Vår ære og vår makt

av Nordahl Grieg

ANNEN AKT


I

Foran teppet. Alma og Berly kommer hastende inn i regnværet.

    ALMA

Ka e det du e så nervøs etter. Du vet jo: Du vilde få vite det først. Du behøver ikkje å se i avisen.


    BERLY

Men eg har jo vært i flere timer ute hos far og mor i Viken, alt kan jo være hendt på den tiden.


    ALMA

Bare vær rolig du, Berly.


    BERLY

Ja, du har lett nok for å snakke, som har Malvinen heme. Men eg som har Ingolfen i den verste farten mellem England og Frankrike –


    ANNEN GUTT med vått, glinsende regnslag, synger ut i den vedtatte rytmen:

Bergens Tidende,

Aftenbladet,

Anônsen,

Arbeidet,

Folkets Avis!


    BERLY har trevet en avis til sig:

Å gudskjelov –


    ALMA

E det ingenting ikveld?


    BERLY

Jo. En Tønsbergbåt senkt uten varsel. Seks mann omkom. Uten varsel, Alma. Der sitter tyskerne, trygge, rolige nere i U-båten; ingen ser de, der de sniker sig innpå. Og så dreper de våre, Alma.

Gongongen smeller. Teppet går op for ubåten.

II

Ubåtens «Central».
Kommandanten og løitnanten står ved periskopet. To matroser står ved hver sitt ratt og styrer. Alle i arbeidsklær. Rummet er trangt med et uhyggelig oljegult lys. Det gir den stemningen som menneskene er preget av: dirrende, dødstrette nerver.

    KOMMANDANTEN gir ordre:

Femti grader.


    MATROSEN sveiver på rattet:

Femti grader.


    KOMMANDANTEN til løitnanten:

Her skal være en norsk damper forut. Radiotelegrafisten fikk nettop melding. Det blir vår fem-og-tyvende på de fire månedene siden vi gikk ut fra Wilhelmshafen. Et smukt lite jubileum.

Til matrosen:

Iaften vanker der ekstrarasjon. Det skal smake?


    MATROSEN

Javel, herr kommandant.


    KOMMANDANTEN

Vi leder med syv. U. 40 har bare senket sytten. Von Mühlen kommer til å ergre sig.


    LØITNANTEN

Vi har ikke hørt fra U. 40 på flere dager.


    KOMMANDANTEN

Radioen må være i ustand.


    LØITNANTEN

Sannsynligvis.


    KOMMANDANTEN skjærende:

Radioen må være i ustand.


    LØITNANTEN

Javel.

Stillhet.

    KOMMANDANTEN

Vi må snart finne på noe for å muntre oss. Når vi kommer op til Shetlandsøene, ror vi i land og stjeler sauer. Husker du den natten utenfor Homborsund i Norge –?


    LØITNANTEN

Jeg husker det luktet så godt av høst og jord. Der var morild i sjøen, den sorte himmelen var full av stjerner. Det var så høit til værs, det var godt å puste. Å, den som kunde få puste slik en gang til, jeg forlanger ikke mer –


    KOMMANDANTEN

Ikke mer!

Ser i periskopet:

Vi skulde snart ha skibet nu.


    LØITNANTEN

Skal vi gå op og kontrollere papirene?


    KOMMANDANTEN

Nei. Vi senker uten varsel.


    LØITNANTEN

Må det være slik?


    KOMMANDANTEN skjærende:

Husk på «Baralong». «Baralong» gikk også med nøitralt flagg, og da våre dukket op og forlangte papirene til kontroll, slo de lemmene ned, kanonene stod der og de skjøt båten i senk. Herwart – min venn – var blandt de firti som hev sig i sjøen og svømte for livet. Men ombord på «Baralong» stod englenderne og skjøt dem ned, plukket dem ned som alker i sjøen. Noen berget sig ombord til fienden, men de gikk efter dem og drepte dem hvor de fant dem. Der er mer enn én «Baralong» på havet. Det vrimler av dem. Skulde jeg stole på et skib fordi om det ser nøitralt ut?


    LØITNANTEN

Neivel.

Men derfor behøver du ikke hevne dig på vergeløse.


    KOMMANDANTEN

Hvad mener du?


    LØITNANTEN

Du skjøt på sjøfolkene i livbåtene i går, og der var barn ombord.


    KOMMANDANTEN

Det er løgn! Jeg trodde det var en fiendtlig U-båt som dukket op; i den sjøen så det slik ut. Og jeg hadde ingen tid å tape.

Med et bittert, vemodig smil:

Ah, Erwin.

Det er mig som er chefen.


    LØITNANTEN

Det var mig som gjorde dig urett.

stillhet.

    KOMMANDANTEN til matrosen:

Fikk du brev med depotskibet, Seger?


    MATROSEN

Ja, herr kommandant.


    KOMMANDANTEN

Alt stod vel til –


    MATROSEN rolig:

De sulter, herr kommandant.


    KOMMANDANTEN til løitnanten:

Det er englendernes krig!


    LØITNANTEN dempet:

Og vi svarer med å sulte ut engelske kvinner og barn. Det er vår krig. Din og min.


    KOMMANDANTEN

Vi har fått en opgave, vi har å utføre den, ikke å tenke. Dessuten: det er det beste. Sulter vi dem ut, får vi hurtigere fred. Alle hjemme forlanger det: Fred med ære!

Matrosen smiler bittert og hånlig.

    KOMMANDANTEN

Smilte du?


    MATROSEN

Ja, herr kommandant.


    KOMMANDANTEN

Andre steder vilde du blitt stillet for krigsrett, for det smilet. Men ikke ombord hos mig. Her er vi alle ett. Det var mig som smilte. Jeg er kommandant ombord, jeg har lov å smile når jeg vil.

Ser i periskopet:

Skib forut. 70 grader.

Stillhet.

Norsk flagg, norske nasjonalitetstegn.


    LØITNANTEN

Det stemmer.


    KOMMANDANTEN

Tilsynelatende.

Gir ordre:

Åtti grader.


    MATROSEN gjentar:

Åtti grader.

Han sveiver på rattet.

    LØITNANTEN

Günther. Gi dem en chance. Om de ikke får tid på sig fryser de i hjel i båtene. Hvis de kommer så langt.


    KOMMANDANTEN

Jeg stoler ikke på utseendet av det skibet. Jeg tør ikke.


    LØITNANTEN

Husk på den ongen vi skjøt i livbåten.


    KOMMANDANTEN

Hvad skal dette være godt for?


    LØITNANTEN

Jeg prøver å berge mig selv som menneske.


    KOMMANDANTEN

Arme Erwin!

Jeg er lykkeligere stillet. Jeg er en død mann. Den som har gjennemgått det som jeg har, han er ferdig. Han har hverken hustru eller barn lenger. Jeg vet bare én ting. Jeg har ansvar for mine folk. Jeg tør ikke.


    LØITNANTEN med en plutselig mildhet:

Jeg forstår dig, Günther.


    KOMMANDANTEN

Legg merke til ordene mine: tør ikke, redd for, frykter. Man kaller mig modig, min paradeuniform viser det, min keiser har sagt mig det, men jeg kjenner bare én lov, og den handler jeg efter: Angst.

Gir ordren:

Klar ved styrbord torpedorør.


    EN STEMME UTENFOR

Klar ved styrbord torpedo –


    KOMMANDANTEN

Vel klart.


    STEMMEN

Vel klart.


III

Ruffen ombord i «Vargefjell». Alf går op og ned på dørken med redningsvest på. Vingrisen og Ingolf sitter ved bordet og spiser. Henry ligger oppe i sin køi og leser gamle brever. Bak to køigardiner hører vi det tunge pustet av sovende.

    ALF stanser op:

Eg forstår ikkje ka dokker tenker på. Dokker ta redningsvestene på.


    VINGRISEN

Ka ska vi med redningsvestene etter? Går vi, så går vi.


    ALF

Men hørte dokker ikkje ka eg fortalte. Isted då eg va oppe på bakken hos utkiken –


    VINGRISEN

Det e då hunen så den fyren tramper der oppe! Selv om det e både surt og kaldt, kunde han vel trampe litt borte hos seg sjel, på styrbord, over håvve te matrosene –


    ALF

Då hørte vi plutselig et smell nere i sydøst og så flammen slå op.


    VINGRISEN

No har vi gått i denne farten en måned, og vi klarer oss vel ikveld og. Det kan ha vært en mine, og dén minen går ikkje nokken på, engang te. Hvis du absolutt ska tenke, så tenk på det. Du e en grei gutt, Alf, det e sant du e, men du har gått der oppe på bondelandet og tenkt på sjøen, tenkt på torpederinger; og tenke blir en bare nervøs av. Ikkje tenk på nokke. Gi alt blanke faen.


    ALF

U-båt va det, det e eg sikker på.


    VINGRISEN

Du Henry, fortalte eg om den U-båten som hon svenske-trisen tok og fikset? Eg traff hon sjel i Newcastle. De har jo triser ombord på båtene sine, de jævla svenskene; ja hadde eg en her!

Skibet var senkt altså, og de va rodd bort til U-båten. Så kom der en engelsk jager med 40 mil i timen rusende nerover. U-båten skulde te å dukke, men då tok trisen en plankeende som lå og fløt, og kjørte den ner i mannholl-lokket på U-båten, så de ikkje fikk stengt. Ja, til slutt kom tyskeren seg under, men då va jageren der i full fart, og droppet en bombe ner etter an. De eneste som fløt op, var nokken matroshuer og litt olje.


    HENRY

De må no også være et liv –


    VINGRISEN

Ja, så va det.


    ALF har satt sig inne i halvmørket.

    INGOLF

Gjerne for meg, om vi gikk an ikveld. Så eg kunde komme meg hemover. Eg mangler bare én torpedering, og så kan eg begynne på maskinistskolen. Alle pengene vi får når vi mister klærne, har eg lagt op hver gang, og eg har regnet ut at hvis eg e forsiktig, ska eg greie meg når vi er torpedert femte gangen.


    VINGRISEN

Så du ska ende på midtskibet, du.


    INGOLF

Eg hadde tenkt meg det. Eg ska si deg én ting eg, Vingrisen. Eg husker den dagen då min far kom hem og va kibbet etter han hadde vært firti år på lageret hos Simonsen på Vågsalmenningen. De måtte ha yngre folk, sa de. Far, han tok sin død av det. Men den gangen forbante eg meg på at meg skulde de ikkje få, eg skulde frem, eg, og en dag være fri mann, eg. Har du aldri tenkt å gå skolen, Vingrisen?


    VINGRISEN

Eg har liksom aldri komt te å tenke så langt. Du vet eg va lausonge, og det e så rart med det.

Dempet så ikke Alf hører det:

Men hémover kan du komme før du vet ordet av det. Eg talte med chiefen nettop; – ombord på det engelske vaktskibet som praiet oss i eftermiddag, mente de det var godt med U-båter forut.


    INGOLF

Det e goe greier det.


    ALF har reist sig lyttende:

No e skrittene stanset der oppe. Hørte dokker? No ser han nokke.


    VINGRISEN

Eg synes du skulde sette deg, eg, Alf. Så tar vi et slag kort. Syv glass e enda ikkje gått.

Kan han ikkje få lov å stanse skrittene sine! Han står vel og tenker på kjerringen.


    ALF

Spell nokke.


    VINGRISEN rekker ut efter trekkspillet inne i køien:

Ja, ja. Det kan eg vel.

Spiller og synger:

Farvel du moder Norge, nu drager jeg fra dig,

men du skal så mange takk for du opfostret mig.

Du var for knapp i kosten imot din arbeidsflokk,

men dine lærde sønner du giver mer enn nok.

Nu drager jeg som svalen alt ut til fjerne land,

alt over verdens haver, det store, brede vann.

Der kan vi finne føden om vi vil bruke flid.

Vi takke må Columbus, som har vist oss veien hit.

Kapteinen kom på broen, maskinen var i gang,

vi vinkede med hatten til dem som stod på land.

Da må jeg riktig tilstå mitt hjerte stod i brand,

når Norge det gikk under i horisontens rand.

Han legger trekkspillet fra sig, sier til Alf:

No kan du vel høre at han tramper igjen der oppe?

Ka e det du ligger og tenker på, Henry. Akkurat som det e nødvendig å spørre om! Det e då hunen at alle behøver å se så dum ut, fordi om de tenker på kjærligheten! De får det tussete lyset over trynet sitt, sånn som folk får det på gaten héme, når brigademusikken går forbi –


    HENRY

Du har no vel én heme, du og –


    VINGRISEN

Kofor ska en kjøpe ku, når en kan kjøpe melk?


    HENRY

En e der vel bestandig som e forskjellig fra de andre –


    VINGRISEN

Å du vet: eg kjente én, eg også. Hon arbeidet på hermetikkfabrikken oppe i Viken. Men så satt hon seg en dag på reimen i middagspausen, og då fløiten gikk, ble hon tatt med og mast altså.

Men der e mange greie jenter i verden.

Halvblodsjentene nere i Nord-Afrika, det e snilde jenter. Media-mediajentene så de heter. Og så lidenskapelige de e! Hvis du holder deg med én, og så en dag tar en anen, kan du lett få en kniv i ryggen. Ja, det e snilde jenter. Men jentene nere i Montevideo, de liker eg også; dernere gikk vi i fire år –


    INGOLF

Du har no vel mange onger dernere då –


    VINGRISEN

Å, eg har vel nokken skopussere


    ALF

Katid tror dokker vi e inne?


    VINGRISEN

Ja, spør du meg, så spør eg deg!

Lytter:

Vi slarker avgårde med ikkje mere enn syv mil. De bønderne der nere holder ikkje steamen! Dette e hunen ikkje mer enn hundre og femti pund. Det e vi så får jobben, for det skakje sies om vakten vår at vi ikkje holder toppsteam.


    INGOLF

Vi e no ikkje inne, før imorgen ut på kvelden.


    VINGRISEN

Bare vi kommer inn, før husene stenger. Så eg treffer jenten min, Gabbi altså. Hon holder seg med meg hele tiden eg e i havnen. Og så snild hon e! En gang då eg hadde skjemt dressen min, fikset hon an for meg, satt nerfor i flere timer.

Faderlig til Alf:

Denne gangen ska eg ta deg med meg. Du vil få en sånn ro i deg, at du vil ha godt av det en hel vikke.


    INGOLF

De sier der e kommet en ny ordning. Husene ska være stengt for andre enn soldater fra seks til ti om kvelden, og så først kommer andre inn.


    VINGRISEN eftertenksomt:

Det e ingenting å si på det. Eg synes ikkje det. Husk ka de går te!


    HENRY støtter sig på armen:

Det e rart med de guttene, arbeidsfolk som vi, næsten alle sammen. Ka de har gjennemgått dag etter dag, disse årene! Der e folk som sier at menneskene bare er dårligdom, eg tror menneskene er nokke så stort at vi ikkje fatter det. Tror dokker det e nokken sak for sånne som har klart ka de har klart, å lage en bere verden? Rive alt ner og bygge alt bere op igjen. Etter krigen ska dokker få se. Ikkje nokke e umulig når de kommer tebake.

Han legger stille til:

Det e bare det. De kommer ikkje tebake.


    ALF gjentar det hviskende:

Kommer ikkje tebake.

Han reiser sig og går op og ned på dørken, så setter han sig på sin plass inne i halvmørket.

    VINGRISEN dempet:

Du Henry. Du må ikkje snakke om sånne alvorlige ting. Du vet: Ingolfen og eg og du e voksne folk; – men Alfen e jo så sørgelig nervøs.

Eg ska si deg en ting, og eg vet ka eg snakker om. Det eneste som nytter i en sånn situasjon, det e å snakke om kvinnfolk.


    ALF har igjen reist sig, dirrende, lyttende.

    UTKIKEN skriker oppe fra bakken:

U-båt!

Dampsirenen går; skingrer hele resten av scenen. Henry og to andre hiver sig ut fra køiene.

    VINGRISEN

Ja, vi hører deg.


    UTKIKEN

Torpedo!


    VINGRISEN

Det va då hunen te hast de badegjestene har denne gangen!

Men ska det være, så ska det være.

Bare hold deg med meg du, Alfen.

Eksplosjon. Lampen slukkes. Et skrik høres.

    HENRY inne i mørket:

Kem va det?


    VINGRISEN

Ingolfen.

Skriket stiger til et stønnende, jamrende dødsskrik.
I samme øieblikk teppet går sammen, smeller orkestret i med en revymelodi. En skuespiller kommer ilende frem, frodig, full av humør og synger jobbetidsvisen: «Hvem kommer der? Hvem kommer der?» I siste vers har han med sig seks chorus-girls, maskert som muntre gaster.

IV

Selskapsværelse i en restaurant. Ditlef, Freddy, Birger, flere andre. Dessuten den russiske fiolinist Sascha Erdman. Konrad sitter ved flygelet.

    DITLEF

Mine herrer! Vi har i dag den glede å se iblandt oss den verdensberømte pianist, herr Konrad Heggland –


    ALLE

Hurra for Konraden!

Op og bukk!


    KONRAD bukker.

    DITLEF

På utallige opfordringer har han innvilget i å tolke for oss det mest gripende av sine numre som overalt har henrevet publikum: nemlig Gubba Noah.


    ALLE

Bravo!


    DITLEF

Som dommer og opmann i dette veddemål mellem herr Konrad Heggland og herr Birger Meyer har vi vært så heldige å sikre oss den ikke mindre verdensberømte russiske fiolinist, Harmoniens gjest – herr Sascha Erdman.


    BIRGER

Med hår på.


    DITLEF

No e dokker altså stille som mus.

E du klar Konrad?

En – to – tre!

Under dødsstillhet spiller Konrad Gubba Noah. Derefter snakker alle i munnen på hverandre.

    DITLEF løfter hånden:

Herr Erdman har ordet.


    ERDMAN smiler:

Ikke en feil, mine herrer.

En – hvad skal jeg si – en beåndet tolkning.


    ALLE

Konraden klarte det!

Leve Konraden!


    KONRAD lysende av lykke:

Va eg ikkje god?


    DITLEF

Om du va god? Der e ingen som Konraden.

Han dirigerer i rasende tempo:

Han skal leve!


    BIRGER flår en seddelbunke op:

Tar du de i tusenlapper, Konrad?


    KONRAD

Eg e ikkje nøie på det, Birger.

Det ska ikkje sies om Konraden.


    BIRGER til Freddy, amper efter tapet:

Ka hunen e det Ditlef har fått han russeren herop for? Akkurat som vi ikkje kunde klare det sjel. Ka ska vi være sammen med sånne gjøglere etter?


    FREDDY

Han er ingen alminnelig gjøgler, Birger. Han skal tjene gode penger.


    DITLEF til Erdman:

De synes kanskje det e rart å se kordan vi slår os løs, ka? Men De må huske ka slags tider vi gjennemgår. Spenning, ansvar, dag og natt. Vi trenger til å avspenne nervene.


    ERDMAN smiler:

I mitt land har en bestemt art mennesker avspent sine nerver på denne måte, i flere hundre år.


    BIRGER krakilsk til Erdman:

De tror visst at femti tusen spiller nokken rolle for meg, De? Då ska eg få lov å nevne et eksempel. Igår kjøpte eg en Tønsberg-båt klokken elleve om formiddagen for tre og en halv million, og solgte den klokken ett for fire. Og kordan kunde eg gjøre det, tror De? Fordi der e nokke som heter personlig initiativ.


    KONRAD

Det e sant!

Skål for det, Birger.


    BIRGER

Se på Ditlefen, se på Konraden. Og se på Freddyen! Va det ikkje hans vidsyn, hans påpasselighet som gjorde at han i 14 kjøpte inn så store melbeholdninger at han kunde bestemme sin egen pris?


    FREDDY

Hold mig utenfor dine betraktninger, Birger. Jeg tør gjøre dig opmerksom på at vår familieformue skriver sig fra Krimkrigens tid.


    DE SEKS DANSEPIKER kommer jagende inn:

Hvem vant? Konrad? Hurra for Konrad!


    FØRSTE PIKE ser Konrad stappe sin seddelbunke i lommen:

Gi oss noen penger da vel?


    BIRGER

Ja dokker ska få penger.

Gode norske sedler.

Men då ve vi ha valuta.


    KONRAD

Hørte dokker den?

Den va go altså.

Kniper i en pike:

Vi får vel valuta, ka?


    DITLEF

Ka ska vi gi småpikene å drikke?


    KONRAD

Negerblod, ka? Porter og champagne.


    BIRGER

For då blir de fortere fulle.

Konrad og Birger går igang, med en veldig sølvvase mellem sig. Det fosser av alkohol.

    FREDDY til Ditlef:

Jeg er egentlig ikke begeistret for den slags eksesser som det her trekker op til. Jeg foretrekker det mere intimt, bortsett fra at de nyankomne ikke er av min type.


    DITLEF viser Freddy med et nikk annen pike som er blottende ung:

En forbindelse som eg har der nere sier at hon ska være uberørt, som det heter. Utrolig som det høres.


    FREDDY

Jeg skal være opmerksom på henne, Ditlef.


    DITLEF smaker, sier dypt anerkjennende:

Der e ikkje usmak på an.

Til Konrad:

Eg setter deg te å stå for bålen! Du får øse, Konrad!


    KONRAD øser.

    DITLEF til Erdman:

Eg skulde ha lyst å vise Dem nokken russiske helgenbilleder som eg har. Eg fikk de i sin tid av en forbindelse. De vet: eg begynte først for alvor under den russisk-japanske krig. Morsomt å få vite ka de kan være verd.


    EN STUEPIKE inn:

Et telegram til herr Bang.


    DITLEF

Det e ikkje fred å få! Ikkje engang i de korte hvilestundene vi prøver å komme bort fra forretningen –

Han går ut med Erdman. Freddy står i bakgrunnen med telegrammet. Et danseorkester begynner å spille i sideværelset.

    KONRAD

No danser vi dokker!

Han og Birger danser ut med dansepikene i en grotesk dans.

    DITLEF er kommet inn, han kommer fremover med Freddy.

    FREDDY skjærende:

Svindel. Telegram fra vår mann i Rio at hele sporvognsprosjektet er svindel. Sumper der hvor vi blev forespeilet bystrøk. Fire hundre tusen tapt for hver av oss.


    DITLEF bitter:

Disse innbyderne skulde liksom være blandt våre første menn, de.


    FREDDY

Et ganske kjedelig tap, hvis ikke –


    DITLEF

Hvis ikke –


    FREDDY

Jeg tenkte på en mulighet: Konrad –. Riktignok har han i det siste tapt meget alvorlig.


    DITLEF plutselig med tyngde:

Så de vilde svindle oss.

Så dét vilde de!

Eg ve si deg nokke, Freddy. Eg husker den tiden min far va i vanskeligheter, eg va bare barnet den gangen, men eg husker den bøiete ryggen hans.

Han hadde de også svindlet, det sa han bestandig siden. Og kem va det så hjalp han?

Det va ingen, det.

Eg lærte litt om menneskene den gangen.

Taper du, – så forlater de deg, så tar de livet av deg. Men vinner du, kan du tråkke bortover trynene på de, og de ve takke te.

Eg husker det bleke ansiktet te min far, der han lå på dødsleiet, det va som det vilde si te meg: Du, Ditlef, må aldri bli av de som taper!


    FREDDY

Et moment til.

Du har også dine barn å ta hensyn til, Ditlef. Å gjøre fremtiden trygg og lykkelig for dem.


    DITLEF

De ordene ska du ha takk for.

Dessuten må vi ikkje glemme, Freddy: Et sånt telegram kan være forhastet.


    FREDDY

Det anser jeg som meget mulig, Ditlef.


    DITLEF

Aksjene kan enno vise sig meget innbringende.


    FREDDY

Jeg deler fullt ut din opfatning! Nu kaller jeg Konrad herinn.

I den åpne dør:

Konrad!


    KONRAD Kommer jagende inn med to piker, hen til bålen, sier til den ene:

Etterpå ska eg op og bade deg. Og tørke deg, ka?


    FØRSTE DANSEPIKE rekker glasset frem:

Øs heller. Øs da vel!


    FREDDY vinker Konrad hen til sig. Pikene går inn til dansen.

    FREDDY

Vil du være med på en større ting, Konrad? Sporveiene i Rio. Våre første navn som innbydere.


    KONRAD

Eg ve si det som det e: Eg har drukket altså. Og då e eg ikkje lysten på det.

Va det sporveier dokker sa? Husker dokker ka Smitten, som vi hadde i norsk, fortalte oss? At Ibsen, forfatteren altså, satte alle pengene sine i trikkeaksjer og sopte penger inn –


    DITLEF

Om eg husker Smitten! Men vi tre va no ofte fæle mot han, og du va no verst, Konrad. Vet dokker ka vi gjør: Vi sender han nokken tusen fra oss tre, fra tre gamle elever! Det kan du vel være med på, Konrad?


    FREDDY

Ved eftertanke tror jeg neppe Konrad vil ha anledning til å delta i Rio-projektet, Ditlef. Det dreier sig om meget betydelige summer.


    KONRAD såret:

Kor mykkje?


    FREDDY

Åtte hundre tusen.


    KONRAD

Og dokker tror ikkje Konraden e god for åtte hundre tusen?


    FREDDY

Det får du sandelig selv avgjøre, Konrad. Jeg vil på ingen måte tilskynde deg til dette –


    KONRAD

Kom med papirene, Freddy!

Skriver under.

Klart at eg ve ha trikkeaksjer. Eg og Ibsen, altså.


    NOEN AV PIKENE kommer hastende inn, sier til Ditlef:

Å, kan De ikke få ham til å spille! Han skal være så vidunderlig.

Til Erdman, som er kommet inn:

Å, spill!


    DITLEF

De vet: en check skal det ikkje stå på.


    ERDMAN som har stått med en atmosfære av ensomhet og fjernhet rundt sig:

Godt. Jeg skal spille.

Jeg vil gjerne gi de pengene til barn hvis far er falt i krigen.


    BIRGER

Bare bløff, altså.


    ERDMAN tar fiolinen og spiller en sørgmodig russisk folketone.

    ANNEN PIKE

Hvor deilig det var!


    ALLE klapper.

    KONRAD beveget:

Kor godt det e å være her, Ditlef. Blandt vennerne.


    BIRGER mer og mer amper:

Eg synes du fyrer dårlig, Ditlef. Eg fryser. Kan du ikkje få lagt litt på peisen –


    DITLEF

Kan du fryse med alle disse småpikene i nærheten?


    BIRGER

Ja, eg fryser.

Plutselig til Erdman:

Kor mykkje kan en sånn fiolin koste?


    ERDMAN

En to tusen pund –


    BIRGER smadrer fiolinen:

Her har dokker nokke å fyre med –


    DITLEF

Pinlig, herr Erdman. Pinlig.


    FREDDY med et ringeaktende nikk bortover mot Birger:

Første generasjon.


    ALLE står dødsstille og ser på Erdman.

    ERDMAN

Der er mange som dere i verden; én dag, tror jeg, skal dere alle få samme skjebne.

Han går.

    BIRGER vrenger pengene op:

Her er to tusen pund og vel så det!


    DITLEF

Han e gått.


    FREDDY

Gå du ned på hotellet imorgen, Birger. Han tar pengene med kysshånd.


    DITLEF

Nei no må vi få stemningen op, dokker. No drikker vi! Du må ikkje glemme å øse, Konrad!


    KONRAD er stupt ned på en sofa med en pike.

Eg e så trøtt.


    BIRGER velter sig ned samme stedet med fiolinstumpene i hånden:

Nu går vi inn og fyrer med Beethoven og Mozart og Schubert’s ufullendte, ka –?


    DITLEF

Ikkje gje deg, Konrad! Det va jo du som skulde øse, mann!


    BIRGER savlende:

Hold ut, sier eg. Øs, Konrad, øs!

Orkestret spiller med engang scenen er forbi «Siste Reis», satt ut som jazz. Efter et minutt går det over til den virkelige melodien, spilt med hele sin orgelsmerte, og lyset demrer langsomt for livbåten på havet.
De døddrukne skikkelsene fra festen, har et slags ekko i de ihjelfrosne i båten.

V

Livbåten ute i sjøen med en seilstump satt. Tre ligger ihjelfrosne. Kapteinen styrer. Ved siden av Vingrisen, som øser, sitter Henry. Storm og sjø.

    LAKSEVÅG en matros i bunnen av båten:

Øs, øs!


    KAPTEIN BERG

No må du hvile deg, Vingrisen, du har jo øst hele tiden.


    VINGRISEN

Nokken må jo gjøre det.


    LAKSEVÅG

Gi meg vann.


    KAPTEIN BERG

Vi har ikkje vann, Laksevåg.


    LAKSEVÅG

Vann!


    KAPTEIN BERG

No får du ta din tørn og øse, Gustav.


    GUSTAV

Eg årker ikkje.


    VINGRISEN truende:

Ve du ta deg sammen. Ellers ska eg knoffe te deg!


    GUSTAV

Eg kan ikkje.


    VINGRISEN

Ve du kanskje gå samme veien som de tre som ligger stivfrosne ved siden av deg? Øs, din forbannede bonde.


    GUSTAV øser.

    VINGRISEN til Laksevåg:

Kor e det du har det verst?


    LAKSEVÅG

I brøstet. Eg fryser sånn.


    VINGRISEN

Her har du sjøtrøien min. Men det sier eg: du e forsiktig med an.

til kapteinen:

Kor langt e vi komt no?


    KAPTEIN BERG

Eg får det te åtti kvartmil av land.


    VINGRISEN

Og ka tid kan vi være inne?


    KAPTEIN BERG

Om et døgn, hvis vi ikkje får motvind.


    VINGRISEN

Et døgn te –


    KAPTEIN BERG

Den blev trist, den siste reisen til «Vargefjell».


    VINGRISEN

Ja, Dere sier nokke. Av fyrbøterne er det bare meg og Henryen som e igjen. Bare oss to, Henry. Men vi gir oss ikkje. Gjør vi vel, Henry? Eg tenker på Alfen, – eg skjønte han kom te å drukne, for han hadde tatt redningsvesten på.

Korledes har du det, Henry?


    HENRY stønner bare.

    VINGRISEN

Kofor svarer du ikkje?

Kjenner du meg ikkje igjen, Henry?

Det e meg, det e Vingrisen!

Vi ser land, Henry. Vi ser en båt som ve ta oss op, Henry!

– – – –

Nei. Han e nok gåen.


    GUSTAV

Eg kan ikkje mer.


    VINGRISEN

Visst faen kan du.


    GUSTAV

Eg fryser slik.


    VINGRISEN

Ja, sidemannen din, han Tromsø fryser ikkje, hvis det e dét du mener. Men no e vi snart inne, Gustav! Tenk på det. Tenk på det at vi ska hem.


    GUSTAV

Søng då, Vingrisen. Det hjalp så godt isted då du sang.


    VINGRISEN synger og øser:

Jau, Lina va min kjæreste og allerbeste venn,

den skjønneste fra Torget og ut te Tollbuen.

Og Lina hadde øger og Lina hadde hår,

og den som har sitt Lina, min hjertesorg forstår.

For: Eg har forlotte Bergen for bestandig.

Bøier sig ned mot Henry:

Ka e det du sier, Henry?


    KAPTEIN BERG

Han fantaserer nu.


    HENRY

Det ble fint vær allikevel –

No går trommene, det e meg som bærer fanen,

det e Skutevikens bataljon –

Du ska ha takk for auriklene, Lillian.

Du vet: denne dagen må der aurikler te.

Kor glae alle mennesker ser ut.

Ikkje gå fra meg. Ikkje gå fra meg!


    VINGRISEN

Nei, eg går ikkje fra deg –


    GUSTAV

Du må sønge Vingrisen. Ellers orker eg ingen ting. –


    VINGRISEN synger:

Men akk så altfor snarlig de barndomsdage svandt,

i Nykjerken en søndag vi sto som konfirmant.

Å ingen va som Lina så nydelig og skjønn –

et smil som frydet hjertet mitt hon sendte meg i lønn.

For: Eg har forlotte Bergen for bestandig.

Tar Henry i armene:

Henry, Henry!

Stille.

Jaja, Henry.

Til kapteinen:

Ja, no e Henry gått samme veien som de andre.


    LAKSEVÅG stønnende i bunnen av båten:

E det nokke å bale med? Gjør en ende på det. Alt er bere enn dette – –


    VINGRISEN

Nei! Enno ska vi no ikkje gi oss –


    GUSTAV

Søng, Vingrisen, søng – –


    VINGRISEN synger mot vindkastet som pisker innover båten:

Så gikk der mange Herrens år med møkke bal og strev,

til slutt så var der ingen som sendte meg et brev.

Og så en dag te Bergens by eg kom som torpedert,

men då va hon en annens brud, min lykke va skamfert –

For: Eg har forlotte Bergen for bestandig.

Allerede i begynnelsen av dette vers, faller teppet langsomt.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vår ære og vår makt

Vår ære og vår makt er Nordahl Griegs mest kjente og beste skuespill.

Handlingen er lagt til 1. verdenskrig og stykket bytter på å skildre livet til to hovedgrupper, sjøfolkene og skipsrederne. Sjøfolkenes harde arbeid og angsten for å bli torpedert, står i sterk kontrast til skipsrederne luksusliv, kynisme og umoral. Tittelen er ironisk ment og hentet fra Bjørnstjerne Bjørnsons hyllingsdikt til den norske sjømann.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.