Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 K: Avis– og tidsskriftartikler (ikke litteraturanmeldelser)

Kronologisk ordnet. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Vedrørende fargelære, se Ms.fol. 4261:M.

K:1«Disposisjon til artikkel om Georges Abel: ‘Skikk og bruk i dagligtalen. Riksmål’». [1962?]. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og kommentarer. 6 folierte blad.
K:21944 «Om litteraturforskning. (Av forordet)». Datert 1944. 3 blad. Muligens trykt med tittelen Litt om Dansk humor : notater til en Johannes V. Jensen studie i Ungdom, nr. 1, juli 1945.
K:31950 «En elsker i verden. Til Einar Skjæraasens 50årsdag». Datert 1950. Med egenhendige kommentarer. 5 blad, foliert 112-116. Trykt i Aftenposten 22. juli 1950.
K:4Nyanser og stil. Disposisjon. 3 folierte blad. Trykt i Ordet, årg. 2, nr. 3, 1951.
K:5Om billedbruk i sproget. Disposisjon. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Ordet, årg. 2, nr. 8, 1951.
K:6Deterministens tankeknep. Disposisjon. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 5 folierte blad. Trykt med tittelen Kaniner i en flosshatt eller Deterministens tankeknep i Spektrum, årg. 7, nr. 4, 1952.
K:7«Det Lille Ord: Det skjulte dikter-Norge». April/mai 1952? Med egenhendige rettelser. 4 folierte blad. Kommentar til et intervju Sigurd Hoel ga i Verdens Gang 26. april 1952. Trykt i Ordet, nr. 5, 1952.
K:81952 «Frimodig ytring om pornografi». Datert 1952. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og kommentarer. 7 blad, foliert 135-141. Trykt i Verdens Gang 5. juli 1952.
K:9Erindringer om fremtiden. Notater. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og kommentarer. 9 folierte blad. Trykt i Spektrum, årg. 8, nr. 3-4, 1953.
K:10«Disposisjon til annen del av artiklen ‘Et sinnbilde på livet’». Med egenhendige tilføyelser og kommentarer. 4 folierte blad. Trykt med tittelen Tanker over et sjakkbrett i Spektrum, årg. 8, nr. 6, 1953.
K:11Johannes V. Jensen, en ufrivillig goethianist. Disposisjon. 3 folierte blad. Trykt med tittelen Fuglen i fiksérbildet : Johannes V. Jensen og utviklingslæren i Spektrum, årg. 9, nr. 5, 1954.
K:12«Det lille ord Spiritistisk lesebok». Med egenhendige tilføyelser. 3 folierte blad. Tilsvarer sannsynligvis artikkelen Det spøker for Bergersen, trykt i Verdens Gang 29. sept. 1954.
K:13«Kort kursus i litteraturkritikk. Svar til Paal Brekke». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 6 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 16. okt. 1954.
K:14«Modernisten Mussolini». 1955 eller senere. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og kommentarer. 5 folierte blad, foliert 6-10. Upublisert?
K:15Natur og kunst. Disposisjon. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 5 folierte blad. Trykt i Horisont, årg. 1, nr. 4, 1955.
K:16«Kampen mellom kirke og kjettere i naturvidenskapen. Noen bilder fra utviklingslærens historie». Disposisjon. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 5 folierte blad. Trykt i Horisont, årg. 2, nr. 1, jan. 1956.
K:17«Godt råd til Odd Solumsmoen». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Arbeiderbladet 30. nov. 1956.
K:18«Tredje runde. Svar til tredje sekundant». Ca. febr./mars 1957. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og underskrift. 3 folierte blad. Svar til Bernhard Getz i forbindelse med Getz’ kritikk av Bjerkes artikkel Gongong for tredje runde 1 og 2 om Johan Torgersen: Mennesket: vidunder- og problembarn i livets historie (1956) i Morgenbladet 26. og 28. jan. 1957. Upublisert?
K:19«Fra kulturfronten. Det brennbare tema». Med egenhendige rettelser, tilføyelser, kommentarer og underskrift. 10 folierte blad. Trykt i Horisont, årg. 3, nr. 2/3, 1957.
K:20«Køpenickiade-forsøket i Morgenbladet høsten 1957». Sammen med Odd Eidem og Carl Keilhau. Forskjellige papirer. Med egenhendige [og andres?] rettelser og underskrift. 17 folierte blad. Her også 2 brevutkast til Morgenbladet (registrert).
K:20Bjerke, André til Morgenbladet 1957.10.30 Underskrevet «Folke Lindgren». 3 brevkonsept, hvorav det ene datert. Ligger sammen med papirer til «Køpenickiade-forsøket i Morgenbladet…».
K:21«Det Lille Ord Talesprog på Stortingets grunn». Etter 1958. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 4 folierte blad.
K:22Om talesprog, kultursprog – og My Fair Lady. Disposisjon. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Ordet, årg. 10, nr. 10, 1959.
K:23«Fordreiet verdenshistorie». Med egenhendige strykninger. 4 folierte blad. Trykt i Morgenbladet 30. aug. 1960.
K:24«Disposisjon til resten av Rilke-artikkelen». 3 folierte blad. Trykt med tittelen Rainer Maria Rilke i Ordet, årg. 15, nr. 6, 1964.
K:25Arnulf Øverland vårt sprogs konservator og fornyer. II. Disposisjon. Med egenhendige rettelser. 2 blad. Trykt i Ordet, årg. 15, nr. 10, 1964.
K:26«Da jeg var teaterdirektør». Med egenhendige tilføyelser og rettelser. 2 blad. Trykt i Steinerskolens julehefte Jul med barna 1966. Lå i en perm med Bjerkes egenhendige påskrift «Fragmenter til en selvbiografi», jf. Ms.fol. 4261:C:18.
K:27«Hermann Svenning». 1967? 1 blad. Svar til Iver Tore Svennings anmeldelse i Aftenposten 8. [april/juli 1967?] av Hermann Hesse: Alene : dikt i utvalg i gjendiktning av André Bjerke, 1967.
K:28«En pinlig affære». Svar til Espen Haavardsholm: Madrassen yngler i Vinduet, nr. 1, 1968. 1 blad.
K:29«Sleivespark? Et svar på E[iliv] E[ide]: ‘En norsk Museet’». 2 blad. Trykt i Bergens Tidende 18. febr. 1971.
K:301971 «Ytring om overtro». Datert 1971. 1 blad. Trykt i Dagbladet 26. nov. 1971.
K:311973 «Et nedrig sitat?». 1973 eller senere. Med egenhendige tilføyelser. 2 blad. Upublisert?
K:32«Et forsvar for dikterisk form. Første artikkel: Rim- og tonelag. 165 bomskudd av Kjell Olaf Jensen». Med egenhendige rettelser, strykninger og kommentarer. 7 folierte blad. Trykt i Morgenbladet 17. april 1974.
K:33«Et forsvar for dikterisk form. Annen artikkel: Rim- og rytmebrudd? 47 bomskudd av Kjell Olaf Jensen». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 6 folierte blad. Trykt i Morgenbladet 18. april 1974.
K:34«Hva med et hvitt flagg, Jensen?». Med noen få egenhendige rettelser. 6 folierte blad. Trykt i Morgenbladet 2. mai 1974.
K:35«Om å temme troll». Med noen få egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 14. april 1975.
K:361978 «Ustvedt, Øverland og vannstoffbomben». Datert 1978. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 4 folierte blad. Trykt i Verdens Gang 14. okt. 1978.
K:37Den siste landstryker. Om kunstneren Hans Christian Aarhus. 2 eksemplarer med samme egenhendige rettelser, men med forskjellige titler: 1) «På stora landsvägen. Forsøk på portrett av en nylig død venn”; 2) tittelen fra 1) er strøket og erstattet med «Den siste landstryker». Hvert eksemplar på 9 folierte blad. Trykt i Dagbladet 1. mars 1980.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.