Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 A: Korrespondanse

Store deler av korrespondansen fra ca. 2000 består av utskrifter av e-post-korrespondanse med to eller flere personer. I slike tilfeller er «brevene» registrert på bare én avsender og mottaker innenfor en angitt tidsperiode, og bare med henvisninger til flere avsendere/mottakere.


A:1 Korrespondanse med kolleger, venner med mer

For familiebrev se A:2.

Korrespondansen var opprinnelig ordnet kronologisk, men er nå ordnet alfabetisk. Der «svarbrev» fra Haslund består i en kortere sakprosatekst (f.eks. en preken, et resyme), ligger teksten sammen med brevet fra avsenderen. Haslund mottok tallrike forespørsler, invitasjoner om foredrag, annen type oppdrag. I de tilfellene det foreligger svar fra Haslund, ligger forespørselen som vedlegg til hennes brev. Ellers ligger forespørsler i kategorien «Uregistrerte brev: Oppdrag, invitasjoner og lignende», se A:3.


A:1:a Brev fra Ebba Haslund

For det meste gjennomslagskopier og mange fotokopier. Noen konsepter.

A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk lytterforening for radio og televisjon 1977.02.03 Også signert Sverre Fjeld Halvorsen. Ligger sammen med brev fra Ebba Haslund til Norsk lytterforening for radio og televisjon.
A:1:a     Haslund, Ebba til Halvor (uidentifisert etternavn) 1975.04.14 Gjelder forfatterbesøk i folkehøyskoler.
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1969.06.18
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1969.08.08
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1969.10.22
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1969.11.07
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1969.12.16
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1970.01.19
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1970.04.06
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1970.08.18
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1970.08.25
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Olav Aadnøy 1970.09.16
A:1:a     Haslund, Ebba til Hans Aanestad 1970.10.01
A:1:a     Haslund, Ebba til Elisabeth Aasen 2000.09.05 PC-utskrift.
A:1:a     Haslund, Ebba til Aftenposten 1964.01.28 Gjelder «Familiesiden»-saken.
A:1:a     Haslund, Ebba til Aftenposten 1989.12.22 Sendt?
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Alnæs 1974.10.01
A:1:a     Haslund, Ebba til Aspåsen skole 1975.10.29
A:1:a     Haslund, Ebba til Bakelittfabrikken AS 1976.10.29 Ved Lars Ringdal. Her også henvendelse fra Bakelittfabrikken AS datert 14. oktober 1976.
A:1:a     Haslund, Ebba til Kjetil Bang-Hansen 1982.12 Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979).
A:1:a     Haslund, Ebba til Kjetil Bang-Hansen 1983 Etter 1. februar 1983. Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979).
A:1:a     Haslund, Ebba til Kjetil Bang-Hansen 1983.01.31 Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979).
A:1:a     Haslund, Ebba til Berlevåg husmorlags barneteatergruppe 1980.11 Egenhendig svar av Haslund skrevet på brev fra Berlevåg husmorlags barneteatergruppe datert 8. november 1980. Fotokopi.
A:1:a     Haslund, Ebba til Thea Bjelland 2004.05.22 PC-utskrift. Sendt?
A:1:a     Haslund, Ebba til Jón Bjørnsson 1970.08.10
A:1:a     Haslund, Ebba til Boenders 1974.06.18 Vedlegg. Brev til nederlandsk radiostasjon?
A:1:a     Haslund, Ebba til Brett Borgen 1986.09.09 Fotokopi.
A:1:a     Haslund, Ebba til Leif Borthen 1966.08.08
A:1:a     Haslund, Ebba til Arvid Bryne 2000.10.13 PC-utskrift.
A:1:a     Haslund, Ebba til Bærum kommune, kulturutvalget 1970.10.07
A:1:a     Haslund, Ebba til Camilla Carlson 1966.06.07 Antatt mottaker. Fragment.
A:1:a     Haslund, Ebba til Camilla Carlson 1981 «Takk til Camilla». Tale i form av et brev. Fotokopi. «Sendt til Odd Winger til neste nr. av ‘Forfatteren’».
A:1:a     Haslund, Ebba til Nancy J. Collins 1987.06.03
A:1:a     Haslund, Ebba til Gerd Dahlberg 1970.08.18
A:1:a     Haslund, Ebba til Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1987.01.31
A:1:a     Haslund, Ebba til Gunhild Doksrød 1970.02.25 
A:1:a     Haslund, Ebba til Elisabeth Eide 2001.11.02 Utskrift av e-post.
A:1:a     Haslund, Ebba til Odd Eidem 1971.11.03
A:1:a     Haslund, Ebba til Ernest Benn Limited 1978.02.14 Ved John Beer.
A:1:a     Haslund, Ebba til Arne Foss 1990.01.22 Datering ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift på brevet fra Arne Foss datert 15. januar 1990.
A:1:a     Haslund, Ebba til Erik J. Friis 1985.06.11
A:1:a     Haslund, Ebba til Arild Furuseth 2000.04.12 – 2000.04.13 Utskrift av e-postkorrespondanse. 
A:1:a     Haslund, Ebba til Grøndahl & Søn forlag 1980.01.30
A:1:a     Haslund, Ebba til Gyldendal norsk forlag 1970.03.19 Konsept. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Brevet som aldri ble sendt».
A:1:a     Haslund, Ebba til Bitten Haneborg 1985.04.16
A:1:a     Haslund, Ebba til Arne Heggen 1968.12.30
A:1:a     Haslund, Ebba til Inger Heiberg 1970.09.16
A:1:a     Haslund, Ebba til Inger Heiberg 1970.10.07
A:1:a     Haslund, Ebba til William Heinesen 1968.09.20
A:1:a     Haslund, Ebba til Sissel Hope 1950.12.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Sissel Hope 1952.08.20
A:1:a     Haslund, Ebba til Sissel Hope 1953.01.06
A:1:a     Haslund, Ebba til Høvik menighet 1985.01.06
A:1:a     Haslund, Ebba til Informasjonsforlaget AS 1988.02.17 Gjelder Lokalveiviseren.
A:1:a     Haslund, Ebba til Niels Ingwersen 1974.05.30
A:1:a     Haslund, Ebba til Rolf Italiaander 1970.02.21
A:1:a     Haslund, Ebba til Tull Ivarson 1937.03.04
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Jor 1970.09.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Jor 1976.08.04
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Jor 1977.05.26
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Jor 1977.09.03
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Jor 1978.05.29
A:1:a     Haslund, Ebba til Finn Jor 1978.10.20
A:1:a     Haslund, Ebba til Jul i bygda 1984.03.19 Ved redaktør Eiliv Skogstad Aamo. Se også brev fra Eiliv Skogstad Aamo til Haslund.
A:1:a     Haslund, Ebba til Per Karstensen 1970.01.20
A:1:a     Haslund, Ebba til Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement 1963.06.22 Stilt til Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement. Vedrørende Conrad Mohrs legat.
A:1:a     Haslund, Ebba til Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement 1970.11.03
A:1:a     Haslund, Ebba til Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement 1982.01.05
A:1:a     Haslund, Ebba til Kontorteknisk forening 1984.07.18 Her også forespørsel fra Kontorteknisk forening til Ebba Haslund datert 28. juni 1984.
A:1:a     Haslund, Ebba til Kvindernes læseforening 1974.12.07 Her også forespørsel fra Kvindernes læseforening til Ebba Haslund datert 27. november 1974.
A:1:a     Haslund, Ebba til Sissel Lange-Nielsen 1975.01.29
A:1:a     Haslund, Ebba til Sissel Lange-Nielsen 1975.02.12
A:1:a     Haslund, Ebba til Trygve Lange-Nielsen 1979.04.23
A:1:a     Haslund, Ebba til Petter Larsen 1975.05.06
A:1:a     Haslund, Ebba til Åse Hiorth Lervik 1984.04.04
A:1:a     Haslund, Ebba til Likestillingsombudet 1980.11.11 Ved Eva Kolstad. Gjelder Lytt til Norge-saken. Vedlegg: Diverse avisutklipp.
A:1:a     Haslund, Ebba til David M. Loyd 1970.09.28 Antatt mottaker. «Dear David». Blant annet vedrørende PEN-klubben.
A:1:a     Haslund, Ebba til Lunner folkebibliotek 1969.11.18 Ved Astrid Kragh.
A:1:a     Haslund, Ebba til Lydbokforlaget 1989.04.03 Ved Herborg Hongset.
A:1:a     Haslund, Ebba til Sverre Magelssen 1982.12.12 Vedrørende Helge Hognestad-saken.
A:1:a     Haslund, Ebba til Mathis Mathisen 1975.02.19
A:1:a     Haslund, Ebba til Odd Medbøe 1977.09.26
A:1:a     Haslund, Ebba til Inge Meidinger-Geise 1974.07.10 Se også Die Kogge.
A:1:a     Haslund, Ebba til MIKI Norge 1984.04.02 «MIKI Borge».
A:1:a     Haslund, Ebba til Magnar Mikkelsen 1984.03.19
A:1:a     Haslund, Ebba til Minervas kvartalsskrift 1968.08.28 Ved Gunnar Magnus.
A:1:a     Haslund, Ebba til Minervas kvartalsskrift 1968.12.15 Ved Gunnar Magnus.
A:1:a     Haslund, Ebba til Ole Bull Munch 1970.12.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Sigurd Muri 1966.07.04
A:1:a     Haslund, Ebba til Brita Cappelen Møystad 2001.10.06 – 2001.10.08 Utskrifter av e-post-korrespondanse. Ligger sammen med brev fra Ebba Haslund til Brita Cappelen Møystad (her Brita Møystad Engseth). 
A:1:a     Haslund, Ebba til Nes folkeboksamling 1968.09.20 Ved Per Chr. Erikstad.
A:1:a     Haslund, Ebba til John David Nielsen 1967.11.29 Gjelder tidsskriftet Ordet.
A:1:a     Haslund, Ebba til Alf Nordvang 1983.01.31 Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979).
A:1:a     Haslund, Ebba til Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Udatert Fragment. 
A:1:a     Haslund, Ebba til Norges handelshøyskoles studentforening 1974.10.30 Ved Dagfinn Rostad. Her også forespørsel fra Norges handelshøyskole studentforening til Ebba Haslund datert 6. juni 1976.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norges kunstnerråd 1977.04.26 Ved Rino Harveg.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norges røde kors 1976.11 Uttalelse om «Hvorledes kan Israel bli medlem av Røde Kors Foreningenes Forbund?» signert av Ebba Haslund med flere (blant annet Alex Johnson, Hallvard Rieber-Mohn, Eva Kolstad, Haakon Lie, Morten Mystad). Ligger som brev fra Ebba Haslund med flere til Norges røde kors. Fotokopi. Trykt i Aftenposten 27. november 1976.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norges røde kors 1980.03.27 Ved Hans Høegh. Gjelder «Lytt til Norge»-saken. Vedlegg: Fotokopi av brev sendt til Gunnar Gran datert 21. mars 1980.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norges røde kors 1980.11.11
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk forfattersentrum 1979.05.08
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk kulturråd 1969.11.18 Ved Sverre Ringard. Gjennomslagskopi.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk kulturråd 1985.04.13
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk lektorlag 1971.11.05 Til «Oslo krets av Norsk Lektorlag».
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk litteraturkritikerlag 1968.04.08
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1969.01.08
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1969.08.25
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1971.07.05 Juridisk avdeling. Gjelder Barskinger på Brånåsen (1960).
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1971.09.07 Juridisk avdeling. Gjelder Barskinger på Brånåsen (1960).
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1971.10.02 Juridisk avdeling. Gjelder Barskinger på Brånåsen (1960).
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1980.11.29 Antatt mottaker. Vedlegg: Avisutklipp.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1988 Opprop signert flere: «Nei til reklame i NRK». Vedlegg: Fotokopi av brev fra Leif J. Finckelsen til NRK datert 31. januar 1988.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 1998.03.17 Til kulturredaksjonen ved Yngvil Kiran. Vedlegg: Brev fra Yngvil Kiran til Pensjonistgruppen ved Det norske radiumhospital datert 12. februar 1998. Her også noen håndskrevne beskjeder fra gruppen.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk rikskringkasting (NRK) 2008.01.18 Til NRK lisensavdeling. Utskrift av e-post.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norsk språkråd 1977.01.06 Ved formann for Særutvalget for bokmål, Eyvind Fjeld Halvorsen.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norske dramatikeres forbund 1980.08.21
A:1:a     Haslund, Ebba til Norske dramatikeres forbund 1981.05.08
A:1:a     Haslund, Ebba til Norske dramatikeres forbund 1983.03.07 Opprinnelig vedlegg: Fotokopier av 2 brev fra Den nationale scene ved Kjetil Bang-Hansen; se A:1:b Brev fra Den nationale scene til Ebba Haslund datert 6. desember 1982 og 1. februar 1983.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norske dramatikeres forbund 2002.01.01 – 2002.01.05 Utskrifter av e-postkorrespondanse mellom Eli Bangstad og Ebba Haslund. Noen egenhendige notater. Møtepapirer ligger ved. Ligger sammen med brev fra Ebba Haslund til Norske dramatikeres forbund.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norske dramatikeres forbund 2007.03.15 Utskrift av e-post til Eli Bangstad.
A:1:a     Haslund, Ebba til Norske dramatikeres forbund 2019.01.05 Utskrift av e-post til Eli Bangstad.
A:1:a     Haslund, Ebba til Kathleen Nott 1970.09.28
A:1:a     Haslund, Ebba til Kathleen Nott 1974.11.07
A:1:a     Haslund, Ebba til Kathleen Nott 1974.11.07
A:1:a     Haslund, Ebba til William Nygaard 2001.12.20 – 2001.12.21 Utskrift av e-postkorrespondanse. 
A:1:a     Haslund, Ebba til William Nygaard 2008.04.07 – 2008.04.08 Utskrift av e-postkorrespondanse. 
A:1:a     Haslund, Ebba til William Nygaard 2008.04.25 Utskrift av e-postkorrespondanse. 
A:1:a     Haslund, Ebba til Théodora Olembert 1970.08.18
A:1:a     Haslund, Ebba til Théodora Olembert 1970.10.07
A:1:a     Haslund, Ebba til Arvid Paulson 1963.12.28 2 vedlegg: kortbiografier.
A:1:a     Haslund, Ebba til Rascher Verlag Zürich 1967.11.21 «Kjære fru Poggensee».
A:1:a     Haslund, Ebba til Alvin Richardsen 1970.12.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Hallvard Rieber-Mohn 1972.03.15
A:1:a     Haslund, Ebba til Cathrine Sandnes 2000.10.13 PC-utskrift.
A:1:a     Haslund, Ebba til SAS 1984.08.08 Gjelder intervju med Nya Scanorama, SAS’ månedstidsskrift. Her også forespørsler fra SAS datert 17. juli og 18. september 1984.
A:1:a     Haslund, Ebba til SAS 1998.11 – 1998.12 Diverse korrespondanse vedrørende klagesak.
A:1:a     Haslund, Ebba til Mona Schanche 1980.11.25
A:1:a     Haslund, Ebba til Schaunfeldt 1971.09.09
A:1:a     Haslund, Ebba til Sirene 1975.12.22 Ved IdaLou Larsen.
A:1:a     Haslund, Ebba til Fredrik Stabel 1984.02.07 Vedlegg: Avisutklipp.
A:1:a     Haslund, Ebba til Statens bibliotekskole 1970.04.11 Ved rektor Gerd Wang.
A:1:a     Haslund, Ebba til Stavanger Aftenblad 1970.01.23 For Stavanger Aftenblad, se også korrespondanse med Alfred Hauge.
A:1:a     Haslund, Ebba til Stavanger Aftenblad. Udatert «Kjære Thor Bjarne Bore». Etter 1983.
A:1:a     Haslund, Ebba til Birgitta Steene 1984.01.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Yvonne Stewart Udatert Gjelder Framtiden i våre hender (FIVH) og kvinnesak. Fragment.
A:1:a     Haslund, Ebba til Stortingets kontor 1962.12.17 Gjelder amerikansk statsborgerskap.
A:1:a     Haslund, Ebba til Stortingets kontor 1963.01.02 Feilaktig datert «2.1.1962». Gjelder amerikansk statsborgerskap.
A:1:a     Haslund, Ebba til Stortingets kontor 1963.08.26
A:1:a     Haslund, Ebba til Stortingets kontor 1963.08.26 Gjelder amerikansk statsborgerskap.
A:1:a     Haslund, Ebba til Studentersamfundet, Trondhjem 1971.10.13
A:1:a     Haslund, Ebba til Ingvald Svinsaas 1971.07.06
A:1:a     Haslund, Ebba til Ingvald Svinsaas 1971.09.03
A:1:a     Haslund, Ebba til Erwin Sylvanus 1969.05.20
A:1:a     Haslund, Ebba til Karin Sørlie 1969.02.24
A:1:a     Haslund, Ebba til Haakon Thallaug 1969.07.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Haakon Thallaug 1971.10.14 Gjelder Den norske forfatterforening.
A:1:a     Haslund, Ebba til Aud Thorsen 1978.07.12
A:1:a     Haslund, Ebba til Inga Tusvik 1970.12.17
A:1:a     Haslund, Ebba til Ungdomslitteraturens forfatterlag 1977.10.30
A:1:a     Haslund, Ebba til Ungdomslitteraturens forfatterlag 1978.01.10
A:1:a     Haslund, Ebba til Ungdomslitteraturens forfatterlag 1978.11.10
A:1:a     Haslund, Ebba til Verband deutscher Schriftsteller 1972.06.27 Ved Ursula Bräuning. Brev fra Wilhelm Nordemann til Ursula Bräuning datert 15. mai 1972 ligger ved i avskrift.
A:1:a     Haslund, Ebba til Ruzica Vlaskalin 1974.05.04 Gjelder Midlertidig Stoppested (1970) i Radio Beograd.
A:1:a     Haslund, Ebba til Lutz Volke 1974.01.13
A:1:a     Haslund, Ebba til Leif Voss 1938.07.01 2 konsepter (fragmenter) av samme dato. Sendt?
A:1:a     Haslund, Ebba til Wally Wetås 1976.10.29 Udatert. Vedlegg: Brev fra Wally Wetås i Nordås husmorlag til Ebba Haslund datert 15. oktober 1976. På brevet fra Wetås står det «Besv. 29/10 76».
A:1:a     Haslund, Ebba til Phyllis Ayame Whitney 1970.09.18
A:1:a     Haslund, Ebba til William Heinemann LTD, London 1970.11.16 Ved John Beer.
A:1:a     Haslund, Ebba til William Heinemann LTD, London 1971.01.13
A:1:a     Haslund, Ebba til William Heinemann LTD, London 1975.12.19
A:1:a     Haslund, Ebba til Barbara Wilson 1985.02.25
A:1:a     Haslund, Ebba til Barbara Wilson 1985.04.13
A:1:a     Haslund, Ebba til Barbara Wilson 1985.05.02
A:1:a     Haslund, Ebba til WNYC 1963.12.28 Ved Felix Leon.
A:1:a     Haslund, Ebba til Mary Ørvig 1970.07.07

A:1:b Brev til Ebba Haslund

Sammen med brev fra forlag, først og fremst Aschehoug forlag, ligger også diverse andre papirer, heriblant en del konsulentuttalelser. Disse ligger oftest som vedlegg til brev og er derfor ikke lagt til M:1 «Konsulent-/redaktøruttalelser fra forlag og lignende» Dubletter kan derfor forekomme. Se også kommentar til første brev fra Aschehoug forlag til Ebba Haslund.

Mange brev til Ebba Haslund inneholder Ebba Haslunds egenhendige påskrift «Besv.» (besvart) samt dato. Der påskriften er eneste indikator på brevets datering, er den nevnt eksplisitt i beskrivelsen. Fra rundt år 2000 forekommer det utskrifter av e-poster eller e-postkorrespondanse. Der utskriftene utgjør hovedparten av en korrespondanse er henholdsvis utskriftene og e-postene ikke registrert enkeltvis, men kun tidsperioden for korrespondansen angitt.

A:1:b     Uidentifisert avsender til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Uidentifisert avsender til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Uidentifisert avsender til Ebba Haslund 1986.08.31 «Eva»? Bergen. Postkort.
A:1:b     Uidentifisert avsender til Ebba Haslund 2006.03.17 Utskrift av e-post.
A:1:b     Irena til Ebba Haslund 1984.02.01 Uidentifisert brevskriver. Forfatter Irena Kaczmarczyk (født 1949) eller Klinger? «Sopot».
A:1:b     Irena til Ebba Haslund 1984.02.20 Antått år. Uidentifisert brevskriver. Forfatter Irena Kaczmarczyk (født 1949) eller Klinger? «Sopot».
A:1:b     Irena til Ebba Haslund 1984.06.20 Uidentifisert brevskriver. Forfatter Irena Kaczmarczyk (født 1949) eller Klinger? «Sopot».
A:1:b     Aabel, Per til Ebba Haslund 1980.12.10
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969 Udatert. «Javisst, du har rett».
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969 Udatert. «Kjære Ebba Takk».
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969.06 Udatert. Antatt datering. Skrevet på vegne av Stavanger Aftenblad, men ligger som brev fra Alv Olav Aadnøy til Ebba Haslund. Se også brev fra Stavanger Aftenblad og fra Alfred Hauge til Ebba Haslund.
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969.07 – 1969.08 Udatert. Antatt datering.
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969.08.23 Datert «lørdag 23/8». Antatt år.
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969.09.18
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1969.11 – 1969.12 Udatert. «Du spør etter». Antatt datering.
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1970.01 Udatert. Antatt datering.
A:1:b     Aadnøy, Alf Olav til Ebba Haslund 1970.03.04
A:1:b     Aakre, Arnvid til Ebba Haslund 1981.04.19
A:1:b     Aakre, Arnvid til Ebba Haslund 1981.05.04 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Aamodt, Christin til Ebba Haslund 2004.06.29 I tillegg ligger to «opprop».
A:1:b     Aamodt, Christin til Ebba Haslund 2004.06.29 Utskrift av e-post.
A:1:b     Aanderaa, Dag til Ebba Haslund 1983.06.27
A:1:b     Aanderaa, Dag til Ebba Haslund 1983.06.27 Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979).
A:1:b     Aanesen, Ellen til Ebba Haslund 2008.10.13 PC-utskrift.
A:1:b     Aareskjold, Solveig til Ebba Haslund 2005.01.19 Utskrift av e-post.
A:1:b     Aarsland, Berit til Ebba Haslund 1983.09.02
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1977.10.02 Postkort.
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1978.03.05 Brevkort.
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1981.01.21
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1982.02.14
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1983.10.08
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1986.09.12
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1986.11.21 Brevkort.
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1987.09.24
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1988.09.15 Postkort.
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1989.09.15
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 1989.12.17 Antatt måned.
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 2000.09.16 Postkort. Vedlegg: Gjenpart av brev fra Elisabeth Aasen til Kvinneuniversitetets styre 16. september 2000.
A:1:b     Aasen, Elisabeth til Ebba Haslund 2001.01.18 Postkort.
A:1:b     Abrahamsen, Aase Foss til Ebba Haslund 2008.05.03 Kort med tørkede blomster limt på.
A:1:b     Adresseavisen til Ebba Haslund 2008.06.02 Ved Tone Mørkved. Gjelder intervjuserien «Diagnose kultur».
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1964.01.14 Kontrakt mellom Aftenposten og Ebba Haslund vedrørende Familiesiden. Signert av Torolv Kandahl og Ebba Haslund.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1964.01.29 Ved Torolv Kandahl. Gjelder Familiesiden-saken.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1970.08.21
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1970.08.25 Ved Reidar Lunde.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1971.02.19 Ved Finn Jor.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1971.09.15 Ved Finn Jor.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1980.04.18 Ved Sigurd B. Hennum. Gjelder 1. premie i A-Magasinets skandinaviske kriminalnovellekonkurranse. Vedlegg: Møteinnkallelse til Rivertonklubben.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1981 Udatert. Ved Ruth Enger. Gjelder blant annet intervju med Ebba Haslund og Torild Skard i Aftenposten Ratio TV, nr. 6, 1981.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1986.12.10 «Bokmagasinet 1986».
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1986.12.19 Ved Kjell Børringbo.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1987.05.19 Ved Mette Jahr («nåløyet»). Vedlegg.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1988.09.23 Ved Bjørn Brøymer.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1989.12.27
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1990.09.17
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1990.11.05 Ved Sigurd B. Hennum.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1991.08.01 Ved Terje Stemland. Gjelder essay om Edith Øberg.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 1995.09.12 Ved Per Egil Hegge. Vedlegg: Brev fra Joan Tindale til «Aftenpostens redaktør». Nederst på brevet: Brev fra Joan Tindale til Ebba Haslund. Gjelder omtale av Ebba Haslunds forfatterskap ved Terje Stemland.
A:1:b     Aftenposten til Ebba Haslund 2008.07.04 Utskrift av e-post. Ved Lars Ditlev Hansen, A-magasinet. Nederst på utskriften: «Ebba Haslund om Gro Harlem Brundtland».
A:1:b     A.G. Heltberg AS til Ebba Haslund 1967.06.09
A:1:b     Águstsdóttir, Rannveig til Ebba Haslund 1970.11.16
A:1:b     Aharoni, Ada til Ebba Haslund 1987.05.15
A:1:b     Aharoni, Ada til Ebba Haslund 1987.07.26
A:1:b     Aharoni, Ada til Ebba Haslund 1989.01.01
A:1:b     Aharoni, Ada til Ebba Haslund 1989.03.10 Vedlegg: Fotokopi av trykksak med egenhendig hilsen. Her blant annet et dikt av Ada Aharoni dedikert til Ebba Haslund. 2 blad.
A:1:b     Aharoni, Ada til Ebba Haslund 1996.02.20 Vedlegg: «Poems dedicated to Ebba Haslund, my sister from Norway». 2 maskinskrevne blad. Gjennomslagskopi. Datert april 1987.
A:1:b     Aharoni, Ada til Anne C. Kjelling 1996.02.11 Fotokopi av e-postutskrift. Gjelder Ada Aharonis dikt dedikert til Ebba Haslund. Ligger sammen med brev fra Ada Aharoni til Ebba Haslund.
A:1:b     Aharoni, Ada til Anne C. Kjelling 1996.02.13 Fotokopi av e-postutskrift. Gjelder Ada Aharonis dikt dedikert til Ebba Haslund. Ligger sammen med brev fra Ada Aharoni til Ebba Haslund.
A:1:b     Akademika AS til Ebba Haslund 1994.08.30
A:1:b     Akershus distriktsvalgstyre til Ebba Haslund 1961.09.19
A:1:b     Akershus høyre til Ebba Haslund 1962.12.20
A:1:b     Allers Familie-Journal til Ebba Haslund 2007.10.01 Utskrift av e-post. Ved Ellen Wisløff Hovind.
A:1:b     Alme, Gunnar til Ebba Haslund 1981.06.14 Antatt måned. «Besvart 6.3.82».
A:1:b     Alnæs, Finn til Ebba Haslund 1974.10.04
A:1:b     Alnæs, Finn til Ebba Haslund 1982.03.17
A:1:b     Alt for damene til Ebba Haslund Udatert Før 1965? Ved Synnøve Moe. Gjelder artikkel til Vi gir ordet til.
A:1:b     Amnesty International til Ebba Haslund 1991.11.25 Til Ebba Haslund, Halldis Moren Vesaas, Sondre Bratland med flere. Ved gruppe 172 Vinje og gruppe 46 Seljord/Kviteseid. Signert Tore Skaug.
A:1:b     Amnesty International til Ebba Haslund 1991.12.04 Signert «Ane» (Skaug). Ved gruppe 172 Vinje og gruppe 46 Seljord/Kviteseid.
A:1:b     Amnesty International til Ebba Haslund 1992 Signert «Klem, Ane» (Skaug). Ved gruppe 172 Vinje og gruppe 46 Seljord/Kviteseid.
A:1:b     Amnesty International til Ebba Haslund 1992.01.06 Signert «God klem fra Ane» (Skaug). Her også Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 12.1.91 telefon». Riktig år er sannsynligvis 1992. Ved gruppe 172 Vinje og gruppe 46 Seljord/Kviteseid.
A:1:b     Andreassen, Anders til Ebba Haslund 1972.10.17
A:1:b     Andresen & Butenschøn AS til Ebba Haslund 2004.09.07 Ved Camilla Gjørven Lund. Vedlegg: Avtale.
A:1:b     Anfinnsen, Eva til Ebba Haslund 1994.06.20 Vedlegg: «Kåre Holt i diktning og samtid. Et litterært seminar. Tønsberg 8.-10. mars 1995.» Trykksak.
A:1:b     Angell, Olav til Ebba Haslund 1983.09.18
A:1:b     Anker, Øyvind til Ebba Haslund 1956.05.12 Datering er vanskelig å lese. Gjelder blant annet romanen Drømmen om Nadja (1956).
A:1:b     Anker, Øyvind til Ebba Haslund 1971.04.30 Gjelder overdragelsen av arkivet etter Den norske forfatterforening til Universitetsbiblioteket i Oslo, i dag Nasjonalbiblioteket. Se også Ms.fol. 3660.
A:1:b     Anna Helene Kurz Verlage til Ebba Haslund 1992.03.03
A:1:b     ANSA til Ebba Haslund 1971.09.01
A:1:b     Anseth, Gro til Ebba Haslund 1982.12.07 Gjelder støtte til Anna Walentynowicz-komiteen (Solidaritet Norge-Polen) i forbindelse med streikene i Gdansk sommeren 1980. Vedlegg: Pressemelding og løpeseddel.
A:1:b     Ansteensen, Einar til Ebba Haslund 1981.02.19
A:1:b     Ansteensen, Einar til Ebba Haslund 1981.03.08
A:1:b     Ansteensen, Einar til Ebba Haslund 1982.12.14
A:1:b     Arbeiderbladet til Ebba Haslund Udatert 1960-årene? Ved Syver Linna.
A:1:b     Arbeidssenter AS til Ebba Haslund 1977.11.17
A:1:b     Armand, Elisabeth til Ebba Haslund 1980.10.13 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Arnesen, Aksel Rolf til Ebba Haslund 1980.11.24
A:1:b     Arnesen, Aksel Rolf til Ebba Haslund 1981.02.21
A:1:b     Arnesen, Aksel Rolf til Ebba Haslund 1981.04.03
A:1:b     Arnesen, Aksel Rolf til Ebba Haslund 1982.02.07
A:1:b     Arnesen, Kristen til Ebba Haslund 1986.05.21
A:1:b     Arntsen, Ella til Ebba Haslund 1980 Vedlegg: Brev fra Klara Svendsen-Bakke til «Kåsør Ella Arntsen». Gjelder Ebba Haslunds kåseri Tanker i tiden i NRK-radio.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund Udatert Sammen med brevene fra Aschehoug forlag til Ebba Haslund ligger det også kontoutskrifter, honoraravregninger, standardbrev til forfatterne med mer, som ikke er vedlegg til enkeltbrev. Disse er ikke detaljregistrert, men ligger kronologisk i samsvar med Ebba Haslunds egen ordning. Konsulentuttalelser ligger oftest som vedlegg og nevnes eksplisitt.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1962.02.19 Maskinskrevet og datert hilsen fra forlaget på et brevfragment fra Greta Baars-Jelgersma til forlaget datert 15. februar 1962.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1965.10.18 Diverse vedlegg, blant annet forlagskontrakt: Det trange hjerte (1965).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1966.02.08 Ved Iens Ludvig Høst.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1968.07.29
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1969.06.24
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1969.09.18
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1970.11.11
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1972.04.20
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1972.08.24
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1974.09.03
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1975.04.11
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1975.06.25 Vedlegg: Brosjyre vedrørende Bare et lite sammenbrudd (1975).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1975.07.15 Ved William Nygaard. Fremover mange brev ved William Nygaard registrert på Aschehoug forlag. Se også brev registrert på William Nygaard til Ebba Haslund.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1976.07.30
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1976.08.26 «Tillegg til kontrakt av 31. mai 1956» vedrørende Drømmen om Nadja (1956).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1976.10.05
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.02.08
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.07
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.08.12
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.08.15
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.09.06
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.11.03
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1977.12.22
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.04.13
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.05
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.06.06
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.06.15
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.07.06
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.09.19
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.12.04
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1979.11.09
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1979.11.14 «Tillegg til kontrakt av 19. mai 1976» vedrørende Hver i sin verden (1976).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1980.01.30
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1980.04.15 Vedlegg: Ikke navngitt konsulentuttalelse til Kvinner, fins de? (1980).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1980.09.10 Vedlegg: Gunnel Malmstrøms konsulentuttalelse til Det hendte ingenting (1948), datert 7. november 1979.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1981.01.08 Referat ved Iens Ludvig Høst vedrørende Undset-jubileet.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1981.01.20
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1981.04.06
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1981.09.07
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1981.09.11
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1981.12.22 Gjelder Barskinger på Brånåsen (1960) i tsjekkoslovakisk radio (via Dilia Theatrical and literary agency).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1982.01.26
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1982.08.19
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1982.09.30 – 1984.09.30 Branner og Korch’s Forlag AS: «Statements of sales», 4 blad, opprinnelig sendt til Aschehoug forlag. Fotokopier sendt til Ebba Haslund.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1983.01.03 Vedlegg: Brosjyre vedrørende Syndebukkens krets (1968).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1983.01.24
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1983.01.26 Egenhendig hilsen ved William Nygaard på redaksjonsbrev. Gjelder Syndebukkens krets (1968).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1983.05.24 Gjelder Barskinger på Brånåsen (1960) i tsjekkoslovakisk radio (via Dilia Theatrical and literary agency).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.01.16 Ivar Havneviks konsulentuttalelse til Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979)?
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.02.22 Vedlegg vedrørende bokmessen i London 7.-9. juni 1984.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.03.29 Vedlegg: Ivar Havneviks konsulentuttalelse til Døgnfluens lengsel (1984) datert 23. mars 1984. Mellom dette og brevet datert «Mai 1984» enda to (ikke navngitte) konsulentuttalelser til Døgnfluens lengsel (1984). 
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.05
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.06.14
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.07.19
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.09.11
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.09.12
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.09.25
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.09.27
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.10.02 Kontrakt vedrørende Drømmen om Nadja (1956), Hvor går du, Vanda (1960) og Det trange hjerte (1965) samlet i ett bind.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.10.26
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1984.11.05
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1985.08.19
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1985.09.27 «Tillegg til Forlagskontrakt av 28. mars 1984 om salg av Ebba Haslund: ‘Døgnfluens lengsel’ [(1984)]». Original + fotokopi.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1985.10.11 Gunnel Malmstrøms konsulentuttalelse til «manus uten tittel», kjent som Spurv i hanedans (1986).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1986.05.27 2 vedlegg: 1) Gunnel Malmstrøms (ifølge brevet) konsulentuttalelse «Ebba Haslund: Søndagsbarn», kjent som Som plommen i egget (1987), udatert. 2 blad. 2) Uten navn (Ivar Havnevik?): «Ebba Haslund: ‘Som plommen i et egg’. En erindringsbok.» 
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.01.15
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.03.10 Kontrakt vedrørende Barskinger på Brånåsen (1960), Opprør i nr. 7 (1977) og Mor streiker (1981) samlet i ett bind.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.04.07 Opprinnelig sendt fra Dilia Theatrical and literary agency til Aschehoug. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv 28.4.». Gjelder Barskinger på Brånåsen (1960) i tsjekkoslovakisk radio (via Dilia Theatrical and literary agency).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.04.08
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.08.04 Vedlegg: Ikke navngitt konsulentuttalelse til Men Benny, da… (1988). 1 blad.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.08.14
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1987.12.11 Signert av William Nygaard og Ebba Haslund. Gjelder bestilling på spesialproduksjon av Som plommen i egget (1987).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1988.03.07
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1988.06.03
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1988.09.28
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.02.27 Ved Kristian Ystehede. Vedlegg: Kristian Ystehede: Omslagsillustrasjon til Med vingehest i manesjen (1989).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.04.07 Vedlegg.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.05.23 Vedlegg: Tegning. Fotokopi.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.07.21
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.07.28
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.09.19
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.10.23
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1989.11.20 Ved Kristian Ystehede.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1990.04.19
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1990.06.06 Ved Kristian Ystehede. Med illustrasjon til bokomslag for nyutgave av Syndebukkens krets (1968).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1990.08.22
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1990.08.22 Vedrørende russisk-norsk novelleantologi. Vedlegg.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1990.10.03
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.02.13 Vedlegg: Ivar Havnevik: «Ebba Haslund: Askepott på karneval. Fortellinger, 118 s.». Konsulentuttalelse. 3 blad. 
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.04.02
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.04.03
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.05.23
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.06.27 «Kjære Ebba Haslund».
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.06.27 «Kjære Ebba». Ved Ivar Havnevik.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.07.21 Vedlegg.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.08
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.10.23
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.11.25 Ved Kristian Ystehede.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1991.11.25 Vedlegg: «Avtale om storskriftutgave» datert 15. november 1991, vedrørende Drømmen om Nadja (1956) på Hilt & Hansteen.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1992.01.22
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1992.03.31
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1992.06.09
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1992.10.09 Korthilsen ved William Nygaard.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1993.01.12 Korthilsen ved William Nyggard med flere. På baksiden: Egenhendige notater ved Ebba Haslund.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1994.10.07
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1994.12.08
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1995.01.23 Vedlegg.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1995.04.06
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1995.05.18
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1995.06.06 Merket «Konf.» og «af Eva Ruud». Vedrørende mottakelse av I mangel av sverd (1995).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1995.11
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1995.11.20 Fotokopi av brev fra Jan Mejding (DPI) til Aschehoug forlag. Med egenhendig påskrift av Ebba Haslund datert 15. desember 1995.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1997.12.11
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1998.02.02 Ivar Havnevik: Konsulentuttalelse til «Radiokåserier», kjent som Det piper fra hornet på veggen (1998). 
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1998.05.07 Ved Ivar Havnevik.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1998.05.25
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1998.10.28
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1998.11.02
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1999.02.22
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1999.08.31
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2000.01.21
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2000.11.14 2 brev av samme dato vedrørende honorarer.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2001.02.12
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2001.02.12 Diverse vedlegg, blant annet «Til rettighetshavere» med Ebba Haslunds underskrift.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2001.11.15 Utskrift av e-post.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2002.08.27
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2004.11.15
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2006.11.15 Gratulasjonskort i forbindelse med Ossietzky-prisen. Signert «William, Trygve, Kari, Ivar».
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007 «Invitasjon» ved William Nygaard. Gjelder Aschehoug forlags generalforsamlingsmiddag 11. juni 2007.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007 Takkekort. Signert «Mona (Ek, Aschehoug)». 
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.06.26 – 2007.07.03 Utskrift av e-post, videresendt fra Aschehoug forlag, opprinnelig fra Sarpsborg kommune til Aschehoug forlag. Gjelder Litteraturuka 2007.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.08 «Invitasjon Ebba Haslund fyller 90 år 12. august».
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.08.06 Utskrift av e-postkorrespondanse med Mona Ek.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.08.11 – 2007.08.13 Utskrift av e-post-korrespondanse med Ivar Havnevik. 
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.08.28 Korthilsen signert «Kari» (Aschehoug).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.10 «Oppdragsbekreftelse Litteraturuka 2007» (Sarpsborg kommune).
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.10.09 Utskrift av e-postkorrespondanse med Mona Ek.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2007.10.23 – 2007.10.25 Utskrift av e-postkorrespondanse med Mona Ek.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2008.04.17 «Forlag går egne veier». NRK P2 Kulturnytt til Aschehoug forlag. Gjelder forfatteropprøret og pocketbokutgivelse av Sekskanten (2007). Vedlegg.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2008.04.24 «Haslund trekker billigbokutgave». NRK P2 Kulturnytt til Aschehoug forlag. Gjelder forfatteropprøret og pocketbokutgivelse av Sekskanten (2007). Vedlegg.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2008.06.20
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2008.07.04 «Forfatterbrev – Juli 2008». Utskrift av e-post.
A:1:b     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 2009.03.10 Vedlegg: «Billigbokkontrakt for skjønnlitteratur». Gjelder Sekskanten (2007).
A:1:b     Askelund, Jan O. til Ebba Haslund 1996.05.13 Vedlegg: «Litteraturuka på Sting – 10 års jubileum 1986-1996». Program.
A:1:b     Askelund, Jan O. til Ebba Haslund 1996.10.25
A:1:b     Askildsen, Kjell til Ebba Haslund 1989.10.11 Takkekort i forbindelse med Kjell Askildsens 60-års-dag.
A:1:b     Aslanian, Solfrid Ladstein til Ebba Haslund 1991.06.08
A:1:b     Attac Norge til Ebba Haslund 2001.07.17 Utskrift av e-postkorrespondanse. Ved Nina Drange.
A:1:b     Attac Norge til Ebba Haslund 2001.07.31 Utskrift av e-post.
A:1:b     Aurell, Kathrine til Ebba Haslund 1968.09.20
A:1:b     Ausala, Margarita til Ebba Haslund 1970.12.13
A:1:b     Ausala, Margarita til Ebba Haslund 1971.12.13
A:1:b     Ausala, Margarita til Ebba Haslund 1972.11.28
A:1:b     Aventura Forlag til Ebba Haslund 1987.02.04 Ved Anton Fredrik Andresen.
A:1:b     Baars-Jelgersma, Greta til Ebba Haslund 1984.09.11 Vedlegg: Brev fra Aschehoug forlag til Greta Baars-Jelgersma datert 19. september 1984. Fotokopi.
A:1:b     Bachér, Ingrid til Ebba Haslund 1979.02.14 Antatt år ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 31.10.70».
A:1:b     Bachér, Ingrid til Ebba Haslund 1980.08.14
A:1:b     Bachér, Ingrid til Ebba Haslund 1983.02.12
A:1:b     Backe-Hansen, Joy til Ebba Haslund Datert 28. juli. Ukjent år. Fotokopi.
A:1:b     Bang, Elisabeth til Ebba Haslund 1968.12.08
A:1:b     Bang, Elisabeth til Ebba Haslund 1969.10.22
A:1:b     Bang-Hansen, Odd til Ebba Haslund 1971.03.06 Også til Sverre Fjeld Halvorsen. «Kjære fiskere!». Postkort.
A:1:b     Bang-Hansen, Odd til Ebba Haslund 1974.10.06
A:1:b     Barne- og familiedepartementet til Ebba Haslund 1994.11.03
A:1:b     Bayerschmidt, Carl F. til Ebba Haslund 1967.05.04
A:1:b     Bedriftsøkonomens forlag til Ebba Haslund 1991.03.22 Vedlegg: Kontrakt.
A:1:b     Bedriftsøkonomens forlag til Ebba Haslund 1991.07.01
A:1:b     Bedriftsøkonomens forlag til Ebba Haslund 1991.08.29 Vedlegg.
A:1:b     Bedriftsøkonomens forlag til Ebba Haslund 1991.09.12
A:1:b     Benneche, Gerd til Ebba Haslund 1981.07.02
A:1:b     Benneche, Gerd til Ebba Haslund 1981.12.29 Vedlegg: Brev fra Gerd Benneche til Kirke- og undervisningsdepartementet datert 29. desember 1981. Fotokopi.
A:1:b     Bentzen, Knut til Ebba Haslund 1983.09.19
A:1:b     Bentzen, Knut til Ebba Haslund 1983.10.03
A:1:b     Benziger Verlag til Ebba Haslund 1972.06.30
A:1:b     Benziger Verlag til Ebba Haslund 1972.07
A:1:b     Benziger Verlag til Ebba Haslund 1973.06.20
A:1:b     Berg, Aud til Ebba Haslund Udatert «Dear Ebba». Signert «Sincerly Aud» med flere. Gjelder opprop «Women Demand Peace for the World».
A:1:b     Berg, Aud til Ebba Haslund 1982 – 1983 Usikkert år.
A:1:b     Berg, Aud til Ebba Haslund 1984 Usikkert år. Kort stemplet «Boktips fra Sentralbokhandelen».
A:1:b     Berg, Bjørg til Ebba Haslund 1982.09.18 Poststempelets dato. Postkort (Fredsmarsj-82).
A:1:b     Berg, Bjørg til Ebba Haslund 1982.11.13 Postkort (Fredsmarsjen 1981).
A:1:b     Berg, Oddmund til Ebba Haslund 1985.03.26
A:1:b     Berg, Reimer til Ebba Haslund 1983.02.23 Vedlegg: Brev fra Reimer Berg til Aschehoug forlag 22. februar 1983. Fotokopi.
A:1:b     Berg, Reimer til Ebba Haslund 1983.04.22
A:1:b     Berg, Rolf til Ebba Haslund 2001.03.03 – 2001.04.29 Utskrifter av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Berg, Thoralf til Ebba Haslund 1982.03.28
A:1:b     Berg, Thoralf til Ebba Haslund 1982.09.21 Skrevet nederst på brev fra Norges husmorforbund «Til medlemmene».
A:1:b     Bergens Tidende til Ebba Haslund 1987.09.18
A:1:b     Berggrav, Astrid til Ebba Haslund Udatert Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 25.10.»
A:1:b     Berggreen, Brit til Ebba Haslund 2008.08.28 Utskrift av e-post.
A:1:b     Berggren, Arne til Ebba Haslund 2004.03.20 – 2004.03.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Bergh, Harald til Ebba Haslund 1972.03.04
A:1:b     Bergh, Stig til Ebba Haslund 1945.08.28 Gjelder den svenske utgivelsen av Ebba Haslunds fortellinger for barn (Solebubarna, se G:1), med tittelen Soltorpsbarnen (1946). Fortellingene er ikke gitt ut på norsk.
A:1:b     Bergh, Stig til Ebba Haslund 1945.09.18
A:1:b     Bergh, Stig til Ebba Haslund 1945.10.05
A:1:b     Bergh, Stig til Ebba Haslund 1955.02.03 Om Krise i august (1954).
A:1:b     Bergo, Agnes til Ebba Haslund 1992.11.30
A:1:b     Berkaak, Elisabet til Ebba Haslund 1980.01 Etter 5. januar 1980.
A:1:b     Bing, Jon til Ebba Haslund 1994.09.18 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Birkeland, Kirsti til Ebba Haslund 1980.11.17
A:1:b     Birkhaug, Konrad til Ebba Haslund 1968.10.30
A:1:b     Birkhaug, Konrad til Ebba Haslund 1968.11.06
A:1:b     Birkhaug, Konrad til Ebba Haslund 1975.09.17
A:1:b     Birkhaug, Konrad til Ebba Haslund 1975.10.22
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund Udatert Ca. 1982/83.
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund Datert 20. september. Mangler år. 1985?
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1977.08.29 Antatt år.
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1982.01.28
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1982.09.02
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1983.09.01
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1984.09.06
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1984.11.10
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1986.09.09
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1987.09.09
A:1:b     Bistrup, Rie til Ebba Haslund 1998 Udatert. 1998? Refererer til Det piper fra hornet på veggen (1998).
A:1:b     Bjelland, Thea til Ebba Haslund 1982.10.18 Hilsen fra Gunnar Bjelland.
A:1:b     Bjerck, Birgit til Ebba Haslund 2008.03.21 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bjerkeng, Marit til Ebba Haslund 2006.04.11 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund Udatert Julekort. 2004?
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1988.06.01
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1988.12.20 Postkort.
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1991.12.19 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1993.04.06
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1994.12.19 Poststempelets dato. «Jula 1994».
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1997.03.21
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1997.11.06 På baksiden: Avskrift av utdrag fra «Alison Lurie: Fremmede makter (Foreign Affairs) s. 198-99» (eng. 1984, norsk 1986).
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1997.12.18
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1998.06.05
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 1998.12.19
A:1:b     Bjugn, Bodil Solbjørg til Ebba Haslund 2003.12.17
A:1:b     Bjugn, Sissel Solbjørg til Ebba Haslund 2001.12 «Jula 2001».
A:1:b     Bjørk, Johan Christian til Ebba Haslund 1958.12.09 «Jeg tillot mig å sende…».
A:1:b     Bjørk, Johan Christian til Ebba Haslund 1958.12.09 «Mange takk for brev.»
A:1:b     Bjørk, Johan Christian til Ebba Haslund 1959.02.21
A:1:b     Bjørklund, Benjamin til Ebba Haslund 1981 Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 7.5.81». Signert «Emilie og Benjamin Bjørklund». Ligger sammen med brev fra Benjamin Bjørklund til Ebba Haslund.
A:1:b     Bjørn, Finn til Ebba Haslund 1984.12.12
A:1:b     Bjørneboe, Jens til Ebba Haslund 1971.08.30 Fotokopi.
A:1:b     Bjørneboe, Jens til Ebba Haslund 1975.09.26 Blant annet om arbeidet med den upubliserte selvbiografien Med horn og hale (1976).
A:1:b     Bjørnefjell, Dag til Ebba Haslund 2003.10.25 – 2003.10.26 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Bjørnefjell, Dag til Ebba Haslund 2003.10.27 – 2003.10.29 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Bjørnefjell, Dag til Ebba Haslund 2003.10.29 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bjørnefjell, Dag til Ebba Haslund 2003.11.01 – 2003.11.23 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Bjørnefjell, Dag til Ebba Haslund 2003.12.03 – 2003.12.24 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Bjørnefjell, Dag til Ebba Haslund 2004.07.22 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Bjørnseth, Finn til Ebba Haslund 1957.06.08 Med tegning: «Dette er Sigurd Hoel som barn».
A:1:b     Bjørnseth, Finn til Ebba Haslund 1957.06.28
A:1:b     Bjørnseth, Finn til Ebba Haslund 1957.07.12
A:1:b     Björnsson, Jón til Ebba Haslund 1970.07.26
A:1:b     Bjørnstad, Ketil til Ebba Haslund 1977.02.22 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Bjørnstad, Åsmund til Ebba Haslund 2001 Skrevet nederst på tittelbladet til «Rainer Maria Rilke Duino-elegiane Gjendikta frå tysk av Åsmund Bjørnstad 2001».
A:1:b     Bliksrud, Liv til Ebba Haslund 1981.02.03
A:1:b     Bliksrud, Liv til Ebba Haslund 1988.02.08 Vedlegg: Liste over bidragsytere til Liv Bliksrud og Asbjørn Aarnes (red.): Spor etter mennesket. Essays til minne om A.H. Winsnes (1989).
A:1:b     Bliksrud, Liv til Ebba Haslund 1988.12.27 Skrevet på fotokopi av innholdsliste til Liv Bliksrud og Asbjørn Aarnes (red.): Spor etter mennesket. Essays til minne om A.H. Winsnes (1989) der Ebba Haslund bidro med essayet Trollmannen på kateteret.
A:1:b     Bliksrud, Liv til Ebba Haslund 1995.05.20
A:1:b     Bliksrud, Liv til Ebba Haslund 2007.09.25
A:1:b     Bodmershof, Imma von til Ebba Haslund 1956.01.10
A:1:b     Bodmershof, Imma von til Ebba Haslund 1956.12.17
A:1:b     Bodmershof, Imma von til Ebba Haslund 1957.01.18
A:1:b     Bodmershof, Imma von til Ebba Haslund 1957.11.11
A:1:b     Bok og bibliotek til Ebba Haslund 1987.10.14
A:1:b     Bok og bibliotek til Ebba Haslund 1988.05.04
A:1:b     Bok og bibliotek til Ebba Haslund 2005.02.02 – 2005.02.09 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bok og samfunn til Ebba Haslund 1995.05.23
A:1:b     Bokförlaget Forum AB til Ebba Haslund 1945.06.26 Signert «Lillan» (Elisabeth Lovén?). Personlig brev, men uidentifisert avsender.
A:1:b     Bokklubben til Ebba Haslund 2007.09.03 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bokklubben kunnskap og kultur til Ebba Haslund 1993.12.07
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1977.02.18 «Samarbeidsavtale». Ved Bjørn Asbjørnsen.
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1977.03.08
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1977.06.30
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1978 Ca. 1977/78. Gjelder Månedens bok 1. januar 1978 (Dag Solstad). Ved Bjørn Asbjørnsen.
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1978.01
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1978.04.10 Ved Bjørn Asbjørnsen.
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1978.06.20
A:1:b     Bokklubben nye bøker til Ebba Haslund 1979.02.27
A:1:b     Bokklubbens barn til Ebba Haslund Udatert Ca. 1987/1988.
A:1:b     Bokklubbens barn til Ebba Haslund 1987.01.26
A:1:b     Bokklubbens barn til Ebba Haslund 1987.06.11
A:1:b     Bokklubbens barn til Ebba Haslund 1988.07.12
A:1:b     Bokklubbens barn til Ebba Haslund 1990.01.09
A:1:b     Bokvennen til Ebba Haslund 1992.05.23
A:1:b     Bolstad, Øivind til Ebba Haslund 1974.09.27
A:1:b     Bolstad, Øivind til Ebba Haslund 1974.12.22 Poststempelets dato. «Julen 74». Postkort.
A:1:b     Bolstad, Øivind til Ebba Haslund 1975.01.27
A:1:b     Bolstad, Øivind til Ebba Haslund 1975.02.18
A:1:b     Bonnevie, Helmer H. til Ebba Haslund 1979.09.04 «Noen tanker omkring opprettelse av Max Taus minnefond». Fotokopi. Til Ebba Haslund og flere.
A:1:b     Borchgrevink, Liv til Ebba Haslund 1990.04.01
A:1:b     Borchgrevink, N. til Ebba Haslund 2001.11.25
A:1:b     Borgen, Annemarta til Ebba Haslund 1979.11.18
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund Ca. 1983/1984. Udatert Antatt årstall ut fra innholdet.
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund Udatert Mellom 1972-1974?
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1969.01 Usikker datering.
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1969.03.09
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1970.08.27
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1971 Datering ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. telefon 20/9 71».
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1971 Datering ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besvart 10.8.71».
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1972.01.02
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1974.11.18
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1975.07.07
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1977.06.03
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1983.11.16
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1984
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1984.03.13
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1984.11.23 Avisutklipp «Få Per Lønning tilbake» av Brett Borgen. Fotokopi. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift. Lå sammen med brev fra Brett Borgen til Ebba Haslund.
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1986.09.05
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1986.09.13 Vedlegg.
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1987.11.10
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 1987.11.28
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 2000 Datering ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 29.5.00».
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 2000.05.07
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 2000.06.08
A:1:b     Borgen, Brett til Ebba Haslund 2005.03.02
A:1:b     Borgen, Johan til Ebba Haslund 1965.09.09
A:1:b     Borgen, Johan til Ebba Haslund 1966.03.12
A:1:b     Borgersrud, Lars til Ebba Haslund 2005.05.11 Utskrift av e-post.
A:1:b     Borgersrud, Lars til Ebba Haslund 2005.05.12 – 2005.05.13 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Borgersrud, Lars til Ebba Haslund 2005.06.06 – 2005.06.05
A:1:b     Borgersrud, Lars til Ebba Haslund 2006.06.14 – 2006.06.15 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Borse, Sønnøv Sem til Ebba Haslund 2008.02.08
A:1:b     Borse, Sønnøv Sem til Ebba Haslund 2008.06.23
A:1:b     Borse, Sønnøv Sem til Ebba Haslund 2008.08.11
A:1:b     Borten, Per til Ebba Haslund 1990.09.09
A:1:b     Boucht, Birgitta til Ebba Haslund 1984.05.07
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1979.03.13
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1979.10.03 Vedlegg.
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1980.09.28 Vedlegg.
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1981.02.15 Vedlegg.
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1982.12.02
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1984.01.29
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1984.02.25
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1984.03.18
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1984.04.25 Postkort.
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1984.04.26
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1984.09.05
A:1:b     Bouvrie, Synnøve des til Ebba Haslund 1988.01.08
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 1999.05.04
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 1999.05.21 Vedlegg.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 1999.08.09 Postkort.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2001.04.17 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2001.04.20 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2001.07.15 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2001.09.01 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2001.10.31 «Berlin, siste dag i oktober 2001». To fotografier limt på siste side. Vedlegg.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2001.11.30 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2002.01.02 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2002.05.25 Utskrift av e-postkorrespondanse. E-posten fra Ebba Haslund til Bramnes er datert 8. januar 2002.
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2003.03.11
A:1:b     Bramness, Hanne til Ebba Haslund 2004.12.01 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Brandtzæg, Per til Ebba Haslund 2007.08.16 Utskrift av e-post.
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1978.04.26
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1980.10.13
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1982.01.28
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1985.06.13 Postkort.
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1986.02.20
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1987.02.24
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1987.09.21
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1987.12.20 «Ebbas plomme». Anmeldelse av Haslunds erindringsbok Som plommen i egget (1987). Lå sammen med brev fra Gerd Brantenberg til Ebba Haslund.
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1988.01.08
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1989.06.01
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1989.12.21
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1991.10.31
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1992.01.17
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1998.03.07 «Forslag til uttalelse på årsmøtet i DnF 28.-29. mars, 1998». Lå sammen med brev fra Gerd Brantenberg til Ebba Haslund. Fotokopi.
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1998.03.24
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 1998.09 Antatt dato. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 13.9.98». Invitasjon til Brantenbergs 25-årsjubileum som forfatter 31. oktober 1998.
A:1:b     Brantenberg, Gerd til Ebba Haslund 2007.09.12
A:1:b     Brantzeg, Nils til Ebba Haslund 1981 Udatert. Refererer til artikkelen Dompapdans og meisegalopp trykt i Dagbladet 6. mars 1981.
A:1:b     Brantzeg, Nils til Ebba Haslund 1981.03.26 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1975.10.03
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1977.09.02
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1978.08.29
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1980.09.28
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1982.08.31
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1983.09.09
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1984.09.21
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1986.09.03
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1987.09.16
A:1:b     Bratteli, Randi til Ebba Haslund 1989.09.04
A:1:b     Braun, Felix til Ebba Haslund 1955.12.29
A:1:b     Breen, Else til Ebba Haslund 1974 Skrevet på gjenpart av brev fra Ungdomslitteraturens forfatterlag (ULF) ved formann Else Breen til Åsa Jákupstova Fana datert 24. september 1974.
A:1:b     Breien, Anja til Ebba Haslund 2006.10.21 Utskrift av e-post.
A:1:b     Brekke, Paal til Ebba Haslund 1975.01.18
A:1:b     Bretteville-Jensen, Helga til Ebba Haslund 1956.12.31
A:1:b     Brinchmann, Alex til Ebba Haslund 1965.12.08
A:1:b     Brinchmann, Alex til Ebba Haslund 1968.06.18
A:1:b     Brinchmann, Alex til Ebba Haslund 1968.11.16
A:1:b     Brinchmann, Alex til Ebba Haslund 1970.12.22
A:1:b     Brinchmann, Alex til Ebba Haslund 1971.02.14
A:1:b     Brinchmann, Alex til Ebba Haslund 1972.03.24
A:1:b     Brinchmann, Harald til Ebba Haslund 1971.03.23
A:1:b     Brinchmann, Helen til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Brodtkorb, Anne-Lise til Ebba Haslund 1992.11.20
A:1:b     Brodtkorb, Anne-Lise til Ebba Haslund 2007.08.21
A:1:b     Brudevoll, Kristin til Ebba Haslund Udatert Takkebrev.
A:1:b     Brudevoll, Kristin til Ebba Haslund 1989.10.21 Postkort.
A:1:b     Brudevoll, Kristin til Ebba Haslund 1995 November/desember? Skrevet på baksiden av fotokopi av brev fra NORLA ved Kristin Brudevoll til Katherine Hanson datert 27. november 1995.
A:1:b     Brudevoll, Kristin til Ebba Haslund 1995.05.09
A:1:b     Brustad, Eva til Ebba Haslund 1984.06.14
A:1:b     Bryne, Arvid til Ebba Haslund 2000.10.18
A:1:b     Brynielsson, Wera til Ebba Haslund 1971.01.17
A:1:b     Brynielsson, Wera til Ebba Haslund 1978.01.17
A:1:b     Brøgger, Niels Christian til Ebba Haslund 1959.12.16
A:1:b     Brøgger, Waldemar til Ebba Haslund 1967.10.23
A:1:b     Brøgger, Waldemar til Ebba Haslund 1967.11.02
A:1:b     Brøymer, Bjørn til Ebba Haslund 2001.11.08
A:1:b     Budstikka til Ebba Haslund 2008.03.27 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bukkøy, Else Karin til Ebba Haslund 2000.03.28 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bukkøy, Else Karin til Ebba Haslund 2000.04.10 Utskrift av e-post.
A:1:b     Bulls pressetjeneste AS til Ebba Haslund 1971.02.03 2 vedlegg, blant annet kontrakt datert 26. januar 1971.
A:1:b     Bulls pressetjeneste AS til Ebba Haslund 1976.12.01
A:1:b     Bulls pressetjeneste AS til Ebba Haslund 1977.02.28
A:1:b     Bye, Tove til Ebba Haslund 1984.09.28
A:1:b     Bærum kommune til Ebba Haslund 1970.04.09 Gjelder Bærum kommunes stipendium for forfattere for 1970.
A:1:b     Bærums likningskontor til Gyldendal norsk forlag 1971.03.22 Gjennomslagskopi til Ebba Haslund (med flere). Ligger sammen med brev fra Gyldendal norsk forlag til Ebba Haslund.
A:1:b     Bøgenæs, Evy til Ebba Haslund 1967.01.12
A:1:b     Bøgenæs, Evy til Ebba Haslund 1971.02.24
A:1:b     Caldwell, Turid til Ebba Haslund 1994.02.01 Signert Turid Caldwell og Esther Bryn Gleditsch. Ligger sammen med brev fra Turid Caldwell til Ebba Haslund.
A:1:b     Cappelen akademisk forlag til Ebba Haslund 1996.12.03
A:1:b     Cappelen akademisk forlag til Ebba Haslund 1997.08.25
A:1:b     Cappelen, Bodil til Ebba Haslund 1982.04.20
A:1:b     Cappelen, Bodil til Ebba Haslund 1982.06.27
A:1:b     Cappelen, Bodil til Ebba Haslund 1983.01.03
A:1:b     Cappelen, Jørgen W. til Ebba Haslund 1967.02.02
A:1:b     Cappelen, Jørgen W. til Ebba Haslund 1993.12.08
A:1:b     Cappelens bokklubb til Ebba Haslund 1995.01.18
A:1:b     Carcanet Press til Ebba Haslund 1987.07.13 Ved Michael Schmidt.
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1957 «Kjære Ebba», kort brev skrevet nederst på gjennomslagskopi av brev fra Finn Carling til Ragnar Kvam datert 12. mai 1957.
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1957.01.29
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1967.08.01
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1968.02.23
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1971.02.25
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1983.09.08
A:1:b     Carling, Finn til Ebba Haslund 1989.09.02 «Kopi».
A:1:b     Carlsen, Jorunn til Ebba Haslund 1998.03.15
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1961.05.31
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1961.07.05
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1968.12.21
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1971.12 «Julen 1971». Her også egenhendig hilsen fra Ståle Kyllingstad nederst på brevet.
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1975.02.18
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1981.06.14
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1984.12.06
A:1:b     Carlson, Camilla til Ebba Haslund 1986.12.19
A:1:b     Centkiewicz, Aline til Ebba Haslund 1969.11.20
A:1:b     Centralfilm AS til Ebba Haslund 1971.07.29
A:1:b     Chawl, Purnemo til Ebba Haslund 1984.12 «Julen 1984». Usikker avsender.
A:1:b     Christiansson-Ghilardi, Alice til Ebba Haslund 1979.04.22 Vedlegg.
A:1:b     Claréus, Ingrid til Ebba Haslund 1984.12.27
A:1:b     Claréus, Ingrid til Ebba Haslund 1985.02.01
A:1:b     Club 7 til Ebba Haslund 1981.06.29 Ved Sossen Krohg. Vedlegg.
A:1:b     Colbjørnsen, Lisbeth til Ebba Haslund 1975.10.22
A:1:b     Collins, Nancy J. til Ebba Haslund 1987.05.27
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1964.03.11 Mange brev fra Stefan Congrat-Butlar til Ebba Haslund gjelder blant annet Franz Schoenberner.
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1964.05.03
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1964.05.26 Vedlegg vedrørende Franz Schoenberner.
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1964.08.01
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1964.08.23
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1964.11.30
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1966.06.26
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1966.07.03
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1966.11.07
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1966.11.20
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1967.07.20
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1968.01.22
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1969.02.26
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1970.06.01 Vedlegg: Avisutklipp vedrørende Franz Schoenberners død.
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1972.01
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1977.08.02
A:1:b     Congrat-Butlar, Stefan til Ebba Haslund 1979.09.28
A:1:b     Coucheron, Olaf til Ebba Haslund 1974.09.13
A:1:b     Dag og Tid til Ebba Haslund 1990.06.07 Ved Marte Mona.
A:1:b     Dagbladet til Gerd Brantenberg 1987.12.23 Ved Karsten Alnæs. Ligger sammen med brev fra Dagbladet til Ebba Haslund.
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund Udatert Postkort (samt et ekstra blad) signert «Mai Bente». 1980-tallet?
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund 1965.12.22 For Dagbladet, se også brev fra Arne Skouen til Ebba Haslund.
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund 1978.08.22
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund 1980.06.02 Ved Hans Fredrik Dahl.
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund 1981.02.27
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund 1985.09.27
A:1:b     Dagbladet til Ebba Haslund 2001.11.09 Utskrift av e-post (ved Terje Mosnes). Gjelder artikkel om Ebba Haslund i Dagbladet.
A:1:b     Dagsland, Helga til Ebba Haslund 1982.10.25
A:1:b     Dahl, Tor Edvin til Ebba Haslund 1974.10.12
A:1:b     Dahl, Tor Edvin til Ebba Haslund 1978.10.17
A:1:b     Dahl, Tor Edvin til Ebba Haslund 1978.11.14
A:1:b     Dahl, Tor Edvin til Ebba Haslund 1979.03.19
A:1:b     Dahl, Willy til Ebba Haslund 1977.08.24
A:1:b     Dahl, Willy til Ebba Haslund 1980.01.10
A:1:b     Dahlberg, Gerd til Ebba Haslund 1970.08.15
A:1:b     Dahlberg, Gerd til Ebba Haslund 1970.11.10
A:1:b     Dahlberg, Gerd til Ebba Haslund 1971.03.12
A:1:b     Dahr, Eva Braathen til Ebba Haslund 1978.08.24 Usikker avsender. Signert «Eva».
A:1:b     Dahr, Juni til Ebba Haslund 2006.08.31 Utskrift av e-post.
A:1:b     Dahr, Juni til Ebba Haslund 2006.09.15 – 2006.08.31 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1965.02.17
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1967.06.08
A:1:b     Danielsen, Arne til Ebba Haslund 2005.11.25 – 2005.11.28 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Danielsen, Ruth til Ebba Haslund 1978.12.07
A:1:b     Danmarks Radio til Ebba Haslund 1962.08.07
A:1:b     Dannevig, Karna til Ebba Haslund 1966.06.10
A:1:b     Dannevig, Karna til Ebba Haslund 1970.09.29
A:1:b     Dannevig, Karna til Ebba Haslund 1973.10.17
A:1:b     De norske bokklubbene til Ebba Haslund 1993.03.19
A:1:b     Den nationale scene til Ebba Haslund 1982.12.06 Ved Ketil Bang-Hansen. Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979). Fotokopi. Opprinnelig vedlegg til brev fra Ebba Haslund til Norske dramatikeres forbund datert 7. mars 1983, se A:1:a.
A:1:b     Den nationale scene til Ebba Haslund 1983.02.01 Ved Ketil Bang-Hansen. Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979). Fotokopi. Opprinnelig vedlegg til brev fra Ebba Haslund til Norske dramatikeres forbund datert 7. mars 1983, se A:1:a.
A:1:b     Den nationale scene til Ebba Haslund 1983.06.23 Ved Ketil Bang-Hansen. Gjelder Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979).
A:1:b     Den norske bokhandlerforening, til Ebba Haslund 1966.01.18
A:1:b     Den norske bokhandlerforening, til Ebba Haslund 1966.02.11
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1977.06.14
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1978.03.30
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1978.04.14
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1978.06.21
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1979.10.05
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1980.10.17 Med egenhendig kommentar av Ebba Haslund. Fotokopi.
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1981.04.03
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1981.04.27 Adressert Kristin Hoel, Sonja Lid, Gerd Brantenberg og Ebba Haslund. Fotokopi. Gjelder intervju i Aftenposten 28. april (eller 27.4.?) 1981 med tittelen Kampforum for kvinner som selv vil fortelle hvem de er.
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1981.09.29 Avtale vedrørende Etterord.
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1983.03.23 Kontrakt vedrørende Barskinger på Brånåsen (1960). Med egenhendig kommentar av Ebba Haslund. Vedlegg: Kontrakt mellom Aschehoug forlag og Den norske bokklubben datert 17. juni 1982, fotokopi.
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1983.08.30 Vedlegg: Boklisten for 1984.
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1987.02.03
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1987.06.16
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1987.09.29
A:1:b     Den norske bokklubben til Ebba Haslund 1988.09.11
A:1:b     Den norske forfatterforening til Kjell Totland 1997.01.10 Fotokopi. Vedlegg: Ebba Haslund: «Som dagene går: Fredag, 7.4.1995». 2 sider. Ligger sammen med brev fra Kjell Totland til Ebba Haslund.
A:1:b     Den norske jordmorforening til Ebba Haslund 1971.09.12
A:1:b     Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO til Ebba Haslund 1978.01.23 Til Ebba Haslund, Mie Berg, Else Michelet og Anita Werner. Gjelder etablering av en norsk kontaktgruppe for MacBride-kommisjonen. Vedlegg: Brev fra UNESCO ved International Comission for the Study of Communication Problems til National Commissions datert 7. desember 1977. Se også brev fra UNESCO til Ebba Haslund.
A:1:b     Den norske nasjonalkommisjonen for Unesco til Ebba Haslund 1979.05.23 Til Ebba Haslund, Mie Berg, Else Michelet og Anita Werner. Fotokopi. Vedlegg: «Interim Report on Communication Problems in Modern Society». Se også brev fra UNESCO til Ebba Haslund.
A:1:b     Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Ebba Haslund Udatert Julehilsen fra Kulturdepartementet. Etter 1991.
A:1:b     Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Ebba Haslund 1963.06.28
A:1:b     Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Ebba Haslund 1980.01.25
A:1:b     Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Ebba Haslund 1985.06.17 Flere vedlegg, ikke nødvendigvis til dette brevet.
A:1:b     Det kongelige kultur- og vitenskapsdepartement til Ebba Haslund 1982.01.26 Vedlegg: Pressemelding av samme dato.
A:1:b     Det kongelige kultur- og vitenskapsdepartement til Ebba Haslund 1993.01.28
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund Udatert Korthilsen. Vedlegg: «News of Norway», 29. juni 1987.
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund 1972.03.17
A:1:b     Det norske arbeiderparti til Ebba Haslund 2008.08.22 Utskrift av e-post. Ved Gro Axelsen.
A:1:b     Det norske bibelselskap til Ebba Haslund 1971.11.05 Vedlegg: Ebba Haslund: «Hva bibelen betyr for meg». Maskinskrevet manuskript. 1 blad. Gjennomslagskopi.
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1980.11.20 Brev fra Det norske samlaget til Ebba Haslund består for det meste av honoraravregninger. Flere av dem i fotokopi.
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1981.11.17
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1982.10.20
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1984.03.28
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1984.11.09
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1985.11.25
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1986.11.25
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1987.05.05
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1987.11.25
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1988.11.04
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1988.12.17
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1989.01.05
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1989.07.05 Vedlegg: Brev med emnet «Bok 90 – Skjønnlitteraturens plass i skolen» datert 29. september 1990. Signert Sverre Tusvik, adressert Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1989.12.07
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1989.12.20
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1994.02.28
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1994.03.10
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1997.06.10 Vedlegg: Visittkort av Tor Ingebrigtsen.
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1997.07.29
A:1:b     Det norske samlaget til Ebba Haslund 1998.12.03
A:1:b     Deutsche Auslandsgesellschaft til Ebba Haslund 1973.04.11 Ved Heinrich Jessen.
A:1:b     Deutsche Auslandsgesellschaft til Ebba Haslund 1973.12.04 Ved Heinrich Jessen.
A:1:b     Deutscher Demokratischer Rundfunk til Ebba Haslund 1973.07.11
A:1:b     Deutscher Demokratischer Rundfunk til Ebba Haslund 1973.09.27
A:1:b     Die Kogge til Ebba Haslund 1988.11.14
A:1:b     Die Kogge til Ebba Haslund 1991.06
A:1:b     Digranes, Anne Gullbjørg til Ebba Haslund 1986.02.06 For Nordland teater.
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1991.11.06 Diverse royalty-avregninger ligger mellom brevene.
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1991.12.04
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1992.01.27
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1994.03.31
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1994.05.09
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1994.11.21
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 1998.11.10
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 2004.12.01 Her også en fotokopi av brevet med egenhendige tilføyelser av Ebba Haslund.
A:1:b     Dilia. Theatrical and literary agency til Ebba Haslund 2005.06.06
A:1:b     Din Hørsel til Ebba Haslund 1993.05.19 Uten år. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 19.5.93».
A:1:b     Din Hørsel til Ebba Haslund 1993.05.24
A:1:b     Din Hørsel til Ebba Haslund 1993.10.07 Uten år. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 7.10.93 nei».
A:1:b     Din Hørsel til Ebba Haslund 1997.12.08
A:1:b     Dokka, Åste til Ebba Haslund 2005.01.12 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Doksrød, Gunhild til Ebba Haslund 1969.11.28
A:1:b     Donlon, Mary Honor til Ebba Haslund 1967.04.13
A:1:b     Dored, Elisabeth til Ebba Haslund 1968.04.14 «1ste påskedag 1968».
A:1:b     Dragvoll, Johan til Ebba Haslund 2005.11.10 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     dtv til Ebba Haslund 1993.08.11
A:1:b     dtv til Ebba Haslund 1993.09.14
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1965.01.09
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1968.05.29 Poststempelets dato.
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1974.10.26
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1978.07.31
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1982.02.12
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1983 Udatert. Ut fra ordningen og innholdet sannsynligvis skrevet i 1983. Med blant annet takk for Syndebukkens krets (1968).
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1987.12.14 Sammen med brevet ligger en fotokopi av anbefalingsbrev for Margaret Dunn fra Ebba Haslund til American-Scandinavian Foundation datert 5. januar 1988.
A:1:b     Dunn, Margaret til Ebba Haslund 1988.05.15
A:1:b     Durban-Hansen, Halvor til Ebba Haslund 1956.12.09
A:1:b     Dybing, Solveig Modum til Ebba Haslund 1994.12.02 Uten år. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 12.12.94».
A:1:b     Dypfrysningskontoret til Ebba Haslund 1967.04.04 Vedrørende symposium om næringsmiddelindustrien.
A:1:b     Dæhlin, Erik til Ebba Haslund 1974.11.16 Antatt avsender. Usikker om det står Erik Dæhli eller Dæhlin på brevet.
A:1:b     Døvigen, Kjersti til Ebba Haslund 1983.06.21
A:1:b     Egeberg, Erik til Ebba Haslund 1991.03.19
A:1:b     Egede-Nissen, Stig til Ebba Haslund 1980.10 Udatert. 1980? Refererer til Kvinner, fins de? (1980) Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 22/10».
A:1:b     Egeland, Erik til Ebba Haslund 1984.09.11
A:1:b     Egeland, Kjølv til Ebba Haslund 1980.10.27
A:1:b     Eggen, Bernt til Ebba Haslund 1992.05.03
A:1:b     Eggen, Bernt til Ebba Haslund 1992.12.23
A:1:b     Eggen, Eystein til Ebba Haslund 2003.06.24 Vedlegg: Brev fra Den norske forfatterforening ved Geir Pollen til Eystein Eggen. Brevet er udatert, men ut fra innholdet i brevet fra Eystein Eggen til Ebba Haslund mottatt 14. juni 2003.
A:1:b     Egner, Thorbjørn til Ebba Haslund Udatert Sannsynligvis etter 1982. Også fra Annie Egner.
A:1:b     Egner, Thorbjørn til Ebba Haslund 1972.10.25
A:1:b     Egner, Thorbjørn til Ebba Haslund 1982 Udatert. 1982? Refererer til Skritt i mørket (1982). Også fra Annie Egner. Brevpapir med Thorbjørn Egner-trykk.
A:1:b     Egner, Thorbjørn til Ebba Haslund 1982.03.17
A:1:b     Eide, Elisabeth til Ebba Haslund 2001.11.07 Alle brev fra Elisabeth Eide til Ebba Haslund er utskrifter av e-poster.
A:1:b     Eide, Elisabeth til Ebba Haslund 2001.11.13
A:1:b     Eide, Elisabeth til Ebba Haslund 2001.11.30
A:1:b     Eide, Elisabeth til Ebba Haslund 2002.01.25
A:1:b     Eide, Elisabeth til Ebba Haslund 2002.11.08
A:1:b     Eide, Elisabeth til Ebba Haslund 2003.01.10
A:1:b     Eide forlag til Ebba Haslund 1991.03.15 Vedlegg.
A:1:b     Eide forlag til Ebba Haslund 1991.04.10
A:1:b     Eide forlag til Ebba Haslund 1991.06.08 Vedlegg: Konsulentuttalelse til Ebba Haslund: «Fire dager før jul». 2 blad.
A:1:b     Eide forlag til Ebba Haslund 1991.07.23
A:1:b     Eide, Harriet til Ebba Haslund 2007.03.15 Alle brev fra Harriet Eide (Dagbladet) til Ebba Haslund er utskrifter av e-poster.
A:1:b     Eide, Harriet til Ebba Haslund 2007.05.02
A:1:b     Eide, Harriet til Ebba Haslund 2007.06.28
A:1:b     Eide, Harriet til Ebba Haslund 2007.11.08
A:1:b     Eidem, Odd til Ebba Haslund Udatert 1954? Refererer indirekte til Krise i august (1954).
A:1:b     Eidem, Odd til Ebba Haslund 1954.10.04
A:1:b     Eidem, Odd til Ebba Haslund 1970.06.06
A:1:b     Eidem, Odd til Ebba Haslund 1982.11.17
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund Udatert 2 postkort: «Kjære Ebba Haslund Igjen –» og «Kjære Ebba Haslund, Jeg er nok». Ca. mellom 1984 og 1989.
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund 1981.01
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund 1981.03.08
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund 1984.06.02
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund 1989.02.20 På vegne av Fredssenteret i Oslo sammen med Hans Lunder.
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund 2004.06.01 Postkort.
A:1:b     Eklund, Trine til Ebba Haslund 2007.12.10 Utskrift av e-post.
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1982.10.03
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1982.10.27
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1982.12 «Lillehammer, julen 1982».
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1983.12 «Lillehammer, julen 1983».
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1987.12 «Lillehammer, julen 1987».
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1988 I anledning 50-årsdagen. Her også fotografi.
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1988.12 «Norwich, julen 1988».
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 1999 Usikkert år. I anledning jul og nyttår.
A:1:b     Elstad, Anne Karin til Ebba Haslund 2008 Takkekort i anledning 70-årsdagen.
A:1:b     Endsjø, Dag Øistein til Ebba Haslund 2001.04.16 Utskrift av e-post. Vedrørende Sissel Lange-Nielsen.
A:1:b     Endsjø, Dag Øistein til Ebba Haslund 2003.01 Invitasjon til doktordisputas 4. januar 2003.
A:1:b     Enevold, Karen til Ebba Haslund 1956.10.03
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1957.03.26 – 1957.04.03 Påbegynt 26. mars et «steds i Atlanterhavet», tatt opp igjen «Skagerak, 3.4.».
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1965.03.15
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1965.12.07
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1975.11.16
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1977.09.19
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1977.10.08
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1978.08.28 Kan også være 24. august.
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1986.12.20
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1991.06.13
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1991.09.24
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1992.06 Ut fra innholdet mellom 10. og 15. juni.
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1964.12.10 «Kjære Ebba og Sverre». «Bukoba, desember 1964». Fra Vibeke og Carl Fredrik Engelstad. Også til Sverre Fjeld Halvorsen. Ligger sammen med brev fra Carl Fredrik Engelstad til Ebba Haslund. Poststempelets dato.
A:1:b     Engelstad, Harald til Ebba Haslund 2004.06.09 Utskrift av e-post. Her også utskrift av e-post fra Sissel Benneche Osvold til Harald Engelstad 8. juni 2004.
A:1:b     Engelstad, Carl Fredrik til Ebba Haslund 1966 Udatert. Invitasjon til sølvbryllup, her også fotografi. «Kjære Ebba og Sverre!». Også til Sverre Fjeld Halvorsen. Ligger sammen med brev fra Carl Fredrik Engelstad til Ebba Haslund.
A:1:b     Enger, Asle til Ebba Haslund 1954.10.18
A:1:b     Enger, Asle til Ebba Haslund 1954.12.04
A:1:b     Enger, Asle til Ebba Haslund 1966.12.16
A:1:b     Enger, Asle til Ebba Haslund 1967.08.11
A:1:b     Enger, Aud Nydal til Ebba Haslund 2004.09.28
A:1:b     Enger, Aud Nydal til Ebba Haslund 2005.03.17
A:1:b     Eriksen, Hans Kristian til Ebba Haslund 1994.01.12
A:1:b     Eriksen, Hans Kristian til Ebba Haslund 1994.12.19
A:1:b     Eriksen, Karl-Erik til Ebba Haslund Udatert Ut fra innholdet ca. 1980.
A:1:b     Eriksen, Karl-Erik til Ebba Haslund 1979.12.31
A:1:b     Eriksen, Karl-Erik til Ebba Haslund 1980.01.30
A:1:b     Eriksen, Karl-Erik til Ebba Haslund 1980.10.11
A:1:b     Eriksen, Solvejg til Ebba Haslund 1975 «Besv. 14.8.75».
A:1:b     Ernest Benn Limited til Ebba Haslund 1977.12.20 Ved John Beer.
A:1:b     Ernest Benn Limited til Ebba Haslund 1978.02.17
A:1:b     Ernest Benn Limited til Ebba Haslund 1978.05.09 Fotokopi.
A:1:b     Ernest Benn Limited til Ebba Haslund 1978.05.12 Fotokopi.
A:1:b     Ernst Bredrup bok- og papirhandel til Ebba Haslund 1968.11.14
A:1:b     Eskeland, Ståle til Ebba Haslund 2008.07.17 Utskrift av e-post. Vedrørende Fredrik Fasting Torgersen.
A:1:b     Eskeland, Ståle til Ebba Haslund 2008.06.05 Utskrift av e-post. Også til Thorvald Steen. Ligger sammen med brev fra Ståle Eskeland til Ebba Haslund. Vedrørende Fredrik Fasting Torgersen.
A:1:b     Evje, Ida til Ebba Haslund 2005.08.31 – 2005.09.16 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Fabritius & Sønners forlag til Ebba Haslund 1980.10.17
A:1:b     Faldbakken, Knut til Ebba Haslund 1987.01.14
A:1:b     Faldbakken, Knut til Ebba Haslund 2007.10.17 – 2007.11.07 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Familien til Ebba Haslund 1969.04.29 For ukebladet Familien, se også brev fra Lise Vislie til Ebba Haslund.
A:1:b     Familien til Ebba Haslund 1969.09.23
A:1:b     Familien til Ebba Haslund 1987.09.02
A:1:b     Familien til Ebba Haslund 1992.10.21
A:1:b     Familien til Ebba Haslund 1995.05.10
A:1:b     Farjeon, Eleanor til Ebba Haslund 1956.08.02 Vedlegg: Danys Blakelock «The two deaths» vedrørende Walter de la Mare og Jan Groths død i juni 1956.
A:1:b     Farjeon, Eleanor til Ebba Haslund 1957.02.19
A:1:b     Fastvold, Marianne til Ebba Haslund 1998.09.17
A:1:b     Fastvold, Marianne til Ebba Haslund 1998.10.19
A:1:b     Faugstad, Åse Lilleskare til Ebba Haslund 1994.01.17
A:1:b     Fenby, Charles til Ebba Haslund 1936.06.10 Vedrørende Nordahl Grieg.
A:1:b     Figes, Eva til Ebba Haslund 1989.12.27
A:1:b     Filharmonien til Ebba Haslund 1993.02.27
A:1:b     Fisher, Else til Ebba Haslund 1975.11.05
A:1:b     Fisher, Else til Ebba Haslund 1983.03.09
A:1:b     Fisknes, Liv Rosmer til Ebba Haslund 2005.02.16 – 2005.02.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Fjeldstad, Inger til Ebba Haslund 1970.11.18 Også til Alf Nordhus og Rolf Kirkvaag.
A:1:b     Fjeldstad, Inger til Ebba Haslund 1989.09.26
A:1:b     Fjeldstad, Inger til Ebba Haslund 1995.05.12
A:1:b     Fjeldstad, Inger til Ebba Haslund 1997.12.20
A:1:b     Fjeldstad, Inger til Ebba Haslund 2001.01.17
A:1:b     Fjeldstad, Inger til Ebba Haslund 2004.07.22
A:1:b     Fjeldstad, Tordis til Ebba Haslund Udatert Postkort.
A:1:b     Fjeldstad, Tordis til Ebba Haslund 2004.09.30 Vedlegg.
A:1:b     Fjellheim, Freddy til Ebba Haslund 2006.03.21 – 2006.03.22 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Fjord press til Ebba Haslund 1983.02.21
A:1:b     Ulvad, Odd til Ebba Haslund 1982.10.24 Signert «Odd Ulvad og Emil J. Flaten». Ligger sammen med brev fra Emil J. Flaten til Ebba Haslund.
A:1:b     Fløgstad, Kjartan til Ebba Haslund 1987 Udatert egenhendig hilsen skrevet på en dansk avisartikkel av Kjartan Fløgstad med tittel Stalinisme og anti-stalinisme: Ny borgerkrig i Ambivalencia i NLÅ, Informations moderne tider, 11. desember 1987.
A:1:b     Fløgstad, Kjartan til Ebba Haslund 1990.05.25 Postkort.
A:1:b     Fløgstad, Kjartan til Ebba Haslund 1994.06
A:1:b     Fono forlag til Ebba Haslund 1995.03.31
A:1:b     Foreningen av politiske fanger 1940-1945 til Ebba Haslund 1997.10.25
A:1:b     Foreningen av politiske fanger 1940-1945 til Ebba Haslund 1993.04.26 Fotokopi til Ebba Haslund og Hans Luihn. Adressert Samarbeidsutvalget av krigsveteranforeninger. Ligger sammen med brev fra Foreningen av politiske fanger 1940-1945 til Ebba Haslund. Vedlegg.
A:1:b     Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter til Ebba Haslund Udatert Vedlegg: Innmeldingsblankett.
A:1:b     Forlaget fag og kultur til Ebba Haslund 2008.09.01
A:1:b     Forlaget Oktober til Ebba Haslund 1992.12 Fotokopi.
A:1:b     Forlaget Oktober til Ebba Haslund 1993.02.08 Vedlegg.
A:1:b     Forlaget Oktober til Ebba Haslund 1993.11.01
A:1:b     Forlagsassistanse AS til Ebba Haslund Datert 12. september. År mangler. Signert Tomm Kristiansen (redaksjon av Bok og samfunn).
A:1:b     Forr, Gudleiv til Ebba Haslund 2005.01.25 Utskrift av e-post.
A:1:b     Foss, Arne til Ebba Haslund 1990.01.15
A:1:b     Foss, Arne til Ebba Haslund 1990.02.05 Vedlegg.
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund Datert 19. mai. År mangler. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning etter 1967.
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund Udatert postkort (fotografi av Wenche Foss).
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1967.01.19
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1969.05.29
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1969.12.16
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1969.12.17
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1969.12.31 «Nyttårsaften kl. 12.05 altså 1969».
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1972.01.30
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1972.04.10 Antatt poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1972.05.08
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1983.10.10
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1984.02.09
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1984.11.08 Postkort.
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1985.02.23
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1987.12 Julekort (fotografi av Wenche Foss). Antatt datering ut fra innholdet.
A:1:b     Foss, Wenche til Ebba Haslund 1990.02.10
A:1:b     Foss, Øivind til Ebba Haslund 1989.06.07
A:1:b     Fosse, Jon til Ebba Haslund 2007.10.24 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Framtiden i våre hender til Ebba Haslund 1980.02.22
A:1:b     Framtiden i våre hender til Ebba Haslund 1980.12.11
A:1:b     Framtiden i våre hender til Ebba Haslund 1983.04.07 Fotokopi.
A:1:b     Framtiden i våre hender til Ebba Haslund 1983.04.08 Fotokopi. På baksiden av brevet fotokopi av brev fra Ebba Haslund med flere til Framtiden i våre hender datert 8. mars 1983.
A:1:b     Framtiden i våre hender til Ebba Haslund 2006.09.26 Diverse vedlegg, blant annet brev, utskrift av e-poster, vedrørende «Besteforeldreopprøret mot den uansvarlige klimapolitikken».
A:1:b     Franks, Jeremy til Ebba Haslund Datert «New York Monday 22 october». År mangler.
A:1:b     Fredskontoret til Ebba Haslund 1967.02.09 Signert Sonja Lid Larssen. Vedlegg.
A:1:b     French, Marilyn til Ebba Haslund 1987.05.01
A:1:b     Freymann, Thelma von til Ebba Haslund 1998.11.04
A:1:b     Friedrich, Ruth til Ebba Haslund 1977.08.13 Vedlegg: Ruth Friedrich: Skrikene. Trykksak.
A:1:b     Friele, Karen-Christine til Ebba Haslund 2000.11.08
A:1:b     Frigland, Sigurd til Ebba Haslund 2005.04.05
A:1:b     Friis, Erik J. til Ebba Haslund 1985.05.30
A:1:b     Friis-Baastad, Babbis til Ebba Haslund 1960.10.25 med familie. Vedrørende Barskinger på Brånåsen (1960).
A:1:b     Friis-Baastad, Babbis til Ebba Haslund 1968.09.04 Vedlegg: Gjennomslagskopi av brev fra Babbis Friis-Baastad til N.W. Damm & Søn datert 4. september 1968.
A:1:b     Friis-Baastad, Babbis til Ebba Haslund 1968.09.06 Antatt datering ut fra 2 vedlegg: 1) Fotokopi av brev fra N.W. Damm & Søn til Babbis Friis-Baastad datert 6. september 1968; 2) gjennomslagskopi av brev fra Babbis Friis-Baastad til N.W. Damm & Søn datert 10. september 1968.
A:1:b     Friis-Baastad, Babbis til Ebba Haslund 1968.12.05
A:1:b     Frisprog til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Fritt forlag til Ebba Haslund 2007.06.25
A:1:b     Fritt forlag til Ebba Haslund 2007.10.12 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Fritt ord til Ebba Haslund 2007.04.26 Utskrift av e-post.
A:1:b     Fritt ord til Ebba Haslund 2007.05.04 Utskrift av e-post.
A:1:b     Fritt ord til Ebba Haslund 2007.05.14 Vedlegg: Liv Bliksruds tale til Ebba Haslund i anledning Fritt ords Honnør, 3 blad. Her også gjesteliste, 2 blad.
A:1:b     Furuseth, Arild til Ebba Haslund 2006.01.31 – 2006.02.01 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1983 Udatert, men fotokopi av brev datert 20. mai 1983 og «kjøreplan» av samme dato er sannsynligvis vedlegg til brevet.
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1984.03.20 Vedlegg.
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1984.09.03 Fotokopi. Vedlegg.
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1985 «Gjestekommentar Høsten 1985». Kjøreplan.
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1985.12.22
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1986 «Gjestekommentar Vinteren 1986». Kjøreplan.
A:1:b     Fædrelandsvennen til Ebba Haslund 1986.04.16
A:1:b     Færden, Gerd S. til Ebba Haslund Udatert 1975? «Søndag kveld». Blant annet vedrørende Bare et lite sammenbrudd (1975).
A:1:b     Færden, Gerd S. til Ebba Haslund 1975 Datert «Torsdag morgen». Antatt år ut fra innholdet.
A:1:b     Færden, Gerd S. til Ebba Haslund 1976.03.17 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Føllesdal, Vera til Ebba Haslund 1982.02.08
A:1:b     Føllesdal, Vera til Ebba Haslund 1985.01.07
A:1:b     Gaarder, Inger Margrethe til Ebba Haslund 1987.07.19
A:1:b     Gaathaug, Lene til Ebba Haslund 2005.04.09 Utskrift av e-post.
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 1981.01.15
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 1981.02.06
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 1981.12 «Julen 1981». Fotografi.
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 1983.03.02
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 1983.05.19
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 2003.08.13
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 2004.12.16
A:1:b     Gabrielsen, Berit Marianne til Ebba Haslund 2005.03.01
A:1:b     Galatti, Stephen til Ebba Haslund 1963.05.08
A:1:b     Gatland, Jan Olav til Ebba Haslund 2004.08.12 Utskrift av e-post.
A:1:b     Gedde, Tone Greve til Ebba Haslund 2002.04.26 Utskrift av e-post. «Forespørsel til medlemmer av Norsk Forfattersentrum».
A:1:b     Gedde-Dahl, Truls W. til Ebba Haslund 2008.03.18 Også til Berit Ås. Ligger sammen med brev fra Truls W. Gedde-Dahl til Ebba Haslund. Utskrift av e-post.
A:1:b     Geelmuyden, Hans til Ebba Haslund 1957.02.05 Egenhendige notater av Ebba Haslund på baksiden. Se ellers også K:5 «Norsk PEN og PEN International».
A:1:b     Geelmuyden, Hans til Ebba Haslund 1957.02.19
A:1:b     Geelmuyden, Hans til Ebba Haslund 1965.01.28 Brevet er delt i to.
A:1:b     Geelmuyden, Hans til Ebba Haslund 1965.04.21 3 vedlegg: 1) vedrørende Axel Jensen; 2) gjennomslagskopi av brev fra Hans Geelmuyden/PEN-styret til Matej Bor datert 21. april 1965; 3) gjennomslagskopi av brev fra Hans Geelmuyden/PEN-styret til David Carver datert 24. april 1965. Nederst på brevet maskinskrevet beskjed til «Ebba» signert «HG».
A:1:b     Geelmuyden Kiese forlag AS til Ebba Haslund 1998 «Kontrakt for bidrag til fag- og skjønnlitterært verk i antologi». Gjelder Dialog i desember trykt i antologien Møte i natten (1998).
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1996.06.24 Brevene fra Genesis forlag til Ebba Haslund er oftest til Ebba Haslund med flere. Vedlegg.
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1998.05.28 Vedlegg.
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1998.10.01
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1998.11.05
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1999.01.21
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1999.03.05
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1999.04.16
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1999.04.23
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 1999.09.15
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 2003.07.16
A:1:b     Genesis forlag til Ebba Haslund 2003.07.16
A:1:b     Germeten, Else til Ebba Haslund 1964.01.29 Gjennomslagskopi av et brev sendt til Torolv Kandahl i Aftenposten. Ligger sammen med brev fra Else Germeten til Ebba Haslund. Gjelder Familiesiden-saken i Aftenposten.
A:1:b     Giske, Renate til Ebba Haslund Udatert Julen 1978?
A:1:b     Giske, Renate til Ebba Haslund 1978.09
A:1:b     Giæver, Knut T. til Ebba Haslund 1971.08.31 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 6/9 71».
A:1:b     Giæver, Knut T. til Ebba Haslund 1973.02.12
A:1:b     Giæver, Knut T. til Ebba Haslund 1974.02.07
A:1:b     Giæver, Knut T. til Ebba Haslund 1976.06.28
A:1:b     Giæver, Knut T. til Ebba Haslund 1987.01.12
A:1:b     Gjerdrum, Aase til Ebba Haslund Udatert Visittkort «Aase Kagge» med egenhendig hilsen på baksiden. Ligger sammen med brev fra Aase Gjerdrum til Ebba Haslund.
A:1:b     Gjesdal, Knut til Ebba Haslund 2008.08.03
A:1:b     Gjessing, Ketil til Ebba Haslund 2001.12.20 Antatt 20. desember.
A:1:b     Gjessing, Ketil til Ebba Haslund 2006.12.19 Antatt måned. Kan også være november.
A:1:b     Gjestland, Nina til Ebba Haslund 1978.10.04
A:1:b     Gjestland, Nina til Ebba Haslund 1984.05.28
A:1:b     Graasvoll, Jens til Ebba Haslund 1983.02.28
A:1:b     Granheim, Else til Ebba Haslund 1980.11.16
A:1:b     Grieg, Gerd til Ebba Haslund Udatert «tirsdag». Ca. 1975.
A:1:b     Grieg, Gerd til Ebba Haslund Udatert «13de». Ca. 1975.
A:1:b     Grieg, Gerd til Ebba Haslund 1975.03.08
A:1:b     Groth, Henrik til Ebba Haslund 1975.03.05
A:1:b     Grung, Geir til Ebba Haslund 1983.06.30
A:1:b     Grung, Geir til Ebba Haslund 1992.12.17
A:1:b     Grung, Geir til Ebba Haslund 2004.08.13 – 2004.08.17 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Grung, Geir til Ebba Haslund 2004.10.06 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Grung, Geir til Ebba Haslund 2004.10.22 – 2004.10.28 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Grung, Geir til Ebba Haslund 2004.11.11 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Grünfeld, Nina til Ebba Haslund 2008 Udatert. Egenhendig hilsen på invitasjon til filmpremiere på Den døende doktoren (2008).
A:1:b     Grøndahl & Søn forlag til Ebba Haslund 1980.01.21
A:1:b     Grønoset, Dagfinn til Ebba Haslund 1980.10.27
A:1:b     Guggedal, Berit til Ebba Haslund 2002.01.31
A:1:b     Guggenheim, Felix til Ebba Haslund 1963.02.15
A:1:b     Gultvedt, Hege til Ebba Haslund 1992 Udatert. Antatt år ut fra innholdet.
A:1:b     Gunnerud, Sverre Martin til Ebba Haslund 2002.03.31 – 2002.04.16 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Gunnerud, Sverre Martin til Ebba Haslund 2003.05.27 Vedlegg.
A:1:b     Gunvald, Gori til Ebba Haslund 1981.02.15 Til Ebba Haslund med flere. Fotokopi.
A:1:b     Gustavsen, John til Ebba Haslund 2006.05.16 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1964.01.13 Sammen med brevene fra Gyldendal norsk forlag til Ebba Haslund ligger det også honoraravregninger som ikke er vedlegg til enkeltbrev. Disse er ikke detaljregistrert, men ligger kronologisk i samsvar med Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1964.12.04
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1965.06.21
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1966.03.24
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1966.10.18
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1967.01.13
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1967.03.28
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1968.05.06
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1970.04.21
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1970.09.08
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1970.11.16
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1971.03.31 «Tilleggsavtale».
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1971.05.14
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1976.01.13
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1977.11.25
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1979.05.23
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1979.05.30
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1979.06.20
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1979.06.21
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1979.09.03
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1985.01.08 Fotokopi.
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1995.01.24
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1996.06.04
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1999.11.24
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 1999.11.28
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 2002.04.29 Vedlegg.
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 2004.08.05 Vedlegg.
A:1:b     Gyldendal norsk forlag, til Ebba Haslund 2006.09.21 Her også noen egenhendige notater av Ebba Haslund.
A:1:b     Gyldendal tiden ANS til Ebba Haslund 1997.03
A:1:b     H. Joh. Dyring til Ebba Haslund 1971.05.18 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Haaheim, Karin til Ebba Haslund 1981.06.14
A:1:b     Haaheim, Karin til Ebba Haslund 1981.08.01
A:1:b     Haaheim, Karin til Ebba Haslund 1983.03.14
A:1:b     Haarr, Kirstin Ording til Ebba Haslund 1992.12.18
A:1:b     Haave, Inga-Johanne Jebsen til Ebba Haslund 1980.01.03
A:1:b     Haave, Inga-Johanne Jebsen til Ebba Haslund 1980.02.02
A:1:b     Haavik, Liv til Ebba Haslund 1976.01.15 År mangler. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 22/1 76». Her også en fotokopi av brevet uten påskrift.
A:1:b     Haavind & Haga til Ebba Haslund 1994.04.29 Ved Harald Bjelke. Vedlegg: Fotokopi av brev fra Eirik Djønne (Advokater M.N.A.) til Aschehoug forlag datert 11. februar 1994, her også brev fra Arne Skouen til Eirik Djønne datert 1. februar 1994.
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund 1991.11.28
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund 1992.01.28
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund 1992 Udatert. Antatt år. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 28.6.92».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 1992? «Kjære Ebba, Du må».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 1992/1993? «Kjære Ebba Haslund».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 1992/1993? Postkort. «Kjære Ebba, Metta».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 1992/1993? Postkort. «Kjære Ebba, Morsomt».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund 1993 Udatert. Antatt år. Poststempelet er vanskelig å lese. Postkort. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 10.10.93».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 2000? Med tegning.
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 2000? Postkort.
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund 2003.03.16
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund Udatert Ca. 2003? I forbindelse med Ebba Haslunds bursdag. «Kjære Ebba, nå har du».
A:1:b     Haefs, Gabriele til Ebba Haslund 2004.08 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Haga, Knut til Ebba Haslund 2001.03.29
A:1:b     Hagemann, Sonja til Ebba Haslund 1965 Udatert. Antatt år ut fra innholdet.
A:1:b     Hagemann, Sonja til Ebba Haslund 1975.09.28
A:1:b     Hagemann, Sonja til Ebba Haslund 1978.01.23
A:1:b     Halle, Barthold til Ebba Haslund 1992.09.04 Dateringen er vanskelig å lese. År mangler.
A:1:b     Halle, Barthold til Ebba Haslund 1992.09.25 År mangler.
A:1:b     Halstvedt, Tor til Ebba Haslund 2002.08.23
A:1:b     Hambro, Carl til Ebba Haslund 1980.10.16
A:1:b     Hammarlund, Gösta til Ebba Haslund 1975.11.15
A:1:b     Haneborg, Bitten til Ebba Haslund 1985.04.12
A:1:b     Hanno, Lillemor von til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Hansen, Hans Aleksander til Ebba Haslund 1983.04 Vedlegg vedrørende Borghild Christiansen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1978.06.22
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1980.04.04 Vedlegg: Program for «Workshop Norwergian Women Writers, St. Olaf College, Northfield, MN» 19. april 1980.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1980.04.24
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1980.06.06
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1981.03 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1981.04.23 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1982.03.08
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1982.12 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1983.05.31
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1983.12 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.01.06
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.04.27
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.06.03
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.07.27
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.08.31 Vedlegg: Reiseplan.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.11.13
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1984.12 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1985.05.13
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1985.06.04
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1986.01 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1987.06.12
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1987.09.08 År mangler. I forbindelse med Ebba Haslunds 70-årsdag.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1987.09.28
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1987.12
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1988.05.10
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1988.12.15
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1989.09.27
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1990.10.05
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1991.03.29 «lang fredag 1991».
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1991.10.24 År mangler. «torsdag, den 24. oktober».
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1991.12
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1993.11.28
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1994.01.03 Postkort.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1995.10.10
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1996.12
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1998.02.13
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1998.12 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1999.02.07 Også til Sverre Fjeld Halvorsen. Postkort.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 1999.03.04 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2000.01 «Godt nytt år 2000». Også til Sverre Fjeld Halvorsen. Fotografi-kort.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2001.05.09 Egenhendig påskrift av Ebba Haslund på brevet.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2003.11.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2004.07.01 – 2004.07.08 Utskrift av e-postkorrespondanse. Her også utskrift av e-post fra Kjersti Halvorsen Engeseth.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2004.11.13 – 2004.11.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2005.12.31 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2006.12 «fjerde juledag 2006». Med fotokopi av fotografier.
A:1:b     Hanson, Katherine til Ebba Haslund 2007.12 «romjulen 2007». Fotografi-kort.
A:1:b     Hanssen, Ingeborg Moræus til Ebba Haslund 1979.03.16
A:1:b     Hanssen, Ingeborg Moræus til Ebba Haslund 2007.10.08
A:1:b     Hansson, Per til Ebba Haslund 1964.01.15
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1981.01.28 Maskinskrevet. Se også konsept til brev av samme dato.
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1981.02.07
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1983.04.22
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1984.12.21
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1986.11.04
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1987.09.27
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1989.10.19
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1991.09.19
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1995.06.18
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1997.02.05
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1997.03.11
A:1:b     Hareide, Jorunn til Ebba Haslund 1998.12.29
A:1:b     Hartvig Nissens skole til Ebba Haslund 1985 Takkebrev vedrørende «Bevar Hartvig Nissens skole».
A:1:b     Hartvig Nissens skole til Ebba Haslund 1985.06.25 «Kjære tidligere elev». Fotokopi.
A:1:b     Harung, Lise Martens til Ebba Haslund 1980.08.22
A:1:b     Harung, Lise Martens til Ebba Haslund 1980.10.16
A:1:b     Harung, Lise Martens til Ebba Haslund 1985.02.16
A:1:b     Haslund, Ebba til Margaret Johansen Udatert Se brev henholdsvis utskrifter av e-postkorrespondanse mellom Margaret Johansen til Ebba Haslund. Ligger sammen med brev fra Margaret Johansen til Ebba Haslund.
A:1:b     Haslund, Ebba til Sørlandske Tidende 1969.04.22 Gjennomslagskopi. Ligger sammen med udatert brev fra Sørlandske Tidende (ved Per Sjeggestad) til Ebba Haslund, antatt fra 1969.
A:1:b     Hatlehol, Birgit til Ebba Haslund 1993.01.19 Poststempelets dato. Postkort. Se også brev fra Klassekampen til Ebba Haslund.
A:1:b     Hatlehol, Birgit til Ebba Haslund 1993.05.21 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Haug, Ingrid til Ebba Haslund 1982.02.17
A:1:b     Haug, Ingrid til Ebba Haslund 1987.11.22
A:1:b     Haug, Ingrid til Ebba Haslund 1991.10.27
A:1:b     Haug, Ingrid til Ebba Haslund 1995.09.01
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1956.09.28 Se også brev fra Stavanger Aftenblad, og fra Alf Olav Aadnøy til Ebba Haslund.
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1956.10.05
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1956.10.31
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1957 – 1958 Udatert. «P.t. Lundheim Folkehøyskole, Moi». Referer til arbeidet med Alfred Hauge: Kvinner på galgebakken (1958).
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1957.01.29
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1957.05.12
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1957.05.15 Her også fragment av en anmeldelse?
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1957.06.05
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1957.08.29
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1960.01.16
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1960.10.06
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1960.10.13
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1964.08.20
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1965.09.08 Antatt år som mangler på brevet.
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1965.09.27
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1965.11.06
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1966.09.02
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1967.11.29
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1968.04.01
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1968.11.26
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1968.12
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1970.12.18
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1971.01.29
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1971.07.05
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1971.10.20
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1971.12.14
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1972.12.17
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1974.10.02
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1976.01.23
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1978.06.10
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1978.07.22
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1978.10.03
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1979.02.14
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1979.07.30
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1979.08.12
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1979.09.12
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1979.12.20
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1980.01.19
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1980.01.26
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1980.02.13
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1980.03.24
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1980.09.28
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1981.02.05
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1981.12.17
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1982.09.09
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1982.11.22
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1983.01.09
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1983.11.17
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1983.12
A:1:b     Hauge, Alfred til Ebba Haslund 1984.10.07
A:1:b     Hauge, Eivind til Ebba Haslund 1967 Udatert, men poststempelet tyder på 1967. Postkort.
A:1:b     Hauge, Jens Christian til Ebba Haslund 1995.05.12
A:1:b     Hauge, Kirsten til Ebba Haslund 1986.12.13
A:1:b     Hauge, Knut til Ebba Haslund 1971.11.11
A:1:b     Hauge, Kolbjørn til Ebba Haslund Udatert «Kjære Ebba Haslund».
A:1:b     Hauge, Kolbjørn til Ebba Haslund Udatert «Limerick til Ebba!»
A:1:b     Hauge, Kolbjørn til Ebba Haslund 1997.04.03
A:1:b     Hauge, Kolbjørn til Ebba Haslund 2001.08.27
A:1:b     Haugen, Eva Lund til Ebba Haslund 1978.06.19
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund Udatert Poststempelet er vanskelig å lese: 15. mars 1983? Postkort.
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund 1980.09.25
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund 1986.02.15
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund 1991.09.10
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund 1993.12 Postkort.
A:1:b     Haugen, Paal-Helge til Ebba Haslund 2008.03
A:1:b     Hauger, Torill Thorstad til Ebba Haslund Udatert 1999?
A:1:b     Hauger, Torill Thorstad til Ebba Haslund Udatert 2000? Her også fotografi.
A:1:b     Haugland, Valgerd Svarstad til Ebba Haslund Udatert 1998?
A:1:b     Haukeland, Arnold til Ebba Haslund 1983.12
A:1:b     Havnevik, Ivar til Ebba Haslund Udatert julehilsen.
A:1:b     Havnevik, Ivar til Ebba Haslund Udatert 1991?
A:1:b     Heffermehl, Fredrik S. til Ebba Haslund 2006.02.27 Alle brev fra Fredrik S. Heffermehl til Ebba Haslund er utskrifter av e-poster.
A:1:b     Heffermehl, Fredrik S. til Ebba Haslund 2006.04.04
A:1:b     Heffermehl, Fredrik S. til Ebba Haslund 2006.04.10
A:1:b     Heggen, Arne til Ebba Haslund 1968.12.12
A:1:b     Heiberg, Hans til Ebba Haslund 1974.02.19
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund Udatert «Glasgow 2/10». År mangler. 1970-tallet?
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund Udatert «Glasgow 23/10». År mangler. 1970-tallet?
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund 1969.11.08 Eller 5. november?
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund 1970.09.10
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund 1970.12 Udatert. Refererer til jul og boken Aldri en grå hverdag (1970).
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund 1980.09.26
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund 1983.02.03
A:1:b     Heiberg, Inger til Ebba Haslund 1986.06.16
A:1:b     Heinemann & Zsolnay Limited til Ebba Haslund 1975.12.12 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Paul Zsolnay Verlag og William Heinemann LTD.
A:1:b     Heinesen, William til Ebba Haslund 1968.06.12
A:1:b     Heinesen, William til Ebba Haslund 1968.08.15
A:1:b     Heipertz, Otto til Ebba Haslund 1977.11.25
A:1:b     Hellern, Ellen Aubert til Ebba Haslund 1982.02.01
A:1:b     Helset, Anne til Ebba Haslund 1990.12.10 Vedlegg: Fotokopi av brev fra Dagbladet (ved Karsten Alnæs) til Anne Helset samt kronikk av Anne Helset.
A:1:b     Henning, Sven til Ebba Haslund 1967.08.19
A:1:b     Henriksen, Vera til Ebba Haslund Udatert I forbindelse med Vera Henriksens 50-årsdag 1977?
A:1:b     Herbjørnsrud, Hans til Ebba Haslund 2005.08.26 – 2005.08.29 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Hercz, Imre til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1985.10.15
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1986.07.06
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1986.09.01
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1986.12.10
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1987.05.12 Med egenhendig tegning.
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1987.12.23
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1990.04.12 «Skärstorsdag 1990».
A:1:b     Hermodsson, Elisabet til Ebba Haslund 1992.01.06 «Uppsala, trettendag 1992».
A:1:b     Hesselberg, Anne Karin til Ebba Haslund 2008.04.30 Med tegning/fotografi.
A:1:b     Hesselberg, Anne Karin til Ebba Haslund 2008.07.21
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1989.06.02 Vedlegg.
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1989.06.12
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1989.06.23
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1989.08.08
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1989.08.21 Vedlegg.
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1989.10.25 Vedlegg.
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1990.07.10
A:1:b     Hilt & Hansteen til Ebba Haslund 1990.08.15 Vedlegg.
A:1:b     Hjemmet til Ebba Haslund 1969.07.01
A:1:b     Hjorth, Karoline til Ebba Haslund 2008.05.09 Utskrift av e-post. Også til Berit Ås. Også fra Gudrun Rudningen.
A:1:b     Hjorth-Sørensen, Odd til Ebba Haslund 1972.03.03
A:1:b     Hoem, Edvard til Ebba Haslund 1995.05.26
A:1:b     Hoem, Edvard til Ebba Haslund 1999.03.29
A:1:b     Hoem, Edvard til Ebba Haslund 2001.04.20
A:1:b     Hoem, Edvard til Ebba Haslund 2003.06.09 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1982.03.16
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1983.01.30 Med flere. «En liten hilsen til: Ebba Haslund!» Fra «Kirkekaffen 30. jan 1983».
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1984.05.05 Vedlegg: Fotokopi av brev fra Helge Hognestad til Georg Hille datert 1. mai 1984.
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1984.09.12
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1984.10.03
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1985.01.17
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1985.01.21 Vedlegg: Deltakerliste til temagruppe «’Døgnfluens lengsel’ [(1984)] med Ebba Haslund».
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1985.02.01 Maskinskrevet fellesbrev med egenhendig brev fra Helge Hognestad til Ebba Haslund nederst på brevet.
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1985.03.25
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1987 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 22.7.87».
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1987.01.22
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1987.02.23 Vedlegg: Deltakerliste til temagruppe «Carl Fr. Engelstad: ‘De levendes Land’».
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1987.11 Egenhendig hilsen til Ebba Haslund på fotokopi av brev fra Helge Hognestad til Carl Fredrik Engelstad datert 14. november 1987.
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 1989.09.01 År mangler på brevet. Ut fra den opprinnelige ordningen sannsynligvis 1989.
A:1:b     Hognestad, Helge til Ebba Haslund 2007.05.04
A:1:b     Hoie, Claus til Ebba Haslund 1995.07.04 Se også brev fra Helen Hoie til Ebba Haslund.
A:1:b     Hoie, Helen til Ebba Haslund Udatert Signert «love Helen and Claus». Også fra Claus Hoie. Også til Sverre Fjeld Halvorsen. Se også brev fra Claus Hoie til Ebba Haslund.
A:1:b     Hoie, Helen til Ebba Haslund 1982.05.01 Se også brev fra Claus Hoie til Ebba Haslund.
A:1:b     Holm, Ivar til Ebba Haslund 1968.12.21
A:1:b     Holm, Ivar til Ebba Haslund 1972.12.06
A:1:b     Holm, Ivar til Ebba Haslund 1986.05.18
A:1:b     Holm, Peter R. til Ebba Haslund 1975.09.25
A:1:b     Holm, Peter R. til Ebba Haslund 1992.10.29 Vedlegg: Fotokopi av brev fra Peter R. Holm til «styret i Den norske Forfatterforening» datert 29. oktober 1992.
A:1:b     Holst, Cathrine til Ebba Haslund 2003.12.27 – 2003.12.29 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Holst, Cathrine til Ebba Haslund 2003.12.31 Utskrift av e-post.
A:1:b     Holt, Kåre til Ebba Haslund Udatert Takkekort.
A:1:b     Holt, Kåre til Ebba Haslund 1977.09.05
A:1:b     Holt, Kåre til Ebba Haslund 1980.10.06
A:1:b     Holt, Kåre til Ebba Haslund 1994.03.09 To brev av samme dato. Skrevet av Elsa Grønseth for Kåre Holt. Med Kåre Holts egenhendige underskrifter.
A:1:b     Holt, Kåre til Ebba Haslund 1995.02.16 Skrevet av Elsa Grønseth for Kåre Holt. Med Kåre Holts egenhendige underskrifter.
A:1:b     Homofil bevegelse i Bergen til Ebba Haslund 1986.04.24
A:1:b     Homstad, Torild til Ebba Haslund Udatert Sannsynligvis skrevet mellom 1983 og 1987 ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Homstad, Torild til Ebba Haslund 1983.04.03 Skrevet på engelsk. Alle andre brevene er skrevet på norsk.
A:1:b     Homstad, Torild til Ebba Haslund 1987.05.18
A:1:b     Homstad, Torild til Ebba Haslund 1992.01.02
A:1:b     Homstad, Torild til Ebba Haslund 1995.05.16
A:1:b     Hope, Sissel til Ebba Haslund 1975.12.12
A:1:b     Hope, Sissel til Ebba Haslund 1986.08.10
A:1:b     Hopp, Zinken til Ebba Haslund 1971.12.01 Med tegninger.
A:1:b     Hopp, Zinken til Ebba Haslund 1980 Udatert. Refererer til Zinken Hopps 75-årsdag i 1980.
A:1:b     Hopstock, Carsten til Ebba Haslund 1977.12.19 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Horvei, Knut til Ebba Haslund Udatert fotografi med brev på baksiden. Julehilsen. Slutten av 1970-årene/begynnelsen av 1980-årene?
A:1:b     Hostovska, Olga til Ebba Haslund 1965.06.13
A:1:b     Houm, Philip til Ebba Haslund 1975.12.19
A:1:b     Houm, Philip til Ebba Haslund 1983.09.13
A:1:b     Houm, Philip til Ebba Haslund 1985.10.25
A:1:b     Houm, Philip til Ebba Haslund 1987.12.17
A:1:b     Hovig, Ingrid Espelid til Ebba Haslund 1977.12
A:1:b     Hubay, Edle Astrup til Ebba Haslund 1979.11.14
A:1:b     Hubay, Edle Astrup til Ebba Haslund 1979.11.18
A:1:b     Hubay, Edle Astrup til Ebba Haslund 1979.11.28
A:1:b     Hubay, Edle Astrup til Ebba Haslund 1983.02.09
A:1:b     Huitfeldt, Anniken til Ebba Haslund 2008 Udatert takkekort.
A:1:b     Husby, Åshild Høyem til Ebba Haslund 1987.11.17 Vedrørende Ruth Lagesen. Se også brev fra Ruth Lagesen til Ebba Haslund.
A:1:b     Husby, Åshild Høyem til Ebba Haslund 1997.02.13
A:1:b     Huseby, Finn M. til Ebba Haslund 1986.06.07
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1969.11.24
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1979.12.03
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1980.04.25 Vedlegg: Fotokopi av brev fra Lloyd Hustvedt til utenriksminister Knut Frydenlund datert 25. april 1980.
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1993.12 Også fra Ester Hustvedt.
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1994.12.09 Også fra Ester Hustvedt.
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1996.12 Også fra Ester Hustvedt.
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1997.12.12 Også fra Ester Hustvedt. 1997 eller 1999?
A:1:b     Hustvedt, Loyd til Ebba Haslund 1998.12.10 Også fra Ester Hustvedt.
A:1:b     Hübert, Elise til Ebba Haslund 1982.09.19 Postkort.
A:1:b     Hübert, Elise til Ebba Haslund 1993.04.29
A:1:b     Hygen, Johan B. til Ebba Haslund 1954.12.03
A:1:b     Hytteliv til Ebba Haslund 1988.01.21
A:1:b     Hølmebakk, Gordon til Ebba Haslund Datert 23. februar. År mangler. 1967 eller 1977?
A:1:b     Hølmebakk, Gordon til Ebba Haslund 1977.01.24
A:1:b     Hølmebakk, Gordon til Ebba Haslund 1980.11.02
A:1:b     Hølmebakk, Gordon til Ebba Haslund 1983.09.21
A:1:b     Hølmebakk, Gordon til Ebba Haslund 1987.09.10
A:1:b     Hølmebakk, Gordon til Ebba Haslund 1989.09.12
A:1:b     Høst, Iens Ludvig til Ebba Haslund 1986.08.25 Også fra Lydia Høst.
A:1:b     Høva, Ernst til Ebba Haslund 1972.02.25
A:1:b     Høverstad, Torstein Bugge til Ebba Haslund 1991.02.20 Vedlegg: Utkast til brev fra Ebba Haslund og Torstein Bugge Høverstad til Den norske forfatterforening datert 20. februar 1991.
A:1:b     Høvik menighet til Ebba Haslund 1969.11.06 Gjelder Høvik menighetsblad ved redaktør Oluf Holck. Vedlegg: Ebba Haslund: «Lyset skinner i mørket». 1 blad. Gjennomslagskopi.
A:1:b     Høydal, Mia til Ebba Haslund Datert «Laurdag 26/1». År mangler.
A:1:b     Høylandet film & tv produksjon AS til Ebba Haslund 2005.01.27 – 2005.01.28 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Høylandet film & tv produksjon AS til Ebba Haslund 2005.02.08
A:1:b     Høylandet film & tv produksjon AS til Ebba Haslund 2005.02.11 Utskrift av e-post. Vedlegg: «Intervju med Ebba Haslund 31. mars 2005». Kjøreplan.
A:1:b     Høylandet film & tv produksjon AS til Ebba Haslund 2005.03.03 «Avtale mellom Høylandet Film & TV produksjon AS».
A:1:b     Høylandet film & tv produksjon AS til Ebba Haslund 2006 Invitasjon.
A:1:b     Håland, Wenche til Ebba Haslund 2006.05.20
A:1:b     Håland, Wenche til Ebba Haslund 2006.02.27 Alle brev fra Wenche Håland til Ebba Haslund er utskrifter av e-poster.
A:1:b     Håland, Wenche til Ebba Haslund 2006.04.01
A:1:b     Hålogaland teater til Ebba Haslund 1985.08.21 Ved Bernhard Ramstad.
A:1:b     Hårstad, Jan til Ebba Haslund 2002.01.20
A:1:b     Indrehus, Herborg til Ebba Haslund 1970.02.03 Vedlegg: Del av «Syndebukkens tegn skrevet i blindeskrift for Vestlandske Blindeforbunds Bibliotek, Bergen».
A:1:b     Indrehus, Herborg til Ebba Haslund 1970.11.27 Her også et lite takkekort ved to andre datert 16. november 1970. Takkekortet var opprinnelige heftet sammen med brevet.
A:1:b     Indrehus, Herborg til Ebba Haslund 1971.09.04
A:1:b     Indrehus, Herborg til Ebba Haslund 1987.11.08
A:1:b     Ingstad, Sverre til Ebba Haslund 1993.08.31
A:1:b     Ingstad, Sverre til Ebba Haslund 1993.09.14 Vedlegg: Sverre Ingstad: «Visa om den geniale, fattige forfatter». 1 blad.
A:1:b     Ingstad, Sverre til Ebba Haslund 1993.09.16
A:1:b     Ingwersen, Niels til Ebba Haslund 1974.05.24 Fotokopi.
A:1:b     Internasjonal kvinneliga for fred og frihet til Ebba Haslund 1980.12.13 Ved generalsekretær Ragnhild Eide.
A:1:b     Internasjonal kvinneliga for fred og frihet til Ebba Haslund 1980.12.13 Ved landsleder Elise Hübert. Se også brev fra Elise Hübert til Ebba Haslund. År mangler. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 12.1.81».
A:1:b     Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet til Ebba Haslund 1987.06.20
A:1:b     Intimteatret Knoop Skavlan til Ebba Haslund 1991 Ved Merete Skavlan og Gerhard Knoop. Udatert invitasjon til åpningen av teatret i 1991.
A:1:b     Isaksen, Brit til Ebba Haslund 1981.01.29
A:1:b     Israel Women’s Network til Ebba Haslund 1986.05 Med unntak av ett brev er alle signert Alice Shalvi. Se også brev fra Alice Shalvi til Ebba Haslund.
A:1:b     Israel Women’s Network til Ebba Haslund 1986.07
A:1:b     Israel Women’s Network til Ebba Haslund 1986.09.19 Vedlegg: Programutkast til «International Women Writers Conference», Jerusalem, 1987.
A:1:b     Israel Women’s Network til Ebba Haslund 1987.01 Diverse vedlegg.
A:1:b     Israel Women’s Network til Ebba Haslund 1987.05.24 Ved Linda Robinson.
A:1:b     Italiaander, Rolf til Ebba Haslund 1970.02.16 Vedlegg: Manuskriptfragment til Rolf Italiaander (red.): Kultur ohne Wirtschaftswunder (1970). 1 blad.
A:1:b     Jacobsen, Bine til Ebba Haslund 1968.11.29
A:1:b     Jacobsen, Nora til Ebba Haslund 1996.10.04 Vedlegg: »…avskrift fra et foredrag om Tælavåg. Forfattet av Marthe Lene Telle». Gjelder andre verdenskrig. Ligger som vedlegg til brev fra Tore Tveit til Ebba Haslund 10. oktober 1996.
A:1:b     Jacobsen, Rolf til Ebba Haslund 1977.03 I forbindelse med Rolf Jacobsens 70-årsdag.
A:1:b     Jacobsen, Rolf til Ebba Haslund 1987.04
A:1:b     Jakobsen, Else Marie til Ebba Haslund Udatert 1987? Skrevet på baksiden av et fotografi.
A:1:b     Jamholt, Tone B. til Ebba Haslund 1980.01.23
A:1:b     Jarto, Gro til Ebba Haslund 1993.11.11 Med Ebba Haslunds egenhendige notater. 2 vedlegg: «Fotograf Gro Jarto stiller ut forfatterportretter». 2 brosjyrer.
A:1:b     Jensen, Axel til Ebba Haslund 1966.06.20
A:1:b     Johannessen, Tina Deehr til Ebba Haslund 1985.07.09 År mangler, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 9.7.85».
A:1:b     Johansen, Jørgen til Ebba Haslund 2005.05.09 Utskrift av e-post.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund Udatert Antatt skrevet mellom februar og juni 2002.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund Udatert Ca. januar 1982? Vedlegg: Margaret Johansen: «Akåpeisk kursendring». Trykt i Arbeiderbladet 23. november 1981. 2 blad.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund Udatert Ca. 2002. Skrevet på baksiden av en fotografi-fotokopi, «Litteratur-dag Munch museet nov. 80».
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund Udatert Postkort. Mellom 1976 og 1980?
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1975 – 1976 Udatert. Antatt år ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1975.02.18
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1975.03.18
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1976.10.04
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1980.02.23
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1981.10.03
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1983.01.15
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1983.01.26
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1983.03.11
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1984.03.22
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1984.10.02 Vedlegg: Margaret Johansen: Willy Dahl og kvaliteten. Fotokopi. 2 blad. Trykt i Aftenposten 15. oktober 1984 under tittelen Willy Dahl og kvinnelitteraturen.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1984.12.04
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1985.01.13
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1985.09.29
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1986.12.06
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1987.09.04
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1988.01.08
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1988.05.10
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1988.09.13
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1989.01 Udatert. Antatt datering ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 8.1.89».
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1989.09.15
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1989.12.20
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1990.12.21 Her også et bilde av en julenisse tapet på brevet.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 1991.03.25
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2000.09.23
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2000.10.24
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.04.28
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.06.11
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.06.28
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.07.24
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.08.04
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.08.22
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2001.10.29
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002 Brevet er udatert, men skrevet på baksiden av utskrift av e-postkorrespondanse mellom Den norske forfatterforeningen og medlemmene 4. november 2002.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002 Udatert. Oktober 2002? «Kjære Ebba, Takk for tilsendt interessant stoff».
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.02.16
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.04.26
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.05.25
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.06.22
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.07.10 Utskrift av e-post.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.07.25
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.07.26 Utskrift av e-post.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.08.15
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.10.26 Udatert men refererer til Edith Ranums bortgang 25. oktober 2002.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.11.12
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.11.15 Utskrift av e-post.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2002.12.11 – 2002.12.12 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2003.03.23 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2003.03.30 Utskrift av e-post.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2003.04 Utdatert. Antatt april 2002 ut fra innholdet og Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Johansen, Margaret til Ebba Haslund 2003.05.16 – 2008.08.24 Fra og med 16. mai 2003 til og med 24. august 2008 består brevene fra Margaret Johansen til Ebba Haslund nesten utelukkende av utskrifter av e-poster eller e-postkorrespondanse. Brevene i denne perioden er ikke registrert enkeltvis. Det forekommer også utskrifter av e-poster fra andre personer enn Margaret Johansen og Ebba Haslund i vedheng. 
A:1:b     Johnson, Pål Espolin til Ebba Haslund 1980.06.08
A:1:b     Johnson, Pål Espolin til Ebba Haslund 1980.09.16
A:1:b     Johnson, Pål Espolin til Ebba Haslund 1982.01.27
A:1:b     Johnson, Pål Espolin til Ebba Haslund 1983.04.19
A:1:b     Johnson, Pål Espolin til Ebba Haslund 1984.05.23
A:1:b     Johnson, Walter til Ebba Haslund Udatert Julen 1979? Også fra Ruth Ingeborg Johnson.
A:1:b     Johnson, Walter til Ebba Haslund 1979.10.27
A:1:b     Jónsson, Sveinbjörn til Ebba Haslund 1982.11.26
A:1:b     Jónsson, Sveinbjörn til Ebba Haslund 1983.02.14
A:1:b     Jugoslovenska autorska agemcija til Ebba Haslund 1974.04.04
A:1:b     Jugoslovenska autorska agemcija til Ebba Haslund 1974.12.11
A:1:b     Jul i bygda til Ebba Haslund 1984.01.20 Ved Eiliv Skogstad Aamo.
A:1:b     Jul i bygda til Ebba Haslund 1984.03.14 Ved Eiliv Skogstad Aamo. Vedlegg.
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1971.02.23 Ved Henrik Groth. I tillegg til brevene fra J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund ligger det tre uregistrerte honoraravregninger (2000-2004).
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1972.12.04
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1976.11.04 «Normalkontrakt for oversettelser».
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1977.04.12 Flere brev er ved Aase Gjerdrum (Kagge). Se også brev fra Aase Gjerdrum til Ebba Haslund.
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1977.06.21
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1978.05.31
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1978.06.26 Egenhendige notater av Ebba Haslund på baksiden av brevet.
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1979.01.08 «Normalkontrakt for oversettelser».
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1980.11.26
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1981.03.30
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1981.05.15
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1981.05.22 Vedlegg.
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1982.02.18
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1983.12.16
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1984.03.20
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1984.09.17
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1988.05
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1992.01.29
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1992.04.28
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1993.05.07
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1993.09.24
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1997.04.11
A:1:b     J.W. Cappelens forlag til Ebba Haslund 1999.03.01 Fotokopi. Ved Sidsel Mørck og Richard Lunde.
A:1:b     Kabo, Kristine til Ebba Haslund 1978.09.21
A:1:b     Kalvig, Anne til Ebba Haslund 2006.08.14 Utskrift av e-post.
A:1:b     Kalvig, Anne til Ebba Haslund 2006.10.07 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Kalvig, Anne til Ebba Haslund 2007.01.23 Utskrift av e-post sendt klokken 10:59.
A:1:b     Kalvig, Anne til Ebba Haslund 2007.01.23 Utskrift av e-post sendt klokken 21:41.
A:1:b     Kandal, Olav til Ebba Haslund 1993.12.16 Vedlegg: Olav Kandal: Haslund og nazismen. 2 blad.
A:1:b     Kapstad, Else til Ebba Haslund Udatert Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «besvart 10.2.96».
A:1:b     Kavli, Ann til Ebba Haslund 2004.06.05 Utskrift av e-post.
A:1:b     Keene, Frances til Ebba Haslund 1977.08.30 Antatt avsender.
A:1:b     Keene, Frances til Ebba Haslund 1978.05 Datert «May Day, ’78». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 31.5.».
A:1:b     Kesten, Hermann til Ebba Haslund 1966.12 Fotokopi med to brev avbildet. Øverst: Hermann Kestens brev (på engelsk) datert 30. desember 1966. Nederst: brev fra en «Glad» (?) datert «Snaröen dec.-66». Ligger sammen med brev fra Hermann Kesten til Ebba Haslund.
A:1:b     Kesten, Hermann til Ebba Haslund 1972.04.16
A:1:b     Kielland, Eugenia til Ebba Haslund 1954 Udatert. Antatt datering. Refererer til Krise i august (1954).
A:1:b     Kielland, Eugenia til Ebba Haslund 1957 Udatert. Refererer til Ebba Haslunds artikkel om Luise Rinser i Urd nr. 11 (1957).
A:1:b     Kielland, Eugenia til Ebba Haslund 1969.10.13
A:1:b     Kindingstad, Gerd Solveig til Ebba Haslund 1979.11.23
A:1:b     Kingsrød, Lorentz til Ebba Haslund 1952.01.03
A:1:b     Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Ebba Haslund 1969.01.14
A:1:b     Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Ebba Haslund 1973.02.16
A:1:b     Kirkebladet til Ebba Haslund 1969.03.28 Vedlegg: Ebba Haslund: «Hva jeg venter å høre på søndag». Datert «3. søndag e.tref.».
A:1:b     Kirkvaag, Rolf til Ebba Haslund 1970.10.12
A:1:b     Kirst, Hans Hellmut til Ebba Haslund 1964.08.28
A:1:b     Kjeldstadli, Knut til Ebba Haslund 2006.03.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Kjeldstadli, Knut til Ebba Haslund 2008.03.11
A:1:b     KjerringRåd til Ebba Haslund 1983.12.19 Ved Anka Ryall.
A:1:b     KjerringRåd til Ebba Haslund 1984.01.10 Ved Runa Haukaa.
A:1:b     KjerringRåd til Ebba Haslund 1987 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 18.7.84». Fotokopi.
A:1:b     Kjærstad, Jan til Ebba Haslund 2001.02.11
A:1:b     Kjærstad, Jan til Ebba Haslund 2005.06.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     KK til Ebba Haslund 1992.02.18
A:1:b     KK til Ebba Haslund 1992.04.21
A:1:b     Klakegg, Anders O. til Ebba Haslund 1979.01.06
A:1:b     Klakegg, Anders O. til Ebba Haslund 1979.03.16
A:1:b     Klar Tale til Ebba Haslund 2001.11.09 Utskrift av e-post.
A:1:b     Klassekampen til Ebba Haslund 2000 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «sendt ms. 21.10.00». Ved Audun Lysbakken.
A:1:b     Klassekampen til Ebba Haslund 2001.08.01 Vedlegg: Aksjebevis. Fotokopier.
A:1:b     Klassekampen til Ebba Haslund 2002.06.15 – 2008.01.07 Utskrifter av e-poster og e-postkorrespondanse, med blant annet Marte Eielsen, Tone Foss Aspevoll og Håkon Kolmannskog. Ikke registrert enkeltvis. Utskriftene samt enkeltregistrerte brev ligger i kronologisk rekkefølge om hverandre.
A:1:b     Klassekampen til Ebba Haslund 2005.07.27 Vedlegg.
A:1:b     Klemetsen, Øyvind til Ebba Haslund 2001.03.26 Postkort. Antatt avsender.
A:1:b     Klok, Janke E. til Ebba Haslund 1993.01.06
A:1:b     Knap, Eline til Ebba Haslund 1999.02.24
A:1:b     Knap, Eline til Ebba Haslund 2004.03.16
A:1:b     Knoff, Anne Lise til Ebba Haslund 1981.12.05
A:1:b     Knudsen, Fredrik til Ebba Haslund 1969.10.15
A:1:b     Knudsen, Henny til Ebba Haslund 1970.12.31
A:1:b     Kolberg, Andreas til Ebba Haslund 1970.04.17 Antatt avsender.
A:1:b     Kollek, Teddy til Ebba Haslund 1991.02.14
A:1:b     Kolstad, Eva til Ebba Haslund 1975.10.18
A:1:b     Kolstad, Eva til Ebba Haslund 1978.08.22
A:1:b     Kolstad, Eva til Ebba Haslund 1983.11.15
A:1:b     Komitéen for århundrets bibliotek til Ebba Haslund 1991.02.11
A:1:b     Komitéen for århundrets bibliotek til Ebba Haslund 1991.07.10
A:1:b     Kongelig norsk ambassade Stockholm til Ebba Haslund 1991.11.04 Vedlegg.
A:1:b     Kopinor til Ebba Haslund 1994.11.03 Brev fra Kopinor til Eksamenssektretariatet. «Kopi: Ebba Haslund». Ligger sammen med brev fra Kopinor til Ebba Haslund.
A:1:b     Koren, Charlotte til Ebba Haslund 2003.11.13 Utskrift av e-post med emneord: «foredrag om tidsklemmen: Et økonomisk perspektiv på tidsklemmen».
A:1:b     Kristensen, Nina Sandvik til Ebba Haslund 1986.09.02
A:1:b     Kristiansand kvinneråd til Ebba Haslund Udatert Fragment. Mangler første side.
A:1:b     Kristiansand kvinneråd til Ebba Haslund 1991.05.13 Fotokopi.
A:1:b     Kritikkjournalen til Ebba Haslund 1983.05.26
A:1:b     Kritikkjournalen til Ebba Haslund 1983.09.06 År mangler. Antatt år ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Kritikkjournalen til Ebba Haslund 1984.08.16 I tillegg honorarskjema og invitasjon.
A:1:b     Krohn-Hansen, Carl W. til Ebba Haslund 1970.05.09
A:1:b     Krokann, Inge til Ebba Haslund 1960.10 Dateringen er vanskelig å lese.
A:1:b     Kungliga svenska ambassaden, Oslo til Ebba Haslund 1964.09.18 Diverse vedlegg.
A:1:b     Kungliga svenska ambassaden, Oslo til Ebba Haslund 1977.07.13
A:1:b     Kunnskapsforlaget til Ebba Haslund Udatert fotokopi. 1984/1985?
A:1:b     Kunnskapsforlaget til Ebba Haslund 1992 Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 4.8.92».
A:1:b     Kunnskapsforlaget til Ebba Haslund 1993.12 Datert «Oslo, medio desember 1993». Fotokopi.
A:1:b     Kunstnerforeningen til Ebba Haslund 1985.12.03
A:1:b     Kunstnerforeningen til Ebba Haslund 1999.02.19 Vedlegg.
A:1:b     Kunstnerforeningen til Ebba Haslund 2000.02.11
A:1:b     Kurz, Carl Heinz til Ebba Haslund 1977.10.31 Vedlegg.
A:1:b     Kurz, Carl Heinz til Ebba Haslund 1988.09.29
A:1:b     Kvaale, Reidun til Ebba Haslund 1984.05.08
A:1:b     Kvaale, Reidun til Ebba Haslund 1984.08.13
A:1:b     Kvaale, Reidun til Ebba Haslund 1984.08.30
A:1:b     Kvakkestad, Rønnaug til Ebba Haslund 1980.01.03
A:1:b     Kvakkestad, Rønnaug til Ebba Haslund 1982.05.20
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1966.12.22
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1967.08.29
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1971.02.15
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1976.06.28
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1977.09.02
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1979.10.02
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1981.03.19
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1984.01.07
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1985.01.18
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1985.12.22
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1992.08.12
A:1:b     Kvam, Ragnar til Ebba Haslund 1992.08.18
A:1:b     Kvindernes læseforening til Ebba Haslund 1981.05.07
A:1:b     Kvinnegruppa Ottar til Ebba Haslund 2008.02.08 Utskrift av e-post.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1983.07.26
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1984.05.02 Rundbrev med personlig brev på baksiden fra Berit Ås til Ebba Haslund.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1984.07.31
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1985.01.20 Ved Berit Ås.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1985.02.22 Fotokopi. Blant brev fra Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund ligger også trykksaken: «Sigrid Undset 1-dags seminar på Kvinneuniversitetet 20. og 21. november 1993».
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1985.11.05 Fotokopi. Her også et brev fra en uidentifisert skriver til Berit Ås. Fotokopi.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1987.03.14 Ved Berit Ås.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1987.08.03 Vedlegg.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1990.05.07
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1990.11.14 Også til Åsta Holth (skrevet Holt i brevet) og Vera Henriksen.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1991 Udatert, men ifølge vedlegg noen dager før 4. mai 1991. Også til Åsta Holth (skrevet Holt i brevet) og Halldis Moren Vesaas.
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1995.08.08
A:1:b     Kvinneuniversitetet til Ebba Haslund 1995.10.20
A:1:b     Kyllingstad, Røyne til Ebba Haslund 2002.02.18
A:1:b     Kyllingstad, Røyne til Ebba Haslund 2005.10.31
A:1:b     K7 Bulletin til Ebba Haslund Udatert Signert Inge Falck Olsen.
A:1:b     Lager, Ragnhild til Ebba Haslund 1982.11.08 Postkort.
A:1:b     Lager, Ragnhild til Ebba Haslund 1984.10.08
A:1:b     Lager, Ragnhild til Ebba Haslund 1985.07.02
A:1:b     Lager, Ragnhild til Ebba Haslund 1985.10.21 Til Ebba Haslund og flere. Også fra Ellen Schrumpf. Ligger sammen med brev fra Ragnhild Lager til Ebba Haslund. Gjelder utgivelsen av Ragnhild Lager/Ellen Schrumpf (red.): Kvinneforum: 8 bidrag om kvinners situasjon i 1980 åra (1986).
A:1:b     Lagesen, Ruth til Ebba Haslund 1987.09.25 Vedlegg: Åshild Høyem Husby: «En banebryter i norsk musikkliv». 5 blad. Fotokopi. Med påskrift «sendt Filharmonisk Selskaps styre». Se også brev fra Åshild Høyem Husby til Ebba Haslund.
A:1:b     Lagesen, Ruth til Ebba Haslund 1987.11.02
A:1:b     Landsforeningen mitt livstestament til Ebba Haslund 1997.12.15
A:1:b     Landslaget for norske lærerstudenter til Ebba Haslund 1968.09.30
A:1:b     Langbo, Aud til Ebba Haslund 1983.10.19 Postkort.
A:1:b     Langbo, Aud til Ebba Haslund 1985.04.15
A:1:b     Langbo, Aud til Ebba Haslund 1998.09.28
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund Udatert Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 3/3». Etter 1980?
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1960.01.25 Antatt år.
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1970 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «besv. i telefon 11/9 70».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1971 Udatert. Antatt år. «Kjære Ebba! Jeg er lei for». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Brev 2!».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1971 Udatert. Antatt år. «Kjære Ebba! Jeg har snakket med».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1971 Udatert. Antatt år. «Kjære Ebba! Jeg ringte, men du».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1972
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1974 – 1975 Udatert. Antatt år. Overgang 1974/1975? «Ebba, takk for».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1974.10.06
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1975 Udatert. Antatt år. Etter 29. januar 1975? «Høvik fredag».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1975.01.15
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1975.02.15 År mangler.
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1975.12.23 Manglende datering. «Høvik lillejulaften». Refererer til Bare et lite sammenbrudd (1975).
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1981 Udatert. Antatt år. «Kjære Ebba, jeg leste».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1981 Udatert. Antatt år. «Kjære Ebba, så gøy».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1981 Udatert. Antatt år. «Kjære Ebba! Tusen takk».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1984 Udatert. Antatt år. Refererer sannsynligvis til Døgnfluens lengsel (1984).
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1991.08.15
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1993 Udatert. «Kjære Ebba, jeg var nettopp». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 2.12.93».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1993.11 «Oslo november». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 2.12.93».
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 1996.02.07
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 2002.02.22 «Oslo 22/2». Refererer til 50-årsjubileum for Forfatterforeningen av 1952.
A:1:b     Lange-Nielsen, Sissel til Ebba Haslund 2007.05.14
A:1:b     Lange-Nielsen, Trygve til Ebba Haslund 1979.04.20 Også til Kåre Holt og Terje Stigen.
A:1:b     Lange-Nielsen, Trygve til Ebba Haslund 1979.04.30
A:1:b     Langslet, Lars Roar til Ebba Haslund 1995.09.18 Til flere. Fotokopi.
A:1:b     Larsen, Britt Karin til Ebba Haslund 1992.08.12 Postkort.
A:1:b     Larsen, Marit til Ebba Haslund 1976.01.15
A:1:b     Larsen, Marit til Ebba Haslund 1985.01.09
A:1:b     Larsen, Marit til Ebba Haslund 1986.01.29
A:1:b     Larsen, Marit til Ebba Haslund 1986.10.31 Postkort.
A:1:b     Larsen, Marit til Ebba Haslund 1987.10.14 «Oslo, 14. oktober». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 24.10.87».
A:1:b     Larsen, Marit til Ebba Haslund 1991.10.29
A:1:b     Larsen, Petter til Ebba Haslund 1975.03.24
A:1:b     Larsen, Terje Holtet til Ebba Haslund 2005.03.14 – 2005.03.15 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1975.12.08
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1977.04.24
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1979.02.04
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1982.09.27
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1982.10.25
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1983.10.24
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1984.06.28
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1988.01.10
A:1:b     Lauritzsen, Aase Irene til Ebba Haslund 1990.05.02
A:1:b     Leclercq, Ingrid til Ebba Haslund 1985.01.05 Egentlig stilt «Til Aschehoug forlag». Refererer til Døgnfluens lengsel (1984).
A:1:b     Leira, Halldis til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Leira, Halldis til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Leira, Halldis til Ebba Haslund 2002.07.26
A:1:b     Lerche, Adèle til Ebba Haslund 1974.11.16 Året er vanskelig å lese.
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.01.14
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.09.03 Skrevet «rundt» fotokopi av et avisutklipp om Bjørg Ellinor Lerviks diktsamling Vigilie (1988).
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.09.09
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.09.14
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.09.15 Postkort.
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.10.21 Postkort.
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.12.18
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.12.20
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1988.12.21
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1989.01.14
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1990.05.10
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1990.05.11
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1990.05.20
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1990.06.06 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1990.11.01
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1991.09.22
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1993.05.21
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1993.09.25
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1994.04.09
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1995.10.18 Postkort.
A:1:b     Lervik, Bjørg Ellinor til Ebba Haslund 1997.03.06
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund Udatert postkort. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning mellom 1985 og 1993?
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1981.02.04
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1981.05.11
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1981.10.13 Her også Ebba Haslunds egenhendige svar nederst på brevet. Fotokopi.
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1984.03.30
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1984.04.30 To vedlegg.
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1984.12.22
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1993.08.22
A:1:b     Lervik, Åse Hiorth til Ebba Haslund 1995.09.12 Vedlegg: Åse Hiorth Lervik: «Om litteraturhistorie og vurdering av litteratur». Debattinnlegg trykt med tittel Hva er viktig litteratur i dag? i Aftenposten 21. september 1995.
A:1:b     Lie, Cecilie Krog til Ebba Haslund 1970.10.18
A:1:b     Lie, Svein til Ebba Haslund 1980.12.03
A:1:b     Likestillingsombudet til Ebba Haslund 1980.02.25 De fleste brevene fra Likestillingsombudet til Ebba Haslund er ved Eva Kolstad.
A:1:b     Likestillingsombudet til Ebba Haslund 1980.04.29
A:1:b     Likestillingsombudet til Ebba Haslund 1980.11.18
A:1:b     Likestillingsombudet til Ebba Haslund 1981.06.03 Vedlegg: Diverse korrespondanse vedrørende Lytt til Norge-saken. Fotokopier.
A:1:b     Likestillingsombudet til Ebba Haslund 1983.03.24 Vedlegg: Brev fra Det kongelige kirke- og undervisningsdepartement til Likestillingsombudet datert 18. mars 1983. Fotokopi.
A:1:b     Likestillingsombudet til Ebba Haslund 1989.02.27 Vedlegg: Diverse korrespondanse vedrørende Lytt til Norge-saken. Fotokopier.
A:1:b     Lind, Idar til Ebba Haslund 2002.02.13 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Lindell, Unni til Ebba Haslund 2007.08.14 Utskrift av e-post.
A:1:b     Lindgaard, Per J. til Ebba Haslund 1982.05.06
A:1:b     Lindhardt og Ringhof til Ebba Haslund 1984.05.16
A:1:b     Lindhardt og Ringhof til Ebba Haslund 1984.08.31
A:1:b     Lingås, Lars Gunnar til Ebba Haslund 2003.10.02 Utskrift av e-post.
A:1:b     Lippe, Berit von der til Ebba Haslund 2007.06.30 Utskrift av e-post.
A:1:b     Litteraturhuset til Ebba Haslund 2007.08.10 Utskrift av e-post.
A:1:b     Lloyd, Roseann til Ebba Haslund 1987.01.25 Vedlegg: Roseann Lloyd: «Norwegian Spring, 1962». Dikt. 2 blad.
A:1:b     LO Media til Ebba Haslund 2004.06.23
A:1:b     LO Media til Ebba Haslund 2004.07.24 – 2004.08.02 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Logeland, Denise til Ebba Haslund 1990.08.20 Vedlegg.
A:1:b     Longum, Leif til Ebba Haslund 1990.09.13 Vedlegg: «Sigurd Hoel – seminar».
A:1:b     Longum, Leif til Ebba Haslund 1995.05.08
A:1:b     Lorentzen, Karin til Ebba Haslund Udatert 1970-tallet?
A:1:b     Lorentzen, Karin til Ebba Haslund 1977.11.16
A:1:b     Lovén, Elisabet til Ebba Haslund Udatert Antatt avsender. Signert «Lillan».
A:1:b     Lovén, Elisabet til Ebba Haslund Udatert «Måndag». Antatt avsender. Signert «Lillan».
A:1:b     Lovén, Elisabet til Ebba Haslund Udatert «Söndag». Antatt avsender. Signert «Lillan».
A:1:b     Lovén, Elisabet til Ebba Haslund 1969.12.08 Antatt avsender. Signert «Lillan».
A:1:b     Lovén, Elisabet til Ebba Haslund 1993.01.04
A:1:b     Lovén, Elisabet til Ebba Haslund 1993.02.17 Antatt avsender. Signert «Lillan».
A:1:b     Lovoll, Odd Sverre til Ebba Haslund 1982.11.24
A:1:b     Lovoll, Odd Sverre til Ebba Haslund 1987.10.03
A:1:b     Lunde forlag og bokhandel AS til Ebba Haslund 1986.12.08 Fotokopi. Med Ebba Haslunds egenhendige notater på baksiden.
A:1:b     Lunde, Inger-Margrethe til Ebba Haslund 2004.01.22
A:1:b     Lunde, Inger-Margrethe til Ebba Haslund 2004.01.30 – 2004.02.20 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Lundeberg, Heidi til Ebba Haslund 2005.04.20 – 2005.04.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Lunden, Eldrid til Ebba Haslund 1982.06.15
A:1:b     Lunden, Kåre til Ebba Haslund 2007.09.28
A:1:b     Lunden, Siri Sverdrup til Ebba Haslund 1978.12.20
A:1:b     Lunden, Siri Sverdrup til Ebba Haslund 1993.04.28
A:1:b     Lunds universitet, avdeling for Drama, teater och film til Ebba Haslund 1967.12.16
A:1:b     Lunner folkebibliotek til Ebba Haslund 1969.11.11
A:1:b     Lyche, Ingeborg til Ebba Haslund 1977.08.12
A:1:b     Lyche, Ingeborg til Ebba Haslund 1977.09.11
A:1:b     Lyche, Ingeborg til Ebba Haslund 1978.08.24
A:1:b     Lyche, Ingeborg til Ebba Haslund 1980.02.27
A:1:b     Lyche, Ingeborg til Ebba Haslund 1980.09.21
A:1:b     Lyche, Ingeborg til Ebba Haslund 1981.02.02
A:1:b     Lydbokforlaget til Ebba Haslund 1989.04.12
A:1:b     Lyngar, Mona til Ebba Haslund 1976.11.19
A:1:b     Løchen, Sonia til Ebba Haslund 1980.01.27
A:1:b     Lönnroth, Ami til Ebba Haslund 2008.04.16 Utskrift av e-post.
A:1:b     Lørenskog dukketeatergruppe til Ebba Haslund 1988.09.12 Vedrørende Frøken Askeladd (1955).
A:1:b     Lørenskog dukketeatergruppe til Ebba Haslund 1988.12 Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 5.12.1988». Vedrørende Frøken Askeladd (1955).
A:1:b     Løveid, Cecilie til Ebba Haslund 1993.11.01 Signert CL. Fotokopi. Skrevet til Ebba Haslund og Edvard Hoem. Ligger sammen med brev fra Cecilie Løveid til Ebba Haslund.
A:1:b     Magasinet for fagorganiserte til Ebba Haslund Udatert «Magasinet lever!» 1 blad.
A:1:b     Magasinet for fagorganiserte til Ebba Haslund 1992.04.08
A:1:b     Magasinet for fagorganiserte til Ebba Haslund 1993.03.22
A:1:b     Magasinet for fagorganiserte til Ebba Haslund 1994.01.24
A:1:b     Magelssen, Sverre til Ebba Haslund 1982.12.11
A:1:b     Magelssen, Sverre til Ebba Haslund 1986.12 «Julen 1986». Også signert «Reidun Ask».
A:1:b     Magerøy, Ragnhild til Ebba Haslund 1982.03.09
A:1:b     Magnus, Ingerid til Ebba Haslund 1980.11.09
A:1:b     Magnus, Peter til Ebba Haslund 1986.05.08
A:1:b     Malmstrøm, Gunnel til Ebba Haslund 1989.03.18
A:1:b     Mannsåker, Kari Borg til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Martens, Paul von til Ebba Haslund 1978.11.14
A:1:b     Martens, Paul von til Ebba Haslund 1978.11.28
A:1:b     Mathismoen, Grethe Horn til Ebba Haslund 2006.02.25 Alle brev fra Grethe Horn Mathismoen til Ebba Haslund er utskrifter av e-poster.
A:1:b     Mathismoen, Grethe Horn til Ebba Haslund 2006.05.20
A:1:b     Mathismoen, Grethe Horn til Ebba Haslund 2006.09.25
A:1:b     Mathismoen, Grethe Horn til Ebba Haslund 2007.12.08
A:1:b     Mathismoen, Grethe Horn til Ebba Haslund 2008.01.12
A:1:b     McCarthy, Ginny til Ebba Haslund 1985.01.05
A:1:b     McIntosh, Hjørdis til Ebba Haslund 1972.02.25
A:1:b     McIntosh, Hjørdis til Ebba Haslund 1972.03.24
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1974.06.27 Blant brevene fra Inge Meidinger-Geise ligger også en trykksak om Inge Meidinger-Geise.
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1974.07.15
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1977.09.11
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1977.09.11
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1977.12.04 Postkort.
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1978.10.19
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1987.07.17
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1988 Månedangivelse er klippet bort. «Erlangen, den 29. (…) 1988». Postkort.
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1989.02.09
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1989.05.10 Postkort.
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1989.10.11
A:1:b     Meidinger-Geise, Inge til Ebba Haslund 1994.01.03
A:1:b     Meland, Finn til Ebba Haslund 1987.04.20
A:1:b     Melbostad, Jan Ørnulf til Ebba Haslund 1993.03.24
A:1:b     Melbostad, Jan Ørnulf til Ebba Haslund 1993.04.14
A:1:b     Melbostad, Jan Ørnulf til Ebba Haslund 1993.05.02
A:1:b     Melbostad, Jan Ørnulf til Ebba Haslund 1993.12.17 Telefax.
A:1:b     Melbostad, Jan Ørnulf til Ebba Haslund 1994.05.02 Telefax.
A:1:b     Melbostad, Jan Ørnulf til Ebba Haslund 1994.12.02 Telefax.
A:1:b     Mellum, Nini til Ebba Haslund 1975.04.22
A:1:b     Metta Kinau Verlag til Ebba Haslund 1994.04.18
A:1:b     Meyer, Michael Holmboe til Ebba Haslund 1997.07.07 Vedlegg: Dikt.
A:1:b     Meyer, Michael Holmboe til Ebba Haslund 1997.10.30 Her også fotokopi av utskrifter av e-poster (Stavanger Aftenblad og Michael Holmoe Meyer (oktober 1997).
A:1:b     Meyers, Odette til Ebba Haslund 1979.11.05
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund 1976.09.30
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund 1981.02.23 Vedlegg: Aslaug Groven Michaelsen: «Ebba Haslund: Kvinne, fins de?» (1980). Fotokopi. 2 blad.
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund 1982.03.08
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund «Fredag 26. febr. Rapport nr. 2». 1982?
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund Udatert «Rapport!». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning ca. 1982.
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund 1986 Invitasjon til Aslaug Groven Michaelsens 60-årsdag.
A:1:b     Michaelsen, Aslaug Groven til Ebba Haslund 2003.07.12
A:1:b     Michelet, Frans til Ebba Haslund 1981.03.16
A:1:b     Michelet, Frans til Ebba Haslund 1981.09.06
A:1:b     Michelet, Frans til Ebba Haslund 1982.01.17 Her også fotokopi av brev fra Frans Michelet til Atheneum forlag.
A:1:b     Michelet, Jon til Ebba Haslund 2001.04.01 – 2001.04.22 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Michelsen, Knut til Ebba Haslund 1986.12.10
A:1:b     Michelsen, Knut til Ebba Haslund 1987.04.04
A:1:b     Middelthon, Carsten til Ebba Haslund 1977.08.10
A:1:b     Midelfart, Inge Schee til Ebba Haslund «Lillehammer 22/4». Ukjent år.
A:1:b     Midttun, Harald S. til Det kongelige utenriksdepartement 1982.03.29 Fotokopi. Ligger sammen med brev fra Harald S. Midttun til Ebba Haslund.
A:1:b     Midttun, Harald S. til Ebba Haslund Udatert Her også fotokopi av brev fra Harald S. Midttun (Royal Norwegian Consulate General) til Det kongelige utenriksdepartement datert 29. mars 1982.
A:1:b     Minervas kvartalsskrift til Ebba Haslund 1968.07.21
A:1:b     Minervas kvartalsskrift til Ebba Haslund 1968.09.02
A:1:b     Minervas kvartalsskrift til Ebba Haslund 1968.11.22
A:1:b     Mjøen, Sonja til Ebba Haslund 1979.03.31
A:1:b     Modal, Bitten til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Moe, Hæge Håtveit til Ebba Haslund 1992.07.16
A:1:b     Moe, Hæge Håtveit til Ebba Haslund 1992.10.20
A:1:b     Moen, Erna til Ebba Haslund 1979.10.15
A:1:b     Moen, Torhild til Ebba Haslund 1979.05.19
A:1:b     Moen, Torhild til Ebba Haslund 1979.11.22
A:1:b     Moen, Torhild til Ebba Haslund 1989.11.10 «Kjære forfatterkolleger.»
A:1:b     Moen, Torhild til Ebba Haslund 1999.05.01
A:1:b     Moen, Torhild til Ebba Haslund 1999.06.01
A:1:b     Mollestad, Jan Christian til Ebba Haslund 2005.12.07 Program med egenhendig brev nederst på siden. I forbindelse med festivalen Et årsverk 2005 arrangert 16. og 17. desember 2005 på Stabekk.
A:1:b     Monsen, Nina Karin til Ebba Haslund Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 15.4.».
A:1:b     Moore, Harry T. til Ebba Haslund Udatert julekort. Også fra «Georgia».
A:1:b     Moore, Harry T. til Ebba Haslund 1963.09.03
A:1:b     Moore, Harry T. til Ebba Haslund 1964.03.04
A:1:b     Morgenbladet til Ebba Haslund 1971.02.02
A:1:b     Morgenposten til Ebba Haslund 1964.08.21 Vedlegg.
A:1:b     Morten A. Korch’s forlag til Ebba Haslund 1947.04.16
A:1:b     Moxnes, Halvor til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Muinzer, Louis til Ebba Haslund 1983.12.13
A:1:b     Muinzer, Louis til Ebba Haslund 1985.02.15
A:1:b     Munch, Ole Bull til Ebba Haslund 1970.11.16
A:1:b     Muri, Sigurd til Ebba Haslund 1966.06.28
A:1:b     Muri, Sigurd til Ebba Haslund 1966.11.13
A:1:b     Muri, Sigurd til Ebba Haslund 1988.11 Trykksak med dikt av Sigurd Muri og egenhendig hilsen fra «Inger-Helene og Sigurd».
A:1:b     Muri, Sigurd til Ebba Haslund 1994.12 Også fra «Inger-Helene». Med dikt av Sigurd Muri på framsiden.
A:1:b     Myhra, Magne til Ebba Haslund 2004.05.25
A:1:b     Myhre, Aslak Sira til Ebba Haslund 2007.10.06 Utskrift av e-post.
A:1:b     Müller, Nils Russell til Ebba Haslund 1982.06.28
A:1:b     Mæhle, Leif til Ebba Haslund 1984.09.27
A:1:b     Mæland, Odd Martin til Ebba Haslund 1982.04.06
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1966.01.26
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1971.12.31
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1972.02.18
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1972.11.06
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1975.10.15
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1975.10.16
A:1:b     Mælandsmo, Ingebjørg til Ebba Haslund 1977.09.20
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund Udatert julehilsen. Sannsynligvis rundt 2006. Sammen med brevene fra Sidsel Mørck til Ebba Haslund ligger også «Salonger på Enerhaugen hos Sidsel» (høsten 2000 – våren 2006). 2 blad.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1975.01.24
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1981.02.26 Postkort (stort format).
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1982.03.03
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1989.11.06 Postkort.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1991.01.28
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1991.02.01 Postkort.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1991.09.11 Postkort.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1991.09.22
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1992.01.07
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1992.12 «Julen 92».
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1993.03.22 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1997.12.04 Postkort.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 1999.06.16
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 2004 Udatert. Ut fra korrespondansen forøvrig ca. sommeren 2004. Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 2005.02.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Mørck, Sidsel til Ebba Haslund 2005.06.05 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Mørkhagen, Sverre til Ebba Haslund 2004.11.30 Utskrift av e-post.
A:1:b     Møystad, Fredrik T. til Ebba Haslund Udatert Antatt mottaker. «Kjære ‘Otter’». 1957?
A:1:b     Mår, Odd A. til Ebba Haslund 1977.04.18
A:1:b     Mår, Odd A. til Ebba Haslund 1980.12.04
A:1:b     Mår, Odd A. til Ebba Haslund 1981.10.30 2 vedlegg: 1) Brev fra et barn (Hege) til Ebba Haslund datert 6. november 1981; 2) avisutklipp: «Ebba Haslund til Moss på møte for ungdom». Moss Avis, 23. oktober 1981
A:1:b     Mår, Odd A. til Ebba Haslund 1987.08.12
A:1:b     Nag, Martin til Ebba Haslund 1989.03.30
A:1:b     Nag, Martin til Ebba Haslund 1989.05.22
A:1:b     Nag, Martin til Ebba Haslund 1992.01.21
A:1:b     Nag, Martin til Ebba Haslund 1992.09.27
A:1:b     Nasjonalbiblioteket til Ebba Haslund 2002.02.08 Vedlegg.
A:1:b     Nasjonalforlaget til Ebba Haslund 1947.04.18
A:1:b     Nasjonalt læremiddelsenter til Ebba Haslund 1998.04.29
A:1:b     Nationaltheatret til Ebba Haslund 1979.12.05 Ved Toralv Maurstad. Her også fotokopi av juryuttalelse vedrørende blant annet Åfferdea?, eller Jenta som var så fæl til å spørre (1979). Datert 11. desember 1979.
A:1:b     Nationaltheatret til Ebba Haslund 1980.02.13
A:1:b     Nationaltheatret til Ebba Haslund 1980.06.27 Vedlegg: «Referat fra møte 25.10.78 om barneteaterkonkurranse i barneåret –79».
A:1:b     Nauen, Karen Olsen til Ebba Haslund 1980.04.26 Postkort.
A:1:b     NDR (Norddeutscher Rundfunk) til Ebba Haslund 1972.09.25 Her også kontrakt vedrørende «Gesprächsteilnahme» datert 24. juli 1994.
A:1:b     Nei til atomvåpen til Ebba Haslund 1980.12.22 Ved Jon Grepstad, Herman Løvenskiold og Ingerid Magnus.
A:1:b     Nei til atomvåpen til Ebba Haslund 1980.12.30 Ved Ingerid Magnus.
A:1:b     Nei til atomvåpen til Ebba Haslund 1981.09.27 Ved Jon Grepstad.
A:1:b     Nei til atomvåpen til Ebba Haslund 1981.10.15 Ved Jon Grepstad.
A:1:b     Nei til atomvåpen til Ebba Haslund 1986.02.24 Ved Per Bang.
A:1:b     Nergård, Mette Elisabeth til Ebba Haslund 2008.03.23 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nes folkeboksamling til Ebba Haslund 1968.09.11
A:1:b     Nes folkeboksamling til Ebba Haslund 1968.11.30
A:1:b     Nes, Otto til Ebba Haslund 1983.12.18
A:1:b     Nesse, Åse-Marie til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Nesse, Åse-Marie til Ebba Haslund 1974.09.12
A:1:b     Nestor, Grethe til Ebba Haslund 2004.10.11 – 2004.10.12 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1978.02.16
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1983.11.13 Vedlegg vedrørende Norges kunstnerråd.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1983.12 Udatert. Jul 1983? Brev med «Orig.lino 92/90» med tittel «Isslott, Grønland –83 Mette Newth» limt på baksiden.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1987.07.06
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1987.07.31
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1987.12 Udatert. Jul 1987? Fra Mette og Philip Newth til Ebba Haslund og Sverre Fjeld Halvorsen. Brev med «37/70 Lino Grønland Mette Newth –87» limt inn.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1990.08.04
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 1992.08.13 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 2006.11.07 Utskrift av e-post.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 2007.08.27 Utskrift av e-post.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 2008.01.11 – 2008.01.14 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Newth, Mette til Ebba Haslund 2008.08.02 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nichols, Francesca til Ebba Haslund 2006.11.25 Postkort.
A:1:b     Nicolaisen, Betty til Ebba Haslund 2008.07.22
A:1:b     Nielsen, John David til Ebba Haslund 1967.11.26
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1975.04.01 Vedlegg: Brev fra uidentifisert skriver «til Ebba». Se også K:1.
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1981.12.26
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1984 Invitasjon til Bjørn Nilsens 50-årslag.
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1985.02.02 Fotografi med hilsen.
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1991.12 «Jula 91».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1992.12.21 Postkort.
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1993.12.20
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1994.12.23
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1996.12 «Jul 1996».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1997.12 «Medio desember 1997».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1998.12.20
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 1999.12 «Jula 1999».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2000 «Jul 2000».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2001.12.16
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2002.12
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2003.12 «Jula 03».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2004.12 «Jul 2004».
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2005.12
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2007.01.28
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2007.09.25 – 2007.10.02 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nilsen, Bjørn til Ebba Haslund 2007.12.19
A:1:b     Nilsen, Sissel til Ebba Haslund Udatert 1989?
A:1:b     Nilsen, Sissel til Ebba Haslund 1994.05.09 Vedlegg.
A:1:b     Nilsen, Sissel til Ebba Haslund 2005.03.09
A:1:b     Nilsen, Tove til Ebba Haslund Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 20.12.». 1984?
A:1:b     Nilsen, Tove til Ebba Haslund 1984.08.03
A:1:b     Nilsen, Tove til Ebba Haslund 1984.10.23
A:1:b     Nilstun, Ragnhild til Ebba Haslund 1984.09.18
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2003.09.03 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2003.09.11
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2003.10.03 – 2003.10.09 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2003.12 «Julen 03». Også fra «Mark».
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2004.02.29 Fotografi med hilsen.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2004.05.08 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2004.08.12 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2004.09.13 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2004.09.30
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2004.12.12 Også fra «Mark».
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2005.03.24 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2005.06.20 – 2005.06.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2005.08.12 – 2005.08.22 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nissen, Nils Axel til Ebba Haslund 2006.08.12 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nitter, Inger Emilie til Ebba Haslund 2006 Utskrift.
A:1:b     NKS-forlaget til Ebba Haslund 1992.01.20
A:1:b     Noble, Barbara til Ebba Haslund 1966.04.21
A:1:b     Nordeng, Olav Helge Angell til Ebba Haslund 1980.09.09
A:1:b     Nordens hus (Island) til Ebba Haslund 1974.04.17
A:1:b     Nordens hus (Island) til Ebba Haslund 1974.11.22
A:1:b     Nordheim, Arne til Ebba Haslund 1980.12.17 Postkort.
A:1:b     Nordhus, Alf til Ebba Haslund 1975.10.23
A:1:b     Nordisk alternativkampanje til Ebba Haslund 1982.12.03
A:1:b     Nordisk alternativkampanje til Ebba Haslund 1983.05.02 Her også diverse vedlegg.
A:1:b     Nordisk ministerråd til Ebba Haslund 1984.02.24 Vedlegg.
A:1:b     Nordisk ministerråd til Ebba Haslund 1984.03.19
A:1:b     Nordland teater til Ebba Haslund 1986.01.31
A:1:b     Noregs boklag til Ebba Haslund 1981.04.06
A:1:b     Noregs boklag til Ebba Haslund 1982.09.23 Fotokopi.
A:1:b     Noregs boklag til Ebba Haslund 1983.06.12
A:1:b     Noregs boklag til Ebba Haslund 1983.08.18
A:1:b     Noregs boklag til Ebba Haslund 1983.10.26
A:1:b     Norge-Amerika foreningen til Ebba Haslund 1969.04.14 Vedlegg: Ebba Haslund: Rapport om USA-oppholdet i 1963, datert 9. mai 1969. Gjennomslagskopi. 1 blad.
A:1:b     Norges blindeforbunds lydbibliotek til Ebba Haslund 1972.10.26 – 2008.04.10 12 brev av type «meddelelse om produksjon» og liknende. Her også vedlegg. Ikke registrert enkeltvis.
A:1:b     Norges dyrebeskyttelsesforbund til Ebba Haslund 1982.12.16
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1969.06.17 «Til alle foreninger tilsluttet Norges kunstnerråd». Ved Odd Bang-Hansen.
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1970.04.08
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1982.09.24 Vedlegg.
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1982.11.17 Fotokopi. Brevene fra Norges kunstnerråd til Ebba Haslund (med flere) i perioden 1982 til 1986 er ved Mette Newth.
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1984.03.13 – 1984.06.14 9 brev/referater til Ebba Haslund og Ebba Haslund med flere. Noen er fotokopier. Gjelder 10-årsjubileum av Kunstneraksjon –74. Her også egenhendige notater av Ebba Haslund på ett av dokumentene samt diverse vedlegg som kjøreplaner, pressemelding. Ikke registrert enkeltvis.
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1986.02.13
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1986.03.17 «Til grunnorganisasjonene». Fotokopi.
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1986.03.18
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1986.03.18 «Pressemelding».
A:1:b     Norges kunstnerråd, til Ebba Haslund 1997.09.19 Vedlegg.
A:1:b     Norges røde kors til Ebba Haslund 1980.04.01
A:1:b     Norges røde kors til Ebba Haslund 1980.04.12
A:1:b     Norges røde kors, blodsenter til Ebba Haslund 1983.01.25
A:1:b     Norges statsbaner til Ebba Haslund Udatert Ved Berly Lund Grønning.
A:1:b     Norsk amatørteaterråd til Ebba Haslund 1995.02.23
A:1:b     Norsk amatørteaterråd til Ebba Haslund 1998.04.29 Diverse vedlegg.
A:1:b     Norsk film AS til Ebba Haslund 1962.03.15
A:1:b     Norsk film AS til Ebba Haslund 1964.09.23
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Hadeland yrkesskole for handel og kontor 1969.11.18 Ligger sammen med brev fra Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund. Gjennomslagskopi.
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund Udatert postkort. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning sannsynligvis mellom 1989 og 1992.
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1969.11.05 Her også diverse rundskrift, referater fra møter med mer. Disse er ikke enkeltregistrert.
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1970.01.13
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1979.01.19 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1982.09.15
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1984.12.03
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1985.03 Før 26. mars, ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 26.3.». Vedlegg.
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1985.04.26
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1986.12
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 1989.10.04
A:1:b     Norsk forfattersentrum til Ebba Haslund 2007.12.18 Utskrift av e-post. Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Norsk kommuneforbund til Ebba Haslund 2002.08.13 Ved Randi Tevik.
A:1:b     Norsk kommuneforbund til Ebba Haslund 2002.09.05 – 2002.09.06 Ved Randi Tevik. Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1969.06.25
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1969.11.14 Ved Sverre Ringard. Også til Thorbjørn Egner. Vedlegg: Sverre Ringard: «Pedagogiske tiltak». 1 blad.
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1977.02.02
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1979.10.12 Ved Åsmund Oftedal.
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1981.02.12
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1981.04.07
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1985.06.04 Fotokopi til Ebba Haslund av brev fra Norsk kulturråd til Norske dramatikeres forbund. Ligger sammen med brev fra Norsk kulturråd til Ebba Haslund.
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1989.07.06
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1969.09.06 Gjennomslagskopi til Ebba Haslund av brev fra Norsk kulturråd til Svenska barnebokinstitutet ved Mary Ørvig. Ligger sammen med brev fra Norsk kulturråd til Ebba Haslund.
A:1:b     Norsk kulturråd til Ebba Haslund 1969.09.17 Gjennomslagskopi til Ebba Haslund av brev fra Norsk kulturråd til Svenska barnebokinstitutet. Ligger sammen med brev fra Norsk kulturråd til Ebba Haslund.
A:1:b     Norsk kvinnesaksforening til Ebba Haslund 1995.02.08 Vedrørende 100-årsminne for Camilla Colletts død. Pressemelding, invitasjon. 2 blad. Fotokopier.
A:1:b     Norsk lytterforening for radio og televisjon til Ebba Haslund 1973.02.12 Vedlegg.
A:1:b     Norsk oversetterforening til Ebba Haslund 1974.06.04
A:1:b     Norsk presseforbund til Ebba Haslund 1978.05.29 «Til medlemmene av ‘Massemediautvalget’». Fotokopi.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund Udatert Ved Yngvil Kiran. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning sannsynligvis etter 1997.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1959.08.05 Sammen med brevene fra Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund ligger det også honoraravregninger, månedsplaner med mer, som ikke er vedlegg til enkeltbrev. Disse er ikke detaljregistrert, men ligger kronologisk i samsvar med Ebba Haslunds egen ordning. Konsulentuttalelser ligger oftest som vedlegg og nevnes eksplisitt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1964.09.29 Gjelder programmet Bare spør. Her også flere vedlegg (spørsmål fra innsendere?).
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1965.01.21 Vedlegg.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1966.10.14 Også til Jens A. Christophersen.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1967.03.31 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1967.08.23
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1968.01.11
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1968.02.06 Vedlegg: «Utdrag av konsulentuttalelse: Ebba Haslund: En brud blir til». 2 blad. 
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1968.08.02
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1968.08.19
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1968.10.09
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1968.11.29
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1969.02.20 Gjennomslagskopi av brev fra Norsk rikskringkasting til Karin Sørlie med brev fra Karin Sørlie til Norsk rikskringkasting (NRK) datert 17. februar 1969 vedlagt. Ligger sammen med brev fra Norsk rikskringkasting til Ebba Haslund.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1969.04.23
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1969.07.24
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1969.08.14
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1969.12.29 Ved Torolf Elster.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1970.02.07 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1970.03.16
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1970.07.07 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1970.08.06 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1970.09.08
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1970.11.18 Vedlegg: Brev fra Johs. Kyvik til Norsk rikskringkasting (NRK) ved Hartvig Kiran datert 14. november 1970. Fotokopi.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1971.01.18 Ved Rolf Kirkvaag.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1971.03.30
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1971.05.12 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1971.07.02
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1971.09.22
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1972.03.22
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1973.12.06 Ved «Haagen» Ringnes.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1974.01.07
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1974.06.12
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1975.05.30
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1975.08.07
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1976.04.06
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1976.06.16 Ved Yngvil Svarva (Barne- og ungdomsavdelingen). Vedlegg: Brev fra Charlotte Strandgaard og Aase Schmidt til Yngvil Svarva i Norsk rikskringkasting (NRK) datert 8. juni 1976.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1976.10.18
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1976.11.17 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1976.12.02 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1978.08.23 «Beskjed».
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1978.11.20
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1979.02.15
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1979.11.28
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.05.16
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.05.27
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.06.05
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.06.27
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.07.31
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.10.08 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.11.28 Fotokopi av «EKKO Radio 28. november 1980 kl. 19,00: Slutten av programmet. Intervju med Olav Djupvik». Nederst egenhendig påskrift på fotokopien («Kjære Ebba Haslund») av Olav Djupvik datert «Stortinget 3.12.80». Ligger sammen med brev fra Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1980.12.16
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1981.01.20
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1981.07.02
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1982.09.07
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1982.11.12
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1983.08.24 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1984.09.19 Vedlegg.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1984.10.16
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1984.11.05 Ved Merete Skavlan.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1984.12.04 Mangler side 2?
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1985.02.21 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1985.05.24 Mellom dette og neste brev foreligger «Hørespillkonkurransen 1985 Juryens uttalelse». 2 blad. Ved Ebba Haslund?
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1985.10.22
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1986.01.14
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1986.01.29
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1986.02.13
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1986.04.21
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1986.06.26
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1986.07.29
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1987 Ut fra Ebba Haslunds egen ordning ca. mars/april 1987. Vedlegg.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1987.02.26
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1987.04.13
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1987.09.29
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1988.09 «Noen tanker om hva et morgenkåseri bør være». Fellesskriv. 1 blad.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989 Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 15.11.». Antatt år ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989 Udatert postkort. Antatt år ut i fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989.08.30
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989.08.30 Ved Haagen Ringnes.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989.10.25
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989.11.20
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989.11.27
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1989.12.22 Kontrakt.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1990 Ved «Knut» Borge (?). Egenhendig hilsen på brosjyre «Programarkivet NRK 50 år siden» (9. april 1940).
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1990.06.07 Ved «Knut» Borge (?).
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1990.07.06 Ved «Knut» Borge (?).
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1991.03.21
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1991.10.11
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1993.06.21
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1994.11.28 Vedlegg.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1995.01.03
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 1997.08.26
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 2005.11.23
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 2006.08.23 Ved Ellen Aanesen. Utskrift av e-post.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 2006.11.14 Ved Ellen Aanesen. Utskrift av e-post.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 2007.08.22 – 2007.08.23 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund 2008.02.05 Ved Ane Nydal. Utskrift av e-post. Her også: Ebba Haslund: «Det tror jeg på». 1 blad. PC-utskrift.
A:1:b     Norsk språkråd til Ebba Haslund 1997.04.04 Vedlegg.
A:1:b     Norsk teaterlederforening til Ebba Haslund 1991.12.11
A:1:b     Norske barne- og ungdomsforfattere til Ebba Haslund 1996.06.10 Fotokopi.
A:1:b     Norske barne- og ungdomsforfattere til Ebba Haslund 1997.06.05 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Norske barne- og ungdomsforfattere til Ebba Haslund 1997.06.26 «Kjære NBU-medlem».
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1970.10.01 2 vedlegg: 1) Brev fra Nordisk dramatikerunion ved Else Fisher til Norske dramatikeres forbund datert 22. september 1970. Fotokopi; 2) brev fra Finlands dramatikerförbund til Norske dramatikeres forbund datert 22. september 1970. Fotokopi. Nederst på brevet egenhendig beskjed fra Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund. Sammen med brevene fra Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund ligger det også trykksaker, fullmakter med mer, som ikke er vedlegg til enkeltbrev. Disse er ikke detaljregistrert, men ligger kronologisk i samsvar med Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1971.01.20 «Kjære medlem og kampfelle!». Rundskriv.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1980.09.17
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1980.09.17
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1980.10.15 Ved Irmelin M. Munck (Munch).
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1982.09.20 Fotokopi til Ebba Haslund av brev fra Skogn ungdomsskole til Norske dramatikeres forbund. Ligger sammen med brev fra Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1983.01.02 Fotokopi til Ebba Haslund av brev fra Ungmannafelagid Eydnan, Oyrabakki (Færøyene)til Norske dramatikeres forbund. Ligger sammen med brev fra Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 1984.09.18 «Til London-farerne». Her også egenhendige notater av Ebba Haslund på baksiden av brevet.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 2001.11.21 Til Ebba Haslund og flere. Ved Odd Selmer. Med personlig beskjed til Ebba Haslund nederst på brevet.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 2005.04.19 Fotokopi til Ebba Haslund og Margaret Johansen av brev fra Norske dramatikeres forbund ved Tom Løland til Jannik Bonnevie. Ligger sammen med brev fra Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund. 
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 2007.02.21 Til Ebba Haslund og flere. Ved Odd Selmer. Med personlig beskjed til Ebba Haslund nederst på brevet.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 2007.03.11 Også til Rolf Losnegård. Ved Odd Selmer.
A:1:b     Norske dramatikeres forbund til Ebba Haslund 2007.03.23 Utskrift av e-post. Ved Odd Selmer.
A:1:b     Norske kvinners nasjonalråd til Ebba Haslund 1969.05.23
A:1:b     Norske kvinners nasjonalråd til Ebba Haslund 1969.06.12
A:1:b     Norske kvinners nasjonalråd til Ebba Haslund 1971.02.26
A:1:b     Nott, Kathleen til Ebba Haslund 1970.10.04 Brevene fra Kathleen Nott til Ebba Haslund er delvis skrevet på brevpapir og brevkort til The English Centre of International PEN (English PEN), senere International PEN, i dag PEN International.
A:1:b     Nott, Kathleen til Ebba Haslund 1970.10.20
A:1:b     Nott, Kathleen til Ebba Haslund 1970.11.19
A:1:b     Nott, Kathleen til Ebba Haslund 1972.05.12
A:1:b     Nott, Kathleen til Ebba Haslund 1972.06.04 Delvis poststempelets dato.
A:1:b     Nott, Kathleen til Ebba Haslund 1972.09.04
A:1:b     Nouri, Hege Newth til Ebba Haslund 2006.07.31 Utskrift av e-postkorrespondanse. I all hovedsak på vegne av Bjørnsonfestivalen.
A:1:b     Nouri, Hege Newth til Ebba Haslund 2007.06.21 Utskrift av e-post. I all hovedsak på vegne av Bjørnsonfestivalen.
A:1:b     Nouri, Hege Newth til Ebba Haslund 2007.08.01 – 2007.08.02 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Novelle biblioteket til Ebba Haslund 1996.12.15 «Kontrakt av lydbokutgivelse». Ved Jan Haug. Vedlegg: «Kåserier av og med Ebba Haslund» (1997), 1 blad.
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1964.08.19 Egenhendig beskjed på fotokopi av brev til orientering, fra N.W. Damm & Søn til Branner og Korchs Forlag AS datert 19. august 1964. Her også diverse vedlegg vedrørende Miss Eriksen oppdager Amerika (1964). Sammen med brevene fra N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund ligger det også honoraravregninger som ikke er vedlegg til enkeltbrev. Disse er ikke detaljregistrert, men ligger kronologisk i samsvar med Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1968.09.12
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1970.01.06
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1971.05.11
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1973.04.25
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1974.07.03
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1975.03.19 Fotokopi av juryuttalelse.
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1976.01.14 Kontrakt: Miss Eriksen oppdager Amerika (1964). 2. opplag.
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1976.01.23
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1978.03.03
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1987.02.10
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1998.04.08
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1999.02.08
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 1999.08.03
A:1:b     N.W. Damm & Søn til Ebba Haslund 2007.07.17 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nybro, Turid til Ebba Haslund 1982.05.05
A:1:b     Nybro, Turid til Ebba Haslund 1982.12 «Julen 1982».
A:1:b     Nybro, Turid til Ebba Haslund 1984.12 «Julen 1984».
A:1:b     Nybro, Turid til Ebba Haslund 2004.05.26
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 1982.11.04
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 1982.12.12 Se også brev fra Aschehoug forlag til Ebba Haslund og til dels e-postkorrespondanse som er registrert som brev fra Ebba Haslund til William Nygaard.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 1987.12.20
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 1989.11.01
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 1994.01.24
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 1999.02.24 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2002.04.23 Utskrift av e-postkorrespondanse. Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2002.08.09
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2002.09.02 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2003.04.06 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2003.08.12 – 2003.08.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2003.12 «Julen 03». Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2004.06.08 – 2004.06.09 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2004.06.17 – 2004.06.18 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2004.06.30 – 2004.07.01 2 utskrifter av til dels samme e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2004.08.29 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2005.12.20 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2006.08.12 Utskrift av e-post.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2006.11.15
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2007 Udatert kort. Antatt år ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Nygaard, William til Ebba Haslund 2007.05.14
A:1:b     Nygård, Bente til Ebba Haslund 1982.10.17 «Hulter til bulter Dikt av Bente Nygård» og «Kjedereaksjon» signert «Bente 77». 2 blad. Med egenhendig hilsen til Ebba Haslund.
A:1:b     Nyquist, Arild til Ebba Haslund 1975.04.26 Postkort.
A:1:b     Nyquist, Arild til Ebba Haslund 1975.05.14
A:1:b     Næss, Atle til Ebba Haslund 2002.04.04 Utskrift av e-post.
A:1:b     Næss, Atle til Ebba Haslund 2007.01.09 Utskrift av e-post.
A:1:b     Næss, Harald S. til Ebba Haslund 1978.07.03
A:1:b     Næss, Harald S. til Ebba Haslund 1978.12.05
A:1:b     Næss, Harald S. til Ebba Haslund 1980.01.22
A:1:b     Næss, Harald S. til Ebba Haslund 1980.03.10
A:1:b     Næss, Harald S. til Ebba Haslund 1980.04.17
A:1:b     Næss, Harald S. til Ebba Haslund 1984.12.10
A:1:b     Oakland, Sam til Ebba Haslund 1981.03.19 Postkort.
A:1:b     Obrestad, Tor til Ebba Haslund 1992.12.15
A:1:b     Obrestad, Tor til Ebba Haslund 2007.06.29 Utskrift av e-post.
A:1:b     O’Leary, Margaret til Ebba Haslund Udatert julehilsen. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning mellom 1986 og 1987.
A:1:b     O’Leary, Margaret til Ebba Haslund 1986.05.26
A:1:b     O’Leary, Margaret til Ebba Haslund 1987.10.01
A:1:b     Olembert, Théodora til Ebba Haslund 1970.08.08
A:1:b     Olembert, Théodora til Ebba Haslund 1982.01.01
A:1:b     Olsen, Maj til Ebba Haslund 1956.09.24 Antatt brevskriver. Signert «Maj O» eller «Maj Ø».
A:1:b     Olsen, Morten Harry til Ebba Haslund 1991.05.31
A:1:b     Opplysningsutvalget for selvbestemt abort til Ebba Haslund 1974.06.21 Vedlegg: «Abortsaken» datert 21. juni 1974, signert Gro Harlem Brundtland med flere.
A:1:b     Opprop mot boring nord for 62°N. til Ebba Haslund 1980.02.07 Til Ebba Haslund og flere. Fotokopi. Signert Bjørn Nilsen, Ståle Eskeland, Bernt Eggen.
A:1:b     Opstad, Gunvald til Ebba Haslund 1987.10.13
A:1:b     Orvil, Ernst til Ebba Haslund 1956 Julefrimerke.
A:1:b     Orvil, Ernst til Ebba Haslund 1972.05
A:1:b     Orvil, Ernst til Ebba Haslund 1974.11
A:1:b     Orvil, Ernst til Ebba Haslund 1978
A:1:b     Orvil, Ernst til Ebba Haslund 1978.04
A:1:b     Orvil, Ernst til Ebba Haslund 1981
A:1:b     Oslo kommune kulturutvalg til Ebba Haslund 1962.07.03
A:1:b     Oslo kvinnesaksforening, til Ebba Haslund 1985.02.19
A:1:b     Oslo kvinnesaksforening, til Ebba Haslund 1997.09 «Kjære medlemmer»». Datert «Oslo, medio september 1997». Ved Aud Langbo.
A:1:b     Oslo nye teater til Ebba Haslund 1966 – 1968 3 kontrakter mellom Oslo nye teater og Ebba Haslund. Gjelder Kvinnens verden og oversettelsene av Peter Shaffer’s Black Comedy (1965) og White Lies (senere The white Liars) (1967). Her også gjenpart av brev fra Trøndelag teater ved «EP» (Erik Pierstorff) til Barthold Halle datert 4. juli 1967.
A:1:b     Oslo rotary klubb til Ebba Haslund 1973.02.08 Vedlegg: Brev fra Oslo rotary klubb til Ragnhild Engeseth samme dato. Fotokopi.
A:1:b     Oslo rotary klubb til Ebba Haslund 1973.03.30
A:1:b     Oslo venstre til Ebba Haslund 1985.07.01
A:1:b     Oslo zontaklubb 1 til Ebba Haslund 1997.03.17
A:1:b     Oslo zontaklubb 1 til Ebba Haslund 2006.01.17
A:1:b     Oslo zontaklubb 1 til Ebba Haslund 2006.12.06 Her også: «Tale til Ebba Haslund ved utnevnelse til æresmedlem i Oslo Zonta 1 28.02.07». 4 blad.
A:1:b     Oslo zontaklubb 1 til Ebba Haslund 2007.08.13 – 2008.01.23 Utskrifter av e-post(korrespondanse) fra enkelte Oslo zonta 1-medlemmer.
A:1:b     Oterholm, Anne til Ebba Haslund 2008.04.20 – 2008.04.22 Utskrifter av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Pantagruel forlag AS til Ebba Haslund 2000.04.04
A:1:b     Partapuoli, Kari Helene til Ebba Haslund 2008.07.22 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Paul Zsolnay Verlag Wien til Ebba Haslund 1955.11.17
A:1:b     Paul Zsolnay Verlag Wien til Ebba Haslund 1976.10.30 Dårlig kopi.
A:1:b     Paul Zsolnay Verlag Wien til Ebba Haslund 1983.08.29
A:1:b     Paul Zsolnay Verlag Wien til Ebba Haslund 1984.08.29 Vedlegg: «Honorarabrechnung 1.4.1983-31.3.1984». I tillegg honoraravregninger datert 31. juli 1985 og 29. april 1988.
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1969.08.19
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1969.10.06
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1969.12 «Oslo i desember». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1969.
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1969.12 – 1970 «Oslo i romjula og noe krotet ned senere». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1969/1970.
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1969.12.23 «Oslo lille julaften». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1969.
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.02.25
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.05.08
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.08.07
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.08.18
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.08.24
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.08.28 Postkort.
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.09.22
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1970.10.19
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1974.09.21
A:1:b     Paulsen, Helga til Ebba Haslund 1974.12.10
A:1:b     Paulson, Arvid til Ebba Haslund 1963.10.20
A:1:b     Paulson, Arvid til Ebba Haslund 1964.01.09
A:1:b     Paulson, Arvid til Ebba Haslund 1964.08.24
A:1:b     Pax forlag til Ebba Haslund 1988.03.24
A:1:b     Pax forlag til Ebba Haslund 2007.05.02 – 2008.05.06 Utskrifter av flere e-postkorrespondanser mellom Pax-forlag ved Live Stang og Ebba Haslund. Gjelder boken Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås (2008).
A:1:b     Pax forlag til Ebba Haslund 2008.02.18 Ved Live Slang. Utskrift av e-postkorrespondanse. På baksiden: Utskrift av e-post fra Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund datert 5. februar 2008. Se brev fra Norsk rikskringkasting (NRK) til Ebba Haslund for denne.
A:1:b     Peterkiewicz, Jerzy til Ebba Haslund 1964.09.17 Postkort.
A:1:b     Pettersen, Kjellaug til Ebba Haslund 1982.12.04
A:1:b     Pettersen, Kjellaug til Ebba Haslund 1985.08.21
A:1:b     Petterson, Per til Ebba Haslund 2003.10.10 – 2006.05.04 Utskrifter av fire e-postkorrespondanser.
A:1:b     Pierstorff, Erik til ukjent 1959.10.22
A:1:b     Polish Embassy Oslo til Ebba Haslund 1971.02.12
A:1:b     Pollen, Geir til Ebba Haslund 2005.04.16 Utskrift av e-post.
A:1:b     Prytz, Kåre til Ebba Haslund 1977.10.20
A:1:b     Quanbeck, Lydia til Ebba Haslund 1980.04.30
A:1:b     Radio Rakkestad til Ebba Haslund 1991.02.27
A:1:b     radiOrakel til Ebba Haslund 1984 Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 12.10.84».
A:1:b     Raknerud, Nils Amund til Ebba Haslund 2006.01.24 Utskrift av e-post.
A:1:b     Ramsfjell, Berit Sagen til Ebba Haslund 1980.09.12
A:1:b     Rascher Verlag Zürich til Ebba Haslund 1965.03.02
A:1:b     Rascher Verlag Zürich til Ebba Haslund 1967.12.05
A:1:b     Rascher Verlag Zürich til Ebba Haslund 1969.10.06
A:1:b     Rascher Verlag Zürich til Ebba Haslund 1970.12.10
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1984.03
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1984.03.14
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1989.09.28
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1991.09.23 Postkort.
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1993.12.10
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1994.12.26 Udatert. Datering ut fra innholdet.
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1995.12
A:1:b     Rasmussen, Janet til Ebba Haslund 1998.12.24 Til familie og venner.
A:1:b     Reese, Ruth til Ebba Haslund 1986.01.06
A:1:b     Reeves, Nancy til Ebba Haslund 1979.10.22 Vedlegg: «Philosophies of Feminism». Trykksak.
A:1:b     Reeves, Nancy til Ebba Haslund 1979.12.15 Vedlegg: Trykksaker vedrørende Sam Oakland.
A:1:b     Reznicek, Ladislav til Ebba Haslund 1996.05.11
A:1:b     Rheinisch-Westfälische Auslandgesellschaft til Ebba Haslund 1968.12.18
A:1:b     Rian, Turid Nystøl til Ebba Haslund 1993.11.05 Til Ebba Haslund og flere.
A:1:b     Rian, Turid Nystøl til Ebba Haslund 1994.01.02
A:1:b     Richardsen, Alvin til Ebba Haslund 1970.11.25
A:1:b     Rieber-Mohn, Hallvard til Ebba Haslund 1958.03.20
A:1:b     Rieber-Mohn, Hallvard til Ebba Haslund 1958.03.30 «Palmesøndag 1958».
A:1:b     Rieber-Mohn, Hallvard til Ebba Haslund 1960.04.12
A:1:b     Rieber-Mohn, Hallvard til Ebba Haslund 1967.06.28
A:1:b     Rieber-Mohn, Hallvard til Ebba Haslund 1972 Trykksak: Hallvard Rieber-Mohn: Sideblikk arbeidere. Med egenhendig hilsen «Til modige Ebba Haslund – fra HRM».
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1956 Fotografi med brevhilsen på baksiden. Udatert, men med påskrift: «50- og 8-åringen».
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1956.09.25
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1956.10.09 «Kontakt. Av Sverre Riisøen». Anmeldelse av Drømmen om Nadia (1956), med hilsen til Ebba Haslund nederst på arket.
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1956.12.18
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1957.02.02
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1958.04.21
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1959.04.06
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1964.02.01 Kan også være 1965.
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1966.02.01 Vedlegg: Avisutklipp.
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1968.01.25
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1968.04.20
A:1:b     Riisøen, Sverre til Ebba Haslund 1971.02.07
A:1:b     Riksmålsforbundet til Ebba Haslund 1967.11.20
A:1:b     Riksmålsforbundet til Ebba Haslund 1992.07.27
A:1:b     Riksmålsforbundet til Ebba Haslund 1993.06.01 Med Ebba Haslunds egenhendige notater på baksiden: «Språket er». Vedlegg.
A:1:b     Riksmålsforbundet til Ebba Haslund 1993.08.06
A:1:b     Ringdal, Nils Johan til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Ringdal, Nils Johan til Ebba Haslund 1992.10.26
A:1:b     Ringdal, Nils Johan til Ebba Haslund 1997.11.14
A:1:b     Ringnes, Haagen til Ebba Haslund 1985.10.10 Fotokopi av brev fra Haagen Ringnes til Den norske bokklubben med egenhendig hilsen fra Haagen Ringnes til Ebba Haslund nederst på brevet.
A:1:b     Rinser, Luise til Ebba Haslund 1957.11.02
A:1:b     Rinser, Luise til Ebba Haslund 1972.10.23
A:1:b     Rithöfundasamband Islands til Ebba Haslund 1979.07.20
A:1:b     Rogaland teater til Ebba Haslund 1983.05.24
A:1:b     Roger, Mae Durham til Ebba Haslund 1981.01.16
A:1:b     Rolfsrud, Aina Bekke til Ebba Haslund 2008.02.20
A:1:b     Rolfsrud, Aina Bekke til Ebba Haslund 2008.03.18 – 2008.03.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Romstad, Bett til Ebba Haslund 1988.06.11
A:1:b     Royal Norwegian Embassy, London til Ebba Haslund 1960.02.12 Vedlegg: Oversettelse til engelsk ved «A. Heskestad» av Ebba Haslunds anmeldelse av Maurice Edelman’s A Call on Kuprim (1959).
A:1:b     Royal Norwegian Embassy, New York til Ebba Haslund 1970.03.18
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1979.03.29
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1980.12.04
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1983 Udatert. Takk for gratulasjoner til 75-årsdagen. Etter 24. juli 1983.
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1984.11.19
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1989.04.18
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1989.09.09
A:1:b     Rud, Nils Johan til Ebba Haslund 1991.09.15
A:1:b     Rudeng, Erik til Ebba Haslund 1980.07.09
A:1:b     Rudolf Steinerskolen i Oslo til Ebba Haslund 1982.04.14
A:1:b     Rundfunk der DDR til Ebba Haslund 1977.04.13
A:1:b     Rundfunk der DDR til Ebba Haslund 1977.05.13
A:1:b     RÚV til Ebba Haslund 1995.10.03
A:1:b     RÚV til Ebba Haslund 1996.01.03
A:1:b     RÚV til Ebba Haslund 2003.07.14
A:1:b     Rykkja, Helge til Ebba Haslund 1988.02.11
A:1:b     Rykkja, Helge til Ebba Haslund 1988.09.12
A:1:b     Rykkja, Helge til Ebba Haslund 1988.09.23 Vedlegg: «Besøk av Ebba Haslund». 1 blad.
A:1:b     Rønning, Jon Niklas til Ebba Haslund 2004.07.26 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Samisk utdanningsråd til Ebba Haslund 1996.11.05
A:1:b     Sandberg, Carl-Axel til Ebba Haslund 1979.01.25
A:1:b     Sandberg, Carl-Axel til Ebba Haslund 1979.04.08
A:1:b     Sandemose, Hanne til Ebba Haslund 1987.02.12
A:1:b     Sandemose, Iben til Ebba Haslund 2004.07.22 Postkort med illustrasjon av Iben Sandemose.
A:1:b     Sandmo, Erling til Ebba Haslund 2000.10.23 – 2000.11.09 Utskrifter av e-poster. Til Ebba Haslund med flere: «Kjære kulturarbeidere». Med dokumentet: «Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal» signert Janike Kampevold Larsen, Erling Sandmo og Knut Olav Åmås.
A:1:b     Sandnes, Asbjørn til Ebba Haslund 1977.02.23
A:1:b     Sandnes, Cathrine til Ebba Haslund 1999.11.11 Visittkort ligger ved.
A:1:b     Sandsdalen, Leif til Ebba Haslund 1982.04.23
A:1:b     Sandvik, Jo Munthe-Kaas til Ebba Haslund 1982.01.21
A:1:b     Sarpsborg høirekvinners forening til Ebba Haslund 1964.08.22
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1974.11.09
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1977.10.24 Poststempelets dato. Postkort. Fra Gerd Grønvold Saue med flere.
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1977.12 «Ski, julen – 77».
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1979.05.11
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1980.02.02
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1981.10.02
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1983.01.30
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1983.04.06
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1983.05.10
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1983.06.13
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.02.12
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.02.14
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.03.06
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.04.03
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.04.21
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.08.30
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.09.24
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.10.09 4 vedlegg: «En døgnflues protest Av Gerd Grønvold Saue». 2 versjoner, 3 + 1 blad. Dessuten brev fra Dagbladet til Gerd Grønvold Saue datert 1. oktober 1984 samt avisutklipp.
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.11.06
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1984.11.29
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1985.02.25
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1985.08.08
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1985.10.16 Vedlegg: Avisutklipp.
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1985.12 «Ski, julen 1985».
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1986.08.02
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1987.09.01
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1987.09.21
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1987.12 «Jul 1987».
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1988.02.27
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1988.10.22
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1989.01.18
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1989.09.24
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1989.11.06
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.01.08
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.03.03
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.04.22
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.06.21
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.10.22 Vedlegg: Fotokopi av brev fra Gerd Grønvold Saue til Åge Haavik (samt i kopi til Norsk rikskringkasting (NRK) ved Håkon Dahl) datert 16. oktober 1990.
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.12.04
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1990.12.08
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1991.06.24
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1991.07.07
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1991.09.19
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1992.03.20
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1993.02.08
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1993.03.13
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1993.05.04
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1993.11.20
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1994.02.24
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1994.04.05
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1995.05.25
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 1999.05.06
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 2000.02.21 Vedlegg: Trykksak.
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 2008.01.30 Brev sendt sammen med et postkort signert av flere. Postkortet er ut fra innholdet skrevet rundt 28. januar 2008.
A:1:b     Saue, Gerd Grønvold til Ebba Haslund 2008.10.19 – 2008.10.22 Påskrift nederst på brevet datert 22. oktober 2008.
A:1:b     Savoie, Patricia til Ebba Haslund 1990.01.14
A:1:b     Savoie, Patricia til Ebba Haslund 1990.04.20
A:1:b     Savoie, Patricia til Ebba Haslund 1998.08.12
A:1:b     Schanche, Mona til Ebba Haslund 1983.04.10
A:1:b     Scheen, Kjersti til Ebba Haslund 2003.10.13 Utskrift av e-post.
A:1:b     Schellenberg, Inger til Ebba Haslund 1963.05.24 Vedlegg: Avisutklipp «Ebba Haslund, eine Schriftstellerin von heute» ved Inger Henriksen. Schweizerisches Frauenblatt?
A:1:b     Schoenberner, Franz til Ebba Haslund 1963.08.22
A:1:b     Schoenberner, Franz til Ebba Haslund 1964.06.18 Brevene fra Franz Schoenberner til Ebba Haslund er skrevet enten på engelsk eller på tysk.
A:1:b     Schoenberner, Franz til Ebba Haslund 1965.04.15 «Liebe Freunde!» Til Ebba Haslund og flere. Fotokopi.
A:1:b     Schoenberner, Franz til Ebba Haslund 1966.04.12
A:1:b     Schoenberner, Franz til Ebba Haslund 1968.02.09
A:1:b     Schonhowd, Elise til Ebba Haslund 1992.04.20
A:1:b     Schrumpf, Ellen til Ebba Haslund 1986.03.18 Til Ebba Haslund og flere fra «Redaksjonen for Kvinneboka». Fotokopi.
A:1:b     Schumann, Marta til Ebba Haslund 1976.10.13
A:1:b     Schwarz, Johanna til Ebba Haslund «Voss den 16/12». Før 1975?
A:1:b     Schwarz, Johanna til Ebba Haslund 1975.04.27
A:1:b     Schwarz, Johanna til Ebba Haslund 1975.04.29 «Voss den 29 april». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 15.8.75».
A:1:b     Schwarz, Johanna til Ebba Haslund 1984.10.18
A:1:b     Schwarz, Johanna til Ebba Haslund 1988.04.05
A:1:b     Schwarz, Johanna til Ebba Haslund 1996.04.03
A:1:b     Seal Press til Ebba Haslund 1988.04.07 Diverse vedlegg. Se også korrespondanse med Barbara Wilson.
A:1:b     Seal Press til Ebba Haslund 1988.10.13 Diverse vedlegg. Se også korrespondanse med Barbara Wilson.
A:1:b     Seal Press til Ebba Haslund 1989.02.28 Se også korrespondanse med Barbara Wilson.
A:1:b     Seal Press til Ebba Haslund 1993.11.29 Til «Dear Friend of Women in Translation». Ved Barbara Wilson. Fotokopi. Vedlegg: Trykksak. Se også annen korrespondanse med Barbara Wilson.
A:1:b     Seal Press til Ebba Haslund 1998.08.12 Se også korrespondanse med Barbara Wilson.
A:1:b     Seeberg, Eva til Ebba Haslund 1954.01.06
A:1:b     Seeberg, Eva til Ebba Haslund 1956.02.27
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1974.10.11
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1975.03.14
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1975.08.24
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1975.10.07
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1978.01.31
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1978.11.08
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1981.03.04
A:1:b     Sejerstedt, Georg Wasmuth til Ebba Haslund 1981.09.24
A:1:b     Sell, Eva til Ebba Haslund 1975.02.04
A:1:b     Selmer, Elisabeth Schweigaard til Ebba Haslund 1980.02.07
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1975.01.27
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1978.10.09
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1978.10.16
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1978.10.29
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert «Molde, 25/2». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1978/1979?
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert «Oslo, tirsdag». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1978/1979?
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1978/1979? «Kjære Ebba. Jeg har holdt».
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert Ut fra Ebba Haslunds egen ordning 1978/1979? «Kjære Ebba! Takk for».
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1979.02.15
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert Ut fra Ebba Haslunds egen ordning mellom 1979 og 1981? «Kjære Ebba! Jeg har ringt».
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1981.12.24 «Julaften 1981».
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1984.08.14
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1985.06.05 «Oslo, 5. juni». År ut fra poststempelet. Postkort.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1986 Udatert. Vedlegg: «Program for ekskursjon til Berlin for Norske dramatikeres forbund – 15.-22.11.1986».
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1986.12 Udatert. Ut fra innholdet desember 1986. Postkort. Også til Sverre Fjeld Haslund.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1987.03.05
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1989.11.07 Poststempelets dato.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1990 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv 9.5.». Ut fra innholdet 1990.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1990.02.02
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1990.12.12 Fotokort. «Tromsø, 12/12-9». Ut fra Ebba Haslunds egen ordning antatt 1990.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1994.08.11 Poststempelets dato. Postkort. Poststempelet er vanskelig å lese, datering ut fra innholdet. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1994.12 Udatert fotokort. Ut fra innholdet desember (jul) 1994. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1995.08.10 Postkort. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1996.12 Udatert fotokort. Ut fra innholdet muligens desember (jul) 1996. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1997.12 Udatert fotokort. Ut fra innholdet muligens desember (jul) 1997. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1998 – 1999 Udatert postkort. Ut fra innholdet og Ebba Haslunds egen ordning muligens august 1998 eller 1999. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 1999.11.18 Postkort. Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 2000.02.22 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 2001.07.19
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 2001.12.24 «Julaften 2001.».
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert julekort. Antatt mellom 2001 og 2005. «Kjære Ebba og Sverre!». Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert postkort. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning mellom (august) 2001 og 2005. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund 2002.03.03
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert fotokort (jul). «Kjære Ebba!». Antatt etter 2005. Også fra Reidun Selmer.
A:1:b     Selmer, Odd til Ebba Haslund Udatert fotokort (jul). «Kjære Ebba! Julekortet er fra Roma». Antatt etter 2005.
A:1:b     Selmer, Reidun til Ebba Haslund 2007
A:1:b     Senter for teknologi og menneskelige verdier til Ebba Haslund 1984.05.11
A:1:b     Senter for teknologi og menneskelige verdier til Ebba Haslund 1988.01.20 Vedlegg.
A:1:b     Sentral bokhandel AS til Ebba Haslund 1980.07.01
A:1:b     Sentralbiblioteket for Hordaland Bergen offentlige bibliotek til Ebba Haslund 1968.08.26 Ved Hjørdis Rieber-Mohn.
A:1:b     Shackelford, Frankie til Ebba Haslund 1984.10.26
A:1:b     Shackelford, Frankie til Ebba Haslund 1986.06.23 Vedlegg.
A:1:b     Shalvi, Alice til Ebba Haslund 1987.05.07
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1975.12.19 Med unntak av ett er brevene fra Sirene til Ebba Haslund ved IdaLou Larsen.
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1976.02.03
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1978 – 1979 Udatert postkort. Antatt år ut fra innholdet.
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1978.02.15
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1980.02.20 Brevkort.
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1980.02.29 Brevkort.
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1980.03.12
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1981.11.17 Brevkort.
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1982.05.19 Brevkort.
A:1:b     Sirene til Ebba Haslund 1982.07.21
A:1:b     Siverts, Henning til Ebba Haslund 1998.08.27
A:1:b     Sivertsen, Margrethe Holst til Ebba Haslund 1983.10.25
A:1:b     Sjaavaag, Sverre til Ebba Haslund 1994.05.06
A:1:b     Sjöberg, Leif til Hjørdis Andersen 1963.03.02 Ligger som brev fra Leif Sjöberg til Ebba Haslund.
A:1:b     Sjøtrø, Geir-Helge til Ebba Haslund 1984.06.26
A:1:b     Skafte, Karin til Ebba Haslund Udatert Egenhendig hilsen fra Karin Skafte til Ebba Haslund på selvlaget reklame for «Sista Sticket Detektivroman Katrin & Erik Skafte». 2 eksemplarer.
A:1:b     Skandinavia Verlag til Ebba Haslund 1985.04.01
A:1:b     Skandinavia Verlag til Ebba Haslund 1985.04.22 Vedlegg.
A:1:b     Skandinavia Verlag til Ebba Haslund 1986.06.12
A:1:b     Skard, Sigrid til Ebba Haslund 1955.10.13 Datert «13. oktober». Henviser til Ebba Haslunds kronikk om Luise Rinser i Morgenbladet 14. september 1955: «Møte med Luise Rinser».
A:1:b     Skard, Torild til Ebba Haslund 2007 Fra Norsk kvinnesaksforening og Kilden med egenhendig hilsen fra Torild Skard. Før 7. mars 2007. Gjelder seminar «Milepæler i 1970-årenes kvinnekamp – hva hendte egentlig? Hva har skjedd seinere – og hva kan vi lære?» 7. mars 2007 der Ebba Haslund holdt foredrag. Vedlegg: Program.
A:1:b     Skard, Torild til Ebba Haslund 2007.03.12 Utskrift av e-post fra Torild Skard til Ebba Haslund og fra Ebba Haslund til Fride Eeg-Henriksen av samme dato. Ligger sammen med brev fra Torild Skard til Ebba Haslund.
A:1:b     Skard, Torild til Ebba Haslund 2007.07.02 Utskrift av e-post.
A:1:b     Skauge, Dagny til Ebba Haslund 1980.12.15 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Skauge, Dagny til Ebba Haslund 1984.02.03
A:1:b     Skauge, Dagny til Ebba Haslund 1985.11.01 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Skauge, Dagny til Ebba Haslund 1986.06.07
A:1:b     Skavlan, Merete til Ebba Haslund 1998.04.20
A:1:b     Skeie, Anne Berit til Ebba Haslund Udatert «Kjære Ebba Haslund».
A:1:b     Skeie, Anne Berit til Ebba Haslund Udatert «21 desember».
A:1:b     Skeie, Anne Berit til Ebba Haslund 2004.05.27
A:1:b     Skjønsberg, Kari til Ebba Haslund 1980 Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «besv. 6/8 80».
A:1:b     Skjønsberg, Simen til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Skjøstad, Klara til Ebba Haslund 1978.06.11
A:1:b     Skjøstad, Klara til Ebba Haslund 1978.06.27
A:1:b     Skodvin, Magne til Ebba Haslund 1993.11.23
A:1:b     Skodvin, Magne til Ebba Haslund 1995.10.20
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund Udatert julekort.
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 1980.04.05
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 1982.09.16
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 1993.09.04
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 1995.07.05
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 1996.08.11
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2003.07.21
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2004.07.27
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2005.02.10 Utskrift av e-post.
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2005.03.29 Utskrift av e-post. Vedlegg: Fotokopier av et fotoalbum fra krigsfangenskap og en almanakk-side etter Dag Skogheims far, lærer og underoffiser Halvdan Marius Skogheim (1901-1974).
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2005.12.01 Utskrift av e-post.
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2008.02.15 Utskrift av e-post.
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2008.08.02 Utskrift av e-post.
A:1:b     Skogheim, Dag til Ebba Haslund 2008.08.08 Utskrift av e-post.
A:1:b     Skomsvoll, Une Kristin til Ebba Haslund 1992.06.23
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1976.09.07 Se også brev fra Dagbladet til Ebba Haslund.
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1983.10.24 Også til Sverre Fjeld Halvorsen. Vedlegg.
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1986.12.23 Også fra Kari Øksnevad.
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1988.03.24 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1989.09.04
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1991.09.16
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1993.10.22
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1995.01.09
A:1:b     Skouen, Arne til Ebba Haslund 1995.08.28
A:1:b     Skre, Arnhild til Ebba Haslund 2002.01.03 – 2002.01.06 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1990.09.02
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1990.12.18
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1992.05.08
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1992.11.07
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1992.11.24
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1992.12.19
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1993.03.24
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1993.09.01
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1993.12.14
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1993.12.17 Postkort.
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1994.05.06 Postkort.
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1994.12.14
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1995.02.06
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1995.07.10 Postkort.
A:1:b     Skrede, Margit til Ebba Haslund 1996.02.02 Postkort.
A:1:b     Skribentenes forhandlingsutvalg til Ebba Haslund 1981.09.22
A:1:b     Skulstad, Terje til Ebba Haslund 1991.04.03 Postkort.
A:1:b     Slang, Live til Ebba Haslund 2008 Udatert. Skrevet på fotokopi av tittelsiden på Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås (2008).
A:1:b     Slapgard, Bjarne til Ebba Haslund 1984.01.19
A:1:b     Slapgard, Sigrun til Ebba Haslund 2005.01.27 Utskrift av e-post.
A:1:b     Smidt, Kristian til Ebba Haslund 1970.12.29
A:1:b     Smith, Rolf Falkenberg til Ebba Haslund 1976.09.02 «Til medlemmene i Riksteatrets styre». Fotokopi.
A:1:b     Smith, Rolf Falkenberg til Ebba Haslund 1976.12.17 «Til Riksteatrets styre». Fotokopi.
A:1:b     Societas Johnsoniana, Oslo til Ebba Haslund 1993 Udatert. Ved Kristian Smidt. Noen få notater av Ebba Haslund på baksiden av brevet. Vedlegg.
A:1:b     Sogn og Fjordane teater til Ebba Haslund 2007.08.16
A:1:b     Solheim, Eva Marie til Ebba Haslund 1992.10.01
A:1:b     Sommerfelt, Aimee til Ebba Haslund Udatert «Torsdag». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besvart 2/3».
A:1:b     Sommerfelt, Aimee til Ebba Haslund 1959.05.09
A:1:b     Sommerfelt, Aimee til Ebba Haslund 1965.11.14
A:1:b     Sommerfelt, Aimee til Ebba Haslund 1966.06.13
A:1:b     Soot, Gunnar til Ebba Haslund 1974.08.28
A:1:b     Spurkland, Marte til Ebba Haslund 2004.11.28
A:1:b     Spurkland, Marte til Ebba Haslund 2005.07.13
A:1:b     Stadsbiblioteket i Jakobstad til Ebba Haslund 1979.04.25 Ved Kerstin Finne.
A:1:b     Stadt Dortmund til Ebba Haslund 1967.02.08
A:1:b     Stadt Dortmund til Ebba Haslund 1967.02.09
A:1:b     Stadt Dortmund til Ebba Haslund 1967.10.03
A:1:b     Stadt Kiel til Ebba Haslund 1974.04.17 Vedlegg: Invitasjon og program til «Kieler Woche 8. bis 16. Juni 1974».
A:1:b     Stadt Kiel til Ebba Haslund 1974.05.16
A:1:b     Stang, Rolf Kristian til Ebba Haslund 1982.04.19 Usikker avsender.
A:1:b     Statens bibliotekskole til Ebba Haslund 1970.03.03 Fotokopi av brev til styret i Statens bibliotekskole. Ligger sammen med brev fra Statens bibliotekskole til Ebba Haslund.
A:1:b     Statens bibliotekskole til Ebba Haslund 1970.04.09
A:1:b     Statens bibliotekskole til Ebba Haslund 1979.11.22
A:1:b     Statens bibliotekskole til Ebba Haslund 1981.09.10
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1965.11.22 For flere brev fra Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund, se også brev fra Alfred Hauge og fra Alf Olav Aadnøy til Ebba Haslund.
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1970.07 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Brev juli 70».
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1970.08.29
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1983.12.09
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1983.12.29
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1984.11.28
A:1:b     Stavanger Aftenblad til Ebba Haslund 1985.01.07
A:1:b     Stavland, Hanna de Vries til Ebba Haslund 1979.03.31 Fotokopi av brev til Norsk rikskringkasting (NRK). Ligger sammen med brev fra Hanna de Vries Stavland til Ebba Haslund.
A:1:b     Steen, Arild til Ebba Haslund 1971.10.18
A:1:b     Steen, Ellisiv til Ebba Haslund 1982.05.31
A:1:b     Steen, Ellisiv til Ebba Haslund 1983.05.09
A:1:b     Steen, Ellisiv til Ebba Haslund 1983.07.05
A:1:b     Steen, Ellisiv til Ebba Haslund 1983.11.25
A:1:b     Steen, Reiulf til Ebba Haslund 2005.02.20 – 2005.02.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Steen, Reiulf til Ebba Haslund 2006.02.25 Utskrift av e-post.
A:1:b     Steen, Reiulf til Ebba Haslund 2006.07.31 Utskrift av e-post med en artikkel av Eduardo Galeano vedrørende Israel.
A:1:b     Steen, Thorvald til Ebba Haslund 2007.08.12 Utskrift av e-post.
A:1:b     Steen, Thorvald til Ebba Haslund 2007.12 Postkort med fotografi. Også fra Marianne Vik.
A:1:b     Steen, Thorvald til Ebba Haslund 2008.09.05 – 2008.09.06 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Steene, Birgitta til Ebba Haslund 1983.12.09 Vedlegg.
A:1:b     Steinfeld, Torill til Ebba Haslund 1988.06.03
A:1:b     Steinfeld, Torill til Ebba Haslund 1990.06.07
A:1:b     Steinfeld, Torill til Ebba Haslund 1995.11.20
A:1:b     Stene, Helga til Ebba Haslund 1980.02.24 Egenhendig hilsen på fotokopi av avisartikkel.
A:1:b     Stern, Richard til Ebba Haslund 1991.12.06
A:1:b     Sterud, Egil til Ebba Haslund Udatert Skrevet på baksiden av «farvekopi», akvarell ved Egil Sterud 1990/1991.
A:1:b     Sterud, Egil til Ebba Haslund 1993 Etter 22. mars 1993. Skrevet på fotokopi av avisoppslag fra 22. mars 1993.
A:1:b     Sterud, Egil til Ebba Haslund 1993.03
A:1:b     Sterud, Egil til Ebba Haslund 1993.03.23
A:1:b     Sterud, Egil til Ebba Haslund 2004.10.17 Utskrift («Kopi til Ebba Haslund») av brev fra Egil Sterud til biskop Ole D. Hagesæther. Ligger sammen med brev fra Egil Sterud til Ebba Haslund.
A:1:b     Sterud, Egil til Ebba Haslund 2005.03.01
A:1:b     Steven, Anthony til Ebba Haslund 1945.06.09
A:1:b     Steven, Anthony til Ebba Haslund 1945.08.03
A:1:b     Stewart, Yvonne til Ebba Haslund 1982.12.21
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.02.07
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.03.27
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.05.24
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.06.14
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.08.05
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.08.07
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.08.22
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.08.27
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.09.05
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1975.09.23
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.01.05
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.02.02
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.09.10
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.10 «Asker lørdag». Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 25/10 76».
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.10.08
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.11.02
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1976.11.18
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1977.01.01
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1977.02.11
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1977.04.20
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1977.06.01
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1977.08.06
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1977.09.25
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.01.01
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.01.13
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.01.27
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.02.15
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.03.13 Eller 3. mars 1978?
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.06.08
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1978.12.13
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.04.09
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.05.03
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.05.18
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.06.27
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.07.14
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.09.09
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.10.22
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1979.11.14
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1981.01.10
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1981.02.12
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1981.03.14
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1981.08.18
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1981.09.20
A:1:b     Stokkelien, Vigdis til Ebba Haslund 1982.01.27
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1981.07.12
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1981.11.16
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1982.03.14
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1982.12.13
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1983.06.28
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1983.09.05
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1984.05.16
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1984.09.12
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1986 Udatert. Antatt år.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1987 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 20.11.87».
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1989.12.18
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1991.06.05
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1991.11.12 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1991.12 Udatert jule-/ nyttårskort. Antatt år.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1993.06.10
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1994.12 Udatert julebrev. Antatt datering ut fra innholdet.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1995.04.07 Datert «den 7 april». Antatt år ut fra innholdet.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1996.05.25
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 1997.01 Udatert nyttårsbrev. Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund Udatert «Kjære Ebba, Jeg tenker på deg». (Jule)brev. Overgangen 1997/1998?
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund Udatert «Kjære Ebba, Hjertelig takk». (Jule)brev. Mellom 1998 og 2000?
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 2001.12 «Kjære Ebba og Sverre!». Udatert (jule)brev. Antatt datering ut fra innholdet. Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 2002 «Kjære Ebba og Sverre» For en herlig». Udatert. Antatt år ut fra innholdet.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 2003-2004 «Kjære Ebba, Det er alltid». Udatert (jule)brev. Antatt år.
A:1:b     Stokker, Kathleen til Ebba Haslund 2005-2006 «Kjære Ebba – Hvor jeg». Udatert kondolansebrev i forbindelse med Sverre Fjeld Halvorsens død 19. desember 2005.
A:1:b     Stolpe, Sven til Ebba Haslund Udatert
A:1:b     Stolpe, Sven til Ebba Haslund 1957.04.05
A:1:b     Stord kvinnelag til Ebba Haslund 1985.10.24
A:1:b     Stortingets kontor til Ebba Haslund 1962.12.20
A:1:b     Stortingets kontor til Ebba Haslund 1971.02.17
A:1:b     Stortingets kontor til Ebba Haslund 1989.03.01 «Storting og regjering 1945-1985. B. 1. Biografier».
A:1:b     Stortingets kontor til Ebba Haslund 2007.08.30 «Biografiske opplysninger – oppdatering».
A:1:b     Stubhaug, Arild til Ebba Haslund 1996.02.06
A:1:b     Studentersamfundet, Trondhjem til Ebba Haslund 1971.10.02 Gjelder Uka-71.
A:1:b     Stybe, Vibeke til Ebba Haslund 1978.05.25
A:1:b     Sundman, Per Olof til Ebba Haslund 1978.09.29
A:1:b     Sunnaas sykehus til Ebba Haslund 1962.09.13
A:1:b     Sveen, Karin til Ebba Haslund 1991.06.10
A:1:b     Sveinsson, Svein til Ebba Haslund 1969.03.01
A:1:b     Svenkerud, Herbert til Ebba Haslund 1985.10.23 Vedlegg: Brev fra Herbert Svenkerud til Åsne Kolberg i Verdens Gang (VG) datert 13. november 1979. Fotokopi.
A:1:b     Svenkerud, Herbert til Åsne Kolberg 1979.11.13 Fotokopi. Ligger som vedlegg til brev fra Herbert Svenkerud til Ebba Haslund datert 23. oktober 1985.
A:1:b     Svensen, Åsfrid til Ebba Haslund 1981.01.19
A:1:b     Svenska Dagbladet til Ebba Haslund 1979.03.16 Ved Ami Lönnroth. Også til Berit Ås.
A:1:b     Svenska Dagbladet til Ebba Haslund 1979.05.18 Ved Ami Lönnroth.
A:1:b     Svenska-Norska Föreningen til Ebba Haslund 1973.02.16
A:1:b     Svenska-Norska Föreningen til Ebba Haslund 1973.02.22 Til Ebba Haslund og flere. Årsmøteinnkalling.
A:1:b     Sverdrup-Thygeson, Elin til Ebba Haslund 1992.06.19
A:1:b     Sveriges Radio til Ebba Haslund 1967.04.03
A:1:b     Svingen, Arne til Ebba Haslund 2004.05.12 – 2004.05.14 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Svingen, Arne til Ebba Haslund 2004.08.04 – 2004.08.09 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund Udatert Ut fra Ebba Haslunds egen ordning skrevet mellom 1971/1972 og 1974.
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1971.06.29
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1971.08.25 Fotokopi.
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1971.09.07
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1971.09.23
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1971.10.05
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1971.11.24
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1974.03.03
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1975.01.30
A:1:b     Svinsaas, Ingvald til Ebba Haslund 1977.09.06
A:1:b     Sylvanus, Erwin til Ebba Haslund 1967.06.07 Postkort med bilde av Erwin Sylvanus.
A:1:b     Sylvanus, Erwin til Ebba Haslund 1969.05.10
A:1:b     Sylvanus, Erwin til Ebba Haslund 1969.05.27
A:1:b     Syn og Segn til Ebba Haslund 1989.01.23 «Syn og Segn-Rundspørjing».
A:1:b     Synnes, Oddgeir til Ebba Haslund 2003.04.13 – 2003.04.22 Utskrift av e-postkorrespondanse. Vedlegg.
A:1:b     Syse, Henrik til Ebba Haslund 2003.03.25 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Sæland, Agnes til Ebba Haslund 1980.12.13
A:1:b     Sæverud, Ole til Ebba Haslund 1978.01.08
A:1:b     Sønstevold, Maj til Ebba Haslund Udatert postkort.
A:1:b     Sønstevold, Maj til Ebba Haslund 1959.04.29
A:1:b     Sørlandske Tidende til Ebba Haslund 1969 Ved Per Sjeggestad. Udatert «Enquete». Her også svar fra Ebba Haslund datert 22. april 1969. Gjennomslagskopi.
A:1:b     Sørlie, Karin til Ebba Haslund 1969.02.26
A:1:b     Tau, Max til Ebba Haslund 1955.09.20
A:1:b     Tau, Max til Ebba Haslund 1966.01.19 Postkort. Antatt år.
A:1:b     Tau, Max til Ebba Haslund 1968.04.26
A:1:b     Tau, Max til Ebba Haslund 1971.02.11
A:1:b     Tell forlag og forlagsservice as til Ebba Haslund 1990.03.07
A:1:b     Tenfjord, Jo til Ebba Haslund 1966.07.12
A:1:b     Tenfjord, Jo til Ebba Haslund 1971 – 1975 Skrevet under Ebba Haslunds tid som leder for Den norske forfatterforening 1971–1975.
A:1:b     Tenfjord, Jo til Ebba Haslund 1987.04.30
A:1:b     Thallaug, Haakon til Ebba Haslund 1962.09.20
A:1:b     Thallaug, Haakon til Ebba Haslund 1964.10.07
A:1:b     Thallaug, Haakon til Ebba Haslund 1969.06.06
A:1:b     Thallaug, Haakon til Ebba Haslund 1969.08.06
A:1:b     Thallaug, Haakon til Ebba Haslund 1971.10.19
A:1:b     Thallaug, Haakon til Ebba Haslund 1973.01.13
A:1:b     Thaulow, Harald til Ebba Haslund 1959.09.28
A:1:b     The American-Scandinavian Foundation til Ebba Haslund 1963.06.26 Vedlegg: Reiseplan.
A:1:b     The Canada Council til Ebba Haslund 1996.02.12 Fotokopi av et brev fra The Canada Council til Gordon Hølmebakk. Ligger sammen med brev fra The Canada Council til Ebba Haslund.
A:1:b     The International Portland Review til Ebba Haslund 1979.11.01
A:1:b     The International Portland Review til Ebba Haslund 1980.03.28
A:1:b     The Scottish Arts Council til Ebba Haslund 1974.06.27
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.02.19 Ved Lesbian Celebration Group in Oslo. Vedlegg.
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.02.19 Ved Lesbian Celebration Group in Oslo. Vedlegg: Celebration of Lesbian Writing. Blant annet ved Gerd Brantenberg.
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.04.24 Ved Elisabet W. Middelthon. Vedlegg.
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.05.28 Ved Bodil Espedal.
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.06.06 Også til Tove Nilsen. Ved Elisabet W. Middelthon.
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.06.10 Ved flere.
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.06.25 År mangler. Postkort ved «Litle».
A:1:b     The Second International Feminist Book Fair til Ebba Haslund 1986.06.28 Ved Elisabeth W. Middelthon og Elisabeth Bjelland.
A:1:b     The Society for the Advancement of Scandinavian Study til Ebba Haslund 1978.06.05
A:1:b     The Society for the Advancement of Scandinavian Study til Ebba Haslund 1978.06.08
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977 Udatert, men med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 14/6 77».
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.04.14
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.04.26 Dagens dato er rettet fra hånd (ved Ebba Haslund?) fra 16. til 26. april.
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.06.16
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.09.23
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.10.28
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.11.11
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.11.16
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.11.26 Usikker om 26. november.
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1977.12.08
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978 Førsteside mangler. Antatt mars/april 1978 ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978 Udatert. Antatt september/oktober 1978 ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978.01.05
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978.03.03
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978.04.24
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978.09.14
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978.11.01
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1978.11.15
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1979.05.04
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1979.05.17
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1979.09.17
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1979.10.11
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1979.12.02 Antatt år ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1980.02.11
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1980.11.27
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1981.05.28
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1981.10.19
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1984.05.13
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1984.11.27
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1985.01.04
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1985.05.22
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1986.04.02
A:1:b     Thesen, Kirsten til Ebba Haslund 1989.12.19
A:1:b     Thomassen, Magda Koch til Ebba Haslund 1977.08.25
A:1:b     Thoresen, Tore Breda til Ebba Haslund 1984.04.11 Vedlegg.
A:1:b     Tiden norsk forlag til Ebba Haslund 1918.02.10 Ved Einar Økland.
A:1:b     Tiden norsk forlag til Ebba Haslund 1983.02.02 Flere vedlegg, blant annet kontrakt datert 1. februar 1983.
A:1:b     Tjønneland, Elling til Ebba Haslund 1976.01.03
A:1:b     Tjønneland, Elling til Ebba Haslund 1980.12.20 Vedlegg.
A:1:b     Tjønneland, Elling til Ebba Haslund 1983.01.12
A:1:b     Tjønneland, Elling til Ebba Haslund 1984.12.04 Skrevet på en fotokopi av Elling Tjønnelands anmeldelse av Døgnfluens lengsel (1984).
A:1:b     Totland, Kjell til Ebba Haslund 1995.04.10
A:1:b     Toverud, Connie til Ebba Haslund 2004 – 2007.12.27 90 utskrifter av e-poster og 5 brev (på engelsk). Her også noen e-poster på norsk fra Ebba Haslund på en og samme utskrift. Første brev er egenhendig og datert «February», antatt 2004. Det kan forekomme e-poster fra tredje personer.
A:1:b     Toverud, Svein Utheim til Ebba Haslund 2005.02.01 Utskrift av e-post.
A:1:b     Toverud, Svein Utheim til Ebba Haslund 2005.02.02 Utskrift av e-post.
A:1:b     Toverud, Svein Utheim til Ebba Haslund 2006.04.01 Utskrift av e-post.
A:1:b     Toverud, Svein Utheim til Ebba Haslund 2006.05.24 Utskrift av e-post.
A:1:b     Trolie, Ellen Annexstad til Ebba Haslund 1977.11.26
A:1:b     Trolie, Ellen Annexstad til Ebba Haslund 1980.10.15
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1956.09.23 Her også anmeldelse av Drømmen om Nadja (1956) ved «T.». Avisutklipp.
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1956.10.09
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1956.12.21
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1957.01.12
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1957.01.21
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1957.02.13
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1957.03.22
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1957.04.10
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1957.05.19
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1959.02.20
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1959.04.25
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1959.07.28
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1959.09.14
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1959.09.25
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1960.02.29
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1960.09.21
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1960.11
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1965.09.30
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1986.12.12
A:1:b     Tschudi, Stephan til Ebba Haslund 1989.06
A:1:b     Tusvik, Inga til Ebba Haslund 1970.11.16 Her også beskjed til Aftenposten redaksjon av samme dato. Ligger sammen med brev fra Inga Tusvik til Ebba Haslund.
A:1:b     Tusvik, Inga til Ebba Haslund 1971.01.11
A:1:b     Tveit, Tore til Ebba Haslund 1996.10.10 Vedlegg: Brev fra Nora Jacobsen til Ebba Haslund 4. oktober 1996 som inneholder vedlegg med «avskrift fra et foredrag om Tælavåg. Forfattet av Marthe Lene Telle». Gjelder andre verdenskrig.
A:1:b     Tveito, Finn til Ebba Haslund 2005.11.11 Utskrift av e-post.
A:1:b     Tverrlitterært kvinneforum til Ebba Haslund 1980.09.13
A:1:b     Tverrlitterært kvinneforum til Ebba Haslund 1987.10.15
A:1:b     Tverrlitterært kvinneforum til Ebba Haslund 1989.08.30 Vedlegg. Her også program til nytt møte.
A:1:b     Tveterås, Egil til Ebba Haslund 2004.09 Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 24.9.».
A:1:b     Tveterås, Harald Ludvig til Ebba Haslund 1969.09.23
A:1:b     Tveterås, Harald Ludvig til Ebba Haslund 1976.12.06 Vedlegg.
A:1:b     Tveterås, Harald Ludvig til Ebba Haslund 1977.06.22 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Tveterås, Harald Ludvig til Ebba Haslund 1977.08.05 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Tørmoen, Per til Ebba Haslund 2007.09.03 Utskrift av e-post.
A:1:b     Ullmann, Linn til Ebba Haslund 2006.08.14 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Ulstein, Ragnar til Ebba Haslund 1972.11.27
A:1:b     UNESCO, til Ebba Haslund 1978.10.11
A:1:b     UNESCO, til Ebba Haslund 1984.11.07 Fotokopi.
A:1:b     UNESCO, til Ebba Haslund 1993.02.19
A:1:b     Ungdomslitteraturens forfatterlag til Ebba Haslund 1977.11.02 Ved Mette Newth. Vedlegg: Referat fra «Medlemsmøte på Holmenkollen Turisthotell 14. okt. –77».
A:1:b     Ungdomslitteraturens forfatterlag til Ebba Haslund 1978.01.06
A:1:b     Ungdomslitteraturens forfatterlag til Ebba Haslund 1980.05.30 «Til medlemmene».
A:1:b     Ungdomslitteraturens forfatterlag til Ebba Haslund 1982.11.08
A:1:b     Universitetet i Oslo til Ebba Haslund Udatert Ved Institutt for britiske og amerikanske studier. Antatt etter 2000.
A:1:b     Universitetet i Oslo til Ebba Haslund 1994.05.02 Ved Institutt for britiske og amerikanske studier. Vedlegg: «Tillatelse», signert av Ebba Haslund 6. mai 1994.
A:1:b     Universitetet i Oslo til Ebba Haslund 1995.10.06 Ved Institutt for Lingvistiske fag/Tekstlaboratoriet.
A:1:b     Universitetet i Oslo til Ebba Haslund 1997.04.07 Ved Institutt for britiske og amerikanske studier.
A:1:b     Universitetet i Oslo til Ebba Haslund 2000.11.30 Ved Institutt for britiske og amerikanske studier.
A:1:b     Universitetet i Oslo til Ebba Haslund 2003 Ved Historisk institutt. Udatert, men gjelder Humanioradagene 2003. Diverse utskrifter ligger ved.
A:1:b     Universitetet i Tromsø til Ebba Haslund 1984.02.21
A:1:b     Universitetet i Tromsø til Ebba Haslund 1984.08.22 Vedlegg: Tidligere program fra 1983. Ligger her feilaktig?
A:1:b     Universitetsbiblioteket i Oslo, til Ebba Haslund 1998.07.06 Ved Elisabeth Eide.
A:1:b     Universitetsforlaget til Ebba Haslund 1984.01.13
A:1:b     Universitetsforlaget til Ebba Haslund 1984.03.06
A:1:b     Universitetsforlaget til Ebba Haslund 1984.04.13 Vedlegg.
A:1:b     Universitetsforlaget til Ebba Haslund 1985.08.29
A:1:b     Universitetsforlaget til Ebba Haslund 1985.09.02
A:1:b     Universitetsforlaget til Ebba Haslund 1985.09.12
A:1:b     Univerzita Komenskeho v Bratislave til Ebba Haslund 2004.01.28
A:1:b     Unoco, Unitor Norgas Offshore Company til Ebba Haslund 1981.02.23
A:1:b     Urbánek, Zdenek til Ebba Haslund 1964.09.05
A:1:b     Urbánek, Zdenek til Ebba Haslund 1965.03.03
A:1:b     Urdal, Knut til Ebba Haslund 1988.01.09
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund 1978.04.20 Flere vedlegg.
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund 1978.05.23
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund 1982.01.15
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund 1984.10.26
A:1:b     Det kongelige utenriksdepartement til Ebba Haslund 1987.09.02
A:1:b     Utenriksdepartementet, Kontoret for kulturelt samkvem med utlandet til Ebba Haslund 1966.12.16 Ved Per Borgen. Vedlegg: Brev fra Andjelko Vuletic til Per Borgen datert 15. november 1966. Fotokopi. For korrespondanse vedrørende Broadcasting Found of America, se K:2.
A:1:b     Utenriksdepartementet, Kontoret for kulturelt samkvem med utlandet til Ebba Haslund 1967.07.07 Ved Per Borgen. Til Ebba Haslund og flere. Diverse (tyske) trykksaker i vedlegg. Her også brevhilsen fra Per Borgen til Ebba Haslund på en gjennomslagskopi av et brev fra Erling Christophersen og Per Borgen til Fritz Reese ved Den kongelige ambassade, Bonn, datert juli 1967.
A:1:b     Utenriksdepartementet, Kontoret for kulturelt samkvem med utlandet til Ebba Haslund 1973.09.25 2 vedlegg: 1) Brev fra Det kongelige utenriksdepartement til Den kongelige ambassade, London. 18. september 1973. Gjennomslagskopi; 2) brev fra BBC til Royal Norwegian Embassy, London. 13. september 1973. Fotokopi.
A:1:b     Utvalget for statens stipend og garantiinntekt for kunstnere til Ebba Haslund 1998.03.13
A:1:b     Vaagland, Helle til Ebba Haslund 2004.01.12 – 2004.01.14 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Varmann, Kolbjørn til Ebba Haslund 1969.10.15
A:1:b     Velle, Weiert til Ebba Haslund 1979.04.03 På vegne av Norges veterinærhøgskole.
A:1:b     Velle, Weiert til Ebba Haslund 1979.09.04
A:1:b     Verdens Gang (VG) til Ebba Haslund 1966.07.22 Ved Leif Borthen.
A:1:b     Vermeeren, P.J.H. til Ebba Haslund 1956.08.07
A:1:b     Vestly, Anne-Cath. til Ebba Haslund Udatert «søndag».
A:1:b     Vestly, Anne-Cath. til Ebba Haslund 1993.12.18
A:1:b     Vestly, Anne-Cath. til Ebba Haslund 2000 Også til Sverre Fjeld Halvorsen. I anledning Anne-Cath. Vestlys 80-årsdag som er planlagt feiret 19. februar [2000]. I tillegg invitasjon fra Gyldendal tiden forlag/Norsk rikskringkasting (NRK)/Norske barne- og ungdomsbokforfattere/Tiden norsk forlag i anledning Anne-Cath. Vestlys 80-årsdag som feires 15. februar [2000].
A:1:b     Vestly, Anne-Cath. til Ebba Haslund 2000 Udatert takkekort med personlig brevhilsen i anledning Anne-Cath. Vestlys 80-årsdag. Med tegning.
A:1:b     Vestly, Anne-Cath. til Ebba Haslund 2000.03.12 Postkort.
A:1:b     Vestly, Anne-Cath. til Ebba Haslund 2005 Udatert. Antatt år.
A:1:b     Vi over 60 til Ebba Haslund 1995.03.28
A:1:b     Vi over 60 til Ebba Haslund 1998.10.30
A:1:b     Vibe-Müller, Ingrid til Ebba Haslund 1984.11.27 Dikt «På parnasset» med hilsen.
A:1:b     Vibe-Müller, Ingrid til Ebba Haslund 1985.02.11 Postkort.
A:1:b     Vigerust, Vegard til Ebba Haslund 1977.06 Før 16. juni. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 16/6 77».
A:1:b     Vik, Bjørg til Ebba Haslund 1969.08.12
A:1:b     Vik, Bjørg til Ebba Haslund 1973.10.13
A:1:b     Vik, Bjørg til Ebba Haslund 1975.09.30
A:1:b     Vinduet til Ebba Haslund 1980.08.15 Ved Janneken Øverland.
A:1:b     Vinduet til Ebba Haslund 1984.07.05 Ved Janneken Øverland.
A:1:b     Vinduet til Ebba Haslund 1993.06.15 Ved Merete Morken Andersen.
A:1:b     Vinduet til Ebba Haslund 1993.11.18 Ved Merete Morken Andersen.
A:1:b     Vinduet til Ebba Haslund 2005.04.19
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1981.07.03
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1981.08.12
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1981.11.18
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1984.11.22
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1987.09.16
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1987.09.28
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1987.10.03
A:1:b     Vinterbo-Hohr, Aagot til Ebba Haslund 1987.12.15
A:1:b     Vislie, Gerda til Ebba Haslund 1981.02.23
A:1:b     Vislie, Gerda til Ebba Haslund 1981.03.13
A:1:b     Vislie, Gerda til Ebba Haslund 1982.02.24
A:1:b     Vislie, Gerda til Ebba Haslund 1984.09.05
A:1:b     Vislie, Gerda til Ebba Haslund 1987.10.23
A:1:b     Vislie, Gerda til Ebba Haslund 1987.11.09
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1969.10.16
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1970.05.19
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1971.05.06
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1978.09.25
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1982.10.18
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1983.10.05
A:1:b     Vislie, Lise til Ebba Haslund 1999.03.30
A:1:b     VitaMin til Ebba Haslund 1994.03.02
A:1:b     VitaMin til Ebba Haslund 1994.09.13 Vedlegg: Avisutklipp av Ebba Haslunds artikkel «Anstendighet» til VitaMin, 1-95.
A:1:b     Vogt, Benjamin til Ebba Haslund 1965.12.17
A:1:b     Vogt, Benjamin til Ebba Haslund 1966.01.20
A:1:b     Vogt, Benjamin til Ebba Haslund 1966.12.26 Også til Sverre Fjeld Halvorsen.
A:1:b     Vogt, Jane til Ebba Haslund 1965.12.01
A:1:b     Vogt, Jane til Ebba Haslund 1970.10.29
A:1:b     Vogt, Johan til Ebba Haslund 1970.10.30 På vegne av Norsk PEN. Usikker avsender.
A:1:b     Vogt, Johan til Ebba Haslund 1980.09.15
A:1:b     Vogt, Johan til Ebba Haslund 1980.10.05
A:1:b     Vogt, Judith til Ebba Haslund 1984.06.28
A:1:b     Vold, Jan Erik til Ebba Haslund 1998.05.19
A:1:b     Vold, Jan Erik til Ebba Haslund 2003.07.20 Postkort.
A:1:b     Voss, Maj til Ebba Haslund 1988.01.21
A:1:b     Voss, Maj til Ebba Haslund 2005.04.07
A:1:b     Vår framtid til Ebba Haslund 1977.06.17
A:1:b     Vår framtid til Ebba Haslund 1980.07.08
A:1:b     Vår Kirke til Ebba Haslund 1978.10.06
A:1:b     Vår Kirke til Ebba Haslund 1978.11.20
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1978.06.21
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1981.07.05
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1981.12.23 Vedlegg: Fotografi av Bjørg Vik og Carla Waal, 18. oktober 1981.
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1982.12.29
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1983.04.28
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1983.09.23
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1984.01.02 Her også et udatert brev fra Simen Simensen (9 år) til Carla Waal.
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1984.05.21
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1984.10.21 Postkort.
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1984.12.23
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1985.04.01
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1986.05.10
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1986.06.13
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1986.12 «Christmas 1986».
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1987.08.02
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1988.05.03 Poststempelets dato. Postkort. Fra Carla Waal med flere.
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1988.05.09
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1989.02.09
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1989.10.12
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1991.02.08
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1991.06.19
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1991.10.16
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1991.12 «Julen 1991».
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1993.12 «Julen 1993».
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1995.12.01
A:1:b     Waal, Carla til Ebba Haslund 1999.01.05
A:1:b     Walle, Ragnhild Aastorp til Ebba Haslund 1981.02.14
A:1:b     Walle, Solveig til Ebba Haslund 1990.10.07
A:1:b     Walle, Solveig til Ebba Haslund 1991.01.29
A:1:b     Wandrup, Fredrik til Ebba Haslund 2007.09.27 Utskrift av e-post.
A:1:b     Wassmo, Herbjørg til Ebba Haslund 1987.01.05
A:1:b     Wassmo, Herbjørg til Ebba Haslund 2006.11.20 – 2006.11.21 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Wassmo, Herbjørg til Ebba Haslund 2007.01.19 – 2007.01.22 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Weatherhead, Ingrid A. til Ebba Haslund 1982.04.28
A:1:b     Weatherhead, Ingrid A. til Ebba Haslund 1987.12 «Julen 1987». Signert Kingsley og Ingrid Weatherhead.
A:1:b     Welle-Strand, Erling til Ebba Haslund 1990.11.19
A:1:b     Westergaard, Brita til Ebba Haslund 1985.04 Etter 12. april 1985. Vedlegg i fotokopi: Brev fra Aftenpostens debattredaksjon til Ebba Haslund 12. april 1985 samt brev/innlegg av Ebba Haslund om kjønnskvotering skrevet til Aftenposten 8. april 1985. Her også «Brev til redaksjonen», avisinnlegg ved Brita Westergaard.
A:1:b     Westhrin, Tore til Ebba Haslund 1983.08.22
A:1:b     Whitney, Phyllis Ayame til Ebba Haslund 1970.08.16
A:1:b     Wied, Martina til Ebba Haslund 1955.08.03
A:1:b     Wied, Martina til Ebba Haslund 1956.03.26
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1977.05.09 Vedlegg: Merete Wiger: «Forfattere – hva nå?». Fotokopi av artikkel i Arbeiderbladet 7. mai 1977.
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1977.08.08
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1977.09.22
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1977.09.29
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1977.11.30
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1978.11.30
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1979.02.07
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1982.01.23 Til Ebba Haslund med flere.
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1983.02.28
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1983.11.19
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1984 Antatt år ut fra innholdet. Ligger mellom brev datert 8. mai 1984 og brev datert 13. november 1987.
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1984.05.08
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 1987.11.13
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 2002.01.28
A:1:b     Wiger, Merete til Ebba Haslund 2006.09.10
A:1:b     Wiik, Steinar til Ebba Haslund 1992.10.26
A:1:b     Wildenvey, Gisken til Ebba Haslund 1974.12 «Julen 1974». Brev skrevet på baksiden av et fotografi.
A:1:b     Wildenvey, Gisken til Ebba Haslund 1975.05.28 Usikker om 28. mai. I forbindelse med Gisken Wildenveys fødselsdag 23. mars 1975.
A:1:b     Wildenvey, Gisken til Ebba Haslund 1980.05.07
A:1:b     Wilkening, André til Ebba Haslund 2004.07.28 Utskrift av e-post.
A:1:b     William Heinemann LTD, London til Ebba Haslund 1970.11.19 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Heinemann & Zsolnay Limited og Paul Zsolnay Verlag.
A:1:b     William Heinemann LTD, London til Ebba Haslund 1971.01.20 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Heinemann & Zsolnay Limited og Paul Zsolnay Verlag.
A:1:b     William Heinemann LTD, London til Ebba Haslund 1971.10.04 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Heinemann & Zsolnay Limited og Paul Zsolnay Verlag.
A:1:b     William Heinemann LTD, London til Ebba Haslund 1976.01.06 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Heinemann & Zsolnay Limited og Paul Zsolnay Verlag.
A:1:b     William Heinemann LTD, London til Ebba Haslund 1976.10.13 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Heinemann & Zsolnay Limited og Paul Zsolnay Verlag.
A:1:b     William Heinemann LTD, London til Ebba Haslund 1976.11.04 Signert John Beer. Se også korrespondanse med Heinemann & Zsolnay Limited og Paul Zsolnay Verlag.
A:1:b     Wilson, Barbara til Kristin Brudevoll 1987.09.24 Ligger sammen med brev fra Barbara Wilson til Ebba Haslund, i kronologisk rekkefølge. 2 vedlegg.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1984.12.26
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.01.29
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.03.26 Vedlegg: Kontrakt.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.04.24
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.06.12
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.08.26
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.09.23 Her også kontrakt samt andre tillegg (blant annet signert av Katherine Hanson).
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1985.12.12
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1986.05.20
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1986.07.21
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1986.09.07
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1986.09.25 Vedlegg: Fotografi av Ebba Haslund (på lang avstand), 1986.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1986.12.12
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1987.04.10 Se også brev fra Seal Press til Ebba Haslund. Vedlegg: Trykksak.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1987.07.21
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1987.08.31
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1987.09.24
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1987.12.02
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1988 Udatert. Poststempelet er vanskelig å lese. Postkort. Antatt mellom april og desember 1988 ut fra Ebba Haslunds egen ordning.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1988 Udatert postkort. Vedlegg: Trykksak 20. april 1988.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1988.12.04
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1989.03.07 Poststempelets dato. Postkort.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1991.02.13
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1992.01 Udatert nyttårsbrev. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 26.1.92».
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1994.05.28
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1994.12
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1995.05.31
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1997.03.04
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1998.09.02
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 1998.12.07 Vedlegg: Barbara Wilson: «A note on the new edition». 1999.
A:1:b     Wilson, Barbara til Ebba Haslund 2000.01.06 Postkort.
A:1:b     Winge, Britt til Ebba Haslund 0000.11.08 År mangler. Ut fra Ebba Haslunds egen ordning før 1983.
A:1:b     Winge, Britt til Ebba Haslund 1983.05.03
A:1:b     Winge, Britt til Ebba Haslund 1987.10.07
A:1:b     Wingerei, Hans Olav til Ebba Haslund 1980.11.01
A:1:b     Winsnes, Andreas Hofgaard til Ebba Haslund 1949.02.20
A:1:b     Winsnes, Andreas Hofgaard til Ebba Haslund 1951.12.27
A:1:b     Winsnes, Bodil til Ebba Haslund 1976.12.19
A:1:b     WM. Collins Sons & CO. LTD. til Ebba Haslund 1964.05.20
A:1:b     Woje, Svein til Ebba Haslund 2004.04.12 – 2004.04.14 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Wuorinen, John til Ebba Haslund 1963.03.05
A:1:b     Wæraas, Øyvind til Ebba Haslund 1992.09.30
A:1:b     Wæraas, Øyvind til Ebba Haslund 1992.11.22 Vedlegg: Elevbesvarelse ved Bodil Bjørnå med mer.
A:1:b     Wæraas, Øyvind til Ebba Haslund 1992.12.25
A:1:b     Wæraas, Øyvind til Ebba Haslund 1994.05.09
A:1:b     Wærhaug, Nina til Ebba Haslund 1980.06.26
A:1:b     Yehoshua, Abraham B. til Ebba Haslund 1982.01.18
A:1:b     Ynglingen til Ebba Haslund 1980.11.13
A:1:b     Ynglingen til Ebba Haslund 1980.12.01
A:1:b     Ystaas, Torunn til Ebba Haslund 2004.04.14 Utskrift av e-post.
A:1:b     Zagar, Monika til Ebba Haslund 1997 Udatert. Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 1.12.97».
A:1:b     Zakariassen, Kåre til Ebba Haslund 1987.09.21
A:1:b     Zapffe, Peter Wessel til Ebba Haslund 1967.02.25 Postkort.
A:1:b     Zapffe, Peter Wessel til Ebba Haslund 1972.03.01
A:1:b     Zonta international til Ebba Haslund 1970.07.29
A:1:b     Zonta international til Ebba Haslund 2007.10.03
A:1:b     Zonta international til Ebba Haslund 2007.11
A:1:b     Zweites Deutsches Fernsehen til Ebba Haslund 1964.07.13 Ved Nino Erné.
A:1:b     Øberg, Edith til Ebba Haslund 1950.08.23 Signert «Edith Øberg Lyche».
A:1:b     Øberg, Edith til Ebba Haslund 1959.01 Udatert brevkort. Signert «Edith Øberg Lyche». Antatt datering ut fra innholdet (nyttårskort) og Ebba Haslunds egen ordning. Refererer til Tøff kar, Petter (1958).
A:1:b     Øberg, Edith til Ebba Haslund 1960.02.28 Signert «Edith Øberg Lyche».
A:1:b     Øberg, Edith til Ebba Haslund 1960.11.06 Signert «Edith Øberg Lyche».
A:1:b     Ødegård, Knut A. til Ebba Haslund 1989.09.11
A:1:b     Ødegård, Knut A. til Ebba Haslund 1990.08.23 Postkort.
A:1:b     Ødegård, Knut A. til Ebba Haslund 1990.10.07 Postkort.
A:1:b     Ødegård, Knut A. til Ebba Haslund 1992.02.12 Postkort.
A:1:b     Ødegård, Knut A. til Ebba Haslund 1992.10.01
A:1:b     Ødegård, Knut A. til Ebba Haslund 1998.09.29 Postkort.
A:1:b     Øien, Bjørn Vidar til Ebba Haslund 1978.11.21
A:1:b     Økland, Einar til Ebba Haslund 2001.11.12 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Øksendal, Asbjørn til Ebba Haslund 1975.10.18
A:1:b     Øksnevad, Kari til Ebba Haslund 2006.07.19
A:1:b     Ørbech, Kari til Ebba Haslund 1987.10.14
A:1:b     Ørvig, Mary til Ebba Haslund 1970.01.18
A:1:b     Østberg, Berit til Ebba Haslund 1987.09.22
A:1:b     Østberg, Øivind til Ebba Haslund 2008.01.02 Utskrift av e-postkorrespondanse.
A:1:b     Østlendingen/Østerdølen til Ebba Haslund 1981.05.12
A:1:b     Øverland, Arnulf til Ebba Haslund 1965.03.03
A:1:b     Øverland, Janneken til Ebba Haslund 1987 Vedlegg: Trykksak fra Publishers Weekly april 1987 om Nothing Happened (1987), den engelske oversettelsen av Det hendte ingenting (1948).
A:1:b     Øverland, Margrete Aamot til Ebba Haslund 1967.08.16
A:1:b     Øygarden, Bjørg til Ebba Haslund 1991.10.31
A:1:b     Øystå, Øystein til Ebba Haslund 1987.09.11 Datert «11/9». Muligens i forbindelse med Ebba Haslunds 70-årsdag.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund Udatert «18 oktober». Mellom 1981 og 1984? Se også brev fra Kvinneuniversitetet (ved Berit Ås) til Ebba Haslund.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1975.09.28 Sammen med brevene fra Berit Ås til Ebba Haslund ligger også opprop, fellesbrev til kvinnepolitisk aksjon, agendaer etc. (ikke detaljregistrert).
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1979.03.16 På baksiden (eller framsiden?) av brevet, brev til alle i Kvinnepolitisk aksjon
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1979.04.17
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1979.10.17
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1980.02.29
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1980.09.20
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1981.01.22
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1984.10.02
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1984.10.19
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1985.01.16
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1985.04.06 Her også: «Foredragsserien om Kvinners levekår og livsløp», 26. september 1985 (?). 1 blad.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1985.09.27
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1986.01.07 Skrevet på baksiden av et brev fra Esther Jeruto (Kenia) til Berit Ås.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1986.04.08
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1986.09.09
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1986.09.14
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1987.05.24
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1988.03.26
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1988.05.18
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1988.05.18 Egenhendig hilsen/kommentar på utskrift av avisartikkel.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1988.08.16 Skrevet på baksiden av brev fra Esther Jeruto (Kenia) til Berit Ås.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1989.02.27 Til Ebba Haslund med flere: «Kjære Ebba, Marie og Sigrun».
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1990.08.11 Postkort.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1991.09.15
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1995.02.07 «Kjære Ebba! Jeg skriver».
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1995.02.07 «Kjære Ebba! Takk for».
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1997.10 Med Ebba Haslunds egenhendige påskrift: «Besv. 5.11.97». Skrevet på baksiden av et brev til «Kjære venner», datert 28. oktober 1997.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 1998.09.10
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2002.04.01
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2004.07.13
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2004.09.28 Vedlegg.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2004.10.28 Beskjed til Ebba Haslund skrevet på et brev fra Berit Ås til Astrid Brekken i Norsk rikskringkasting (NRK). Ligger sammen med brev fra Berit Ås til Ebba Haslund.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2005.03.17
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2005.03.17
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2006 Til Ebba Haslund med flere. «Kjære gamle frokost».
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2006.01.26 Fotokopi. Skrevet nederst på et brev til Den norske regjering ved statsminister Jens Stoltenberg.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2006.07.16
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2006.09.18 «Til Ebba og Margaret». Antatt Margaret Johansen.
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2006.11.03
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2008.05.25
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2008.06.20
A:1:b     Ås, Berit til Ebba Haslund 2008.08.29
A:1:b     1969.05.09 Ebba Haslund: Rapport om USA-oppholdet i 1963. Gjennomslagskopi. 1 blad. Ligger som vedlegg til brev fra Norge-Amerika foreningen til Ebba Haslund datert 14. april 1969.

A:2 Familiebrev

18 esker (ca. 1,4 hyllemeter). En oversikt over de enkelte eskene foreligger. Brevene er med få unntak ikke detaljregistrert. Spesiell klausul gjelder korrespondansen mellom Ebba Haslund og hennes foreldre (eske 1–6). Se også B for flere brev mellom Ebba Haslund og familien limt inn i Ebba Haslunds dagbøker.

A:2     Haslund, Ebba til Anna Gillblad 1925.02.02 «kjeraste moster Na». Brevet er skrevet på svensk og sendt fra Shanghai.
A:2     Haslund, Ebba til Anna Michala Haslund 1925.02 Ligger sammen med brev fra Ebba Haslunds far Frantz Philip Haslund til Anna Michala Haslund 23. februar 1925.
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1924.11.19 – 1924.11.20
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1924.11.29
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1924.12.06
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1924.12.31
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1925.02.08
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1925.02.15
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1925.02.22
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1925.02.23 Sammen med brevet ligger et brev fra Ebba Haslund til farmor Anna Michala Haslund datert «Mandag 2/». (Registrert).
A:2     Haslund, Frantz Philip til Anna Michala Haslund 1925.03.15

A:3 Uregistrert korrespondanse

Uidentifiserte skrivere, leserbrev, brev vedrørende oppdrag, turneer, gratulasjonsbrev med mer.


A:4 Engelstad

Vibeke Engelstad: «Jeg fant, jeg fant! Til Ebba fra Vibeke med stor takk for langt vennskap». 1 ringperm. Datert «mars 2000».

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.