Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 J: Konsulentuttalelser ved Ebba Haslund

J:1–2: er ordnet alfabetisk etter omtalt forfatter. Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt. Mange fotokopier.

J:1     Konsulentuttalelser vedrørende voksenlitteratur. Fram til ca. 1990. Gjelder i stor grad utenlandsk (først og fremst engelskspråklig) litteratur som vurderes for utgivelse i Norge. Med egenhendige rettelser og underskrift.
J:2     Konsulentuttalelser vedrørende barne- og ungdomslitteratur. Gjelder i stor grad norsk og svensk litteratur. Med egenhendige rettelser og underskrift.
J:3     Margareta Hald: «Sovende og døde». Kriminalroman. PC-utskrift med egenhendige rettelser av Ebba Haslund. Her også et fotokopieksemplar med noen få andre rettelser. 114 folierte blad.
J:4     Merete Lund [Fasting?]: «Hva hendte med Eva?». Ungdomsroman. PC-utskrift med egenhendige notater og rettelser av Ebba Haslund. 146 folierte blad.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.