Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 B: Dagbøker

B:1–30 inneholder dagbøker fra 1933 til 2007, men enkelte tidsperioder/år mangler. B:31 inneholder reisedagbøker og –notater fra 1956 til 2007. Egenhendig hvis ikke annet er sagt. Det forekommer løse blad, brev (delvis innlimt), fotografier, avisutklipp med mer i enkelte av dagbøkene. Brevene ligger på sin opprinnelige plass og er i all hovedsak detaljregistrert, det vil si merket «registrert».

B:1     1931.08.19 – 1932.12.05 1 bind.
B:2     1932.12.26 – 1933.06.24 Usikker datering. 1 bind.
B:3     1934.07.02 – 1935.01.06 1 bind.
B:4     1936.01.10 – 1936.12.31 1 bind. Her også utkast til dikt, noveller med mer.
B:5     1937.01.01 – 1938.03.31 1 bind. Her også dikt datert 1936.
B:6     1938.07.15 – 1943.07.12 Ingen opptegnelser i perioden 7. juni 1940–12. juni 1943.
B:7     1948.06.15 – 1951.09.12 1 bind.
B:8     1951.10.14 – 1953.05.27 1 bind.
B:9     1953.06.08 – 1956.04.03 1 bind.
B:10     1956.04.05 – 1960.10.29 1 bind. Her også 1 brev (registrert).
B:10     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1958.07.01
B:11     1960.11.02 – 1961.06.15 Her også et dikt og 2 postkort (registrert).
B:11     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1959 Postkort.
B:11     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1959 Til familien. Postkort.
B:12     1961.06.22 – 1964.11.07 1 bind. Her også 2 brev (ett er registrert) og et konsept av Ebba Haslund til «Phyllis» (ikke registrert).
B:12     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1964.10.26 «Mandag».
B:13     1964.11.12 – 1967.10.08 1 bind. Her også flere brev ulike steder i dagboken (registrert).
B:13     Haslund, Ebba til Bente Brokner 1967.04.14
B:13     Haslund, Ebba til Bente Brokner 1967.04.14
B:13     Haslund, Ebba til Ragnhild Halvorsen 1966.10.30 I tillegg et brevfragment datert 9. november 1966, uten signatur. Sannsynligvis til samme mottaker.
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen Udatert Postkort. Ut fra poststempelet antatt juni 1967.
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1965.04.04
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1965.04.06
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1965.04.28
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1965.10.15 Postkort. Også til barna.
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1967.04.16
B:13     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1967.04.18
B:14     1967.10.08 – 1968.09.27
B:15     1968.10.22 – 1970.05.06 1 bind.
B:16     1970.05.15 – 1972.02.29 1 bind. Her flere brev ulike steder i dagboken (registrert).
B:16     Haslund, Ebba til Bente Brokner 1970.11.27 – 1970.12.02 3 postkort.
B:16     Haslund, Ebba til Heinrich Böll 1971.10 Udatert brevkort. Ikke sendt, eller konsept til et sendt brevkort? Antatt måned og årstall.
B:16     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1960.06.17 Også til barna. Feil datering/år?
B:16     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1970.10.13
B:16     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1970.10.16
B:16     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1970.10.18
B:16     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1970.10.21
B:16     Nyquist, Gerd til Ebba Haslund 1971.02.11
B:17     1972.03.01 – 1974.03.18 1 bind.
B:18     1974.03.25 – 1975.10.28 1 bind.
B:19     1975.10.30 – 1977.09.28 1 bind og 1 skrivehefte bakerst i dagboken.
B:20     1977.10.07 – 1979.03.03 1 bind.
B:21     1979.03.07 – 1980.02.21 1 bind.
B:22     1980.02.21 – 1982.08.19 1 bind. Her også 1 postkort (registrert) samt 2 postkort (uregistrert) bakerst i dagboken.
B:22     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1980.04.18 Postkort.
B:23     1982.08.19 – 1985.09.01 1 bind. Her også 5 brev (registrert).
B:23     Haslund, Ebba til Sverre Fjeld Halvorsen 1984.10.03 – 1984.10.08 5 brev.
B:24     1985.09.02 – 1989.11.06 1 bind.
B:25     1989.11.10 – 1992.11.12 1 bind. Her også 2 konsepter til «Gry», datert 25.6. og 12.17.1992.
B:26     1992.11.14 – 1996.05.01 1 bind.
B:27     1996.09.09 – 1997.12.31 1 bind. Her også 1 postkort (uregistrert).
B:28     2000.10.13 – 2004.02.19 1 bind.
B:29     2004.02.24 – 2005.09.20 1 spiralhefte.
B:30     2005.10.03 – 2007.11.08 1 spiralhefte.
B:31     2007.11.12 – 2009.02.08 «Referater Konferanser og møter». 1 bind. Her også innlimt e-postkorrespondanse (uregistrert).
B:32     1956–2007 Reisedagbøker og enkeltnotater fra diverse opphold. Se også E:7:b.
B:32:a     1956 «Reykjavik 9. mai». Antatt år. 1 blad.
B:32:b     1963 Dagboknotater fra et stipendopphold i USA januar–mars 1963. Datert 8.–15. januar. 3 blad. Se også A:2, brev fra Ebba Haslund til Sverre Fjeld Halvorsen og barna.
B:32:c     1982.11.24 – 1982.12.15 «Turen til Sri Lanka 24.11.82». 1 hefte.
B:32:d     1986.10.05 – 1986.10.26 Kina. 3 hefter.
B:32:e     1988.11.04 – 1988.11.12 «Galapagos 1988». 1 hefte.
B:32:f     1989 «Java – Bali Singapore 11.11.–[27.11.] 1989». 1 hefte.
B:32:g     1990 «Thailand 1990 10.11.–[28.11.]». 1 hefte. Her også 1 hefte «Sverre Thailand 10/11–1/12.90». Halvannen side med håndskrevne notater av Sverre Fjeld Halvorsen [?].
B:32:h     1996 «Dagbok Afrika-turen 1.11.–15.11.1996». Maskinskrevet. 2 eksemplarer, det ene med egenhendige kommentarer.
B:33     1934 – 2007 Almanakker (Syvende sans). Gjelder årene 1934, 1936–1941, 1944–1947, 2000, 2002–2003, 2005 og 2007. Enkelte inneholder også notater, dikt med mer. 1 liten boks med 12 hefter, 15 bind og 1 spiralhefte.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.