Atlanterhavet

av Nordahl Grieg

FØRSTE AKT


I

Idet lyset blir slukket, høres larmen av en veldig menneskemasse i jubel; plutselig bruser Marseillaisen for stort orkester. Mens den ennu spilles, går teppet op for første akt.
*
Scenen er «Dagens Nytt», avisens forværelse ut mot en stor åpen plass. Et vindu er åpent; gjennem dette høres høitaleren utenfor: Meldinger om de franske Atlanterhavsflyvere, overført fra Place de la Concorde. Det er sent på kvelden.
Vakthavende sitter ved bordet i det grønne lampeskjæret. Han leser korrektur og tar telefonen.
Bugge står ved vinduet lyttende. Han og vakthavende er begge unge journalister.
Rakel kommer inn. Hun går bort til bordet, for å søke gjennem en gammel årgang. Hun er omkring femti år, med et klart, klokt ansikt og store, levende øine.

    RAKEL

Hvor er det fra?


    BUGGE

Paris. Menneskemassen på Place de la Concorde. De fikk nettop meldingen fra de franske Atlanterhavsflyvere.


    VAKTHAVENDE

Har de avsender ombord?


    BUGGE

Nei; men de traff «Leviathan» midt ute på Atlanterhavet; fikk øie på lysene. Så gikk de ned og fløi lavt over båten. Lyskasterne blev satt opover, de kunde skimte flyvernes hvite ansikter. Og så falt der noget gjennem luften, ned på dekket, før maskinen igjen seilte ut i det veldige mørket. De fant et papir, og der stod skrevet disse ordene: Hils og si: Vi skal gjøre det.

Da var det at jubelen brøt løs på Place de la Concorde.


    VAKTHAVENDE

«Vi skal gjøre det» da mann!


    BUGGE

For tyve minutter siden – en papirlapp som en hånd slapp ned i uværet over Atlanterhavet; nu er de ordene gått over jorden. Gatene, junglen, skibene langt borte kjenner dem. Hele verden!


    REDAKSJONSSEKRETÆREN kommer ut fra sitt kontor:

Ja, det er vel og bra nok, men det hjelper ikke oss. Det kommer gjennem byrået, fellesstoff, alle avisene har det imorgen tidlig.

Hvad fan ligner sånt? Et koncern skulde ha en slik sak, en avis i hvert land, enerett. Vi kan ikke ligge og dele på heltemotet. – Er Raven kommet?


    VAKTHAVENDE

Nei.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Ringte for å få ham til å skrive litt omkring. Han har truffet flyverne i Frankrike, nogen personlige minner, aja. Det hjelper ikke; det kan komme til å se ganske livaktig ut; men det er ikke det riktige.

Dette er den sorteste dag i mitt liv, ja, De har sett «Vårt Land», aftennumret?»


    BUGGE

Boksekampen?


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Hvad gir De mig? Å få henlagt Europamesterskapet i tungvekt hit, på deres initiativ og under deres beskyttelse. Det er til å bli gal av. Tidene kan være så dårlig de være vil, de tar tusenvis av abonnenter på det.

Men sånt er å senke pressens nivå.


    BUGGE

Ja, det var sant, det!


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Har De sett noget til Ketil?


    VAKTHAVENDE

Han er i huset.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Ring op og spør om han blir lang.


    VAKTHAVENDE i hustelefonen.

Blir du lang, Ketil?

Omkring tre spalter.


    BUGGE

De er storartede de artiklene hans nordfra.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

God idé å ligge på fiske en vinter. Gubbevars, han er førsteklasses, Ketil. Bare han ikke var så fordømmede menneskevennlig. Det passer ikke på førstesiden.

Kaptein Raven – 35 år, et tungt, lukket uttrykk – er kommet inn.

    REDAKSJONSSEKRETÆREN

De kan bare gå inn, kaptein Raven. Chefen venter Dem.

Raven går inn til redaktøren.

    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Å, Bugge – finn frem noget billedstoff – klisjé av New York, skyskraperne og borgermester Walker, og så selvfølgelig flyverne, vi får lage noget krusmusedus. –

Han går tilbake til sitt eget kontor.

    BUGGE nikker innover mot chefens kontor, mens han finner frem klisjéene fra hyllen like ved døren:

Han går omkring med løvegangen sin, chefen. Gud vet hvad han tenker på, en ting å gå inn for, å gå i strupen på. Han klarer det nok. Grå i håret, men for et jern. Slutt med ungdommen, slutt med kjærligheten. Ingen som besøker ham lenger utpå kvelden, ingen –


    VAKTHAVENDE

Nei, aldri mer –


    BUGGE

Og så er der makt; makt istedenfor.


    VAKTHAVENDE mens han retter i korrekturen:

Jeg tenker Raven liker sig i aften! Det smaker nu alltid av fugl.


    BUGGE

Nei, det kan du stole på: Han liker sig ikke! Har du sett øinene på den mannen? Slike tunge døde øine. Og det er bare fire år siden det var ham.


    VAKTHAVENDE

Var du i byen den gang han kom hjem? Folk var som gale av begeistring.


    BUGGE

Den første Svalbardflyvningen i verden! Og alene da mann, i en elendig liten symaskin – men så blev han hjemme, fikk post på kontoret i flyvevesenet. Og nu har han levet på den bedriften til der ikke er tråden igjen. Foredrag og lysbilleder og radio; og hjem på trikken om middagen. I kveld tjener han nogen kroner på å skrive om andre.


    VAKTHAVENDE tar telefonen.

Europamesterskapet –?

legger mikrofonen forbitret på.

At ikke folk vet hvilken avis de leser!


    BUGGE slenger en klisjé på bordet:

Her går New York!

Ennu er det dagslys over Broadway; over bilene som suser utover mot Curtiss Field! Men de som skal dit, de derute, for dem er det natten; storm, mørke, hvite glimt av sjøen. De er slitte nu, slitte av døden som kaller på dem. Å, men de klarer det! De skal klare det; for det er en ny tid de er med på.


    RAKEL

Er det en ny tid?


    BUGGE har slått Paris på igjen. Vi hører igjen begeistringen; denne gangen bare i værelsets høitaler:

Disse her tviler ikke, Rakel.


    RAKEL

Nei, men kanskje føler en det allikevel. At det er krigen som fortsetter.


    BUGGE

Krigen?


    RAKEL

Dette kravet fra menneskene: at der skal være død i all dåd.


    BUGGE

Kan en mann gi mer enn sitt liv?


    RAKEL

Det er ikke sitt liv de gir; det er sin død.


    BUGGE

Er ikke det det største?


    RAKEL

Nei, det er ikke det største.


    BUGGE

Sitt liv, sin død  . . . .  Strides vi ikke om ord, Rakel?


    RAKEL ryster på hodet:

Livet, det er mulighetene inne i oss som skal bli til liv. Livet ilive – der etsteds er dåden. Men der kreves tålmodighet til det, slik som kornet og gresset må være tålmodige.

Ketil kommer inn, en ung mann med lyse, levende trekk.

    BUGGE slår av radioen:

Å nei, Rakel! Det som de menneskene jubler til, er fremtiden. Hvad tror du, Ketil?


    KETIL

Jeg fikk et brev i aften fra en som jeg var sammen med på fiske i vinter. Det var også en hilsen fra havet. Et barn var sykt, han måtte seile i storm efter doktoren; en stund trodde han at han aldri skulde komme frem. Men det gikk. Det er en måned siden nu. Han skyldte mig brev, og fant da dette å skrive om.


    BUGGE

Du mener vel ikke for ramme alvor å sammenligne?


    KETIL

Nei.

Alle vilde gått i båten deroppe; alle vilde våget livet. Der stod ikke hundrede tusen i spenning, begeistring og farefrihet.

Det er undertiden underlig å komme sydpå igjen; deroppe hvor alt var stein og hav og fattigdom, der var hvert menneske så meget rikere, varmere, mere menneske. Og der lærte en at hvert menneske er en gave til de andre. Men her er det som de sitter ved en evig gladiatorkamp, de vil se dåd, kanskje blod. Og rundt omkring er nød, sult, urettferdighet.

Men vi får slutte med å stå som nyttesløse tusener og juble til det eventyret som går utover, å stirre på den meningsløse styrken som seirer eller styrter ned. Hver av oss får prøve et annet eventyr, eventyret innover, mot livet.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN til vakthavende på den andre siden av scenen:

Ring til Røde Kors og spør hvorledes det står til med professor Mørner. Skjønt det er vel ikke til å håpe på.


    RAKEL

Vi tror på våre maskiner og dynamoer; men menneskets sinn tror vi ennu ikke på.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Han har alltid skrevet i Middagsbladet, Mørner, og det kunde ligne ham å dø på formiddagen, så de får tatt duften av det.


    VAKTHAVENDE

Han er svært dårlig.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Svært; nei. Tør ikke ta risken.

Helle er kommet inn, hilser på Rakel, går bort til Ketil. Hun er lys av en vek, elskelig ynde.

    HELLE

Kommer jeg for tidlig?


    KETIL

Nu skal jeg straks være der, Helle

Han setter sig ved et av bordene for å lese gjennem artiklen.

    HELLE

Får jeg se?

Ketil nikker. Der er slik stillhet og nærhet over dem. På den andre siden av scenen går redaksjonssekretæren frem og tilbake og venter på en telefonsamtale som vakthavende har.

    REDAKSJONSSEKRETÆREN

Nåh? Har der vært nye overgrep mot de arbeidsvillige?


    VAKTHAVENDE

Nei, alt har vært rolig.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN snøfter forbitret:

Jasså! De har holdt sig i ro. Kunde tenke mig det.


    HELLE

Så vakkert det er det du skriver om de hjemmene nordpå. Om de fattige lysene som holder landet i live og brenner gjennem den store natten; og er skjønne og hellige som stjernene.


    KETIL

Helle, det som jeg vet om de hjemmene, vet jeg fordi jeg selv engang skal ha et hjem i verden.


    HELLE

Vårt hjem, Ketil –

Jeg synes jeg har vært hjemløs så lenge jeg kan huske; jeg var tynnslitt av uroen og hjemløsheten i hjemmet mitt, inntil jeg traff dig.

Men nu tror jeg, nu vet jeg; for du er det menneske jeg stoler på i verden.


    KETIL smertelig:

Å, Helle –

Du er så pen når du sitter og ser ned; det er som du stirrer mot det som skal bli. Du er i alt. Alt det jeg vil og håper på å få gjort i livet, er så enkelt, det kan sies i tre ord.

Ordene er usagte omkring dem. Han sier bare lavt, som en bekreftelse:

Ja.


    HELLE ser op på ham:

Jeg dig også, Ketil.


    REDAKSJONSSEKRETÆREN går knurrende omkring:

Skal her aldri skje noget i dette fordømte landet. En ordentlig ting, med mening i, en ting som ikke trenger puffens, men eier sin egen soleklare rett. Det er det eneste jeg ønsker mig. En ting som roper på syv spalter! Femten cicero grotesk!

Døren fra chefskontoret åpnes. Redaktøren og kaptein Raven kommer ut. Redaktøren er en høi, gråsprengt lord Northcliffe-skikkelse.

    RAVEN rolig:

Så tenker De i hvert fall over det.


    REDAKTØREN

Det skal jeg. Men . . .


    RAVEN voldsomt:

De er mannen. De kan gjøre det.

Over Nordatlanteren – den nordligste ruten – De kan gi mig min chance.


    REDAKTØREN står i tanker; lar blikket stanse ved Bugge:

Hør, Bugge. Det var Dem som intervjuet statsministeren.


    BUGGE retter sig op som overfor en elsket general:

Ja.


    REDAKTØREN

Det var godt.

Men husk en ting.

De skrev: Statsministeren var så elskverdig å motta en representant for «Dagens Nytt». Men en representant for mitt blad blir ikke «mottatt» – elskverdigst – av nogen som helst.


    BUGGE

Ja vel.


    REDAKTØREN med et smil bortover til Ketil og Helle:

At De tror slik på livet, Ketil, er ikke til å undres over.

Stirrer på Raven, begynner å gå med det Bugge kalte løvegangen hans.

Vår egen maskin over Atlanterhavet  . . . . . .  Ingen andre enn vi kunde gjøre det.

Stanser plutselig, sier til Raven

Klarer De det?


    RAVEN

Sikkert.


    REDAKTØREN

Sikkert?

Er det da noget å gå inn for?

Han begynner å gå igjen.

II

Hjemme hos Ravens. Kaptein Raven har sitt tunge, lukkede uttrykk. Erna Raven er kald, hard, vakker.

    ERNA

Hvor meget fikk du?


    RAVEN

Hundre og femti.


    ERNA

Så. Engang fikk du tyve tusen for en artikkel.


    RAVEN

Jeg gjorde ikke nytte for tyve tusen igår.

— — —


    ERNA

De ringte fra en kvinneforening om du vilde holde foredrag –


    RAVEN

Hvad om?


    ERNA

Har du mer enn én ting å holde foredrag om?


    RAVEN

Riktig. Svar nei.


    ERNA

Du har ikke råd til å la være.


    RAVEN

Svar nei.

— — —


    ERNA

Jeg har kjøpt aftenkåpen.


    RAVEN

Du har ikke kjøpt aftenkåpen.


    ERNA

Skal jeg ta den inn?


    RAVEN

Du vet den aldri kan betales. Du vet du gjør dig selv til en tyv; og mig.


    ERNA

Det får bli din sak.


    RAVEN

Du synes det?


    ERNA

Jeg akter ikke å gå rundt like luvslitt som berømmelsen din.


    RAVEN rolig:

Du får levere kåpen tilbake imorgen.


    ERNA

Det gjør jeg aldri.


    RAVEN

Så skal jeg gå ned med den.


    ERNA

Det tør du ikke.


    RAVEN

Å jo, det vet du jeg tør. Jeg har gått den gangen før.

— — —

Er Vesla kommet hjem fra Ridehuset?


    ERNA

Nei.


    RAVEN

Det er sent.


    ERNA

Hun gikk på kino.


    RAVEN

Jeg sa til henne hun ikke skulde.


    ERNA

Men jeg gav henne lov.


    RAVEN

All right. Det er det vanlige. Jeg skal ikke blande mig op i det mer. Barnet er ditt.


    ERNA

Hvad mener du?


    RAVEN

Du bruker Vesla i spillet mot mig. Du gjør henne ulydig – og ulykkelig også, for å ramme mig. Men er ikke et barns sinn – litt farlig grunn å kjempe på?


    ERNA

Kan jeg for at Vesla ser dig som du er?


    RAVEN

Jeg har lagt merke til at hun gjør det. Men hun er bare åtte år, Erna.

Du har makten dér.

Jeg kan bare sitte og se barnet gli fra mig, og gli fra sig selv. Jeg kjenner henne ikke igjen.

Men én ting undrer mig: dere mødre, dere som der synges og diktes om, betyr det noget for dere hvordan barnet blir?


    ERNA

Undres du over nogen ting, du som sitter rolig og avmektig og sier: barnet er ditt?


    RAVEN

Når man ikke stoler på barnets mor, kan det vel ikke være anderledes; da er barnet mistet.


    ERNA

Du har mistet meget, mens du har sittet der, aften efter aften, og stirret ut i luften med de tomme slukte øinene.


    RAVEN

I aften er jeg i hvert fall undskyldt for at jeg sitter i mitt hjem.


    ERNA

Kommer her nogen?


    RAVEN

Pål.


    ERNA

Jeg så ham igår sammen med – damen hans. Når han kommer tilbake fra reisene sine, nekter hun sig ingen ting. Hun skulde passe sig litt.


    RAVEN

Du liker ikke henne. Nei; hun er meget vakker.


    ERNA

Det er du visst alene om.


    RAVEN

Det må ikke være godt å ha det slik som dig. Å føle enhver vakker kvinne, kjent eller ukjent, som en ulidelig smerte. Du har alltid hatt anlegg, men det eter omkring sig: Snart kan der ikke sies et godt ord om noget menneske, før jeg merker stønnet borte fra dig; eller du biter dig i leben som du vilde si, ja det er klokest å tie; men dette skal hevnes.

Hater du alle mennesker?


    ERNA

Om jeg hater, hvis er skylden?

Ja, jeg hater. Hater alle som går forbi oss, alle som seirer. Og jeg synes det er alle, alle. Det er bare vi som synker; vi som glemmes.


    RAVEN

Ja, de har glemt. —


    ERNA

Engang var vi de første; overalt var vi; når jeg kom inn i teatret, gikk der som et brus gjennem menneskene: det er henne. Og gaten var min! Det var stolt og deilig å gå nedover, båret av alle øinene.

Det var livet mitt, dette; alle visste om mig, det dirret gjennem kroppen; da var jeg god også.


    RAVEN

Det livet ditt som du snakker om, hvem gav dig det?


    ERNA

Du! Du lærte mig op, som i en last; og så, da jeg ikke kunde undvære den, svek du mig. Du lot mig synke, du lot dét skje at vi glemtes. Du har sittet her i stolen, tung og ubevegelig, og tatt livet mitt fra mig.


    RAVEN

Hvad tror du jeg har tenkt på, mens jeg har sittet her?

Piken kommer inn og melder Pål Heitman; Erna går. Heitman kommer inn, der er noget strålende, seierrikt over ham.

    RAVEN

Morn Pål! Velkommen hjem – det var sannelig på tide!


    PÅL HEITMAN

Richard – det var vel hyggelig å se dig igjen!


    RAVEN

Det må ha vært en fin tur!


    PÅL HEITMAN

Ja, er du gal! Arabiske netter og kamelritt og sandstormer og gode greier. Vi gjorde ganske fine utgravninger også; fant flere potteskår. Nei, du skulde ha vært med! Var oppe på Sinai bjerg i tordenvær; det er nu en av de ting i livet som man skal ha gjort!


    RAVEN

Laget du nogen nye bud?


    PÅL HEITMAN

Vi har da nok med å bryte dem vi har!


    RAVEN

Fikk du fløiet noget der nede?


    PÅL HEITMAN

Nei. Satt foran hos føreren, da jeg reiste hjem fra Alexandria og fikk lov å styre en liten stund. Holdt på å kjøre oss alle sammen ned i Middelhavet, det var stor stas. Du hadde ikke ære av mig!

Det var forresten en sånn dag! Himlen og havet likesom skinnende av lykke! Og hele tiden satt jeg og visste: det bærer nordover, hjem.


    RAVEN

Har du tenkt å bli hjemme nu?


    PÅL HEITMAN

Ja! Det er et slikt eventyr å være tilbake igjen. Jeg har fått mig en liten leilighet, jeg bor for første gang på seks år. Et sted jeg skal bli! Å våkne om morgenen og høre det lille dunket av avisene som faller ned på gulvet i ens egen entré, dét er lykke, det! Og jeg eier sånn masse, jeg kan se gjennem tre dører på en gang, tre dører! Og jeg har border og stoler og en stor jernseng, jeg vil blandt annet i den sengen. Og om morgenen står jeg i badet og ser på vannet som spruter fra kranene, varmt og kaldt vann, ustyrteligheter med vann, og jeg tenker: til alt dette vannet er du eiermann, og jeg takker Gud!


    RAVEN smiler til ham:

Hvad er planene dine ellers?


    PÅL HEITMAN med et smil:

Jeg skal gå inn i rekkene, Richard; bli en mann blandt de andre.


    RAVEN

Egner du dig til dét?


    PÅL HEITMAN

Jeg får egne mig til det.

I mange år har der bare vært én ting som jeg har egnet mig til: å være rastløs; reise, reise.

Storartet har det vært!

Men virkeligheten, hverdagen, reisen dit har jeg aldri før hatt mot på.


    RAVEN

Men nu


    PÅL HEITMAN

Ja.

Sist jeg var hjemme var her – ting å ordne op i, så jeg tenkte: denne gang får du bli. Så kom denne chancen, Arabia, eventyret, helvetesskapen, svar telegrafisk.

Men denne gang, skjønner du –


    RAVEN

– ombestemmer du dig ikke.


    PÅL HEITMAN

Nei. Timen er kommet!

Jeg har fått viker i håret; man reiser ikke til Himalaya med viker i håret. Da blir man hjemme og begynner på sin livsaften.

Og denne gang vet jeg jeg kan bli, vil ingen ting annet.

Han har reist sig, går et slag bortover.

Jeg synes livet må ha bruk for mig!


    RAVEN

Du er lykkelig, du Pål.

Jeg skjønner at det faller bort, det forslaget jeg vilde ha gjort dig.


    PÅL HEITMAN

Hvad var det?


    RAVEN

Atlanterhavet.


    PÅL HEITMAN

Du mener ikke –


    RAVEN

Jo.

Vi to kunde ha gjort det. Og jeg hadde tenkt mig at du og «Dagens nytt» fikk skaffe pengene. Det var ikke utenkelig at han gikk med, chefen der nede. Skjønt jeg er blitt skuffet så ofte, og der er krefter imot mig. Denne Ketil Paus –


    PÅL HEITMAN

Leste artiklen hans imorges; skulde gjerne treffe ham engang. Alle drømmene, alle viljene går utover, sier han, taper sig i goldheten; men livet blir sviktet av oss.


    RAVEN

Vi kan da for Satan ikke være fattigverger alle sammen.

Men som du forstår: langt er jeg ikke kommet.


    PÅL HEITMAN

Du sa at det falt bort for mitt vedkommende. fordi jeg var lykkelig. Ja. Jeg er det. Men du, Richard?


    RAVEN

Lykkelig?

Jeg gjorde en dumhet engang. Noget ingen hadde gjort før.


    PÅL HEITMAN

Du er bitter.


    RAVEN

Det er underlig. Nu er det glemt det jeg gjorde dengang; nu er vi på like fot, de andre og jeg. Men mine likemenn – de har en fordel fremfor mig: de har ikke sunket, de har ikke gjort noget som er glemt. Det er de stolte av, og av det kommer det lille overbærende smilet.

Glemselen, troløsheten måtte jeg vel vente mig, men smilet!


    PÅL HEITMAN

Er de så dårlige?

Troløse – mot dig, og mot dem som var før dig og kommer efter dig. Alltid troløse; kanskje fordi de er trofaste mot det som alltid må skifte, alltid må gå videre: dåden.


    RAVEN

Hvad rett har de til den? Pakk er de.


    PÅL HEITMAN

Og for det pakket vil du igjen våge livet.


    RAVEN

Jeg skal kue dem; for pakket lar sig kue.

Stillhet.

Dessuten: jeg dette. Jeg skal dette. Du var glad over å være kommet innenfor fire vegger, du Pål. Men jeg – jeg kunde flå gardinene av veggene her, smadre ruten, ødelegge, ødelegge. Det kveler mig.

Jeg har prøvet det: å gå tilbake, til alt det som kalles livet. Arbeide, hjem, hustru, et barn jeg er glad i; men der er ingen vei tilbake. Den som engang har følt feberen, han drives videre, enten han vil eller ikke, og jeg vil! Jeg har sittet her, aften efter aften, og sett alt omkring mig bli skygger. Skygger som ikke kom mig ved. Der er bare én virkelighet: det øieblikket, den dagen da maskinen stiger op fra plassen og landet ligger under mig, og langt i vest en hvit stripe av brenning; havet, Pål, havet!

Heitman stirrer på ham, urørlig med alvorlige, rolige øine.

Og så de timene, dagen, natten, næste dag; men hvert minutt liv, liv, dødelig liv. Jeg skal leve ennu en gang! Det er det eneste jeg er til for; og det er verd det hele, hvordan det enn går.


    PÅL HEITMAN

Hvordan det enn går.


    RAVEN

Ja.


    PÅL HEITMAN

Hvad er det du tar mig for? Du kan vel begripe at dette er jeg med på.

Gjør et slag bortover gulvet, slår neven eftertenksomt i veggen.

Næste gang blir jeg; næste gang.

Boken er utgitt av Bergen Offentlige Bibliotek

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Atlanterhavet

Temaet for Atlanterhavet er en flygning som kun arrangeres for å øke opplagstallene i en avis. Det skapes en voldsom og kunstig interesse for noe trivielt, og skuespillet er et oppgjør med tidens sensasjonsjournalistikk. Lest i dag er stykket overraskende aktuelt.

Atlanterhavet regnes likevel ikke for å være et vellykket stykke og ble ingen suksess da det ble satt opp for første gang på Nationaltheatret i 1932. Nordahl Grieg var aldri fornøyd med stykket. Han ville at dette stykket og En ung mands kjærlighet skulle utgå av forfatterskapet hans.

Teksten i bokselskap.no er digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) som en del av prosjektet Ånd eies av alle – Nordahl Grieg digitalisert. (Epub- og mobi-filene til dette verket er også laget av BOB.)

Les mer..

Om Nordahl Grieg

I dag er nok Nordahl Grieg mest kjent som dikteren bak det berømte diktet «Til ungdommen» som fikk ny aktualitet etter 22. juli 2011. For generasjonene under og etter 2. verdenskrig var han en nasjonal folkehelt og et symbol for motstandskampen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.