Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 M: Fargelære

Papirer som gjelder Bjerkes publikasjoner om Goethes fargelære og annet materiale vedrørende fargelære. Det foreligger også trykksaker om emnet. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.

M:1Nye bidrag til Goethes farvelære. 1. del: Goethe kontra Newton, Järna, 1961.
M:1:a1960 «Nye bidrag til Goethes farvelære. Første del: Goethe kontra Newton».
M:1:a1960.04 «Nye bidrag til Goethes farvelære. Første del: Goethe kontra Newton». Datert 1960. Fullt utskrevet tekst med ulike egenhendige tilføyelser, rettelser og strykninger. 117 blad: «Innledning» (datert april 1960), foliert I-IV, IVB, V-XXVI, så: 1-29, 29B, 30-52, 52A, 53-84. URN:NBN:no-nb_digimanus_300503
M:1:a1960.04 «Nye bidrag til Goethes farvelære. Første del: Goethe kontra Newton». Gjennomslagskopi med til dels andre egenhendige rettelser og tilføyelser. 117 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_300505
M:1:b«Farvelære». Utklippsbok med avisartikler om Nye bidrag til Goethes farvelære, 1. del. 1 bind. Se også Ms.fol. 4261:W.
M:2Nye bidrag til Goethes farvelære. 2. del. Papirer vedrørende en planlagt, men ikke gjennomført del 2. Arbeidet begynte rundt 1961 ifølge Bjerkes arbeidsplaner og korrespondanse.
M:2:a«Disposisjon til en ny bok om Goethes farvelære». Udatert. Med egenhendige tilføyelser. 3 folierte blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254529
M:2:b1962.03-1967 4 manuskripter av Bjerke foliert 13B-1-13B4. Ca. mars 1962-67: 1) «Disposisjon til en ny bok om Goethes farvelære», 3 folierte blad; 2) «Effekten av sort og hvitt i simultan- og suksessivkontraster», essay, med egenhendige rettelser, tilføyelser og strykninger. 21 folierte blad; 3) «Om måling av farvevalører – med spesielt henblikk på bestemmelse av sortinnholdet i en filterfarve», essay, med egenhendige rettelser, tilføyelser og strykninger. 17 folierte blad; 4) «Noen tanker om mørket», med egenhendige rettelser, tilføyelser og strykninger. 11 folierte blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254530
M:2:c1963.03-1967 «Om måling av farvevalører». Essay. Ca. mars 1963-67. Med enkelte egenhendige rettelser. 14 folierte blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254531
M:3Artikler om fargelære.
M:3:a«Polemikk En grensetvist i farvelæren». Udatert. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og kommentarer. 20 blad, foliert fra blad 1A. Trykt i Horisont, årg. 2, nr. 4/5, 1956. URN:NBN:no-nb_digimanus_254532
M:3:b1962-1975 Finnes mørket? 1) Disposisjon, egenhendig, 1976, 2 blad; 2) ulike kapittelutkast, ca. 1962-75, 61 blad. Finnes mørket? ble trykt i Ergo, årg. 7, nr. 3, 1976. Bygger på et kapittel i en planlagt større avhandling med samme tittel, som skulle inngå i Nye bidrag til Goethes farvelære, 2. og 3. del. URN:NBN:no-nb_digimanus_254533
M:4Foredrag om fargelære.
M:4:a1957 Nye bidrag til Goethes farvelære. 2 foredrag basert på lydbåndopptak: 1) 1957 [?], med egenhendige rettelser og kommentarer, 29 folierte blad; 2) Holdt i arbeidsgruppen «Farvesirkelen» 15. nov. 1957, med egenhendige rettelser og kommentarer. Her også trykksak. URN:NBN:no-nb_digimanus_254534
M:4:b1958-1962 Diverse foredrag om Goethes farvelære.
M:4:b:1:1958 «Fordragssyklus: Goethes Farvelære Ljungskile 1958». 1 hefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_267525
M:4:b:2:1962 «Goethes farvelære». 4 foredrag holdt i Oslogruppen av Antroposofisk Selskap 1., 8., 15. og 22. mai 1962. 62 blad. Med egenhendige rettelser, tilføyelser og kommentarer. Her også trykksak. URN:NBN:no-nb_digimanus_267526
M:4:c1973-1981 Finnes mørket? I-III. 3 foredrag holdt i Oslogruppen av Antroposofisk Selskap 16., 19. og 23. jan. 1973. 38 folierte blad. Med egenhendige rettelser, tilføyelser, kommentarer. Her også «To farvelæreforedrag: Finnes mørket? Presentasjon av fenomener» og 5 blad med diverse egenhendige notater. I tillegg «Kontrastenes hemmeligheter», disposisjon og forsøksliste til en bearbeidet versjon av foredragene, holdt i Norsk Farveforum 16. mars 1981. 8 blad. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. Her også flere dubletter/utkast av foredragene, usikkert om de hører innenfor samme foredragsforum. URN:NBN:no-nb_digimanus_254536
M:4:d1977 «Finnes mørket? Nyoppdagede farvekontraster». Disposisjon til foredrag holdt i Norsk Farveforum 25. april 1977. 5 blad. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. URN:NBN:no-nb_digimanus_254538
M:4:eNotater til foredrag holdt i Norsk Farveforum 14. mars 1978. Her også 3 dikt: 1) «Farvelæren» (trykt i En jeger og hans hund, 1958; 2) «Den store maler» (trykt i En skrift er rundt oss, 1966) og 3) «Farvene» (trykt i Det finnes ennu seil, 1968). Med egenhendig påskrift. 5 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254540
M:5TV-programmer om fargelære.
M:5:a1974.05 Rødt, hvitt og blått. Tema med variasjoner. Sendt 17. mai 1974. Kjøreplan og filmmanus (mangler s. 1). 8 blad. Her også et brev vedrørende programmet (registrert).
M:5:aTorsvik, Anne til André Bjerke 1974.05.14
M:5:b1978 En reise på regnbuen. Med Goethe som veiviser. 1978?
M:5:b:1:1976-1978 2 spiralhefter med egenhendige notater. I hefte kalt «Farvelære» også andre notater, arbeidsprogrammer m.m. URN:NBN:no-nb_digimanus_254546
M:5:b:2:Forskjellige papirer, bl.a. synopsis, billedsekvenser m.m. Noe er egenhendig. Ca. 85 blad.
M:5:c«Notater til Farvelæreprogrammer i TV». 6 blad. Egenhendig. URN:NBN:no-nb_digimanus_267530
M:6Annet materiale vedrørende fargelære. Hovedsaklig ordnet kronologisk, men en del materiale har kommet til senere og ligger derfor ikke i kronologisk rekkefølge (bl.a. M:6:q). Her også stigebilder-forsøk (tysk: Steigbildmethode), jf. M:6:d. M:6:l og m er overført fra Ubehandlet 253: Ejlert og Karin Bjerke: Arkiv.
M:6:a2 små tegneblokker med fargeplansjer og egenhendige forklaringer. Udatert. URN:NBN:no-nb_digimanus_254549
M:6:b«Farvetankebok». 1 hefte med fargeskisser og -tegninger. Udatert. URN:NBN:no-nb_digimanus_254552
M:6:c6 polaroidfotografier med opptak av fargeeksperimenter. Udatert. URN:NBN:no-nb_digimanus_254553
M:6:dStigebilder. 47 bilder + 1 lapp. URN:NBN:no-nb_digimanus_254565
M:6:e1958 «Referater fra ni møter i studiesirkelen for Goethes farvelære første halvår 1958». Med egenhendige påskrifter. 47 folierte blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254556
M:6:f1959-1964 Notater til farvelæren.
M:6:f:1:1959-1964 «Notater til farvelæren». Med egenhendige påskrifter og illustrasjoner. 86 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254559
M:6:f:2:1959-1964 «Notater til farvelæren I 1959-64». Kronologisk ordnet. Inneholder flere egenhendige notater. 93 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_296096
M:6:g1966-1967 Notater fra fargelæreforskningen i Hellas.
M:6:g:1:1966 «Notater fra mine farveforskninger i Hellas 1966». Nea Stira/Vouliagmeni. Med egenhendige påskrifter og illustrasjoner. 57 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_254560
M:6:g:2:1966-1967 «Notater fra mine farveforskninger i Hellas 1966*. *Tillegg og redaksjon 1967». Nea Stira/Vouliagmeni. Med egenhendige påskrifter og illustrasjoner. Gjennomslagskopi av Ms.fol. 4261:M:6:g:1 med noen avvikende påskrifter. 69 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_296093
M:6:g:3:1966 «Farvelære (Hellas 1966)». 1 spiralhefte. URN:NBN:no-nb_digimanus_296094
M:6:h1970-1974 «Farvelære-idéer» og «Idéer til farvelære-forsøk». 2 notatbøker. Udatert. Egenhendig. URN:NBN:no-nb_digimanus_254555
M:6:i1956-1979 Notater til (Goethes) farvelære. 4 notatbøker/-hefter nummerert I-IV. Egenhendig. Notatboken nummerert IV inneholder notater skrevet inn fra begge sider. URN:NBN:no-nb_digimanus_254557
M:6:j1976.04.30 «Farvelære: Forsøksprotokoll». 1 notatbok med én egenhendig innførsel datert 30. april 1976. URN:NBN:no-nb_digimanus_254563
M:6:k«Farvelæren» og «Farvelærearbeide». Notater. Sannsynligvis etter 1981.
M:6:k:1:«Farvelæren». 1 hefte. Sannsynligvis etter 1981. URN:NBN:no-nb_digimanus_300531
M:6:k:2:«Farvelærearbeide». 1 notatbok med fire bekrevne sider. Egenhendig. Sannsynligvis etter 1981. URN:NBN:no-nb_digimanus_300532
M:6:l«Dreieskiver til additiv farveblanding». 8 skiver. URN:NBN:no-nb_digimanus_264194
M:6:mDiverse notater m.m. vedrørende fargelære. Inneholder skrivebok fra Hellas-tiden, «Farvefiltre til kontrast-eksperimenter», «Diapositiver til kontrastforsøk» m.m. URN:NBN:no-nb_digimanus_264195
M:6:n1960-1982 Notater vedrørende optisk utstyr m.m. 26 blad. Egenhendig. URN:NBN:no-nb_digimanus_267534
M:6:o1958 Referater fra fargelæremøter hos André og Mette Bjerke. Håndskrevet (ved Mette Bjerke?). 12 blad. Her også 3 fotografier og diverse trykksaker. URN:NBN:no-nb_digimanus_267535
M:6:pPapirer vedrørende Norsk farveforum. Medlemskorrespondanse, brosjyrer m.m.
M:6:q«Notater til farvelæren». Udatert/1972-73. Artikler (bl.a. «Noen tanker om mørket», «Om måling av farvevalører…», «Effekten av sort og hvitt…»), notater, undervisningsopplegg til fargeproduksjonskurs i NRK 1972, notater til diverse foredrag m.m. En del dubletter. Her også brev til Carl Edelstam datert 29.12.1972 (registrert), se også M:7:a. Mange egenhendige notater og rettelser. 83 blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_276220
M:6:qBjerke, André til Carl Edelstam 1962.12.29 Se også M:7:a. URN:NBN:no-nb_digimanus_276226
M:7Korrespondanse vedrørende fargelære.
M:7:aBrev fra André Bjerke. Gjennomslagskopier.
M:7:aBjerke, André til Antroposofiska Sällskapet 1962.10.17
M:7:aBjerke, André til Lisel Bjørneboe 1960.07.28
M:7:aBjerke, André til Lisel Bjørneboe 1960.10.01
M:7:aBjerke, André til Lisel Bjørneboe 1960.10.23
M:7:aBjerke, André til Carl Edelstam 1962.12.29
M:7:aBjerke, André til Sidsel Hovland 1971.01.28
M:7:aBjerke, André til Arne Klingborg 1959.12.03
M:7:aBjerke, André til Arne Klingborg 1960.05.01
M:7:aBjerke, André til Arne Klingborg 1960.05.08
M:7:aBjerke, André til Arne Klingborg 1960.06.28
M:7:aBjerke, André til Arne Klingborg 1960.09.13
M:7:aBjerke, André til Arne Klingborg 1961.09.19
M:7:aBjerke, André til Ljunglöfs litografiska Aktiebolag 1961.10.15
M:7:aBjerke, André til Pehr Sällström 1967.03.13
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1960.10.22
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.03.18
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.03.28
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.04.24
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.06.30
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.08.07
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.09.19
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1961.11.11
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1962.01.21
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1962.03.19
M:7:aBjerke, André til Karl Axel Thelander 1963.08.14
M:7:aBjerke, André til Under dusken 1965.01.21
M:7:aBjerke, André til Fredrik Wildhagen 1970.11.16
M:7:aBjerke, André til ukjent 1961.06.20
M:7:aBjerke, André til ukjent 1961.01.23
M:7:bBrev til André Bjerke. Her også en anmeldelse/kommentar av Njål Hole.
M:7:bAnderssen, Andreas S. til André Bjerke 1980.03.09
M:7:bBeck, Ulrich til Kosmos Förlag 1971.06.08 Antatt avsender.
M:7:bBerner, Ivan til André Bjerke 1959.11.30
M:7:bBjørneboe, Lisel til André Bjerke 1960.08.23 Poststempelets dato. Postkort.
M:7:bBjørneboe, Lisel til André Bjerke 1960.09.26
M:7:bBjørneboe, Lisel til André Bjerke 1960.10.16
M:7:bBoeijsma, J. til André Bjerke 1968.01.13
M:7:bBorchert, Renke til André Bjerke 1965.01.21
M:7:bBuzzi, Willy til André Bjerke Udatert Etter 1958.
M:7:bCornelius, Peter til André Bjerke 1981.10.15 Vedlegg.
M:7:bCoward, Unni til André Bjerke 1968.09.05
M:7:bEdelstam, Carl til André Bjerke 1962.11.18
M:7:bEdelstam, Carl til André Bjerke 1962.12.14
M:7:bEdelstam, Carl til André Bjerke 1963.01.08
M:7:bFaussurier, André til André Bjerke 1976.12.09
M:7:bGeorg, Karl-Friedrich til André Bjerke 1970.03.08
M:7:bGoos, Poul til André Bjerke 1956.10.15 Vedlegg.
M:7:bGymnasiastsamfundet Fram til André Bjerke 1966.02.25 Ved Finn Aaserud.
M:7:bHansen, Oskar Borgman til André Bjerke 1961.02.06
M:7:bHansen, Oskar Borgman til André Bjerke 1961.02.28
M:7:bHartung, Alfred til André Bjerke 1975.01.01
M:7:bHartung, Alfred til André Bjerke 1975.01.17
M:7:bHartung, Alfred til André Bjerke 1975.02.12
M:7:bHartung, Alfred til André Bjerke 1975.05.27 Vedlegg.
M:7:bHartung, Alfred til André Bjerke 1975.12.23 Vedlegg.
M:7:bHartung, Alfred til André Bjerke 1976.03.20
M:7:bHaukland, Terje til André Bjerke 1965.01.01
M:7:bHegge, Hjalmar til André Bjerke 1960.05.02
M:7:bHohlenberg, Eli til André Bjerke 1976.07.20
M:7:bHoltsmark, Torger til André Bjerke 1959.01.14
M:7:bHoltsmark, Torger til André Bjerke 1969.06.22
M:7:bKalvø, Svenn til André Bjerke 1973.05.04
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1958 «En dikt til Bjerke med anledning av och som tack for färglärekursen». Lå opprinnelig sammen med M:10.
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1959.04.24 Et par av brevene er skrevet på vegner av Kosmos Förlag, Stockholm.
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1959.11.24
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1960.05.05
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1960.05.21
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1960.06.30
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1960.07.17
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1960.08.27
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1960.10.28
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1961.01.05
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1961.06.09
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1961.06.22
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1961.09
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1961.09.14
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1962.01.10
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1962.07.16
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1962.12.07 Vedlegg.
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1963.02.08
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1963.08.21
M:7:bKlingborg, Arne til André Bjerke 1970.02.18
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke Udatert «Torsdag kväll». Ca. okt-des. 1960.
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1960.10.27 Oftes ved Åke Kumlander. Se også brev fra Karl Axel Thelander.
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1963 Mellom mai og aug. 1963.
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1963.03.11
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1963.05.08
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1963.08.20
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1963.09.04
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1965.02.04
M:7:bKosmos Förlag til André Bjerke 1966.11.26 Vedlegg: Brev fra Algot Werin til Kosmos Förlag 12. nov. 1966.
M:7:bKosmos Förlag/Kumlander, Åke til André Bjerke 1963.12 Ligger sammen med brev fra Kosmos Förlag til Bjerke.
M:7:bLobeck, Fritz til André Bjerke 1964.01.09
M:7:bLobeck, Fritz til André Bjerke 1964.02.22
M:7:bNielsen, Else Margrethe til André Bjerke 1971.02.04
M:7:bNilsen, Arne Krohn til André Bjerke 1959.11.06
M:7:bOtt, Gerhard til André Bjerke 1963.09.09 «Sehr geehrter Herr Bjerke! Ihr Buch «Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre»…».
M:7:bOtt, Gerhard til André Bjerke 1963.09.09 «Sehr geehrter Herr Bjerke! Auch ich habe Ihre schönen Ausführungen…».
M:7:bOtt, Gerhard til André Bjerke 1963.10.09 Vedlegg.
M:7:bOtt, Gerhard til André Bjerke 1964.05 17.-18. mai. Datert «Pfingsten 1964». Opprinnelig vedlegg til brev fra Ott til Torger Holtsmark.
M:7:bOtt, Gerhard til André Bjerke 1973.06.29
M:7:bOtt, Gerhard til Torger Holtsmark 1964.05 Ligger sammen med brev fra Ott til Bjerke datert «Pfingsten 1964» (17.-18. mai).
M:7:bProskauer, Heinrich O. til André Bjerke 1963.08.09
M:7:bProskauer, Heinrich O. til André Bjerke 1970.03.11 Vedlegg.
M:7:bRealistforeningen. Universitetet i Oslo til André Bjerke 1959.01.07
M:7:bRomunde, Ir.R. van til André Bjerke 1965.06.04
M:7:bSchjelderup, Bodvar til André Bjerke 1977.02.01
M:7:bSocher, Lilli til André Bjerke 1965.01.20 Usikkert fornavn. Milli eller Lilli?
M:7:bSocher, Lilli til André Bjerke 1965.02.19
M:7:bSocher, Lilli til André Bjerke 1976.11.07 Følgebrev til Kosmos Förlag ligger ved.
M:7:bStudentersamfundet, Trondhjem til André Bjerke 1959.08.23
M:7:bStudentersamfundet, Trondhjem til André Bjerke 1959.09.12
M:7:bSällström, Pehr til André Bjerke 1967.05.05
M:7:bSällström, Pehr til André Bjerke 1967.06.01
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1960.10.11 Se også brev fra Kosmos Förlag til Bjerke.
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1960.10.25
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1960.11.03
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.03.10
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.03.24
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.03.26
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.04.19
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.05.06
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.07.06
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.08.04
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.08.17
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.10.18
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1961.11.06
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1962.01.30
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1962.03.12 Vedlegg: Verlag Freies Geistesleben GMBH til Thelander 9. mars 1962. Postkort.
M:7:bThelander, Karl Axel til André Bjerke 1962.04.25
M:7:bUnder dusken til André Bjerke 1966.03.10
M:7:bVerlag Freies Geistesleben GMBH til Karl Axel Thelander 1962.03.09 Postkort. Ligger som vedlegg til brev fra Thelander til Bjerke 12. mars 1962.
M:7:bVerlag Freies Geistesleben GMBH til Karl Axel Thelander 1962.11.09 Ligger sammen med brev fra Thelander til Bjerke.
M:7:bWaaler, Georg til André Bjerke 1978.06.12
M:7:bWennergren-Cappelen AS til André Bjerke 1972.03.07
M:7:bWerin, Algot til Kosmos Förlag 1966.11.12 Fotokopi. Ligger som vedlegg til brev fra Kosmos Förlag til Bjerke datert 26. nov. 1966.
M:7:bWiese, Franz til André Bjerke 1972.09.24
M:7:bWildhagen, Fredrik til André Bjerke 1970.11.07
M:7:bWillumsen, Urban til André Bjerke 1969.04 «Påsken 1969». 6.-7. april.
M:7:b1966 Njål Hole: «Optikk eller opakikk». Anmeldelse/kommentar.
M:8Bjerkes publikasjoner vedrørende fargelære. Fotokopier. Var samlet i en perm av Bjerke kalt «Finnes mørket? – Essays og notater om fargelæren». Inneholder 1) «En grensetvist i farvelæren» trykt i Horisont 1956; 2) «En ‘stjernestund’ i fysikkens historie” trykt i Horisont 1960; 3) «Den åpenbare hemmelighet» (innledning til boken Nye bidrag til Goethes farvelære) trykt i Horisont 1960. Dessuten en fotokopi av Nye bidrag til Goethes farvelære, Stockholm 1961.
M:9Bøker og andre trykksaker vedrørende fargelære. For det meste tyske, svenske, engelske og amerikanske publikasjoner. 3 esker med bøker, alfabetisk liste ligger øverst i eske 1. I tillegg 1 eske: Arnold Brass: Untersuchungen über das Licht und die Farben, Osterwieck/Harz 1906; 1 eske: Julius Hebing: Welt, Farbe und Mensch, Stuttgart, 1983. Dessuten 2 esker med andre trykksaker: «Fargelæreartikler I-IV» og diverse (eske 1), tidsskrifter og avisutklipp (eske 2).

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.