Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 K: Organisasjons- og redaksjonsarbeid, aksjoner med mer

Ca. 0,8 hyllemeter.

K:1     Den norske forfatterforening (DnF). 4 esker (ca. 0,4 hyllemeter). Her også noen papirer vedrørende Forfatterforeningen av 1952. Hovedparten av korrespondansen gjelder Ebba Haslunds tid som leder 1971–1975, ordnet kronologisk (1 eske). Senere korrespondanse foreligger uordnet. Se også A:1. Dessuten «1ste versjon» av kapitlene om Den norske forfatterforening i Ebba Haslunds erindringsbok Med vingehest i manesjen (1989). Se også D:1:b. I tillegg avisutklipp 1971–1978, programmer med mer, til 90- og 100-årsjubileet og diverse hilsener til Ebba Haslund. Korrespondanse med blant annet internasjonale forfatterforeninger er sortert ut. Se A:1.
K:2     Norsk kulturråds utvalg for norsk litteratur i utlandet (NLU/NORLA) og Broadcasting Foundation of America (BFA). Ebba Haslund var leder i NLUs utvalg 1977–1980. Det foreligger blant annet notatbok, historikk over NLU (ca. 1982), møtereferater, korrespondanse ved blant annet Kristin Brudevoll (leder av NORLA 1978–2006). I tillegg foreligger det korrespondanse og rapporter om Ebba Haslunds samarbeid med BFA: International book review and literature report, 1963–1974.
K:3     1966–1967 Ordet, nr. 2/67: Spesialnummer om samisk språk og kultur. Ebba Haslund var redaktør for Ordet 1966–1967. Se også A:1 for korrespondanse med noen av bidragsyterne: Knut Bergsland, Olaug Bertelsen, Gutorm Gjessing, Arnold Mathisen, Olav Nordrå, Annok Sarri (Nordrå), Ørnulv Vorren. Her også en lønnsliste.
K:4     Diverse aksjoner, politiske opprop med mer.
K:5     Norsk PEN og PEN International. Se også A:1, blant annet korrespondanse med Hans Gelmuyden.
K:6     1958–1965 Noen papirer vedrørende perioden i partiet Høyre.
K:7     Henvendelser fra ABI (American Biographical Institute) og IBC (International Biographical Centre in Cambridge). Her også brev og noen korte selvbiografier. Se også D:1:f:3.
K:8     Konferanser, bokmesser (Bok 90) og lignende. Her også egne referater. Se også omtaler i Ikke naken, ikke kledd (1992).
K:9     TV-programmer og lignende.
K:10     Diverse saker. Blant annet vedrørende Fredrik Fasting Torgersen (Torgersen-saken) og debatten vedrørende Helge Hognestad. Se også A:1.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.