Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

av Roald Amundsen

Prinsipper for transkripsjon

Dagboken er gjengitt nøyaktig og bokstavrett. Dette betyr at Roald Amundsens særegne rettskriving er beholdt. Skrivefeil er ikke rettet, men hvis de er forstyrrende for lesningen, er forslag til rettelse lagt til i en note.

Opplagt manglende bokstaver, ord eller tegn er lagt til i skarpe klammer [ ]. Amundsens inkonsekvens med punktum etter forkortelser er beholdt. Det er utarbeidet liste med anvendte forkortelser.

Håndskriften er noen steder vanskelig å lese. Slurvete ord og bokstaver er transkribert velvillig ut fra sammenhengen for å gi teksten mening. Usikker lesning er markert med spisse klammer ‹ ›, mens helt uleselig tekst er markert slik ‹…›.

I noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om Amundsen har skrevet a, å, o eller &. Her er valgt det som gir mening i sammenhengen.

Manglende diakritiske tegn over å og ø rettes stilltiende.

Amundsens inkonsekvens med mellomrom i tidsangivelser, som for eksempel ½ 11 eller ½11, i går eller igår, er beholdt.

Flyvebåtenes navn N 24 og N 25 er tolket som skrevet med mellomrom mellom bokstav og tall, da Roald Amundsen bruker dette i ekspedisjonsboken som utkom i etterkant.

Tekst som er strøket av Amundsen, er markert med gjennomstreking.

Tilføyet tekst gjengis som hevet over linjen, også om den er skrevet inn under linjen.

Understreket tekst gjengis med kursiv. Det skilles ikke mellom typografiske og retoriske uthevinger.

Ord delt ved linjeslutt uten bindestrek gjengis stilltiende som ett ord.

Datoene er med få unntak skrevet på linje med den øvrige teksten.

Himmelretningene er av Amundsen ofte forkortet til en stor bokstav. Dette er konsekvent blitt beholdt, også der de er sammenstilt med tekst; eks. SVli = sørvestlig, NO = nordøst.

Personnavn er i dagboken ofte forkortet. Første gang et navn nevnes og når det er nødvendig for forståelsen, er det forklart med en note. Forkortede navn er med i listen over forkortelser.

Sidetall viser til bokens trykte paginering, som starter med tallet 11. Sidene påtrykt tallene 1–10 og 23–32 er tatt ut før han skrev dagboken.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

Det finnes mange dagbøker fra Roald Amundsens ekspedisjoner, men dagboken som utgis her, er mer privat og fra en periode mellom ekspedisjoner.

Første innførsel i dagboken er 19. september 1924. Amundsen er hjemme på «Uranienborg» på Svartskog og pakker for å reise over Atlanteren til foredragsturneer i USA, bort fra økonomiske vanskeligheter og familiekonflikter. I starten av februar returnerer han til Europa, til London med et innlagt møte med sin elskede Kiss og derfra til Italia og tilbake til Norge.

Hjemme i begynnelsen av mars 1925 fortsetter polflyvningsforberedelsene før avreise til Ny-Ålesund, startstedet for flyvningen. Siste innførsel er 21. mai, dagen flyvebåtene N 24 og N 25 endelig fikk luft under vingene.

Se faksimiler av dagboken på nb.no.

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.