Dagbok 1552-72

av Absalon Pederssøn Beyer

Ordforklaringer

Følgende ord som forekommer gjentatte ganger i Db. er forklart her og er ikke gjentatt i kommentaren:

 • afløse – gi syndsforlatelse (av geistlig).
 • alb.albus – hvid, gammel dsk. mynt = 1/3 eller 1/4 sk.
 • antworde – (over) gi, levere.
 • bede gode nat (eller nætter) – si farvel, ta avskjed; ønsket «gode natt» (eller «gode netter») var tidens alminnelige hilsen.
 • berette – meddele alterens sakrament.
 • beskeden, en – svar, avgjørelse.
 • besmerpundt (bismerpund) – 6 kg.
 • bestaa – tilstå, vedgå, vedkjenne seg.
 • bliffue – drukne, omkomme på sjøen,
 • bolskab – frille, elskerinne.
 • baade (pret. av bede) – bad.
 • baa(d)smend – matroser, sjøfolk.
 • compan (gno. kompánn, kumpánn over mnty. kumpân fra mlat.companio, egtl. brødfelle) – kamerat, i Db. = fyr, person.
 • daler (thaler, Jochimsdaler, Joachimsdaler) – en riksmynt fra Christian III s tid, den skulle inneholde ca. 28 gr. fint sølv.
 • dannemand (dandemann), dannequinde – mann, kvinne av ærbart rykte, hedersmann (kvinne),
 • deld, deeld – ting, utstyr (til krigsførsel).
 • dobbel – hasardspill (med terninger).
 • efterne – etternevnte.
 • fetal(l)ie – viktualier, matvarer, proviant.
 • fingen och wfingen penning – penger som er ervervet, og som i fremtiden måtte bli ervervet.
 • forne, forscrne – før nevnte, foran omskrevne.
 • fornumstig – forstandig, klok.
 • fyrrør – gevær, ildvåpen.
 • føge (mnty. vôge, egtl. passende) – ringe, liten, ubetydelig.
 • faa (pret. fech, fich) – ofte: gi, rekke.
 • garp (gno. garpr.) – bruktes fra begynnelsen av 15. årh. og senere nærmest som økenavn på tyskerne på Bryggen, i gno. bet. av en rå, hensynsløs og skrytende person.
 • heck (hick) (verb pret.) – hang.
 • heden (hæden) – derfra, bort.
 • hofmænd, hofkarl – hovmenn kaltes lensherrens svenner eller fogder,
 • hues, hvis (mnty. wes. gen. til wat) – hva, det som.
 • huid, hvid – gammel dsk. mynt se ovenfor,
 • induciæ – våpenhvile,
 • kag – en pæl som var oppsatt på offentlig plass og ble nyttet til kagstrykning av forbrytere.
 • kagstube – piske en person bundet til kagen.
 • kanne (mål) = 2 liter.
 • kvintin (quintin) – 3,6 gr. (som gull- og sølvvekt).
 • kyndelmesse (missa candelarum – lysmesse) – 2. februar.
 • leed – geled.
 • lem – loft, øverste etasje i et hus.
 • lene (mnty. lênen) – låne.
 • lod – ca. 15 gr.
 • mandtslegt, manslegt (mno. mannslekt) – manndrap.
 • mark (mynt) – – 12 sk.
 • pinke – fartøy med flat bunn og høy akterdel.
 • ved det pas – omtrent på den tid.
 • rapir – spansk fektekårde med lang, smekker klinge.
 • resignere – frasi seg, ta avskjed (fra en stilling).
 • rundfisk – fisk som er oppskåret i buken og tørket på hjell (stokkfisk).
 • rusting, rysting – mønstring.
 • rund (adj.), rundeligen (adv.) – gavmild, «raus», overflødig, rikelig.
 • sagefal(d) – sakefall, bøter for rettsstridige handlinger.
 • secret (lat. secretum) – segl.
 • sententz – dom.
 • sinne – gang.
 • skudsmaal – utsettelse,
 • skud, skutt, skyt – skyts,
 • spitz, spiss – spyd.
 • steffsøn – stesønn.
 • stycke (mål) = l 1/2 tønne (mel), 2 tønner (malt).
 • styld (gno. stuldr) – tyveri.
 • tiltal, paatal – krav, fordring,
 • tøffue (mnty. toven) – nøle, bie, vente (på en).
 • vippe(bom) – losse- og lasteinnretning som var eiendommelig for Bryggen
 • vog (vekt) – 18 kg.
 • aage – seie.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbok 1552-72

Absalon Pederssøn Beyers dagbok er bevart nesten komplett. I tidligere opptegnelser er den ofte feilaktig blitt kalt Liber Capituli Bergensis - Bergens kapitelsbok. Den dekker tidsrommet 1552-71 og er den viktigste kilden vi har til viten om livet på 1500-tallet.

Bergen var den gang Norges eneste storby, og i dagboken kan vi lese om alt fra barnefødsler og bryllup til sykdom og død og forbrytelser og straff. Absalon forteller om hva som skjer i omgivelsene rundt ham, og tar stilling til umoralen han er vitne til i samfunnet. Innimellom kommer det også små kommentarer til hendelser i privatlivet. Faktisk åpner dagboken med at hans nygifte kone ankommer Bergen. Dagboken ble første gang utgitt i 1858.

Kommentarene er tilgjengelige som pop-ups i teksten. Etter teksten finnes Trygve Knudsens forord, Ragnvald Iversens innledning, ordforklaringer, samlede kommentarer og forkortelser.

Les mer..

Om Absalon Pederssøn Beyer

Presten og historikeren Absalon Pederssøn Beyer fikk stor betydning etter at reformasjonen ble innført i 1536. Han var var en streng mann som svingte pisken over alle former for dårlig moral i Bergen. I 1552 giftet han seg med Anne Pedersdotter, som i 1590 ble dømt for trolldom og brent som heks på bålet.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.