Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 H: Skuespill, hørespill og lignende

Her også noen diktutkast (H:31). Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Ordnet etter produksjonsår (angitt i parentes etter tittelen). Skuespill, hørespill og lignende som ikke er sendt og oppført, er innplassert kronologisk ut fra Ebba Haslunds egen datering.

H:1     1950–1960 «Hos legen». Sketsj. Med egenhendige rettelser. 5 folierte blad. «Trykt i en Røde Korspublikasjon i 50-60-årene? Brukt i årevis i norskundervisningen v. universitetet i Iowa, USA fra 80årene av».
H:2     1951–1952 «Himmelsk dilemma» (1952). Hørespill. 2 manusversjoner: 1) «Originalmanus» datert 1951, dels maskinskrevet, dels egenhendig. 35 dobbeltblad. De første 25 dobbeltbladene inneholder teksten dobbelt, noen ganger i ulik versjon; 2) senere maskinskrevet versjon med egenhendige rettelser. 29 folierte blad.
H:3     Middag hos Molla. Opprinnelig skrevet som skuespill, men ikke antatt. Omarbeidet til roman og utgitt i 1951, se E:3.
H:3:a     [Middag hos Molla]. Skuespill uten tittel. Udatert. Antatt før 1951. Med egenhendige notater og rettelser. 1 bind.
H:3:b     1951–1952 «Middag hos Molla». Filmsynopsis. Datert 1951–52. Ikke filmatisert. 3 ulike versjoner med delvis egenhendige rettelser. 24 blad. Her også et brev fra Calmar film AS (registrert).
H:3:b     Calmar film AS til Ebba Haslund 1952.01.30
H:4     1953 «Når far blir mor» (1953). Hørespill. 3 manusversjoner, ordnet kronologisk: 1) «Originalmanus», datert 1953, egenhendig, 10 dobbeltblad; 2) maskinskrevet manuskript med egenhendige rettelser og underskrift. 42 folierte blad; 3) maskinskrevet manuskript med egenhendige rettelser. 44 folierte blad.
H:5     1956–1958 Petter-hørespillserie for barn (1956–1958). Produsert i Norsk rikskringkasting (NRK)s lørdagsbarnetime. Udaterte manuskripter til de enkelte episodene. Alle med egenhendige rettelser. Episodene ble senere omarbeidet til noveller og trykt i novellesamlingen Tøff kar, Petter (1958).
H:5:a     1956 «Kjære Nils» (1956). 2 versjoner. 25 + 22 folierte blad. Vant førstepremien i konkurransen om beste hørespill for barn, Norsk rikskringkasting (NRK) 1955.
H:5:b     1957 «Dama med støvsugeren» (1957). 20 folierte blad. Se også L:1.
H:5:c     1957 «Petter barnevakt» (1957). 23 folierte blad. Se også L:3.
H:5:d     1957 «Petter julebukk» (1957). 27 folierte blad.
H:5:e     1958 «Petter og Pelle» (1958). Del I og II. 30 + 26 folierte blad.
H:6     1956 Det hender ingenting (1956). Med flere. Kriminalstafett/-hørespill. Norsk rikskringkasting (NRK) radioteatret. Ebba Haslund: Episode 5: «Joachim tar offensiven». Med egenhendige rettelser. Her også episoder av O. Eidem, A. Bjerke, N.R. Christensen, A. Feldborg og F. Bø. I alt 160 blad.
H:7     1957 «Husmorspillet». Skuespill. Antatt år. Med egenhendige rettelser. 18 folierte blad. «Bestilt av Norges Husmorforbund».
H:8     «Drømmen om Nadja». Skuespill. Ikke oppført.
H:8:a     1958.01.27 Tidligere versjon. Med egenhendige rettelser og underskrift. 124 folierte blad. «Ikke sendt».
H:8:b     Senere versjon. Udatert. Med egenhendige rettelser og strykninger. 117 folierte blad. Blad 12 foreligger i to versjoner. «Ikke spilt». Opprinnelig utgitt som roman i 1956, se også E:5. Produsert som hørespill i 1959.
H:9     [Hvor går du, Vanda?] «Arbeidstittel: Trollmannen og heksen». Skuespill. Med egenhendige rettelser. 94 folierte blad. «Vandaboken som skuespill ikke spilt skrevet om til romanen 1960».
H:10     1962 «Stoffers romskip» (1962). Hørespill for barn. Udatert. 24 folierte blad.
H:11     1962 «Barskinger på Branåsen» (1962). Hørespill for barn i fire deler. Udatert. Manus til alle fire deler. Med egenhendige rettelser. 95 folierte blad. Basert på barneboken fra 1960 med samme tittel.
H:12     «Kvinnens verden». Skuespill. Ca. 1964? Det foreligger flere manuskripter, sortert etter antatt kronologi. Med egenhendige rettelser. Ikke oppført. Omarbeidet til roman ca. 1967, ikke trykt. Se også E:6.
H:12:a     Forarbeider og notater. Egenhendig. 2 blad + 2 kladdebøker. Her også avisutklipp av Aftenposten-annonsen.
H:12:b     «Kvinnens verden. En komedie i tre akter, forspill og mellomspill». Med egenhendige rettelser, notater og underskrift. 93 blad. Mellom blad 31 og 32 ligger det en «Hørespillversjon», foliert 1–24.
H:12:c     «Kvinnens verden. Et satirisk lystspill i tre akter, med et forspill, et mellomspill, og ikke minst et efterspill». Med egenhendige rettelser, notater og underskrift. 95 folierte blad (dobbelnummerering av blad 57 + 58).
H:12:d     «’Kvinnens verden’. Et satirisk lystspill i tre akter». Her også et brev (registrert).
H:12:d     Halle, Barthold til Ebba Haslund 1964.06.12 Se også A:1 brev fra Barthold Halle til Ebba Haslund.
H:12:e     Fotokopieksemplar. Med noen få egenhendige rettelser. 106 folierte blad.
H:13     1965 «Vi vil også hjelpe» (1965). Sketsj «forært Ungdommens Røde Kors i anledning av Norges Røde Kors 100-års jubileum 1965». Sendt i Norsk rikskringkasting (NRK) barnetimen 8. mai 1965. 13 folierte blad.
H:14     «Julius Cæsar Umulius» (1969). Hørespill for barn. Udatert. 2 manusversjoner med egenhendige rettelser. Antatt tidligste versjon ligger først. 26 + 32 folierte blad.
H:15     1969–1971 «En brud blir til» (1975). Hørespill for ungdom. «1969? 70? 71?». Med egenhendige rettelser og notater. 55 folierte blad.
H:16     1972 «Midlertidig stoppested» (1970). Hørespill-synopsis. 2 blad. Fotokopi.
H:17     1974 Prosjekt Frankenstein. 4 enaktere ved Jon Bing, Tor Åge Bringsværd, Ebba Haslund og Gustav Lorentzen. Antatt år. Ebba Haslunds enakter har tittel: «Frankenstein III». 2 ulike versjoner på 32 folierte blad med egenhendige rettelser. Dessuten «Dramastudie: Ebba Haslund: ‘Frankensteins triumf’» i regi av Norske dramatikeres forbund 29. april 1981. Invitasjoner til den og fotokopi av Frankensteins triumf ligger ved. I tillegg fotokopi av Tor Åge Bringsværds og Jon Bings enaktere. Bare Bringsværds enakter ble oppført i 1975. Ebba Haslunds bidrag er trykt i Bing & Bringsværd (red.): Den Gale professor. En science fiction-antologi (1976). Fotokopi ligger ved.
H:18     «Besøket». TV-spill. Udatert. Med egenhendige rettelser. 163 folierte blad. Ikke sendt. Omarbeidet til romanen Behag og bedrag (1978). Se også E:8.
H:19     1979 «Mor streiker» (1980). Hørespill for ungdom produsert i 1980. Med egenhendige rettelser og kommentarer. 31 folierte blad. Omarbeidet til romanen Mor streiker (1981), se også G:5.
H:20     1979–1986 [Men Benny, da …] «Forslag til krimserie for ‘Halv-sju’ Arbeidstittel: Snarveien til suksess?». Udatert. Antatt år. Synopsis i tre versjoner og manus til syv episoder. Med egenhendige rettelser og underskrift. 24 blad. Ikke sendt. Omarbeidet til romanen Men Benny, da … (1988), se også G:7.
H:21     1979 «Åfferdea? eller Jenta som var så fæl til å spørre» (1981). Skuespill for barn skrevet sommeren 1979. Skuespillet vant 2. premie i Nationaltheatrets konkurranse om beste skuespill for barn i desember 1979. Stykket er senere oppført av amatørteatre. Trykt av Noregs boklag i 1981.
H:21:a     1979 Tidligere versjon. Udatert. Antatt år. Delvis maskinskrevet, delvis utskrift med egenhendige rettelser. Fotokopi. 44 folierte blad.
H:21:b     1981 Trykkversjon. Utskrift ved Noregs boklag. Med forord og egenhendig underskrift. 56 folierte blad.
H:22     «Det store spillet». Enakter. Norsk rikskringkasting (NRK). Udatert. Med egenhendige rettelser og underskrift. 4 folierte blad. Fotokopi. Spilt inn i 1980-årene? Her også et udatert brev fra Per Kr. Gundersen til Ebba Haslund (uregistrert), og en annen versjon av stykket med endringer ved Norsk rikskringkasting (NRK). 5 blad.
H:23     «Sor Juana». Enakter. Med egenhendige rettelser. 10 folierte blad. Basert på Åse-Marie Nesses artikkel «’Den tiende muse’ Sor Juana Inés de la Cruz» i Kari Vogt (red.): Den skjulte tradisjon. Skapende kvinner i kulturhistorien (1982). Her også en fotokopi av Nesses artikkel.
H:24     «Hver til sitt bruk». Hørespill. Udatert. «Original-manus?». Med egenhendige rettelser. 53 folierte blad. Rolleheftet utgitt av Norsk rikskringkasting (NRK) rRadioteater med tittelen Kvinne er kvinner best (1983). Opprinnelig skrevet som novelle? Se F:14.
H:25     1984 «Politikerkavalkade». Sketsj. «Aulaaften 1984 10årsjubileum for Kunstneraksjonen 1974». Med egenhendige rettelser. 4 folierte blad.
H:26     1985 «Trojanske hester» (1985). Hørespill. Produsert 1985. Med egenhendige rettelser. 55 folierte blad. Her også utskrift fra Norsk rikskringkasting (NRK), 56 blad.
H:27     1990 «Men at det skulle hende her!» (1990). Hørespillserie i syv episoder. 3 utskrifter med ulike egenhendige rettelser, tilføyelser og notater. Det foreligger i alle manuskripter flere ulike versjoner, tillegg og lignende av og til bestemte tekstpassasjer. Basert på erindringsboken Som plommen i egget (1987). Sendt i Norsk rikskringkasting (NRK) påsken 1990.
H:27:a     Udatert manuskript. 157 blad.
H:27:b     Udatert manuskript. 167 blad. Her også utkast til en 8. episode.
H:27:c     1990 Manuskript «utskrevet jan. 1990». 187 blad.
H:28     1994 «I mangel av sverd». Udatert. Antatt år. Flere manuskripter. Alle er utskrifter med egenhendige rettelser og tilføyelser. Ikke oppført. «Omarbeidet til roman sommeren 1995», se E:12.
H:28:a     Synopsis. 15 folierte blad.
H:28:b     2 fullstendige manuskripter med små variasjoner. 81 + 82 folierte blad.
H:28:c     Fragment. 32 folierte blad.
H:29     1999 «God jul». Skuespill. 2 «ulike versjoner til oppførelse DÅT [Det Åpne Teater] 1999».
H:29:a     Utskrift. 32 blad, paginert 1–64.
H:29:b     1998.02.10 «4 versjon 10/2-98». Fotokopi av utskrift med noen egenhendige rettelser. 86 blad, foliert 2–71 og II, 1–15.
H:30     Uidentifiserte hørespillfragmenter [?]. Maskinskrevet og egenhendig. 4 blad.
H:31     «Dikt og notater til dikt». Maskinskrevet og egenhendig. 30 blad. Se også B:4–5, B:11 og E:7:b.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.