Aino

av Alvilde Prydz

Første handling


Husets dagligstue. Højloftet i gammel stil. I fonden 2 vinduer ud til gaden, der er bebygget med høje huse. Et vindu staar aabent. Fra det tæt udenfor staaende lindetræ er en blomstrende gren trukket en smule indenfor. Tilhøjre dør ud til den ombyggede havetrappe. Paa den modsatte væg døre, dækkede af portierer. Den øvre fører ind til frøken Lenners værelser, den nedenfor ind til spisestuen. I stuen er der en underlig blanding of solid, gammeldags, noget afslidt luksus og ganske moderne ting. En hel del italienske sager, malerier og kunstgjenstande af værdi, mellem forskjellige halv bohémeagtig afstikkende dekorationer: vifter, sjal, skjærme, flag. Plantegrupper – mange blomster og bøger. Over det hele en vis skjødesløs, urolig elegance.

Foran det ene vindu til gaden en forhøjning med sybord og i vinduskarmen et bur med papegøje. Mange broderede sager, puder, tepper, skamler spredt omkring.


FØRSTE MØDE    Aino. (Aino sidder ved sit arbeidsbord foran det aabne vindu. Hun sidder og fører ind i en regnskabsbog. Hun er bleg og uanselig med noget neddæmpet over sig. Bevægelserne er faa, fine, langsomme. Hun er paafaldende tarvelig klædt, ordentlig men uden nethed, sit store haar bærer hun uklædeligt sammenpresset. Hun skyver bogen fra sig og begynder at sy. Sidder og mumler ved sig selv og virrer med hodet. Hun lægger arbejdet fra sig, tager et strikketøj, men slipper det igjen, ryster paa hodet klagende, stemmen er træt, tilsløret).

Det bliver saadan her – til evig tid!

(Hendes ansigt skifter udtryk, øjnene vaagner. Hun rejser sig pludselig heftig)

Lidt forandring skal her blive alligevel – skal da faa flyttet paa de stolene ialfald – og det bordet.

(skyver det henover, river i møblerne med feberagtig kraft, saa de tunge stolene ruller, farer hen til det andet vindu og griber buret med papegøjen.)

Du, Lotte, kan ligge i sofaen, jo, jeg synes du kan trænge en forandring!    Helle (viser sig i døren, ser sig om med en forsigtig mine. Hun kan være omkring 65 aar, har smaa fordægtige, stille iagttagende øjne, og om de nedtrukne mundviger et fast, indbidt udtryk. Hun er klædt med en gammeldags, velstandsmæssig sirlighed).

Det kom mig for som her var nogen – –    Aino (vender sig mod hende).

Det er mig! Jeg vil netop snakke med mig selv, ikke med nogen anden – det er netop hvad jeg vil –    11Helle (betænksomt).

Jøsses! Det ved jeg vel! De har det hver paa sin vis, husens folk! Men jeg mente

(med en bevægelse mod den øvre dør)

saa amper som frøken har været idag og spilt Marsillasen, jeg sætter fire gange, saa kunde det trængs lidt rolighed ovenpaa.    Aino (sagtferdig).

Jeg husked ikke paa det, Helle!

(Hendes ansigt faar igjen det sløve, ligegyldige udtryk.)


    Helle (beroligende).

De maa vel have lov til at holde lidt styr De ogsaa! Det skal nu ingen faa sagt, her er for roligt heller da, her paa Rolighed! De har det hver paa sin vis, men Edvardsen er den værste, for naar hun begynder paa kjøkkenet, er det rent en lej Mund hun har.

(Papegøjen skriger i. Hun styrter hen, tager fuglen og ser bebrejdende paa Aino.)

Kan nu dette hjelpe noget?

(Hun sætter den paa sin plads i vinduet og ser ud.)

Miskunde os, jo men er det Hebbel, han tænker nu vel maden staar og venter alt, den! Ikke ved jeg, hvordan mandfolk er. Siden dø’en tog han Obelin, manden min, kjender jeg dem ikke længer, men Vorherre 12være med dem, for enten spiser dem, eller saa drikker dem, det er vel saa bestemt, kan jeg tro!

(bøjer sig længer ud og ser.)

Saa min sanden drog han ikke forbi!

(Gaar hen og lytter ved døren ind til frøken Lenners værelser.)

Jøsses, der er nok ingen, som sover der længer!

(gaar).


ANDET MØDE

(Man hører fra de indre værelser frøken Lenner, hører hende komme ind i værelset ved siden af og trække skuffer ud og ind. Hendes skarpe, utaalmodige stemme høres.)


    Frøken Lenner.

Gud maa vide hvor den boken har taget vejen, ikke jeg – – Annemor er et merkeligt dyr, som aldrig kan lægge noget paa sin plads!

(skyver portieren tilside og kommer farende ind i et elegant men ikke meget ordentligt morgentoilette. Det er en Dame henved 55 aar, endnu smuk, med et nervøst, temmelig medtaget ydre, med lette, febrilske bevægelser. Hendes stemme er skarp med en tilvant sarkastisk betoning. Hun gjentager vanemæssig den samme sætning uden at vente paa svar, taler hurtig, saa hun bliver aandeløs, ofte afbrudt af en lang aaben latter, som hun ligesom hviler ud i.)

Annemor jeg siger, du er et merkeligt dyr, for hvor er kvitteringsbogerne?    Aino (der atter er sunket tilbage i sin vante stilferdighed).

Du tog dem selv idagmorges.    13Frøken Lenner (ser sig om).

Jeg holder paa det, at du er et merkeligt eksemplar, Annemor, som aldrig kan – – som aldrig kan –

(ser sig om.)

I bele dag har jeg gaat og ledt efter nøglerne. – –    Aino (som før).

Du har dem ved beltet der!    Frøken Lenner (heftig).

Og saadant siger du ikke, saadant siger du formelig ikke, men staar der ganske rolig. Annemor, jo du er en merkelig opfindelse!

(smerteligt)

Og naturligvis, ikke har du sendt pakken, – jeg ser den ligger derinde, hvor blev der egentlig af mansjetterne mine, jeg spørger, hvor der egentlig blev af – –    Aino (uforstyrrelig rolig).

Du sagde den skulde sendes imorgen først den pakken – – og mansjetterne –    Frøken Lenner (idet hun farer rundt stuen).

Jeg paastaar du er et fænomen, Annemor, hvad 14skal vi nu gjøre, det bliver for sent imorgen, hvad skal vi gjøre?

(synker overgivet ned paa pianostolen, stormer opover klaviaturet og gaar over i Marseillaisen, spiller nogle takter, tager saa et brev op af lommen og kaster det hen til Aino.)

Hvad staar der i det, Annemor, hører du, jeg kan ikke se, hvad der staar, brillerne mine er væk!

(sukker).

Alting bliver væk i dette hus, her er nogle skrækkelige fruentimmer synes jeg, a-haha! Jo du og Edvardsen for eksempel! Aldrig er her ro, Hellige Laurentius, den, som engang kunne faa det roligt og hyggeligt, husro elsker jeg!

(kommer pludselig i bedre humør.)

Jeg gjorde en tur engang i min tid, paa en lystjagt hele middelhavet indover! Vi laa ude i 6 maaneder; foruden mig var vi bare mandfolk ombord, – men for en opvartning! Dio, jeg havde det som en prinsesse! – a-haha! og Helle, det gamle, skikkelige spektakel, hun sendte mig de mest forskrækkede breve, om hvor slemt det maatte være saadan ikke at have et menneske om sig, a-haha! Det var udmerket! Aldeles udmerket! Men sig mig, hvorfor læser du ikke brevet, Annemor?

(rejser sig og tager plads i sin lænestol).


    Aino (læser langsomt, farveløst).

«Tak for din indbydelse, overordentlige faster –    15Frøken Lenner (lægger sig tilbage i stolen).

A-haha! Men hvorfor læser du ikke videre, Annemor, du er da et fænomen!    Aino (som før).

Nu kommer jeg! «Du skriver altid til far om den skjønne huslige ro, hvori du har trukket dig tilbage efter dine Wanderjahre. Nu efter eksamen har jeg ogsaa faat lyst til at prøve den. Jeg kommer til middag den 26de og gratulerer med fødselsdagen.

Din gamle, umulige Ingegut!

(leverer brevet tilbage.)

Det er det brevet du fik iforgaars – – han kommer nu straks da!    Frøken Lenner (rejser sig ilferdig. Hun er meget fornærmet).

Utroligt, at du ikke har husket mig paa at læse det brevet! Jeg finder det utroligt! Hvordan skal jeg faa klædt mig paa, alting for sent her i dette hus!

(slænger sig ned foran pianoet, spiller igjen nogle takter af Marseillaisen, taler afvekslende indimellem).

A la bonheur! Og Edvardsen som stryger afsted ud i byen uden et ord – – taaler ikke længer det der – – siger hende op – – Jeg siger hende op, hvad mener du, Annemor, siger jeg hende ikke op?    16Aino (som før).

Jo, til mig! Aldrig til hende selv!    Frøken Lenner (rejser sig ærgerlig).

Hvad behager? Siger jeg hende ikke op?

(ser paa sit ur.)

Annemor, du forbauser mig ikke mere! Du ved, hvad klokken er, og at jeg skal ind og klæde mig om, men Gud bevare os, Vorherre steg før ned paa Jorden, før du – –

(hurtigt.)

Der kommer vist nogen!

(skynder sig ind.)


TREDIE MØDE

(Det ringer ude fra den ombyggede havetrappe. Aino gaar ud og lukker op og kommer ind igjen fulgt af Billedhugger Johannes Hebbel. Hebbel er en lidt svær, smuk mand, med langt overskjæg, mørkt krøllet haar og en antydning af maane. Han kan være mellem de 40 og 50 aar. Over hele hans ydre er der et præg af doven livsnydelse, selv stemmen har taget farve af det. Han ser godmodig ud, smiler og smaaler næsten altid, gider ikke bruge sin stemme ordentlig, taler en smule slæbende og snøvlende, især naar han er i godt humør, supplerer ofte sine ord med gemytlig i lyd og udbrud som: Naa, saa, javist. Han synger længe paa N’n naar han siger naa!)


    Hebbel (nikker fortrolig og griber begge hendes hænder, som hun hurtig trækker til sig igjen).

Naa! Se nu blidt til en gammel husven, hvad? Lidt for tidligt til middagen kanske –

17(med et blik paa hende).

Det er med villie gjort – – jeg saa Edvardsen gaa til byen – – fødselsdagsbarnet ligger naturligvis inde og forskjønner sin hud – – Naa! Ser man det!

(Ser sig om efter en god stol, sætter sig bredt, saa det knager i den, puster ud, gnider sine hænder, sidder og ser sig om, siger af og til naa!)

Vi skal leve godt idag – – kjendte det op i bakken her – – Naa, ja det kan vel være! Jeg saa Helle kom op fra vinkjælderen med la veuve Cliquot, hun den tørre enken nemlig, den udmerkede aargangen. –

(med et bekymret blik hen mod spisestudøren.)

Bare hun nu kommer paa isen, hun trænger at komme paa isen – – Enker bør være af den slags – – tørre og kolde! Satan saa hyggeligt her er – vi to alene, det var det, jeg vilde – – Naa!

(Sidder og ser ud i luften dybt betænksomt.)

Ser man det! Naa –

(vender sig mod Aino, der har gaat om og flyttet lidt paa blomsterne.)

End barometerstanden her idag! Jeg hørte Marseillaisen, da plejer den være lav.

(strækker hænderne ud mod Aino.)

Kom nu her og sid! En gammel husven skal man være god imod!

(læner hodet tilbage i velvære.)

Gratulerer med fødselsdagen, signoraens – – naar er det den lille signoritas?    18Aino (har sat sig med sit arbejde i lidt afstand. Der er over hende en forpint skyhed, en underlig magtesløs forsagthed, hun svarer kort, tonløst, med en tilbagetrængt uvillie).

Den findes ikke. Det ved De jo, at jeg ikke ved den.    Hebbel (rejser sig, gaar hen til hende).

Og saa gaar man her og sætter saadan ærværdig mine op? Naa! Er det af høflighed mod tante Lisinka, for hun ser jo nødig, at nogen er yngre end hun selv!    Aino (kort, afværgende)

Jeg er jo gammel!    Hebbel (smaaler).

Saa? Naa! Ja, gudbevares da!

(sidder og strækker benene fra sig.)

Det morer Dem nok, at de kirkebøgerne brændte engang, saa ingen er forpligtet til at vide noget om det –    Aino (som før).

Ja, det morer mig! At slippe aldeles fri for at blive regnet med, maatte være morsomt!    Hebbel (smaaler paa sin godmodige maade, læner sig tilbage, sætter sig bedre tilrette).

Naa! javist ja! Ser man det! Men hvordan er 19det med humøret i dette fredens hjem idag? Og hvem har lært den vesle alle de smaa kunsterne, jo alle de smaa kunsterne hele vaaren udover her, det var det jeg kom og vilde have greje paa; Lad os nu sidde her! Naa? Og tale lidt alvorlig med hinanden? Er det humøret? Er det ikke ganske bra at være her i verden? Er man ikke fuldstændig lykkelig? Aa jo vist er man vel det!

(smaaler, gnider sig i hænderne.)


    Aino (stilferdig som før, men med kjendelig kulde).

Alting er vist bra!    Hebbel (nærmere hen mod hende. Hans stemme afdæmpet, med en varmere klang).

Javist ja! Men det kan blive bedre! Naa! De har vel egentlig ikke tænkt paa at gaa her hos tante Lisinka bestandig heller?    Aino (bøjer hodet).

Jo, Mor sagde, jeg kunde aldrig gjengjelde, hvad vi skylder tante Lisinka. Hun sørged for os alle og var saa snil mod mor og gutterne, helt til de døde.    Hebbel (rørt).

Ja, det var ved de sygesengene, De sad Deres Barndom hen. Og saa i 10 aar her hos tante Lisinka, 20det har heller ikke været til at blive ung af. Men nu skal det være slut med den alderdom, ikke sandt?    Aino (stille, grebet af mindet).

Jeg bliver jo vant til det – – det værste var, de laa saa længe, før de kunde dø, de to gutterne! – – Værst var det med mor! Hver kvæld maatte jeg knæle ved sengen og bede til Gud, at hun skulde faa dø om natten – men hun laa i mange aar! Saa blev jeg jo vant til det. Men jeg lovte mor, jeg skulde aldrig gaa fra tante Lisinka!

(flytter sig længer fra ham.)


    Hebbel (flytter efter hende. Hans væsen bliver stadig mere erotisk farvet og der er i hans optræden en sikker fortrolighed, som om han allerede har rettigheder. Det paavirker hende pinlig, uden at hun har mod til at vise ham fra sig).

Naa! Det vil sige, før tiden er kommet!

(betydningsfuldt.)

Men nu er den kommet!

(ser nedover hende.)

Jeg paastaar, De vilde være penere, om De ikke havde den kjolen paa Dem! Naa! De siger kanske som den sindssyge damen derover: Siden jeg blev fornuftig gaar jeg altid i graat – De ved, hun som i mange aar har gaat i den gamle, graa regnkaaben!    Aino (undvigende).

Ja, det er siden jeg blev fornuftig – og det 21kan godt hænde, det vilde være allerfornuftigst at gaa i en gammel, graa regnkaabe.    Hebbel (ler. Tager hendes haand, ser bebrejdende paa hende, da hun trækker den til sig. Bøjer sig henimod hende).

Dersom De vilde, skulde jeg lave en dejlig figur af Dem, en Hero, som venter paa Leander! Jo, det er sandelig sandt, jeg faar formelig lyst til at arbejde – – Det skulde være næsten som De sidder der, med det dybe, lidt tunge blik! naa! Men kjolen kunde vi ikke bruge. Hvis De nu var min lille kone, hvad? Skulde vi ikke tænke paa det?

(lægger sin haand om hendes skulder.)


    Aino (rejser sig, ser sig raadvild om, med det samme udtryk af forpint skyhed).

Jeg vil ikke, De skal røre ved mig mer, jeg vil ikke have det! Jeg er ikke noget barn; jeg kan ikke have det mer paa den maaden.    Hebbel (rejser sig ogsaa overrasket, men nærmer sig igjen, langsomt, fortroligt som før).

Naa! javel ja! Det kan jeg godt forstaa – derfor foreslaar jeg jo ogsaa en anden maade. Forresten, naa, vi har da egentlig altid havt det godt sammen?

(smilende med dæmpet stemme.)

Kjære ven, jeg ved jo, at De holder af mig.    22Aino (griber om stolen med begge hænder).

Det var det, som var det værste – for alligevel kunde jeg aldrig like Dem – aa det har bare været ondt altsammen! De har bare gjørt mig ondt!    Hebbel (ler godmodigt).

Men det tror ikke en mand, som nu i over et aar har kunnet faa Dem baade rød og bleg bare ved at se paa Dem, og som har følt Dem skjælve, naar han er kommet Dem nær! Dette er bare nogle kunster! Naa! Jeg skal vel straffes, fordi jeg har været for sen af mig? – – Naa! Saa De bryder Dem ikke om mig? End julaften her sist, har De glemt det, da vi legte julelege nede hos de gamle Iversens og jeg var lidt nærgaaende, som det heder, og De kunde saa forbandet lidet tage fra Dem? – Men jeg blev da vist salig tilgivet, ikke sandt, tilstaa det bare!

(griber om hende.)

Hvis De ikke straks tilstaar, kysser jeg Dem igjen – og bliver tilgivet, ikke sandt? for De forstaar Dem jo slet ikke paa at lyve nemlig!    Aino (har revet sig løs, bleg, oprørt, støtter sig igjen til stolen med begge hænder).

Vil ikke heller! – Det er sandt, at jeg gik her og tænkte paa Dem. Jeg forstaar ikke, hvordan det kunde komme. For naar De var her, var det 23alligevel ikke godt, det var, som blev her ikke god luft for mig her i disse stuerne. Og De kom hver dag, aaret ud, aaret ind: foruden de gamle nede fra bruget, var De jo næsten den eneste mand, som kom her. Saa tænkte jeg vel – – følte det, som der skulde nu vel komme til mig ogsaa noget af det, mennesker gaar og længes mod! – –

Men De var ikke god mod mig, ikke nænsom. Men jeg kunde ikke værge mig for Dem; jeg kom til at foragte mig selv, for jeg kunde ikke lade være, jeg gik og lytted og vented, og naar De kom, da ønsked jeg mig død! Saa var det her, siste gang, julaften – jeg tilgav Dem netop ikke, for det var da – endelig, jeg kunde redde mig ud af det – Og nu er det over – –

(aander langt ud –)

alt det! Og det er saa godt!    Hebbel (spøgefuld, sikker som før).

Ja, ikke sandt? For nu kan De trygt paa min kjærlighed tro. Naa, det er nu ikke saa grejt at komme af med alt det, som De siger. Kjærligheden, den er ikke saa nem den. Men nu gifter vi os, ikke sandt? Det vil passe meget bedre for Dem som for mig.    Aino (maaler ham koldt med øjnene).

Det er jo det, jeg siger, at det passer ikke.    24Hebbel (smilende som før, ægget af hendes modstand).

Jovist gjør det vel det! Vi gifter os om et par dage, hvad? For det tøv med Edvardsen maa De ikke bryde Dem om! Naa? Er De jaloux paa Deres tante kanske? Det maa De heller ikke være, der er det nydeligste forhold mellem Deres tante Lisinka og mig nu! Hun er ædel og vil bare glæde sig over, at vi faar det saa godt. – – Naa, men gudbevares –    Aino (bliver staaende og ser paa ham stivt, forfærdet).

Edvardsen? De? Tante Lisinka?

(holder hænderne op for øjnene.)

Jeg vil ikke høre mere! Jeg vil ikke, De skal tale til mig om det, aldrig mer!    Hebbel (nærmer sig igjen. I det samme gaar døren op og fru Edvardsen kommer ind, fulgt af en fremmed herre, der bærer nogle af hendes pakker for hende.)


FJERDE MØDE    Fru Edvardsen (er en yppig blomstrende blondine i et noget forpyntet spasertoilette. I hendes væsen er der en fejende flothed og selvbevidsthed sammen med en synlig bestræbelse for at gjøre sig gjældende. Hendes straalende mine formørkes ved Hebbels og Ainos tilsyneladende fortrolighed. Hun vender sig venligt mod den fremmede).

Tusind tak hr. fuldmægtig; nu skal De virkelig indenfor døren og hvile lidt!

(med et rasende blik hen mod Aino og Hebbel)

25Undskyld, vi kommer vist til ulejlighed!

(høflig, med paataget venlighed.)

Det er hr. fuldmægtig Andersen! Tænk, han bor lige over her, og saa ser han mig nede under bakken med alt dette – – tænk saa grulig snilt at komme og bære for mig, det er saamen ikke til hver dag at træffe den slags dannelse. Men jeg glemmer at representere!

(med en haandbevægelse)

Billedhugger Johannes Hebbel, den store kunstner, som tog prisen nede i Paris for – – ja, hvor mange aar er det siden, De arbejdede hr. Hebbel?    Hebbel (bukker, smiler, trækker paa skulderen).

Naa! Ja, hvor kan jeg vide det saadan i øjeblikket!

(med et uvilligt blik mod den fremmede, der har nærmet sig Aino.)

Jeg spørger bare, hvad skal det til at trække ham ind her?    Fru Edvardsen (hoverende, med et udfordrende blik).

Lidt forandring, Hr. Hebbel, gjør godt. Og det skal jeg sørge for, her skal blive.

(lægger mærke til, at Aino og hr. Andersen er blevet staaende tause ligeoverfor hinanden.)

Det er frøken Aino, kjære, I maa da vist have set hinanden nogengang, hr. Andersen har jo bod her i hele vinter. Han er flyttet ud her forat styrke 26nerverne, aa Gud ja! Det er sikkert Dem, som har vinduerne lige over imod os!    Aino (hilser, men siger ingenting).


    Fru Edvardsen (gaar ud med sit tøj, kommer ind igjen).

Kjære, nu maa De endelig sidde lidt. Og De maa endelig se ind til os imellem, vi er jo naboer. Her er saadant et roligt hus, det vil slet ikke anstrenge Dem. Maa jeg ikke byde et glas vin eller selters? – –

(gaar hen og ringer.)


    Fuldmægtig Andersen (er en statelig, intelligent udseende mand omkring 35 aar. Han har et nobelt hode, ansigtet er blegt, udtryksfuldt, haar og skjæg yppigt, lysebrunt, øjnene er lyseblaa, tunge, indrammede af sort. Der er over ham noget indestængt lidelsesfuldt, en indre uro, ligesom en venten paa noget, der er blevet ham til vane. Blikket er søgende, flakker om med et pludseligt liv, lidt efter er det igjen som før, stille melankolsk, grublende. Han er lidt lud over ryggen, en vane, der harmonerer med hans langsomme, underlig tunge sæt. Hans stemme er dyb, melodiøs med uventede overgange. Hans maade at tale paa afbrudt, springende. Han staar og synes ikke at høre, at fru Edvardsen taler til ham. Han ser paa sit ur).

Tak. Det er nok snart kontortiden!

(sætter sig alligevel ned i den stol, fru Edvardsen ruller hen til ham. Han følger med øjnene Aino, men taler ikke til hende.)


    Fru Edvardsen (nærmer sig Hebbel med en forsonlig mine og et frejdigt koketteri).

Har man været inde i spisestuen og set, hvad der er kommet fra Italien, Deres kjære Edensland? 27Ja, gid, jeg sværmer ogsaa for naturskjønhederne, de er jo simpelthen enestaaende – men var der nu egentlig saa godt? Ja, det var jo der, De lærte frøken Lenner at kjende, det var vel sagtens godt! Kom skal De bare se! De vil blive svimlende overrasket!

(trækker ham med sig gjennem den aabne dør ind i sideværelset; man hører hendes højrøstede tale og latter sammen med billedhuggerens smaa dovne udbrud.)


FEMTE MØDE    Aino (der er bleven staaende ved kaminen, ser af og til lidt sky hen mod fuldmægtig Andersen, mens hun flytter om paa blomsterne i vasen).


    Fuldmægtig Andersen (idet han pludselig ser op).

Det er længe siden jeg har set Dem!    Aino (stille).

Ja, det er vist det!    Fuldmægtig Andersen.

Hvordan har De det om dagen?    Aino (gaar efter sit strikketøj, sætter sig i nærheden af ham. Saa ser hun op paa ham).

Jo tak, jeg har det bra!    28Fuldmægtig Andersen (grublende).

Er det morsomt? – at leve?    Aino (usikkert).

Siden det saa skal være – – men det kunde være ligesaa bra, noget andet forresten!    Fuldmægtig Andersen (nikker).

Det synes jeg med! Det er hyggeligt at tænke paa, at man skal fra det engang.    Aino (livlig).

Ja, ikke sandt! For da maa det jo blive anderledes, tænker jeg mig!    Fuldmægtig Andersen (lystig).

Ja, naar man dør? Det kan De være næsten vis paa! Hør! Ser De altid saa lyst paa livet? Der er bestemt noget ved Dem. De er heller ikke som De andre her!    Aino

Tante Lisinka siger jeg er saa almindelig. Hun siger jeg maa endelig ikke tro noget om mig selv, siger hun.    29Fuldmægtig Andersen.

Hvad er det, De ikke maa tro om Dem selv?    Aino (med et gjemt smil).

Det ved jeg ikke!    Fuldmægtig Andersen (oplivet).

Har De det godt – jeg mener har De havt det godt bestandig?    Aino (sagte, usikkert).

Jeg ved ikke – om det er godt saadan som jeg har havt det. Det er kanske det!    Fuldmægtig Andersen. (gjentager grublende).

De er ikke som de andre her!    Aino (langsomt).

Jeg er vel ikke det; for naar jeg siger noget, er der næsten aldrig nogen, som ved, hvad jeg mener, derfor siger jeg heller ikke noget videre!

(efter en stilhed.)

Nordpaa er jeg født. Helle siger, der er finneblod i mig. Der er brygget sejd over min vugge, siger hun – Men De?

(dæmpet.)

30Det er Dem, som ikke er som nogen anden! Hvor er De fra?    Fuldmægtig Andersen (pludselig mørk).

Det maa Vorherre vide, og han ved det sandsynligvis. Jeg heder ikke Frants Andersen, som jeg skriver mig for; jeg heder Francesco, men Francesco Andersen, det er der jo ingen mening i – – –

(ser pludselig op paa hende.)

Hvorfor skriker De saa om natten? Jo, jeg kan høre det ind til mig, nu som De lader Deres vindu staa aabent.    Aino (forfærdet).

Hører De det ogsaa? Jeg vilde saa nødig nogen skulde høre det!

(sagte.)

Jeg maa sige som det er! Hele mit liv har jeg været nødt til at være saa stille, for mor var syg – – men om natten, naar jeg sov, blev alting anderledes – – den var ligesom saa brusende og rig, natten, fuld af lys og sang og mange mennesker eller den blev til noget stort levende, som vilde tvinge mig – og da kjæmped jeg mod den. – – Saa vækked mor mig altid. Du skriker saa stygt, barnet mit, sagde hun, det er blodet, du maa se og vænne dig af med det, sagde hun. –

Men saadan er det for mig endda. Jeg gaar her saa stille om dagen, og om natten har jeg det tidt 31tungt isøvne. Det er finneblodet, siger Helle, jeg burde lade mig aarelade to gange om aaret for det, siger hun –

(slipper arbejdet, dvælende.)

Men nogle gange er det godt – – vidunderligt saa jeg kan ikke sige det. Jeg synes at jeg synger og jubler – men da kommer næsten altid Edvardsen ind og vækker mig –    Fuldmægtig Andersen (barskt).

Det skulde hun lade være! Hvem er det, som har ret til at vække den, som sover –.    Aino (pludselig livlig).

Ja, ikke sandt!

(dvælende som før.)

For saa tungt som det kan være at vaagne ind til dagen, naar den er saa stille og liden og graa!

(tager sig i det.)

Ja, den er vel som den skal være, den ogsaa!    Fuldmægtig Andersen.

De bruger den godt. Er det morsomt at være flittig?    Aino (ser tomt ud i luften).

Aa, jeg ved ikke videre forskjel paa hvad som er morsomt og hvad som ikke er det, jeg synes alting næsten er likt!

(tilføjer.)

32Jeg hjælper jo tante Lisinka. Hun har saa meget bestandig; herhjemme og ved bruget. Hun har fattighjem og skoler. Ved smaaskolen er det bedst. Jeg liker barn!    Fuldmægtig Andersen.

Jeg liker bedre dyr!    Aino (ser forundret paa ham, men siger intet).


    Fuldmægtig Andersen (vedbliver).

Jo, for af dem bliver der da ikke mennesker! De kommer aldrig til at kunne gjøre saa meget ondt!

(livlig.)

Har De ikke opdaget det, at dyrene er bedre end vi mennesker, som hverken kan leve eller dø. De lever, mens de lever, dyrene, og naar de skal dø, har de ikke den kjedelige maner at lægge sig syg indfor øjnene paa alverden. Nej, nu vil jeg gaa, Deres tante kunde komme, undskyld, men jeg kan ikke fordrage Deres tante!

(Han bliver alligevel siddende. Hans blik søger urolig omkring, hefter sig ved et billede over pianoet. Han gjør en bevægelse, tager sig til hodet.)


    Aino (bekymret)

Har De ondt i hodet?    33Fuldmægtig Andersen (mørk).

Det har jeg altid.

(spørger med en underlig betoning.)

Det billede? Hvad er det for et billede?

(studser, ser paa ham og smiler).

Det er jo tante Lisinka – fra sin ungdom. Synes De det er saa merkeligt?    Fuldmægtig Andersen (tager sig igjen til hodet, ler og siger i sin sædvanlige tone).

Nej, naturligvis, bare noget, jeg kom til at tænke paa, mine tanker kom paa afveje, mener jeg – – det er bare blomsterne, det er bare saa store blomster i den kjolen!    Aino (livlig).

Ja, de brugte vel saadant mønster dengang. Tante Lisinka siger, den silkekjolen er saa godt malet, den er det bedste af det hele, siger hun.    Fuldmægtig Andersen (springer op, staar fremdeles og stirrer).

Og armbaandet – – som en slange!    Aino (ligegyldig).

Det er jo saadan almindelig façon –    34Fuldmægtig Andersen (ligegyldig).

Ja, De har ret, det er saadan almindelig façon. Det var bare noget, – jeg kom saa tilfeldig til at tænke paa det!

(Driver rastløs om i stuen nogle gange. Hun følger ham forundret med øjnene. Han stanser.)

Jeg maa gaa. Jeg skal paa kontoret!

(ser vist paa hende.)

De gaar da ikke hen og forlover Dem med den forædte billedhugger?    Aino (hastig).

Det maa De ikke tro! Alt saadant – det passer aldeles ikke for mig!    Fuldmægtig Andersen (smilende).

Ikke for mig heller! Det er sgu ikke andet end den rene sindssygdom heller. Den kan man nok faa alligevel!

(nærmere.)

De er vist ganske fornuftig anlagt – hvis det er sikkert altsaa, at De ikke er gaat fra forstanden?    Aino (med nedslagne øjne, bønligt).

Det er sikkert!    35Fuldmægtig Andersen (oplivet).

Der er nemlig andre mennesker De ogsaa kan tale med. Der er kommet nogle italienere, som spiller oppe i parken nu. De skulde gaa en tur om aftenen.    Aino.

Det kan jeg jo godt. Disse dejlige sommerdage – –    Fuldmægtig Andersen (kort).

Jeg liker forresten bedre høsten.

(nærmere ind mod hende.)

Naar natten tætner til og der er stilt helt op til stjernerne – – eller naar det vilde vejr kommer i luften og blomsterne falder – da tager jeg gjerne ferie, og vandrer ud. Farvel!

(rækker haanden ud mod hende, beholder hendes haand et øjeblik.)

De gaar Dem kanske en tur da om aftenen, en gang imellem? Saa kunde vi vel træffes?    Aino.

Det kan vi jo godt!    Fuldmægtig Andersen (tager sin hat, hilser og gaar hurtig).


    Aino (følger efter og lukker døren efter ham. Kommer ind igjen, gaar 36omkring og ser opmerksomt rundt, dvælende, som pludselig slaat af erindringer, mumler smertelig):

Edvardsen? Tante Lisinka? Saa har der været noget! Der har været alligevel noget i denne luften her, som ikke har været godt,

(Som om hun vil ryste af sig noget tungt. Gaar hen igjen til sit arbejde. Ser op, støtter hodet mod sin haand.)

Hvorfor vil han spasere med mig? Mon det ikke bliver kjedeligt for ham?

(Helle stikker hodet ind, ser rundt.)


    Aino (hurtig hen mod hende).

Edvardsen er ikke her – Men nu hører jeg, min tante kommer, jeg kan jo hjelpe Dem!

(gaar.)


SJETTE MØDE    Frøken Lenner (kommer ind i et ypperligt humør. Et omhyggeligt smagfuldt toilette med ungdommelig opsat haar gjør, at hun er kommet til at se yngre ud).

Du gode Gud, hvor mennesker er dumme! Det er den opdagelse jeg har gjort den tid, jeg har levet! Jo, alle kjøn, alle tre kjøn, ikke sandt, Annemor?

(ser sig forundret om. Ironisk lystig som det er hendes vane, naar hun er i humør.)

Naa, her er ingen, det var da udmerket, jo, det er udmerket, at ingen er her synes jeg!

(hører samtale, gaar hen mod spisestudøren, bøjer tilside portieren, forbauset.)

Min udmerkede Edvardsen! Hvad er det, De har 37for Dem? Jeg kommer ind i min salon paa min egen højhellige fødselsdag og finder ikke et liv! Og jeg tænker, mon hvad det er for delikatesser Edvardsen forbereder, og saa staar De ved Gud herinde med Hebbel og dyrker min palme, det er udmerket, A-hahaha!

(Fru Edvardsen og Hebbel kommer ind.)

Jeg maa sige, det er udmerket! Goddag Hebbel, goddag kjære ven!

(rækker ham haanden, som han kysser.) (klagende.)

Aa, nu bliver man saa gammel, man bliver saa gammel, gjør man ikke?

(Vendt mod fru Edvardsen.)

Svar mig, kjære Edvardsen, De maa da have traadt Deres børnesko, er det en eller to mænd, som venter Dem hisset? Hun hører nemlig til de troskyldige, Edvardsen, som har sat sin lid til mændene; men de har da ogsaa forladt hende A-hahaha!    Fru Edvardsen (ler tvungent med et irriteret blik paa frk. Lenner og gaar ud).


    Frøken Lenner (vedbliver i samme lystige humør. Hun sætter sig og anviser med viften Hebbel en plads ved sin side).

Vi bestaar ikke af andet her end enker og faderløse. For min udmerkede Helle, mit udvendige faktotum hun er saamen ogsaa enke, kanske ogsaa efter to mænd –    38Hebbel (smiler og gnider sig i hænderne).

Naa ja, det kunde jo passe, især siden du ogsaa igrunden –    Frøken Lenner (ler og slaar ham med viften).

Snak, min tro Johannes, ikke andet end jeg merker, har du mig endnu. Jeg kan tydelig merke jeg har dig!    Hebbel (slæbende, lidt usikker).

Naa! Javel ja! Naturligvis er du ædel, Lisinka – du disponerer penge med stor overlegenhed – et nydeligt træk af dig det. Men det er ikke som før, du har dog forladt mig Lisinka!

(sætter sig bredt til rette i stolen.)


    Frøken Lenner (fremdeles i det lystige lune).

Er du nu atter der, du tro Johannes! Var vi ikke ferdige med dette for en evig tid siden du. Samme dag vi kom hjem her fra Italien, blev vi jo enige om den ting, ikke sandt? Og ikke mere idag end dengang kunde jeg holde ud at have dig gaaende her i huset som ægtemand! Du, med din italienske dovenskab, det vilde blive til at faa slagtilfælde af – og saa kunde du begynde forfra! A-haha, nej, det kan vi ikke indrømme!    39Hebbel (beskedent indsmigrende).

Naa. Ser du, Lisinka! Hvilket menneske kan vel lægge en alen til sin vækst, endog han bekymrer sig meget derfor? Se til lillierne, de arbejde ikke, spinde ikke og nyder dog almindelig agtelse!

(kræmter.)

Og jeg har virkelig tænkt paa at begynde forfra, Lisinka. Jeg har tænkt at gifte mig. Jeg tror, det vilde være heldigt for mit arbejde!    Frøken Lenner (læner sig tilbage, ler lysteligt).

Du er udmerket, Johannes! Gifte dig! Men ikke med mig altsaa! Dette begynder at interessere. Og dit arbejde? Dio, skal du begynde at arbejde ogsaa, familieforsørger, hvad? Du er vittig, Johannes, jo, du begynder at more mig.

(ler.)


    Hebbel (stødt).

Naa! Jeg vil sige dig, Lisinka. Du bør bedømme mig ud fra en bredere basis. Jeg er aldeles ikke saa doven. At jeg ikke gik og sled mig ud de aarene vi bode sammen dernede, det var da rimeligt. Vi nød livet, og ikke andet end jeg husker, blev der ikke tid til mere. Forresten en kunstner, du, naar han gaar dernede mellem alt det store, faair han saagud ikke lyst til at fuske i det heller!    40Frøken Lenner (ler fremdeles).

Det vil sige saameget som at din ubestridelige dovenskab – for du bestrider den jo ikke – den er udtryk for en slags højere kunstsans! Hvem er nu den lykkelige, du vil glæde ved dine klassiske egenskaber?

(en kort stilhed.)


    Hebbel (kræmter, tilsist tøvende, forsigtig).

Ja, det var det, jeg vilde sige dig Lisinka – – spørge om du havde noget imod det? Naa ja, det er Aino, ser du: vi er kommet til at holde af hinanden, jo for hun gjør det, hun holder af mig, naar bare ikke du stiller dig imod det?

(kræmtende igjen.)

Er det ikke svært saa gode affairer med det teglværket nu? Murstenen, den er jo dyr nu? Aktierne skal jo være løbet saa op? Og der forberedes store tomtesalg til havneanlægget … har jeg hørt? Noget som betaler sig det vel?    Frøken Lenner (betragter ham forundret).

Min kjære Johannes, man bør ikke spørge for meget! Det er nødvendigt at stanse engang, siger Aristoteles, det skal være ham, som har opdaget det! – – Men det er aldeles rigtigt, som du siger, der er gode udsigter, og det kan trænges; det har ligget 41nede i mange aar, altsammen her. Men hvad mener du egentlig? Vil du laane nu igjen? Den husholdningen hos dig er dyr, du! Det koster at have saadan kunstsans! Du siger, aktierne er løbet op, havde jeg faat dig til at styre med dem, er jeg ræd du havde faat det hele til at løbe bort, min ven, for bestandig, A-hahaha!    Hebbel (haardnakket).

Naa! Det teglværk, naa! Blev hun ikke medejer, Aino, ved den lille arven hun fik engang? Det var jo ikke stort dengang, men nu! – Merkelig hvor tiderne kan forandres, jeg har talt med folk, som forstaar det! – Naa, naar du nu bare ikke vilde stille dig imod det, jeg vilde jo tale med dig om det først – – og jeg vil naturligvis ikke gjøre de fordringer, som en anden mand kunde ville; jeg ved, hvad jeg skylder dig, Lisinka. Jeg vil lade alt gaa i sin vante gang, du ved, jeg er ikke forretningsmand – – naar vi bare fik anledning til at rejse nedover, du, til Italien for en tid –    Frøken Lenner (som før).

og dyrke de højere interesser, det er udmerket a-haha, hør, ved du hvad, Johannes, jeg synes, du er en liden smule, jo jeg synes det, en liden smule sjofel! Hvad vilde du gjort, havde du været gift med mig?    42Hebbel (grætten).

Naa! Da havde jeg vel maattet lade det være!    Frøken Lenner

Jeg foreslaar du gjør det nu ogsaa! For jeg undres om Aino tænker paa sligt; det er vist en ren indbildning af dig! Johannes, jeg er noksaa glad over, jeg ikke kom til at faa dig gaaende her i stuerne bestandig, du – for det kunde let have hændt!    Hebbel (irriteret).

At du har hadet ægtestanden er antagelig en fejl hos dig, Lisinka. Du har manglet moralske besreber.    Frøken Lenner (ironisk lystig).

Men du? Hvor de klæder dig, fromme Johannessjel! Ja, jeg tilstaar! Jeg er i den grad blottet for moralske begreber, at jeg anser ægteskabet, for den uheldigste institution, jeg kjender! For du evige Gud, hvor lidet der er igjen af folk, naar de har været gift nogle aar, – – jeg mener, hvordan de kan komme til at se ud, har du ikke lagt merke til det?    Hebbel (gretten).

Jeg synes, du kunde holde dig til sagen, Lisinka!    43Frøken Lenner (som før).

Det gjør jeg! Jeg forsvarer mig! Jeg gik dernede i Florents og saa paa Jer andre! Og jeg havde nu foresat mig at leve for min fornøjelse jeg ogsaa, hvorfor skulde jeg ikke det? Men da kunde jeg jo ikke lade Brantos plage Livet af mig, vel? Havde det varet et halvt aar til, havde han gjort det længe forinden, fatter du det regnestykke, det er sammensat reguladetri a-hahaha! –

Det kunde nu ikke gaa – – jeg vilde more mig og saa var der en ung lovende kunstner, som vilde kaste sig i Arno for min skyld – det kunde jeg jo ikke have nogen glæde af, vel? – – –

Den gang var der mere liv i dig! Dio, hvor jeg var væk i dig dengang! Og du fik ogsaa alt som du vilde have det; det var for din skyld, jeg sendte barnet fra mig, min lille gut! Jeg har forresten angret paa det, jeg har nu angret paa det! Men lad mig bare ikke skylde paa dig, Johannes, det var mig selv, som gjorde det –

(klagende)

for hvad skulde jeg med et lidet barn, kan nogen sige, hvad vi skulde med et lidet barn, vi skulde jo more os! Ahaha! Nej, jeg vil aldeles ikke optræde som helgen, hvorfor skulde jeg det?    Hebbel (anerkjendende).

Du har altid været ædel, Lisinka –    44Frøken Lenner

Men ikke dydig! – og ikke fattig! for det havde været slemt! Men lad mig bare ikke skylde paa dig, for jeg vilde more mig, jeg vilde ikke lade mig plage af nogen! Og jeg er vis paa, han var kommet til at blive som sin far, han havde allerede det vilde sind! Og jeg havde nu bestemt mig til, at jeg vilde ikke lade mig plage. Ikke af dig heller! Det nytter ikke at nægte for det, Johannes, du har skuffet mig mere end nogengang Brantos! Ser du, jeg gik bestandig og vented du skulde indfri de store løfter, vi gik allesammen og vented paa den unge kunstner, der havde begyndt saa glimrende – – Imens gik du hen og lagde dig til denne sublime kunstsans, der gjorde det umuligt for dig at komme videre!

(klagende).

Det var kanske slemt for dig, vi havde saa mange penge at fare med, saa jeg kan kanske have det ogsaa at angre paa – ak ja! Til sagen, siger du! Ikke andet end jeg ved, syntes du selv, det var hyggeligt saadan som vi havde arrangeret os. Livets goder deler vi jo fremdeles! – – –

Naa – det er sandt, du vil gifte dig, Johannes! Hvad skal I leve af, børn? Naa, det er sandt, du skal begynde at arbejde! A la bonheur, hvis du bare vil, skal jeg tilgive dig alt muligt og laane dig, hvad du bare vil have, min Ven!    Hebbel (meget grætten).

Det behøves jo slet ikke! Jeg synes, du er saa 45utækkelig, Lisinka! Naturligvis har vi tænkt at leve af teglværket!    Frøken Lenner.

Hvem har tænkt at leve af det?    Hebbel.

Aino og jeg!    Frøken Lenner (ler).

Det er udmerket! Det samme paa en anden maade, som det heder. For det har du levet af nu, min ven, i temmelig lang tid. – – Men har du ikke taget fejl af Aino, for du har det jo ikke paa det rene endnu, vilde først tale med mig, det var pent af dig, Johannes! Men ser du, Aino ejer ikke sans for erotik og saadant, og hun har ingen interesser, ingen højere kunstsans, det er da sikkert, for hun er flittig nemlig – og trofast. Jeg tror aldrig hun tager væk herfra. Har hun nogen kundskab om – din fortid?    Hebbel (fremdeles grætten og en smule krænket).

Jeg vilde da ikke saare hende med saadant! Herregud, det er det, jeg har villet bede dig om hele tiden, at du ikke skulde sige noget. Du ved selv, hvor hun er rent udenfor alle ting! Om jeg vilde sige noget til hende, forstaar hun det saagud ikke alligevel. hun er ikke spor af fordærvet!    46Frøken Lenner.

Hvilken hensynsfuldhed! Hvilken selverkjendelse! Johannes, du er moden for aegteskabet, men bed ikke mig at lodse dig ind der. Saa er vi ferdig med det!

(rejser sig).


    Hebbel (rejser sig ogsaa, ser paa sit ur. Med pludselig kjærlig betoning).

Lisinka, min fordums Donna Letsindica, er det nødvendigt at vente længer med middagen nu, du! Burde vi ikke snart drikke din skaal, kjære! Klokken er fem, du ved det er et historisk øjeblik, et helligt tal for os!    Frøken Lenner (rolig smilende).

Ikke nu længer vel? Men du længes efter din gode mad, din udmerkede vin, det kan jeg forstaa. Men du faar undskylde; jeg venter til middag idag min brodersøn, Inge Lenner. Han er kommen fra Zürich med en udmerket eksamen. Han har allerede faat en god post i Tyskland, men nu bliver han hos mig en tid først og hviler ud.    Hebbel (igjen grætten).

Kommer han her? Nu syntes jeg vi havde det saa hyggeligt.    47Frøken Lenner (lidt skarpt).

Synes du! Og jeg synes her er blevet saa daarlig luft herinde; aa sæt op nogle vinduer, puh!

(med et Blik henimod de aabne Vinduer).

Naa, saa de er jo aabne!

(det ringer.)

Velkommen skal den være, der kommer! –

(Hun gaar ud). (Der høres munter støj ude fra entréen)


    Hebbel (gaar omkring smaaskræmtende).

Hun vilde ikke rigtig ind paa det teglverk – men ingen tvil om, at det er saa, vist er det saa!

(gaar ud paa havetrappen).


SYVENDE MØDE    Frøken Lenner (kommer ind igjen, fulgt af sin brodersøn, en ung, blond lysklædt mand med et aabent straalende ansigt. Rækker ham begge hænder).

Du skulde vidst det, hvor du er velkommen Inge, du skulde vidst det, hvor du er velkommen!    Inge (munter, urolig, farer omkring, ser ud af vinduerne).

Det ved jeg nok, faster. Jeg har altid været velkommen her hos dig! Og nu skal det blive rent 48lifligt i al huslig ro en stund her paa det gamle Rolighed! Ved du, jeg kan godt huske, det var landet rundt omkring her og huset for sig selv inde i den store haven –    Frøken Lenner.

Aaja, gutten min, den tid var her unægtelig roligere!    Inge.

Det var, mens du fløj ud saa langt over den store verden, faster. Du har havt nogle farlige vinger, bevares vel!    Frøken Lenner (vemodig).

Ikke nu længer, gutten min, ikke nu længer, nu hører de ikke mer!

(Hebbel kommer ind igjen fra havetrappen).

Se her, maa jeg ikke præsentere dig for husets gamle, tro ven, billedhugger Johannes Hebbel!

(Inge hilser ærbødig.)


    Frøken Lenner (ringer. Fru Edvardsen kommer ind).

Saa – nu er vi her! Det er min brodersøn, forstkandidat Lenner, det er Fru Edvardsen!

(Aino kommer.)

49Og der er Aino. Aino, kjender du ikke Inge igjen?

(Fru Edvardsen gaar hen til Hebbel. Hebbel, der har paataget sig en nonchalant mine, synes at blive oplivet. De bliver staaende henne ved havedøren.)


    Inge (hen mod Aino).

En stund siden vi to saaes du! Dengang var du liden, og jeg endda mindre. Nu er du stor altsaa! Du, du ser saa stille ud? Er du blevet slig du? Du kan da vel huske, dengang vi var smaa! Da var vi saa fine venner, du bar mig paa armen!

(ler.)


    Frøken Lenner (griber ham om armen og svinger ham rundt, leende).

Ja, du faar være velkommen da, gamle gut! Af Aino faar du ikke mange ordene, hun er saa stille, hun er blevet saa stille, synes du ikke? Men du faar være velkommen da, gutten min, du ved ikke for en god luft du har med dig! Der kommer ligesom et friskt, farende vejr med dig! Naa ja, Vorherre skal vide, det kunde trænges. A-hahaha!    Inge (tager og ryster voldsomt hendes hænder).

Ja, du faar have tak for sist, da faster. For hver eneste gang du husked paa mig dernede! Far siger, du er saa ubegribelig, siger han, du finder udvej for alle mennesker, siger han.    50Frøken Lenner (ler og afværger med haanden).

Snak! Bare snak! – – Jeg maa ind efter mit lommetørklæde, saa skal vi øjeblikkelig spise!

(gaar ind til venstre.)


    Inge (leende hen mod Aino).

Hvorfor staar du og ser ud som din egen mor? Om forladelse som en gammel enke, mente jeg! Jeg havde ikke tænkt mig, du var slig!

(i en blød undskyldende tone).

Det er sandt, du har siddet herhjemme, du, og havt det ødt! Men ikke nu længer, nu har du det vel bra? Aino, du har næsten ikke sagt et ord til mig. Hvad synes du om mig? Kan du danse baglængs polka, det øver jeg mig paa om dagen, kom skal vi prøve! Eller svar mig først for eksempel!    Aino (ser paa ham, undrende og smiler stille).

Det er som tante Lisinka siger. Der kommer frisk luft med dig, siger hun! Og saadan er det, – – det bruser af dig!    Fru Edvardsen (der hele tiden har været optaget af Hebbel, gaar frem til et bord i forgrunden for at hente et billede, hun vil vise ham. Hun ser oprømt ud, smiler og siger for sig selv):

Mandfolk er umaadelig greje synes jeg! Dem kan man da faa aldeles did, man vil have dem!    51Inge (i vilter lystighed hen imod frøken Lenner, der kommer ind igjen, lidt rødere i kinderne end sædvanligt).

Faster! Kan du danse baglængs polka? Det øver jeg mig paa om dagen, kom skal vi prøve! Og siden cykler vi; jeg har to cykler med, du kan laane den ene!    Frøken Lenner (skriker, ler og vrider sig fra ham).

Er gutten gal? Hvad er det, som fejler dig du, jeg spørger hvad er det som fejler dig? A-hahaha! Det er blodet! Det er den unge vin!

(sætter sig opgivet ned i en lænestol, læner sig tilbage, ser hen mod fru Edvardsen og Hebbel, lytter og siger smilende):

Hvad er det, som er skrækkeligt, Edvardsen? Det er en ren indbildning, at noget er skrækkeligt, mine Venner! Selv det at dø skal ikke være saa slemt, som folk tror: naar blodet ikke aarker mere at udskille kulsyren, det skal føles saa overmaade behageligt, siger en tysk professor – – saa overraskende behageligt at ligge saadan hen i sin seng og dø! Det skal ikke en gang gjøre ondt at bli ædt op af et vildt dyr, og det skal være en ren nydelse at falde ned fra en højde og knuses! – Maa jeg saa spørge, hvad der er skrækkeligt, Edvardsen? Er det geléen, som ikke er stiv nok, a-hahaha!

(begge døre til spisestuen aabnes.)


    Frøken Lenner (rejser sig).

Din taalmodighed skal lønnes, Hebbel! Og 52Inge skal have den ære idag at føre værtinden tilbords!

(Frøken Lenner gaar ind med sin brodersøn. Hebbel gjør en bevægelse for at nærme sig Aino, men med en resolut mine tager fru Edvardsen hans arm, smiler og siger truende):

De skal nøjes med mig!    Aino (gaar langsomt efter).
(Teppet ned.)

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Aino

Skuespillet Aino ble utgitt i 1900 og oppført på Nationaltheatret året etter.

Hovedpersonen Aino lever et stille liv i huset til sin pleiemor, frøken Lisinka Lenner. Hun drømmer om et mer innholdsrikt liv, og når to menn dukker opp i livet hennes, den livsglade Inge Lenner og den deprimerte og ensomme Francesco Andersen, må hun velge retning.

Les mer..

Om Alvilde Prydz

Alvilde Prydz er i dag et ganske ukjent forfatternavn, men hun etterlot seg en stor litterær produksjon: først og fremst romaner, men også skuespill, noveller, dikt og essays.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.