommer Bergen. Dagboken ble første gang utgitt i 1858.

Kommentarene er tilgjengelige som pop-ups i teksten. Etter teksten finnes Trygve Knudsens forord, Ragnvald Iversens innledning, ordforklaringer, samlede kommentarer og forkortelser.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.