Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 E: Romaner

Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Trykte romaner er ordnet etter første utgivelsesår (angitt i parentes etter tittelen) selv om det dreier seg om tidligere versjoner eller senere utgaver. Romaner som ikke er trykt, er innplassert kronologisk etter Haslunds egen datering.

For barnebøker, se G.

E:1     Kladdebok: «Roman». Udatert. Egenhendige kladder til en eller flere romaner (?). Uidentifisert.
E:2     1948 «Det hendte ingenting» (1948). Egenhendig med maskinskrevet tittelblad. 114 folierte blad. Bladet foliert 21 tilsvarer førstesiden i den trykte utgaven.
E:3     1951 «Middag hos Molla» (1951). Opprinnelig skrevet som skuespill, ikke antatt. Egenhendig. 43 folierte dobbeltblad + 3 enkeltblad. Se også H:3.
E:4     1954 «Krise i august» (1954). Egenhendig. 33 folierte dobbeltblad + 1 enkeltbl.
E:5     1956 «Drømmen om Nadja» (1956). Med egenhendige rettelser, notater med mer. I alt 189 blad. Her også egenhendig kapittelfragment. 7 blad. Omarbeidet til hørespill i 1959, se også H:8.
E:6     1967 Kvinnens verden. Roman. Ikke trykt. Opprinnelig skrevet som skuespill [1964?], ikke oppført. Alle manuskripter med egenhendige notater. Se også H:12.
E:6:a     Diverse utkast og fragmenter.
E:6:b     1967 «Hva skal vi gjøre med ‘Kvinnens verden’». Slutten mangler. 133 blad. Her også en redaktøruttalelse: «Mottatt 12/5-1967».
E:6:c     Fullstendig manuskript. 144 blad, foliert 1–68, 69/70, 71–104, 104b, 105–130, 131/132, 133–145.
E:7     1975–1977 Bare et lite sammenbrudd (1975).
E:7:a     Monolog/romanfragment. Udatert. 2 blad. Her også Ebba Haslunds egenhendige notater om bakgrunnen for monologen.
E:7:b     «Storm i en salatbolle». 1 hefte inneholdende utkast til persongalleriet i romanen og et par frittstående diktutkast. Her også rundt 19 sider med (reise-)dagboknotater fra ca. 1975 og 1977. Blant annet fra en reise til Hellas (1977?). Se også B:32.
E:8     1978 «Behag og bedrag» (1978). Trykkmanuskript. Med egenhendige rettelser og forlagets rettelser. 131 folierte blad. Tidligere tittel: «Piken og pepperkakehuset». Opprinnelig skrevet som TV-spill, med tittel «Besøket». Se også H:18. 1 brev ligger ved manuskriptet (registrert).
E:8     Aschehoug forlag til Ebba Haslund 1978.11.07 Ved Hilde Haakonsen.
E:9     1982 «Skritt i mørket» (1982). Kriminalroman. Trykkmanuskript. Med egenhendige rettelser og forlagets rettelser. 121 folierte blad. Her også annet materiale vedrørende romanen: «Aschehougturne høsten 1982», 3 blad og avisutklipp. Opprinnelig skrevet som hørespill, produsert 1981. Se også L:7.
E:10     1984 «Døgnfluens lengsel» (1984). Trykkmanuskript. Med egenhendige rettelser og forlagets rettelser. Delvis fotokopier. 255 folierte blad.
E:11     Udatert egenhendig kladd med persongalleri. Muligens til en påtenkt roman. Sannsynligvis etter 1992. 1 blad.
E:12     1995 «I mangel av sverd» (1995). Trykkmanuskript. Med egenhendige rettelser og innskutte passasjer. 274 folierte blad. Her også et notat fra Aschehoug forlag til setter og korrekturleser. Opprinnelig skrevet som skuespill. Se også H:28.
E:13     2007 Sekskanten (2007). Flere manuskripter med til dels forskjellige arbeidstitler. Alle er PC-utskrifter med egenhendige rettelser og til dels egenhendige notater. Manuskriptene ligger i antatt stigende kronologisk rekkefølge. Der manuskriptet kan tidfestes ut fra Haslunds egne notater, er dette angitt.
E:13:a     Fragmenter og enkelte kapittelutkast.
E:13:b     «Rundvals». 2 fullstendige manuskripter.
E:13:c     «Runddans». 3 fullstendige manuskripter.
E:13:d     Uten tittel. 1 fullstendig manuskript.
E:13:e     «Sekskanten». 1 fotokopi av trykt versjon [?].
E:13:f     2006 Egenhendige notater. 1 blad + notat fra forlagsredaktøren i Aschehoug forlag: «Ebba Haslund: Rundvals. Notat etter lesning 1. september 2006». 2 blad.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.