Dagbok 1552-72

av Absalon Pederssøn Beyer

Forkortelser

 • B.bm. – Bergens bymål.
 • Db. – Dagboken.
 • gda. – gammeldansk,
 • gno. – gammelnorsk.
 • K. – Kommentar,
 • mno. – mellomnorsk,
 • nty. – nedertysk.
 • mnty. – middelnedertysk.
 • mlat. – middelalderlatin.
 • O. – Oration.
 • Bang – A. Chr. Bang: Den norske Geistlighed i Reformationsaarhundredet. (Chr.a. 1895)
 • B.F. – Bergens Fundas utg. ved Mikjel Sørlie (Bergen 1957).
 • B.h.f. skr. – Bergens historiske forenings skrifter.
 • B.L. – Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen (Bergen 1952).
 • Borgerboken – Bergens Borgerbog utg. ved N. Nicolaysen. (Chr.a. 1878).
 • D.B.L. – Dansk biografisk leksikon.
 • D.A.A. – Danmarks Adels Aarbog.
 • D.N. – Diplomatarium Norvegicum.
 • D.H.T. – (Dansk) Historisk tidsskrift.
 • Edv. – Edvard Edvardsen: Bergens beskrivelse (Bergen 1951 – 52).
 • Frimann – C. Frimann: Almindelig Samling af Stiftelser og Gavebreve. (Kbh. 1774–77).
 • Hatting – Albert Hatting: Forsøg til en Præstehistorie etc. (Kbh. 1775).
 • K.W. – Chr. Koren Wiberg: Det tyske Kontor i Bergen (Bergen 1899).
 • Lampe –J. F. Lampe : Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen I/II (Chr.a. 1895–96).
 • N.H. – Norges historie fremstillet for det norske folk 111 og IV (Kra. 1909–17).
 • N.R.R. – Norske Rigs Registranter.
 • N.L.R. – Norske Lensrekneskapsbøker.
 • N.R.J. – Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16. Aarh.
 • N.H.D. – Norske Herredags Dombøger.
 • N.M. – Norske Magasin I, II og 111.
 • N.B.L. – Norsk biografisk leksikon.
 • N.s.T. – Norsk slektshistorisk tidsskrift.
 • N.T.G. – Norsk tidsskrift for genealogi.
 • N.H.T. – (Norsk) Historisk tidsskrift.
 • N.T.T. – (Norsk) Teologisk tidsskrift.
 • P.h.T. – Personalhistorisk tidsskrift.
 • Paus – H. Paus: Gamle Kongelige norske Forordninger etc. (Kbh. 1751).
 • Resen – P. H. Resen: Frederik II’s Krønike. (Kbh. 1680).
 • Rørdam – H. F. Rørdam: Danske Kirkelove (Kbh. 1883–89).
 • Saml. – Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1552-72

Absalon Pederssøn Beyers dagbok er bevart nesten komplett. I tidligere opptegnelser er den ofte feilaktig blitt kalt Liber Capituli Bergensis - Bergens kapitelsbok. Den dekker tidsrommet 1552-71 og er den viktigste kilden vi har til viten om livet på 1500-tallet.

Bergen var den gang Norges eneste storby, og i dagboken kan vi lese om alt fra barnefødsler og bryllup til sykdom og død og forbrytelser og straff. Absalon forteller om hva som skjer i omgivelsene rundt ham, og tar stilling til umoralen han er vitne til i samfunnet. Innimellom kommer det også små kommentarer til hendelser i privatlivet. Faktisk åpner dagboken med at hans nygifte kone ankommer Bergen. Dagboken ble første gang utgitt i 1858.

Kommentarene er tilgjengelige som pop-ups i teksten. Etter teksten finnes Trygve Knudsens forord, Ragnvald Iversens innledning, ordforklaringer, samlede kommentarer og forkortelser.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.