Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 I: Kåserier, foredrag, artikler, essay og lignende

Her både manuskripter til artikkel- og essaysamlinger og lignende, og til enkeltbidrag. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.

I:1     Artikkel- og essaysamlinger. Inneholder artikler, essay og kåserier fra blant annet Norsk rikskringkasting (NRK) radioprogrammene Søndagsposten (1957–1979), Som dagene går (fra 1968; fra 1993 kalt Morgenkåseriet), Tanker i tiden. Se også I:2 for enkeltartikler og lignende. Trykte samlinger er ordnet kronologisk etter utgivelsesår (angitt i parentes etter tittelen).
I:1:a     1977 «Født til klovn» (1977). Delvis i utskrift. Med håndskrevne rettelser. Noen bidrag er limt inn i form av tidligere trykksaker. Merket «Manus 2» og korrekturlest av Marit Isdal. 81 folierte blad. Utgitt i forbindelse med Ebba Haslunds 60-årsdag.
I:1:b     1980 «Kvinner, fins de?» (1980). «Originalmanuskript». Trykkmanuskript. Med egenhendige og andres håndskrevne rettelser og notater. Delvis fotokopier. Noen bidrag er limt inn i form av tidligere trykksaker. 121 folierte blad. Her også et følgebrev fra Aschehoug forlag 17. august 1981 (uregistrert).
I:1:c     1983 «Hønesvar til hanefar» (1983). «Originalmanuskript». Trykkmanuskript. Med egenhendige og andres håndskrevne rettelser og notater. Delvis fotokopier. 98 folierte blad.
I:1:d     1986 «Spurv i hanedans» (1986).
I:1:d:1:     1985 «Originalms.». År ut fra Ebba Haslunds egenhendige påskrift på originalemballasjen. Med egenhendige og andres håndskrevne rettelser og notater. Delvis fotokopier. Noen bidrag er limt inn i form av tidligere trykksaker. 87 folierte blad.
I:1:d:2:     1986.01 Trykkmanuskript. «1. korrektur 31. jan. 1986». Spiralheftet.
I:1:e     1998 «Det piper fra hornet på veggen» (1998). Epistler.
I:1:e:1:     Trykkversjon. Utskrift med egenhendige og andres håndskrevne rettelser og kommentarer. Delvis fotokopier. 145 folierte blad.
I:1:e:2:     Trykkversjon. Med andres håndskrevne rettelser. 53 blad.
I:2     1947–2009 Kåserier, foredrag, artikler, anmeldelser med mer. Enkeltmanuskripter. Det skilles ikke konsekvent mellom skriftlig og muntlig genre. I stor grad er Ebba Haslunds egen ordning (etter genre, emne, tidsperiode med mer) beholdt, deretter ordnet kronologisk. Det kan forekomme dubletter og overlappinger mellom de enkelte postene. De fleste manuskriptene inneholder egenhendige rettelser og kommentarer.
I:2:a     1969.02.11 – 1997.09.23 «Som dagene går». Norsk rikskringkasting (NRK) radio. Fra 1993 kjent som Morgenkåseriet. Kåserier. Her også noen udaterte manuskripter og 2 blad med egenhendige notater. Manuskriptene var opprinnelig ordnet i to deler, den ene med egenhendig foliering. Ettersom manuskriptene i stor grad supplerer hverandre og folieringen ikke er konsekvent, er de nå lagt rent kronologisk. Dekker ikke hele perioden.
I:2:b     Diverse kåserier, debattinnlegg og lignende. Ca. 1950–2000-årene, men også mye udatert. Her også avisutklipp.
I:2:c     1950–1999 Foredrag. 1950–1990-årene. Ordnet av Ebba Haslund delvis kronologisk, delvis etter andre kategorier, blant annet «Valgforedrag 1961/62» og foredrag holdt i utlandet, for eksempel i USA, i 1960–1980-årene. Foredragsmanuskripter vedrørende Sigrid Undsets forfatterskap er lagt sammen med delvis identiske artikkelmanuskripter bygget på foredragene, se I:2:e:1–3.
I:2:d     1947–1971 «Kunsten i dag – foredrag Bøker, litteratur, diktere. Foredrag 19[47]–71». Her blant annet et foredrag på engelsk om Fridtjof Nansen holdt i New York i 1963. Dessuten «Wenches innledning» til Aldri en grå hverdag – en bok om Wenche Foss (1970).
I:2:e     Artikler (og noen foredrag). 1930–2000-tallet. For artikler og foredrag om Sigrid Undsets forfatterskap,se I:2:e:1–3.
I:2:e:1:     1950–1993 Foredrag og artikler vedrørende Sigrid Undset og kvinnesaken. Ordnet kronologisk. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.
I:2:e:1:a     1950–1960 «Sigrid Undsets kvinnesyn – En utfordring». Med egenhendige rettelser og underskrift. Egenhendig påskrift av senere dato: «Bestilt av Fredriksborg Kirkeakademi i 1950årene». 22 blad, foliert 2–22.
I:2:e:1:b     1982 «Ebba Haslund Sigrid Undset – en antifeminist?». Artikkel. Fotokopi av maskinskrevet manuskript med egenhendige påskrifter og rettelser i etterkant. 23 blad, foliert 15–37. Trykt i antologien Sigrid Undset i dag (1982). Refererer til foredraget «Sigrid Undsets kvinnesyn – en utfordring» fra 1950-årene. Se også I:2:e:1:a.
I:2:e:1:c     1983 «Sigrid Undsets kvinnesyn». Foredrag til «Lillehammerseminar v. Undsetjubileet 1983» (notert på gul post-it-lapp). Med egenhendige rettelser og underskrift. 19 blad, foliert 2–19.
I:2:e:1:d     1993.11.20 «Sigrid Undset – En antifeminist?». Foredrag. «Undsetseminar Kvinneuniversitetet 1993 20.11». Med egenhendige rettelser. Egenhendige notater på baksiden av siste blad. 23 blad, foliert 2–23.
I:2:e:2:     Artikler på norsk om Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter (1920–1922). Ordnet kronologisk. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.
I:2:e:2:a     «Kristin Lavransdatter». 2 manuskripter med ulike egenhendige påskrifter og rettelser. 18 blad, foliert 2–17 + 17 blad, foliert 2–17.
I:2:e:2:b     «Kransen». Fragment. Med egenhendige rettelser. 7 blad, foliert 2–7.
I:2:e:2:c     [Husfrue] «Kristin Lavransdatter II». Med egenhendige rettelser. 18 blad, foliert 2–18.
I:2:e:3:     Foredrag på engelsk om Sigrid Undset: Kristin Lavransdatter (1920–1922). Ordnet kronologisk. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Lå opprinnelig i I:2:c.
I:2:e:3:a     1963 «Kristin Lavransdatter». Gjennomslagskopi med noen egenhendige rettelser + fotokopi. Lå opprinnelig i I:2:c: «Foredragsturné i USA 1963». Holdt under «Foredragsturné i USA 1963 John Osborne Fellowship tildelt av Scandinavian-American Society» (se gul post-it-lapp i I:2:c). 11 blad, foliert 2–11 + 10 blad, foliert 2–10.
I:2:e:3:b     1982 «Kristin Lavransdatter». 2 likelydende manuskripter med noen ulike egenhendige rettelser. Lå opprinnelig i I:2:c: «Foredrag USA, Skottland, Spania». 10 blad, foliert 2–10 + 14 blad, foliert 1–14. Ett av manuskriptene har egenhendig påskrift: «Lecture in New York A.S.F. 1982».
I:2:e:4:     Artikler. 1930–2000-tallet. Her også «Røsten fra fortiden», muligens omarbeidet til novellen Hevnens dag (1998), se F:22.
I:2:f     «Gjesteskribent». Enkeltbidrag til Fædrelandsvennen (1982–86), Bok & bibliotek (1988), Stavanger Aftenblad (1984–1987), Klassekampen (2000–2007), Budstikka (2007–2009).
I:2:g     «Etterord» i Den norske bokklubben.
I:2:h     1960–1977 «Kvinnesak/familie 1960–77». Foredrag, bokanmeldelser med mer. Her også udatert.
I:2:i     1969–1979 «Biblioteksskolen. Forelesninger i moderne engelsk litteratur». Forsøksvis ordnet etter forelesningsnummer (som skifter etter hvilket år forelesningen ble holdt). Her også forelesningsplan for 1979.
I:2:j     Anmeldelser av andres bøker. 4 esker (ca. 0,4 hyllemeter). Mange fotokopier. Oftest med egenhendige rettelser, notater og underskrift. Eskene merket (1): Gjelder hovedsakelig engelskspråklig litteratur, de fleste fra 1970-årene. Ordnet alfabetisk. I tillegg foreligger det noen få engelske anmeldelser: «Bokkommentarer for Broadcasting Foundation of America Eller utenlandssendingene til NRK». Dessuten diverse omtaler som ikke gjelder enkeltforfattere/-bøker. Eskene merket (2): Anmeldelser av hovedsakelig norsk litteratur opprinnelig samlet i en perm merket «Litterære radioprogrammet fra B.F.A. og Kortbølgen». 1960–1970-årene. Opprinnelig ordning beholdt, stort sett alfabetisk. Se også N. Det kan forekomme dubletter.
I:2:k     Taler og lignende. Ebba Haslunds egen ordning. Gjelder faglige sammenhenger, blant annet kollegaer, forfatterjubileer/-begravelser, taler holdt som leder av Den norske forfatterforening med mer. Mange taler er skrevet på små brevkort. For taler i private sammenhenger, se C:5.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.