Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 D: (Selv)biografiske bøker og opptegnelser

Notater, forarbeider, utkast og fullstendige manuskripter. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.

D:1:a     1987 Som plommen i egget (1987)
D:1:a:1:     «Erindringer». Mangler begynnelse og slutt. Delvis egenhendig. 214 folierte blad.
D:1:a:2:     «Søndagsbarn». Senere versjon. Med egenhendige rettelser og underskrift. 273 folierte blad.
D:1:a:3:     «Som plommen i egget». Fotokopi av en senere versjon. Med egenhendige rettelser. 304 folierte blad.
D:1:a:4:     Fragment. 20 folierte blad. Fotokopi.
D:1:b     1989 Med vingehest i manesjen (1989)
D:1:b:1:     «Førsteutkast til ‘Med vingehest i manesjen’ delvis trykt…». Med egenhendige rettelser og notater. Her også egenhendige kladder, ulike utkast av samme kapittel. Inkonsekvent foliering.
D:1:b:2:     Senere, ikke fullstendige versjon av del II i den trykte utgaven. Med egenhendige rettelser. Foliert, men mangler større passasjer.
D:1:b:3:     «Uttrykt fra ‘Vingehesten’». Her også diverse utkast, kladder med mer. Delvis egenhendig.
D:1:b:4:     «Med vingehest i manesjen. 1989. Siste versjon». Med mange egenhendige rettelser. Her også noen trykte passasjer. 349 folierte blad.
D:1:b:5:     «Med vingehest i manesjen». Mangler slutten. Fotokopi med egenhendige rettelser. 342 folierte blad.
D:1:c     1992 Ikke naken, ikke kledd. Erindringer fra et reiseliv (1992)
D:1:c:1:     2 kapittelutkast. Med egenhendige rettelser. 21 blad. Her også presentasjonen av boken til «Bokmessen m.m. høsten 1992».
D:1:c:2:     Fullstendig manuskript. Med egenhendige rettelser. 135 folierte blad.
D:1:d     2009 Ingen frøkensport (2009)
D:1:d:1:     2009.04.23 Fragmen. Utskrift med egenhendige rettelser. 85 folierte blad.
D:1:d:2:     «Foreløpig manus». Diverse kapittelutkast. Utskrifter med egenhendige rettelser.
D:1:d:3:     2009.04.23 «Nest siste versjon». Fullstendig manuskript. 84 folierte blad. Utskrift med egenhendige rettelser og notater. Her også fragmenter av enkeltkapitler.
D:1:e     «Erindringer fra et reiseliv». Udatert artikkelmanuskript [?]. Ikke trykt? Med egenhendige rettelser. 22 folierte blad.
D:1:f     Om eget forfatterskap.
D:1:f:1:     Noen biografiske og bibliografiske opptegnelser, lister og lignende. Også egenhendig.
D:1:f:2:     «Om eget forfatterskap» med mer. Foredrag og/eller artikler og lignende. En del dubletter med ulike egenhendige rettelser.
D:1:f:3:     1954–1991 «Presentasjoner av egne verker». Norske og engelske presentasjoner. Ordnet etter det enkelte verkets utgivelsesår. Her også egenhendige notater og rettelser.
D:2     2008 Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås (2008). D:2:a–c inneholder utskrifter til enkeltkapitler ordnet av Haslund. Foliert innenfor de enkelte kapitlene. Ordnet antatt kronologisk.
D:2:a     «Ild fra Asker Alltid politisk Portrett av Berit Ås». Datert 2008. Med noen få egenhendige rettelser. 122 blad.
D:2:b     «Manus til ‘Ild fra Asker’». Udatert. Med noen egenhendige rettelser. 108 blad.
D:2:c     «Ulike varianter av manus til ‘Ild fra Asker’». Udatert. Med egenhendige og delvis andres rettelser og notater. 480 blad.
D:2:d     «Matineen 13. april 2008» og «Beritboken». Foredragsmanuskripter. Utskrifter med egenhendige rettelser. Fragment, 2 folierte blad, og fullstendig manuskript, 10 blad.
D:2:e     2007.05 – 2008.04 Korrespondanse med Pax forlag ved Live Slang. Utskrifter av e-poster.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.