Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 A: Brev fra André Bjerke

Brevene er stort sett maskinskrevne gjennomslagskopier. Brev fra 1981 til 1985 er i all hovedsak ført i pennen av Gerd Bjerke. I tillegg foreligger det noen uregistrerte brev, blant dem brev til uidentifiserte mottakere, og noen egenhendige utkast til telegrammer som var samlet i en konvolutt med Bjerkes egenhendige påskrift «Telegrammer, sendt til andre (verifiserte!)» (bl.a. til Bokken Lasson og Inger Hagerup).

ABjerke, André til ukjent 1924 Antatt årstall. Skrevet til «onkel Fredrik» som kan være en oppdiktet mottaker. URN:NBN:no-nb_digimanus_196357
ABjerke, André til ukjent 1977.07.26
ABjerke, André til Per Aaeng 1977.04.24
ABjerke, André til Asbjørn Aarnes 1968.08.09
ABjerke, André til Asbjørn Aarnes 1977.12.29
ABjerke, André til Asbjørn Aarnes 1978.01.22
ABjerke, André til Asbjørn Aarnes 1980.02.10
ABjerke, André til Asbjørn Aarnes 1980.02.22
ABjerke, André til Aavatsmark 1955.02.14
ABjerke, André til Administrasjonsrådets hjelpekomité for demobiliserte soldater 1940 Brevkonsept.
ABjerke, André til Adresseavisen 1956.11.19
ABjerke, André til Adresseavisen 1956.11.26 Årstall fremkom av sammenhengen.
ABjerke, André til Adresseavisen 1966.04.28
ABjerke, André til Adresseavisen 1968.03.17
ABjerke, André til Adresseavisen 1968.04.01
ABjerke, André til Adresseavisen 1968.06.09
ABjerke, André til Adresseavisen 1968.07.18
ABjerke, André til Adresseavisen 1969.07.03
ABjerke, André til Adresseavisen 1970.07.14
ABjerke, André til Adresseavisen 1977.07.07
ABjerke, André til Aftenposten 1959.12.16
ABjerke, André til Aftenposten 1961.12.27
ABjerke, André til Aftenposten 1966.06.09
ABjerke, André til Aftenposten 1966.08.05
ABjerke, André til Aftenposten 1967.05.01
ABjerke, André til Aftenposten 1967.08.22
ABjerke, André til Aftenposten 1968.05.23
ABjerke, André til Aftenposten 1970.08.29
ABjerke, André til Aftenposten 1970.11.12
ABjerke, André til Aftenposten 1971.01.14
ABjerke, André til Aftenposten 1971.01.23
ABjerke, André til Aftenposten 1971.02.21
ABjerke, André til Aftenposten 1971.03.15
ABjerke, André til Aftenposten 1971.04.22
ABjerke, André til Aftenposten 1972.09.04
ABjerke, André til Aftenposten 1973.06.27
ABjerke, André til Aftenposten 1974.03.20
ABjerke, André til Aftenpotten 1975.03.16
ABjerke, André til Agderposten 1971.05.18
ABjerke, André til Agderposten 1972.04.26
ABjerke, André til Akershus Fylkesforsyningsnemd 1962.03.20
ABjerke, André til Max Albert 1975.10.04
ABjerke, André til Alfsen, Becker & Bates A/S 1975.06.19
ABjerke, André til Alle Kvinner 1973.04.25
ABjerke, André til Alle Kvinner 1977.07.28
ABjerke, André til Alle Kvinner 1977.08.01
ABjerke, André til Alle Kvinner 1977.08.23
ABjerke, André til Alle Kvinner 1977.09.08
ABjerke, André til Alle Kvinner 1977.10.16
ABjerke, André til Alle Menn 1975 Brev fra Alle Menn med utklipp av Stortingsmelding vedligger.
ABjerke, André til Allers Familie-Journal 1971.10.26
ABjerke, André til Finn Alnæs 1976.05.05
ABjerke, André til Jan Jørgen Alnæs 1959.06.22
ABjerke, André til Jan Jørgen Alnæs 1960.02.08
ABjerke, André til Alt for Mænd 1961.06.29
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1969.06.21
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1970.02.04
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1970.03.04
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1970.06.08
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1972.05.29
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1973.07.30
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1974.04.02
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1976.09.07
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1977.01.20
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1978.03.15
ABjerke, André til Leiv Amundsen 1979.04.23
ABjerke, André til Arbeiderbladet 1970.04.20
ABjerke, André til Arbeiderbladet 1974.03.20
ABjerke, André til Arbeidsformidlingen 1943.04.02
ABjerke, André til Argus, Norske avisutklipp 1969.06.10
ABjerke, André til Argus, Norske avisutklipp 1971.01.13
ABjerke, André til Carsten Arnholm 1959.10.02
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1947.11.27
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1954.08.30
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1955.02.14
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1955.09.02
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1964.07.24
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1968.09.06
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1969.11.19
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1970.04.20
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1970.07.05
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1971.05.14
ABjerke, André til H. Aschehoug & Co. 1973.03.12
ABjerke, André til Asker og Bærum politikammer 1971.02.07
ABjerke, André til Asker og Bærum Sivilforsvarskrets 1970.11.05
ABjerke, André til Asker og Bærums budstikke Udatert
ABjerke, André til Asker og Bærums budstikke 1966.04.11
ABjerke, André til Athens hovedpostkontor 1966.07.16
ABjerke, André til Athens hovedpostkontor 1966.08.19
ABjerke, André til Toralf Austin 1962.06.03
ABjerke, André til Greta Baars-Jelgersma 1965.04.18
ABjerke, André til Ole Jacob Bach 0000.11.16
ABjerke, André til Ole Jacob Bach 0000.11.27
ABjerke, André til Ole Jacob Bach 1974.05.29
ABjerke, André til Lars Backer 1964.07.12
ABjerke, André til Lars Backer 1964.07.21
ABjerke, André til Erling Baltzersen 1970.03.24
ABjerke, André til Per Bang 1974.05.29
ABjerke, André til Olaf Barda. Udatert. Antatt mottaker.
ABjerke, André til Olaf Barda 1971.01.28. Antatt mottaker. (Barda døde 2. mai 1971).
ABjerke, André til Paul Baudisch 1950.04.24
ABjerke, André til Eugenie Behrens 1955.02.17
ABjerke, André til Bekkestua Auto 1968.06.30
ABjerke, André til Halfdan Bentzen 1961.05.26
ABjerke, André til Halfdan Bentzen 1961.05.28
ABjerke, André til Bergens Kreditbank A/S 1972.07.22
ABjerke, André til Bergens Tidende 1968.04.22
ABjerke, André til Bergens Tidende 1971.02.16
ABjerke, André til Kåre Bergstrøm 1963.07. «Kjære Boy!».
ABjerke, André til Berlingske Tidende 1963.01.10
ABjerke, André til Amanda Berntsen 1973.10.22
ABjerke, André til Sam Besekow 1982.11.11
ABjerke, André til Sam Besekow 1982.11.21
ABjerke, André til Sam Besekow 1983.02.11
ABjerke, André til Sam Besekow 1983.03.05
ABjerke, André til Harald Beyer 1949.04.19
ABjerke, André til Harald Beyer 1949.07.20
ABjerke, André til Harald Beyer 1949.10.05
ABjerke, André til André Bjerke 1960 2 postkort.
ABjerke, André til André Bjerke 1960.06.09 Brevkort.
ABjerke, André til André Bjerke 1960.06.09 Brevkort.
ABjerke, André til Ejlert Bjerke 1924.04.28
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.07.20
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.07.23
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.09.06
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.09.16
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.09.26
ABjerke, André til Karin Bjerke 1938.07.25
ABjerke, André til Karin Bjerke 1939.08.14
ABjerke, André til Karin Bjerke 1939.09.13
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.05.23
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.05.29
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.07.07
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.07.20
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.07.31
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.08.09
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.05.22
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.05.29
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.06.02
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.06.13
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.07.05
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.08.24
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.10.18
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.10.19
ABjerke, André til Karin Bjerke 1944.10.20
ABjerke, André til Karin Bjerke 1945.08.14
ABjerke, André til Karin Bjerke 1945.11.09
ABjerke, André til Karin Bjerke 1945.11.16
ABjerke, André til Karin Bjerke 1946.07.17
ABjerke, André til Karin Bjerke 1946.07.29
ABjerke, André til Karin Bjerke 1946.08.06
ABjerke, André til Karin Bjerke 1946.08.22
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.01.01
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.03.31
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.05.28
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.06.05
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.07.23
ABjerke, André til Karin Bjerke 1948.08.01
ABjerke, André til Karin Bjerke 1948.08.03
ABjerke, André til Karin Bjerke 1949.07.22
ABjerke, André til Karin Bjerke 1949.11.13
ABjerke, André til Karin Bjerke 1950.07.26
ABjerke, André til Karin Bjerke 1950.10.31
ABjerke, André til Karin Bjerke 1951.07.18
ABjerke, André til Karin Bjerke 1952.08.07
ABjerke, André til Karin Bjerke 1954.08.05 Med barnevers.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1954.12.28 Både i avsendt original og i gjennomslagskopi.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1955.06.28
ABjerke, André til Karin Bjerke 1956.07.23
ABjerke, André til Karin Bjerke 1962.10.27
ABjerke, André til Karin Bjerke 1963.07.22
ABjerke, André til Emmy Bjerke Udatert «Paaskrift». Udatert. Med tegning av badescene. URN:NBN:no-nb_digimanus_305903
ABjerke, André til Emmy Bjerke. Udatert. «Kjere tante emmy. Jeg hober at du blir frisk». URN:NBN:no-nb_digimanus_305902
ABjerke, André til Emmy Bjerke Udatert 5 konvolutter. URN:NBN:no-nb_digimanus_305904
ABjerke, André til Emmy Bjerke Udatert 2 tegninger og 1 selvlaget konvolutt. Udatert. URN:NBN:no-nb_digimanus_101621
ABjerke, André til Emmy Bjerke. 1923 Signert «5 år». URN:NBN:no-nb_digimanus_101622
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1925.01. URN:NBN:no-nb_digimanus_101624
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1925.03.30–1925.03.31. Brev datert 30.3. og «Påskrift» 31.3.1925. URN:NBN:no-nb_digimanus_101625
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1925.04.19 URN:NBN:no-nb_digimanus_101626
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1925.09.13 URN:NBN:no-nb_digimanus_101623
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1926 URN:NBN:no-nb_digimanus_305901
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1926.04.08 URN:NBN:no-nb_digimanus_101627
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1926.11.26. Med tegning «Her er mig når jeg skriver». URN:NBN:no-nb_digimanus_101628
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1927.01.08. Med påskrifter/brev fra Ejlert og Karin Bjerke. Med tegning «In ‘The wild west’». URN:NBN:no-nb_digimanus_101629
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1927.04.22 Med tegning. URN:NBN:no-nb_digimanus_101630
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1927.09.26. Med tegninger. URN:NBN:no-nb_digimanus_101631
ABjerke, André til Emmy Bjerke 1929.01.07 «Godt nytår!». Med tegninger. URN:NBN:no-nb_digimanus_101632
ABjerke, André til Emmy Bjerke Udatert. Skrevet til hennes 60-årsdag. URN:NBN:no-nb_digimanus_101633
ABjerke, André til Erik Bjerke 1948.03.03
ABjerke, André til Espen Bjerke 1970.05.07
ABjerke, André til Espen Bjerke 1970.06.29
ABjerke, André til Espen Bjerke 1970.07.14
ABjerke, André til Karin Bjerke 1936.07.31 Poststempelets dato ifølge påskrift på brevet.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1925.04.27
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.06.21
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.06.25
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.06.29 Skrevet som dagbok for perioden 19.–29. juni.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.07.08
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.08.17
ABjerke, André til Karin Bjerke 1937.08.30
ABjerke, André til Karin Bjerke 1939.07
ABjerke, André til Karin Bjerke 1939.07.18
ABjerke, André til Karin Bjerke 1939.09.14
ABjerke, André til Karin Bjerke 1940.04.18 Standardbrevkort fra tysk fangenskap (Mysen) med egenhendig signatur.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1940.04.18 Vedlagt tysk passerseddel for Ejlert og Karin Bjerke med tillatelse til å besøke pårørende fra 30. april 1940.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1940.04.23 Standardbrevkort fra tysk fangenskap (Mysen). Egenhendig tekst på baksiden.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1941.07.13
ABjerke, André til Karin Bjerke 1941.08.01
ABjerke, André til Karin Bjerke 1942.06.24
ABjerke, André til Karin Bjerke 1943.05.13
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.06.06 Et ark med brev fra Mette Bjerke vedligger.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.06.26
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.07.15
ABjerke, André til Karin Bjerke 1947.11.04 Vedlegg: «Lette betraktninger»: «I. Over en såpeboble» og «II. Over en utgått sko». Dikt.
ABjerke, André til Karin Bjerke 1953.08.10
ABjerke, André til Karin Bjerke 1963.07.22
ABjerke, André til Mette Bjerke 1945.06.26
ABjerke, André til Mette Bjerke 1945.07 Vedlegg: «Den ene og de mange». Dikt.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1945.07.24
ABjerke, André til Mette Bjerke 1949.10.18
ABjerke, André til Mette Bjerke 1949.11.07
ABjerke, André til Mette Bjerke 1949.11.07
ABjerke, André til Mette Bjerke 1949.11.09
ABjerke, André til Mette Bjerke 1950.07.05
ABjerke, André til Mette Bjerke 1950.07.06
ABjerke, André til Mette Bjerke 1951.07.31
ABjerke, André til Mette Bjerke 1953.04.23 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1953.04.25 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1953.04.26 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1953.07.05
ABjerke, André til Mette Bjerke 1953.07.09
ABjerke, André til Mette Bjerke 1953.07.10 Telegram.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1954.02.09 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1954.02.11
ABjerke, André til Mette Bjerke 1954.02.15
ABjerke, André til Mette Bjerke 1954.02.26
ABjerke, André til Mette Bjerke 1954.03.01
ABjerke, André til Mette Bjerke 1954.03.02 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1955.06.05
ABjerke, André til Mette Bjerke 1955.06.08
ABjerke, André til Mette Bjerke 1956.10.08
ABjerke, André til Mette Bjerke Udatert Postkort. Ca. 1958/59.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1959.02.21 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1959.06.28
ABjerke, André til Mette Bjerke 1960
ABjerke, André til Mette Bjerke 1960.06.26
ABjerke, André til Mette Bjerke 1960.07.12
ABjerke, André til Mette Bjerke 1961.07.07
ABjerke, André til Mette Bjerke 1961.07.31 Brevkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1961.08.01 Inneholder diktet «Hvor?».
ABjerke, André til Mette Bjerke 1962.07.20
ABjerke, André til Mette Bjerke 1964.09.11
ABjerke, André til Mette Bjerke 1964.10.21
ABjerke, André til Mette Bjerke 1964.12.13
ABjerke, André til Mette Bjerke 1965.02.16
ABjerke, André til Mette Bjerke 1965.05.07
ABjerke, André til Mette Bjerke 1966.07.15 Postkort.
ABjerke, André til Mette Bjerke 1966.10.20 Vedlegg: «Syngende grekere» og «Grekernes ord». Dikt.
ABjerke, André/Moan, Henny til Vilde Bjerke 1965.07.12 Poststempelets dato. Postkort fra Mallorca. Ligger i brev fra André Bjerke til Vilde Bjerke.
ABjerke, André til Vilde Bjerke 1980.03.12
ABjerke, André til Vilde Bjerke 1984.06.07 Skrevet bak på invitasjon til Reidar Thommessens 95-årsdag.
ABjerke, André til Kristian Bjerkli 1970.08.29
ABjerke, André til Jens Bjørneboe 1950.02.13
ABjerke, André til Maja Bjørneboe 1976.06.18
ABjerke, André til Maja Bjørneboe 1977.02.07
ABjerke, André til Finn Bjørnseth 1953.09.13
ABjerke, André til Else Bjørnson 1950.05.15
ABjerke, André til Else Bjørnson 1950.05.26
ABjerke, André til Magne Bleness 1977.02.07
ABjerke, André til Henrik Bonde-Henriksen 1951.12.04
ABjerke, André til Bonniers Litterära Magasin 1959.05.31
ABjerke, André til Bonniers Litterära Magasin 1959.06.04
ABjerke, André til Bonniers Litterära Magasin 1959.07.03
ABjerke, André til Bonniers Litterära Magasin 1963.08.14
ABjerke, André til Beatrice Ramsay Borch 1974.03.07
ABjerke, André til Mette Borchgrevink 1957.08.16
ABjerke, André til Mette Borchgrevink 1966.04.17
ABjerke, André til Mette Borchgrevink 1966.04.27
ABjerke, André til Mette Borchgrevink 1966.05.25
ABjerke, André til Borettslaget Progressiv A/L 1959.02.12
ABjerke, André til Victor Borg 1951.01.04
ABjerke, André til Erik Borge 1965.03.06
ABjerke, André til Erik Borge 1965.03.15
ABjerke, André til Brett Borgen 1976.02.03
ABjerke, André til Johan Borgen 1966.04.09
ABjerke, André til Kari Bragstad 1970.11.16
ABjerke, André til Lars Brandstrup 1972.07.27
ABjerke, André til Bjørn Breigutu 1965.04.18
ABjerke, André til Paal Brekke 1959.09.19
ABjerke, André til Øystein Brekke 1978.06.14
ABjerke, André til Arild Brinchmann 1970.05.25 Se også korrespondanse fra og til Norsk rikskringkastning.
ABjerke, André til Arild Brinchmann 1973.12.09
ABjerke, André til Jacob Brinchmann 1970.08.29
ABjerke, André til Jacob Brinchmann 1971.02.25
ABjerke, André til Bristol Hotel 1964.01.17
ABjerke, André til Jan Broberg 1977.12.29
ABjerke, André til Knut Brodin 1956.04.30
ABjerke, André til Aasmund Brynildsen 0000.12.13 Uten årsangivelse.
ABjerke, André til Waldemar Brøgger 1958.05.11
ABjerke, André til Bulls Pressetjeneste A/S 1976.04.09
ABjerke, André til Gylfe Burdin 1949.10.05
ABjerke, André til Barthold Andresen Butenschøn 1955.02.04
ABjerke, André til Barthold Andresen Butenschøn 1955.02.17
ABjerke, André til Barthold Andresen Butenschøn 1970.10.11
ABjerke, André til Barthold Andresen Butenschøn 1970.10.16
ABjerke, André til Barthold Andresen Butenschøn 1970.11.02
ABjerke, André til Bærum Elektrisitetsverk 1968.01.09
ABjerke, André til Bærum Elektrisitetsverk 1972.10.01
ABjerke, André til Bærum Trygdekasse 1958.06.03
ABjerke, André til Bærum Trygdekasse 1960.02.09
ABjerke, André til Bærum Trygdekasse 1964.08.17
ABjerke, André til Bærums ligningsvesen 1957.05.14
ABjerke, André til Bærums ligningsvesen 1966.01.15
ABjerke, André til Bærums ligningsvesen 1968.01.23
ABjerke, André til Cappelens forlag 1949.03.17
ABjerke, André til Cappelens forlag 1949.04.26
ABjerke, André til Cappelens forlag 1956.07.29
ABjerke, André til Ivo Caprino 1951.09.11
ABjerke, André til O. Carlen 1955.09.06
ABjerke, André til Otto Carlmar 1957.09.18
ABjerke, André til Ivar A. Carlsen 1958.05.11
ABjerke, André til Centralteatret 1954.09.02
ABjerke, André til Centralteatret 1955.02.17
ABjerke, André til Chat Noir 1949.10.30
ABjerke, André til Anita Chitussi 1974.01.13
ABjerke, André til Christian Arthur Richard Christensen 1960.07.08
ABjerke, André til Christiania Bank og Kredittkasse 1958.12.05
ABjerke, André til Christiania Bank og Kredittkasse 1959.01.06
ABjerke, André til Christiania Bank og Kredittkasse 1959.01.15
ABjerke, André til Christiania Bank og Kredittkasse 1966.11.15
ABjerke, André til Christiania Glassmagasin 1970.04.21
ABjerke, André til Christiania Glassmagasin 1970.06.08
ABjerke, André til G. Christiansen 1949.02.26
ABjerke, André til Karl Christiansen 1949.09.12
ABjerke, André til Sophus Clausen 1962.11.20
ABjerke, André til Concert Hall 1962.11.20
ABjerke, André til Confectionsfabriken A/S Superb 1959.12.08
ABjerke, André til Knut Crkal 1952.02.15
ABjerke, André til Crawford Curry 1959.06.26 Skrevet på vegne av Tom Tellefsen.
ABjerke, André til Dag og Tid 1980.11.14
ABjerke, André til Dagbladet 1956.11.09
ABjerke, André til Dagbladet 1957.05.17
ABjerke, André til Dagbladet 1972.09.02
ABjerke, André til Dagbladet 1972.11 Datert utifra sammenhengen.
ABjerke, André til Dagbladet 1973.03.28
ABjerke, André til Dagbladet Sarpen 0000.11.12
ABjerke, André til Thorleif Dahl 1964.07.24
ABjerke, André til Thorleif Dahl 1966.04.09
ABjerke, André til Damm & Søn, N.W. 1962.11.16
ABjerke, André til Damm & Søn, N.W. 1965.01.10
ABjerke, André til Karna Dannevig 1958.05.11
ABjerke, André til DATS Dansk Amatør Teater Samvirke 1968.01.25
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1949.11.22
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1951.03.31
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1951.05.25
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1955.01.25
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1955.01.31
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1963.10.30
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1964.01.17
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1969.01.27
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1974.08.21
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1975.03.22
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1978.06.18
ABjerke, André til Den Nationale Scene 1979.01.19
ABjerke, André til Den norske Amerikalinje A/S 1960.08.11
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1964.10.03
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1969.11.19
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1969.12.14
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.01.13
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.01.22
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.01.29
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.04.01
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.08.21
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.09.18
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.09.24
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1970.12.20
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1971.01.27
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1971.02.07
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1972.03.15
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1972.04.02
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1972.05.15
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1972.06.17
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1972.06.23
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1973.03.20
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1973.07.27
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1973.09.01
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1973.09.19
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1973.10.18
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1973.12.09
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1975.11.10
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1976.01.13
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1976.01.22
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1976.08.08
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1976.08.24
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1979.02.18
ABjerke, André til Den norske bokklubben 1980.05.10
ABjerke, André til Den norske Forfatterforening. Udatert
ABjerke, André til Den norske Forfatterforening. Udatert. Vedrørende innlemmelse av Den norske Forfatterforening i LO.
ABjerke, André til Den norske Forfatterforening 1977.02.07 «Fullmakt» vedrørende formannsvalg.
ABjerke, André til Den norske opera & ballett 1958.10.10 Ved Kirsten Flagstad.
ABjerke, André til Den norske opera & ballett 1972.05.24
ABjerke, André til Den Russiske Ambassade 1951.04.09 «L’Ambassadeur de l’Union des Republiques Soviétiques Sosialistes et Madame Afanasieva».
ABjerke, André til Det Bergenske Dampskibsselskab 1959.01.28
ABjerke, André til Det Grafiske Selskap 1972.09.23
ABjerke, André til Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur 1958.09.14
ABjerke, André til Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur 1966.04.09
ABjerke, André til Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur 1974.01.20 Forslag på Hans Vatne som nytt medlem.
ABjerke, André til Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur 1976.04.08 Forslag på Terje Stigen som nytt medlem.
ABjerke, André til Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur 1980.08.25 Forslag på Odd Eidem som nytt medlem. Skrevet sammen med Øistein Parmann.
ABjerke, André til Det norske studentersamfund 1955.05.26
ABjerke, André til Det norske studentersamfund 1957.06.04
ABjerke, André til Det norske studentersamfund 1958.05.11
ABjerke, André til Det norske studentersamfund 1958.09.16
ABjerke, André til Det norske studentersamfund 1961.11.26
ABjerke, André til Det Nye 1963.06.05
ABjerke, André til Det Nye 1970.02.26
ABjerke, André til Einar Diesen 1952.10.07
ABjerke, André til Einar Diesen 1953.09.23
ABjerke, André til Einar Diesen 1954.08.27
ABjerke, André til Einar Diesen 1961.04.25
ABjerke, André til Drammens Rotary Klubb 1964.10.03
ABjerke, André til Drammens Tidende 1973.01.15
ABjerke, André til Drammens Tidende 1973.01.25
ABjerke, André til Drammens Tidende 1981.06.02 Skrevet av Gerd Bjerke.
ABjerke, André til Dreyers Forlag 1976.01.31
ABjerke, André til Dreyers Forlag 1976.06.03
ABjerke, André til Erik Dæhlin 1973.04.29
ABjerke, André til Erik Dæhlin 1973.09.13
ABjerke, André til Erik Dæhlin 1975.04.03
ABjerke, André til Hans Däumling 1963.11.23
ABjerke, André til Døves Tidsskrift 1971.09.19
ABjerke, André til Døves Tidsskrift 1974.01.05 Returnert med påskrevet svar fra tidsskriftet.
ABjerke, André til Lorentz Eckhoff 1970.11.16
ABjerke, André til Rolf Edberg 1962.01.26
ABjerke, André til Rolf Edberg 1963.10.02
ABjerke, André til Johannes Edfelt 1949.06.23
ABjerke, André til Johannes Edfelt 1949.11.01
ABjerke, André til Johannes Edfelt 1950.12.15
ABjerke, André til Egil Eggen 1951.08.16
ABjerke, André til Odd Eidem 1950.05.23
ABjerke, André til Odd Eidem 1967.04.24
ABjerke, André til Odd Eidem 1972.09.02
ABjerke, André til Odd Eidem 1972.09.15
ABjerke, André til Odd Eidem 1972.09.27
ABjerke, André til Odd Eidem 1975.03.25
ABjerke, André til Paul Lorck Eidem 1950.03.29
ABjerke, André til Paul Lorck Eidem 1970.03.08
ABjerke, André til Paul Lorck Eidem 1970.05.05
ABjerke, André til Ingemar Ejve 1961.11.27
ABjerke, André til Ingemar Ejve 1963.02.04
ABjerke, André til Jan Elgarøy 1975.03.16
ABjerke, André til Bjarne Eliassen Udatert
ABjerke, André til Bjarne B. Ellefsen 1975.08.17
ABjerke, André til Finn Ellingsen 1949.11.27
ABjerke, André til Carl Fredrik Engelstad 1952.05.02
ABjerke, André til Rolv Werner Erichsen 1957.11.07
ABjerke, André til Per Erlandsen 1956.10.29
ABjerke, André til Ervaco A/S 1975.05.24
ABjerke, André til Ervaco A/S 1975.06.19
ABjerke, André til Ivar Eskeland 1962.03.01
ABjerke, André til EVA 1965.11.16
ABjerke, André til EVA 1966.01.12
ABjerke, André til Erik J. Evensen 1959.09.16
ABjerke, André til Ingemar Ejve 1962.03.19
ABjerke, André til Fabritius & Sønners Forlag 1970.03.24
ABjerke, André til Fabritius & Sønners Forlag 1975.05.02
ABjerke, André til Fabritius & Sønners Forlag 1975.06.09
ABjerke, André til Fabritius & Sønners Forlag 1975.06.19
ABjerke, André til Fabritius & Sønners Forlag 1979.05.21
ABjerke, André til Facit-katalogen 1977.02.08
ABjerke, André til Arne Falk 0000.05.29
ABjerke, André til Arne Falk 0000.11.04
ABjerke, André til Falken Redningskorps 1972.06.28
ABjerke, André til Falken Redningskorps 1972.07.25
ABjerke, André til Falken Redningskorps 1973.10.25
ABjerke, André til Lillan Falkenstjerne 0000.06.21
ABjerke, André til Farmand 1960.01.17
ABjerke, André til Farmand 1960.02.07
ABjerke, André til Farmand 1966.06.09
ABjerke, André til Farmand 1967.05.05
ABjerke, André til Farmand 1967.08.18
ABjerke, André til Farmand 1967.08.20
ABjerke, André til Farmand 1967.08.24
ABjerke, André til Farmand 1974.02.15
ABjerke, André til Farmand 1974.02.17
ABjerke, André til Farmand 1974.02.19
ABjerke, André til Farmand 1974.02.25
ABjerke, André til Farsunds Avis 1973.01.15
ABjerke, André til Farsunds Avis 1973.01.25
ABjerke, André til Harry Fett 1951.10.03
ABjerke, André til Filharmonisk selskap, Oslo 1969.09.07
ABjerke, André til Finlands Rundradio 1953.08.17
ABjerke, André til Aage Fjeld-Nielsen 1971.02.17
ABjerke, André til Aage Fjeld-Nielsen 1971.07.13
ABjerke, André til Folkebanken-Realbanken 1965.04.18
ABjerke, André til Folketeatret 1952.09.08
ABjerke, André til Folketeatret 1957.02.03
ABjerke, André til Wenche Foss 1968.10.25
ABjerke, André til Ragnar Fossum 1955.02.17
ABjerke, André til Kaare Fostervoll 1958.06
ABjerke, André til Fredrikstad Blad 1956.10.22
ABjerke, André til FREIA 1968.01.13
ABjerke, André til FREIA 1968.03.06
ABjerke, André til FREIA 1968.03.23
ABjerke, André til FREIA 1968.04.08
ABjerke, André til Fremtiden 1959.11.15
ABjerke, André til Frisprog 1954.09.19
ABjerke, André til Frisprog 1960.07.26
ABjerke, André til Frisprog 1964.04.20
ABjerke, André til Frisprog 1976.04.03
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1949.08.29
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1950.09.17
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1950.10.23
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1951.01.04
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1951.06.19
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1951.09.01
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1951.10.03
ABjerke, André til Fritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. 1951.11.09
ABjerke, André til Frivakt 1976.06.29
ABjerke, André til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1971.01.13
ABjerke, André til Fædrelandsvennen 1972.04.26
ABjerke, André til Helge M. Færden 1974.04.05
ABjerke, André til Harald Gierløff 1954.11.10
ABjerke, André til Gjøvik bibliotek 1980.08.12
ABjerke, André til Per Glad 1972.08.27 Vedlegg.
ABjerke, André til Per Glad 1973.02.08
ABjerke, André til Per Glad 1973.03.11
ABjerke, André til Per Glad 1973.04.15
ABjerke, André til Per Glad 1961.10.15
ABjerke, André til Per Glad 1961.10.22 Eller til Per Vogt?
ABjerke, André til Per Glad 1966.08.06
ABjerke, André til Per Glad 1966.10.19
ABjerke, André til Per Glad 1966.11.15
ABjerke, André til Per Glad 1967.02.25
ABjerke, André til Per Glad 1970.09.30 Vedlegg: «Avregningsoppgave for André Bjerkes ABC».
ABjerke, André til Per Glad 1971.06.18
ABjerke, André til Per Glad 1971.09.27
ABjerke, André til Per Glad 1971.11.05
ABjerke, André til Per Glad 1972.06.09
ABjerke, André til Per Glad 1972.08.11
ABjerke, André til Per Glad 1972.10.04
ABjerke, André til Per Glad 1972.11.09
ABjerke, André til Per Glad 1972.11.23
ABjerke, André til Per Glad 1972.12.01
ABjerke, André til Per Glad 1972.12.30
ABjerke, André til Per Glad 1973.09.06
ABjerke, André til Per Glad 1974.01.05
ABjerke, André til Per Glad 1974.01.13
ABjerke, André til Per Glad 1974.02.08
ABjerke, André til Kaare Godager 1972.01.06
ABjerke, André til Per Gottschalk 1970.08.29
ABjerke, André til Per Gottschalk 1971.02.07
ABjerke, André til Per Gottschalk 1971.07.13
ABjerke, André til Greske Ambassade 1966.06.01
ABjerke, André til Harald Grieg 1959.07.01
ABjerke, André til Henrik Groth 1954.12.31
ABjerke, André til Henrik Groth 1971.03.17
ABjerke, André til Gudbrandsdølen 1960.10.07
ABjerke, André til Gudbrandsdølen 1972.04.26
ABjerke, André til Gerd Gulbrandsen 1936 «Russen 1936». Undertegnet: «Chefredaktør».
ABjerke, André til Aud Gulbransen 1976.10.17 Kopi av brev fra Aud Gulbrandsen 20. sept. 1976 vedligger.
ABjerke, André til Odd Gulliksen 1972.02.28
ABjerke, André til Gunnar Bull Gundersen 1959.06.12
ABjerke, André til Jens Gundersen 1956.06.08
ABjerke, André til W.J. Guy 1969.01.21
ABjerke, André til Gyldendal Norsk Forlag 1968.03.21
ABjerke, André til Gyldendal Norsk Forlag 1970.07.10
ABjerke, André til Gyldendal Norsk Forlag 1970.12.14
ABjerke, André til Gyldendal Norsk Forlag 1972.04.01
ABjerke, André til Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1965.04.18
ABjerke, André til Gymnasiesamfunnet Brage 1971.02.07
ABjerke, André til Jackie M. 1980.06.20 Brevet inneholder to egne versjoner av en engelsk oversettelse av Bjerkes dikt «Sonett til Arne Coward».
ABjerke, André til Edith Haake 1977.01.01
ABjerke, André til Haka Film A/S 1975.03.16
ABjerke, André til Haka Film A/S 1975.07.03 Underskrevet «for André Bjerke efter diktat».
ABjerke, André til Hamar Dagblad 1972.05.15
ABjerke, André til Johan Hambro 1965.01.21
ABjerke, André til Johan Hambro 1970.05.05
ABjerke, André til Ingemar Hammar 1957.01.27
ABjerke, André til Gunne Hammarstrøm 1976.08.22
ABjerke, André til Gunne Hammarstrøm 1976.09.01
ABjerke, André til Gunne Hammarstrøm 1976.09.06
ABjerke, André til Tore Hamsun 1962.03.19
ABjerke, André til H.J. Hanekamhaug 1950.11.16
ABjerke, André til Carl von Hanno 0000.11.27
ABjerke, André til Hans Claussen A/S 1972.10.04
ABjerke, André til Hans Claussen A/S 1972.10.14
ABjerke, André til Hans Claussen A/S 1972.10.21
ABjerke, André til Hans Claussen A/S 1972.10.26
ABjerke, André til Hans Claussen A/S 1972.11.09
ABjerke, André til Hans Dulk Verlag 1951.02.12
ABjerke, André til Hans Dulk Verlag 1951.11.23
ABjerke, André til Folmer Hansen 1952.09.15
ABjerke, André til Folmer Hansen 1952.10.27
ABjerke, André til Folmer Hansen 1952.12.27
ABjerke, André til Folmer Hansen 1953.05.29
ABjerke, André til Folmer Hansen 1955.02.17
ABjerke, André til Jan Erik Hansen 1975.09.26
ABjerke, André til Jan Erik Hansen 1977.07.03 Skrevet av Gerd Bjerke for André Bjerke.
ABjerke, André til Knud Hansen 1971.06.22
ABjerke, André til Martin N. Hansen 1956.02.26
ABjerke, André til Erling Hanson 0000.11.27
ABjerke, André til Karen Hanssen 1950.08.20
ABjerke, André til Knut M. Hansson 1970.06.21
ABjerke, André til Harstad Tidende 1970.01.09
ABjerke, André til Harstad Tidende 1976.04.27
ABjerke, André til Hjalmar Hartmann 1966.06.07 «Kjære Hjalle!».
ABjerke, André til Svein Otto Hauffen 1976.02.24
ABjerke, André til Haugesunds avis 1972.09.27
ABjerke, André til Hedmark blad 1972.10.25
ABjerke, André til Hedmark blad 1972.11.08
ABjerke, André til Hans Heiberg 1956.01.22
ABjerke, André til Hans Heiberg 1968.08.14
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1956.10.22
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1956.11.06
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1958.09.22
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1959.04.27
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1960.08.26
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1960.10.13
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1961.04.30
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1961.12.10
ABjerke, André til Sigurd Heiestad 1962.11.16
ABjerke, André til Sigurd Hennum 1974.11.10
ABjerke, André til Sigurd Hennum 1976.03.05
ABjerke, André til Sigurd Hennum 1976.03.07
ABjerke, André til Wilhelm Henrichsen 1955.05.31
ABjerke, André til Johannes Hertzberg 1975.08.17
ABjerke, André til Hans Jørgen Darre Hirsch 1959.03.01
ABjerke, André til Hjemmet 1970.07.14
ABjerke, André til Hjemmet 1971.01.14
ABjerke, André til Hjemmet 1972.11.22
ABjerke, André til Johan B. Hjort 1962.01.12 Brev til Farmands redaktør Trygve J.B. Hoff vedligger.
ABjerke, André til Sigurd Hoel 1949.09.05
ABjerke, André til Trygve J.B. Hoff 1951.01.04
ABjerke, André til Trygve J.B. Hoff 1955.02.17
ABjerke, André til Eli Hohlenberg 1976.02.03
ABjerke, André til Eli Hohlenberg 1976.06.21
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1957.07.30
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1957.08.16
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1958.01.08
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1961.07.06
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1966.04.23
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1968.03.15
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1970.07.14
ABjerke, André til Arthur Holmesland 1970.11.02
ABjerke, André til Peter F. Holst 1959.07.01
ABjerke, André til Reidar Holst 1972.06.30
ABjerke, André til Holter, Young og Rubicam AS 1969.05.12
ABjerke, André til Holter, Young og Rubicam AS 1969.06.10
ABjerke, André til Svein Holtermann 1972.10.14
ABjerke, André til Svein Holtermann 1972.10.21
ABjerke, André til Svein Holtermann 1972.11.09
ABjerke, André til C.O. Hovind 1955.02.17
ABjerke, André til Huset Vårt 1973.07.21
ABjerke, André til Huset Vårt 1973.08.08
ABjerke, André til Yngvar Hvistendahl 1969.11.02
ABjerke, André til Georg Hygen 1955.02.17
ABjerke, André til Hilde Hüneberg 1952.08.18
ABjerke, André til Lars Högberg 1941.12.09 Fragment.
ABjerke, André til Edgar Høier 1958.07.02
ABjerke, André til Odd Hølaas 1953.10.16
ABjerke, André til Høydahl Ohme A/S 1953.11.23
ABjerke, André til Høydahl Ohme A/S 1960.10.13
ABjerke, André til Ibsenjubileet 1978 1977.12.02
ABjerke, André til Impresario A/S 1964.01.23
ABjerke, André til Informasjonsfilm, A/S 1964.10.03
ABjerke, André til Information 1956.06.19
ABjerke, André til Institutt for Kristen Oppseding 1979.11.02
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1974.06.04
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1974.07.11
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1974.08.28
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1974.10.01
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1974.10.11
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1974.10.17
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1975.02.03
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1975.02.20
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1976.02.03
ABjerke, André til International Publishing Company A/S 1976.07.09
ABjerke, André til Ole Tschudi Irgens 1968.04.25
ABjerke, André til Jon Iversen 1978.10.19
ABjerke, André til Venke Jacobsen 1973.08.08
ABjerke, André til Marca Harjes Janson 1952.02.02
ABjerke, André til Leon Jarner 1962.02.05
ABjerke, André til Brikt Jensen 1968.02.21
ABjerke, André til Knut Lie Jensen 1967.04.04
ABjerke, André til Jahn Otto Johansen 1978.02.02
ABjerke, André til Lissa [Amunda] Monrad Johansen 1955.06.19
ABjerke, André til Berit Johnsen 1980.05.10
ABjerke, André til Alex Johnson 1979.03.30
ABjerke, André til Finn Jor 1974.02.17
ABjerke, André til Per Jordal 1953.10.21
ABjerke, André til Leif Juster 1951.12.29
ABjerke, André til Grethe Jørgensen 1958.05.11
ABjerke, André til Jørgen Jørgensen (teatermann) 1958.06.04
ABjerke, André til Jørgen Jørgensen (teatermann) 1958.05.11
ABjerke, André til Carl Keilhau 1937.08.12
ABjerke, André til Sverre Kildahl 1962.07.23
ABjerke, André til Sverre Kildahl 1962.09.04
ABjerke, André til Kirke- og undervisningsdepartementet 1957.02.27
ABjerke, André til Kirke- og undervisningsdepartementet 1965.04.18
ABjerke, André til Kirstes boktrykkeri 1979.01.22
ABjerke, André til Margit Kittelsen 1963.07.21
ABjerke, André til Åse Kleveland 1976.01.18
ABjerke, André til Arne Klingborg 1961.09.19
ABjerke, André til KNA 1971.01.23
ABjerke, André til Wibeke Knagenhjelm 1976.02.03 Gjelder intervju med Bjerke i Aftenposten 27. juli 1976: Selvfølgelig tror jeg på sjøormen!
ABjerke, André til Paul Gruda Koht 1974.05.02
ABjerke, André til Kåre Kolstad 1957.11.27
ABjerke, André til Ole Koppang 1971.05.14
ABjerke, André til Ilse Kramm 1968.03.17
ABjerke, André til Krigsskadetrygden for løsøre 1940.11.03
ABjerke, André til Kristiansand kommune 1971.09.14
ABjerke, André til Erling Kristiansen 1978.06.04
ABjerke, André til Helge Krog 1954.11.08
ABjerke, André til Thv. Krohn-Hansen 1968.04.08
ABjerke, André til Thv. Krohn-Hansen 1968.06.09
ABjerke, André til Fr. Vinding Kruse 1952.11.19
ABjerke, André til Jens Kruuse 1966.10.20
ABjerke, André til Jens Kruuse 1967.02.12
ABjerke, André til Kulturrådet i Skien 1980.05.21
ABjerke, André til Kunstnerforeningen 1974.10.11
ABjerke, André til Rønnaug Kvakkestad 1971.06.18
ABjerke, André til Ragnar Kvam 1956.09.20
ABjerke, André til Kvinner og Klær 1971.07.02
ABjerke, André til Kvinner og Klær 1972.11.30
ABjerke, André til Kvinner og Klær 1973.04.15
ABjerke, André til Kvinner og Klær 1973.07.20
ABjerke, André til Kystvakt 1950.05.05
ABjerke, André til Tage La Cour 1968.05.12
ABjerke, André til Tage La Cour 1969.10.10
ABjerke, André til Tage La Cour 1970.01.13
ABjerke, André til Tage La Cour 1970.09.12
ABjerke, André til Tage La Cour 1971.01.27
ABjerke, André til Tage La Cour 1971.04.23
ABjerke, André til Landsforbundet mot Kreft 1959.09.19
ABjerke, André til Landsforeningen mot Kreft 1970.03.08
ABjerke, André til Landsforeningen mot Kreft 1973.04.08
ABjerke, André til Landsforeningen mot Kreft 1977.05.10
ABjerke, André til Landsforeningen mot Kreft 1977.07.10
ABjerke, André til Landslaget Kunst i Skolen 1979.07.01
ABjerke, André til Fredrik Lange-Nielsen 1956.06.18
ABjerke, André til Fredrik Lange-Nielsen 1956.07.21
ABjerke, André til Fredrik Lange-Nielsen 1970.03.11
ABjerke, André til Alf Larsen 1955.02.17
ABjerke, André til Gunnar Larsen 1950.04.24
ABjerke, André til Erling Lauhn 1950.05.10
ABjerke, André til Albert Francois Levi 1938.11.26
ABjerke, André til Hervør Lid Udatert
ABjerke, André til Erling Lie 1966.07.16
ABjerke, André til Erling Lie 1966.10.19
ABjerke, André til Erling Lie 1966.11.09
ABjerke, André til Erling Lie 1969.06.05
ABjerke, André til Magne Lie 1955.02.17
ABjerke, André til Nils Lie 1957.05.09
ABjerke, André til Kelvin Lindemann 1958.05.11
ABjerke, André til Kelvin Lindemann 1968.05.02
ABjerke, André til Kelvin Lindemann 1968.07.18
ABjerke, André til Kelvin Lindemann 1968.09.02
ABjerke, André til Kelvin Lindemann 1968.09.12
ABjerke, André til Kelvin Lindemann 1984.04.27
ABjerke, André til Dan Lindholm 1972.10.05
ABjerke, André til Dan Lindholm 1977.02.16
ABjerke, André til Ljunglöfs litografiska Aktiebolag 1961.10.15
ABjerke, André til Aage Lund 1951.06.19
ABjerke, André til Nusse Lund-Johansen 1938.11.02
ABjerke, André til Edith Øberg Lyche 1960.10.27 André Bjerkes uttalelse vedrørende Edith Øberg Lyche av samme dato vedligger.
ABjerke, André til Ingeborg Lyche 1956.05.14
ABjerke, André til Aksel Lydersen 1970.10.12
ABjerke, André til Aksel Lydersen 1970.10.12 Vedlegg: Brev fra André Bjerke til Per Glad 30. sept. 1970. Gjelder André Bjerkes ABC.
ABjerke, André til Aksel Lydersen 1970.11.02
ABjerke, André til Aksel Lydersen 1970.12.14 3 vedlegg: 1. Leif Korshavn: «Bekreftelse» 10. juni 1970; 2. Ernst Sørensen: «Bekreftelse» 28, nov. 1970. 2 eks. Gjelder André Bjerkes ABC.
ABjerke, André til Aksel Lydersen 1971.05.08
ABjerke, André til Aksel Lydersen 1972.10.18
ABjerke, André til Chr. Lystad 1955.02.17
ABjerke, André til MacDonald & Co 1960.06.03 2 eks.
ABjerke, André til Peter Magnus 1953.07.14
ABjerke, André til Igor B. Maslowski 1952.05.02
ABjerke, André til Minerva forlag 1972.01.20
ABjerke, André til Mittet & co. Udatert
ABjerke, André til Alf Mjøen 1939.09.03 «Hr. Generalkrigskomissær».
ABjerke, André til Fridtjof Mjøen 1955.05.26
ABjerke, André til Henny Moan 1972.01.19
ABjerke, André til Henny Moan 1977.02.14 Her også André Bjerkes brev til den tyske Steinerskolen. Se fotokopi av samme brev fra André Bjerke til Rudolf-Steiner-Schule 15. febr. 1977.
ABjerke, André til Eilif Moe 1950.05.15
ABjerke, André til Harald Mogensen 1967.08.07
ABjerke, André til Don E. Montague 1966.05.16
ABjerke, André til Don E. Montague 1966.06.05
ABjerke, André til Don E. Montague 1966.10.19
ABjerke, André til Morgenbladet Udatert
ABjerke, André til Morgenbladet 1957.11.11 Brev fra Folke Lindgren vedligger.
ABjerke, André til Morgenbladet 1957.11.12
ABjerke, André til Morgenbladet 1973.08.08
ABjerke, André til Morgenbladet 1974.04.28
ABjerke, André til Morgenbladet 1974.10.12
ABjerke, André til Morgenbladet 1976.05.05
ABjerke, André til Morgenposten 1956.11.04
ABjerke, André til Kåre Mortensen 0000.11.27
ABjerke, André til Kåre Mortensen 1976.09.10
ABjerke, André til Moss Avis 1973.09.06 Returnert med påskrevet svar fra avisen.
ABjerke, André til Ingeborg Møller 1956.10.22 Antatt mottaker.
ABjerke, André til Nansenskolen, Lillehammer 1953.05.06
ABjerke, André til Nansenskolen, Lillehammer 1953.07.29
ABjerke, André til Nasjonalforlaget 1953.09.23
ABjerke, André til Nasjonalforlaget 1955.10.12
ABjerke, André til Nasjonalforlaget 1956.09.10
ABjerke, André til Nasjonalforlaget 1956.09.22
ABjerke, André til Nationaltheatret 1949.10.03
ABjerke, André til Nationaltheatret 1950.02.20
ABjerke, André til Nationaltheatret 1950.04.24
ABjerke, André til Nationaltheatret 1956.01.22
ABjerke, André til Nationaltheatret 1956.10.22
ABjerke, André til Nationaltheatret 1957.02.03
ABjerke, André til Nationaltheatret 1959.09.18
ABjerke, André til Nationaltheatret 1963.10.11
ABjerke, André til Nationaltheatret 1966.04.09
ABjerke, André til Nationaltheatret 1971.05.18
ABjerke, André til Nationaltheatret 1974.04.02
ABjerke, André til Nationaltheatret 1974.11.07
ABjerke, André til Nationaltheatret 1975.03.25 Vedlegg.
ABjerke, André til Nationaltheatret 1977.02.09
ABjerke, André til Nationaltheatret 1980.08.06
ABjerke, André til Nervasco A/S 1958.11.21
ABjerke, André til NETO 1962.06.13
ABjerke, André til Erling Nielsen 1956.11.04
ABjerke, André til Erling Nielsen 1958.06.02
ABjerke, André til Erling Nielsen 1960.05.08
ABjerke, André til Esther Noach 1952.08.26
ABjerke, André til Nomi Forlag 1972.06.17
ABjerke, André til Arthur Nordahl 1958.05.11
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1949.01.29
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1949.07.20
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1949.09.03
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1949.10.05
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1949.12.07
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1950.02.11
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1950.03.11
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1950.05.24
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1950.09.17
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1950.12.17
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1951.12.03
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1952.05.23
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1952.06.25
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1956.02.26
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1956.09.22
ABjerke, André til Trygve Nordanger 1956.10.22
ABjerke, André til Rolf Nordhagen 1972.05.28
ABjerke, André til Rolf Nordhagen 1972.06.05
ABjerke, André til Norges kunstnerråd 1968.08.27
ABjerke, André til Norges Rederforbund 1959.06.25
ABjerke, André til Norsk Aeroklubb 1959.04.18
ABjerke, André til Norsk Film A/S 1959.01.11
ABjerke, André til Norsk Film A/S 1964.10.03
ABjerke, André til Norsk Film A/S 1971.07.25
ABjerke, André til Norsk Film A/S 1971.07.28
ABjerke, André til Norsk Film A/S 1973.02.16
ABjerke, André til Norsk Film A/S 1973.03.11
ABjerke, André til Norsk Forfatter- og Oversetterfond 1974.09.15
ABjerke, André til Norsk Forfatter- og Oversetterfond 1975.06.09
ABjerke, André til Norsk Musikforlag A/S 1980.08.12
ABjerke, André til Norsk oversetterforening 1957.12.08
ABjerke, André til Norsk presseforbund 1956.01.22
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1951.12.16 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1957.05.27 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1962.09.03 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1964.01.17
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1970.03.12 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1970.07.05 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1971.01.06 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1971.01.26
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1971.06.04
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1972.06.14
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1972.09.11 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1972.09.23
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1973.09.29
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1974.07.11 Til Radioteatret.
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1976.11.22
ABjerke, André til Norsk rikskringkasting 1976.11.22
ABjerke, André til Norsk Ukeblad 1972.01.25
ABjerke, André til Norsk Ukeblad 1977.07.26
ABjerke, André til Norske Døves Landsforbund 1972.10.25
ABjerke, André til Norske Døves Landsforbund 1972.11.01
ABjerke, André til Mads Wiel Nygaard 1952.04.06
ABjerke, André til Mads Wiel Nygaard 1941.04.27 Gjelder romanen Nattmennesket fra 1941. I brevet foreslår André Bjerke tittelen «Derfor måtte du drepe». Se også Ms.fol. 4261:F:5:b. URN:NBN:no-nb_digimanus_237161
ABjerke, André til Gerd Nyquist 1971.06.26 «Kjære stafett-redaksjon!». Gjelder Vokt dem for hunden, kriminalroman ved flere forfattere 1972. Opprinnelig en kriminalstafett i Arbeiderbladet 1971. Til Gerd Nyquist m.fl. (Bengt Calmeyer, Helge Hagerup, Kjell Arnljot Wig).
ABjerke, André til Knut Nystedt 1970.01.13
ABjerke, André til Nå, Billedbladet 1955.06.19
ABjerke, André til Nå, Billedbladet 1968 Skrevet etter 4. august.
ABjerke, André til Nå, Billedbladet 1968.07.29
ABjerke, André til Nå, Billedbladet 1968.08.04
ABjerke, André til Nå, Billedbladet 1970.04.20
ABjerke, André til Olaf Norlis bokhandel 1970.01.29
ABjerke, André til H.B. Opdahl 1956.11.30
ABjerke, André til Operauken i Kristiansund 1978.11.10
ABjerke, André til Operauken i Kristiansund 1979.01.19
ABjerke, André til Lilly Opland 1963.07.21
ABjerke, André til Oppegård Lensmannskontor Udatert
ABjerke, André til Ole Oppen 1950.05.05
ABjerke, André til Oslo Bokhandlerforening 1959.10.21
ABjerke, André til Oslo Gassverk 1969.07.17
ABjerke, André til Oslo Høyre 1959.08.02
ABjerke, André til Oslo Kolonialkjøbmenns Forening 1955.02.17
ABjerke, André til Oslo Ligningskontor 1960.02.09
ABjerke, André til Oslo Lysverker 1963.01.23
ABjerke, André til Oslo Lysverker 1969.09.07
ABjerke, André til Oslo Lysverker 1971.01.13
ABjerke, André til Oslo Lysverker 1976.06.21
ABjerke, André til Det nye teater 1951–1971 5 brev. Mottakerne er Axel Otto Normann og Toralv Maurstad. Ligger alfabetisk under D=Det nye teater.
ABjerke, André til Oslo Røde Kors 1975.06.19
ABjerke, André til Oslo Røde Kors 1976.07.01
ABjerke, André til Oslo Sivilforsvar 1973.05.16
ABjerke, André til Oslo Telegraf- og Telefonkasserer 1961.05.15
ABjerke, André til Yngvild Otnes 1976.06.16
ABjerke, André til Olav Ottersen Udatert Skrevet etter 1978.
ABjerke, André til Olav Ottersen 1965.03.06
ABjerke, André til Olav Ottersen 1979.01.09 Usikker mottaker.
ABjerke, André til Bjørn Pahle 1962.11.20
ABjerke, André til Bjørn Pahle 1963.01.30
ABjerke, André til Jacob Paludan 1955.05.26
ABjerke, André til Pan 1966.01.15
ABjerke, André til Øistein Parmann 1963.07.22
ABjerke, André til Øistein Parmann 1976.05.07
ABjerke, André til Pax forlag 1977.07.10
ABjerke, André til Pax forlag 1977.12.02
ABjerke, André til Knud P. Pedersen 1967.04.04
ABjerke, André til Periodisk Presse 1956.04.08 Svarbrev vedligger.
ABjerke, André til R.S. Platou 1972.07.25
ABjerke, André til R.S. Platou 1972.06.18
ABjerke, André til Ernst Poleszynski 1976.08.22
ABjerke, André til Postgirokontoret 1966.06.12
ABjerke, André til Helle Voss Pütz Udatert
ABjerke, André til Ankerfeldt, R.&G. 1978.02.03
ABjerke, André til Ankerfeldt, R.&G. 1978.03.08
ABjerke, André til Ankerfeldt, R.&G. 1979.02.22
ABjerke, André til Radiumhospitalet 1958.05.11
ABjerke, André til Paul A. Ramm 1968.02.27
ABjerke, André til Paul A. Ramm 1968.03.10
ABjerke, André til Paul A. Ramm 1968.04.17
ABjerke, André til Rana Blad 1958.04.10
ABjerke, André til Rana Blad 1958.08.10
ABjerke, André til Halfdan Rasmussen 1949.05.19
ABjerke, André til Raumnes 1956.07.29
ABjerke, André til Raumnes 1956.09.10
ABjerke, André til Arvid Reikvam 1971.01.23
ABjerke, André til Elisabeth Reiss Udatert Egenhendig underskrift.
ABjerke, André til Elisabeth Reiss 1960.05.01
ABjerke, André til Gunnar Reiss-Andersen 1952.04.13
ABjerke, André til Gunnar Reiss-Andersen 1956.05.14
ABjerke, André til Rolf T. Reissiger 1957.09.18
ABjerke, André til Riksarkivet 1972.01.20 Til arkivar Dagny Jørgensen.
ABjerke, André til Riksmålsforbundet 1970.06.22
ABjerke, André til Riksmålsforbundet 1972.05.15
ABjerke, André til Riksteatret 1971.06.04
ABjerke, André til Riksteatret 1973.02.16
ABjerke, André til Morten Ringard 1952.03.27
ABjerke, André til Rogaland teater 1958.11.27
ABjerke, André til Rogaland teater 1959.07.31
ABjerke, André til Rogaland teater 1962.08.08
ABjerke, André til Rogaland teater 1974.07.11
ABjerke, André til Rogaland teater 1976.09.15
ABjerke, André til Rogaland teater 1979.01.01
ABjerke, André til Rogalands Avis 1972.04.08
ABjerke, André til Rudolf-Steiner-Schule (Landschulheim Schloss Hamborn) 1977.02.15 Fotokopi. Et eksemplar av brevet ligger også som vedlegg til brev fra André Bjerke til Henny Moan 14. febr. 1977.
ABjerke, André til Åke Runnquist 1958.05.11
ABjerke, André til John Røiseth 1971.01.13
ABjerke, André til Astri Rønning 1975.03.16
ABjerke, André til Samtiden 1966.10.14
ABjerke, André til Samtiden 1972.08.11
ABjerke, André til Samtiden 1974.04.22
ABjerke, André til Samtiden 1974.05.14
ABjerke, André til Samtiden 1974.06.18
ABjerke, André til Sandefjord videregående skole 1958.05.11
ABjerke, André til Sandefjords Blad 1971.10.26
ABjerke, André til Erik Sandsberg 1960.05.08
ABjerke, André til Erland Scheen 1963.10.18
ABjerke, André til Annæus Schjødt 1956.09.09
ABjerke, André til Pierre Schori 1973.08.06
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1951.09.23
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1953.09.15
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1956.01.14
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1956.01.22
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1956.06.18
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1956.08.20
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1956.09.23
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1959.07.01
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1961.03.04
ABjerke, André til Mentz Schulerud 1968.02.11
ABjerke, André til Johanna Schwarz 1958.09.22
ABjerke, André til Johanna Schwarz 0000.05.28
ABjerke, André til Gabriel Scott 0000.10.27
ABjerke, André til Se og Hør 1980.11.12
ABjerke, André til Helge Seip 1963.10.09
ABjerke, André til Olav Selvaag 1959.01.13
ABjerke, André til Olav Selvaag 1962.11.07
ABjerke, André til Olav Selvaag 1962.11.20
ABjerke, André til Olav Selvaag 1974.02.06
ABjerke, André til Olav Selvaag 1974.02.15
ABjerke, André til Kåre Siem 1975.10.02 Antatt mottaker.
ABjerke, André til Skattefogden i Oslo 1965.09.27
ABjerke, André til Skolerådmannen i Oslo 1960.10.27
ABjerke, André til Arne Skouen 1952.04.03
ABjerke, André til Erling Skouge 1956.08.08
ABjerke, André til Kristian Smidt 1971.10.30
ABjerke, André til Kristian Smidt 1975.03.23
ABjerke, André til Kristian Smidt 1975.11.07
ABjerke, André til Kristian Smidt 1976.07.06
ABjerke, André til Ole Smith 1950.05.26
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1974.01.26
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1974.04.17
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1974.06.14
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1975.09.27
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.04.03
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.04.25
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.06.03
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.06.29
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.07.05
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.07.07
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1976.10.23
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1977.02.20
ABjerke, André til Knut Endre Solum 1977.06.12
ABjerke, André til Odd Solumsmoen 1967.04.04
ABjerke, André til Odd Solumsmoen 1974.11.01
ABjerke, André til Odd Solumsmoen 1974.11.06
ABjerke, André til Sigurd Some 1955.05.01
ABjerke, André til Kirsti Sparboe 1974.03.23
ABjerke, André til Kirsti Sparboe 1974.03.23
ABjerke, André til Spektrum 1952.09.03 «Kjære redaktører!»
ABjerke, André til Nic. Stang 1949.07.03
ABjerke, André til Statens Bilsakkyndige 1972.02.18
ABjerke, André til Stavangeren 1956.11 Skrevet mellom 6. og 26. nov.
ABjerke, André til Stavangeren 1956.11.03
ABjerke, André til Stavangeren 1956.11.06
ABjerke, André til Stavangeren 1956.11.26
ABjerke, André til Rolf Eckersberg Stenersen Udatert egenhendig takkekort.
ABjerke, André til Sigfred Stephensen 1960.09.12
ABjerke, André til Helen Stibolt 0000.02.12
ABjerke, André til Stiftstidende, Hamar 1960.10.03
ABjerke, André til Stiftstidende, Hamar 1972.02.28
ABjerke, André til Storebrand 1972.09.23
ABjerke, André til Henning Storm 1954.09.30
ABjerke, André til Liv Strand 1953.09.13
ABjerke, André til Bo Strömstedt 1956.04.30
ABjerke, André til Studentene fra 1936. Redaksjonen. 1960.09.12
ABjerke, André til Studentersamfundet, Trondhjem 1976.10.09
ABjerke, André til Vince Sulyok 1972.06.30
ABjerke, André til H. Sveen 1958.05.11
ABjerke, André til Cass. Svenning 1943.06.21
ABjerke, André til Svenska Dagbladet 1971.11.09
ABjerke, André til Dea Svensson 1924 Antatt år. Postkort. Her også svarkort fra Dea Svensson.
ABjerke, André til Nils Svensson 1941.02.22 Fotokopi. Inneholder et upublisert dikt: «Astronomisk bakkanal».
ABjerke, André til Ragnhild Svensson 1924 Antatt årstall.
ABjerke, André til Ragnhild Svensson 1924.05.03 Her også en tegning med påskrift «din nye tante rangnil».
ABjerke, André til Sveriges Radio 1967.07.06
ABjerke, André til Sveriges Radio 1973.09.02
ABjerke, André til Sveriges Radio 1974.11.30
ABjerke, André til Ingvald Svinsaas 1958.03.26
ABjerke, André til Trond Svånå 1962.08.20
ABjerke, André til Jan P. Syse 1953.07.04
ABjerke, André til Per Sørensen 1964.10.03
ABjerke, André til Poul Sørensen 1970.03.08
ABjerke, André til Poul Sørensen 1970.05.05
ABjerke, André til Tove Tangen 1971.01.14
ABjerke, André til Teatrenes Pensjonsfond 1969.07.25
ABjerke, André til Teatrenes Pensjonsfond 1970.12.27
ABjerke, André til Teatrenes Pensjonsfond 1971.02.21
ABjerke, André til Teatret Vårt 1976.09.09
ABjerke, André til Teknisk Forlag A/S 1959.12.18
ABjerke, André til Wilhelm Thagaard 1939.02.27
ABjerke, André til Haakon Thallaug 1963.09.07
ABjerke, André til The Anglo Norse Society 1974.02.14
ABjerke, André til Thorstein Thelle 1955.02.17
ABjerke, André til Knut Thomassen 1969.04.23
ABjerke, André til Sverre Thon 1956.10.22
ABjerke, André til Sverre Thon 1956.11.04
ABjerke, André til Kristen Thorsheim 1977.01.06
ABjerke, André til Tiden norsk forlag 1970.06.29
ABjerke, André til Tiden norsk forlag 1970.08.14
ABjerke, André til Tiden norsk forlag 1972.09.09
ABjerke, André til Tiden norsk forlag 1972.09.27
ABjerke, André til Tiden norsk forlag 1973.09.01
ABjerke, André til Tidskrift för Schack 1964.09.15
ABjerke, André til Tidskrift för Schack 1977.07.07
ABjerke, André til Kåre Tiller 1980.09.07
ABjerke, André til Gunvor Tinholt 1970.03.24
ABjerke, André til TONO 1960.01.25 Vedlegg.
ABjerke, André til TONO 1971.02.28
ABjerke, André til TONO 1971.06.16
ABjerke, André til Trygve Torgersen 1963.07.21
ABjerke, André til Tromsø, redaksjonen 1974.10.11
ABjerke, André til Trøndelag teater Udatert
ABjerke, André til Trøndelag teater 1956.09.10
ABjerke, André til Trøndelag teater 1956.10.22
ABjerke, André til Trøndelag teater 1956.11.26
ABjerke, André til Trøndelag teater 1956.11.30
ABjerke, André til Trøndelag teater 1963.02.04
ABjerke, André til Trøndelag teater 1969.05.27
ABjerke, André til Trøndelag teater 1971.10.30
ABjerke, André til Trøndelag teater 1972.01.07
ABjerke, André til Trøndelag teater 1972.02.18
ABjerke, André til Trøndelag teater 1972.11.01
ABjerke, André til Trøndelag teater 1974.02.24
ABjerke, André til Trøndelag teater 1974.03.20
ABjerke, André til Trøndelag teater 1975.03.22
ABjerke, André til Trøndelag teater 1975.08.17
ABjerke, André til Trøndelag teater 1976.03.22
ABjerke, André til Trøndelag teater 1979.12.05
ABjerke, André til Harald Tusberg 1967.02.16
ABjerke, André til Harald Tusberg 1968.08.06
ABjerke, André til Harald Tusberg 1968.09.12
ABjerke, André til Harald Tusberg 1970.03.04
ABjerke, André til Tom Tyrihjell 1975.03.06
ABjerke, André til Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1980.03.25
ABjerke, André til Tønsberg Sparebank 1963
ABjerke, André til Tønsberg Sparebank 1963.05.23
ABjerke, André til Tønsberg Sparebank 1963.06.05
ABjerke, André til Universitetsbiblioteket i Oslo 1971.11.18
ABjerke, André til Utenriksdepartementet Udatert
ABjerke, André til Utenriksdepartementet 1953.05.06
ABjerke, André til Utenriksdepartementet 1963.06.12 Til Protokolltjenesten.
ABjerke, André til Varden 1958.01.14
ABjerke, André til Varden 1958.06.04
ABjerke, André til Verdens Gang 1956.01.09
ABjerke, André til Verdens Gang 1973.04.08
ABjerke, André til Verdens Gang 1978.06.14
ABjerke, André til Vestlandske Tidende 1956.10.22
ABjerke, André til Vi Menn 1964.04.22
ABjerke, André til Vi Menn 1969.10.10
ABjerke, André til Vi Menn 1970.03.08
ABjerke, André til Vi Menn 1970.04.20
ABjerke, André til Vi Menn 1970.05.16
ABjerke, André til Vi Menn 1970.06.08
ABjerke, André til Vi Menn 1970.07.10
ABjerke, André til Vi Menn 1970.08.01
ABjerke, André til Vi Menn 1971.02.07
ABjerke, André til Vi Menn 1977.07.10
ABjerke, André til Asbjørn Villum 1950.04.24
ABjerke, André til Vinduet 1969.11.11 2 eksemplarer.
ABjerke, André til Helene Cecilie Vogt 1970.10.28
ABjerke, André til Johan Vogt 1978.08.22
ABjerke, André til Vårt blad 1974.04.21
ABjerke, André til Ellen Wedel 1971.01.28
ABjerke, André til Frans Widerberg 1963.08.14
ABjerke, André til Knut Wigert 1975.01.23
ABjerke, André til Sofie Helene Wigert 1952.09.22 «Kjære Sosse!».
ABjerke, André til Sofie Helene Wigert 1954.09.22
ABjerke, André til Uno Willers 1976.02.13
ABjerke, André til Urban Willumsen 1969.03.02
ABjerke, André til Urban Willumsen 1971.02.07
ABjerke, André til Urban Willumsen 1972.05.15
ABjerke, André til Urban Willumsen 1972.06.09
ABjerke, André til Urban Willumsen 1972.06.14
ABjerke, André til Trond Winje 1974.08.29
ABjerke, André til Andreas Hofgaard Winsnes Udatert
ABjerke, André til Andreas Hofgaard Winsnes 1950.09.25
ABjerke, André til Andreas Hofgaard Winsnes 1962.07.01
ABjerke, André til Winther Publishers Holding A/S 1970.05.06
ABjerke, André til Winther Publishers Holding A/S 1970.06.17
ABjerke, André til Winther Publishers Holding A/S 1970.07.30
ABjerke, André til Winther Publishers Holding A/S 1970.08.29
ABjerke, André til Winther Publishers Holding A/S 1970.09.12
ABjerke, André til Annika Wirkberg 1977.02.08
ABjerke, André til Annika Wirkberg 1977.02.16
ABjerke, André til Ragnar Wold 1980.05.10
ABjerke, André til Knut Yran 1956.01.19
ABjerke, André til Knut Yran 1974.05.29
ABjerke, André til Knut Yran 1976.03.22
ABjerke, André til Peter Wessel Zapffe 1954.01.01
ABjerke, André til Per Øisang 1955.06.19
ABjerke, André til Østlandets Blad 1957.12.03
ABjerke, André til Østlandets Blad 1957.12.19
ABjerke, André til Østlendingen/Østerdølen 1970.05.05
ABjerke, André til Arne Østvedt 1955.11.27
ABjerke, André til Arne Østvedt 1956.11.04
ABjerke, André til Arnulf Øverland 1956.01.19
ABjerke, André til Arnulf Øverland 1957.02.06 Til Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.
ABjerke, André til Åhlen & Åkerlunds bokförlag, Stockholm 1958.12.06
ABjerke, André til Åhlen & Åkerlunds bokförlag, Stockholm 1958.12.26
ABjerke, André til Jan Wiers-Jenssen 1953.08.26 Gjennomslagskopi. «Ærbødigst For André Bjerke og Carl Keilhau M.P. Forpostkusma». Ligger som brev fra André Bjerke til Jan Wiers–Jenssen.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.