Albertine

av Christian Krohg

IV. Hjemme.

82Det var blet vaarligere i Veiret naa og lysere og hyggeligere inde i Værelset hos Kristiansens. Solen havde skint ind hver Dag og sat blaa Skygger paa Halvgardinet og strømmet indover Albertine og Symaskinen og varmet op og lyst op hele det blaamalte Værelset. Hun sad der og sydde – Solen gled varmt og gyldent nedover hende og glindsed i Toppene af de smaa Dunene i Nakken.

«Vil du høre, hva’ dem speller i Studenterlunden idag da, Albertine?« – spurgte Edvard og hostede derborte.

«Nei, det kan da være mig ligefedt!»

Hun havde ikke været derinde siden den Aftenen, og hun ga’ det Pokker altsammen – ja, det var vist. –

83Og i Kirken – aa nei – hun havde vært der Søndagen efter, for hun hadde tænkt, det skulde hjælpe lidt paa dette, at hun var saa lei sig sjæl, men det var slut med det ossaa; det eneste, hun husked, var, at de hadde sunget saa stygt, de gamle Kjærringerne, og det hadde vært en anden Præst, som slet ikke var saa flink. Ja, det var vist og sandt, at hun var lei sig sjæl. Naa først var det, hun var lei sig sjæl, – før? Pyt san. Det var ikkenoe det. Nei, naa vidste hun da ossaa, hvad det var, naar dem snakked om at være ulykkelig. Hun havde ofte før misundt dem, som hun læste om, at de var ulykkelige, for hun syntes, det hørtes saa fint ut, men ikke mere naa. Og naar det ikke nyttet mere at gaa i Kirken heller, naar hun ikke kunde faa igjen den Freden, som man faar, naar man er Guds Barn – saa hadde hun jo ikke noentingen mere da. Inde var hun kjed af at sidde, og ut vilde hun ikke gaa – Regnkaaben til Oline skulde ikke komme paa hendes Krop mer, og Jossa taalte hun ikke at se for sine Øine – hvor skulde hun gjøre af sig? – Ingentingen – ingentingen, som var Morro mer i Verden – og sy og arbeide kunde hun heller ikke mer – bare hun hadde holdt paa en liden Stund, saa var hun træt 84baade i Fødderne og Hænderne, og Maskinen var blet saa vrang ossaa, saa – med engang saa sa’ den Stop og vilde ikke gaa, og det hændte sig ikke en Gang, men uafladelig. Hun hadde aldrig set slig en Fillemaskine heller, og skulde det naa gaa galt med den ossaa – saa tjente de jo ikke et Øre mer – og saa blev det rent forbi – aa ja – det var kanskje ligesaa godt det ossaa forresten.

Hun havde lænet sig tilbage – Solen strømmede indover hende – hun var blet magrere og havde faat noen skarpere Linjer over Munden – hun ligned mere Mor Kristiansen. Brystet var ikke saa høit, og Skuldrene syntes endda rettere og mer firkantede og Hænderne altfor store.

Aa nei tak, san – det kunde jamen være hende ligefedt, hvad de spilte for noe i Studenterlunden – hun kunde ikke skjønne, at hun havde vært saa gælen efter at gaa der før.

Pent Veir? Javist var det pent Veir nok – men hun vilde mye heller ha’ Regnveir, Øsregn og Blaast – det passed mye bedre, naar ‘en var saa lei sig sjæl, som hun var. – Denne evindelige Solen var hun ossaa bra lei – men hun maatte jo sidde her ved Vinduet ossaa, naar hun skulde sy. 85– Ja, det blev jo ikke noe videre af med det heller naa.

«Jeg mener, det blir rent Sommer med en Gang, jeg», sa’ Mor Kristiansen, «det blir nok snart for varmt til at staa og koge Maden herinde naa –. Aa ja – det er jo langt paa Aaret ossaa. Snart har vi Pintse og den Søttende.»

Albertine svarte ikke, og Edvard hosted. Hun saa nok det, at Gamla hadde begyndt at bli pratsom paa det sidste – men det var naa bare for det, at hun sjæl var blet saa stille af sig og sat der hele Daen og ikke sa’ et Guds skaftenes Ord – og Gamla var vel ræd, det var noe paafærde, og syntes vel, det blev leit derinde naa, og tænkte, hun maatte gjøre sit til, saa det ikke blev for bedrøveligt, og trodde, hun skulde faa hende lidt paa Gli’ – men hun kunde da ikke sidde aa snakke bare for at snakke lel – hun maatte vel ha’ Lov til at tie stille, naar hun vilde.

«Nei, jamen mener jeg ikke, der er en Flue au da», sa’ Mor Kristiansen og smilte med de forgraadte Trækkene, saa den ene Tanden syntes. – «Nei – naa mener jeg, det blir Sommeren med engang lel.»

«Er det noe rart i det da – det har det været længe det.»

86En Stund hørtes bare Maskinens Knækken og Edvards Hoste engang imellem og Susingen paa Ovnen.

«Naar det naa blir saa vakkert Veir, saa kan du jo være lidt mere ute du ossaa da, Edvard – det har du vist godt af det – saa kanskje du kan bli bra igjen snart.»

«Ja», sa’ Edvard og smaahostet og saa op fra «Dagen», «saa kan jeg være lidt mere ute, og saa blir jeg nok bra’ igjen snart.»

Albertine sydde fort. «Bra’ igjen snart?» Had ‘en hørt sligt Tøv – hva’ var det, som gik a’ Gamla? Kunde det nytte at staa og indbilde sig sjæl og Gutten det, at han skulde bli bra’ igjen snart – han?

Han hosted igjen – han havde begyndt at smaahoste slig i et væk paa det sidste naa – de blaa Linjerne i Tindingen kunde endda tydeligere sees, og det banked uafladelig i Aarerne paa Halsen; det var, ligesom han var blet mye mindre end før og slig, at en kunde se tvers igjennem ‘en, Skuldrene bøiet sig fremover, og det var, ligesom han havde faat Tæring i Klæerne.

«Dagen» kasted et stærkt, varmt Gjenskin op i det smale lille Ansigtet, og Haaret var delt paa Siden og laa glat og mørkt ligesom lige ind paa selve 87Hjerneskallen. Ja det var daarligt med Edvard Letvindten naa – hun kunde tydelig se, aassen han vilde komme til at se ud, naar han var død.

Det var godt for ham i Grunden – gid det var hende, som skulde dø og komme væk fra altsammen, saa kom hun da bort fra denne Pladsen ved Vinduet og al denne Elendigheden ialfald – og saa skulde da Politiet faa slippe at bry’ sig med hende lel og saa blev hun kvit alle disse dumme Tankerne, som var efter hende støt og stændig! – Jo, det var nok saa det nu, at han skulde dø – aaja – hun var like gla’ forresten – hun skulde ikke sørje noe over det heller – men hun skulde gjerne gaa i Stedet for ham.

Det var blet stille igjen derinde, og bare Hostingen og Maskinen hørtes; der var ingen, som havde sagt et Ord paa en halv Time. Mor Kristiansen saa sig om flere Gange, men det var ingen, som sa’ noe. – Selv Edvard lod være en lang Tid at hoste – bare Maskinen hørtes.

«Nei, jamen mener jeg ikke, der er en Flue til herinde – ja, naa blir det snart Sommeren,» sa’ Mor Kristiansen.

Solen var kommet mere midt for Vinduerne og drog sig langsomt vestover – de blaa Skyggerne paa Halvgardinet begyndte at falde til den 88andre Kanten, og Mor Kristiansen og Edvard kom mere og mere i Skygge og Halvmørke igjen.

Maskinen hørtes ikke mere – Albertine havde holdt op og stirrede ret frem for sig. Dø? – ja, om hun bare kunde det – saa slap hun at sidde ved dette Vinduet evig og altid og se paa den Kronprinsen og Victoria og ikkenoe andet – den var pen den Kniplingskrusen til Victoria forresten – hadde det vært for en Tid siden, saa vilde hun ønsket sig slig en i Stedet for den blaa Silkesløifen, hun hadde tænkt paa saa længe –. Dø – det maatte være rart – og rart at vide i Forveien – vidste han det, Edvard? – Nei da! – Aassen kunde han da sidde saa rolig der og læse, ligesom ingenting var – for det maatte da være rart. Han behøvte jo bare se sig i Speilen forresten, saa maa ‘n da skjønne det. – Han var pen Edvard i Grunden – han lignede hende mere naa end før. Hun undredes, om hun kom til at se ut slig, om hun skulde dø naa? Edvard løfted Hodet; deres Øine mødtes. – Jo, hun trodde nok, han vidste det. Han ligned hende svært naa, Edvard, de ligned hverandre mere naa, end før – før hadde hun lignet Oline mere, men naa ikke saa meget, for hun var blet mere mager – aa ja – naa kunde det være det samme 89med det ossaa forresten som med alt andet. Hun maatte se bort paa Edvard igjen, han saa vel ikke op naa, ja slig vilde hun nok komme til at se ut – bare det at hun havde Haaret skilt i Midten. Det var mange Piger ossaa, som hadde det skilt paa Siden, men det likte hun ikke, hun vilde ialfald ikke. Kanskje det var derfor, hun blev mager – at hun var paa Veie til at dø hun ossaa – kanskje hun hadde Asmastæringen hun ossaa? Hun kjendte ligesom et Stik i Brystet, ja det var jo mye muligt det, kanskje han hadde smittet hende, eller kanskje at det laa i Familien – saa kunde de ha’ det saa godt allesammen, baade Politifuldmægtigen og Olsa og Kongstabelen med de røe Kneblerne, saa skulde de bli stygt snydt for at faa gjøre hende noe vondt og Oline ossaa med det dumme Spaadomssmilet sit.

Oline – huf! naa begynder jeg med de Filletankerne igjen – ja Gudskelov, de slipper jeg da lel – naar jeg er død.

Ja er det ikke ligesom et Stik! Saa kommer Mor til at graate – aa ja, det gjør a’ naa før ossaa det, men da blir det vel rent gæli da, og saa pynter de mig og tar og lægger mig i hvidt Tøi med Myrtekrans paa Haaret og Haaret udslaat. 90Jeg tror, jeg blir pen forresten – hvidt klær mig godt – jeg skal si til hende, aassen hun skal pynte mig – og saa kommer de op i Ligstuen paa Sygehuset, der som jeg ligger, og ser paa mig, og Olsa følger med og tænker paa alt det stygge, hun har sagt, naar hun faar se mig ligge der, og Valeria faar høre det af Jossa paa Gaden, og Jossa fortæller, at jeg har vært saa nydelig paa Ligstraa. «Du kan tro, hun var nydelig paa Ligstraa», sier hun, «aa ja, aa ja» – og saa skjælder hun Valeria ut, for det hun hadde gaat og sagt om mig, at jeg var indlagt –

Hun sukked dybt, Mor Kristiansen saa sig om –: «Naa er det snart 17de Mai – det er bare 8 Daer til.»

«Jasaa.»

«Da faar vi vel ut og se paa Stasen?»

«Nei, det ar bare vondt med al den Trængselen.»

«Trængselen? Nei, det er netop Morro det. Jomen skal vi ut», sa’ Edvard, «her staar det om Fanetogene. Skal jeg læse det?»

«Nei, vi vil ikke høre», sa’ Albertine.

Maskinen kom igjen, den gik med Afbrydelse og Knæk og maatte stelles paa uafladelig.

91En Flue summed i Solskinnet mod Ruden, Mor Kristiansen saa efter den. Edvard fik et voldsomt Hosteanfald og harked op. Skyggerne paa Halvgardinet faldt endnu mere skraa til den andre Siden, og Solskinnet trængte dybere ind i Værelset. Inde hos Olsens bag det blaa Panelet trak det langsomt op til Slag i Klokken – et, to klang det hæst.

«Nu faar du nok gaa, Edvard, for Visitens Skyld –.»

«Ja, naa skal jeg gaa – jeg skal bare læse ut om Fyrsten af Bulgarien, som dom har vært saa lidderlig lumpne mod.»

Han var gaat. Mor Kristiansen tog Skurekluden, bøiede sig ned, slog Skjørterne mellem Benene og tørked op. «Det er ikke noe Blod idag», sa’ hun. «Naa vil jeg gaa ut aa si til Olsa, at jeg maa begynde at koge Middan i Bryggerhuset fra imorgen, for naa blir det for varmt – det er jo ingen Mening i det – jeg faar vel grov Kjæft, men det faar naa være det samme.»

Mor Kristiansens graatende og Mor Olsens skarpe Stemme steg snart vexelvis over hverandre bag den blaa Væggen.

92Albertine begyndte at sy lidt, men stanset, for Maskinen vilde sletikke gaa. Hun tog Oljekanden, men blev siddende med den i Haanden, saa ud under Halvgardinet, slap det ned igjen – og saa frem for sig – det begyndte at flimre for Øinene.


Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Albertine

Den naturalistiske romanen Albertine handler om den troskyldige og glade, men fattige sypiken Albertine som forføres og voldtas av politifullmektig Winther. Etter voldtekten forandrer Albertine seg og hun havner på «skråplanet». Hun ender som prostituert i Kristiania.

Albertine kom ut i 1886 og var et skarpt innlegg i datidens moraldebatt. Boken ble beslaglagt og førte til en voldsom diskusjon om offentlig prostitusjon. Striden omkring romanen bidro til avskaffelsen av den offentlige prostitusjon i Norge.

Krohg brukte Albertine-motivet også i flere malerier, det mest kjente Albertine-bildet er nok «Albertine i politilægens venteværelse».

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1886 (nb.no)

Les mer..

Om Christian Krohg

Christian Krohg er nok i dag først og fremst kjent som maler, men han var også forfatter, journalist (Verdens Gang 1890–1910) og ikke minst samfunnsdebattant. Han kjempet for sosiale reformer og enkeltmenneskets og kunstens frihet. I over 50 år var han en viktig og innflytelsesrik deltaker i norsk kulturliv.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.