Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

av Roald Amundsen

[Mars 1925]

801.3. De sjønneste vær. – I anledning presidentens dødpresidentens død] Friedrich Ebert (1871–28. februar 1925), tysk sosialdemokrat og den første president i Weimar-republikken. ær dær et eneste flaghav åver hele byen – alle på hall stang. R.L.R.L.] Riiser-Larsen. reiste imårres til Kiel, så jei ær helt alene. – Var hos minister Scheelminister Scheel] Arne Scheel (1872–1943), Norges sendemann i Berlin fra 1921 til 1940. til lunsj. Meget hygli. Resten a dagen tilbrakt tilbraktsic. i høieste ro. – Jei bor på hotel Kaiserhofhotel Kaiserhof] Luksushotell som åpnet i 1875. å har de særdeles gått. Svært, fint jørneværelse like ut mot Wilhelmsplatz å et sjønt bad. Tenk åm jei bare hadde dei hos mei! Jei lengter mere, du, enn noensinne. Værst ær de jo, når jei ær helt alene. Men – va jelper de å klage? Gud velsigne dei altid. Gonat.

812.3 Kåm netåp hærtil København Kl 7 aften å tok inn på hotel Phønix[.] I Warnemünde traf jei RL ijen såm kåm fra Kiel. Han hadde åpnådd utmærkete resultater. I samme tåg var den samme sjibsræder,den samme sjibsræder] Ivar An Christensen (1868–1934). (Kilde: Bomann-Larsen 1995:386) såm hadde mei til midda på SavoySavoy] Hotell i London. me di to damer. Han har åsså invitert ås til midda iaften på ‹Vivel›, men du kan være sikker dær kåmmer ingen damer. «Amundsen liker vist ikke damer» sa han (ærfaring fra sist)[.] «Nei», sa jei, «bare en, men henne Liker jei svinakti gått» – De ble temmeli sent. Etter ‹Vivel› jik man på natklub & 82danset, men jei jik jem i tankenne til min lille kone. Man synes nåk ikke åm, at jei fårsvantt, men de får nå være de samme. Hær er jei altså, kryper like i sengen, tar ‹dei mei› & så – Gonat. Gud velsigne dei.

3.3. Bare et lite gått «godag»[.] Reiser iaften til Oslo. Skal i lunsj til minister H‹uittfeldt›minister Huittfeldt] Hans Emil Huitfeldt-Kaas (1869–1948), jurist og diplomat. Norsk minister i København fra 1922–1935. Adjø så lenge min deilie ven. Gud velsigne dei.

4.33] rettet fra: 2 (ved overskriving) Kåm kl 12 midda til Kullebunden,Kullebunden] Kolbotn stasjon. vor tåge stanset får å sette mei a. Hær hadde GustavGustav] Gustav Amundsen (1868–1930), bror til RA. & lannhandleren møtt frem me slee. Desuten 83hadde en reporter loktet lunten å fik fatt i mei. R. LarsenR. Larsen] Hjalmar Riiser-Larsen. fårtsatte me tage til Oslo å ble der knepet a hele hovedstyrken– reportere & fotografer.– MalfredMalfred] Malfred Amundsen, født Fritzner (1872–1961). Svigerinne til RA. var på Ur.brg.Ur.brg.] Uranienborg, Roald Amundsens hjem på Svartskog. å gamle Emilie,gamle Emilie] Antas være hushjelpen Emilie Bartolsen (1860–1942). Hun ble født på Hvaler, død på Sinsen i Oslo. så vi hadde en festli rypemidda (nam, nam)– Alt ser gått ut & jei ær sikker på de skal bli bra.– Fik dit brev a 24 janr returnert hærtil fra N. York[.] Du nevner åm en drøm. Va var de? Vær nå så inderli snill ikke å tro på drømmer men – på mei. Du har nå låvet & jøre de – så vær så snill, min egen lille kone. Jei elsker dei i al evihet. Gonat. Gud bevare dei.

845.33] rettet fra: 2 (ved overskriving) Vi har hat en hærli vårdag & sneen fårsvinner fort. Jei har har hat mine vanlie spaserturer, besøket Kissetr‹ærne› & Kissekysseplassen å suget inn den deilie skogsluft & renset longene mine rikti. Fårøvri har jei tilbrakt dagen i telefonen & dels me rydning. Nå ær kl 10 å jei stryker til køis dåg først etter at å ha hat den tråløse i full virkning. Har du mottat di mange – varme hilsener? Jei lengter & lengter etter å si dei altsammen sell. Gud velsigne dei. Gonat.

856.33] rettet fra: 2 (ved overskriving) Å jei såm så sikkert trodde brev ventet mei, når jei kåm jem. Men nei – å ennå intet kåmmet. Blir ikke de en lettelse du, når jei reiser? Den plagen mindre. – Har arbeidet de meste a dagen me å lempe å stue bort ve. Man hadde nemli lakt en uhyre masse ‹lektve› fåran porten ned til sjøen, så man ikke kunne kåmme ut. Men, nå ær banen fri. – Desværre ær min tannlæge – frk Wahlstrøm – død.frk Wahlstrøm – død] Signe Elisabeth Christina Wahlstrøm (1870–25. januar 1925). Gift i 1919 med tannlege Einar Sandvik. Vem jei nå skal gå til ær mei en gåde. Gonat min ven. Gud bevare dei.

867.3.3] rettet fra: 2 (ved overskriving) Godaften min lille Snupp. Dagen har vært tilbragt i aller høieste ro. D.v.s man bryr mei stadi me konkursen. Man fårlanger a mei å lese jennem avhandlinger a 1000 kilometers lengde. Å vorfor? Ja. Gud vet, min mening har jo ikke de minste å si! BalchenBalchen] Albert Balchen (1874–1940), jurist. Sakfører for broren Leon Amundsen. skrev mei å ba åm en konferangse. Jei kunne ikke svare ham, men åversentte min sakfører breve. Gud – vor jei lengter milevis bort fra dette lille stinkhull! MM] Malfred Amundsen, født Fritzner (1872–1961). Svigerinne til RA. & GG] Gustav Amundsen (1868–1930), bror til RA. kåm i emd. – Gud velsigne dei. Gonat.

878.3. Sønda. – Runt borde til midda M & G, AslaugAslaug] Aslaug Amundsen, født Abel (1897–1962), Gustav Amundsen jr. første kone. & GogoGogo] Gustav Sahlqvist Amundsen, kalt «Gogo» og «Goggen» (1894–1975), nevø av RA. å så en ong Lars AmundsenLars Amundsen] Lars Thorleif Amundsen (1889–1974), forretningsmann som særlig hadde slått seg opp i Argentina. Tremenning av RA. me fruefrue] Sally Augusta Nilsson Amundsen (1891–1978). fra Buenos Aires[.] I emd dro di alle inn til byen & jei alene ijen. Leste jennem RodesRodes] Leif S. Rode (1885–1967), jurist. Sakfører for Roald Amundsen. & Balchens innleg. Jo – du kan tro BB] Albert Balchen. ær fin! Mit brev til LeonLeon] Leon Henry Benham Amundsen (1870–1934), bror til RA. åm at Ur.Ur.] Uranienborg, Roald Amundsens hjem på Svartskog. var dit, var blit fårevist Rode & Nansen!Rode & Nansen] Leif S. Rode og Alexander Nansen. Men, han truer me å ville åffentlijøre alt, såfremt di ikke får ret! Jei begriper ikke, at så simple mensker existerer. Saken får dem ær åplakt tapt. Trekker di dit navn inn, så Gud nåde dem. Da sjyr jei intet. Juling skal di ha. Gud velsigne dei får evi. Gonat.

8810.3 Ja, min elskete, dær mangler en dag. Ikke så, at jei glemte den, nei, de kan jei nåk ikke, men jei ble åver i byn i nat & hadde således ikke boken hos mei[.] Reiste inn igårmårres får å ha de første møte me min «støtter». I møte deltok redaktør Thommessen,redaktør Thommessen] Rolf Thommessen (1879–1939), kunsthistoriker samt sjefsredaktør og eier av avisen Tidens Tegn. Luftseilasforeningens fårmann, Dr RestadDr Restad] Arnold Ræstad (1878–1945), jurist. Han var i underkant av ett år utenriksmininster, fra våren 1921. (den fårrie utenriksminister) Major Sverre,Major Sverre] Johan Tidemann Sverre (1867–1934), major. begge mine flyere, løitnantene Riiser-LarsenRiiser-Larsen] Hjalmar Riiser-Larsen (1890–1965), offiser og flypioner. & DietrichsonDietrichson] Leif Ragnar Dietrichson (1890–1928), marineflyver. samt jei. Får å sikre mei dannedes et aksjeselskap til jennemførelse a flukten. Thommessen ble formann, jei exp. leder & Restad & jei – arbeidsutvalge! 89Restad ær en ypperli mann & ha me. Han har stor innflydelse[.] Således har han anbrakt frimærkenefrimærkene] En serie frimerker kalt Polfrimerker som Postvesenet utga i 1925 som bidrag til finansieringen av Amundsens flyekspedisjon over Nordpolen. på en fin – fin måte, såm vil ji mange penger. – Etter møte var jei i midda hos Riiser-Larsen sammen me Dietrichson & frue.frue] Gunvor Dietrichson, født Jebsen (1902–1978). De giftet seg i 1920. Åm aften kåm Restad dærhen & vi passiarte så lenge, at jei måtte tilbringe natten på sofaen dær. – I dag har vi jort fra ås de værste å kl 3.10 emd tok jei tåge til Kullebunnen & jik jem. – Tak får dit hærlie brev a 4 mars, såm ventet mei ve jemkåmsten. – Gud velsigne dei min egen, egen deilie Konelil. Jei elsker dei[.] Gonat.

9011.3 Fik idag telegram fra min lille umoralske frue, at Svartskog var blåmstrene! Svarte øieblikli: «Eia var jei der». – Ja da – ja da! Men se de ær jei ikke. Mange mil ligger mellem å utenfår hyler norenvinnen me ÷10°. Hadde netåp telegr åm, at masjinene har seilt fra Livorno.Livorno] By i Italia. Flymaskinene var delvis demontert og pakket i kasser som ble fraktet med et skip fra Italia til Narvik i Norge. Således ær expedisjonen bejynt. Vordan skal den slutte? De får gå, såm de kan, min ven. Jei håper de beste, men sellåm de går galt, så har jei dåg vist dem, at jei mente de alvårli å de får være en felles trøst. Gud besjytte dei. Gonat.

9112.3 Goaften min lille kone. Har besjiftietsic. mei me mangt & meget idag. N.V. stårmen har brakt svært lavt vann å såm følle dæra lå svære mengder a blåsjell åp i dagen. Tok 2 svære bøtter fulle. Jei hadde ristete blåsjell iaften – nam, nam. Eia var du hær. – Senere på dagen hadde jei en sjurnalist hær et par timer. Å så telefon på telefon. I måren kåmmer Riiser-Larsen ut me en amerikansk sjurnalist får å se på «de rare dyr». Jo, du, jei har såmen hennene fulle. Gud velsigne dei. Gonat.

9213.3 Riiser-Larsen me den amerikanske sjurnalist kåm kl 12 md.md] Middag. Vi hadde hærlie ristede sjell til dem, såm di nøt i høieste grad. Di var hær et par timer. – Gustav var idag på kontore hos AA] Alfred Edwin Bennett (1905–1996). Sønn av Kiss Bennett. & P.P] Charles Peto Bennett (1906–1978). Sønn av Kiss Bennett. å ba dem ut til sønda midda. Di var strålenne åver inbydelsen, men neppe så strålenne såm mei. Samtidi kåmmer mine 2 flyveremine 2 flyvere] Riiser-Larsen og Dietrichson. me fruer, M & G,M & G] Malfred og Gustav Amundsen. Aslaug & Gogo[.]Aslaug & Gogo] Aslaug og Gustav S. Amundsen. Vi blir ialt 12 – å jei vet, vi får en meget livli midda. Til guttene skaffer jei brus, såm jei vet, di liker. Gud signe Konelil. Gonat.

9314.3 De ær lørda å jei har ijen M & G hos mei – noe jei altid ser hen til me stor glede. – Tak, Knoppen min, får dit brev a 10de såm jei netåp fik. De ær skrevet i rasenne fart, ettersåm du stadi skal på farten! Jo – de ær en nydli kone jei har!! Du slutter dit brev me, at du knusser & klemmer mei! De første or må sikkert være skrevet me 2 s, er istedenfor to l.er!!!! Hær ær bitenne kålt & jei går inat i rensjinnsåvesekk! Alene i bresengen ær for kalt! Jei elsker dei Snupp. Gud velsigne dei[.]

9415.3 (Sønda) Har netåp skrevet dei åm vor gla jei var ve å ha dine poderdine poder] Alfred og Peto Bennett, sønnene til Kiss Bennett. hær idag – værdens vakreste & kjekkeste gutter! Utmærket norsk snakket di åsså. Ja, Tuppeliten – vær stålt. Vi var i de hele 10 mensker & hadde en kosli midda me ryper & prinsessepudding! M & G ær blit åver til imåren å de gleder mei meget. De føles altid så trist, når alle fårlater mei på en gang. Vi har de sprakenne kalt, men lite sne. Men senere får jei vel nåk! Gud velsigne dei. Gonat.

9516.3 Idag ijen et brev fra min Konelil å så deili, såm de var. Ja, du, nå føler enheten mere enn noensinne & Gud velsigne dei dærfår. De ær en go & sikker grunn & bygge på, å jei trenger så å vite mei elsket, at de eneste vesen i værden, såm jei bryr mei åm. – Jo du – du kan være sikker, jei fårsto til punkt & prikke dit telegram me hilsener fra Svartskog. Mit svar «Eia var jei der» måtte si dei de! Du beretter åm jødetampen, såm bringer mei – ensåm såm jei hær sitter, til å rødme. Sånne svin skulle halshugges & kuttes i små stykker! Men får åffentliheten kan sånt svineri kåmme frem vel? Ja min ven, 96jei trodde – da jei var i Amerika – at du var i korespondangse me CampbellCampbell] Uidentifisert kanadisk forretningsmann. – å de jore mei vontt. Men nå vet, at jei tok feil – såm jei desværre så åfte har jort. M. & GG] Malfred og Gustav Amundsen. skal åsså til MuseneMusene] Kallenavn på Gudrun og Robert Maus (1866–1948) og deres familie. Gudrun, født Gudde (1881–1967), søster til Kiss Bennett. imåren midda. Podene hadde så tenkt å ta Gudronsic. & M. i teatre Men desværre M. kunne nåk ikke gå grunnet den kårte tid etter søstrenssøstrens] Dora Marie Ræder, født Fritzner, (1869–1925). Gift med legen Ulrik Anton Motzfeld Ræder, bosatt i USA. død. Til lørda håper jei inderli podene kåmmer til mei på sji. De sner bra ute, nå – så føre skulle bli gått. Di ligger så hos mei nat til Sønda å da skal vi ha mye jubel! Gud bevares, såm jei elsker dei! Gonat.

9717.3 Gomårn min lille ven. Jei går til Kullebunden nå å reiser til byn. Skal altså i midda til Musene kl. 3 & i midda kl 8 til Restad.Restad] Arnold Ræstad (1878–1945), jurist. Stakkars maven min, såm aldeles ikke ær i ården! Au revoir Jærteknoppen min!

18.3 Hadde de svært kosli i byn. Middagen hos Musene var såm vanli hærli. Podene, M, G & jei var dær & vi hadde mye moro. Lørda emd. kåmmer di åver Kullebunnen & jei møter dem dær. M & G kåmmer me båten. Podene skal ligge hæroppe hos mei – på værelse ve siden a kontore å vi skal ha mye moro. – Kl 8 aften var jei 98i midda hos Ræstad å traf en hel del hyglie mensker. Kåm jem til MunkedamsvnMunkedamsvn] Trolig var han hos broren Gustav som bodde i Munkedamsveien 69, 4. etasje. kl 11½, så jei var tili iseng. – Kl 2 middags reiste jei ijen hærut & kl 5 ble dit kjære brev a 14des brakt mei. Tak min søteste Snup. – Du skriver, at drotdrot] Kallenavn på Charles Peto Bennett (1856–1940), mann til Kiss Bennett. ropte E.A.E.A.] Uavklart forkortelse. fra billiarværelse! Han må være bløt! De skal bli gått å vite guttene hos dei. Viss ikke han sell slutter me de narreri, vil guttene snart sette en ståpper får de. Di ær våxne nåk! Du kan tro, jei ønsker mei til dei & mandeltree men ennå må jei nåk se noe is & sne først[.] Min lille kone – jei tilber dei. Gud velsigne dei. Gonat.

9919.3 Har vært jemme idag & nyter nå til en fårandring ensåmheten. Grunnen ær vel den, at den snart vil være brutt får lengere tid. Du – jei leser Forsyth SagaForsyth Saga] Forsyte Saga, roman av John Galsworthy, utgitt samlet på engelsk i 1922. me aller høieste glede. Den ær vidunderli velskrevet. Jei ær hallveis å åp til denne tid ær du Irene.Irene] En av hovedkarakterene i Forsyte Saga som ofte oppfører seg skandaløst. Va dær senere sjer vil kansje jøre, at jei forandrer mening. Men, jei tror de neppe. Hun har samme fine, helstøpte karakter såm du å vora jei tror, dær finnes uendli få[.] De ær sant – LeonLeon] Leon Henry Benham Amundsen (1870–1934), bror til RA. skrev mei igår å spurte åm jei ville møte ham & drøfte sakene. Jei sendte hans brev til Nansen.Nansen] Alexander Nansen (1862–1945), RAs sakfører. – Jei tror ikke 100disse mensker, fårstår du. Først kåm Balchen,Balchen] Albert Balchen (1874–1940), jurist. Sakfører til broren Leon Amundsen. nå han. De kan høres så søtt & millt ut – fårlik. Men jei har ingen tro på de. Vil di noe ær de kun, å mele sin egen kake. Nei – la Nansen snakke me dem. Jei akter ikke. Hadde brev fra Trygve,Trygve] Trygve Gudde (1884–1975), jurist. Bror av Kiss Bennett, bosatt i Trondheim. såm ber mei ikke å gå dær fårbi. Jei har skrevet ham å sakt, at jei ser inn til ham, når jei passerer Tr.hjem. på nortur. – Kan du føle mei? Kiss, Kiss, Kiss – dette ær vår radio fårstår du – jei elsker dei a hele min sjel! Gonat. Gud være me dei.

10120.3 Har netåp skrevet dei å tar imåren breve me å påster de fra Kullebunden, vor jei kl ½ 6 møter guttene dine. Vi går så hærtil isammen, vor imens M & G. ær kåmmet me båten. Sønda kl ½1 kåmmer alle Musene.alle Musene] Kallenavn på Gudrun og Robert Maus (1866–1948) og deres familie. Gudrun, født Gudde (1881–1967), søster til Kiss Bennett. Ja – nå ær avreisen bestemt. EllsworthEllsworth] Lincoln Ellsworth (1880–1951), amerikansk polarforsker. kåmmer sønda aften eller nat til manda å alt neste dag – manda 30te – reiser vi noråver[.] Tenk dei vi hadde alt idag et bud på kr 75000 åver den pålydene værdi i frimærkene, men lar dem nåk ikke gå så billi. Nei, min ven, di ær en gullgrube! Gud velsigne dei. Gonat.

10221.3. Kl 4 i emd ruslet jei ivei & kl ½ 6 sto jei klar på KullebundenKullebunden] Kolbotn stasjon. til å motta mine kjære venner. Å der kåm di. PetoPeto] Charles Peto Bennett (1906–1978), sønn av Kiss. me en svær rypesekk. Du kan tro di var kjekke. Da vi kåm hærtil lå dær en svær bonke brev på stuebore til mei. «Å», sa Peto «der ær påst til mei». Men jei hadde sjimtet den violette konvolut å vips hadde jei alt aveien såm ve et trylleslag. De var meget nær, han hadde set de. Jærtens tak min ven. – Nå ær podene gått tilkøis me bøker å jei sitter hær å skriver til mama. 103Du kan tro vi alle ær fine venner, men jei liker ikke, di sier Di til mei. Skal søke å rette på de imåren. Di fryder sei begge åver Gustav å ær i en ustanseli latter. Jo – jei tror di liker sei hær. Kjære, kjære lille piken – jei lenkter så etter dei. Gud velsigne dei. Gonat.

22.3 Vi har hat en svært koseli dag. – Etter frokåst jik guttene & jei & spaserte i skogen & var jemme ijen til kl ½1 netåp til å motta Musene. Så hadde vi midda kl 2 & kl 6 reiste Musene ijen jem. Guttene fårtalte mei imidlertid, at di ikke hadde noe 104større & jøre på kontore. Jei spurte dem da, åm di ikke ville tilbringe den siste uke me mei. Hærve var di svært gla – å jei ikke mindre[.] Du kan sjønne, jei hadde aldri trod, at di ville være hos mei. Men – di ær helt begeistret åver ideen, å jei ær mange ganger mere begeistret. Vi skal nå bli rikti goe venner. Jei ær umådeli gla i dem. M & GM & G] Malfred og Gustav Amundsen. har ikke låvor nåk. Du kan tro, jei ler a dem & G. De ær en ustanseli jubel. G fårteller historier & guttene ler, så di brøler. Jei håper inderli, jei ikke jør noe galt ve å ha dem hær, men di fårsikrer, at di intet fårsømmer dærve. Å de tror jei åsså. Gud velsigne dei. Gonat.

10523.3. Idag har jei hat podene i arbeide. I fmd. jalp den ene – Peto – G me å legge ny papp på badehustake, mens AlfredAlfred] Alfred Edwin Bennett (1905–1996). Sønn av Kiss Bennett. skoffet sand fra strannen. Sell skar jei å hugget ve. Kl ½ 12 fik arbeidsmennene eggedosis – å dærme var dagens arbeide til enne. Siden spaserte vi. Kl 6 reiste M & G jem å nå ær vi alene. Imåren tili reiser Alfred til byn me båten får å hente «arbeidsklær» m.m. & Peto & jei tilbringer så dagen best muli. Han kåmmer tilbake åver Kullebunnen[.] Jei ær redd, di vil savne G svært. Han ær morsom, men du vet, de ær jei ikke! Gonat Konelil. Gud bevare dei.

10624.3. Kjære min egen lille kone. Idagmårres kl 7 reiste A.A] Alfred Bennett. til byn & kåm tilbake kl ½ 5 emd. Han hadde hentet gamle klær til å arbeide i. Peto & jei var så alene. Vi snakket, leste, spaserte & arbeidet[.] Bar inn ve til stueåvnen. Iaften har vi kastet me ringer. Vi ær nå tip-tåp venner å jei tror vi ville bli helt uatsjillie åm vi hadde anledning. Di snakker meget gått norsk. – Stortinge bevilget idag «Farm»«Farm»] Transportskip i stål, sjøsatt i Stavanger i 1900. Eiet av Den kongelige norske Marine. Skipet ble stillet til disposisjon for Amundsens ekspedisjon. til vår jelp. Således har vi nå alt, såm trenges[.] Gutten vil jærne være me til Spitsbergen, men du vet, va jei sier dem. Alvår nå i 3 år til! Gud være med dei. Gonat.

10725.3 Dagen har vært tilbragt i ro me å spasere & lese. Etter aften kastning me ringer. De synes virkli såm guttene liker sei. Di ær mærklie. Di elsker al norsk mat. Idag fik di lutefisk & var strålenne. Mærkli nåk hadde de aldri spist almindli gul ærtesuppe. Di simpelthen elsker jeteost & gammelost. Ja, min ven, de ær morsomt å ha sånne jester. Di har ypperli appetit å ær taknemli til de yderste for, va di får. Sandli har du ære a guttene dine å de ær ikke til å ta feil a, at di vil bli noen prektie men. Så – jei gratulerer[.] Gud velsigne dei. Gonat.

10826.3 Du kan tro, jei kjiket da påsten kåm idag, men dær var intet brev. Vel, min ven, du har sjemt mei bort. – Idag dro di 4 første, såm du vil se a avisen. Dær var stor jubel på stasjonen. Jei lurer nå på, vordan jei skal lure dem på tirsda! Hører guttene i sideværelse – di jubler & synger. Du kan tro, jei ær fårbauset[.] Di ær simpelthen lyklie. Jei tror ikke, di kan ha hat de rart in i byn. Di synes å føle sei hær i full frihet å di ær altid gla. I aften sa P.:P] Peto Bennett. Jei skulle jærne være hele live hær. Jei ær lykkeli!!! Gud velsigne dei. Gonat.

10927.3 Ikke et or idag heller, min lille ven. Nå ja, jei får ta det me ro, så mye kan henne i påsten. – Guttene fór i fmd langs strannen å lette etter – pærler! Hær ær jo millioner a blåsjel å muliheten a en pærle ær ikke helt utelukket! – Du – jei kan ikke jelpe de – men jei velger A.A] Alfred Bennett. Han ær så strålenne søt & vakker, at han har tatt mit jærte me stårm. P. ær hærli åssa, jelpsåm å mange utmærkete egenskaper – men A ær A. å min gut! M. & G. kåm ut iaften. Stor jubel. Gonat min ven. Gud bevare dei. Nymåne i aften!!!!!!!!

11028.3 Kl ær ½11 aften. G. Alf. Pe & jei har netåp sluttet ringkastning å flyr nå tilkøis. – M & G kåm ut igåraftes & dagen har vært tilbrakt på fårsjelli vis. I fmd. var G & podene ute på strannen å tok sjell – dærpå fyrte di årntli på komfyren i de lille hus å ristet & spiste dem strax. Så en lang tur i skogen. I emd har de vært me G. i øvre have å hugget ned trær, men di låver di vil kåmme tilbake & fårtsette. Jei de tror de åsså virkli. Fik idag hærlie roser fra GudrunGudrun] Gudrun Maus, født Gudde (1881–1967), søster av Kiss Bennett. [.] Gud velsigne dei. Gonat.

11129.3 Sønda. – Tråds dagen har guttene vært i arbeide. Sammen me Jonny (Gustav) har de festet takpap på badehus take. Et annet arbeide di har utført me «utmærkelse» ær å skuffe sann fra strannen åp på bryggen. Di ær svært gla i arbeide å uteliv. EllsworthEllsworth] Lincoln Ellsworth (1880–1951), amerikansk polarforsker. kåmmer iaften kl 11 til Oslo me Oscar II.Oscar II] S/S «Oscar II», eiet av Scandinavian America Line. Skipet ble sjøsatt i 1901 og gikk i rute mellom Norge/Danmark og New York fra 1902 til 1930. Jei har i den anledning leiet en a di mange fiskesjøiter får å gå inn å hente ham å føre ham like hærut. Imåren skal vi i midda, såm Luftseilasfår.Luftseilasfår.] Luftseiladsforeningen. – jir får Ellsworth, vor storting & rejering ær tilstede. Go nat vennen min. Gud være me dei.

11230.3 En ganske travel dag. Har pakket & tat mit siste skritt[.] Ellsworth & guttene har vært me mei i skogen en siste tur & vi fårlater UrbgUrbg] Uranienborg, Roald Amundsens hjem på Svartskog. kl 66] rettet fra: 7 (ved overskriving) i aften. Vi ær alle triste ve å fårlate stede såm våren bejynner, men plikten kaller. – Senere – Kåm hærtil kl ½ 8 å måtte i rasenne fart kle ås åm[.] Festen var meget stili. E.E] Lincoln Ellsworth. ble utnevnt til æresmedlem. Du skulle ha set ham! Hans livkjole var i bare skrokker etter 10 års nedpakning. Jei lo mei nesten syk. Vi bor på Grand. Kl ær ½ 12[.] Jei tar mit bad å så i køien[.] Gonat å Gud velsigne dei.

11331.3 Dro avste i emd. kl 6.50. En masse mensker på stasjonen[.] Ytterst på platfårmen sto A & P.A & P] Alfred og Peto Bennett. M & G,M & G] Malfred og Gustav Amundsen. AslaugAslaug] Aslaug Amundsen, født Abel (1897–1962), Gustav Amundsen jr. første kone. & GogoGogo] Gustav Sahlqvist Amundsen, kalt «Gogo» og «Goggen» (1894–1975), nevø av RA. å vinket et siste adjø. Jei syntes, jei så dei blant dem. Jei vet iværtfall du var dær i tankene. – Me dette tåg reiser EllsElls] Lincoln Ellsworth. & jei samt doktor Mathesondoktor Matheson] Johan Andreas Matheson (1870–1964), medisinsk eksamen i 1898. Han var i flere år sanitetslege. & representanten får 60 amerikanske aviser – WhartonWharton] James B. Wharton. Amerikansk journalist som var Europakorrespondent for «North American Newspaper Alliance».[.] Vi spiste aften på Hamar. Vi – Al. Pe.Al. Pe] Alfred og Peto Bennett. Aslaug & Gogo. Ells & jei hadde en hærli midda hos M & G. Nå skrangler vi noråver & snart går de løs for alvår. Jei ær gla, jei føler dei hos mei. Da skal de nåk gå[.] Gud velsigne dei. Gonat.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

Det finnes mange dagbøker fra Roald Amundsens ekspedisjoner, men dagboken som utgis her, er mer privat og fra en periode mellom ekspedisjoner.

Første innførsel i dagboken er 19. september 1924. Amundsen er hjemme på «Uranienborg» på Svartskog og pakker for å reise over Atlanteren til foredragsturneer i USA, bort fra økonomiske vanskeligheter og familiekonflikter. I starten av februar returnerer han til Europa, til London med et innlagt møte med sin elskede Kiss og derfra til Italia og tilbake til Norge.

Hjemme i begynnelsen av mars 1925 fortsetter polflyvningsforberedelsene før avreise til Ny-Ålesund, startstedet for flyvningen. Siste innførsel er 21. mai, dagen flyvebåtene N 24 og N 25 endelig fikk luft under vingene.

Se faksimiler av dagboken på nb.no.

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.