Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 C: Personlige dokumenter, blant annet fra barne- og ungdomsårene

Her også fortellinger skrevet som barn. Egenhendig hvis ikke annet er sagt.

For dagbøker og lignende, se B.

C:1     1923–1930 Fortellinger, tegninger laget som barn og i tidlig ungdomsalder.
C:1:a     1924–1926 «Snutes eventyr i skogen». Antatt år. Fragment. Fortelling med tegninger. Her også ett blad med annen fortellingsfragment.
C:1:b     1929 «Ebbas litterære forsøk 12 år». 1 kladdebok.
C:1:c     1923–1930 Løse tegninger + 4 tegninger i passepartout. Her også glansbildesamling 1930.
C:2     1925–1941 Papirer fra skole- og studietiden. Her også papirer vedrørende jubileer.
C:2:a     1930–1935 Skolestiler og stilebøker. Ca. 1930-årene.
C:2:a:1:     1930 5 stilebøker. Ca. 1930-årene.
C:2:a:2:     1930 «Feriereise». Skolestil (?). Maskinskrevet med egenhendig underskrift. 2 bl.
C:2:a:3:     «Skolestil: Statuer». 1 bind.
C:2:b     1925–1935 4 karakterbøker. Her også noen eksamenspapirer.
C:2:c     Diverse andre papirer vedrørende skole- og studenttiden.
C:2:d     1940 Magisteravhandling i litteratur om Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. «Innlevert oktober 1940», Universitetet i Oslo. 224 folierte blad.
C:2:e     1941.02 «Magisterforelesning Februar 1941». Maskinskrevet med egenhendige rettelser. 18 folierte blad.
C:2:f     Taler, sanger, invitasjoner med mer. i forbindelse med skole- og universitetsjubileer.
C:3     1955 «Hvis De bare hadde et år igjen å leve». Antatt år. Maskinskrevet. 1 blad.
C:4     Papirer vedrørende oppholdet i USA i 1960-årene.
C:5     Taler i familiesammenheng. Her også taler skrevet av andre familiemedlemmer. Forsøksvis ordnet kronologisk.
C:6     Diverse papirer vedrørende familien Haslund. Her blant annet fotografier, postkort, rettsdokumenter, papirer (pass, visa o.a.) vedrørende amerikansk statsborgerskap og USA generelt.
C:7     «Anetavle»/sleksttavler (4 bind) og andre papirer vedrørende slektene Hopstock og Haslund.
C:8     Reiseminner fra Kina: 1) Axel Hopstock Haslund: «Reisen til Kina i 1908». Fragmenter i ulike avskrifter. Maskinskrevet med håndskrevne notater. Her også 1 brev (registrert); 2) Ebba Margareta Haslund, født Gillblad: «En resa til Østen». 2 udaterte foredrag(sfragmenter). Egenhendig. Basert på et opphold hos Axel Hopstock Haslund og kona Ellen i Kina 1924/1925. Se også Ebba Haslunds erindringer Som plommen i egget (1987). Se også A:2 for brev fra Ebba Haslund og foreldrenes reise til Kina vinteren 1924/1925.
C:8     Hopstock, Carsten til Axel Hopstock Haslund 1976.02.08.
C:9     Papirer vedrørende huskjøp.
C:10     Diverse papirer.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.