Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 E: Dikt

For prologer, se Ms.fol. 4261:I. For gjendiktninger, se Ms.fol. 4261:N:1, men også E:1 og 2.

E:1Kladdebøker etc. med notater og arbeidsmanuskripter til (hovedsakelig trykte) dikt.
E:1:a2 notathefter. Udatert. Egenhendig. Mest utkast til dikt trykt i Fakkeltog, 1942. Her også tegninger og brevkonsept.
E:1:b1943 «Kladdebok 1943». 1 bind. Egenhendig. Mest utkast til dikt trykt i Regnbuen, 1946. Her også tegninger og brevkonsept.
E:1:c1947 «Obs! 18. november! 1947». 1 notatbok. Egenhendig. Mest utkast til dikt og gjendiktninger, noen trykt i Eskapader, 1948.
E:1:d1960 1 spiralhefte datert 1960. Flere diktutkast i midten av heftet, men her også salgsoppgaver, gjendiktning, riksmålsnotater m.m.
E:1:e1966 «Skyros 1966». 1 spiralhefte. Egenhendig. Mest utkast til dikt trykt i Skyros, Egerhavet, 1967. Her også opptegnelser om spillesystemer.
E:1:f1968 «Lyrikksommeren 1968». 1 spiralhefte. Egenhendig. Mest utkast til dikt trykt i Det finnes ennu seil, 1968. Her også notater til Spillet i mitt liv, trykt 1968.
E:1:g1968 «Dikt og Kipling-gjendiktninger under Nord Norge-tur 1968». 1 spiralhefte. Egenhendig. Kipling-gjendiktningene er trykt i serien Verdenslyrikkens mestere : Rudyard Kipling, bind 9, 1969.
E:2Notater og arbeidsmanuskripter til (hovedsakelig trykte) dikt/diktsamlinger eller fragmenter av slike. Her også noen gjendiktninger.
E:2:a1939 «Dikt fra ‘Leende jord’ (1939)». Maskinskrevet med egenhendig foliering. 38 blad. Her for det meste utrykte dikt. Tittelen minner om debutsamlingen Syngende jord, 1940. URN:NBN:no-nb_digimanus_251710
E:2:b«Andrés dikt». 4 enkeltdikt: «Syndefall» (trykt i Syngende jord, 1940); «Erich Kästner: Hamlets ånd» (trykt i Dagbladet, 6. jan. 1951); «Solferino»; «Henrik Ibsen» (trykt i En jeger og hans hund, 1958). Maskinskrevet. 15 blad.
E:2:c1939 «Kladd til ‘Syndefall’ og ‘Bønnen’». Egenhendig. 4 dobbeltblad. Syndefall er trykt i Syngende jord, 1940 og Bønnen i Fakkeltog, 1942. URN:NBN:no-nb_digimanus_251713
E:2:d1944 3 rimbrev. Lå samlet. 1) NN: «Rimbrev til Den rike yngling», sept. 1944; 2) Bjerke: «Rimbrev til den gode hyrde. Svar på rimbrev til ‘Den rike yngling’»; 3) NN: «Rimbrev til Det tapte får. (Svar på rimbrev til Den gode hyrde)», okt. 1944. Rimbrev til den gode hyrde er trykt i Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt, 2001. Maskinskrevet. Fotokopier med håndskrevne påskrifter. 10 blad.
E:2:e1944 «Regnbuen. Første versjon 1944». Maskinskrevet med egenhendig påskrift. 4 folierte blad. Trykt i Regnbuen, 1946. URN:NBN:no-nb_digimanus_251715
E:2:fUlike fragmenter og utkast. Bl.a. utkast til Kjærringa mot strømmen (trykt i Prinsessen spinner i berget, 1953) og Skriften (trykt i En skrift er rundt oss, 1966). Egenhendig. 11 blad.
E:2:g1960 [Dukkehuset]. Utkast kalt «ønskelisten». Ca. 1960. Egenhendig. 1 blad. Trykt i Tirrili, 1971.
E:2:hEnkeltdikt. Lå samlet. Ordnet kronologisk etter diktsamlingenes utgivelsesår, der ikke annet er angitt. Noen udatert og antatt upublisert. Maskinskrevet med egenhendige påskrifter. Her også: «Fredens hemmelighet. En vise», skrevet samman med Carl Keilhau [før 1957]; «To sanger» til filmen Himmel og hav. Stompa til sjøs, (1967; Johan Herman Wessel: «Kleine Gedichte und Grabschriften» og en kladd til gjendiktningen av Johann Wolfgang von Goethe: «Gretchens Gebet», Faust I. Flere av diktene er trykt i Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt, 2001. 81 blad.
E:2:i1974-1980 «Nye dikt». 6 enkeltdikt: «Sonetter til Purpurnæse-ordenes 100-årsjubileum» (framført 7. des. 1974); «Sten mot ruten: dikt i natten» (trykt i Dagbladet 19. juni 1976); «Tilbud»; «Pedagogiske huske-rim» (1979?); «Enstavelsesordenes inntogsmarsj: Et metrisk eksperiment»; «Tanke, tenkt foran et bokhandlervindu i Bogstadveien en septemberdag i 1980 – dedisert til veiens venn: Rolf Kirkvaag» (20. sept. 1980). Maskinskrevet med egenhendige påskrifter. 23 blad.
E:3Notater og utkast til (antatt) upubliserte dikt/diktsamlinger eller fragmenter av slike.
E:3:a«Et par ble de aldri» og «Straks». Udatert. Egenhendig. Fotokopier. 3 blad.
E:3:b«Leilighetsvers og -tekster». Udatert. 2 blad.
E:3:c1942.01.17 «Bryllupsvise til brudeparet Jørstad 17-1-42». Maskinskrevet med egenhendig underskrift (initialer). 1 blad.
E:3:d1942 «Sonett til Arne Coward». Datert 1942. Her også Bjerkes engelske gjendiktning, 1980 [?]. 2 blad. Se også Ms.fol. 4261:A, brev til Jackie M. 20. juni 1980.
E:3:eSkjemtevers I-XI. [Før 1954?]. Dikt og ideer til dikt. Maskinskrevet med egenhendige rettelser. 5 folierte blad.
E:3:f1981 «Sommerdikt til Gerd» og diktkladd. Datert juli-aug. 1981. Egenhendig. 4 blad. Brevkonsept i annen hånd på baksiden.
E:3:g«Vers-improvisasjoner» og diverse andre papirer samlet i en konvolutt med Bjerkes egenhendig påskrift. Heriblant «Eggedikt-påsken 1958». Egenhendig og maskinskrevet. 16 blad. Dessuten en tørket sjøhest (ca. 4 cm lang) som lå i samme konvolutt.
E:3:h1966 «Jeg ligger drukken ved en strand på Skyros». 1966? Diktfragment [?]. Egenhendig. 1 blad.
E:3:i1981.08.05 «Depresjon på Nesodden (Sunnås sykehus 5. august 1981)». Egenhendig. Fotokopi. 1 blad.
E:3:j1936-1938 4 upubliserte diktsamlinger: 1) «Vårstrofer», 1936; 2) «Tendte fakler», 1936; 3) «Poetiske orgier», 1936; 4) «Gnister og grus», 1936-38. Fotokopier.
E:4Andre papirer vedr. Bjerkes dikt.
E:4:a«Opplesnings-program. Aulaen 2. desember 1947» og «Timing av dikt til opplesningsprogram». 1 maskinskrevet hefte + udaterte egenhendige notater. 2 blad.
E:4:b«Ny diktsamling pr. 29/6-49» [Den hemmelige sommer, 1953] og «Oppslag til nye dikt», udatert. Maskinskrevet med egenhendige rettelser. 5 blad.
E:4:c1959 «Vers på kanten». Tittelblad og innholdsfortegnelse til ny diktsamling [?]. Maskinskrevet. 2 blad.
E:4:dInnholdsfortegnelse over utvalgte dikt fra diktsamlingene utgitt 1940-68. Maskinskrevet med egenhendige påskrifter. 4 blad.
E:4:eTrykte innholdslister til Bjerkes diktsamlinger. Fotokopier. 30 blad.
E:4:f«Musikk til mine dikt». Forskjellige notater, lister over komponister og grammofonselskaper m.m. Egenhendig. 12 blad.
E:4:g«Komposisjoner til mine dikt». Her et (antatt) egenhendig notemanuskript av Bjerke til diktet «En mann og hans pus» i tillegg til flere håndskrevne og trykte noter/notehefter med melodier av andre til Bjerkes dikt, noen av dem med følgebrev (enkelte registrert) til André eller Gerd Bjerke.
E:4:gFranklin, Ronald til André Bjerke 1985.04.30
E:4:gKvam, Oddvar Schirmer til André Bjerke 1980.11.19
E:4:gTveit, Sigvald til André Bjerke 1977.02.04

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.