Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

av Roald Amundsen

Forord

Det finnes mange dagbøker fra Roald Amundsens ekspedisjoner, men dagboken som utgis her, er mer privat og fra en periode mellom ekspedisjoner. Denne utgivelsen har med en innledning ved Anders Bache. Som fagkonsulent ved Roald Amundsens Hjem, Follo museum/Museene i Akershus har han en bred kunnskap om mennesket Roald Amundsen. Gjennom Baches tekst får man som leser bedre forståelse for dagbokens innhold og form.


Beskrivelse av dagboken

Som dagbok har Roald Amundsen brukt en liten notatbok med målene 11 x 17,5 cm i stående format. Den har myke permer med yttersider trukket med svart skinn. Arkene er linjerte med trykt paginering fra 1 til 200, men arkene med nummer 1-10 og 23-32 er tatt ut. På innsiden av første perm er et ovalt firmamerke med teksten: «Halvorsen & Larsen – Christiania.» Her har også Amundsen skrevet med blyant på tvers, nesten uleselig: «Kristine Elizabeth.»

På første forsatsblad har Amundsen notert «Påbejynt 19/9 1924». Dagboknedtegnelsen er ført på arkene påtrykt sidetall: 11–22, 33–166. De øvrige er blanke. Kun få sider i starten samt teksten den 14. oktober, er ført med blekk, resten er med blyant. Mange steder er blyantteksten nesten utvisket av slitasje, særlig i ytterkantene, men heldigvis har det latt seg gjøre å tyde det aller meste av innholdet.


Ms. 4° 1551, s. 12–13

Ms. 4° 1551, s. 12–13

Dagboken inneholder kun ren tekst og er ført svært systematisk. Amundsen starter hver dag med dato skrevet på lik måte og hver dag avsluttes med god natt-hilsen til den anonyme kvinnen dagboken er stilet til. Skriftspråket er særegent. Fra rundt 1910 brukte Amundsen nærmest et fonetisk prinsipp. Han forenklet språket ved å utelate overflødige samt stumme bokstaver. Dette gjør transkriberingen, og lesningen, noe utfordrende, særlig fordi han ikke alltid er konsekvent. Imidlertid skrev han ikke steds- og personnavn etter dette fonetiske prinsippet.Se Lundeby 2002 for utdypning om denne skriveformen.

Bakre perms innside har en lomme hvor det lå to ark knyttet til polflyvningen. Det ene er en maskinskrevet tekst i 6 punkter, datert 5. mai 1925: «Forholdsordre vedkommende fartøiernes tjeneste m.v. under polflyvningen.» Det andre er en håndskrevet utstyrsliste til flyve-ekspedisjonen, ført av Amundsen. Begge er transkribert og er med i denne utgivelsen.


En dagbok på reise

Dagboken er ført daglig, unntatt 9. mars 1925. Dette kommenterer Roald Amundsen selv: «jei ble åver i byn i nat & hadde således ikke boken hos mei». Første dato er 19. september 1924. Han er hjemme på «Uranienborg» på Svartskog og pakker for å reise over Atlanteren til USA, bort fra økonomiske vanskeligheter og familiekonflikter. I USA er dagboken med på flere foredragsturneer, særlig i Midtvesten. Og til besøk hos venner og bekjente. I starten av februar returnerer han til Europa, til London med et innlagt møte med sin elskede Kiss og derfra til Italia og tilbake til Norge. Dagboken er med i bagasjen.

Hjemme på Svartskog i begynnelsen av mars 1925 fortsetter forberedelsene til polflyvningen før avreise fra Kristiania med tog til Trondheim. Videre gikk ferden med rutebåt til Tromsø og endelig med ekspedisjonens eget skip til Ny-Ålesund, startstedet for flyvningen. Underveis fikk de virkelig tøffe værforhold, men Amundsen noterte daglig i dagboken.

Siste innførsel er 21. mai, dagen flyvebåtene N 24 og N 25 endelig fikk luft under vingene. Dagboken hadde fortsatt blanke sider, men avsluttes. Vi kan jo spekulere om han lot denne bli igjen i Ny-Ålesund. Under polflyvningen brukte han en ny notatbok ført fra 22. mai til 10. august 1925.Signatur: NB Ms.4° 3108. Sluttdato virker litt tilfeldig, men denne dagen skjedde en tragisk flyulykke på Kjeller. En av meteorologene under polflyvingen, svensken Ernst G. Calwagen, omkom i en flystyrt under meteorologiske observasjoner.


Avslutning

Formålet med denne utgivelsen er å gi forskere og andre en så pålitelig og bokstavtro tekst som mulig. Det er satt inn noter på enkelte uttrykk, steds- og personnavn samt forkortelser. Personer er hovedsakelig kun identifisert med fødsels- og dødsår samt ofte forklaring på relasjonen til Roald Amundsen. Til identifisering av ukjente personer har Tor Bomann-Larsens biografi fra 1995 vært nyttig, da han har basert seg på dagbokens innhold.

Tekstgrunnaget for denne utgivelsen er Ms.4° 1551. Transkripsjon av selve dagboken er utført av Anders Bache, fagkonsulent ved Roald Amundsens Hjem, Follo museum, Museene i Akershus. Korrekturlesing, oppretting og kommentering er ved Anne Melgård. Ellen Nessheim Wiger har kodet og klargjort dagboken for en NB kilde-utgave.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

Det finnes mange dagbøker fra Roald Amundsens ekspedisjoner, men dagboken som utgis her, er mer privat og fra en periode mellom ekspedisjoner.

Første innførsel i dagboken er 19. september 1924. Amundsen er hjemme på «Uranienborg» på Svartskog og pakker for å reise over Atlanteren til foredragsturneer i USA, bort fra økonomiske vanskeligheter og familiekonflikter. I starten av februar returnerer han til Europa, til London med et innlagt møte med sin elskede Kiss og derfra til Italia og tilbake til Norge.

Hjemme i begynnelsen av mars 1925 fortsetter polflyvningsforberedelsene før avreise til Ny-Ålesund, startstedet for flyvningen. Siste innførsel er 21. mai, dagen flyvebåtene N 24 og N 25 endelig fikk luft under vingene.

Se faksimiler av dagboken på nb.no.

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.