Amtmandens Døtre (1879)

av Camilla Collett

OM DENNE UTGAVEN

ved Ellen Nessheim Wiger


Denne utgaven er laget av Det norske språk- og litteraturselskap i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Arbeidet er utført av Liv Kalveland, Gry Berg og Ellen Nessheim Wiger.


Tekstgrunnlag
Tekstgrunnlag for denne utgaven av Amtmandens Døtre er tredjeutgaven fra 1879, som ble utgitt i Kristiania av Alb. Cammermeyers Forlag. Språket er ikke normalisert.

Førsteutgavens sideskift er markert i tekstens marg, men linjeskille markeres ikke.

Utgaven fra 1879 har ikke kapittelinndeling slik vi er vant til. Noen overskrifter forekommer, men som oftest er nye «kapitler» bare markert ved litt ekstra luft og sideskift. For å lette lesingen (og også med tanke på parallellvisningen, se under) er det satt inn kapitteltelling/-overskrifter. Disse er satt i skarpe klammer for å markere at de er utgivers tekst og ikke Colletts.


Rettelser
Behandlingen av teksten med hensyn til rettelser er forsiktig; bare der det ikke er tvil om feil i teksten er det rettet. Opplagte trykk-/setterfeil er rettet.

Alle endringer i teksten blir gjort rede for i form av pop-up-vinduer rett i teksten.

Eksempler:
bliv] rettet fra: hliv
søsterlige] rettet fra: føsterlige

Uregelmessigheter i ortografi og i bruk av interpunksjon er ikke rettet. Colletts bruk av prikker og tankestreker reproduseres.


Varianter
De mange og til dels store forskjellene mellom utgavene har umuliggjort et tradisjonelt variantapparat i denne utgaven. I stedet har jeg ved hjelp av verktøyet LERA laget en digital parallellvisning av tekstene fra førsteutgaven (1854/55) og tredjeutgaven (1879).

I parallellvisningen kan man se tekstene side om side.

Førsteutgaven (1854/55) finnes også som egen bokselskapbok.


Tilblivelse, kommentarer og ordforklaringer
Denne utgaven er ikke kommentert. For kommentarer og ordforklaringer, se Camilla Collett 2013. Amtmandens Døttre. Utgave ved Ellen Nessheim Wiger og Kristin Ørjasæter, Det norske språk- og litteraturselskap (digital utgave, bokselskap.no). Kristin Ørjasæters innledning i samme utgave opplyser om verkets tilblivelses- og utgivelseshistorie, komposisjon, Colletts forfatterskap m.m.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Amtmandens Døtre (1879)

Denne utgaven av Amtmandens Døtre følger 3. utgave fra 1879. Du kan se forskjellene mellom 1. og 3. utgave i en parallellvisning (laget vha LERA): bokselskap.no/nsl/CC_AD_1utg_vs_3utg.html

Romanen ble første gang utgitt i 1854/55, men romanens virkningshistorie er i stor grad knyttet til tredjeutgaven fra 1879 fordi de senere utgavene av romanen er basert på tekstgrunnlaget derfra.

Til tredjeutgaven er det foretatt en rekke utskiftninger av ord slik at språket følger den pågående fornorskningsprosessen i tiden. I tillegg er det foretatt omfattende innholdsmessige endringer. De får konsekvenser for forståelsen av Georg Kold. Hans bakgrunn blir betraktelig utdypet, som følge av det blir romanhandlingen rykket frem noen år og forankret i en historisk virkelighet. Fem fotnoter understreker virkelighetsforankringen. Collett skrev også et forord til utgaven, der hun tilbakeviser den tidligere kritikken av romanen.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.