Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 B: Brev til André Bjerke

En del av brevene er skrevet til Bjerke som redaktør i Ordet. Enkelte brev er til Bjerke med hustru, i noen tilfeller kun til hustruen. Det vil derfor finnes brev til Mette Bjerke, Henny Moan og Gerd Bjerke blant brevene til Bjerke. Et stort antall brev var opprinnelig samlet i tematiske permer, men er nå ordnet kronologisk. Der det er mye korrespondanse tilknyttet særlige emner, institusjoner o.l. er korrespondansen registrert under de tilsvarende postene. I tillegg til de registrerte brevene foreligger det uregistrerte brev (ca. 0,2 hyllemeter). Disse er delt inn i ulike kategorier, fordelt på 8 esker:

  • a) Hovedsakelig uidentifiserte vennebrev samt gratulasjoner og telegrammer i forbindelse med jubileer og andre begivenheter. Brevene er ordnet kronologisk (eske 1 og 2)
  • b) Leserreaksjoner, «fanpost» o.l. Her foreligger også brev som av Bjerke ble samlet under påskriften «Kuriøs korrespondanse». Blant dem finnes en del brev fra barn. Brevene er ordnet alfabetisk (eske 3-6)
  • c) Forretningskorrespondanse 1981-94. Korrespondansen er nesten utelukkende ført av Gerd Bjerke, men det finnes enkelte svar av Bjerke og Gerd Bjerke sammen. Korrespondansen er ordnet kronologisk (eske 7)
  • d) Kondolansekort og -brev, nekrologer o.l. i forbindelse med Bjerkes bortgang. Her finnes det også diverse papirer vedrørende andres bortgang (eske 8)
Btil André Bjerke Udatert «Sehr geehrter Herr». Uidentifisert avsender. Muligens fra ungdomstiden.
Btil André Bjerke 1974.08.27 Fra «T.W.»? Gjelder gjendiktning (?) av D.H. Lawrences novelle The Rocking-Horse Winner.
Btil André Bjerke 1979.10.01 Avsender «Røde Ørn».
Btil Alf Larsen 1959.07.14 Vedligger brev fra Alf Larsen til André Bjerke.
BAabel, Per til André Bjerke 1951.11.06
BAabel, Per til André Bjerke 1953.11.24
BAabel, Per til André Bjerke 1957.08.13
BAabel, Per til André Bjerke 1965 Brev skrevet på visittkort i forbindelse med André Bjerkes 25-årsjubileum som forfatter.
BAagaard, Bjarne til André Bjerke 1950.08.22
BAamodt, Asbjørn til André Bjerke 1952.12.18
BAarflot, Sivert til André Bjerke 1969.10.01
BAarnes, Asbjørn til André Bjerke 1980.02.05
BAarnes, Asbjørn til André Bjerke 1980.02.19
BAarnes, Asbjørn til André Bjerke 1980.02.23
BAdministrasjonsrådets hjelpekomité for demobiliserte soldater til André Bjerke 1940.06.27
BAftenposten til André Bjerke 1949.07.19
BAftenposten til André Bjerke 1959.08.12 Bemerkning fra Sivert Aarflot.
BAftenposten til André Bjerke 1959.12.09
BAftenposten til André Bjerke 1964.04.24
BAftenposten til André Bjerke 1964.06.22
BAftenposten til André Bjerke 1964.11.26
BAftenposten til André Bjerke 1969.01.21
BAftenposten til André Bjerke 1970.08.21
BAftenposten til André Bjerke 1970.09.09
BAftenposten til André Bjerke 1970.11.19
BAftenposten til André Bjerke 1970.12.01
BAftenposten til André Bjerke 1971.02.19
BAftenposten til André Bjerke 1971.03.19
BAftenposten til André Bjerke 1973.10.30
BAftenposten til André Bjerke 1974.02.14
BAftenposten til André Bjerke 1974.03.21
BAftenposten til André Bjerke 1974.05.15
BAftenposten til André Bjerke 1974.11.21
BAftenposten til André Bjerke 1975.08.01
BAftenposten til André Bjerke 1975.12.11
BAftenposten til André Bjerke 1976.07.15
BAftenposten til André Bjerke 1976.09.08
BAftenposten til André Bjerke 1976.10.19
BAftenposten til André Bjerke 1977.11.02
BAftenposten til André Bjerke 1978.12.18
BAftenposten til André Bjerke 1980.10.17
BAftenpotten til André Bjerke 1975.03.02
BAftenpotten til André Bjerke 1975.11.17
BAftenpotten til André Bjerke 1978.12.28
BAgderposten til André Bjerke 1971.03.23
BAkershus Arbeiderblad/Romerikes Blad til André Bjerke 1969.09.24
BAkershus Arbeiderblad/Romerikes Blad til André Bjerke 1979.05.30
BAlfsen, Becker & Bates A/S til André Bjerke 1975.04.28
BAlfsen, Becker & Bates A/S til André Bjerke 1975.06.25
BAlle Kvinner til André Bjerke Udatert Fra Bita Syvertsen.
BAlle Kvinner til André Bjerke 1969.12.23
BAlle Kvinner til André Bjerke 1970.01.13
BAlle Kvinner til André Bjerke 1970.03.02
BAlle Kvinner til André Bjerke 1971.04.26
BAlle Kvinner til André Bjerke 1973.02.15
BAlle Kvinner til André Bjerke 1976.05.25
BAlle Kvinner til André Bjerke 1977.08.04
BAlle Kvinner til André Bjerke 1977.12.12
BAlle Kvinner til André Bjerke 1978.01.04
BAlle Menn til André Bjerke 1969.09.12
BAlle Menn til André Bjerke 1969.10.20
BAlle Menn til André Bjerke 1976.12.10
BAlle Menn til André Bjerke 1978.06.06
BAlle Menn til André Bjerke 1979.05.15
BAllers Familie-Journal til André Bjerke Udatert
BAllers Familie-Journal til André Bjerke 1969.12.03
BAllers Familie-Journal til André Bjerke 1970.03.05
BAllwood, Martin S. til André Bjerke 1975.04.02 Vedlegg.
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1972.08.20
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1973.11.24
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1973.12.10
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1975.04.06
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1975.04.22
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1975.04.22
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1975.05.10
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1975.10.19
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1976.05.01
BAlnæs, Finn til André Bjerke 1976.10.05
BAlnæs, Kirsten til André Bjerke Udatert
BAlnæs, Kirsten til André Bjerke 1961.07.10
BAmundsen, Elias til André Bjerke 1976.10
BAmundsen, Leiv til André Bjerke 1960.03.02
BAmundsen, Leiv til André Bjerke 1970.03.06
BAmundsen, Leiv til André Bjerke 1976.09.14
BAmundsen, Leiv til André Bjerke 1978.01.21
BAndersen, Aslaug til André Bjerke 1974.09.24
BAndersen, Peder Christian til André Bjerke 1950.03.31
BAndersen, Peder Christian til André Bjerke 1960.07.11
BAndersen, Peder Christian til André Bjerke 1960.07.20
BAndresens Bank til André Bjerke 1973.10.25
BAndresens Bank til André Bjerke 1979.01.04
BAnker, Elisabeth til André Bjerke 1980.05.06
BAnkerfeldt, R.&G. til André Bjerke 1978.01.24
BAnkerfeldt, R.&G. til André Bjerke 1978.02.07
BAnkerfeldt, R.&G. til André Bjerke 1978.03.07
BAnkerfeldt, R.&G. til André Bjerke 1978.03.23
BAnkerfeldt, R.&G. til André Bjerke 1978.04.18
BAnkerfeldt, R.&G. til André Bjerke 1978.06.12
BAOF-foreningen for Oslo til André Bjerke 1963.11.06
BArbeideravisa til André Bjerke 1961.02.10
BArbeiderbladet til André Bjerke 1949.03.16
BArbeiderbladet til André Bjerke 1974.03.21
BArbeiderbladet til André Bjerke 1980.02.08
BArbeidernes Opplysningsforbund i Norge til André Bjerke 1953.10.23
BAsak, Per Otto til André Bjerke 1982.05.01 Svar fra Gerd Bjerke vedlagt.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1942.11.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1949.02.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1949.06.03
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1950.08.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1950.09.20
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1950.11.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1950.12.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1951.05.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1954.08.04
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1956.06.23
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1957.08.02
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1959.08.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.01.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.01.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.01.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.02.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.02.22 Fotokopi av kort med hilsen til André Bjerke fra Astrid Lindgren vedligger.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.02.23
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.04.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1960.06.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1961.02.20
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1961.02.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1961.04.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1961.09.29
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1962.02.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1962.03.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1962.08.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1962.08.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1962.08.01 Til «D’herrer André Bjerke og Odd Eidem».
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 19620801 Til «D’herrer André Bjerke og Odd Eidem».
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.08.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.08.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.08.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.10.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.10.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.10.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.11.02
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.11.23
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1963.12.05
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1964.02.05
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1964.06.26
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1965.03.31
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1965.05.10
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1965.09.16
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1965.11.30
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1966.04.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1966.05.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1967.08.12
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1968.01.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1968.03.18
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1968.05.16
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1968.08.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1968.10.30
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.03.10
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.07.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.09.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.10.16
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.11.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.11.20 årstall på brevet er 1968, men kronologisk plassering tilsier at 1969 er riktig.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1969.12.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.03.12
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.05.10
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.06.24
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.06.29
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.08.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.08.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1970.12.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.02.04
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.04.20 Forlagets korrespondanse med Tsjekkoslovakia vedligger.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.06.04
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.07.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.08.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.09.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1971.12.02
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972.02.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972.02.14
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972.09.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972.09.29
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972.10.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1972.12.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.01.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.01.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.01.30
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.02.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.02.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.03.21
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.06.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.06.14
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.10.29
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1973.11.29
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.01.03
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.01.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.01.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.01.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.02.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.02.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.02.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.07.31
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.07.31
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.10.10
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.10.10
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1974.12.23
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.02.14
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.02.26 Vedlegg vedrørende krimbøker.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.03.21
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.04.07 En del vedlegg vedrørende krimbøker.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.04.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.05.28 Skrevet før denne datoen. Flere vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.06.09
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.06.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.06.26
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.06.27
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.09.22 Vedlegg: Brev fra Max Albert angående tysk utgivelse av krimbøker.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.10.23
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1975.11.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.01.22 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.03.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.03.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.04.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.04.23 Artikkel av Tom Kristensen med tittel «Shakespeare og norske teater-troll» vedligger.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.05.20
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.05.21
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.06.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.10.12
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1976.11.30
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.02.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.02.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.03.18
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.05.31
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.06.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.06.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.06.21
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.06.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.06.30
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.07.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.07.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.07.22
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.08.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.09.06 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.09.21 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.10.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.11.04
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.11.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.11.14
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.11.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1977.11.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.02.16
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.03.03
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.03.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.04.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.05
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.07.05
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.08.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.09.05
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.09.26
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.10 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.10.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1978.11.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.05.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.05.30 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.09.20
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.09.25
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.10.03
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.11.02
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.11.13 Vedlegg, blant annet kopi av svarbrev fra André Bjerke.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1979.12.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.01
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.01.25 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.02.26
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.03.03
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.04 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.04.08
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.04.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.05.12
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.05.13 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.05.14 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.06
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.06.02
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.07.10
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.07.16 Skrevet før denne dato.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.08.11
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.08.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.08.25 Vedlegg.
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.10.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.10.17
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1980.11.28
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1981.01.07
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1981.02.24
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1981.03.13
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1981.04.03
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1981.08.04
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1982.03.15
BAschehoug & Co., H. til André Bjerke 1982.03.25 Vedlegg: 1 legg med diverse brev. For det meste korrespondanse via Aschehoug vedrørende Bernhard Borge-utgivelser i utlandet. For korrespondanse fra 1982 til 1985, se uregistrerte brev/kronologisk forretningskorrespondanse.
BAschehoug & Co., H. til Gerd Bjerke 1985-1989
BAsker og Bærums budstikke til André Bjerke 1963.11.19
BAskildsen, Kjell til André Bjerke 1961.01.06
BAspelin, Anders til André Bjerke 1975.06.20
BAurdal, Synnøve Anker til André Bjerke 1980.12
BBaalsrud, Terje til André Bjerke 1977.08.12
BBaars-Jelgersma, Greta til André Bjerke 1949-1965 Brevveksling vedrørende utgivelsene av Bernhard Borge i Nederland. En del formidlet via Aschehoug.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke Udatert
BBach, Ole Jacob til André Bjerke Udatert
BBach, Ole Jacob til André Bjerke Udatert
BBach, Ole Jacob til André Bjerke Udatert
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1974.03.06 Pidelikongressen.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1974.03.06 Vedrørende Pidelikongressen.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1974.12
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1974.12.07
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1975.03.09 Også til Gerd Bjerke.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1975.09.23
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1979.03.03 Signert «Kari – Ole den Onde».
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1979.08.03
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1979.12
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1980.04.13
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1980.06.08 Poststemplet 8. juli.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1980.12
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1983.12 Julekort. Også til Gerd Bjerke. Fra Ole Jacob og Kari.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1984.02.07 Poststempelets dato. Postkort. Også til Gerd Bjerke.
BBach, Ole Jacob til André Bjerke 1984.11.21 Poststempelets dato. Postkort.
BBacke-Hansen, B. til André Bjerke 1977.10.14 Fotokopi av et brev fra Backe-Hansen til Isaac Asimov vedligger.
BBai, Kurt til André Bjerke 1978.01.12
BBakke, Tor A. til André Bjerke 1977.08.18
BBalstad, Stein til André Bjerke 1961.08.20
BBang, Erna Holmboe til André Bjerke 1966.04.11
BBang, Karin til André Bjerke Udatert
BBang, Karin til André Bjerke Udatert
BBang, Per til André Bjerke 1974.05.23
BBasar, norsk litterært tidsskrift til André Bjerke 1977.10.31 Skrevet av Jan Erik Vold.
BBasar, norsk litterært tidsskrift til André Bjerke 1980 Skrevet før 15. januar.
BBekkevold, Sølvi til André Bjerke 1979.01.30
BBendiksen, Arne til André Bjerke Udatert Kort.
BBenton & Bowles/HO til André Bjerke 1978.06.01
BBenton & Bowles/HO til André Bjerke 1978.09.04
BBenton & Bowles/HO til André Bjerke 1979.06.19
BBentzon, Henrik til André Bjerke Udatert Julehilsen.
BBentzon, Inger til André Bjerke 1977.04.14
BBerg, Knut til André Bjerke 1971.12
BBerg, Knut til André Bjerke 1976.02.03
BBerg, Sigrun til André Bjerke Udatert
BBerg, Yngve til André Bjerke Udatert Sammen med brevene fra Yngve Berg ligger 14 fotografier.
BBerg, Yngve til André Bjerke 1979.12.26
BBerg, Yngve til André Bjerke 1979.12.29
BBergan, Finn til André Bjerke 1978.06.27
BBergens Kunsthåndverksskole til André Bjerke 1980.02.26
BBergens Tidende til André Bjerke 1969.12.22
BBergens Tidende til André Bjerke 1970.03.03
BBergesen, Anne Marie til André Bjerke 1983.11.02 2 vedlegg.
BBerlingske Tidende til André Bjerke 0000.06.08
BBerlingske Tidende til André Bjerke 1962.01.16
BBerset, Odd til André Bjerke 1973.09.12
BBesekow, Sam til André Bjerke 1982.11
BBesekow, Sam til André Bjerke 1983 Febr./mars 1983.
BBeyer, Harald til André Bjerke 1948.02.14
BBeyer, Harald til André Bjerke 1949.04.07
BBeyer, Harald til André Bjerke 1949.04.25
BBeyer, Harald til André Bjerke 1949.10.15
BBeyer, Harald til André Bjerke 1949.11.01 Usikkert årstall, tydet utifra sammenhengen.
BBille, Olaf til André Bjerke 1977.03.09
BBing, Jon til André Bjerke 1966.04.13
BBjelland, Sverre til André Bjerke 1971.08.09
BBjelland, Sverre til André Bjerke 1971.09.02 Til fru Granholt.
BBjerke, André til Forlaget Tanum-Norli 1969.04.23
BBjerke, André til Trond-Viggo Torgersen 1982.10.29 Gjennomslagskopi. Ligger sammen med brev fra Torgersen til Bjerke 27. okt. 1982.
BBjerke, Ejlert til Jonas Schanche Jonasen 1939.05.29 Gjelder utgivelse av André Bjerkes dikt.
BBjerke, Ejlert til Kunstnerforeningen 1960.05.15
BBjerke, Ejlert til Oslo trygdekasse 1960.07.04
BBjerke, Karin til André Bjerke Udatert Brevene er katalogisert og ligger samlet, men kan være ført i pennen av enten Karin eller Ejlert.
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.07.03
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.09.01
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.12.31 Brev fra både Karin og Ejlert. Ejlerts brev i 2 eksemplarer.
BBjerke, Karin til André Bjerke 1956.07.19
BBjerke, Emmy til André Bjerke 1929.09.13 Postkort.
BBjerke, Emmy til André Bjerke 1931.04.09
BBjerke, Emmy til André Bjerke 1931.04.15
BBjerke, Emmy til André Bjerke 1931.04.28
BBjerke, Emmy til André Bjerke 1933.09.11
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.03
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.06
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.07
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.07 Postkort.
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.08 2 fotografier vedlagt.
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.09
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.03.12
BBjerke, Erik til André Bjerke 1978.04.15
BBjerke, Espen til André Bjerke Udatert 7 udaterte brev og kort. Både barnebrev fra Espen og barnebarnet Mads, samt kort fra Espens kone Elisabeth.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1959
BBjerke, Espen til André Bjerke 1961.08.09
BBjerke, Espen til André Bjerke 1966.08.07
BBjerke, Espen til André Bjerke 1966.10.05 Usikkert årstall. Poststempelets dato.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1966.12.12
BBjerke, Espen til André Bjerke 1967.01.22
BBjerke, Espen til André Bjerke 1968
BBjerke, Espen til André Bjerke 1969.05.23
BBjerke, Espen til André Bjerke 1970.06.30
BBjerke, Espen til André Bjerke 1970.07.06
BBjerke, Espen til André Bjerke 1970.07.10 Usikkert årstall.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1971.11.22 Poststempelets dato.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1972.08.23 Poststempelets dato.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1975.07.17
BBjerke, Espen til André Bjerke 1975.08.14 Poststempelets dato.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1976.02.29
BBjerke, Espen til André Bjerke 1977.01.10
BBjerke, Espen til André Bjerke 1977.01.28 2 fotografier vedlagt.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1977.03.16
BBjerke, Espen til André Bjerke 1977.04.26
BBjerke, Espen til André Bjerke 1977.04.29
BBjerke, Espen til André Bjerke 1977.05.25 Fra barnebarnet Mads.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1978.02.25
BBjerke, Espen til André Bjerke 1979.09.14 Vedlegg.
BBjerke, Espen til André Bjerke 1980.10.15
BBjerke, Espen til André Bjerke 1980.10.21 Poststempelets dato.
BBjerke, Espen til Henny Moan 1960.07.15
BBjerke, Gerd til Martin S. Allwood 1979.10.29
BBjerke, Gerd til André Bjerke Udatert 7 udaterte kort/notater/tegninger.
BBjerke, Gerd til André Bjerke 1969.05.21
BBjerke, Gerd til André Bjerke 1969.06.10
BBjerke, Karin til Eivind Berggrav 1940.04.28
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.07.11
BBjerke, Karin til André Bjerke 1957.12.22
BBjerke, Karin til Ludvig Nøstdal 1940.05.02
BBjerke, Karin til André Bjerke Udatert
BBjerke, Karin til André Bjerke Udatert Skrevet på 1950-tallet.
BBjerke, Karin til André Bjerke 0000.09.22 192?.
BBjerke, Karin til André Bjerke 1922.04.13
BBjerke, Karin til André Bjerke 1922.04.18
BBjerke, Karin til André Bjerke 1925.03.26
BBjerke, Karin til André Bjerke 1925.04.29
BBjerke, Karin til André Bjerke 1925.05.25
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.07.03
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.08.12
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.08.19
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.08.19
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.08.25
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.08.29
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.09.09
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.09.09
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.09.18
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.09.25
BBjerke, Karin til André Bjerke 1937.10.04
BBjerke, Karin til André Bjerke 1939.07.11
BBjerke, Karin til André Bjerke 1939.07.28 Avisutklipp vedlagt.
BBjerke, Karin til André Bjerke 1942.07.21
BBjerke, Karin til André Bjerke 1946.07.19
BBjerke, Karin til André Bjerke 1951.10.21
BBjerke, Karin til André Bjerke 1952.07.24
BBjerke, Karin til André Bjerke 1952.08.01
BBjerke, Karin til André Bjerke 1952.08.12
BBjerke, Karin til André Bjerke 1952.08.12
BBjerke, Karin til André Bjerke 1952.10.20
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.01.08
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.01.29
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.02.25
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.04.13
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.07.21
BBjerke, Karin til André Bjerke 1954.12.26
BBjerke, Karin til André Bjerke 1955.01.16
BBjerke, Karin til André Bjerke 1955.01.28
BBjerke, Karin til André Bjerke 1955.03.07
BBjerke, Karin til André Bjerke 1955.07.19
BBjerke, Karin til André Bjerke 1955.09.04
BBjerke, Karin til André Bjerke 1955.11.04
BBjerke, Karin til André Bjerke 1956.01.28
BBjerke, Karin til André Bjerke 1956.07.26
BBjerke, Karin til André Bjerke 1957.01.07
BBjerke, Karin til André Bjerke 1973.07.11
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Fredag aften.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Mandag natt.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Søndag.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Søndag aften.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Søndag morgen.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Tirsdag.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Torsdag.
BBjerke, Mette til André Bjerke Udatert Torsdag.
BBjerke, Mette til André Bjerke 0000.02.17 «Stockholm 17-2».
BBjerke, Mette til André Bjerke 0000.02.22 «Abildsø 22. febr.»
BBjerke, Mette til André Bjerke 0000.07.19 «Ny Hellesund tirsdag den 19. julie».
BBjerke, Mette til André Bjerke 0000.11.14 «Mandag den 14. nov.»
BBjerke, Mette til André Bjerke 1945.01.25
BBjerke, Mette til André Bjerke 1949.10.25
BBjerke, Mette til André Bjerke 1949.10.26
BBjerke, Mette til André Bjerke 1951 Sommeren 1951. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1951 Sommeren 1951? Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1953 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1954.02 Mandag aften.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1954.02 Onsdag. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1954.02 Tirsdag ettermiddag. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1954.02 Tirsdag. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1954.02 Torsdag formiddag. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1954.03 Mandag morgen. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1956.10 Søndag morgen. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1956.10.10
BBjerke, Mette til André Bjerke 1958 Våren. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1958.06 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1959 Sommeren. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1959 Sommeren. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1959 Våren. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1959 Våren. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1959.02.24
BBjerke, Mette til André Bjerke 1959.06.26
BBjerke, Mette til André Bjerke 1960.06.30 Poststempelets dato.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1960.08.01
BBjerke, Mette til André Bjerke 1960.08.04
BBjerke, Mette til André Bjerke 1960.08.17 Poststempelets dato.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1960.12.08
BBjerke, Mette til André Bjerke 1961.08.07 Poststempelets dato.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1961.11.02
BBjerke, Mette til André Bjerke 1964.08.11 Poststempelets dato, uklart.
BBjerke, Mette til André Bjerke 1964.09.23
BBjerke, Mette til André Bjerke 1964.10.27
BBjerke, Mette til André Bjerke 1964.12.10
BBjerke, Mette til André Bjerke 1965.01.28
BBjerke, Mette til André Bjerke 1965.02.08
BBjerke, Mette til André Bjerke 1965.04.25
BBjerke, Mette til André Bjerke 1965.06.10
BBjerke, Mette til André Bjerke 1966.08.08
BBjerke, Mette til André Bjerke 1966.09.25
BBjerke, Mette til André Bjerke 1966.11.29
BBjerke, Mette til André Bjerke 1969.04.22
BBjerke, Mette til André Bjerke 1969.06.07
BBjerke, Mette til André Bjerke 1970.01.24
BBjerke, Mette til André Bjerke 1976.03.20
BBjerke, Mette til André Bjerke 22 udaterte brev.
BBjerke, Mette til Espen Bjerke 1953.11.18
BBjerke, Mette til Espen Bjerke 1956.11.19 Poststempelets dato.
BBjerke, Tone til André Bjerke 10 udaterte brev/kort/tegninger, samt et vedlegg vedrørende Tone Bjerke.
BBjerke, Tone til André Bjerke 1959.02.24 Poststempelets dato.
BBjerke, Tone til André Bjerke 1960.07.15 Poststempelets dato.
BBjerke, Tone til André Bjerke 1961.07.03 Poststempelets dato.
BBjerke, Tone til André Bjerke 1961.12.23 Poststempelets dato, uklart.
BBjerke, Tone til André Bjerke 1963.03.11 Poststempelets dato.
BBjerke, Tone til André Bjerke 1965.01.04
BBjerke, Tone til André Bjerke 1965.01.29
BBjerke, Tone til André Bjerke 1965.05.17
BBjerke, Tone til André Bjerke 1966.08.09
BBjerke, Tone til André Bjerke 1970.03.21
BBjerke, Tone til André Bjerke 1974.02.04
BBjerke, Tone til André Bjerke 1975.03.27
BBjerke, Tone til André Bjerke 1977
BBjerke, Tone til Vilde Bjerke 1965.06.24 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke Udatert 14 brev, kort og tegninger.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1970.04.27 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1970.07.13 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1971.03.18 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1971.06.28 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1971.08.30
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1973.03.30 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1973.07.17 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1974.02.08 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1974.04.18 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1974.07.20
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1975 Skrevet før 27. april.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1975.07.24 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1976.06.24 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1977.03.21 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1977.05.25 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1977.09.04 Poststempelets dato, uklart.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1978.08.03
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1978.09.13
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1978.10.03 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1978.12.18 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1979.01.22
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1979.04.17 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1979.10.17 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1979.12.24 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1980.01.25 Poststempelets dato.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 19800317 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1980.04.21
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1980.04.28 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1980.05.09 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBjerke, Vilde til André Bjerke 1980.06.07
BBjerke, Vilde til André Bjerke 198007009 Poststempelets dato.
BBjerknes, Vilhelm Friman Koren til André Bjerke 1950.06.09
BBjerknes, Vilhelm Friman Koren til André Bjerke 1950.12.15
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1940.11.01 Blant brev til André Bjerke også et fotokort av Marianne Bjørneboe med tekst av Jens Bjørneboe på baksiden. Året er 1962. I tillegg fotokopi av et fotografi av André Bjerke som 3-åring. Originalen ligger i Billedsamlingen.
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1948
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1949.08.29
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1949.10.28
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1950.02.06
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1950.07.30 Brev fra Aschehoug til Jens Bjørneboe vedligger.
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1951.08.03 Skrevet på baksiden av et kalenderark fra denne datoen. Lå kronologisk mellom 1950 og 1952.
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1952.12
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1954 Årstall påført med blyant av André Bjerke.
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1957.10.15
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1957.12.06
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1958.04.10
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1959
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1959.02.06
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1959.06.21
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1959.10.01
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1961
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1962.02.11
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1963.01.12
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1965.01.07
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1967
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1967.02.12 Om «Det Norske Russell-råd» – vedrørende krigen i Vietnam.
BBjørneboe, Jens til André Bjerke 1975.11.23
BBjørneboe, Jens til Espen Bjerke 1949.11.11
BBjørneboe, Maja til André Bjerke Udatert
BBjørneboe, Maja til André Bjerke Udatert
BBjørneboe, Maja til André Bjerke Udatert
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1975.06.17
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1975.07.29
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1976.06.25
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1976.08.08
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1976.12.27
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1977.01.25
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1977.02.14
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1977.03.01
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1977.03.24
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1978.03.01
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1978.09.15
BBjørneboe, Maja til André Bjerke 1979.09.08
BBjørneboe, Maja til Karin Bjerke 1941.10.20
BBjørneboe, Sven Kærup til André Bjerke Udatert
BBjørneboe, Sven Kærup til André Bjerke Udatert
BBjørneboe, Sven Kærup til André Bjerke Udatert Juni.
BBjørneboe, Sven Kærup til André Bjerke 1968.03.05
BBjørneboe, Sven Kærup til André Bjerke 1978.10.04
BBjørneboe, Therese til André Bjerke Udatert Usikker identifisering.
BBjørneboe, Tone til André Bjerke 1961.05.17
BBjørneboe, Tone til André Bjerke 1983.01.25
BBjørneby, Mollik til André Bjerke Udatert Vedlegg.
BBjørneby, Odd til André Bjerke 1979.01.23
BBjørneby, Odd til André Bjerke 1979.03.15
BBjørnefjell, Almar til André Bjerke Udatert Her også fotokort og noen avisutklipp.
BBjørnson, Dagny til André Bjerke 1960.10.17
BBjørnson, Else til André Bjerke 1950.05.25
BBjørnson, Else til André Bjerke 1950.06.30
BBjørnson, Else til André Bjerke 1959.08.19
BBladkompaniet AS til André Bjerke 1965.11.25
BBladkompaniet AS til André Bjerke 1968.11.18
BBladkompaniet AS til André Bjerke 1968.12.10
BBladkompaniet AS til André Bjerke 1970.12.01
BBladkompaniet AS til André Bjerke 1975.08.27
BBladkompaniet AS til André Bjerke 1978.08.21
BBleken, Brynjulf til André Bjerke 1956.12.27
BBolling, Marit til André Bjerke Udatert «Kristiansand i mai».
BBolstad, Øivind til André Bjerke 1962.07.21
BBonniers förlag til André Bjerke 1961.11.23
BBonniers förlag til André Bjerke 1963.05.06
BBonniers förlag til André Bjerke 1964.01.03
BBonsaksen, Gunnar til André Bjerke 1983.01.18
BBorg, Søren til André Bjerke 1960.01.17 På vegner av Oslo Katedralskoles teatergruppe.
BBorg, Victoria til André Bjerke 1978.01
BBorgen, Alf Wilhelm til André Bjerke 1971.12.29
BBorgen, Alf Wilhelm til André Bjerke 1979.07.19
BBorgen, Brett til André Bjerke Udatert
BBorgen, Brett til André Bjerke 1976.02.03 Skrevet før denne datoen.
BBorgen, Johan til André Bjerke 1955.03.12
BBorgen, Johan til André Bjerke 1962.05.25
BBorgen, Johan til André Bjerke 1966.04.13
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1969.12.07
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1975.05.06
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1975.10.21 Vedlegg.
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1975.11.19
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1976.11.17
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1977.02.15
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1977.03.28
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1977.06.07
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1978.01.31
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1978.05.10
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1978.11.05
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1978.11.10
BBorgen, Jørgen Faye til André Bjerke 1978.11.21
BBjerke, Ejlert til ukjent 1945.01.31 Uten signatur. Skrevet på vegne av André Bjerke.
BBorse, Sønnøv Sem til André Bjerke Udatert
BBorse, Sønnøv Sem til André Bjerke 1977.08.10
BBraatøy, Trygve til André Bjerke 1950
BBrantzeg, Nils til André Bjerke 0000.08.03
BBrekke, Paal til André Bjerke 1962.11.05
BBrekke, Paal til André Bjerke 1974.02.06
BBrenna, Arne til André Bjerke 1936.08.01
BBrenna, Arne til André Bjerke 1937.07.22
BBrinch, Christian Nicolay til André Bjerke 1941.10.03 Avsender er «høyesterettsadvokatene»: Christian N. Brinch, Lorentz W. Brinch og Niels Aall Lyche.
BBrinchmann, Alex til André Bjerke 1961.01.05 Brev fra Eva Tisell vedlagt.
BBringsværd, Tor Åge til André Bjerke 1966.01.14
BBroberg, Jan til André Bjerke 1973.01.14
BBroberg, Jan til André Bjerke 1973.03.12
BBroberg, Jan til André Bjerke 1978.01.06
BBrochmann, Bertram Dybwad til André Bjerke 1951.11.22
BBrodersen, Arvid til André Bjerke 1974.05.25
BBrodersen, Arvid til André Bjerke 1974.06.13
BBrodersen, Arvid til André Bjerke 1974.12.03
BBrodersen, Arvid til André Bjerke 1976.02.01
BBrodersen, Karl til André Bjerke Udatert «Eftang lørdag».
BBrodersen, Karl til André Bjerke 0000.07.11
BBrodersen, Karl til André Bjerke 1977.06.18
BBrodersen, Karl til André Bjerke 1977.06.30 1 vedlegg.
BBrodersen, Karl til André Bjerke 1978.01.30 «Til André på 60-årsdagn – i steden for en tale -». Brevet er ikke datert eller poststemplet.
BBrodersen, Karl til André Bjerke 1978.09.24
BBrodersen, Karl til André Bjerke 1981.08.12
BBrodersen, Karl til Gerd Bjerke 1985.01.23
BBrodin, Knut til André Bjerke 1956.04.26 Vedlegg.
BBrodtkorb, Herman til André Bjerke 1983.03.27 Her også gjennomslagskopi av svarbrev fra André Bjerke datert 20. mars 1983 [feildatering på dagen?].
BBrodtkorb, Herman til André Bjerke 1983.04.05
BBrodtkorb, Herman til André Bjerke 1983.11.03
BBrun, Gulle til André Bjerke 1980.12.05 2 avskrifter av brev til Gulle Brun vedlagt.
BBrynes Forlag AS til André Bjerke 1972.03.06
BBrynildsen, Aasmund til André Bjerke Udatert
BBrynildsen, Aasmund til André Bjerke Udatert
BBrynildsen, Aasmund til André Bjerke Udatert
BBrynildsen, Aasmund til Erling Havrevold 1974.04.04 Ligger sammen med brev fra Erling Havrevold til André Bjerke.
BBrænne, Randi til André Bjerke 1948.12.01
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1948.02.20
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1954.10.05
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1954.11.10
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1955.05.26
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1955.06.13
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1956.10.10
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1957.03.01
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1960.12.20
BBrøgger, Niels Christian til André Bjerke 1962.12.07
BBull, Francis til André Bjerke 1965.10.17 I forbindelse med 25-årsjubileum.
BBull, Francis til André Bjerke 1967 Andre påskedag.
BBull, Trygve til André Bjerke 1962.04.18
BBull, Trygve til André Bjerke 1976.03.18
BBull, Trygve til André Bjerke 1980.10.25
BBulls Pressetjeneste A/S til André Bjerke 1976.04.06
BButenschøn, Barthold Andresen til Ernst Samuel Sørensen 1954.12.10 Gjennomslagskopi sendt til André Bjerke. Gjelder tidsskriftene Spektrum og Horisont.
BBye, Aase til André Bjerke Udatert «Kjære André Jeg takker dig for oversettelsen».
BBye, Aase til André Bjerke Udatert «Kjære André Takk for dit skjønne dikt». Skrevet i påsken.
BBye, Aase til André Bjerke 1954.09.02
BBye, Aase til André Bjerke 1963.11.29 Poststempelets dato. Datert «torsdag Kvell», sannsynligvis skrevet 28. nov.
BBye, Aase til André Bjerke 1975.01.23 Poststempelets dato. Brevhilsen på trykksak inneholdende Aase Byes 50-årsjubileet: «Nationaltheatrets sceneste 75 år», nr. 5, november 1974.
BByhring, Carsten til André Bjerke Udatert Julekort fra Carsten og Bjørg.
BByhring, Carsten til André Bjerke Udatert Julekort. «Jeg hilser i fryd og forundring».
BByhring, Carsten til André Bjerke 1944.12.04
BByhring, Carsten til André Bjerke 1954.12.23 Poststempelets dato. Julekort.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke Udatert 44 kort og brev, samt 2 vedlegg.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1962.12.11
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1963.09.28
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1964.08.08
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1965.01.15 Skrevet til Vilde Bjerke.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1965.05.17 Skrevet til Vilde Bjerke.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1965.06.28 Skrevet til Vilde Bjerke.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1966.01.20
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1967.02.21
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1967.05.02 Brev fra Danmarks Radio til Kjell Bækkelund vedlagt.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1967.12.20
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1968.06.19
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1969.10.20
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1969.12.15 Poststempelets dato.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1970.04.12
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1971.04.24 Poststempelets dato.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1971.12 Julekort.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1972.11.23
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1974.02.14
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1976.12.22 Julekort. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1977.05.25
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1977.08.28
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1978.06.24
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1978.09.02
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1979.03.07
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1979.07.02
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1980.05.13 Poststempelets dato.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1980.09.29 Poststempelets dato.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1980.11.16 Poststempelets dato.
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1981.01.29
BBækkelund, Kjell til André Bjerke 1981.02.22
BBærum Høyre til André Bjerke 1964.11.05
BBærum Sosiale Dameklubber til André Bjerke 1973.06.19
BBø, Finn til André Bjerke 1950.11.18
BBø, Finn til André Bjerke 1956.06.13
BBøden, Georg til André Bjerke 1954.11.14
BBørtnes, Jostein til André Bjerke 1978.06.21
BCappelens forlag til André Bjerke 1949.04.29
BCappelens forlag til André Bjerke 1949.11.07
BCappelens forlag til André Bjerke 1950.04.19
BCappelens forlag til André Bjerke 1951.04.19
BCappelens forlag til André Bjerke 1952.08.06
BCappelens forlag til André Bjerke 1953.02.23
BCappelens forlag til André Bjerke 1954.09.02
BCappelens forlag til André Bjerke 1955.01.10
BCappelens forlag til André Bjerke 1955.06.27
BCappelens forlag til André Bjerke 1955.10.17
BCappelens forlag til André Bjerke 1959.04.27
BCappelens forlag til André Bjerke 1965.09.02
BCappelens forlag til André Bjerke 1965.10.18
BCappelens forlag til André Bjerke 1965.11.05
BCappelens forlag til André Bjerke 1969.01.27
BCappelens forlag til André Bjerke 1969.02.03
BCappelens forlag til André Bjerke 1969.02.20 2 vedlegg.
BCappelens forlag til André Bjerke 1969.03.06
BCappelens forlag til André Bjerke 1969.05.30
BCappelens forlag til André Bjerke 1970.03.19
BCappelens forlag til André Bjerke 1970.09.30
BCappelens forlag til André Bjerke 1970.10.16
BCappelens forlag til André Bjerke 1970.11.20
BCappelens forlag til André Bjerke 1970.11.25
BCappelens forlag til André Bjerke 1971.02.02 2 vedlegg.
BCappelens forlag til André Bjerke 1971.02.25
BCappelens forlag til André Bjerke 1971.03.15
BCappelens forlag til André Bjerke 1971.03.18
BCappelens forlag til André Bjerke 1971.09.23
BCappelens forlag til André Bjerke 1971.10.15
BCappelens forlag til André Bjerke 1972.07.05
BCappelens forlag til André Bjerke 1972.08.22
BCappelens forlag til André Bjerke 1972.08.30
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.01.10
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.01.29
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.02.12
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.03.12
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.04.13
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.04.26
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.04.26
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.08.05
BCappelens forlag til André Bjerke 1973.09.13
BCappelens forlag til André Bjerke 1974.04.16
BCappelens forlag til André Bjerke 1974.06.13
BCappelens forlag til André Bjerke 1974.07.01
BCappelens forlag til André Bjerke 1974.07.02
BCappelens forlag til André Bjerke 1974.10.28 1 vedlegg.
BCappelens forlag til André Bjerke 1974.11.07
BCappelens forlag til André Bjerke 1975.11.26
BCappelens forlag til André Bjerke 1975.12.19
BCappelens forlag til André Bjerke 1976.01.16
BCappelens forlag til André Bjerke 1976.01.29
BCappelens forlag til André Bjerke 1976.06.11
BCappelens forlag til André Bjerke 1976.09.14
BCappelens forlag til André Bjerke 1976.09.30 1 vedlegg.
BCappelens forlag til André Bjerke 1977.01.28
BCappelens forlag til André Bjerke 1978.01.11
BCappelens forlag til André Bjerke 1978.09.13
BCappelens forlag til André Bjerke 1978.11.28 Vedlegg.
BCappelens forlag til André Bjerke 1978.11.30
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.03.13
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.03.13
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.04.04
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.08.24
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.10.10
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.10.17
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.10.24 Skrevet før denne datoen.
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.10.25 Signert «Bjørg».
BCappelens forlag til André Bjerke 1979.10.29
BCappelens forlag til André Bjerke 1980.10.23
BCappelens forlag til André Bjerke 1980.10.29
BCappelens forlag til André Bjerke 1980.11.25
BCappelens forlag til André Bjerke 1981.01.22
BCappelens forlag til André Bjerke 1981.03.31
BCappelens forlag til André Bjerke 1981.05.15 Vedlegg.
BCappelens forlag til André Bjerke 1982.02.12 For senere korrespondanse se Uregistrerte brev/forretningskorrespondanse.
BCappelens forlag til André Bjerke 1982.03.18
BCappelens forlag til André Bjerke 1982.03.29
BCaprino, Ivo til André Bjerke Udatert
BCaprino, Ivo til André Bjerke 1951.09.12
BCarling, Bjørn til André Bjerke 1960.10.04
BCarling, Bjørn til André Bjerke 1960.10.20
BCarling, Bjørn til André Bjerke 1961.05.16
BCarling, Bjørn til André Bjerke 1961.08.15
BCarling, Bjørn til André Bjerke 1961.09.23
BCarlmar, Otto til André Bjerke 1957.10.03
BCentralteatret til André Bjerke 1955.03.14
BChristensen, Chr. H. til André Bjerke 1975.10.16 Vedlegg.
BChristensen, Christian Arthur Richard til André Bjerke 1960.07.11
BChristensen, Christian Arthur Richard til André Bjerke 1960.07.20
BChristensen, Christian Arthur Richard til André Bjerke 1960.10.14
BChristensen, Nils-Reinhardt til André Bjerke Udatert 2 vedlegg.
BChristiania Glassmagasin til André Bjerke 1970.04.13
BChristiania Glassmagasin til André Bjerke 1970.06.17
BChristiania Glassmagasin til André Bjerke 1970.08.24
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1949.08.25
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1949.09.25
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1949.11.05
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1949.12.02
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1950.06.05 Vedlegg.
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1952.06.26
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1957.12.31
BChristiansen, Karl til André Bjerke 1960.02.09 Vedlegg: Korrespondanse med Aschehoug og andre vedrørende Karl Christiansens tyske oversettelser 1960-67.
BChristie, Erling til André Bjerke 1951.09.12
BClausen, Sophus til André Bjerke 1975.11.13
BConfectionsfabriken A/S Superb til André Bjerke 1959.11.30 Vedlegg.
BConfektionsfabrikanternes Landsforbund til André Bjerke 1979.07.04
BCook, Ingeborg til André Bjerke 1979 Julekort.
BCoward, Arne til André Bjerke Udatert
BCoward, Arne til André Bjerke 1959.01.10
BCoward, Arne til André Bjerke 1979 Flere vedlegg, blant annet fotografier og brev som forteller om Arne Cowards død.
BDag og Tid til André Bjerke 1980.11.18 Følgebrev fra 20. jan. 1981 vedligger.
BDagbladet, til André Bjerke 1976.05.12
BDagbladet, til André Bjerke 1976.07.09
BDagbladet, til André Bjerke 1976.07.20
BDagbladet, til André Bjerke 1979.06.15
BDagbladet, til André Bjerke 1979.12.04
BDahl, Chrix til André Bjerke 1950.09.03
BDahl, Thorleif til André Bjerke 1964.05.05
BDahl, Thorleif til André Bjerke 1964.09.03
BDahl, Thorleif til André Bjerke 1965.03.23
BDahl, Willy til André Bjerke 1950.06.15
BDahl, Willy til André Bjerke 1966.01.06
BDahl, Willy til André Bjerke 1970.04.15 Vedlegg.
BDal, Ingerid til André Bjerke 1975.04.27
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1962.02.19
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1963.03.30
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1963.05.08
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1963.05.22
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1963.11.25
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1964.03.23
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1965.01.07
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1966.02.04
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1966.02.18 Vedlegg.
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1968.01.27
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1968.01.31
BDamm & Søn, N.W. til André Bjerke 1971.10.19 Skrevet av Greta Rongved.
BDannevig, Karna til André Bjerke 1974.12.07
BDannevig, Karna til André Bjerke 1974.12.16
BDannevig, Karna til André Bjerke 1980.12.28
BDATS Dansk Amatør Teater Samvirke til André Bjerke 1968.01
BDATS Dansk Amatør Teater Samvirke til André Bjerke 1968.01 Skrevet etter 25. jan. 1968.
BDebes, Vera til André Bjerke 1978.08.18 Vedlagt kort fra Liv Schjelderup datert 14. aug. 1978.
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1949.11.19
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1951.06.19
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1959.04.06
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1963.10.29
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1964.03.09
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1969.01.22
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1969.01.31
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1969.04.09
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1974.08.19
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1974.09.03
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1975.03.20
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1975.04.08
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1976.06.18
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1977.06.15
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1977.11.14
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1978.06.13
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1979.01.24
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1979.02.01
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1980.03.28
BDen Nationale Scene til André Bjerke 1980.04.18
BDen norske bokhandlerforening, til André Bjerke 1972.02.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1962.07.24
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1963.05.28
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1964.04.24
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1964.09.28
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1964.10.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1967.03.28 Skrevet av Odd Solumsmoen.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1967.04.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1967.04.28
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1967.09.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1967.11.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1968.03.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1968.05.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.03.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.08.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.09.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.11.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.11.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.12.01
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.12.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1969.12.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.01.21
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.01.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.03.24
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.04.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.04.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.06.09
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.06.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.06.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.09.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.09.22
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.09.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.10.05
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.10.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.10.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1970.12.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.01.04
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.01.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.02.23
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.03.04 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.03.16
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.03.25
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.04.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.04.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.05.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.07.05
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.08.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.08.11
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.09.22
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.10.11
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.10.14
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.11.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1971.11.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.01.21 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.01.31 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.03.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.03.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.03.14
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.04.21
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.05.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.06.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.06.09
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.06.12
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.06.12 Gjennomslagskopi av kontrakt vedlagt.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.06.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.06.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.08.16
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.09.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.09.26 Brev fra Sherlock Holmes Klubben i Danmark vedlagt.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.10.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.11.03 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.11.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1972.11.27 Vedlegg: Odd Eidems forord til antologien av André Bjerkes dikt.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.01.25
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.02.01
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.02.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.03.22
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.03.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.03.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.04.09
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.04.12
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.04.16 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.04.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.05.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.05.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.06.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.07.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.08.17 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.08.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.08.31
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.09.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.09.24
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.10.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.10.09
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.10.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.11.22
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1973.12.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.05.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.05.08
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.05.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.05.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.05.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.06.04 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.06.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.06.25
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.08.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.09.09
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.09.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.11.01 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.12.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1974.12.27 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.01.21
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.03.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.04.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.06.09 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.07.04
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.08.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.08.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.10.23
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.11.05
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.11.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.11.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.12.01
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1975.12.08
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.01.05
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.01.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.03.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.04.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.05.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.06.25
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.07.01
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.08.12
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.08.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.08.31
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.09.02
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.10.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.10.14
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.10.14
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.10.18
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.11.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.11.17
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1976.12.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.02.02 Fra reklamebyrået Stein Schjærven AS.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.04.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.06.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.06.20
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.10.25
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.11.24
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1977.12.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.03.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.05.19 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.05.30
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.05.30
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.07.05
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.09.05
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.10.31
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.11.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.11.10
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.11.22
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1978.12.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.01.09
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.01.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.01.16
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.01.24
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.02.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.02.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.03.23
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.04.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.05.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.06.07
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.06.12
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.09.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.11.27
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1979.12.28
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.02.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.02.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.02.27 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.03.06
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.04.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.05.16
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.06.11
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.06.13
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.08.19
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.08.26
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.08.29
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.09.08
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.09.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.10.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.11.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.12.03
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1980.12.15
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1981.01.02
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1981.01.07 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1981.02.04 Vedlegg.
BDen norske bokklubben til André Bjerke 1983.02.01 Vedlegg: «’Spøkelser er svært utbredt’. André Bjerke i samtale med Ove André Eriksen.» Fotokopi.
BDen norske Bryggeriforening til André Bjerke Udatert
BDen norske Bryggeriforening til André Bjerke 1975.10.30
BDen norske Bryggeriforening til André Bjerke 1978.11.08
BDen norske Creditbank til André Bjerke 1978.10.10
BDen norske Creditbank til André Bjerke 1978.10.17
BDen norske Forening til André Bjerke 1963.02.01
BDen norske Forfatterforening, til André Bjerke 1953.11.23
BDen norske opera & ballett til André Bjerke Udatert 1971/72. Vedrørende oversettelsen av Berthold Brechts Die 7 Todsünden der Kleinbürger. Vedlegg.
BDen norske opera & ballett til André Bjerke 1958.10.14
BDen norske opera & ballett til André Bjerke 1969.08.12
BDen norske opera & ballett til André Bjerke 1971.09.30
BDen norske opera & ballett til André Bjerke 1972.05.16
BDen norske opera & ballett til André Bjerke 1980.09.17
BDet Beste til André Bjerke Udatert Gjelder jury-uttalelse i limerick-konkurranse. Vedlegg: Egenhendig kladd av André Bjerke.
BDet Beste til André Bjerke 1975.08.05
BDet Beste til André Bjerke 1979.03.23
BDet Norske arbeiderparti til André Bjerke 1971.05.04
BDet Norske Samlaget til André Bjerke 1971.07.09 Vedlegg.
BDet Norske Samlaget til André Bjerke 1975.04.22
BDet Norske Samlaget til André Bjerke 1975.12.15 Vedlegg.
BDet Norske Samlaget til André Bjerke 1980.12.02
BDet Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund til André Bjerke 1981.03.02 Skrevet før denne dato.
BDiesen, Einar til André Bjerke 1950.11.09
BDiesen, Einar til André Bjerke 1952.06.30
BDiesen, Einar til André Bjerke 1952.12.10
BDiesen, Einar til André Bjerke 1953.09.17
BDiesen, Einar til André Bjerke 1954.01.12
BDiesen, Einar til André Bjerke 1954.01.19
BDiesen, Einar til André Bjerke 1954.03.20
BDiesen, Einar til André Bjerke 1954.08.06
BDiesen, Einar til André Bjerke 1954.12 Julekort fra Aftenposten med miniatyravis.
BDiesen, Einar til André Bjerke 1957.10.29
BDiesen, Einar til André Bjerke 1959.12.18
BDiesen, Einar til André Bjerke 1960.02.10
BDitlevsen, Tove til André Bjerke 1961.02.24
BDommersnes, Liv til André Bjerke 1969.09.29
BDrammen og Omegn riksmålsforening til Riksmålsforbundet 1964.02.08 Fotokopi.
BDrammens Tidende til André Bjerke 1955.10.24
BDrammens Tidende til André Bjerke 1956.06.21
BDrammens Tidende til André Bjerke 1958.06.10
BDrammens Tidende til André Bjerke 1959.04.04
BDrammens Tidende til André Bjerke 1959.07.09
BDrammens Tidende til André Bjerke 1969.08.27
BDrammens Tidende til André Bjerke 1969.11.03
BDrammens Tidende til André Bjerke 1970.06.02
BDrammens Tidende til André Bjerke 1974.10.23
BDrammens Tidende til André Bjerke 1981.06.02 Skrevet før denne dato. Svarbrev fra Gerd Bjerke vedligger.
BDreyers Forlag til André Bjerke 1949.05.25 Vedlegg.
BDreyers Forlag til André Bjerke 1951.01.31
BDreyers Forlag til André Bjerke 1951.06.08
BDreyers Forlag til André Bjerke 1953.02.13
BDreyers Forlag til André Bjerke 1953.09.04
BDreyers Forlag til André Bjerke 1955.02.10 Vedlegg.
BDreyers Forlag til André Bjerke 1967.06.06
BDreyers Forlag til André Bjerke 1968.04.24
BDreyers Forlag til André Bjerke 1970.10.15
BDreyers Forlag til André Bjerke 1970.11.05
BDreyers Forlag til André Bjerke 1971.06.07 Vedlegg.
BDreyers Forlag til André Bjerke 1971.11.18
BDreyers Forlag til André Bjerke 1973.02.26
BDreyers Forlag til André Bjerke 1975.01
BDreyers Forlag til André Bjerke 1976.02.24
BDreyers Forlag til André Bjerke 1977.02.08
BDreyers Forlag til André Bjerke 1977.05.16
BDreyers Forlag til André Bjerke 1977.05.24
BDreyers Forlag til André Bjerke 1978.02.03 Vedlegg.
BDreyers Forlag til André Bjerke 1979.06.29
BDreyers Forlag til André Bjerke 1979.08.17
BDreyers Forlag til André Bjerke 1979.08.30
BDreyers Forlag til André Bjerke 1980.08.04
BDybwad, Jacob til André Bjerke 1960.01.05
BDybwad, Jacob til André Bjerke 1964
BDäumling, Hans til André Bjerke 1963.11.15
BEckhoff, Lorentz til André Bjerke 1962.03.31
BEckhoff, Lorentz til André Bjerke 1972.06.12
BEckhoff, Lorentz til André Bjerke 1972.11.13
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1948 Nyttår.
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1948.01.06
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.02.14 Brevkort.
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.03.02
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.06.26
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.07.05
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.07.16
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.07.21
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.07.28
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.08.03
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1949.10.08
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1950.01.20
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1950.11.25 Brevkort.
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1950.12.01
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1951 Skrevet på et visittkort.
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1952.11.24 Brevkort.
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1956.11.19 Brevkort.
BEdfelt, Johannes til André Bjerke 1958.10.23
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke Udatert
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke Udatert
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke Udatert
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke Udatert. Med tegning.
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1947.10.16
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1948
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1957.02.15
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1965.05.01
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1965.06.09
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1972 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEgner, Thorbjørn til André Bjerke 1972.07.04
BEide, Arne til André Bjerke Udatert
BEide, Arne til André Bjerke Udatert
BEidem, Odd til André Bjerke 1949.02.25
BEidem, Odd til André Bjerke 1949.03.29
BEidem, Odd til André Bjerke 1949.11.01
BEidem, Odd til André Bjerke 1951 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1951 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1951.04.30
BEidem, Odd til André Bjerke 1953 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1953.07.02
BEidem, Odd til André Bjerke 1953.10.24
BEidem, Odd til André Bjerke 1954 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1954 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1954.06.22 Kopi av Odd Eidems brev til «Kjære Alex», videresendt av ham med påskrift til André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1954.07.01
BEidem, Odd til André Bjerke 1955 Lå mellom brev fra 1954 og 1956.
BEidem, Odd til André Bjerke 1956 Lå mellom brev fra 1956 og 1957.
BEidem, Odd til André Bjerke 1956 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1957 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1957.06.13
BEidem, Odd til André Bjerke 1960 Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1960.02.15
BEidem, Odd til André Bjerke 1961.03.10
BEidem, Odd til André Bjerke 1961.04.17
BEidem, Odd til André Bjerke 1961.04.29
BEidem, Odd til André Bjerke 1961.07.31
BEidem, Odd til André Bjerke 1962 Lå mellom brev fra 1961 og 1963.
BEidem, Odd til André Bjerke 1963.11.01
BEidem, Odd til André Bjerke 1964.06.29 Poststempelets dato. Med påskrift fra Kjell Bækkelund.
BEidem, Odd til André Bjerke 1964.12.22
BEidem, Odd til André Bjerke 1965 Lå mellom brev fra 1964 og 1965.
BEidem, Odd til André Bjerke 1965.04.27
BEidem, Odd til André Bjerke 1965.05.21
BEidem, Odd til André Bjerke 1972.09.01
BEidem, Odd til André Bjerke 1972.09.13
BEidem, Odd til André Bjerke 1972.09.15
BEidem, Odd til André Bjerke 1972.10.20
BEidem, Odd til André Bjerke 1972.10.26 Årstall påført av André Bjerke.
BEidem, Odd til André Bjerke 1972.12 Julekort.
BEidem, Paul Lorck til André Bjerke 1950.03.13
BEidem, Paul Lorck til André Bjerke 1950.03.18
BEidem, Paul Lorck til André Bjerke 1970.03.04
BEliassen, Bjarne til André Bjerke 1966.12.17 Vedlegg.
BEngen, Asbjørn til André Bjerke 1963.04.30
BEngquist, Karl til André Bjerke 1982.03.28 Vedlegg.
BErichsens Forlag, Chr. til André Bjerke 1955.11.19
BEriksen, Andreas til André Bjerke 1942.12.01
BEriksen, Andreas til André Bjerke 1948.05.29
BEriksen, Erik Anker til André Bjerke 1977.06.02
BEriksen, Erik Anker til André Bjerke 1978.12.22
BEriksen, Kjeld W. til André Bjerke 1981.01.09
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1962.05.11
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1967.09.28
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1969.09.04
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1969.10.22
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1969.12.03
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1969.12.10
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1970.02.19
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1970.03.04
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1970.03.19
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1970.07.31
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1970.08.02
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1971.09.23
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1971.11.17
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1972.12.05
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1973.05.05
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1974.06.21
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1976.03.31
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1976.03.31
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1978.11.02 Ad tidsskriftet ALIBI.
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1978.12.12
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1978.12.30
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.02.02 Vedlegg.
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.03.03
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.07.16
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.07.24
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.07.29 Skrevet før denne dato.
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.08.02
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.08.13
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.09.04
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1979.09.10
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1980 Lå mellom brev fra 1979 og 1981.
BErnst G. Mortensens forlag til André Bjerke 1981.01.23
BErvaco A/S til André Bjerke 1975.05.23
BEskeland, Sigurd til André Bjerke 1978.11.14
BEVA til André Bjerke 1965.10.26
BEvensen, Sverre T. til André Bjerke 1979.09.25
BEvensmo, Sigurd til André Bjerke 1968.07.15
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1960.01.07
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1960.05.05
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1960.10.04
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1960.10.05
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1961.03.07
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1965.06.19
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1966.11.29
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1968.08.01
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1970.03.15
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1970.08.06
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1970.08.20
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1974.02.04 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1974.04.22
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1975.05.22
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1975.06.22
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1975.11.20 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1975.12.04
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1976 Lå mellom brev fra 1976 og 1977. Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1976.02.17
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1976.02.27
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1977.02.01 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1977.11.23
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1978.01.30
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1978.02.20 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1978.11.04
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1978.12.05
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1979.01.02 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1979.05.03
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1979.09.13 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1980.02.18 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1980.04.08
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1980.12.02
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1980.12.11 Vedlegg.
BFabritius & Sønners Forlag til André Bjerke 1981.01 2 forfatterhonorarer.
BFalkeid, Siggen til André Bjerke 1981.03.24
BFalken forlag til André Bjerke 1948.11.18
BFarmand til André Bjerke 1971.09.24
BFarmand til André Bjerke 1971.09.27
BFarmand til André Bjerke 1971.10.25
BFarmand til André Bjerke 1971.11.05
BFarmand til André Bjerke 1972.02.08
BFarmand til André Bjerke 1972.03.27
BFarmand til André Bjerke 1974.02.21
BFarmand til André Bjerke 1974.03.04
BFarmand til André Bjerke 1974.04.30
BFarmand til André Bjerke 1974.05.02
BFarmand til André Bjerke 1975.09.18 Vedlegg.
BFarmand til André Bjerke 1978.12.07
BFarverådet til André Bjerke 1969.03.28
BFarverådet til André Bjerke 1981.02.04
BFestspillene i Nord-Norge til André Bjerke 1968.02.21
BFestspillene i Nord-Norge til André Bjerke 1968.03.05
BFestspillene i Nord-Norge til André Bjerke 1968.03.13
BFestspillene i Nord-Norge til André Bjerke 1968.04.25
BFett, Harry til André Bjerke 1951.09.10
BFett, Harry til André Bjerke 1951.10.10 Vedlegg.
BFilharmonisk selskap, Oslo til André Bjerke 1969.08.04
BFilharmonisk selskap, Oslo til André Bjerke 1969.09.01 Vedlegg.
BFilharmonisk selskap, Oslo til André Bjerke 1969.09.12 Vedlegg.
BFilseth, Gunvor til André Bjerke 1977.09.17
BFindahl, Theo til André Bjerke 1950.12.19
BFinlands Rundradio til André Bjerke 1953.08.07
BFinlands Rundradio til André Bjerke 1953.09.30
BFinlands Rundradio til André Bjerke 1954.07.16
BFinne, Ferdinand til André Bjerke 1962. Årstall påført med blyant av André Bjerke.
BFinne, Ferdinand til André Bjerke 1964. Årstall påført med blyant av André Bjerke.
BFinne, Ferdinand til André Bjerke 1966.10.01. Årstall påført med blyant av André Bjerke.
BFlaten, Anne til André Bjerke 1980.10.17
BFogtdal, Palle, forlag til André Bjerke 1966.02.21
BFoldrup, Bodil til André Bjerke 1977.01.13
BFoldrup, Bodil til André Bjerke 1977.02.02
BFoldrup, Bodil til André Bjerke 1977.05.21
BFolketeatret til André Bjerke 1952.09.10
BFolketeatret til André Bjerke 1956.06.11
BFolkman, Jens til André Bjerke 1960.10.25
BForeningen for norsk bokkunst til André Bjerke 1969.07.03
BForlaget For Alle til André Bjerke 1969.07.02
BForlaget For Alle til André Bjerke 1969.09.02
BForlaget For Alle til André Bjerke 1969.11.05
BForum, forlag til André Bjerke 1973.05.03
BForum, forlag til André Bjerke 1974.08.12
BFoss, Lillebet til André Bjerke 1978.01.29
BFoss, Tore til André Bjerke 1957.01
BFoss, Wenche til André Bjerke Udatert «Tilgi at jeg rettet».
BFoss, Wenche til André Bjerke Udatert 2 telegrammer.
BFoss, Wenche til André Bjerke 1958.01.13
BFoss, Wenche til André Bjerke 1965. Gratulasjonskort i forbindelse med 25-årsjubileum.
BFoss, Wenche til André Bjerke 1968.11.01
BFranklin, Ronald til André Bjerke Udatert. 1985? Vedlegg: Korpartitur til barnerim i André Bjerke: For moro skyld, 1956. Partituret er utgitt i 1985 med tittel 7 barnerim : til tekster av Andre Bjerke : for 2-stemmig barnekor og instrumenter.
BFREIA til André Bjerke 1968.01.10
BFREIA til André Bjerke 1968.01.18
BFREIA til André Bjerke 1968.03.22
BFREIA til André Bjerke 1968.04.23
BFriedrich, Ruth til André Bjerke 1978.01.31 Vedlegg.
BFriedrich, Ruth til André Bjerke 1980 Diverse vedlegg.
BFrisprog til André Bjerke Udatert
BFrisprog til André Bjerke 1954.09.20
BFrisprog til André Bjerke 1955.01.28
BFrisprog til André Bjerke 1958.03.22. Vedlegg.
BFrisprog til André Bjerke 1958.05.29
BFrisprog til André Bjerke 1967.12.21
BFrisprog til André Bjerke 1974.05.09
BFrisprog til André Bjerke 1974.05.27
BFrisprog til André Bjerke 1974.08.19
BFrisprog til André Bjerke 1976.02.26
BFrisprog til André Bjerke 1977.02.17
BFrisprog til André Bjerke 1977.08.23
BFrisprog til André Bjerke 1980.07.18
BFrisprog til André Bjerke 1980.08.05. Vedlegg. Om Hiawatha-gjendiktningen.
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke. Udatert. Telegram.
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1945.10.17
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1949.09.10
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1949.09.15
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1950.09.12
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1950.09.19
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1950.09.25
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1950.10.21
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1951.07.17
BFritzes Bokförlags Aktiebolag, C.E. til André Bjerke 1951.11.12
BFrost Music A/S til André Bjerke 1980.02.11
BFrost Music A/S til André Bjerke 1980.10.09
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1975.02.26
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1976.02.19. Vedlegg.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1976.04.18
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1977.04.19
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1977.10
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1978.03.01
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1978.06.12
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1978.11.24. Vedlegg.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.01.25
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.03.06
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.04.20. Poststempelets dato. Til Gerd Bjerke.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.04.29
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.05.08
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.05.11. Til Gerd Bjerke.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.05.16
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.08.13. Poststempelets dato.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.09.03
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.09.04
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.09.13
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.10.10. Poststempelets dato.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.11.14
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1979.11.23. Poststempelets dato.
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1980.01.03
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1980.01.30
BFrøstrup, Kjell til André Bjerke 1980.10.08
BFulton, Robin til André Bjerke 1974.07.02. Vedlegg.
BFærden, Helge M. til André Bjerke 1974.03.22
BGads forlag, G.E.C. til André Bjerke 1964.05.15
BGads forlag, G.E.C. til André Bjerke 1964.06.01
BGads forlag, G.E.C. til André Bjerke 1980.10
BGeelmuyden, Hans til André Bjerke 1949.12.15
BGeelmuyden, Hans til André Bjerke 1953.05.28. Vedrørende informasjonsfilmen Fra Bygg til Brygg.
BGeelmuyden, Hans til André Bjerke 1954.03.17. Vedrørende informasjonsfilmen Fra Bygg til Brygg.
BGeelmuyden, Hans til André Bjerke 1979.08.02
BGimle Rotary Klubb til André Bjerke 1971.12.14
BGimle Rotary Klubb til André Bjerke 1972.01.12
BGjesdahl, Paul til André Bjerke 1963.12.19
BGjøvik bibliotek til André Bjerke 1980.08.06
BGleditsch, Ulf til André Bjerke. Udatert
BGleditsch, Ulf til André Bjerke 1963.01.02
BGleditsch, Ulf til André Bjerke 1963.12.06
BGleerup Bokförlag til André Bjerke 1966.12.07
BGleerup Bokförlag til André Bjerke 1968.08.31. Til Aschehoug.
BGleerup Bokförlag til André Bjerke 1968.11.04
BGleerup Bokförlag til André Bjerke 1969.02.25
BGleerup Bokförlag til André Bjerke 1969.07.28
BGleerup Bokförlag til André Bjerke 1969.08.08
BGodske, Calle til André Bjerke 1969.01.25. Vedlegg.
BGoldberg, Martin til André Bjerke 1980.09.04. Poststempelets dato.
BGoldberg, Martin til André Bjerke 1980.09.10
BGoldberg, Martin til André Bjerke 1980.11.24
BGording, Elisabeth til André Bjerke 1961.09.01
BGottschalk, Per til André Bjerke 1970.12.21
BGottschalk, Per til André Bjerke 1978
BGottschalk, Per til André Bjerke 1980.10.03
BGraff, T.W. til André Bjerke 1960.11.03
BGreiff, Trygve til André Bjerke 1953.06.04
BGreiff, Trygve til André Bjerke 1954.11.18
BGreiff, Trygve til André Bjerke 1955.07.22
BGreiff, Trygve til André Bjerke 1955.11.20
BGrieg, Gerd til André Bjerke 1966.10.25
BGrieg, Harald til André Bjerke 1954.11.03
BGrimstad, Birgitte til André Bjerke 1974.08.28
BGroth, Henrik til André Bjerke 1973.08.06
BGroth, Henrik til André Bjerke 1980.01.11
BGrude, Michael til André Bjerke 1980.05.14
BGrøndahl & Søn Boktrykkeri til André Bjerke 1970.11.05
BGrøndahl & Søn Boktrykkeri til André Bjerke 1971.02.16
BGrøndahl & Søn Boktrykkeri til André Bjerke 1971.03.05
BGrøndahl & Søn Boktrykkeri til André Bjerke 1971.05.18. Vedlegg. Vedrørende Fritjof Spalder.
BGrøndahl & Søn Boktrykkeri til André Bjerke 1971.11.08
BGrøndahls flygel- og pianolager A/S til André Bjerke 1973.04.06
BGundelach, Kristen til André Bjerke 0000.09.16
BGundelach, Kristen til André Bjerke 1954. Årstall påført av André Bjerke.
BGundelach, Kristen til André Bjerke 1955. Årstall påført av André Bjerke.
BGundelach, Kristen til André Bjerke 1961.10.23
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke. Udatert
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke. Udatert
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke. Udatert. Vedlegg.
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke 1970.01.02
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke 1970.03.07
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke 1970.11.22
BGundersen, Gunnar S. til André Bjerke 1982.09.28 Poststempelets dato. Postkort.
BGurholt, Martin til André Bjerke. Udatert
BGurholt, Martin til André Bjerke 1977.06.16. Poststempelets dato.
BGuttu, Tor til André Bjerke. Udatert
BGuttu, Tor til André Bjerke. Udatert
BGuy, W.J. til André Bjerke 1973.08.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke. Udatert
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1951.02.12
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1951.06.26
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1957.05.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1957.08.26
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1959.08.26
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1960.10.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1961.08.04
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1961.10.31
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1962.11.16
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1962.12.19
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1964.06.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1965.01.21
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1965.03.11
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1966.05.10
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1966.09.21
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1966.11.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1966.11.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1967.02.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1967.03.31
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1968.03.01
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1969.10.06
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1969.10.17
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1969.10.21
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1970.02.11
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1970.04.09
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1970.07.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1970.09.02
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1970.10.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1971.01.14
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1971.02.16
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1971.03.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1971.03.30
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1971.10.05
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1971.12.13
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1972.02.02
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1972.02.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1972.02.25
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1972.04.05
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1972.04.07
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1972.09.27
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.01
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.01.18
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.02.14
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.03.06
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.03.19
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.05.04
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.07.26
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.08.07
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.08.29
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1973.11.19. Vedlegg.
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1974.02.21
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1974.07.31
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1974.10. To invitasjoner til seminar.
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1975.04.07
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1975.04.21
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1975.07.01
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1975.10.29
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1976.02.09
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1976.04.06
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1976.08.27
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1976.09.02
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1976.11.11
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.01.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.04.21. Fotokopi med vedlegg.
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.08.10
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.11.22
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.12.01. Vedlegg.
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.12.14
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.12.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1977.12.28
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1978.01.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1978.03.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1978.04.03
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1978.06.15
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1978.07.06
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1978.08.17
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1979.02.16
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1979.03.20
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1979.03.28
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1979.05.30
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1980.02.01
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1980.04.29. Vedlegg.
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1980.11.21
BGyldendal Norsk Forlag, til André Bjerke 1981.03.02
BGyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag til André Bjerke 1964.08.19
BGyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag til André Bjerke 1964.08.26
BGyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag til André Bjerke 1964.09.08
BGyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag til André Bjerke 1965.04.21. 1 vedlegg.
BGymnasiastsamfundet Fram til André Bjerke 1964.11.23. Gjelder Framteateret.
BGymnasiastsamfundet Fram til André Bjerke 1965. Gjelder Framteateret.
BM., Jackie til André Bjerke 1980.08.08. Vedrørende diktet «Sonett til Arne Coward».
BHaake, Edith til André Bjerke 1977.07.27
BHaake, Edith til André Bjerke 1977.08.04
BHaaland, Arild til André Bjerke 1957.09.10
BHagerup, Inger til André Bjerke 1974.10.22
BHagerup, Paul H. til André Bjerke 1942.05.11. Gjelder Nattmennesket.
BHagnell, Viveka til André Bjerke 1967.11.22
BHagnell, Viveka til André Bjerke 1967.12.16
BHaka Film A/S til André Bjerke 1975.03.11
BHaka Film A/S til André Bjerke 1975.04.10
BHaka Film A/S til André Bjerke 1975.06.09
BHalle, Barthold til André Bjerke 1956. Vedrørende oversettelsen av Misantropen.
BHalle, Barthold til André Bjerke 1968.10.11
BHalle, Barthold til André Bjerke 1970.09.02
BHamar Arbeiderblad til André Bjerke 1974.01.07
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1958.02.03
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1958.03.13
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1958.05.29
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1958.06.07
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1959.12.01
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1959.12.19
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1960.05.07
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1961.04.18
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1961.12.16
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1962.05.26
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1962.07.05. Vedlegg.
BHambro, Carl Joachim til André Bjerke 1962.07.28
BHamsun, Tore til André Bjerke 1953.01.22
BHamsun, Tore til André Bjerke 1962.03.20
Btil André Bjerke 1949.08.16
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.10.02. Vedlegg.
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.10.10
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.10.19
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.10.20
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.10.23
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.10.27
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.11.08
BHans Claussen A/S til André Bjerke 1972.11.13
BHans Dulk Verlag til André Bjerke 1949. Korrespondanse, for en stor del videreformidlet fra Aschehoug forlag.
BHansen, Erik Fosnes til André Bjerke 1983.03.24. Egenhendig påskrift av André Bjerke.
BHansen, Folmer til André Bjerke Udatert
BHansen, Folmer til André Bjerke 1952.10.28
BHansen, Folmer til André Bjerke 1952.12.11
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.01.05
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.01.21
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.03.17
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.06.01
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.09.18
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.11.17
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.11.26
BHansen, Folmer til André Bjerke 1953.12.08
BHansen, Folmer til André Bjerke 1954.02.24
BHansen, Folmer til André Bjerke 1954.03.16
BHansen, Folmer til André Bjerke 1954.04.27
BHansen, Folmer til André Bjerke 1954.09.25
BHansen, Folmer til André Bjerke 1954.11.24
BHansen, Folmer til André Bjerke 1955.01.31
BHansen, Folmer til André Bjerke 1955.03.28
BHansen, Folmer til André Bjerke 1955.04.26
BHansen, Folmer til André Bjerke 1955.04.30
BHansen, Folmer til André Bjerke 1955.06.22
BHansen, Jan Erik til André Bjerke. Udatert. Første side mangler.
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1975.08.06
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1975.12.15. Vedlegg.
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1976.08.23
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1978.05.31
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1984.07.04
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1984.07.11. Postkort. Også til Gerd Bjerke.
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1984.11.05. Også til Gerd og Vilde Bjerke.
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1985.07.19
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1985.10.26
BHansen, Jan Erik til André Bjerke 1985.11.18
BHansen, Jan Erik til Gerd Bjerke 1985.02.16. Postkort. Vedligger brev fra Jan Erik Hansen til André Bjerke.
BHansen, Knud til André Bjerke 1971.06.15
BHansen, Knud til André Bjerke 1971.06.30
BHansen, Martin A. til André Bjerke 1953.08.23
BHansen, Martin A. til André Bjerke 1956.02.09
BHansen, Martin A. til André Bjerke 1959.01.13
BHansson, Knut M. til André Bjerke 1959.08.14
BHaslund, Ebba til André Bjerke 0000.09.01
BHaslund, Ebba til André Bjerke 1961.08.14
BHasselbachs forlag, Steen til André Bjerke 1950.10.31
BHauge, Eivind til André Bjerke. Udatert
BHauge, Eivind til André Bjerke 1950.01.09
BHaugesunds Dagblad til André Bjerke 1969.09.01
BHaugland, Alf til André Bjerke 1979.09.03
BHavin, Henry til André Bjerke 1974.11.18
BHavrevold, Erling til André Bjerke 1974.04.09. Brev fra Aasmund Brynildsen vedligger.
BHegge, Per Egil til André Bjerke 1975.12.18
BHeiberg, Hans til André Bjerke 1972.08.09
BHerrmann, Torlaug til André Bjerke. Udatert
BHertzberg, Johannes til André Bjerke. Udatert
BHestenes, Olav til André Bjerke 1960.10.25
BHestenes, Olav til André Bjerke 1974.11.12
BHestenes, Olav til André Bjerke 1982.03.01
BHestenes, Olav til André Bjerke 1982.05.10. Vedlegg: Olav Hestenes: «Lipton’s Te». Fotokopi.
BHetland, Jens til André Bjerke 1951.01.20. Ukjent avsender.
BHeyerdahl, Nils til André Bjerke 1972.09.28 Vedlegg.
BHeyerdahl, Thor til Vilde Bjerke 1995.08.16. Fotokopi.
BHjelde, Oddmund til André Bjerke 1963.01.14. Vedligger brev fra Birger Mathisen til André Bjerke.
BHjelde, Oddmund til André Bjerke 1963.10.30. Vedligger brev fra Birger Mathisen til André Bjerke.
BHjemmet til André Bjerke 1963.02.08
BHjemmet til André Bjerke 1968070
BHjemmet til André Bjerke 1970.03.06
BHjemmet til André Bjerke 1971.01.13
BHjemmet til André Bjerke 1972.08.10
BHjemmet til André Bjerke 1973.02.07
BHjemmet til André Bjerke 1976.08.13
BHjemmet til André Bjerke 1979.01.22
BHjemmet, dansk ukeblad til André Bjerke 1968.07.09
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1962.08.28
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1957.08.06
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1961.06.28
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1962.01.17
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1962.04.02
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1965.11.09
BHjort, Johan B. til André Bjerke 1966.06.08
BHjorth-Sørensen, Odd til André Bjerke 1961.09.02
BHjorth-Sørensen, Odd til André Bjerke 1964.01.21
BHoel, Ragnfrid Rise til André Bjerke 1980.06.08
BHoel, Sigurd til André Bjerke 1952.02.14
BHoel, Sigurd til André Bjerke 1955.11.15
BHoel, Sigurd til André Bjerke 1955.12.22
BHoel, Sigurd til André Bjerke 1958.03.13
BHoel, Sigurd til André Bjerke 1958.04.09. Vedlegg: attest for Olav Hestenes.
BHoel, Sigurd til André Bjerke 1958.12.31
BHoff, Ole-Jacob til André Bjerke 1967.08.21. Fra Farmand.
BHoff, Ole-Jacob til André Bjerke 1967.08.22. Fra Farmand.
BHoff, Ole-Jacob til André Bjerke 1967.10.19. Fra Farmand.
BHoff, Ole-Jacob til André Bjerke 1973.06.27. Fra Farmand. Brev vedlagt.
BHoff, Ole-Jacob til André Bjerke 1975.04.03
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1950.12.22
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1951.01.06
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1954.08.19
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1954.09.01
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1954.09.03
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1954.12.22
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1955.01.27
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1955.02.09
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1956.10.08
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1959.03.03
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1960.07.21
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1961.12.18
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1962.01.13
BHoff, Trygve J.B. til André Bjerke 1972.10.16
BHofland, Mona til André Bjerke 1960.02.26
BHoftun, Sigmund til André Bjerke. Udatert 3 (visitt)kort.
BHoftun, Sigmund til André Bjerke 1973.01.31
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1959.05.28
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1960.02.02
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1975.07.01
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1975.07.28
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1976.02.16
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1976.05.19
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1976.06.09
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1976.06.14
BHohlenberg, Eli til André Bjerke 1976.06.24
BHohlenberg, Johannes til André Bjerke 1955.04.09
BHohlenberg, Johannes til André Bjerke 1955.05.08
BHohlenberg, Johannes til André Bjerke 1955.05.15
BHohlenberg, Johannes til André Bjerke 1955.11.13
BHolmesland, Arthur til André Bjerke 1970.07.20
BHolmesland, Arthur til André Bjerke 1970.10.12
BHolmesland, Arthur til André Bjerke 1972.09.20
BHolter, Young og Rubicam AS til André Bjerke 1969.05.05
BHolter, Young og Rubicam AS til André Bjerke 1969.05.09. Telegram.
BHoltermann, Svein til André Bjerke 1972.10.16
BHoltermann, Svein til André Bjerke 1972.11.16
BHoltermann, Svein til André Bjerke 1972.11.16
BHoltsmark, Torger til André Bjerke 1978.02.08
BHoorweg, Leo til André Bjerke 1937.08.10. Også adressert til T. Larsson.
BHorten og omegns riksmålsforening til André Bjerke 1978.06.08
BHougen, Julius til André Bjerke 1949.04.25
BHoum, Philip til André Bjerke 1948.01.01
BHoum, Philip til André Bjerke 1949.11.05
BHoum, Philip til André Bjerke 1955.05.10
BHoum, Philip til André Bjerke 1956.12.07
BHoum, Philip til André Bjerke 1957.07.04
BHoum, Philip til André Bjerke 1963.12.11
BHoum, Philip til André Bjerke 1974.01.15
BHoum, Philip til André Bjerke 1974.03.15
BHoum, Philip til André Bjerke 1974.03.19
BHoum, Philip til André Bjerke 1977.03.18
BHoum, Philip til André Bjerke 1981.03.30
BHov, Jo til André Bjerke 1970.04.17
BHultin, Tor til André Bjerke. Udatert
BHuseby, Victor til André Bjerke 1974.01.14
BHusmorbladet til André Bjerke 1970.12.01
BHusmorbladet til André Bjerke 1972.08.18
BHusmorbladet til André Bjerke 1973.08.31
BHvattum, Gunnar til André Bjerke 1963.10.28
BHvistendahl, Yngvar til André Bjerke 1969.10.28
BHvistendahl, Yngvar til André Bjerke 1969.11.17
BHygen, Georg til André Bjerke 1955.02.07
BHygen, Georg til André Bjerke 1955.05.04
BHygen, Johan til André Bjerke 1980.03.27. Vedrørende Hans Christian Aarhus.
BHøva, Ernst til André Bjerke 1962.11.22
BHøva, Ernst til André Bjerke 1962.12.02
BHøydahl Ohme A/S til André Bjerke 1970.08.13
BHåløyglaget i Oslo til André Bjerke 1977.05.03
BIbsen, Lillebil til André Bjerke 1965.10.19. I forbindelse med 25-årsjubileum.
BIbsen, Lillebil til André Bjerke 1985.10.05
BIbsen, Lillebil til Gerd Bjerke 1985.10.28
BIbsenjubileet 1978 til André Bjerke 1977.11.28
BIbsenjubileet 1978 til André Bjerke 1977.11.29
BIdé, reklame & marketing til André Bjerke 1979.04.17
BIllustrert familieblad til André Bjerke 1969.09.05
BIllustrert familieblad til André Bjerke 1970.01.19
BImpresario A/S til André Bjerke 1961.05.31
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.08.14
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.10.25
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.10.26
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.11.07
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.11.14
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.11.20
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.12.04
BImpresario A/S til André Bjerke 1963.12.30
BImpresario A/S til André Bjerke 1964.01.06
BImpresario A/S til André Bjerke 1964.02.03
BImpresario A/S til André Bjerke 1964.02.06
BImpresario A/S til André Bjerke 1964.02.13
BImpresario A/S til André Bjerke 1964.03.14
BImpresario A/S til André Bjerke 1969.07.04
BImpresario A/S til André Bjerke 1969.10.14
BImpresario A/S til André Bjerke 1969.10.16
BImpresario A/S til André Bjerke 1970.04
BImpresario A/S til André Bjerke 1970.08.25
BImpresario A/S til André Bjerke 1970.10.13. Brev vedlagt.
BImpresario A/S til André Bjerke 1970.10.19
BImpresario A/S til André Bjerke 1970.12.08
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.02.03. Brev vedlagt.
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.02.05
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.02.08
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.02.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.03.15
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.04.01
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.04.19
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.04.23
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.06.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.06.14
BImpresario A/S til André Bjerke 1971.06.28
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.01.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.01.26. Brev vedlagt.
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.01.28
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.02.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.02.28. Brev vedlagt.
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.06.14
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.06.30
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.08.24
BImpresario A/S til André Bjerke 1972.12.05
BImpresario A/S til André Bjerke 1973.02.02. Vedlegg.
BImpresario A/S til André Bjerke 1973.03.22. Brev vedlagt.
BImpresario A/S til André Bjerke 1973.03.31
BImpresario A/S til André Bjerke 1973.04.16
BImpresario A/S til André Bjerke 1973.08.22
BImpresario A/S til André Bjerke 1973.10.11
BImpresario A/S til André Bjerke 1974.03.14. Brev vedlagt.
BImpresario A/S til André Bjerke 1974.06.04
BImpresario A/S til André Bjerke 1974.06.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1974.06.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1974.08.12
BImpresario A/S til André Bjerke 1975.03.19
BImpresario A/S til André Bjerke 1975.05.14
BInformasjonsfilm, A/S til André Bjerke 1964.04.17. Vedlegg.
BInformasjonsfilm, A/S til André Bjerke 1964.09.28
BInformasjonsfilm, A/S til André Bjerke 1964.10.08
BInformasjonsfilm, A/S til André Bjerke 1965.01.05
BInformativ Reklame til André Bjerke 1973.03.26
BIngebretsen, Else-Pernille Smitt til André Bjerke 1955.10.11. Fullmakt vedrørende Alexander Kiellands verker.
BIngebretsen, Herman Smitt til André Bjerke 1951.07.21
BIngebretsen, Herman Smitt til Einar Diesen 1952. Egenhendig datering ved Andre Bjerke. Ligger sammen med brev fra Ingebretsen til Bjerke.
BIngeniørforlaget A/S til André Bjerke 1972.02.15
BIngstad, Helge til André Bjerke 1976.02.05
BInstitutt for Kristen Oppseding til André Bjerke 1979.10.30
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.04.26
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.06.21
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.07.22
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.08.05
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.09.04
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.10.09
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.10.11
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1974.12.30
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1975.01.20
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1975.02.20
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1975.03.05
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1976.06.29
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1976.07.16
BInternational Publishing Company A/S til André Bjerke 1978.06.01
BIrgens, Carl Marcus Francis til André Bjerke 1969.03.01
BIsene, Ola til André Bjerke 1951.07.17
BIsene, Ola til André Bjerke 1968. Takkekort til 70-årsdagen.
BIversen, Egil Monn til André Bjerke 1959.11.11
BIversen, Jon til André Bjerke 1978.10.15
BIversen, Olav Hilmar til André Bjerke 1981.04.01
BJansson, Tove til André Bjerke 1983.02
BJelstad, Åse Marie til André Bjerke 1968.12.30
BJensen, Axel til André Bjerke 1966.02.28
BJensen, Brikt til André Bjerke 1952.01.15
BJensen, Brikt til André Bjerke 1964.07.31
BJensen, Brikt til André Bjerke 1965.11.15. Se også brev fra Gyldendal Norsk Forlag.
BJensen, Johannes V. til André Bjerke. Udatert. Ført i pennen av hans kone Else.
BJohannessen, Ola B. til André Bjerke 1983.02.02
BJohannsen, Iljitsch til André Bjerke 1956.12.05
BJohansen, Arne Ramn til André Bjerke 1979.06.21
BJohansen, Johan til André Bjerke 1949.10.14
BJohansen, Knut til André Bjerke. Udatert. Datert «søndag».
BJohn Griegs forlag til André Bjerke 1968.04.20. Vedrørende Kelvin Lindemanns nordiske forfatterlegat.
BJohn Griegs forlag til André Bjerke 1968.04.26. Vedrørende Kelvin Lindemanns nordiske forfatterlegat.
BJohnson, Alex til André Bjerke 1979.03.20
BJohnson, Alex til André Bjerke 1979.04.04
BJonsson, Tor til André Bjerke 1949
BJonsson, Tor til André Bjerke 1949.12.20
BJury til André Bjerke 1978.04.28
BJury til André Bjerke 1979.03
BJuster, Leif til André Bjerke 1951.01.11
BJustnæs, Bodil Kongelstad til André Bjerke 1982.10.25
BJuve, Jørgen til André Bjerke 1961.12.12
BJæger, Frank til André Bjerke 1953.06.27
BKahrs, Odd til André Bjerke 1978.11.29
BKaltenborn, Fr. F. til André Bjerke 1965.12.19
BKavli, Finn til André Bjerke. Udatert
BKazazis, Kostas til André Bjerke 1966.03.21
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1940.04.29
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1947.11.15
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1949.06.29
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1949.07.10. Poststempelets datering – noe uklart.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1949.10.18
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1949.10.24. Årstall påført av André Bjerke.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1950. Årstall påført med spørsmålstegn av André Bjerke.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1950.10.02
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1951
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1952 Udatert. Lå mellom brev av 22. april 1952 og 8. mars 1953.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1952.01.02. Årstall påført av André Bjerke.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1952.04.22
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1953. Udatert. Lå mellom brev av 8. mars 1953 og 2. juni 1953.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1953.03.08. Signert «Henrik Wergeland». Årstallet er strøket og erstattet av «1836».
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1953.06.02
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1954.12.23
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1955.01.06
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1956. Årstall påført av André Bjerke.
BKeilhau, Carl til André Bjerke 1957.08.02. Årstall påført av André Bjerke.
BKiær, Baby Kielland til André Bjerke 1948.02.24
BKielland, Eugenia til André Bjerke. Udatert
BKielland, Eugenia til André Bjerke 1954.11.18
BKirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1960.06.09
BKirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1965.04.10
BKirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1968.05.09
BKirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1969.12.18
BKirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1975.02.24
BKirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1977.03
BKirke- og undervisningsdepartementet, til Den norske Forfatterforening 1965.10.27. Til Forfatterforeningen av 1952 ved André Bjerke. 4 vedlegg.
BKirkvaag, Rolf til André Bjerke Udatert
BKirstes boktrykkeri til André Bjerke 1979.01.17
BKirstes boktrykkeri til André Bjerke 1979.12.19
BKiær, Ingrid til André Bjerke. Udatert
BKjeldsberg, Mette til André Bjerke 1975.05.20
BKleveland, Åse til André Bjerke. Udatert
BKleveland, Åse til André Bjerke. Udatert
BKleveland, Åse til André Bjerke. Udatert
BKleveland, Åse til André Bjerke. Udatert
BKleveland, Åse til André Bjerke. Udatert
BKlingborg, Arne til André Bjerke 1955.10.21
BKlingborg, Arne til André Bjerke 1956.07.06
BKnudsen, David til André Bjerke 1949.02
BKnudsen, David til André Bjerke 1949.07.04
BKnudsen, David til André Bjerke 1949.07.13
BKnudsen, David til André Bjerke 1949.07.28
BKnutsen, Bjørn Y. til André Bjerke 1981.05.25
BKoren, Wenche til André Bjerke 1965. Årstall påført av André Bjerke.
BKoren, Wenche til André Bjerke 1965.09.09
BKorshavn, Leif til André Bjerke 1970.08.05
BKorshavn, Leif til André Bjerke 1981.04.09
BKorvald, Lars til André Bjerke 1973.07.03
BKrag til André Bjerke 1960.04.28
BKramm, Ada til André Bjerke 1973.07.06
BKredittkassens kunstforening til André Bjerke 1979.01.19
BKrigsskadetrygden for løsøre til André Bjerke 1940.12.10
BKriminal Journalen til André Bjerke 1976.07.20
BKriminal Journalen til André Bjerke 1976.08.19
BKristiansand kommune til André Bjerke 1971.09.09
BKristiansen, Hans til André Bjerke. Udatert
BKristiansen, Hans til André Bjerke 1956.04.18. Usikkert årstall.
BKristiansen, Hans til André Bjerke 1959.12.18. Vedlegg: «Limbrev til André». Dikt.
BKristiansen, Hans til André Bjerke 1975.10.16
BKristiansen, Hans til André Bjerke 1975.12.18
BKristiansen, Idar til André Bjerke 1960.12.08
BKrog, Helge til André Bjerke 1954.11.01
BKrog, Helge til André Bjerke 1954.12.04
BKrogvold, Morten til André Bjerke 1983.04.02
BKrohn, Oleg til André Bjerke. Udatert. Antatt mottaker. 1940-44?
BKruuse, Jens til André Bjerke 1967.02.15
BKruuse, Jens til André Bjerke 1967.02.22
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1974.09.08
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1974.10.04
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1974.11.12
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1974.11.15
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1974.11.18
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1974.12.10
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1976.11.16
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1980.12.21. Sendt til Den Norske Forfatterforening. 2 vedlegg.
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1981.06.01. Innkalling til årsmøte.
BKunstnerforeningen til André Bjerke 1983.09.26. Hilsen fra Perla (?) skrevet på en meny fra Kunstnerforeningen.
BKvakkestad, Rønnaug til André Bjerke 1971.06.08
BKvakkestad, Rønnaug til André Bjerke 1971.06.22
BKvam, Oddvar Schirmer til André Bjerke 1969.05.05
BKvam, Oddvar Schirmer til André Bjerke 1974.07.24
BKvam, Oddvar Schirmer til André Bjerke 1975.01.06
BKvam, Oddvar Schirmer til André Bjerke 1976.10.18
BKvam, Oddvar Schirmer til André Bjerke 1980.09.17
BKvam, Ragnar til André Bjerke 1957.07.05
BKvam, Ragnar til André Bjerke 1965.04.27
BKvindernes Læseforening til André Bjerke 1979.05.11
BKvinner og Klær til André Bjerke 1969.09.02
BKvinner og Klær til André Bjerke 1978.07.14
BKøhn, Kjell til André Bjerke 1983.04.12
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1968.05.09
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1968.05.14
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1969.10.14
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1970.01.10
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1970.09.16
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1971.04.24
BLademann forlag til André Bjerke 1969.10.17
BLademann forlag til André Bjerke 1971.09.27
BLademann forlag til André Bjerke 1973.05.02
BLa Cour, Tage til André Bjerke 1969.07.14
BLamberg-Dahl, Trygve til André Bjerke. Udatert. Skrevet til André Bjerke som redaktør av Ordet.
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1969.08.28
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1970.03.06
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1973.02.10
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1976.03.23
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1977.05.09
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1978.03.20
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1980.04.14
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1980.05.21
BLandsforeningen mot Kreft til André Bjerke 1980.10.11
BLandslaget Kunst i Skolen til André Bjerke. Udatert
BLandslaget Kunst i Skolen til André Bjerke 1979.06.28
BLandslaget Musikk i Skolen til André Bjerke 1976.11.22
BLange, Anders til André Bjerke 1954.12.10
BLange, August til André Bjerke 1959.11.06
BLange-Nielsen, Sissel til André Bjerke 1975.05.13
BLangslet, Lars Roar til André Bjerke 1976.04.09
BLangslet, Lars Roar til André Bjerke 1977.01.27
BLars Hökebergs bokförlag til André Bjerke 1941.12.31
BLarsen, Alf til André Bjerke. Udatert
BLarsen, Alf til André Bjerke 1955.01.24
BLarsen, Alf til André Bjerke 1956.01.31
BLarsen, Alf til André Bjerke 1956.04.09
BLarsen, Alf til André Bjerke 1958.04.30
BLarsen, Alf til André Bjerke 1958.09.23
BLarsen, Alf til André Bjerke 1959.09.27. Brev fra Hjalmar Ekstrøm til Alf Larsen vedlagt.
BLarsen, Alf til André Bjerke 1959.10.04
BLarsen, Alf til André Bjerke 1960.03.24
BLarsen, Alf til André Bjerke 1960.09.21
BLarsen, Alf til André Bjerke 1961.02.04
BLarsen, Alf til André Bjerke 1961.02.17
BLarsen, Alf til André Bjerke 1961.02.20
BLarsen, Alf til André Bjerke 1961.03.16
BLarsen, Alf til André Bjerke 1961.11.12
BLarsen, Alf til André Bjerke 1962.12.14
BLarsen, Gunnar til André Bjerke. Udatert. Fra Dagbladet.
BLarsen, Pio til André Bjerke. Udatert
BLarsen, Pio til André Bjerke 1970.03.09
BLarsen, Pio til André Bjerke 1976.10.20
BLarsen, Pio til André Bjerke 1976.11.01
BLarvik kommune til André Bjerke 1979.02.23
BLarvik kommune til André Bjerke 1979.03.07
BLasson, Bokken til André Bjerke 1950.06.14
BLasson, Bokken til André Bjerke 1950.07.27. Til Mette.
BLasson, Bokken til André Bjerke 1951.01
BLasson, Bokken til André Bjerke 1961.02.19
BLehmann-Pollan, Ole Jørgen til André Bjerke. Udatert
BLehmann-Pollan, Ole Jørgen til André Bjerke 1975.12.17
BLerche, Henrik til André Bjerke 1981.03.24
BLervik, Ellinor til André Bjerke 1972.02.20
BLevi, Albert Francois til André Bjerke 1939.09.02. «Chers camarades». Lå opprinnelig blant minner fra «Pariserturen 1937». Her også brev fra Levi [Bertl=Albert?] til sin far Jules Levi og på baksiden av samme et brev fra Trudl [Gertrude Schwarz, Levis forlovede?] til Jules Levi. Samme dato.
BLevi, Albert Francois til André Bjerke 1938.11. «Lieber André, lieber Tollef!» [Tollef Larsson]. Før 26. nov. Svarbrev fra André Bjerke til Levi er datert 26. nov. 1938, se Ms.fol.4261:A. Registrert som brev fra Albert F. Levi til André Bjerke.
BLie, Nils til André Bjerke 1957.05.07
BLie, Nils til André Bjerke 1957.06.01
BLiffner, Axel til André Bjerke 1949.03.16
BLindebrække, Sjur til André Bjerke 1959.12.18
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1957.02.06
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1958.04.03
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1958.04.09
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1958.05.03
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1968.05.15
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1968.07.22
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1968.08.05
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1968.09.04
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1968.10.14
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1968.10.15
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1975.05.17
BLindemann, Kelvin til André Bjerke 1984.04.14
BLindholm, Conrad til André Bjerke 1973.10.16
BLindholm, Dan til André Bjerke 1947.12.12
BLindholm, Dan til André Bjerke 1948.12.27
BLindholm, Dan til André Bjerke 1962
BLindholm, Dan til André Bjerke 1972.08.27
BLindholm, Dan til André Bjerke 1975.07.06
BLindholm, Dan til André Bjerke 1977.02.18
BLindholm, Dan til André Bjerke 1977.03.02. Vedlegg.
BLindvik, Bernhard til André Bjerke 1978.03.13
BLinker, Wolfgang til André Bjerke 1963.05.29
BLions til André Bjerke 1977.04.25
BLippe, Jens von der til André Bjerke. Udatert
BLippe, Jens von der til André Bjerke 1966.10.05
BLiseth, Bente til André Bjerke. Udatert. 5 postkort.
BLiseth, Bente til André Bjerke 1967.08.20. Usikkert årstall.
BLiseth, Bente til André Bjerke 1967.05.09
BLodding, Grethe til André Bjerke 1978.02.24
BLunde & Co’s forlag, A/S til André Bjerke 1966.05.10
BLunde & Co’s forlag, A/S til André Bjerke 1974.05.20
BLunde & Co’s forlag, A/S til André Bjerke 1977.11.16
BLunde & Co’s forlag, A/S til André Bjerke 1980.04.17
BLundin, Bo til André Bjerke 1972.10.04
BLydbåndservice til André Bjerke 1973.06.29
BLydersen, Aksel til André Bjerke 1962.12.10
BLydersen, Aksel til André Bjerke 1970.10.15. Gjennomslagskopi.
BLydersen, Aksel til André Bjerke 1970.11.07. Gjennomslagskopi.
BLydersen, Aksel til André Bjerke 1970.12.28. Gjennomslagskopi.
BLykke-Seest, Peter til André Bjerke 1926.12.20
BLøkkeberg, Pål til André Bjerke 1961.08.28
BLøkkeberg, Pål til André Bjerke 1971.01.19
BMacDonald & Co til André Bjerke 1959.08.28. Formidlet via Aschehoug.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1959.11.21. Uleselig fotokopi formidlet via Aschehoug.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1960.01.19. Formidlet via Aschehoug.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1960.02.05. Formidlet via Aschehoug. Vedlegg.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1960.05.26. Formidlet via Aschehoug. Vedlegg.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1960.10.21. Formidlet via Aschehoug.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1962.08.23. Formidlet via Aschehoug. Vedlegg.
BMacDonald & Co til André Bjerke 1964.03.20. Formidlet via Aschehoug.
BMadsen, Trygve til André Bjerke 1969.01.08
BMadslund, Sigurd til André Bjerke 1954.04.19
BMadslund, Sigurd til André Bjerke 1954.07.14
BMadslund, Sigurd til André Bjerke 1954.09.14
BMalm, Ole Jacob til André Bjerke 1978.11.03
BMathisen, Birger til André Bjerke 1978.10.23. Flere vedlegg, blant annet fotokopier av to brev fra Odmund Hjelde.
BMaurstad, Toralv til André Bjerke 1975.11.24. Usikkert årstall.
BMaurstad, Toralv til André Bjerke 1984.03.26
BMaurstad, Tordis til André Bjerke. Udatert
BMcCann-Eriksen A/S til André Bjerke 1978.03.08. Vedlegg.
BMcCann-Eriksen A/S til André Bjerke 1978.03.09
BMcCann-Eriksen A/S til André Bjerke 1978.05.05. Vedlegg.
BMcCann-Eriksen A/S til André Bjerke 1978.10.13. Vedlegg.
BMedbøe, Wenche til André Bjerke 1968.10.03
BMelkild, Kjell til André Bjerke 1983.03.19. Vedlegg.
BMeyer, Karen til André Bjerke 1961.05.11
BMini-posten til André Bjerke 1976.07.05
BMjøen, Fridtjof til André Bjerke 1955.05.08
BMoan, Henny til Odd Alvin Arnesen 1959.01.16
BMoan, Henny til André Bjerke 1958-1981. Brev, deler av brev og notatlapper. En del udatert. Ikke detaljordnet.
BMoan, Henny til Michael Chiolman 1966.10.27
BMoan, Henny til Christiania Bank og Kredittkasse 1966.11.05
BMoan, Henny til Kolbjørn Opsum 1959.05.19
BMoan, Henny til Kolbjørn Opsum 1962.03.24
BMoan, Henny til Oslo Telefonanlegg 1959.05.19
BModern Scandinavian Poetry til André Bjerke 1978.08.25
BMoelv Rotaryklubb til André Bjerke 1974.08.25
BMohr, Otto Lous til André Bjerke 1962.11.08
BMolander, Greta til André Bjerke 1970.08.02
BMolland, Vera til André Bjerke 1979.01.28
BMontague, Don E. til André Bjerke 1967.06.16
BMontague, Don E. til André Bjerke 1969.07.09. Poststempelets dato.
BMontague, Don E. til André Bjerke 1974.10.22
BMorgenbladet til André Bjerke. Udatert
BMorgenbladet til André Bjerke. Udatert «Lørdag middag.»
BMorgenbladet til André Bjerke 0000.03.21
BMorgenbladet til André Bjerke 0000.07.06
BMorgenbladet til André Bjerke 1957.06.24
BMorgenbladet til André Bjerke 1957.06.26
BMorgenbladet til André Bjerke 1960.12.21. Vedlegg.
BMorgenbladet til André Bjerke 1973.08.29
BMorgenbladet til André Bjerke 1974.01.18
BMorgenbladet til André Bjerke 1974.08.05
BMorgenbladet til André Bjerke 1974.08.06
BMorgenbladet til André Bjerke 1976.05.20
BMortensen, Kåre til André Bjerke 1976.09.06
BMortensen, Kåre til André Bjerke 1976.09.14
BMortvedt, Kaare G. til André Bjerke 1978.02.15. Poststempelets dato.
BMossige, Erling til André Bjerke 1976.01.06
BMunch, Irmelin til André Bjerke 1970.11
BMusikk-huset A/S til André Bjerke 1963.04.23
BMusikk-huset A/S til André Bjerke 1974.12.27
BMusikk-huset A/S til André Bjerke 1975.10.28
BMusikk-huset A/S til André Bjerke 1975.11.10
BMyhre, Vera til André Bjerke 1980.08.11
BMyhre, Vera til André Bjerke 1980.09.16
BMyhre, Vera til André Bjerke 1980.10.03
BMyhre, Vera til André Bjerke 1980.11.07
BMyhre, Vera til André Bjerke 1981.01.27
BMyhre, Wenche Margrethe til André Bjerke 1971.08.02
BMykle, Agnar til André Bjerke. Udatert julekort. Lå mellom brev fra 1952 og 1955.
BMykle, Agnar til André Bjerke 1952.12.14
BMykle, Agnar til André Bjerke 1955.05.09
BMykle, Agnar til André Bjerke 1964.09.29. Gjennomslagskopi av 2 brev fra Agnar Mykle til Johan Hjort vedligger.
BMykle, Agnar til André Bjerke 1966.03.05
BMykle, Agnar til Johan Hjort 1964.09.27. Vedligger brev fra Agnar Mykle til André Bjerke.
BMykle, Agnar til Johan Hjort 1964.10.02. Vedligger brev fra Agnar Mykle til André Bjerke.
BMüller, Nils Russell til André Bjerke 1949.11.29
BMüller, Nils Russell til André Bjerke 1956.11.15
BMüller, Nils Russell til André Bjerke 1966.02.19
BMüller, Nils Russell til André Bjerke 1967.02.22
BMyrberget, Lasse til André Bjerke 1967.03.02
BMyrberget, Lasse til André Bjerke 1967.03.12
BMyrberget, Lasse til André Bjerke 1967.11.06
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1951.11.22
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1951.12.12
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1953.09.14
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1953.10.10. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1953.12.05
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1954.11.24
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1954.12.02. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1955.10.18
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1955.10.24
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1955.12.14
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1955.12.22
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1956.11.28. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1956.12.30. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1957.01.29. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1957.04.15
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1957.09.02
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1957.12.02
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1957.12.13. Er datert 12/13-1957. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1958.02.01
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1958.03.23
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1958.04.02. Vedlegg.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1958.09.02
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1959.01.08
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1961.07.20
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1961.11.26
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1962.01.11
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1962.04.07
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1958.08.27. Til Mette Bjerke. Ligger sammen med brevene til André Bjerke.
BMøller, Ingeborg til André Bjerke 1964.01.11. Kort til Karl Brodersen med beskjed til André Bjerke. Ligger sammen med brevene fra Ingeborg Møller til André Bjerke.
BMørk, Petter til André Bjerke 1969.05.12
BNag, Martin til André Bjerke 1979.10.25. Fotokopi.
BNagell, Arne til André Bjerke 1981.07.08
BNagyvilag, litteraturtidsskrift til André Bjerke 1961.10.23
BNansenskolen, Lillehammer, til André Bjerke 1981.02.02
BNasjonalforlaget til André Bjerke 1953.09.29
BNasjonalforlaget til André Bjerke 1954.06.03
BNasjonalforlaget til André Bjerke 1955.10.20
BNasjonalforlaget til André Bjerke 1961.11.10
BNasjonalforlaget til André Bjerke 1962.04.05
BNasjonalforlaget til André Bjerke 1963.07.03
BNationaltheatret, til André Bjerke. Udatert 1. sept. Uten årsangivelse.
BNationaltheatret, til André Bjerke 1949.04.04
BNationaltheatret, til André Bjerke 1949.06.03
BNationaltheatret, til André Bjerke 1950.01.16
BNationaltheatret, til André Bjerke 1950.02.14
BNationaltheatret, til André Bjerke 1950.04.03
BNationaltheatret, til André Bjerke 1950.05.03
BNationaltheatret, til André Bjerke 1952
BNationaltheatret, til André Bjerke 1956.01.31
BNationaltheatret, til André Bjerke 1957.01.31
BNationaltheatret, til André Bjerke 1958.05.23
BNationaltheatret, til André Bjerke 1958.10.31
BNationaltheatret, til André Bjerke 1967.08.24
BNationaltheatret, til André Bjerke 1968.11.18
BNationaltheatret, til André Bjerke 1969.03.10
BNationaltheatret, til André Bjerke 1969.03.27
BNationaltheatret, til André Bjerke 1969.04.22
BNationaltheatret, til André Bjerke 1969.04.30
BNationaltheatret, til André Bjerke 1969.11.17
BNationaltheatret, til André Bjerke 1970. Vedlegg.
BNationaltheatret, til André Bjerke 1970.01.16
BNationaltheatret, til André Bjerke 1970.05.21
BNationaltheatret, til André Bjerke 1970.05.27
BNationaltheatret, til André Bjerke 1971.05.26
BNationaltheatret, til André Bjerke 1972.08.04
BNationaltheatret, til André Bjerke 1973.06.02
BNationaltheatret, til André Bjerke 1973.06.12
BNationaltheatret, til André Bjerke 1973.08.17
BNationaltheatret, til André Bjerke 1973.12.12
BNationaltheatret, til André Bjerke 1974.03.06
BNationaltheatret, til André Bjerke 1974.04.18
BNationaltheatret, til André Bjerke 1975.03.12
BNationaltheatret, til André Bjerke 1975.03.17
BNationaltheatret, til André Bjerke 1975.03.20
BNationaltheatret, til André Bjerke 1975.09.08
BNationaltheatret, til André Bjerke 1976.02.02
BNationaltheatret, til André Bjerke 1976.02.05
BNationaltheatret, til André Bjerke 1976.08.11. Vedlegg.
BNationaltheatret, til André Bjerke 1976.09.17. Fotokopi.
BNationaltheatret, til André Bjerke 1977.02.08
BNationaltheatret, til André Bjerke 1977.02.14
BNationaltheatret, til André Bjerke 1977.03.11
BNationaltheatret, til André Bjerke 1977.04.15
BNationaltheatret, til André Bjerke 1977.05.31. Fotokopi.
BNationaltheatret, til André Bjerke 1977.06.17
BNationaltheatret, til André Bjerke 1978.01.19
BNationaltheatret, til André Bjerke 1978.06.14
BNationaltheatret, til André Bjerke 1979.01.22
BNationaltheatret, til André Bjerke 1979.03.05
BNationaltheatret, til André Bjerke 1979.03.12
BNationaltheatret, til André Bjerke 1979.05.25
BNationaltheatret, til André Bjerke 1980.06.27
BNationaltheatret, til André Bjerke 1980.08.12
BNationen til André Bjerke 0000.07.01
BNationen til André Bjerke 1977.07.21
BNielsen, Erling til André Bjerke 1953.11.26
BNielsen, Erling til André Bjerke 1957.04.25
BNielsen, John David til André Bjerke 1964.04.06
BNissen, Ingjald til André Bjerke 1952.07.06
BNissen, Ingjald til André Bjerke 1976.05.04
BNKI-skolen til André Bjerke 1979.09.27
BNKI-skolen til André Bjerke 1979.09.27
BNKI-skolen til André Bjerke 1980.04
BNKI-skolen til André Bjerke 1980.04.22
BNOMI Forlag til André Bjerke 1972.06.14
BNOPA, Norske Populærautorer til André Bjerke 1967.06.21
BNOPA, Norske Populærautorer til André Bjerke 1968.04.30. Vedlegg.
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1948.06.24
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1948.07.19
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.01.25
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.01.27
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.02.22
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.04.05
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.07.29
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.08.03
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.08.26
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.09.07
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.10.10
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.11.16
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.12.07
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1949.12.13
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.01.22
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.02.17. Konsulentuttalelse fra Harald Beyer vedligger.
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.02.23
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.03.02
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.03.07
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.03.30. Vedlegg.
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.05.10
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.06.29
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.08.19
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.11.21
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1950.12.22
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1951.11.20
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.01.04
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.05.07
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.05.27
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.06.11
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.06.27
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.07.10
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.08.11
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1952.10.14. Fra J.W. Eides forlag.
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1953.03.16
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1953.03.19
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1953.11.19
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1954.04.23
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1956.02.17
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1956.04.25
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1956.09.28
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1956.10.25
BNordanger, Trygve til André Bjerke 1978.03.17
BNordenfjeldske kunstindustrimuseum til André Bjerke 1968.04.04
BNordenfjeldske kunstindustrimuseum til André Bjerke 1968.04.29
BNordenfjeldske kunstindustrimuseum til André Bjerke 1968.10.02
BNordhagen, Rolf til André Bjerke 1972.04.03
BNordhagen, Rolf til André Bjerke 1972.05.31
BNordhagen, Rolf til André Bjerke 1972.06.02
BNordhagen, Rolf til André Bjerke 1976.10.22
BNordisk Forlag til André Bjerke 1977.04.19
BNordisk Forlag til André Bjerke 1977.04.30
BNordisk Forlag til André Bjerke 1977.06.20
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1969.08.29
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1970.03.04
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1972.04.10
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1974.01.14
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1974.03.25
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1975.03.04
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1976.04.09
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1976.04.29
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1977.04.12
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1978.02.23
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1978.03.30
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1978.04.12
BNordmanns-Forbundet til André Bjerke 1981.03.26
BNordrå, Olav til André Bjerke 1963.06.17
BNordrå, Olav til André Bjerke 1963.10.21
BNordrå, Olav til André Bjerke 1963.11.21
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1972.10.19
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1972.10.19
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1972.12.20
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1978.05.03
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1978.08.14
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1978.09.08
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1979.03.09
BNorges Blindeforbund til André Bjerke 1979.08.24
BNorges Dyrebeskyttelsesfobund til André Bjerke 1980.11.12. Vedlegg.
BNorges Handels og Sjøfartstidende til André Bjerke 1972.04.18
BNorges Handelshøyskoles Studentforening til André Bjerke 1979.11.10
BNorges Kvinner til André Bjerke 1960.09.13
BNorges Landssangerforbund til André Bjerke. Udatert
BNorges Sjakkforbund til André Bjerke 1975.04.25
BNorges Sjakkforbund til André Bjerke 1976.08.26. Vedlegg.
BNorges Sjakkforbund til André Bjerke 1979.05.12. Vedlegg.
BNorges Sjakkforbund til André Bjerke 1979.10.16
BNormanna-forlaget til André Bjerke 1974.10.21. Vedlegg.
BNormanna-forlaget til André Bjerke 1974.10.23
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1958.03.21
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1959.01.15
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1964.09.01
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1964.09.30
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1966.03.26
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1967.02.09
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1971.07.26
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1973.03.21
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1973.07.24
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1973.08.24
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1974.05.30
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1975.02.28
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1976.02.25
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1977.03.21
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1978.04.08
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1979.03.26
BNorsk Film A/S til André Bjerke 1980.06.16
BNorsk Forening for psykisk studium og informasjon til André Bjerke 1974.08.19. Vedlegg.
BNorsk Forening for psykisk studium og informasjon til André Bjerke 1975.06.25. Svarbrev vedligger.
BNorsk Forfatter- og Oversetterfond til André Bjerke 1972.12.04
BNorsk Forfatter- og Oversetterfond til André Bjerke 1972.12.04
BNorsk Forfatter- og Oversetterfond til André Bjerke 1974.05.29
BNorsk Forfatter- og Oversetterfond til André Bjerke 1975.06.05
BNorsk korrespondanseskole til André Bjerke 1969.02.06
BNorsk korrespondanseskole til André Bjerke 1980.01.16
BNorsk kulturråd til André Bjerke 1972-1973. Diverse korrespondanse vedrørende tildelingen av Norsk kulturråds oversetterpris 1972 til André Bjerke.
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1962.05.21
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1962.05.22
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1967.05.29
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1967.06.03
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1969.11.24
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1973.05.21. Vedlegg.
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1980.02.20
BNorsk Musikforlag A/S til André Bjerke 1980.08.15. Skrevet på opprinnelig brev fra André Bjerke datert 12. aug. 1980.
BNorsk Parapsykologisk selskap til André Bjerke 1977.04.14
BNorsk Phonogram A/S til André Bjerke 1965.07.15
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke. Udatert
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1949.09.29
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1949.10.28
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1950.02.25
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1953.08.25
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1959.06.12
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1961.10.01
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1963.06.12. «Fjernsynet».
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1963.10.24. «Fjernsynet».
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1965.11.30
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1967.04.05
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1967.08.12
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1968.07.17
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1970.07.10. Vedlegg.
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1971.01.19
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1971.02.01
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1971.04.15
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1971.04.15. Brev fra Norsk rikskringkasting til Lasse Henriksen samme dag ligger ved.
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1972.09.12
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1973.09.28. Fra Radioteatret.
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1974.04.18
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1975.01.30
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1975.06.02. Vedlegg.
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1976.04.27
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1976.08.04
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1976.09.27
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1976.11.09
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1978.01.06
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1978.08.29
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1978.09.04
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1978.09.17. Vedlegg.
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1978.10.17
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1979.03.13
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1979.08.20
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1979.10.18
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1980.06.05. Fra Radioteatret.
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1980.08.04
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1981.01.22
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1981.02.02
BNorsk rikskringkasting til André Bjerke 1981.02.20
BNorsk rikskringkasting til Lasse Henriksen 1971.04.15. Fotokopi. Vedligger brev fra Norsk rikskringkasting til André Bjerke samme dag.
BNorsk selskab til skibbrudnes regning til André Bjerke 1971.05.26
BNorsk sjøfartsmuseum til André Bjerke 1974.04.23
BNorsk Skuespillerforbund til André Bjerke 1948.10.21
BNorsk teaterlederforening til André Bjerke 1969.11.12
BNorsk Tidsskrift for Sjakk til André Bjerke 1973.02.08
BNorske dramatikeres forbund, til André Bjerke 1961.05.13. Gjennomslag av 2 brev til Det norske Studentersamfund sendt André Bjerke for orientering, ett datert. Ligger ordnet som brev fra Norske dramatikeres forbund til André Bjerke.
BNorske dramatikeres forbund, til André Bjerke 1961.03.14. Ligger ordnet som brev fra Norske dramatikeres forbund til André Bjerke.
BNorske Døves Landsforbund til André Bjerke 1968.03.02
BNorske Døves Landsforbund til André Bjerke 1976.04.28
BNorske Døves Landsforbund til André Bjerke 1976.11.03
BNorske speideres fellesråd til André Bjerke 1979.05.08
BNorvega Esperantisto til André Bjerke 1981.05.07
BNy Horisont til André Bjerke 1978.02.08
BNygaard, William til André Bjerke 1977.08.16
BNyquist, Gerd til André Bjerke 1973.08.01
BNystedt, Knut til André Bjerke 1970.01.05. Vedlegg.
BNystedt, Knut til André Bjerke 1970.01.16
BNystedt, Knut til André Bjerke 1973.09.21
BNystedt, Knut til André Bjerke 1979.04.14
BNystedt, Knut til André Bjerke 1980.02.11
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 0000.09.19
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1962.08.28
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1962.09.21
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1968.07.31
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1968.08.09
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1969.05.22
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1969.06.13
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1969.10.30
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1969.11.04
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1970.04.01
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1970.04.28
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1970.09.03
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1971.03.23
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1971.11.29
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1972.06.29. Vedlegg.
BNÅ, Billedbladet til André Bjerke 1977.03.08
BOldervik, Anbjørg Pauline til André Bjerke. Udatert
BOlsen, Arne Thomas til André Bjerke. Udatert. Takkekort med hilsen. Også til Henny Moan.
BOmstad, Peter F. til André Bjerke 1980.04.21
BOperauken i Kristiansund til André Bjerke 1978.11.07
BOperauken i Kristiansund til André Bjerke 1978.11.22
BOperauken i Kristiansund til André Bjerke 1979.01.29
BOppland arbeiderblad til André Bjerke 1969.09.12
BOpsund, Enok til André Bjerke 1950.04.22
BOrdet til André Bjerke 1973.01.17
BOrvil, Ernst til André Bjerke 1953
BOrvil, Ernst til André Bjerke 1978.01.30
BOrvil, Ernst til André Bjerke 1982
BOslo Gassverk til André Bjerke 1976.05
BOslo Gassverk til André Bjerke 1976.10.22
BOslo Katedralskole til André Bjerke 1979.11.08
BOslo Katedralskole til André Bjerke 1980.01.17
BOslo kommune, til André Bjerke 1949.02.18
BOslo kommune, til André Bjerke 1980.12. Vedrørende tildelingen av Oslo Bys Kulturpris.
BOslo kommunes kunstsamlinger til André Bjerke 1977.08.31
BOslo kommunes kunstsamlinger til André Bjerke 1977.09.02
BOslo kommunes kunstsamlinger til André Bjerke 1979.10.17
BOslo kommunes kunstsamlinger til André Bjerke 1980.11
BOslo kommunes kunstsamlinger til André Bjerke 1981.01.23. Fra Ny Musikk.
BOslo Konserthus til André Bjerke 1979.10.18
BOslo Lysverker til André Bjerke. Udatert
BOslo Lysverker til André Bjerke 1976.06.21
BOslo Nye Teater til André Bjerke 1063.10.05
BOslo Nye Teater til André Bjerke 1962.03.28
BOslo Nye Teater til André Bjerke 1962.04.15
BOslo Nye Teater til André Bjerke 1971.06.01
BOslo Nye Teater til André Bjerke 1979.08.15
BOslo Nye Teater til André Bjerke 1981.01.17. Vedlegg: Kontrakt.
BOslo Røde Kors til André Bjerke 1975.04.23. Skrevet før denne dato.
BOslo Røde Kors til André Bjerke 1976.06.10
BOslo Røde Kors til André Bjerke 1977.07.11
BOslo Sparebank til André Bjerke 1948.06.16
BPaludan, Jacob til André Bjerke 1948.12.04. Vedlegg.
BPaludan, Jacob til André Bjerke 1955.05.27. Postkort.
BPaludan, Jacob til André Bjerke 1958.09.26. Postkort.
BPaludan, Jacob til André Bjerke 1959.12
BParmann, Øistein til André Bjerke. Udatert
BParmann, Øistein til André Bjerke. Udatert
BParmann, Øistein til André Bjerke. Udatert
BParmann, Øistein til André Bjerke. Udatert
BParmann, Øistein til André Bjerke 1958.06.11. Fra «Foreningen til fremme av feiringen av St. Hansaftener ved Oslofjorden, Sentralkontoret» (Øistein Parmann og Olav Hestenes).
BParmann, Øistein til André Bjerke 1958.06.27. Vedlegg.
BParmann, Øistein til André Bjerke 1977.04.20
BPaul List Verlag til André Bjerke 1957.05.24
BPax forlag til André Bjerke 1972.09.05
BPax forlag til André Bjerke 1976.06.14
BPax forlag til André Bjerke 1977.04.19. Gjenpart. Svarbrev fra Gyldendal vedlagt.
BPax forlag til André Bjerke 1977.04.25. Gjenpart.
BPax forlag til André Bjerke 1977.04.29. Gjenpart. Vedlegg.
BPax forlag til André Bjerke 1977.07.07
BPedersen, Freddie til André Bjerke 1974.12.03. Poststempelets dato.
BPedersen, Freddie til André Bjerke 1975.12.05. Poststempelets dato.
BPedersen, Knud P. til André Bjerke 1967.02.27
BPepper og salt til André Bjerke 1981.03.17
BPettersson, Tore Magnus til André Bjerke 1972.12
BPlatou, R.S. til André Bjerke 1972.06.10
BPolydor A/S til André Bjerke 1974.11.25
BPolydor A/S til André Bjerke 1976.06.30
BPressebureau Norden til André Bjerke 1960.02.17
BPressebureau Norden til André Bjerke 1961.07.01
BPryser, Thoralf til André Bjerke 1964.06.24
BPrøysen, Alf til André Bjerke 1957. Årstall påført av André Bjerke.
BRagna Ringdals daghjem og skole til André Bjerke 1972.12.04
BRaknerud, Amund til André Bjerke. Udatert. Med hilsen fra Anne Brown.
BRaknes, Ola til André Bjerke 1971.01.17
BRamberg, Knut til André Bjerke 1982.05.12. Vedlegg.
BRanheimsæter, Ørnulf til André Bjerke 1947.08.25
BRasmussen, Halfdan til André Bjerke 1949.05.15
BReenskaug, Bjarne H. A/S til André Bjerke 1961.01.18
BReese, Ruth til André Bjerke 1981.04.15
BRefsum, Anne Lise til André Bjerke 1971.07.29
BReinertsen, Vidar til André Bjerke 1979.05.28
BReinertsen, Vidar til André Bjerke 1979.10.30
BReinertsen, Vidar til André Bjerke 1980.11.07
BReinertsen, Vidar til André Bjerke 1980.12.13
BReiss, Elisabeth til André Bjerke. Udatert. Takkekort.
BReiss, Elisabeth til André Bjerke. Udatert. 7 kort og brev.
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1951.07.05
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1953.01.15
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1953.06.23
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1954.11.07
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1955.02.08
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1955.04.09. Poststempelets dato.
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1955.08.18
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1959.04.20. Poststempelets dato.
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1959.08.10
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1959.10.09
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1959.11.04
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1959.12.22. Poststempelets dato.
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1960.02.23
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1960.05.16
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1960.06.25. Poststempelets dato.
BReiss, Elisabeth til André Bjerke 1965. I forbindelse med 25-årsjubileum.
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1951.07.11. Poststempelets dato.
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1951.07.26
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1951.08.23
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1951.08.29
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1952.04.05
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1952.04.25
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1952.09.24. Poststempelets dato.
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1952.10.09. Poststempelets dato.
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1954.03.14
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1956.04.30
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1956.05.18
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1956.06.04
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1956.06.17
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1959.11.05
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1960.02.15
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1960.08.28
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1960.10.28
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1962.01.18. Vedlegg.
BReiss-Andersen, Gunnar til André Bjerke 1962.03.31
BReiss-Andersen, Tordis til André Bjerke Udatert
BReitzel, Hans forlag til André Bjerke 1954.05.18
BReitzel, Hans forlag til André Bjerke 1954.05.20
BRemar, Frits til André Bjerke 1977.04.13
BRemar, Frits til André Bjerke 1977.04.19
BResponse Film og Arts Ltd. til André Bjerke 1980.02.18
BRichter, Georg til André Bjerke 1958.09.18
BRieber & Søn til André Bjerke 1960.10.20
BRieber-Mohn, Hallvard til André Bjerke 1956.03.22
BRiisøen, Sverre til André Bjerke 1952.11.23
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1968.12.06. Brevene er fra en rekke personer, men i hovedsak på Riksmålsforbundets brevpapir.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1969.05.28
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1969.07.21. Vedlegg.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1969.10.27
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1973.01.02
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1973.02.09
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1974.09.12. Poststempelets dato. Postkort.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1974.12.27. Poststempelets dato. Postkort.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1975.01.14
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1975.07.03. Poststempelets dato. Postkort.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1976.07.09. Poststempelets dato. Postkort.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1978.12. Julekort.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1980.01.10. Vedlegg.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1980.02.13. Vedlegg.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1980.05.30. Vedlegg.
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1980.08.29
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1980.10.02
BRiksmålsforbundet til André Bjerke 1981.03.10
BRiksteatret, til André Bjerke 1953.03.07. Her også lagt inn arbeidsprøver og reiseruter vedrørende Riksteatrets forestillinger Romeo og Julie og My fair lady. Ligger sammen med brevene fra Riksteatret til André Bjerke kronologisk ordnet (1971-73).
BRiksteatret, til André Bjerke 1956.04.26
BRiksteatret, til André Bjerke 1962.02.12
BRiksteatret, til André Bjerke 1964.12.07
BRiksteatret, til André Bjerke 1976.03.08
BRiksteatret, til André Bjerke 1980.11.12
BRing, Gerda til André Bjerke 1958.08.03. Brevkort.
BRing, Gerda til André Bjerke 1962.04.10. Brevkort.
BRingard, Morten til André Bjerke 1952.03.24
BRingard, Morten til André Bjerke 1952.03.31
BRingard, Morten til André Bjerke 1952.04.21
BRingdal, Rasmus til André Bjerke 1975.10.15
BRingdal, Rasmus til Gerd Bjerke 1974.05.28. Vedligger brev fra Rasmus Ringdal til André Bjerke.
BRingnes, Haagen til André Bjerke. Udatert
BRingås, Johs. til André Bjerke 1979.02.07
BRisan, Knut til André Bjerke 1950.02.18
BRisan, Knut til André Bjerke 1973.01.22
BRisvik, Kjell til André Bjerke 1978.06.28
BRode, Hanns til André Bjerke 1980.06.27
BRogaland teater til André Bjerke 1949.02.15
BRogaland teater til André Bjerke 1958.12.27
BRogaland teater til André Bjerke 1959.08.09
BRogaland teater til André Bjerke 1963.11.07
BRogaland teater til André Bjerke 1972 1972? Gjennomslagskopi.
BRogaland teater til André Bjerke 1976.09.14
BRogaland teater til André Bjerke 1976.09.16
BRogaland teater til André Bjerke 1976.09.22
BRogaland teater til André Bjerke 1978.12.19
BRogaland teater til André Bjerke 1979.12.10
BRogaland teater til André Bjerke 1979.12.16
BRogaland teater til André Bjerke 1980.11.06. André Bjerkes egenhendige notater nederst på brevet.
BRogalands Avis til André Bjerke 1969.09.03
BRogalands Avis til André Bjerke 1972.03
BRogalands Avis til André Bjerke 1978.03.16
BRolfsen, Per til André Bjerke 1977.01.05
BRolfsen, Per til André Bjerke 1977.01.12
BRolfsen, Per til André Bjerke 1978.12.23
BRoll, Arne til André Bjerke 1964.10.30. Poststempelets dato.
BRosenqvist, Terkel til André Bjerke 1961.05.15
BRosenqvist, Terkel til André Bjerke 1973.05.18
BRotary International til André Bjerke 1975.07.07
BRoyal Norwegian Embassy, London til André Bjerke 1974.04.26 Vedrørende 17. mai-talen.
BRud, Nils Johan til André Bjerke 1956.10.12
BRud, Nils Johan til André Bjerke 1959.04.08
BRud, Nils Johan til André Bjerke 1970.11.30
BRudolf-Steiner-Schule (Landschulheim Schloss Hamborn) til André Bjerke 1977.02.03
BRudolf-Steiner-Schule (Landschulheim Schloss Hamborn) til André Bjerke 1977.03.09. Vedlegg.
BRudolf-Steiner-Schule (Landschulheim Schloss Hamborn) til André Bjerke 1977.05.03
BRudolf-Steiner-Schule (Landschulheim Schloss Hamborn) til André Bjerke 1977.05.25
BRudolf-Steiner-Schule (Landschulheim Schloss Hamborn) til Vilde Bjerke 1977.02.28. Vedligger brevene fra Rudolf-Steiner-Schule til Andre Bjerke.
BRunnquist, Åke til André Bjerke 1967.11.28
BRunnquist, Åke til André Bjerke. Udatert julekort.
BRunnquist, Åke til André Bjerke 1958.05.06
BRunnquist, Åke til André Bjerke 1959.06.02
BRunnquist, Åke til André Bjerke 1969.02.03
BRunnquist, Åke til André Bjerke 1974.06.27. Poststempelets dato. Postkort.
BRøberg, Henning til André Bjerke 1973.08.09
BRøine, Eva til André Bjerke 1952.03.25
BRøisum, Tonje til André Bjerke 1978.05.11
BRønneberg, Anton til André Bjerke 1948.12.22
BRønneberg, Anton til André Bjerke 1949.05.31
BRønning, Astri til André Bjerke 1975.03.12
BRønning, Sigurd til André Bjerke 1977.04.18
BRønning, Sigurd til André Bjerke 1977.05.07
BRønning, Sigurd til André Bjerke 1977.06.08
BRønning, Sigurd til André Bjerke 1977.06.11
BRønning, Sigurd til André Bjerke 1978.02.19. Vedlegg.
BRøyrvik, Arne til André Bjerke 1977.11.02. Poststempelets dato.
BSalgs- og reklameforeningen i Bergen til André Bjerke 1965.04.27
BSalomonsen, Erling til André Bjerke. Udatert
BSalomonsen, Erling til André Bjerke 0000.09.11
BSalomonsen, Erling til André Bjerke 1965.03.20
BSalomonsen, Erling til André Bjerke 1965.11.26
BSalomonsen, Erling til André Bjerke 1966.01.21
BSamtiden til André Bjerke 1972.09.15
BSamtiden til André Bjerke 1973.09.21
BSamtiden til André Bjerke 1974.05.21
BSamtiden til André Bjerke 1976.06.08
BSamtiden til André Bjerke 1976.07.06
BSandberg, Jørgen til André Bjerke 1979.02.07
BSandefjord Kunstforening til André Bjerke 1980.11.11
BSandefjord Kunstforening til André Bjerke 1980.11.17
BSandefjord og Omegn riksmålsforening til André Bjerke 1965.01.28
BSandefjord og Omegn riksmålsforening til André Bjerke 1970.11.26
BSandel, Cora til André Bjerke 1961.01.27
BSandel, Cora til André Bjerke 1962.04.16. Poststempelets dato.
BSandemose, Aksel til André Bjerke 1964.09.04
BSandnessjøens Idrettslag til André Bjerke 1952.02.05. Vedrørende Tror du jeg spøker?
BSandved, David til André Bjerke 1955.01.28
BScanlan, Ian G. til André Bjerke 1934.10. Poststempelets dato.
BScanlan, Ian G. til André Bjerke 1934.12.29. 2 vedlegg.
BScanlan, Ian G. til André Bjerke 1935.01.05. Poststempelets dato. Diverse trykksaker.
BScanlan, Ian G. til André Bjerke 1935.06.13
BScanlan, Ian G. til André Bjerke 1936.12.01. Antatt årstall ut fra poststempelet. 2 vedlegg.
BSchanche, Angelique til Odd Solumsmoen 1963.10.17. Ligger sammen med brev fra Odd Solumsmoen til André Bjerke datert 25. okt. 1963.
BSchibsteds Forlag, Chr. til André Bjerke 1967.11.14
BSchibsteds Forlag, Chr. til André Bjerke 1971.11.11
BSchibsteds Forlag, Chr. til André Bjerke 1974.08.16. Vedlegg.
BSchibsteds Forlag, Chr. til André Bjerke 1978.06.14. Vedlegg.
BSchistad, Eva til André Bjerke 1981.02.22
BSchjelderup, Kristian til André Bjerke 1947.12.09
BSchjelderup, Thorleif til André Bjerke 1950.07.08. Årstall påført av André Bjerke.
BSchjelderup, Thorleif til André Bjerke 1954.06.15
BSchjelderup, Thorleif til André Bjerke 1954.07.02
BSchjødt, Annæus til André Bjerke 1952.09.24
BSchjødt, Annæus til André Bjerke 1962.10.24
BSchulerud, Mentz til André Bjerke. Udatert. «Kjære André – du dypt savnede…». 1 vedlegg. [Fra/etter 1968?].
BSchulerud, Mentz til André Bjerke. Udatert. «Kjære André – Når jeg med visse mellomrom». [Mellom 1964 og 1968?].
BSchulerud, Mentz til André Bjerke. Udatert. «Kjære André – tilgi min utebliven på årsmøtet». 1 vedlegg.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke. Udatert. «Kjære André Vedlagt det Goethedikt». Vedlegg mangler [?].[Mellom 1964 og 1968?].
BSchulerud, Mentz til André Bjerke. Udatert. «Kjære André Vedlagt en bok som tilhører Aase Bye.»
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1949.09.29
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1949.11.24
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1953.12.02
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1956.01.18
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1956.06.13
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1956.08.16. 1 vedlegg.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1959. «Kjære André – hovedkomitéen for 25-årsjubilantene».
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1961. Telegram.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1961.03.08
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1963.01.22. Usikker dato. 1963 el. 65?
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1964.08.11
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1968.04.11. Usikker dagsdato.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1980.05.28. Vedlegg.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1980.10.11. Poststempelets dato.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1981. Fra Mentz og Rigmor. Invitasjon til selskap «lørdag 16. september».
BSchulerud, Mentz til André Bjerke 1959. «Kjære André – jeg var bare oppover med en finsk blomstervase». Også fra Rigmor Schulerud.
BSchulerud, Mentz til André Bjerke. Udatert. «Kjære André og Henny. Takk for lånet».
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1979.09.09
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.05.19
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.06.11. «Kära Fru Bjerke!». Usikker om til Mette Bjerke eller Henny Moan. Ligger sammen med brev til André Bjerke.
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.07.05
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.09.17
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.09.24
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.10.06
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.10.31. Postkort.
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.11.17
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1958.12. Julekort.
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1959.03.07
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1959.06.15. Vedlegg: Recensjon av André Bjerkes En jeger og hans hund.
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1960. «Vårdikt i vintertid». Med hilsen.
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1960.09.20
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1960.11.04
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1960.12.11
BSchwarz, Johanna til André Bjerke 1961.08.22
BSchwarzott, Tone til André Bjerke 1968. «Søndag aften». Postkort.
BSchwarzott, Tone til André Bjerke 1968.07.01. Postkort med tegning av Schwarzott.
BSchwarzott, Tone til André Bjerke 1968.08.13. Med tegning av Schwarzott.
BSchwarzott, Tone til André Bjerke 1968.10.02. Postkort.
BScott, Gabriel til André Bjerke 1949.11.26
BScott, Gabriel til André Bjerke 1952.10.17
BScott, Gabriel til André Bjerke 1952.10.31
BScott, Gabriel til André Bjerke 1953.08.15
BScott, Gabriel til André Bjerke 1953.10.06
BScott, Gabriel til André Bjerke 1954.09.21. Skrevet av Birgit Scott.
BScott, Gabriel til André Bjerke 1954.12.15
BScott, Gabriel til André Bjerke 1955.01.31
BScott, Gabriel til André Bjerke 1955.02.14
BScott, Gabriel til André Bjerke 1955.07.13
BScott, Gabriel til André Bjerke 1955.08.21
BScott, Gabriel til André Bjerke 1956. Årstall påført av André Bjerke.
BSe og Hør til André Bjerke 1980.11.07. Fotokopi av André Bjerkes svar vedligger.
BSe og Hør til André Bjerke 1980.11.27
BSe og Hør til André Bjerke 1981.03.10. Vedlegg: Fotokopi av brevet fra Se og Hør 27. nov. 1980.
BSe og Hør til André Bjerke 1983.01.30
BSeeberg, Eva til André Bjerke. Udatert
BSeeberg, Eva til André Bjerke. Udatert
BSeeberg, Eva til André Bjerke. Udatert
BSeeberg, Eva til André Bjerke. Udatert
BSeeberg, Eva til André Bjerke 0000.11.27
BSeeberg, Eva til André Bjerke 1953.04.22
BSeeberg, Eva til André Bjerke 1954.02.18
BSeeberg, Eva til André Bjerke 1963.03.18
BSeip, Helge til André Bjerke 1953.10.10
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1959.01.07
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1959.01.10
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1959.12.28
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1960.01.19
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1962.11.12
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1974.02.14
BSelvaag, Olav til André Bjerke 1974.02.18
BSiem, Alice til André Bjerke. Udatert
BSiem, Alice til André Bjerke 0000.06.30
BSiem, Alice til André Bjerke 1974.05.13
BSiem, Alice til André Bjerke 1975.11.18
BSiem, Alice til André Bjerke 1975.12
BSiem, Alice til André Bjerke 1976.09.16. Poststempelets dato.
BSiem, Kåre til André Bjerke. Udatert
BSiem, Kåre til André Bjerke 1969.05.08
BSiem, Kåre til André Bjerke 1973.03.17
BSiem, Kåre til André Bjerke 1975.09.12
BSiem, Kåre til André Bjerke 1975.10.08
BSiem, Kåre til André Bjerke 1975.12.08. Poststempelets dato.
BSimastuen, Ivar til André Bjerke 1974.03.10
BSirene, tidsskrift til André Bjerke 1974.08.02
BSjeggestad, Per til André Bjerke 1980.11.12
BSkagestad, Tormod til André Bjerke 1949.03.17
BSkard, Eiliv til André Bjerke 1974.02.25
BSkard, Sigmund til André Bjerke 1962.09.29
BSkard, Sigmund til André Bjerke 1976.03.23
BSkarstein, Jakob til André Bjerke 1944.03.16
BSkaug, Erna til André Bjerke 1979.10.13
BSkavlan, Einar Kielland til André Bjerke 1948.12.14
BSkavlan, Einar Kielland til André Bjerke 1948.12.17
BSkavlan, Einar Kielland til André Bjerke 1952.02.05
BSkavlan, Einar Kielland til André Bjerke 1953.12.19. Julekort med hilsen. Datert «1943-1953».
BSkavlan, Merete til André Bjerke. Udatert
BSkavlan, Merete til André Bjerke. Udatert
BSkavlan, Merete til André Bjerke. Udatert
BSkavlan, Merete til André Bjerke. Udatert
BSkavlan, Merete til André Bjerke 1943.05.19
BSkavlan, Merete til André Bjerke 1943.05.26
BSkavlan, Merete til André Bjerke 1944.06.04. Usikker månedsangivelse.
BSkavlan, Merete til André Bjerke 1944.06.13
BSkavlan, Merete til André Bjerke 1944.08.31
BSkavlan, Petter til André Bjerke 1984.03.16
BSkjeggestad, Per til André Bjerke. Udatert. Vedlegg.
BSkjeggestad, Per til André Bjerke. Udatert. Vedlegg.
BSkjønberg, Espen til André Bjerke 1954.02.10
BSkjønsberg, Simen til André Bjerke 1961.03.08
BSkjønsberg, Simen til André Bjerke 1962.03.08
BSkouen, Arne til André Bjerke 1949.03.25
BSkouen, Arne til André Bjerke 1952.03.27
BSkrede, Ragnvald til André Bjerke 1951.08.12
BSköld, Eva til André Bjerke 1975.06.16
BSköld, Eva til André Bjerke 1975.07.01. Lå opprinnelig blant brevene fra Nationaltheatret til André Bjerke.
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1960.03.13
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1964.09.28
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1965.05.12
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1971.10.20
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1975.03.29
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1975.11.10
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1976.04.13
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1976.04.27. Poststempelets dato.
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1976.07.31
BSmidt, Kristian til André Bjerke 1981.01.21. Vedlegg.
BSmørekoppen visebokkomite, NTH til André Bjerke 1974.01.08
BSolem, Mai Lindegård til André Bjerke Udatert
BSolum forlag til André Bjerke 1972.01.17
BSolum forlag til André Bjerke 1973.03.14
BSolum forlag til André Bjerke 1974.03.26
BSolum forlag til André Bjerke 1974.10.15. Vedlegg.
BSolum forlag til André Bjerke 1976.05.07
BSolum forlag til André Bjerke 1976.06.18
BSolum forlag til André Bjerke 1976.07.06
BSolum forlag til André Bjerke 1977.02.22
BSolum forlag til André Bjerke 1977.06.16
BSolum forlag til André Bjerke 1979.12.21
BSolum forlag til André Bjerke 1980.01.31
BSolumsmoen, Odd til André Bjerke 1963.10.25. Vedlegg: Brev fra Angelique Schanche til Odd Solumsmoen datert 17. oktober 1963.
BSolumsmoen, Odd til André Bjerke 1967.07.06
BSolumsmoen, Odd til André Bjerke 1974.10.31. Vedlegg: Odd Solumsmoen «Et strå i vind».
BSolumsmoen, Odd til André Bjerke 1974.11.02
BSolumsmoen, Odd til André Bjerke 1974.11.10
BSolumsmoen, Odd til André Bjerke 1974.11.20
BSpalder, Frithjof til André Bjerke 1975.05.01
BSparebankforeningen i Norge til André Bjerke 1974.03.05
BSparebankforeningen i Norge til André Bjerke 1974.06.04
BSpesiallitteratur, a/s til André Bjerke 1977.06.16
BStabel, Fredrik til André Bjerke 1947.10.29. Postkort med tegning.
BStabel, Fredrik til André Bjerke 1947.12.22. Poststempelets dato, noe utydelig. Kort med tegning.
BStaff, Tor Erling til André Bjerke 1973.05.16
BStang, Nic. til André Bjerke 1948.04.01
BStang, Nic. til André Bjerke 1948.04.07
BStang, Nic. til André Bjerke 1949.01.14
BStang, Nic. til André Bjerke 1949.07.27
BStang, Nic. til André Bjerke 1949.09.12
BStang, Nic. til André Bjerke 1950.04.20
BStatens teaterskole til André Bjerke 1970.05.27
BStatens teaterskole til André Bjerke 1975.04.16
BStatens teaterskole til André Bjerke 1979.10.05. 2 vedlegg.
BStatens velferdskontor for handelsflåten til André Bjerke 1970.01.27
BStatsministerens kontor til André Bjerke 1973.05.11. Vedlegg.
BStatsministerens kontor til André Bjerke 1973.05.23
BStavanger Aftenblad til André Bjerke 1969.11.19
BStavanger Preserving Co. til André Bjerke 1973.04.02
BStein, Bjarne til André Bjerke 1980.12.01
BStenersen, Rolf Eckersberg til André Bjerke 1942.01.20
BStenersen, Rolf Eckersberg til André Bjerke 1952.11.16
BStenersen, Rolf Eckersberg til André Bjerke 1965.10.11. I forbindelse med 25-årsjubileum.
BStigen, Terje til André Bjerke 1952.04.24
BStigen, Terje til André Bjerke 1962.07.24
BStolpe, Sven til André Bjerke 1956.02.15. Poststempelets dato.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1974.10.24
BStranger, Tian til André Bjerke. Udatert
BStranger, Tian til André Bjerke 1979.06.05. Poststempelets dato.
BStrømme, Johannes Irgens til André Bjerke 1950.12.16
BStrømme, Johannes Irgens til André Bjerke 1952.11.03
BStrømsted, Bodil til André Bjerke 1965.05.09
BStrømsted, Bodil til André Bjerke 1965.08.31
BStrømsted, Bodil til André Bjerke 1965.12.01
BStrømsted, Finn Christian Stabel til André Bjerke 1965.01.18
BStrømsted, Finn Christian Stabel til André Bjerke 1965.03.03
BStrømsted, Finn Christian Stabel til André Bjerke 1961.09.23. Til Ordet, ved redaksjonssekretær Leif Korshavn.
BStrömstedt, Bo til André Bjerke 1954.02.21
BStrömstedt, Bo til André Bjerke 1956.04.07
BStrömstedt, Bo til André Bjerke 1956.05.10
BStudentens riksmålsforening til André Bjerke 1965.02.06
BStudentersamfundet, Trondhjem til André Bjerke 1976.10.04
BStudioteatret til André Bjerke 1950.03.31
BStudioteatret til André Bjerke 1950.04.30
BStudioteatret til André Bjerke 1950.05.09
BSture, Sissel Villand til André Bjerke 1981.01.04. Flere vedlegg.
BSture, Sissel Villand til André Bjerke 1981.02.08. Også til Gerd Bjerke.
BSture, Sissel Villand til André Bjerke 1981.04.03. Vedlegg.
BSulyok, Vince til André Bjerke 1972.06.27
BSulyok, Vince til André Bjerke 1974.03.12
BSvendsen, Erik til André Bjerke 1955.11.24
BSvenning, Cass. til André Bjerke 1943.06.19
BSvenning, Cass. til André Bjerke 1943.06.21
BSvenning, Iver Tore til André Bjerke 1980.09.18
BSvensson, Nils til André Bjerke 1937.01.21. «Hilsen Onkel Nils.»
BSverdrup, Maisen til André Bjerke 1981.12.15. Lå i avisutklippboken «Dikt V».
BSverdrup, Maisen til Øistein Parmann 1982.02.20
BSveriges Radio til André Bjerke. Udatert
BSveriges Radio til André Bjerke 1967.08.03
BSveriges Radio til André Bjerke 1973.08.30
BSyse, Jan P. til André Bjerke 1953.06.23
BSæther, Jostein til André Bjerke 1978.01.29
BSökarens förlag til André Bjerke 1972.01.13
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1950.07.12
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1955.07.17
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1956.07.13
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1959.01.12
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1962.07.12
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1964. Tidsangivelse påført av André Bjerke.
BSørensen, Ernst Samuel til André Bjerke 1966.10.28
BSørensen, Ernst Samuel til Mette Bjerke 1956.07.02. Vedligger brevene til André Bjerke.
BSørensen, Poul til André Bjerke 1954.01
BSørensen, Poul til André Bjerke 1970.03.03
BSørensen, Poul til André Bjerke 1970.03.13
BSörgaard, Nils-Aage til André Bjerke 1978.02.01. Vedlegg.
BSørlie, Kirsten til André Bjerke 1963.11.06
BTaaning, Tage til André Bjerke 1958.05.01. Postkort.
BTalent Produksjon A/S til André Bjerke 1979.02.20
BTangen, Tove til André Bjerke 1971.01.05
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1958.02.25. Vedlegg. Blant brevene fra Tanum-Norli til André Bjerke ligger det også ett brev fra André Bjerke til forlaget.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1968.10.23
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1969.03.28
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1969.05.28
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1971.03.31
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1971.11.18
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1972.09.08
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1974.09.09
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1974.10.17
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1975.07.15. Vedlegg.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1975.08.09. Vedlegg.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1975.08.22
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1976.04.06. Vedlegg.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1976.11.09
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1977.09.23
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1977.12.01. Vedlegg.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1978.03.02
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1978.07.12
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.04.04
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.04.21. Vedlegg.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.05.30
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.07.25
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.09.07
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.10.08
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1979.10.17. Vedlegg.
BForlaget Tanum-Norli til André Bjerke 1980.09.09
BTarrasch, M.P. til André Bjerke 1974.06.05 Pidelikongressen. Ligger sammen med brev fra Ole Jacob Bach til André Bjerke.
BTau, Max til André Bjerke 1962.11.02
BTau, Max til André Bjerke 1974.12.09
BTeatrenes Pensjonsfond til André Bjerke 1971.02.10
BTeatret Vårt til André Bjerke 1976.09.08
BTeatret Vårt til André Bjerke 1976.09.10
BTeknisk Forlag A/S til André Bjerke 1956.06.27
BTeledirektoratet til André Bjerke 1969.10.17. Vedlegg.
BTeledirektoratet til André Bjerke 1969.12.22
BTellefsen, Rut til André Bjerke 1978.08.22
BThams, Elisabeth til André Bjerke 1977.05.24
BThe Anglo Norse Society til André Bjerke 1974.02.04
BThe Anglo Norse Society til André Bjerke 1974.02.18
BThe Anglo Norse Society til André Bjerke 1974.02.19
BThe Anglo Norse Society til André Bjerke 1974.03.12. Til Gerd Bjerke. Svar fra henne vedligger.
BThe Anglo Norse Society til André Bjerke 1974.03.20
BThe Anglo Norse Society til André Bjerke 1974.03.26
BThe Bristol old vic company til André Bjerke 1964.09.25
BThomsen, Per til André Bjerke 1950.03.21
BThomsen, Per til André Bjerke 1951.03.16
BThunold, Rolf til André Bjerke 1975. Udatert postkort. Kommentar til boken Spillet i mitt liv og til avismatchen Lindblom-Bjerke.
BTidemands tobaksfabrik, J.L. til André Bjerke 1977.06.24
BTidemands tobaksfabrik, J.L. til André Bjerke 1977.08.08
BTidemands tobaksfabrik, J.L. til André Bjerke 1978.06.20
BTiden norsk forlag til André Bjerke 1939.11.07
BTiden norsk forlag til André Bjerke 1970.08.19
BTiden norsk forlag til André Bjerke 1972.08.11
BTiden norsk forlag til André Bjerke 1977.05.03
BTiden norsk forlag til André Bjerke 1977.06.15
BTiden norsk forlag til André Bjerke 1981.03.12. Vedlegg.
BTiden, svensk tidsskrift til André Bjerke 1973.08.04
BTiller, Kåre til André Bjerke 1980.09.01
BTinghaug, Odd til André Bjerke 1978.04.27
BTinholt, Gunvor til André Bjerke 1970.02.24. Vedlegg.
BTinholt, Gunvor til André Bjerke 1970.04.04
BTinholt, Gunvor til André Bjerke 1970.10.01
BTjønneland, Elling til André Bjerke 1982.12.17
BTorgersen, Trond-Viggo til André Bjerke 1982.10.27. Vedlegg: Trond-Viggo Torgersen: «Rytmeeventyret», dikt/sang. Her også gjennomslagskopi av svarbrev 29. okt. 1982.
BTorkelsen, Per Inge til André Bjerke 1978.10.24
BTrivsel, blad til André Bjerke 1975.02.13
BTrivsel, blad til André Bjerke 1975.06.03
BTrolldalen, Morten til André Bjerke 1975.12.13. Lå i konvolutt med egenhendig påskrift av André Bjerke: «Brevkommentar til «Spillet i mitt liv» og til avismatchen Lindblom-Bjerke». Sammen med postkort fra Rolf Thunold til Bjerke.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1956.10.24
BTrøndelag teater til André Bjerke 1956.11.14
BTrøndelag teater til André Bjerke 1956.11.28
BTrøndelag teater til André Bjerke 1957.03.08
BTrøndelag teater til André Bjerke 1961.03.06
BTrøndelag teater til André Bjerke 1962.03.10
BTrøndelag teater til André Bjerke 1962.03.30
BTrøndelag teater til André Bjerke 1963.01.31
BTrøndelag teater til André Bjerke 1971.10.29
BTrøndelag teater til André Bjerke 1971.11.17
BTrøndelag teater til André Bjerke 1972.02.23
BTrøndelag teater til André Bjerke 1972.10.31. Fotokopi. Vedlegg.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1972.11.10
BTrøndelag teater til André Bjerke 1974.03.25
BTrøndelag teater til André Bjerke 1974.06.22. Ved Örjan Wiklund. Gjelder Spoon-River-antologien. Vedlegg: André Bjerke: «Notater til Örjan Wiklunds bearbeidelse av Spoon River Antologien», 2. sept. 1974.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1975.03.20
BTrøndelag teater til André Bjerke 1975.08.08. Vedlegg.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1975.09.01
BTrøndelag teater til André Bjerke 1976.03.19
BTrøndelag teater til André Bjerke 1977.09.15
BTrøndelag teater til André Bjerke 1977.10.07
BTrøndelag teater til André Bjerke 1977.10.27
BTrøndelag teater til André Bjerke 1978.11.10
BTrøndelag teater til André Bjerke 1978.12.01
BTrøndelag teater til André Bjerke 1979.01.23
BTrøndelag teater til André Bjerke 1979.02.09. 2 brev i ett.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1979.03. Med André Bjerkes egenhendige påskrift.
BTrøndelag teater til André Bjerke 1979.11.28
BTrøndelag teater til André Bjerke 1979.12.07
BTrøndelag teater til Odd Eidem 1956.09.28. Gjenpart. Ligger i kronologisk orden blant brev fra Trøndelag teater til André Bjerke.
BTschudi-Madsen, Stephan til André Bjerke 0000.11.16
BTusberg, Harald til André Bjerke. Udatert
BTusberg, Harald til André Bjerke 0000.06.15
BTusberg, Harald til André Bjerke 1970.10.26
BTusberg, Harald til André Bjerke 1975.09.07
BTusberg, Harald til André Bjerke 1976.02.23
BTusberg, Harald til André Bjerke 1976.03.18
BTusberg, Harald til André Bjerke 1976.07.30
BTusberg, Harald til André Bjerke 1977.02.16
BTusberg, Harald til André Bjerke 1980.12. Julekort. André Bjerkes datering.
BTveterås, Egil til André Bjerke 1969.01.20
BTveterås, Egil til André Bjerke 1969.12.02
BTønnesen, Anne Berit til André Bjerke 1973.11.04
BTønsberg og Nøtterøy bibliotek til André Bjerke 1980.03.21
BTønsberg kunstforening til André Bjerke 1971.02.15
BTønsberg kunstforening til André Bjerke 1971.06.07
BTønsberg kunstforening til André Bjerke 1971.07.08
BTønsbergs Blad til André Bjerke 1964.08.18
BTønsbergs Blad til André Bjerke 1969.08.18
BTønseth, Jan Jakob til André Bjerke 1980.07.03
BTåkelur’n til André Bjerke 1979.03.25
BUgland, Siv til André Bjerke 1975.01.06
BUgland, Siv til André Bjerke 1975.03.17
BUlleberg, Tormod til André Bjerke 1968.12.13
BUllmann, Janna til André Bjerke 1961.06.27
BUllmann, Ragnar til André Bjerke. Udatert
BUllstein Taschenbücher-Verlag til André Bjerke 1957-1975. Korrespondanse med forlaget, en del videreforemidlet av Aschehoug.
BUltvedt, Aage W. til André Bjerke 1975.01.10
BUndset, Sigrid til André Bjerke 1947.11.29
BUnion til André Bjerke 1972.06.27
BUnion til André Bjerke 1972.07.06
BUnitor til André Bjerke 1978.03.03
BUniversitetsforlaget til André Bjerke 1963.03.11
BUniversitetsforlaget til André Bjerke 1976.03.08
BUniversitetsforlaget til André Bjerke 1977.06.24. Vedlegg, blant annet fotokopi av svarbrev.
BUniversitetsforlaget til André Bjerke 1979.11.13
BUniversitetsforlaget til André Bjerke 1980.01.25
BUniversitetsforlaget til André Bjerke 1980.04.02. Vedlegg.
BVaren, Olav til André Bjerke. Udatert
BVaren, Olav til André Bjerke. Udatert
BVaren, Olav til André Bjerke 1978.08
BVelferdstjenesten for handelsflåten til André Bjerke 1976.06.21
BVelferdstjenesten for handelsflåten til André Bjerke 1976.07.05. Vedlegg.
BVennerød, Petter til Inger Hagerup 1976.04.20. Vedlegg: Brev signert Petter Vennerød, Birgit Christensen, Karl Hoff, Svend Wam og Marie Hoff til Hedningesamfunnet ved Dagfinn Eckhoff 18. april 1976. Fotokopi. Lå i konvolutt med André Bjerkes egenhendige påskrift: «Litterære kuriosa».
BVennerød, Petter til Hedningsamfunnet 1976.04.18 Til Hedningesamfunnet ved Dagfinn Eckhoff. Signert Birgit Christensen, Karl Hoff, Petter Vennerød, Svend Wam og Marie Hoff. Fotokopi. Vedlegg til brev fra Petter Vennerød til Inger Hagerup 20. april 1976.
BVerdens Gang til André Bjerke. Udatert
BVerdens Gang til André Bjerke 1977.10.12
BVerdens Gang til André Bjerke 1978.06.16
BVerdens Gang til André Bjerke 1980.12.04
BVerdens Gang til André Bjerke 1984.07.30. Vedrørende Folke Lindgren-saken. Vedlegg: Folke Lindgren: «Agnar Mykle – diktare eller magnetofon?». Fotokopi.
BVesaas, Halldis Moren til André Bjerke 1969.04.16
BVestfold ungdomsfylking til André Bjerke 1979.05.03
BVestre, Bernt til André Bjerke 1961.02.10
BVestre, Bernt til André Bjerke 1980.12.30
BVibe-Müller, Ingrid til André Bjerke 1978.05.15
BVindland, Gudmund til André Bjerke. Udatert
BVindland, Gudmund til André Bjerke 1979.09.13
BVinduet til André Bjerke 1969.12.06
BVinduet til André Bjerke 1971.09.28
BVogt, Benjamin til André Bjerke 1961.11.07
BVogt, Helene Cecilie til André Bjerke 1970.10.26
BVogt, Helene Cecilie til André Bjerke 1970.11.01
BVogt, Jan til André Bjerke 1957.03.24
BVogt, Jan til André Bjerke 1960.10.21
BVogt, Jan til André Bjerke 1960.10.28
BVogt, Jan til André Bjerke 1960.11.13
BVogt, Johan til André Bjerke 1955.02
BVogt, Johan til André Bjerke 1955.03.02
BVogt, Johan til André Bjerke 1958.02.22
BVogt, Johan til André Bjerke 1962.04.22. Vedlegg.
BVogt, Johan til André Bjerke 1969.08.23
BVogt, Johan til André Bjerke 1970.10.12. Vedlegg.
BVogt, Johan til André Bjerke 1971.11.30
BVogt, Johan til André Bjerke 1971.12.30
BVogt, Johan til André Bjerke 1977.02.17
BVogt, Johan til André Bjerke 1978.02.06. Vedlegg.
BVogt, Johan til André Bjerke 1979.01.25
BVogt, Johan til André Bjerke 1979.11.02
BVogt, Johan til André Bjerke 1980.09.30
BVogt, Per til André Bjerke 1951.09.23
BVorland, Erling til André Bjerke 1981.04.30
BVårt blad til André Bjerke. Udatert
BVårt blad til André Bjerke 1971.03.03
BVårt blad til André Bjerke 1971.11.01
BWaage, Johan til André Bjerke. Udatert
BWaage, Johan til André Bjerke 1974.06.26. Poststempelets dato.
BWaage, Johan til André Bjerke 1974.12.08
BWaage, Johan til André Bjerke 1974.12.18
BWaage, Peter Normann til André Bjerke 1979.06.16
BWiderberg, Frans til André Bjerke. Udatert. Julekort til Henny, Andre og Vilde.
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1963.08
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1963.08.17
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1963.09.09
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1964.08.09
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1964.08.15
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1965. I forbindelse med 25-årsjubileum?
BWiderberg, Frans til André Bjerke 1980
BWiderberg, Frans til Riksmålsforbundets forlag 1965.02.10. Fotokopi. Ligger sammen med brev fra Frans Widerberg til André Bjerke.
BWiers-Jenssen, Tordis til André Bjerke 1959.02.06
BWieth, Mogens til André Bjerke 1953.03.28
BWig, Kjell Arnljot til André Bjerke 1974.10.20
BWigert, Knut til André Bjerke 1951.10.05
BWigert, Knut til André Bjerke 1962.02.12
BWigert, Knut til André Bjerke 1968.04.04
BWigert, Knut til André Bjerke 1977
BWigert, Knut til André Bjerke 1980.11.11
BWigert, Knut til André Bjerke 1983.01.30
BWikberg, Signe Roll til André Bjerke 1977.09.20
BWikberg, Signe Roll til André Bjerke 1977.09.23
BWikberg, Signe Roll til André Bjerke 1977.12.02
BWikberg, Signe Roll til André Bjerke 1978.01.12
BWikberg, Signe Roll til André Bjerke 1978.02.26
BWildenvey, Gisken til André Bjerke 1978.02.19
BWildenvey, Herman til André Bjerke 1948
BWildenvey, Herman til André Bjerke 1948.01.02
BWildenvey, Herman til André Bjerke 1952.10.03
BWillers, Uno til André Bjerke 1976.02.09
BWillumsen, Urban til André Bjerke. Udatert
BWillumsen, Urban til André Bjerke. Udatert
BWillumsen, Urban til André Bjerke. Udatert
BWillumsen, Urban til André Bjerke. Udatert
BWillumsen, Urban til André Bjerke. Udatert
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1957.01.22
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1970.08.16
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1970.11.14
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1971.02.09
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1974
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1975.01.04
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1975.04.28
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1975.05.07
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1975.11.03
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1975.12.01
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1976.01.07
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1977.06.01
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1978.02.19
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1979.06.14
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1979.11.24
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1979.12.31
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1980.04.11
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1981.08.14
BWillumsen, Urban til André Bjerke 1981.08.19
BWinje, Trond til André Bjerke. Udatert. «Kjære André, en kort julehilsen».
BWinje, Trond til André Bjerke. Udatert. «Kjære André, hjertelig takk for sist». 3 dikt ligger ved.
BWinje, Trond til André Bjerke 1961.02.17
BWinje, Trond til André Bjerke 1961.04.23
BWinje, Trond til André Bjerke 1961.09.01
BWinje, Trond til André Bjerke 1963.03.24
BWinje, Trond til André Bjerke 1970.05.01
BWinje, Trond til André Bjerke 1974.02.22
BWinje, Trond til André Bjerke 1974.08.27. 1 vedlegg.
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke Udatert
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1948.01.09
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1950.03.30
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1951.11.19
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1955.04.23
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1956.12.03
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1959.12.07
BWinsnes, Andreas Hofgaard til André Bjerke 1962.12.09
BWinther Publishers Holding A/S til André Bjerke 1970.05.05
BWinther Publishers Holding A/S til André Bjerke 1970.06.12
BWinther Publishers Holding A/S til André Bjerke 1970.07.21
BWinther Publishers Holding A/S til André Bjerke 1970.09.10
BWinther Publishers Holding A/S til André Bjerke 1970.09.16. Vedlegg.
BWinther Publishers Holding A/S til André Bjerke 1970.10.21
BWirkberg, Annika til André Bjerke 1977.01.20
BWirkberg, Annika til André Bjerke 1977.02.15. Vedlegg.
BWohl, Jorunn til André Bjerke 1971.04.26
BWyller, Egil A. til André Bjerke 1978.09.29
BWærenskjold, Leif til André Bjerke 1963.11.15
BYran, Knut til André Bjerke. Udatert. 17 brev og postkort. Mye julehilsener.
BYran, Knut til André Bjerke 1945. Poststempelets datering.
BYran, Knut til André Bjerke 1950.05.18
BYran, Knut til André Bjerke 1956.01.25
BYran, Knut til André Bjerke 1958.03.17
BYran, Knut til André Bjerke 1958.07.24
BYran, Knut til André Bjerke 1958.12
BYran, Knut til André Bjerke 1959.10.13
BYran, Knut til André Bjerke 1959.11.05
BYran, Knut til André Bjerke 1960.06.23
BYran, Knut til André Bjerke 1960.08.29
BYran, Knut til André Bjerke 1962.04.25
BYran, Knut til André Bjerke 1962.09.29
BYran, Knut til André Bjerke 1963.07.30
BYran, Knut til André Bjerke 1963.10.07
BYran, Knut til André Bjerke 1965.12.17
BYran, Knut til André Bjerke 1966.05.23
BYran, Knut til André Bjerke 1967.06.27
BYran, Knut til André Bjerke 1967.09.24
BYran, Knut til André Bjerke 1967.10.14. Poststempelets dato.
BYran, Knut til André Bjerke 1968.04.17
BYran, Knut til André Bjerke 1968.07.02
BYran, Knut til André Bjerke 1970.11.10
BYran, Knut til André Bjerke 1971.05.06. Telegram.
BYran, Knut til André Bjerke 1971.12. Julekort.
BYran, Knut til André Bjerke 1974.02
BYran, Knut til André Bjerke 1974.02.27
BYran, Knut til André Bjerke 1974.04.29. Pidelikongressen. Signert av M. Høgblad. Ligger sammen med brev fra Ole Jacob Bach til André Bjerke.
BYran, Knut til André Bjerke 1974.11.06
BYran, Knut til André Bjerke 1975.04.19. Invitasjon.
BYran, Knut til André Bjerke 1975.05.05
BYran, Knut til André Bjerke 1976.03.15
BYran, Knut til André Bjerke 1976.04.27
BYran, Knut til André Bjerke 1976.11
BYran, Knut til André Bjerke 1978.03.23
BYran, Knut til André Bjerke 1978.04.28
BYran, Knut til André Bjerke 1978.05.04. Postkort.
BYran, Knut til André Bjerke 1978.05.08
BYran, Knut til André Bjerke 1978.07.04
BYran, Knut til André Bjerke 1978.08.08
BYran, Knut til André Bjerke 1979.04.21
BYran, Knut til André Bjerke 1979.09.13
BYran, Knut til André Bjerke 1980.05.05
BYran, Knut til André Bjerke 1980.06.09. Brev fra Postverket 1. aug. 1980 vedlagt.
BYran, Knut til André Bjerke 1980.11.10
BYran, Knut til André Bjerke 1982.05.21
BYran, Knut til André Bjerke 1983.03.21. Diktert av Yran, underskrevet av M. Høgblad Tryde.
BYran, Knut til Gerd Bjerke. Udatert. «Tirsdag». 1982-85? Også fra «Grete».
BYran, Knut til Gerd Bjerke 1985.02.04
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1949.02.20
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1951.10.14
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1952.06.14
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1952.06.25
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1953.06.14
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1954.01.06
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1957.03.27
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1958.06.08
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1960.06.02. Til Ordet.
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1964.12.17. Til Ordet. Vedlegg.
BZapffe, Peter Wessel til André Bjerke 1975.12.16
BZiegler, Lulu til André Bjerke 1965.05.11
BZwaig, Arne til André Bjerke. Udatert
BÖsterling, Anders til André Bjerke 1948.01.07
BÖsterling, Anders til André Bjerke 1963.12.01
BØstlands-Posten til André Bjerke 1969.09.02
BØstlendingen/Østerdølen til André Bjerke 1969.08.29
BØstlendingen/Østerdølen til André Bjerke 1972.04.20
BØstlendingen/Østerdølen til André Bjerke 1972.05.18
BØstrem, Rolf til André Bjerke 1976.06.21
BØstvedt, Arne til André Bjerke 1954.11.15
BØstvedt, Arne til André Bjerke 1954.11.19
BØstvedt, Arne til André Bjerke 1955.10.13
BØstvedt, Arne til André Bjerke 1955.11.28
BØstvedt, Arne til André Bjerke 1956.11.09
BØstvedt, Arne til André Bjerke 1957.06.11
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1950.01.13
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1950.02.09
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1950.11.27
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1950.12.28
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1951.12.02
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1951.12.23
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1952.01.03
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1952.02.17
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1953.12.05. Telegram.
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1953.12.06
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1954.04.11
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1954.09.20
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1956.05.20
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1956.08.13
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1957.04.05
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1958.01.02
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1959.06.03
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1960.09.10
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1960.09.11
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1964.03.13
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1965.05.25
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1965.09.01
BØverland, Arnulf til André Bjerke 1965.10.17. I forbindelse med 25-årsjubileum.
BØverland, Arnulf til Johan B. Hjort 1963.04.26. Gjennomslagskopi. Gjelder riksmålsordlisten.
BØverland, Margrete Aamot til André Bjerke. Udatert
BØverland, Margrete Aamot til André Bjerke. Udatert
BØverland, Margrete Aamot til André Bjerke 1961.05.04
BØverland, Margrete Aamot til André Bjerke 1963.03.13
BÅlesund teaterforening til André Bjerke 1977.03.17

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.