Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 F: Noveller og novellesamlinger

Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Trykte noveller og novellesamlinger er ordnet kronologisk etter utgivelsesår (angitt i parentes etter tittelen) og deretter alfabetisk. Noveller som ikke er trykt, er innplassert kronologisk etter Haslunds egen datering.

For fortellinger for barn, se G.

F:1     «Novelle Equador». Kladdebok med egenhendige notater til en novelle. Ikke trykt. Udatert. Fra motsatt side i boken: Lister over forfattere og (kopierings)vederlagssatser, fra muligens rundt 1971.
F:2     «Eventyr for husmødre». Novelle. Udatert. Sannsynligvis med egenhendige rettelser. 2 folierte blad. Ikke trykt?
F:3     «Mrs. Florence Amores oplevelser under revolusjonen i Barcelona». Novelle. Udatert. 4 folierte blad. Ikke trykt?
F:4     1935–1936 «Salatskålen» (1935/1936). Skrevet under pseudonym. Med egenhendig underskrift: «Yngve Helland». 6 folierte blad. Trykt i Norsk Ukeblad ut fra Ebba Haslunds egne notater.
F:5     1936 «Flirt frabedes» (1936). Skrevet under pseudonym: «Marguerite». Med egenhendige rettelser. 8 folierte blad. «1936 Trykt i Norsk Ukeblad?».
F:6     1944–1945 «Også vi» (1945). Novellesamling. Novellene er skrevet i 1944. «1. håndskrevne manus til ‘Også vi’ 1945. Gravd ned på Norgesglass utenfor hytta i Eggedal vintervåren 1945». 2 bunter. Kan ikke brettes ut.
F:7     1945 «Gal hest». Novelle. Med egenhendige rettelser og underskrift. 5 folierte blad. Ikke trykt?
F:8     1946 «Siste halvår» (1946). Novellesamling. Egenhendig. 164 folierte blad.
F:9     «Hjemmekos». Novelle «primo 1950-årene». Med egenhendige rettelser og underskrift. 5 folierte blad. Ikke trykt?
F:10     1950–1960 «Farvel til heiane» (antatt 1950/1960). Med egenhendige rettelser. 20 folierte blad. «Først trykt i ‘Ordet’ i 1950–60» som selvstendig novelle. Senere omarbeidet til første kapittel i romanen Det trange hjertet, 1965.
F:11     1962 «Spis pent». Novelle. Tidligere tittel «God middag». Med egenhendige rettelser og underskrift. 6 folierte blad. Ikke trykt?
F:12     1960–1970 «Katt og mus» (1960–1970). Novelle. Med egenhendige rettelser. 8 blad. «Skrevet for NRK».
F:13     «Over terskelen». Novellefragment. Udatert. «Inkorporert i ‘Syndebukkens krets’ 1968». Med egenhendige rettelser. 16 blad, foliert 5, 8–21. Blad 2–4 og 6–7 mangler. Ikke trykt.
F:14     1981 «Hver til sitt bruk» (1981). Novelle. 2 versjoner med ulike egenhendige rettelser. 18 + 18 blad, foliert 1–18 og 46–63. Trykt i antologien Så stor du har blitt. 11 norske fortellere (1981). Senere [?] omarbeidet til hørespill, se H:24.
F:15     1981 «Ingen vanlig dag» (1981). Novelle. Med egenhendige rettelser. 14 folierte blad. Trykt i antologien Noveller i Samtiden (1981), i forbindelse med en novellekonkurranse i anledning Samtidens 90-års jubileum. Også trykt i Fra mitt Stromboli (1991).
F:16     1991 «Fra mitt Stromboli» (1991). Novellesamling.
F:16:a     Tidligere versjon. Udatert. Med egenhendige rettelser. Fotokopi.
F:16:b     Trykkmanuskript. Med hovedsakelig egenhendige rettelser. 123 folierte blad. Her også 1 blad fra den trykte versjonen til «En vanlig dag». Dessuten trykt versjon av «Ondskapens ansikt», tidligere utgitt i Vinduet nr. 4 (1984). 8 blad.
F:17     1993 «Tilbake til byen» (1993). Novelle. 17 folierte blad. Trykt i antologien Denne forunderlige by. Forfattere skriver om Oslo (1993).
F:18     1996 «Stall og krybbe» (1996). Med egenhendige rettelser og underskrift. 12 folierte blad. Trykt i antologien Det skjedde i de dager. Norske forfattere møter juleevangeliet (1996).
F:19     1998 «Dialog i desember» (1998). Novelle. Tidligere tittel: «Ekteskapskriser». Utskrift med egenhendige rettelser. 15 folierte blad. Trykt i antologien Ingvar Ambjørnsen. Møte i natten (1998).
F:20     1999 «Da jeg bet fra meg» (1999). Novelle. Utskrift med egenhendige rettelser. 8 folierte blad. Trykt i antologien Da jeg var barn! Kjente norske menn og kvinner forteller om sin barndom (1999).
F:21     1999 «Død over drømmemannen» (1999). Novelle. Fotokopieksemplar av utskrift. Med egenhendige rettelser og underskrift. 8 folierte blad. Trykt i antologien Drømmemannen. Hva er det egentlig kvinnen elsker ved mannen? (1999).
F:22     1999 «Hevnens dag» (1999). Novelle. Utskrift med egenhendige rettelsee og underskrift. Her også et fotokopieksemplar med egenhendige påskrifter. 8 + 8 folierte blad. Trykt i antologien Dine Henders Verk. Norske forfattere i møte med Det gamle testamente (1999). Muligens basert på artikkelen eller foredraget «Røst fra fortiden», se også I:2:e.
F:23     1999 «Den fortapte datter» (1999). Novelle. 2 manuskriptutskrifter. Trykt i antologien Menneskesønnen. Norske forfattere i møte med Det nye testamente (1999).
F:23:a     Tidligere versjon. Udatert. 16 folierte blad.
F:23:b     1999.04.06 Senere versjon. «Blommenholm 6.4.99». Med egenhendige rettelser og underskrift. 14 folierte blad.
F:24     2000 «Den barmhjertige japaner» (2000). Novelle. Utskrift med egenhendige rettelser og underskrift. 3 blad. Trykt i antologien Det menneske glemmer jeg aldri (2000).

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.