Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 G: Skjønnlitterær prosa (ikke kriminallitteratur)

Her finnes det også prosa, drama og lyrikk med mer, skrevet av Bjerke som barn og ungdom.

G:1Papirer fra tidlig barndom og ungdom. Her også en del papirer av Bjerke holdt samlet som «Souvenirs fra barndom og ungdom». Se også Ms.fol. 4261:C:20. Egenhendig hvis ikke annet er sagt.
G:1:a1926 «Ernas-bok». Fortelling(er). Ca. 1926. 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_252670
G:1:b1926 «Ernas Skibskey». Fortelling. Ca. 1926. 1 bind. URN:NBN:no-nb_digimanus_252671
G:1:cErnas-historier. Udatert. 3 hefter. URN:NBN:no-nb_digimanus_252672
G:1:d«Professor Tenkesen». Fragment av et skuespill. Udatert. 7 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252673
G:1:eFragment av en fortelling (?). Udatert. 2 dobbeltblad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252674
G:1:f«2. kapittel. Spøkeri». Fragment. Udatert. 1 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252675
G:1:g«Den hvite ånd» og andre fragmenter, først og fremst til skuespill. Udatert. 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_252677
G:1:h«Midti mellem liv og død». «Historiske billeder». Udatert. 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_252678
G:1:i«Novellebok». Udatert. 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_252679
G:1:jKladdebok med tegninger og tekster. Udatert, ca. 1924. URN:NBN:no-nb_digimanus_252680
G:1:k«I dødens favn I». Fortelling(er). Udatert. 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_252681
G:1:l4 miniatyr-kladdebøker med fortellinger, skuespill, viser, tegninger m.m. Udatert. I enkelte kladdebøker også senere notater (ca. 1955). URN:NBN:no-nb_digimanus_252682
G:1:m4 kladdebøker med noveller, dikt og bokfortegnelser. Udatert. URN:NBN:no-nb_digimanus_252683
G:1:n«Svip, Svuo og Dummepeter». Program til skuespill. Udatert. Her også lapp med dikt (Bjerke?): «En suffleur på et teater». 3 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252684
G:1:o1933-1934 «De tre helter». Fortelling(er). 2 hefter. Heftet nummer 2 inneholder flere karikaturtegninger, bl.a. «Selvportrett» og «moderne kvinne». URN:NBN:no-nb_digimanus_252685
G:1:p1936 «Kjempernes kjempe». Diktdrama. 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_252686
G:1:q«Ogsaa et spøkelse». Fortelling. Udatert. 1 blad. Maskinskrevet med egenhendig underskrift. URN:NBN:no-nb_digimanus_252687.
G:1:r1924 2 juledikt. 4 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252688
G:1:s1893-1926 Almanakk og minnebok for Emmy Bjerke med egenhendige fortellinger og tegninger av André Bjerke. Fotokopier. 35 blad.
G:1:t1928-1929 «Aviser (1928-29)». 8 aviser + «Diplom». URN:NBN:no-nb_digimanus_252690. To av avisene, «Ukemagasinet Nr. 1 Latterfuldt» og 1 «Romaner og morskap»-eksemplar, er senere tilvekst (2018) og foreløpig ikke digitalt tilgjengelig.
G:1:u3 udaterte dikt fra ungdomstiden. 1. «Viser II. ‘Dagen derpå’». Av Bjerke, eller avskrift? 1 blad; 2. «Masken». 1 blad; 3. «Bær din fakkel». 2 blad, usikkert om hører sammen. URN:NBN:no-nb_digimanus_252691
G:1:v1936 1 hefte med notater til egne kabaret-, teater-, film-, radioforestillinger m.m. URN:NBN:no-nb_digimanus_252692
G:21938-1939 «Skisser til et skuespill og en roman». Datert 1938-39. Mest skisser til romanen. 1 dobbeltblad + 7 blad.
G:3Terskelens vokter. Brev til en lege. Essay, planlagt som roman. Trykt i Arken, nr. 3, 1987 og i På sporet av en virkelighet : festskrift til Karl Brodersen, 1997.
G:3:a1943 «Romanens innhold». Datert 1943. Maskinskrevet med noen få egenhendige tilføyelser. 3 blad.
G:3:b1946 «Terskelens vokter. Brev til en lege». «Oslo, 1946». Egenhendig. påskrift: «(Første utforming: sommeren og høsten 1944)». Maskinskrevet med enkelte egenhendige rettelser. Tittelblad + 43 folierte blad. Lå opprinnelig sammen med Ms.fol. 4261:C:18.
G:41944 «Fabelen om Gry og Gruble». Datert 1944. Maskinskrevet med noen egenhendige rettelser. 11 folierte blad. Trykt 1948.
G:51952 «Invitasjon til livets fest». Novelle. [1952]. Maskinskrevet med egenhendig underskrift. 7 folierte blad. Trykt i Tryllestaven : syv historier om noe bortenfor, 1961.
G:6«Mannen som drømte». 1953 eller tidligere. Mulig forarbeid til novellen Tryllestaven trykt i Tryllestaven : syv historier om noe bortenfor, 1961. 1 notatbok + 3 maskinskrevne folierte blad. I notatboken også noen diktutkast.
G:71953 «’En dikter blir til’». Synopsis (m.m.) til en planlagt roman. [1953]. Maskinskrevet. 4 + 4 blad.
G:8Enhjørningen. Roman, 1963. Ifølge Bjerkes arbeidsplaner er romanen basert på manuskriptet til filmen Klokker i måneskinn (1964). Forarbeidene til filmmanuskriptet er følgelig eldre enn 1963. Klokker i måneskinn er også tittelen på den siste fortellingen i Enhjørningen. Se også Ms.fol. 4261:O:8.
G:8:a1963 «Enhjørningen». Datert 1963. Maskinskrevet med egenhendige rettelser. 4 ufolierte blad + blad 1-11, 11B, 12-79, 79B, 80-139, 140-153, 153B, 154-172, 172B, 173-201, 202-209. Foran hvert kapittel et ufoliert blad. 221 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252703
G:8:b«Rettelser i ‘Enhjørningen’ (2. opplag)». [1969]. Maskinskrevet. 2 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_252704
G:9Fortellinger ved peisen, 1980. Innholdsfortegnelse. Maskinskrevet. 1 blad.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.