Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 O: Film og TV (NRK)

Papirene var samlet av Bjerke i permen med egenhendig påskrift «TV-programmer». Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. For NRK Radioteatret, se Ms.fol. 4261:H. Se også Ms.fol. 4261:M:6.

O:1«Sammendrag for film-synopsis til Bjørnsons ‘Fiskerjenten’». Udatert. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 17 folierte blad.
O:2«Film-synopsis til kriminalfarsen ‘Ikke gjør motstand!’». Sammen med Odd Eidem. Udatert. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 16 folierte blad.
O:3«Lampens ånd. En reklamefilm-spøk». Sammen med Carsten Byhring. Udatert. Gjennomslagskopi. 2 folierte. blad.
O:4Mord i måneskinn/Nøkkerosesjøen. Filmidé. Udatert.
O:4:a«Synopsis til Nøkkerosesjøen». Med egenhendige rettelser. 3 folierte blad.
O:4:b«Synopsis til Mord i måneskinn». Med egenhendige rettelser. 14 folierte blad.
O:4:cFragment av filmmanus.
O:5«Statsadvokatens historie». Fragment av filmanus [?]. Udatert. 13 folierte blad.
O:6«Film-synopsis (treatment) til ‘Tror du jeg spøker?’». Udatert. Med egenhendige rettelser, kommentarer og tilføyelser. Gjennomslagskopi. 19 folierte blad. Basert på spøkelseskomedien fra 1951, se også Ms.fol. 4261:H:5.
O:7«Film-synopsis til Bernhard Borges ‘De dødes tjern’». Udatert. 2 eksemplarer: 1) Med egenhendige rettelser og tilføyelser, 26 folierte blad; 2) 29 folierte blad. Basert på kriminalromanen fra 1942, filmatisert 1958.
O:8«Klokker i måneskinn (Fire historier om det skjulte menneske)». Film. 1964. Ifølge Bjerkes arbeidsplaner er romanen Enhjørningen, 1963, basert på filmmanuskriptet, dvs. forarbeidene til filmmanuskriptet er eldre enn 1963. Klokker i måneskinn er også tittelen på siste fortellingen i Enhjørningen. Se også Ms.fol. 4261:G:8.
O:8:a«Arbeidsbok: Klokker i måneskinn». 1 bind. Udatert. Egenhendig. Her også mange notater om sjakk, tippe-/spillsystemener. Se også Ms.fol. 4261:I:11. URN:NBN:no-nb_digimanus_255716
O:8:b«Treatment til filmen Klokker i måneskinn». Udatert. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 48 folierte blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_255718
O:8:c«Ad treatment til filmen ‘Klokker i måneskinn’». Udatert. 2 nærmest identiske eksampler med noe egenhendig påskrift. Det ene med egenhendig sluttkommentar: «(Skrevet i Kaare Bergstrøms navn!)». 3 folierte blad. Her også intervjuutdrag med Bjerke bl.a. om filmen. Med egenhendige rettelser, tilføyelser. 3 folierte blad. URN:NBN:no-nb_digimanus_255719
O:8:d«Dukken fra Alveland». Scenegangen. Udatert. Med egenhendige rettelser. 2 blad. Danner utgangspunkt for Direktørens fortelling i filmen og er tittel på fortellingen i romanen Enhjørningen fra 1963. Også trykt som novelle i Ordet nr. 2, 1963 som «Fragment av en roman».
O:8:e«Drømmedetektiven». Scenegangen. Udatert. Med egenhendige rettelser. 3 folierte blad. Danner utgangspunkt for radioreporterens fortelling i filmen og er tittel på fortellingen i romanen Enhjørningen fra 1963. URN:NBN:no-nb_digimanus_255721
O:9TAXI! TV-serie. 1968.
O:9:a«TAXI-konsepter». 1 spiralhefte. Udatert. Egenhendig. Her også utkast til Freia-sjokoladekopp-reklame.
O:9:b1968 Forskjellige forarbeider og synopsiser. Delvis datert 1968. Her synopsiser til: 1) «Det lukkede rom»; 2) «En pose reker»; 3) «Drømmefabrikken»; 4) «Jeg og Modigliani»; 5) «Knappestøperen»; 6) «Likvogn kommer om et øyeblikk» og 7) «Bitter mandel». Med egenhendige rettelser, kommentarer og tilføyelser. Mange fotokopier. Store deler sammen med Harald Tusberg. 144 blad. Her også møteprotokoll ved Harald Tusberg datert 9. jan. 1968. Fotokopi. Med unntak av «Jeg og Modigliani» utgitt som kriminalnoveller i novellesamlingen Onkel Oscar starter opp, 1969, og Onkel Oscar kjører videre, 1970.
O:101970 Hard poker. Kriminalgåten prod.nr. 61/67. TV-program. [1970]. Trykt som novelle i A-Magasinet Nr. 40 og 41, 10. og 17. okt. 1970.
O:10:a«Treatment». Udatert. Med egenhendige rettelser og kommentarer. 20 folierte blad.
O:10:bFilmmanus. Udatert. Med egenhendige notater. Her også kommentarer av Harald Tusberg. 27 folierte blad.
O:11Scene 213. Hadde først tittelen Døden foran kamera. TV-film. 1971?
O:11:a«Døden foran kamera». Idéoppslag til et kriminallystspill. Udatert. Med egenhendige rettelser og tilføyelser. 13 folierte blad.
O:11:bDøden foran kamera. Forskjellige papirer. Udatert. 8 blad.
O:11:c«Synopsis til kriminalfilmen Scene 213». Udatert. Med egenhendige rettelser. 31 blad, foliert 1-29. Her også et gjennomslagskopi-sett med noen avvikende egenhendige rettelser.
O:11:d«Scene 213». Filmmanus. 31 blad, foliert 1-29. 2 eksemplarer med til dels avvikende egenhendige rettelser.
O:12Streiftog i grenseland. TV-serie. 1971-72. Omarbeidet til bok sammen med Harald Tusberg med tittelen Grenseland – fem år efter, 1977. Papirene gjelder både TV-serien og boken.
O:12:a1947 «Notater til Streiftog i grenseland». 1 spiralhefte. Egenhendig.
O:12:bNotater, disposisjoner, artikkelutkast m.m. til TV-serien og boken. Også egenhendige. 85 blad. Lå samlet i en egen perm.
O:12:c«VI. Står det i stjernene?» Filmmanus [?] til sjette program i TV-serien. Med egenhendige rettelser. 6 folierte blad. Her også egenhendig huskelapp [?].
O:12:d1967 «Stoff til ‘Raritetsboken’». Papirer vedrørende TV-serien og boken. [Ca. 1967]. Med egenhendige kommentarer, rettelser. 6 blad.
O:12:e«Dokumentasjon om ønskekvisten». Sammendrag etter Einar Sigmund: Ønskekvisten og dens mysterium, 1947. Forarbeid til bokartikkel «Ønskekvisten». Med egenhendige rettelser. 3 blad.
O:12:f«Onkel Efraim og sexus-effekten. En historie fra uvirkeligheten». [1976?]. Med egenhendige rettelser. 15 folierte blad. Her også trykt illustrasjon. 1 blad. Fotokopi. Trykt som novelle i Nå nr. 38, 18. sept. 1976.
O:12:g1977 «Klubben for uløste gåter». Disposisjon for påtenkt første bokartikkel. Datert 1977. 2 blad. Her også «Klubben for uløste gåter. Noen notater fra klubbens protokll». Stoffsamling. Med egenhendige rettelser og kommentarer. 4 folierte blad.
O:12:hUregistrerte brev til Bjerke og til Harald Tusberg vedrørende TV-serien. Ordnet alfabetisk. Her også enkelte svarbrev fra Tusberg. Dessuten diverse brev og papirer rundt programopplegget. I tillegg avisutklipp, trykksaker og 3 fotografier rundt TV-serien og overnaturlige fenomener generelt.
O:12:iParapsykologi-debatt fremkalt av Streiftog i grenseland. Egenhendige notater. 1 blad. Her også flere avisutklipp fra 1971.
O:12:j«Mysterium Cosmographicum». Notater og tegninger. Egenhendig. 16 + 5 blad. Dessuten et skrivehefte med notater til Mysterium Cosmographicum, her også diverse andre notater.
O:12:k«Viktig dokumentasjon». Egenhendige påskrift på to permer. Forskjellige trykksaker vedrørende okkultisme.
O:13Moerlille fryser. Kanal X-program, TV. Forskjellige papirer. Sendt 29. mars 1973. Også egenhendige. 11 blad.
O:14Skrittene. TV-film, sendt 22. des. 1973. Første gang publisert som novelle i Norsk Ukeblad [Bjerkes egen opplysning] og [noe senere?] i Aftenposten 24. mars 1951.
O:14:a1973.10 «Replikker til ‘Skrittene’». Datert okt. 1973. 4 folierte blad.
O:14:b«Skrittene». Filmmanus. Udatert. 13 folierte blad.
O:15Papirer vedrørende 12 TV-programmer om sjakk. [Fra ca. 1975]. Med egenhendige påskrifter. 75 blad. Her også noen brev fra 1976 som lå i konvolutt: «Brevreaksjoner på sjakkprogrammene».
O:16«TV-program om banning». Notater. Udatert. Del av aktualitetsprogrammet På sparket, 1975-81. Sendt 18. mars 1976. 3 folierte blad.
O:17Smilende penner. Et møte med André Bjerke – og noen som kjenner ham godt. TV-program. Sendt 14. mai 1978.
O:17:aKjøreplaner og intervjuopplegg. Udatert. Med egenhendige påskrifter. 11 blad.
O:17:b1978.05 Uregistrerte brev til Bjerke i forbindelse med programmet. Mai 1987. Lå samlet i konvolutt: «Fan-mail ad ‘Smilende penner’ TV 14/5-78». Kronologisk ordnet.
O:18«Mishandling av min tekst i TV-program (‘Ord for natten’) 1980». Gjelder Skjebnen verre enn døden. Novelle. Fotokopi av trykt versjon med egenhendige strykninger og rettelser. 6 blad.
O:19Forskjellige papirer vedrørende TV (-programmer). 1 blad.
O:201973 «Ditt vitne». TV-program sendt 5. des. 1973. Forskjellige notater, også egenhendige. 5 blad.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.