Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

Ms.fol. 4261 W: Trykksaker og utklipp

For trykksaker og utklipp vedrørende fargelære, se også Ms.fol. 4261:M9 og M:10.

W:11940-1980 Utklippsbind. Alt gjelder Bjerkes egen produksjon. Flere med Bjerkes egenhendige innholdsangivelser og kommentarer. Løse brev er lagt til Ms.fol. 4621:A og B. Innlimte brev er registrert tilhørende det enkelte bindet. Her også noen løse avisutklipp. 44 bind. Se også Ms.fol. 4261:M:1:b og W:2.
W:1:a1940-1980 «Intervjuer». Intervjuer, reportasjer o.l. med og om Bjerke. 2 bind.
W:1:b«Offentligjorte dikt». Heriblant flere dikt trykt i aviser og først utgitt i bokform i Hverdagsmirakel og andre efterlatte dikt, 2000. 9 bind.
W:1:b:1:1940-1947 «Eldre lyrikk».
W:1:b:2:1947-1950 «Dikt I».
W:1:b:3:1951-1953 «Dikt II».
W:1:b:4:1954-1957.01 «Dikt III».
W:1:b:5:1957.01-1959.11 «Dikt IV».
W:1:b:6:1959.11-1963.12 «Dikt V». 2 brev fra Maisen Sverdrup til Bjerke hhv. Øistein Parmann er lagt til Ms.fol. 4261:B.
W:1:b:7:1963.12-1968.07 «Dikt VI».
W:1:b:8:1968.07-1969.06 «Dikt VII». Her også noen dikt fra 1963-67 og april 1976 til des. 1978.
W:1:b:9:1968.08-1976.04 «Dikt VIII». Se W:1:b:8 for 1976 til des. 1978.
W:1:cAnmeldelser av egne diktsamlinger. 4 bind.
W:1:c:1:1947-1954 «Anmeldt lyrikk I». Gjelder også gjendiktninger.
W:1:c:2:1954-1963 «Anmeldt lyrikk II».
W:1:c:3:1964-1975 «Anmeldt lyrikk III».
W:1:c:4:1950-1975 «Anmeldte gjendikt».
W:1:d1941-1981 «Borge-bøker». Anmeldelser m.m. 1941-75/81. 1 bind.
W:1:e1969-1976 «Kriminalnoveller». 1 bind.
W:1:f1971 «Vokt Dem for hunden». Kriminalstafett m.fl. i Arbeiderbladet 1971. Anmeldelser. 1 bind.
W:1:g1948-1976 «Noveller». Her også kriminalnovelle. 1 bind.
W:1:h1948-1976 «Barnebøker». Anmeldelser, presseoppslag m.m. 1 bind.
W:1:i1959-1967 «André Bjerkes ABC». Anmeldelser, debattinnlegg m.m. Her også innlimte brev (registrert) vedrørende nyutgaven fra 1967. 1 bind.
W:1:iBrynhildsen, Torbjørn til Riksmålsforbundet 1967.05.23 Fotokopi.
W:1:iMoe, Jorunn til Riksmålsforbundet 1967.05.27
W:1:j1950-1975 «Antologier». Anmeldelser, presseoppslag. 1 bind.
W:1:k1961-1978 «Anmeldt skjønnlitterær prosa». Her også utklipp om filmen Klokker i måneskinn, 1964. 1 bind.
W:1:l1951-1958 «Komediene». Anmeldelser m.m. Her også innlimte brev (registrert). 1 bind.
W:1:lEliassen, Finn-Einar til André Bjerke 1967.03.17
W:1:lJørgensen, Grethe til André Bjerke 1958.04.28 2 brev.
W:1:lThams, Elisabeth til André Bjerke 1977.12.01 Poststempelets dato.
W:1:m1955-1971 «Oppført dramatikk». Gjelder gjendiktet dramatikk. Teaterkritikker, presseoppslag m.m. Her også anmeldelser av Moliére-gjendiktningene. 2 bind. Se også W:1:n.
W:1:n1950-1972 Faust I og II. Tekstutdrag trykt i tidsskrifter og anmeldelser. 2 bind. For Faust I se også W:1:l.
W:1:o1959-1979 «My Fair Lady». Teaterkritikker m.m. 1 bind.
W:1:pArtikler. Inneholder også anmeldelser m.m. 6 bind.
W:1:p:1:1945-1953 «Artikler I: Artikler og essays».
W:1:p:2:1953-1954 «Artikler II».
W:1:p:3:1955-1956 «Artikler III». Her også et innlimt brev (registrert).
W:1:p:3:1Dagbladet, til André Bjerke 1955.10.28
W:1:p:4:1957-1960.09 «Artikler IV».
W:1:p:5:1960.09-1966 «Artikler V».
W:1:p:6:1966-1980 «Artikler VI».
W:1:q1955-1957 «Anmeldte essays I og II». 2 bind. Et innlimt brev i bind II (registrert).
W:1:qDebes, Vera til Willy Dahl 1966.11.11 Fotokopi.
W:1:r1949-1974 «Bakvendte bøker». Anmeldelser m.m. 1 bind.
W:1:s1971-1972 «Streiftog i grenseland». TV-serie. Omtaler, anmeldelser m.m.
W:1:tKulturdebatt. 3 bind. Se også W:1:p (mange dubletter).
W:1:t:1:1954.10-1960.03 «Kulturdebatt I».
W:1:t:2:1960-1975 «Kulturdebatt II». Her også innlimte brev (registrert).
W:1:t:2:1Kemény, Ferenc til Morgenbladet 1963.09.30
W:1:t:2:2Kemény, Ferenc til Morgenbladet 1963.10.10
W:1:t:2:3Schultz, Gotfred til André Bjerke 1974.04.26
W:1:t:3:1955-1956 «Utviklingslæren i norsk kulturdebatt».
W:1:u1972.02-1977.09 «Torgersen-saken». (Jens Bjørneboe).
W:1:v1974-1978 «Uri Geller».
W:2Løse avis- og tidsskriftsutklipp. 35 esker (intern nummerering 1-70). Se detaljert innholdsliste i første eske. En del dubletter. En mappe med avisutklipp om fargelære er lagt til Ms.fol. 4261:M:10. Her også et eksemplar av Bjørg K. Hebnes og Karin Johansens hovedoppgave André Bjerke : en bibliografi over artikler i aviser og tidsskrifter (2003) i første eske.
W:3Bøker og andre trykksaker. Særtrykk, teaterprogrammer, tidsskrifter, reklamebrosjyrer; 2 esker med diverse trykksaker og annet vedrørende antroposofi og med Goethe-litteratur; 1 eske vedrørende parapsykologi. Dessuten: 1) Thv. [Thorvald] Klaveness: Forklaring over Luthers lille Katekisme, 1928, med Bjerkes egenhendige notater og 2) Ernst Moll: Sprache der Laute, 1950. For bøker og trykksaker om fargelære, se Ms.fol. 4261:M:9.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over André Bjerkes arkiv i Nasjonalbibliotekets samling, et av de største og mest innholdsrike forfatterarkivene i samlingen. I arkivet finnes korrespondanse, arbeidsdokumenter og private dokumenter.

Oversikten er laget i forbindelse med Bjerke-jubileet 2018.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.