Amtmandens Døtre (1879)

av Camilla Collett

[I, 7] (Fortsættelse til Margrethe.)

79Tyvende Mai.

Her er en forskrækkelig Travlhed i Huset de sidste Dage, i Anledning Datterens Ankomst, der forventes, tror jeg, i Overmorgen. Jeg er den Eneste, som får Lov at være i Fred. Et nyt Værelse er indrettet; der skures og bages, pudses og pyntes, som om man ventede en Prindsesse og ikke det stakkels Barn, der gik som et halvt Skumpelskud, før hun reiste. Da holdt jeg på hende, måske det nu bliver omvendt, at Turen kommer til de Andre, måske . . . dette er det Sidste, jeg har at berette om hende.

80Foråret er også kommet. Det kom i Nat. Efter den lange Kulde med det triste Syn af de bladløse Træer og brune Bakker, blev Luften med et lummer igår og imorges faldt der en varm Regn. Der står et Glas med Blåveis og gule Marianøgler på Komoden; mon det er fra Amalie? Hun er dog god, Amalie. Engene er skinnende grønne, man kan høre Løvet sprætte, og over Birkeskoven hænger der et gjennemsigtigt, lysegrønt Flor. Jeg har åbnet alle Vinduer ud til Haven; de gule, klæbrige Knopper på Poplerne glindse i Solskinnet, og en stærk Duft fylder hele Værelset. Alligevel har Luften noget Trykkende. Denne Overgang fra en lang, knugende Vinter til vort yppige Forår er næsten for stærk for et almindeligt Menneskes Nerver, jeg føler mig ilde tilmode. Ikke Ro nogensteds. Jeg har forsøgt at arbeide, men umuligt. Hvilket Liv der pludselig er kommen over den stille Gård! Menneske- og Dyrerøster lyde muntert mellem hverandre. Det summer udenfor, at Våren er der, og hvert Øieblik kommer en Humle brummende ind ad Vinduet for at fortælle det. Kreaturerne merker det også, de brøler utålmodig i Stald og Fjøs . . . De Stakler skal endnu længe holdes inde, for at de ikke skal 81spise af det onde Græs. Det onde Græs er nemlig en Art frodigt, lokkende, meget grønt Græs, der allerførst skyder op af Jorden, men som skal være giftigt. Gud bevare os Alle for det onde Græs! Amen.


Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Amtmandens Døtre (1879)

Denne utgaven av Amtmandens Døtre følger 3. utgave fra 1879. Du kan se forskjellene mellom 1. og 3. utgave i en parallellvisning (laget vha LERA): bokselskap.no/nsl/CC_AD_1utg_vs_3utg.html

Romanen ble første gang utgitt i 1854/55, men romanens virkningshistorie er i stor grad knyttet til tredjeutgaven fra 1879 fordi de senere utgavene av romanen er basert på tekstgrunnlaget derfra.

Til tredjeutgaven er det foretatt en rekke utskiftninger av ord slik at språket følger den pågående fornorskningsprosessen i tiden. I tillegg er det foretatt omfattende innholdsmessige endringer. De får konsekvenser for forståelsen av Georg Kold. Hans bakgrunn blir betraktelig utdypet, som følge av det blir romanhandlingen rykket frem noen år og forankret i en historisk virkelighet. Fem fotnoter understreker virkelighetsforankringen. Collett skrev også et forord til utgaven, der hun tilbakeviser den tidligere kritikken av romanen.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.