Dagbok 1552-72

av Absalon Pederssøn Beyer

[1555]

1555 18 Augusti fal M. GebleM(agister) Geble] Geble Pederssøn er født på Alstadhaug omkr. 1490. Moren Margrete var av adelig ætt, faren Peder Simonssønn ble senere rådmann i Bergen. G.P. begynte på skole i Trondheim, fortsatte på Bergens katedralskole og studerte flere år i Alkmaar (Holland) og Louvain (Belgia). Her ble han kjent med renæssansen og kom under innflytelse av den hollandske form for humanisme; han tok i Louvain magistergraden i filosofi. Da han kom tilbake til Bergen 1517, fungerte han som rector ved Katedralskolen et års tid, ble kannik og ordinert til prest ved Mariakirken. (D.N. XVII B. s. 230.) Han steg i de geistlige grader til erkediakon, og i begynnelsen av 1536 valgtes han til biskop i Bergen. Sommeren 1537 ble han av Christian III kallet til superintendent over Bergens stift og ordinert i Vår Frue Kirke i København 2. september 1537 av Johannes Bugenhagen. Samtidig fikk han av kongen som en personlig gunstbevisning til lønn og underholdning inntektene av Munkeliv og Jonsklosterets eiendommer. De rikelige innkomster nyttet han til kirkelige formål, han lot bygge ny katedralskole på Domkirkegården og la vinn på ved denne skole å utdanne dugelige evangeliske prester. For egne penger satte han Gråbrødreklosteret i stand til bolig for superintendenten, da Munkelivklosterets bygninger som i den siste katolske tid hadde vært bispegård, var ødelagt ved brand. Han kostet også reparasjon av den gamle fransiskanerklosterkirke, som nu var stiftets domkirke. G.P. var ugift og tok seg med interesse av unge lovende elever, gav dem underhold og losji i bispegården og kostet videre utdannelse på dem i København og ved tyske universiteter. Han søkte å bekjempe det lastefulle og ugudelige liv i Bergen og oppfordret derfor geistligheten til flittig å preke katekismen. (N.8.L.) i popelsi.popelsi] (mnty. poppelsi(g)e)-apopleksi. I Oration er datoene for slagtilfelle og død henholdsvis 16. august og 7. mars.

Same aar ved S: Michels tidS. Michels tid] Mikæli, mikkelsmesse, 29. september. drog Christofer HuidfelChristoffer Huidfel] Christoffer Ottessønn Huitfeldt (1501–59) av dansk fornem ætt, fra 1537 lensherre over Steinviksholm len (Trøndelag), 1/6-1542 ble han forflyttet til Bergenhus len med Stavanger stift (N.R.R. I s. 64), hertil ble lagt Finnmark og Helgeland i 1545 og Færøyene (1553–56). CH. var lensherre i Bergen til 1555. Fra høsten 1553 ble han medlem av riksrådet; i Bergen opptrådte han med bestemthet og viste fasthet overfor tyskernes krav. herfraa, cui Canonicicui Canonici] hvem [Huitfeldt] kannikene gav et beger, som veiet 36 unser. donarunt poculum 36 vnciarum.

Droge her Nils til Vos oc her Per Simensson til Danmarch efter een superintendens endog M. Geble leuede dog efter hans befalling, quibus Canoniciquibus Canonici] kannikene skjøt sammen til dem 10 rhinske gylden, 52 bergensgylden og en forgylt kalk på 52 unser. contulere 10 Rhenanos et 52 berger gyllen,berger gyllen] bergen-gylden = 12 lybske eller danske skillinger. et deauratum calicem 52 vnciarumuncia] gammel vektenhet, ca. 30 gr.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1552-72

Absalon Pederssøn Beyers dagbok er bevart nesten komplett. I tidligere opptegnelser er den ofte feilaktig blitt kalt Liber Capituli Bergensis - Bergens kapitelsbok. Den dekker tidsrommet 1552-71 og er den viktigste kilden vi har til viten om livet på 1500-tallet.

Bergen var den gang Norges eneste storby, og i dagboken kan vi lese om alt fra barnefødsler og bryllup til sykdom og død og forbrytelser og straff. Absalon forteller om hva som skjer i omgivelsene rundt ham, og tar stilling til umoralen han er vitne til i samfunnet. Innimellom kommer det også små kommentarer til hendelser i privatlivet. Faktisk åpner dagboken med at hans nygifte kone ankommer Bergen. Dagboken ble første gang utgitt i 1858.

Kommentarene er tilgjengelige som pop-ups i teksten. Etter teksten finnes Trygve Knudsens forord, Ragnvald Iversens innledning, ordforklaringer, samlede kommentarer og forkortelser.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.