Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 V: Økonomi

Omfatter personlig regnskap, arbeidsavtaler og kontrakter i tillegg til papirer vedrørende huskjøp og -salg. Se også Ms.fol. 4261:A og B for korrespondanse mellom Bjerke og enkelte forlag, institusjoner etc. samt uregistrerte brev: Forretningskorrespondanse 1981-94 (eske 7).

V:1Regnskap.
V:1:a1940-1981 «Min produksjon (Salgsoppgaver etc.)». Egenhendig påskrift på permen papirene opprinnelig lå i. Inneholder «Salgsoppgaver over mine bøker» 1940-81, 75 blad og «’Portretter’ i min lyrikk», 6 blad. Maskinskrevet og egenhendig.
V:1:b1960-1984 Inntekter 1960-84.
V:1:b:1:1960.01-1965.11 Januar 1960 – november 1965. Egenhendig. 1 hefte.
V:1:b:2:1966.01-1968.12 Januar 1966 – desember 1968. Egenhendig. 1 bind.
V:1:b:3:1970.01-1984.12 Januar 1970 – desember 1984. Egenhendig. Fra 1981 skrevet av Gerd Bjerke.
V:1:c1962-1970 Utgifter 1962-70.
V:1:c:1:1962.01-1970.01 Januar 1962 – januar 1970. Egenhendig. 1 hefte.
V:1:c:2:1970.01-1970.02 Januar – februar 1970 (ikke påbegynt). Egenhendig. 1 bind.
V:1:d1940-1970 «Kontokuranter og salgsoppgaver». 1940-66, 1970.
V:1:e1970-1979 «Avregning med Aschehoug». Ca. 1970-årene. Her også notater vedrørende bankgjeld, sjakk, kryssord. Dessuten flere utkast til gjendiktningen av Johan Wolfgang von Goethe: [Wandrers Nachtlied] Over alle tinder. Egenhendig. 1 spiralhefte.
V:1:f«Salgsoppgave-saken med Riksforbundet». Egenhendig. 24 blad.
V:1:g1953-1977 «’Tryllestaven’s prisnivåer 1953-61-77». 1 blad.
V:1:hVilde Bjerke [?]: «Regnskap for Vilde Bjerke». 1 hefte.
V:2Kontrakter og avtaler. Inndelingen tilsvarer Bjerkes egen ordning i form av konvolutter med egenhendige påskrifter.
V:2:aForlagskontrakter. Her også avtaler mellom Bjerke og Riksmålforbundet.
V:2:a:1:Norske forlagskontrakter. Ordnet alfabetisk etter forlag.
V:2:a:2:1942-1964 Utenlandske forlagskontrakter. Ordnet kronologisk.
V:2:b1950-1980 Teaterkontrakter.
V:2:c1951-1963 Filmkontrakter.
V:2:d1968-1981 TV- og radiokontrakter.
V:2:e1961-1980 Kontrakter vedrørende musikk, opera, lyd.
V:2:f1986-1987 Diverse kontrakter m.m. ved Gerd Bjerke etter Bjerkes død.
V:3Papirer vedrørende Bjerkelundsveien 45 og salg av leiligheten i Brekkelia. Kontrakter, tegninger, kvitteringer m.m.
V:4Diverse papirer.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.