Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 L: Diverse sakprosa. Notater, forarbeider til bøker m.m

Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Jamfør Ms.fol. 4261:K. Vedrørende fargelære, se Ms.fol. 4261:M. Vedrørende Grenseland – fem år efter, 1977, se Ms.fol. 4261:O:12.

L:1«Lingvistisk ordbok». Udatert. 1 notatbok med få beskrevne sider. Egenhendig.
L:2«En undersøkelse: I og eder i norsk poesi efter 1930». Udatert. Egenhendig. 1 blad.
L:3«Eventyr kommentert av det norske åndsliv». Referat. Udatert. Med egenhendig underskrift. 3 folierte blad.
L:4«En Shakespeare-nøtt». Udatert. Med noen få egenhendige rettelser og tilføyelser. 4 folierte blad. Gjengivelse av leser- og svarbrev i forbindelse med et innlegg av Bjerke i Ordet, nr. 8, ukjent år.
L:5André Bjerkes ABC, 1959. Forskjellige papirer: 1) «ABC-en. Komposisjon», udatert, med egenhendige rettelser, 2 blad; 2) egenhendige notater, 5 blad; 3) 2 avisutklipp; 4) 2 brev (uregistrert) til Bjerke og Odd Eidem vedrørende ABCen; 5) 2 avskrifter av brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet 15. juli 1960 (registrert). Her også notat/bokanmeldelse [?] av Maisen Mayer.
L:5Kirke- og undervisningsdepartementet, til André Bjerke 1960.07.15 2 avskrifter.
L:6Notat om bakgrunnen for Oscar Wilde’s: [The Ballade of Reading Goal] «Balladen om Reading Fengsel». Udatert. 2 blad. Den norske oversettelsen av Bjerke ble trykt første gang i 1950 i De profundis og Balladen om Reading Fengsel. De profundis i Ejlert Bjerkes oversettelse. Se også Ms.fol. 4261:C:2.
L:71953 Vedrørende Norsk uttaleordbok-spalten i Dagbladet høsten 1953. 4 blad med egenhendige notater. Dessuten 1 avisutklipp.
L:8Vedrørende bokutgivelser om riksmålet og riksmålets utvikling. Til dels publisert i Ordet, bl.a. i språkspalten Hva er godt riksmål? Sistnevnte ble til bok med samme tittel i 1962 (revidert 1967). Se også L:1.
L:8:a1961 «Materiale til stilistikken». Datert 1961. 1 notatbok. Egenhendig. forarbeider til Hva er godt riksmål?
L:8:b1961 «Materiale til artikkelserie om riksmålets utvikling og rettskrivningsreformene (det historiske argument)». Ca. medio 1961. 1 spiralhefte. Egenhendig. Trykt i Ordet, årg. 12, nr. 7, 1961 med tittelen Det historiske argument. Planlagt som del av bokutgivelse med tittelen Riksmålets utvikling.
L:8:c«Det sosiale argument» og «Det historiske argument». Notater og utkast til artikkelserie og bok. Med egenhendige påskrifter. 28 blad.
L:8:d«Det historiske argument». Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 3 folierte blad.
L:8:e«Bøker hos Riksmålsforbundet (Utgitt – eller planlagt – i Per Glads regi – siden 1962)». Påskrift på konvolutt. Diverse egenhendige og maskinskrevne notater, småtrykk, avregninger. 10 blad.
L:8:fBjerke (red.): Riksmålsordliste, 1963.
L:8:f:1:«Disposisjon til ‘Innledning’». Med egenhendige kommentarer, rettelser og tilføyelser. 4 folierte blad.
L:8:f:2:«Materiale til riksmålsordlistens fjerde utgave». 1962. Med egenhendige påskrifter. 82 blad.
L:8:f:3:1962-1964 Vedrørende normering. Ca. 1962-64. Ordlister, korrekturer, kommentarer/kommentarbrev. Her også enkelte brev (delvis registrert). Bjerkes egen ordning. Med egenhendige og andres påskrifter. 40 blad.
L:8:f:3:5Bergesen, Ole til André Bjerke 1963.06.05
L:8:f:3:4Hjort, Johan B. til André Bjerke 1963.04.19
L:8:f:3:1Korshavn, Leif til André Bjerke 1963.01.21
L:8:f:3:2Korshavn, Leif til André Bjerke 1963.04.29
L:8:f:3:3Munthe-Kaas, Otto til Riksmålsforbundet 1959.03.09
L:91962 Vedrørende planlagt leksikon om språksaken, med arbeidstittel «Vårt sprog». Ca. 1962. 1 blad med egenhendige notater. Dessuten liste over oppslagsord fra A-F. Her også informasjonsbrev om prosjektet fra Riksmålsforbundets sekretariat til Centralstyret og Rådets medlemmer 20. nov. 1962.
L:10Vedrørende tippesystemer.
L:10:a1967 Disposisjoner og notater til en bok om tippesystemer. Ca. 1967. Med egenhendige påskrifter. 9 blad.
L:10:b1967-1968 «Minne tippeerfaringer». Ca. 1967-68. 1 bind. Egenhendig.
L:11Vedrørende sjakk. Se også Oslo Schakselskaps arkiv.
L:11:aVedrørende Spillet i mitt liv: en amatør ved sjakkbrettet, 1968. Lå samlet i en perm med Bjerkes egenhendige påskrift «Mine sjakkpartier. Med kommentar». Udatert. 46 folierte blad. Se også Ms.fol. 4261:B brev fra Rolf Thunold og Morten Trolldalen.
L:11:b«Supplementer til nyutgave av ‘Spillet i mitt liv’». Udatert. Med egenhendige notater. 21 blad. Her også anmeldelser av førsteutgaven av Spillet i mitt liv m.m. Ny utvidet og revidert utgave av boken kom i 1975.
L:11:c1954-1980 «Materiale til boken om Evansgambit». Dateringer 1954-80, mens arbeidet rundt en bokutgivelse startet ifølge arbeidsplanene rundt 1976 (jf. Ms.fol. 4261:D). En del papirer samlet i konvolutt med Bjerkes egenhendige påskrift «Variant-analyser i Evansgambit». Ikke publisert. 42 blad + 1 avisutklipp. Noe er egenhendig.
L:11:dForskjellige papirer vedrørende sjakkpartier. Delvis datert 1978. Med egenhendige notater. 11 blad.
L:11:e«Sjakklitteratur, innkjøpt av André Bjerke». 1975. 1 blad.
L:121976 Bakvendte bøker. Påtenkt antologi. Forslag til utvalg fra Den bakvendte boken (1949), Den bakvendte familieboken, ved tre av dem (1951) og Den bakvendte familieboken, ved to av dem (1955). [1976?]. Med egenhendige tilføyelser. 4 folierte blad.
L:13Versekunsten : rytme og rim, 1980. Boken er en sterkt omarbeidet og utvidet utgave av Rim og rytme : en liten verselære, 1956. Ifølge Bjerkes notater var det opprinnelig planlagt: 1) Versekunsten I: Rytme og rim; 2) Versekunsten II: Metriske mønstre og 3) Versekunsten III: Poetiske virkemidler.
L:13:a1979-1980 «Notater til ‘Versekunsten’ I-III». 3 forelesningshefter. 1980. Egenhendig. Hefte I inneholder også utkast til brev, artikler og noen arbeidsplaner, datert 1979.
L:13:b1980 Materiale til Versekunsten II. Utkast, kladd, dikt m.m. Ca. 1980. 29 blad. Noe er egenhendig.
L:13:cDikt som illustrerer ulike rimtyper. Udatert. 4 blad. Usikkert om tilhører Versekunsten.
L:13:dKorrekturnotat. 1 blad.
L:141980 «Notater til Trygve Bulls ‘For å si det som det var -‘» og «Viktige data fra ‘Bull-perioden’ den norske sprogstrids historie». 1980 [?]. 3 blad.
L:15Vedrørende matematikk. Ca. 26 blad.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.