Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 C: Personlige dokumenter

C:1-19 inneholder Bjerkes dagbøker og andre selvbiografiske opptegnelser. Dagbøkene er påbegynt i januar og ofte ikke ført så langt ut i året. Det foreligger i tillegg noen personlige papirer etter Gerd Bjerke. Egenhendig hvis ikke annet er sagt.

C:11938 1 bind.
C:21942 Inneholder mange diktutkast, i tillegg gjendiktninger (og utkast), blant annet av André Bjerkes gjendiktning av Oscar Wildes «Balladen om Reading-fengselet». 1 bind.
C:31944 1 bind.
C:41946 1 bind.
C:51949-1950 Dagboken er ført ut mai 1949. 2 blad med dagboksnotater fra 1.-7. jan. 1950 er innlagt. 1 bind.
C:61951 1 bind.
C:71952 1 bind.
C:81953 1 bind.
C:91954 1 bind.
C:101955 1 bind.
C:111956 1 bind.
C:121958-1959 1 bind. Samt noen løse notater (1959).
C:131960-1965 1 bind. Samt noen løse notater (1962 og 1965).
C:141971.08-1971.09 Notater fra sykdomsperioden.
C:151971-1981 Arbeidsdagbok 1971-81. 1 bind. Samt noen løse notater fra 1961 og 1962.
C:16«Selvbiografisk materiale». 1 hefte.
C:17«Notater til en selvbiografi». 1 hefte.
C:18«Fragmenter til en selvbiografi». Notater. Udatert. Her også diverse oversikter over Bjerkes litterære produksjon. Maskinskrevet og egenhendig 49 blad.
C:191959-1965 Spredte dagboknotater (1959, 1961-62, febr. 1965). 15 blad. 2 konvolutter med «Merkedager» (1975-76). Her også «Produksjon 1961» og «Arbeidsprogram 1962 (mars)».
C:20Papirer fra skole- og studietiden.
C:20:a1924-1925 2 skrivehefter.
C:20:b1929-1930 Thalbergs lommebok for Gutter 1929 og 1930. Med egenhendige notater. 1930-utgaven inneholder flere dagboknotater. 2 bind.
C:20:c1929-1934 Meldingsbok fra Fagerborg skole. Her også egenhendige notater og skisser.
C:20:d4 stilebøker fra skoletiden ved Fagerborg skole. Her også stil i gammelgresk, udatert. 1 dobbeltblad.
C:20:e1929 «Gymnastikk- og idretts-tabeller». 1 bind. Her også 2 kladdeblokker med idrettstabeller. Ca. 1929 og framover.
C:20:f1926-1934 Karakterbøker. 3 bind.
C:20:g1934-1936 Diverse papirer fra skoletiden. Innbydelser, notater m.m. Her også møtereferat fra skoleavisen Spindelvev. 10 blad.
C:20:h1933-1940 Diverse eksamenspapirer. 27 blad.
C:20:i1936-1939 2 russeaviser. 1936 og 1939. Med håndskrevet hilsen til Bjerke på 1936-utgaven.
C:20:j1939.11.07 Trangsattest-formular fra Universitetet i Oslo med egenhendige utfyllinger. 1 blad.
C:20:k1942-1944 «Avtaler med mor». Egenhendig. 3 blad.
C:21«Krigstidskuriosa». Registreringskort fra fangenskapet, selvlaget Europakart m.m. Her også illegal trykksak og maskinskrevne avskrifter [?] av krigsrapporter: New York Life 6. mai 1940: «Quisling» og «Hvordan et par tusen nazis erobret Norge. Et øienvidne beretter om ‘det største bluff i moderne historie’». (Flere eksemplarer ligger i Ms.fol. 4647: Ejlert og Karin Bjerkes arkiv, se manuskriptet til Ejlert Bjerkes Heksedansen.) Dessuten gjennomslagskopi av et brev fra høyesterettsdommer Thomas Bonnevie til justisdepartementet 11. febr. 1942. Brev fra og til Bjerke er tatt ut og lagt inn i Ms.fol. 4261:A og B.
C:21Bonnevie, Thomas til Justisdepartementet 1942.02.11 Gjennomslagskopi.
C:221972 Diverse personlige papirer.
C:231948-1981 Boksamlinger, -lister o.l.
C:23:aKortkatalog over Bjerkes private bibliotek. Ca. 500 kort.
C:23:b1948-1962 «Min boksamling». 1 bind. Ifølge utlånsoversikt ført 1948-62.
C:23:c1971-1981 «På utlån av mine bøker». 1 hefte.
C:23:d1970-1980 «Frimerkeopptelling og -katalogisering». 1 spiralhefte.
C:241960-1969 4 spiralhefter med diverse personlige notater. Her også diktutkast, brevkonsepter, tegninger m.m. Ca. 1960-tallet.
C:25Tegninger m.m.
C:25:a1920-1929 1 skissebok (med hylster til penn og hard bakside) med tegninger av Ejlert og André Bjerke. 1920-årene. Egenhendige påskrifter ved begge. URN:NBN:no-nb_digimanus_251267
C:25:b1937 «Bruxelles-blokken». 1 skissebok. Her også egenhendige notater. Dessuten 3 løse blad med tegninger. URN:NBN:no-nb_digimanus_251268
C:25:c1937 «Skisser fra Pariserturen». 1 hefte. Her også egenhendige notater. URN:NBN:no-nb_digimanus_251269
C:25:d1921-1929 74 tegninger fra barndommen. URN:NBN:no-nb_digimanus_251270
C:25:e48 tegninger fra 1930-årene. Delvis også egenhendige notater ved siden av tegningene. URN:NBN:no-nb_digimanus_251271
C:25:f1935 «Skissebok». Fotokopier. Her også egenhendige utkast til dikt (bl.a. «En vei», «Tigger», «Frelsesarmé») og diverse andre notater. 33 blad.
C:25:g1930-1940 Grafikk. 30 linoleum- og tresnittavtrykk. URN:NBN:no-nb_digimanus_251273
C:25:h7 linoleum- og tresnittplater (finer) med trykksverte. URN:NBN:no-nb_digimanus_251274
C:25:i1937-1938 27 tegninger, bl.a. «Kunsthandel». Fotokopier.
C:261937-1980 «Souvenirs fra reiser». Billetter, førerkort, pass, bykart, hotellbrosjyrer, postkortsamlinger m.m. Her også noen få brev. Brev med kjent avsender er tatt ut og registrert i Ms.fol. 4261:A og B. Foredragsnotater fra en foredragsturné i Nord-Norge er lagt til Ms.fol. 4261:I.
C:26:a1937 Paris. Her også egenhendig tegning.
C:26:b1953 England og Skottland. Her også 15 store fotografier.
C:26:c1962 Roma.
C:26:d1965 Mallorca.
C:26:e1966.03 Paris.
C:26:f1966.09 Hellas. Her bl.a. et hefte (loggbok) med egenhendige diktutkast («Regnbuestrand») og engelske notater i annen hånd.
C:26:g1968 København. Ca. august/september. I forbindelse med tildelingen av Kelvin Lindemanns nordiske Forfatterlegat. Her også et notisbok med egenhendige notater: huskelister, inntektslister m.m. 2 brev fra John Griegs forlag til Bjerke, 20. og 26. april 1968, er tatt ut og registrert i Ms.fol. 4261:B.
C:26:h1969 København.
C:26:i1971 London.
C:26:j1973 Dornach-Roma.
C:26:k1974.05 London. Tur i forbindelse med 17. mai-tale holdt i Sjømannskirken. Se også Ms.fol. 4261:I:11.
C:26:l1974 Mallorca. Her også 2 fotografier.
C:26:m1975.10 London. Kriminalforfatterkongress.
C:26:n1976 Oslofjorden, Sørlandet. Sommeren.
C:26:o1980 Mallorca.
C:271973-1980 «Julepresanger og ønskelister». Egenhendig. Noe skrevet av Gerd Bjerke. 21 blad. Her også 3 konvolutter med julegavekort 1976-78.
C:281972-1978 Horoskoper for André (og delvis også Gerd) Bjerke. Flere horoskoper utført av Anker Follum 1972-78. Her også følgebrev fra Follum til Bjerke. 33 blad.
C:29«Diverse souvenirs» og «Diverse kuriosa». Her bl.a. et dikt av Hans Aarhus, skrevet på baksiden av en regning fra Teatercafeen, og et kobberstikk med påskrift «Til André Odd Hans Oleg Tor 1944».
C:30Fotografier av Bjerke som barn, av Ejlert Bjerke og av Carl Keilhau. 8 fotokopier.
C:31Gerd Bjerke: Noen private papirer, avisutklipp og fotografier (fotokopier).

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.