Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Ms.fol. 4611 M: Konsulentuttalelser, avhandlinger med mer vedrørende Haslunds verk

Maskinskrevet hvis ikke annet er sagt.

M:1     Konsulent- og redaktøruttalelser fra forlag og lignende. Ordnet kronologisk. Delvis navngitt. Se også A:1:b, særlig brev fra Aschehoug forlag til Ebba Haslund. Dubletter kan forekomme.
M:2     1983 [Ellen Auensen]: «Illustrasjoner til Hønesvar til hanefar av Ellen Auensen». 10 illustrasjoner. Fotokopier. Med håndskrevne kommentarer.
M:3     1987 Hanne Danielsen/Anne Bockmann Tangen: «Ebba Haslund. En forfatterbibliografi 1975–1985». Hovedoppgave ved Statens Bibliotekshøgskole. 1 bind.
M:4     2001 Elisabeth Hauge Johannessen: «Ebba Haslund Ulike kvinneliv». Særoppgave. 28 folierte blad. PC-utskrift.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Arkivet etter Ebba Haslund (1917–2009)

Denne utgivelsen inneholder en oversikt over Ebba Haslunds arkiv i Nasjonalbibliotekets samling. I arkivet finnes korrespondanse, dagbøker, manuskripter og andre papirer fra tidlig barndom til sen alderdom. Det favner et århundre preget av dramatiske hendelser og stor utvikling.

Arkivmaterialet er av interesse ikke bare for biografer, historikere og litteraturvitere, men for alle som er opptatt av norsk kultur- og offentlighetshistorie.

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.