Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 J: Litteraturanmeldelser

Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Se også Ms.fol. 4261:W:1.

J:11955 Brekke, Paal: Modernistisk lyrikk fra 8 land, 1955. «Modernistisk lyrikk». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 7. des. 1955.
J:21955 [Brinchmann, Alex] Roy Roberts: Elevatorsjakten, 1955. «Farvel til kriminalromanen». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 2 blad. Trykt i Verdens Gang 16. des. 1955.
J:31952 [Carling, Bjørn] Erik Vendel: Tornerose er våken i natt, 1952. «Peik forteller eventyr». Med noen få egenhendige rettelser. 4 folierte blad. Trykt i Aftenposten 23. sept. 1952.
J:41954 Christie, Erling: Drøm om havet, 1954. «Den modernistiske lyriker». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 5 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 9. okt. 1954.
J:51952 Haave, Kristoffer: Herman Wildenvey : poeten, kunstneren, 1952. «Skolestil om Askeladden». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Aftenposten 21. nov. 1952.
J:61951 Heiberg, Gunnar: Hugg og stikk : artikler i utvalg, 1951. «Han reiste seg uten å ta seg for …». Med egenhendige rettelser, kommentarer og tilføyelser. 7 blad, foliert 117-123. Trykt med tittelen Gunnar Heibergs artikler i Ordet, årg. 2, nr. 9, 1951.
J:71955 Hoel, Sigurd: Tanker om norsk diktning, 1955. «Kritikeren Sigurd Hoel». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 8. des. 1955.
J:81955 Hoel, Sigurd: Ved foten av Babels tårn, 1956. «Ønsket som ble oppfylt». Med egenhendige tilføyelser. 8 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 22. des. 1955.
J:91955 Koestler, Arthur: I kjempeøglens fotefar, 1955. «Koestlers farvel til våpnene». Med noen få egenhendige tilføyelser. 5 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 22. des. 1955.
J:101951 Larsen, Alf: Ved Johannes V. Jensens død, 1951. «Det høyere svartsyn». Trykt i Spektrum, årg. 6, nr. 4, 1951.
J:10:aDisposisjon. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og påskrifter. 5 folierte blad.
J:10:b«Det høyere svartsyn». Med egenhendige rettelser og strykninger. 17 blad, foliert 151-167.
J:111955 Møller, Ingeborg: Fra gullalderen i nordisk diktning, 1955. «På gullgrunn». Med noen få egenhendige tilføyelser. 4 blad, foliert 80-83. Trykt i Verdens Gang 16. des. 1955.
J:121954 Reiss-Andersen, Gunnar: Det smilende alvor : essays, 1954. «Poetisk prosa». Med egenhendige rettelser. 3 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 21. des. 1954.
J:131952 Schjelderup, Thorleif: Du skulle forføres : Noen tanker om frihet, 1952. «En menneskestemme» og «Et godt hopp». Med egenhendige rettelser. 3 + 6 folierte blad. Trykt i Ordet, årg. 3, nr. 10, 1952 og i Aftenposten 25. nov. 1952.
J:141955 Solumsmoen, Odd: Hjem, kjære hjem, 1955. «Sår barndom». 2 blad. Trykt i Verdens Gang 8. des. 1955.
J:151954 Stai, Arne: Norsk kultur- og moraldebatt i 1930-årene, 1954. «Sankt Georg og dragen». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 8 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 7. sept. 1954.
J:161955 Stai, Arne: Sigurd Hoel, 1955. «Overflødig». Med egenhendige rettelser. 4 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 25. okt. 1955.
J:171955 Sverdrup, Harald: Syngende natt, 1955. «Ikke ennå». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 4 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 26. okt. 1955.
J:181952 Takvam, Marie: Dåp under sju stjerner : dikt, 1952. «Lyrisk debut». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 5 folierte blad. Trykt i Aftenposten 7. nov. 1952.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.