Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

av Roald Amundsen

To vedlegg fra lomme i bakre perm


Ark 1: En utstyrsliste

Pemmikan400 gr.pr dag pr mann.
Sjokolade250
Kjeks125
Tørmelk100
Malted Melk125
Pr mann får 1 måned pr. mann,90 kilo pr. masjin
12 kilo
7.50
3.75
3 kilo.
3.75
Flyproviant.16.8 kilo proviant pr. masjin
1 Termosfl. etter ønske1.2 kilo
10 pl. sjokolade pr. mann – 60 pl.7.5 kilo
Smør 500 gr. pr. mann3.0
6. brø6.0
Sjulte krefterSjulte krefter] kjøtthermetikk, kalt «Skjulte krefter» av sjømenn, på engelsk «Dead Man in Box» (Kilde: Olafsen 1962:45) – ½ klkl] kilo pr. mann pr. dag9.0
Tørmelk – 50 gr. pr. mann0.9
Litt ost.

Rygsekk innehållende: Såvepose, 1 sjift (trøie, bokse & strømper). Dagbok & Blyanter
Kompas, Fyrstikker, Fyrtøi. Sysaker. Snebriller, Tanntang, Skaffetøi, Kortspil, Pipetobak
Hånkle & såpe
, Seilgarn & seilhanske. Sekspenslue. Fyrstikhus.

Pr. mann

Et par komager. Et par sjistøvler. 1 skikniv. 1 par sji 2 skistaver 1 treksele

Felles utstyr pr masjin

1 båt 1 slee 1 medisinpose 1 telt Reserveremmer & surringer 1 Primus 30 l petroleum

Meta (?). 1 kilo støvelsmørelse 1 sextant 1 kunst horisont Karter Navigasjonstabeller, Logbøker

6 små & 4 store røkbomber. Kokekar. Elektr lommelykter. Motorreservedeler. Verktøi

1 Stor øks. 1 sneskoffe. Tauværk Lange kastetr‹…›er Talje. Isanker. Driftsmaler. Solkompas. Teltplugger. 1 Reservesjistav

1 kartplate. Navigasjonsutstyr. Kjikkert. Meteorolog. instr. (N 25) 1 hagle 1 rifle 200 ptr. til vært.

1 Colt pistol. 25 patr. 1 bensinspan. Bensin & oljetrakt. 1 Is‹pil› 1 storkniv & A‹…›. Sennegress.

Fårdeling

Fotografiapparater, Meteorol instr. 1 bensinpompe me slange. 1 talje. 1 låddeap. me låddekapsel. Polkart. Takkeskrivelser Film & Plater.Ark 2: En instruks, maskinskrevet

Forholdsordre
vedkommende fartøiernes tjeneste m.v. under polflyvningen.

I. Kommandoen over den gjenværende del av ekspeditionen overtas av «Farm»s chef.kaptein Hagerup.

II. I de første 14 dage efter starten da ekspeditionen s kan ventes tilbake pr. flyvemaskine holder «Farm» og «Hobby» sammen i farvandet ved Danskøen saalenge der er nogenlunde sigtbart veir paa Nordkysten. Skulde sigtbarheten indskrænkes søker «Hobby» saalangt østover som forholdene tillater, dog ikke østlig av Verlagen Hook.

III. Efter utløpet av ovennævnte 14 dage fra starten skal «hobby» i ethvertfald søke østover, om mulig til Nordkap. Efter konferanse med «Farm» foretas patruljering saa nær iskanten som mulig, idet der fra begge fartøier holdes skarp utkik.

IV. Fra 16de til 19de mai vil «Farm» være i Kings Bay for kjelesjau.

V. Fartøierne (eventuelt «Hobby» hvis «Farm» tidligere er trukket tilbake) blir ved Spitsbergens nordkyst og fortsætter sin patruljering indtil 6 -seks- uker fra starten. «Hobby» tar herefter med det i Kings Bay gjenværende materiel og avgaar til Tromsø hvor den avleveres og materiellet tilbakesendes overenstemmende med speciel instruks herfor. Nævnte tilbakesendelse vil forestaaes av apoteker Zafffe.

VI. Naar «Farm» avgaar til Kings Bay for kjelesjau gis der de av ekspeditionens deltagere som ønsker det anledning til at medfølge til Kings Bay for hjemreise ved første anledning. Herfra er undtat Horgen, Ramm og Berge, som først returnerer naar begge fartøier definitivt trækkes tilbake.

Rigtig gjenpart.
Fredrik Ramm

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Privat dagbok fra 19. september 1924 til 21. mai 1925

Det finnes mange dagbøker fra Roald Amundsens ekspedisjoner, men dagboken som utgis her, er mer privat og fra en periode mellom ekspedisjoner.

Første innførsel i dagboken er 19. september 1924. Amundsen er hjemme på «Uranienborg» på Svartskog og pakker for å reise over Atlanteren til foredragsturneer i USA, bort fra økonomiske vanskeligheter og familiekonflikter. I starten av februar returnerer han til Europa, til London med et innlagt møte med sin elskede Kiss og derfra til Italia og tilbake til Norge.

Hjemme i begynnelsen av mars 1925 fortsetter polflyvningsforberedelsene før avreise til Ny-Ålesund, startstedet for flyvningen. Siste innførsel er 21. mai, dagen flyvebåtene N 24 og N 25 endelig fikk luft under vingene.

Se faksimiler av dagboken på nb.no.

Les mer..

Om Roald Amundsen

Roald Amundsen var polarforsker og ekspedisjonsleder. I 1903-07 var han den første som seilte Nordvestpassasjen, sjøruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Båten het «Gjøa», og Amundsen og mannskapet brukte nærmere fire år på turen (inkludert tre overvintringer). I 1911 ledet han den første ekspedisjonen som nådde det geografiske Sydpolpunktet.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.