«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 15. desember 1895. Harriet Backer til Hulda Garborg

Brevs. 177Opplysning om brevet: 2 dobbeltblad. Garborgs var i Paris, så brevet ble sendt dit. De reiste fra Kristiania medio oktober. Kilde: Brev fra Arne Garborg til Kitty Kielland 22. november 1895, NB Brevs. 129, utgitt i NB kilder 8:1.

Kjære Hulda.Hulda] Hulda Garborg, født Bergersen (1862–1934), forfatter og kulturarbeider. Tak for Brevet. Det var svært hyggeligt, at I engang lod høre fra Eder. Gid jeg havde Penge! Gid jeg kunde faa se, alt hvad I nu ser. Men jeg misunder Eder ikke. Jeg bare vil give Eder et forblommet Vink om ikke at sidde inde og sture. Nu skal Du se alle deilige Billeder i LouvreLouvre] Musée de Louvre, kunstmuseum beliggende i Paris. og Luxembourg,Luxembourg] Musée du Luxembourg, Paris. grundigt studere de gamle franske Sale i Louvre, alle WatteauerneWatteauerne] Jean-Antoine Watteau (1684–1721), fransk maler fra rokokkoperioden. ser Du paa af Dig selv; men der fins saamange Perler, som maa opdages, et mørkt Billede med nogle Drukkenboldte, som sidder rundt et Bord, et Barn, som ser paa dem saa sørgmodigt. Tænk, jeg husker ikke hvad Maleren heder. Og det er et af de mærkeligste Billeder i Verden. Der fins ikke mer end to Billeder af ham i Louvre og Navnet begynder paa Le – Gid Du fandt BilledetBilledet] Maleriet Backer omtaler, er Bondevertshus fra 1642 av den franske kunstner Louis Le Nain (1593–1648). og sag skrev til mig hvad den Maler heder. Saa maa Du finde frem til den franske Skulptur i forrige Aarhundrede fandtes der store Mænd, og selv nu, tror jeg, at Skulpturen staar høiere i Frankrige end Malerkunsten, ja end nogen anden Kunst dernede. Hele Louvre er jo fuldt af Mesterværker; men jeg synes nu det er Frankrike man skal søge dernede. Kan Du tænke Dig noget forargerligere end at faa Brev hjemmefra, som handler om Paris, naar Du selv er i Paris? Jeg ved saa godt, at det er smagløst. – Selv har jeg det bra, og jeg tror, at alle Eders andre Venner har det bra allesammen. Jeg er hverken glad eller lei af mig, føler en vis stille Tilfredstillelse ved, at der kommer lidt Penge ind ved Malerskolen,Malerskolen] Harriet Backer drev en privat malerskole i Kristiania i omtrent 20 år. Hun opprettet den rundt 1891, sammen med Christian Krohg, men etter hvert drev hun den alene. Det var særlig mange kvinnelige elever ved skolen. har sat 300 Kr300 Kr.] Ca. 26000 kr i 2022-verdi. i Banken, som jeg fik for min røde Solskinsstue fra Haugenmin røde Solskinsstue] Maleriet Kortspillere, skisse, kat.nr. 101 i Lange 1995. Det ble i 1914 innkjøpt av NG. Inventarnr. NG.M.01051. i Bergens Kunstforening. Jeg tænker bare paa at spare op hvad jeg kan til Sommerarbeidet. Hidindtil har jeg bare haft 7 betalende Elever; men efter Jul faar jeg noksaa mange og to Atelierer. Jeg har begyndt at anlægge Aftenbilledet fra Einunfjeld,Aftenbilledet fra Einunfjeld] Einun er et fjellområde som er motiv i flere av Backers malerier. Det her nevnte bildet antas i Lange 1995 (kat.nr. 121) å være maleriet Einundfjell, eiet av Rasmus Meyers samlinger / Kode. Inventarnr. RMS.M.00023. og jeg synes, det ser ud til at blive vakkert. Det skal blive en Fest at komme derop igjen. Gud ved, om I nogens‹tæds› blir kvit mig deroppe! Læste I hvad Munthe skrev om norske Farver, det modigt gjilde nationale, der ikke var grelt?hvad Munthe skrev] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner. Han hadde skrevet artikkelen «Plantefarverne og de fine Nuancer», trykt i Verdens Gang 25. nov. 1895. Den ble også trykt i Selvhjælp. Tidsskrift for Husflid og Sløyd, nr. 1-1896. Det var nu det bedste, som har været skrevet, synes jeg, af nogen Maler. Munthe er en stor Kunstner og et fint Kulturmenneske. Jeg vilde helst være sammen med ham hver Dag. Hvis de ogsaa til Sommeren kommer til Kongsvold,Kongsvold] Skysstasjon på Dovrefjell. Gerhard Munthe (1849–1929) malte stedet i 1895. Maleriet ble gitt som gave til NG i 1909 av Olaf Schou. Inventarnr. NGM.00834. tænker de at kjøre med DordeiDordei] En liten nordfjordhest som Sigrun Munthe (1869–1957) hadde anskaffet for penger tjent på billedveving. Omtalt i et brevfragment fra Backer til Arne Garborg, NB Brevs. 140. Kilde: Bakken 1952, s. 146. til Kolbotn.Kolbotn] Navnet på Garborgs hjem, en tømret stue beliggende ved Savalen i Alvdal. Jeg tror, at de vilde være velkomne hos Eder, efter hvad I før har sagt!

Augusta FinneAugusta Finne] Augusta Finne (1868–1951), billedhugger. er herinde ‹udstiller› en Statue,Statue] Augusta Finne hadde statuer utstilt i Bergens Kunstforening i oktober 1895. Utstillingssted i Kristiania er ikke kjent. der er overraskende god til at være en Førstestudie; men hun har ingenting at leve af. Hun er sød og har faaet meget mer Lyst til Arbeidet, corrigeres af Wigeland;Wigeland] Gustav Vigeland (1869–1943), billedhugger. men hvorledes hun skal opdrive Penge til at holde Model, spise, drikke, bo, fatter jeg ikke. Hun taler ikke om Giftermaal; men nævner af og til «sin Gut». – Vi har i denne Uge haft den storartede Glæde, at Herman Lund‹e› er bleven Forligelseskommissær.Herman Lund‹e› er bleven Forligelseskommissær] Herman Lunde (1841–1932), prest. Svoger av Harriet Backer. Valg til «Forligelseskommissær», noe tilsvarende dagens forliksråd, ble avholdt i Kristiania 10. desember. Lunde var en omstridt kandidat, men vant med klart flertall. Kilde: Aftenposten 11. desember 1895 (NB, avisbasen). Det var paatide; men nu er han ogsaa hjulpen. Enkekassen vilde gjøre Exekution og Caspersen i Risør, og saaledes hver 14de Dag Trængsler. Men han blir bestyrket i sin Tro paa Vorherre. «Giver, saa skal Eder gives.» Forresten er jeg aldeles vis paa, at han har Ret i sin Tro. AgatheAgathe] Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), komponist og pianist. Søster av Harriet Backer. er meget bedre, Gud ske Lov og Tak! Hun giver ud Pianosanger til Jul, som er udmærked, det er jeg vis paa. Der er noget, som heder «Ballade», der burde orkestreres efter min Mening. Jeg synes ialfald, det er et Stormotiv. Folk skiller sig her fremdeles. Naturligvis ved I det før. Edle BeichmannEdle Beichmann] Edle Hartmann (1862–1946), journalist og forfatter. Hun skrev ofte under signaturen «Sfinx». Hun var først gift med jurist Fredrik Beichmann. skal skille‹s› og giftes igjen med Annæus Schjødt.Annæus Schjødt] Annæus Johannes Schjødt (1857–1923), jurist. Gift i 1900 med Edle Hartmann. – Dette er et Julebrev. Gid I skulde være sammen med Jonas LiesJonas Lies] Forfatteren Jonas Lie (1833–1908) med hustru Thomasine Lie (1833–1906) som bodde i Paris. Juleaften, for det er nu egentlig det festligste, som der kan bydes paa, en Julaften hos Jonas Lies. – Naturligvis har Brevet været afbrudt og ligget mange Dage. Idag staar i Verdens Gang at Jonas’s BogJonas’s Bog] Naar Sol gaar ned, roman av Jonas Lie, utgitt 1895. samtidigt er kommet ud i to Oplag. Hvor jeg glæder mig umaadeligt til den! Det gaar jo ikke an at bede dig uafbrudt hilse dem. Igaar fik jeg «Søren Lande» og «Lyngkvister» fra Seland,«Søren Lande» og «Lyngkvister» fra Seland] Hans Seland (1867–1949), forfatter, politiker og bonde. Bøkene Backer nevner, er begge utgitt 1895: Søren Lande. Bygdeliv paa Vest-Agder og Lyngkvistar. Nye smaastykke. idag Ivars Bog.Ivars Bog] Or duldo. Draumkvæe, roman utgitt 1895 av Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934), forfatter og målmann. Endnu ikke læst nogen af dem. Jeg undres om det Du skriver paa, er den lille komiske Tingden lille komiske Ting] Trolig Hulda Garborgs skuespill Noahs Ark, som hadde premiere på Central-Teatret i Kristiania 15. september 1897. Det ble utgitt som bok i 1899 med tittel Noahs Ark. En Farce i en Akt. Handlingen er lagt til et pensjonat i Leipzig. Kilde: Skre 2011, s. 258f. du fortalte mig om i Sommer fra Berlinerpensionat? Jeg har intet sagt til noget Menneske derom, heller ikke at Du skriver for Scenen. Om jeg undertiden plager Eder, saa skal I vide, at I gjør mig stort Gavn. Og der staar skrevet: Gjøres Eder Venner ved den urette Mammon, at de skulle modtage Eder i de evige Boliger!Gjøres Eder Venner … de evige Boliger!] Sitat fra Bibelen: Lukas 16,9. Agathe siger, at den, «urette Mammon» er netop ikke Penge; men Venskab og god Forstaaelse, Taalmodighed med Medmennesker og alt det der‹ved›. Saa I ser, at alt er i Orden. Hils GarborgGarborg] Arne Garborg (1851–1924), forfatter. hjerteligt. Glædelig Julefest til Eder begge og mange mange Tak for det gamle Aar! Du maa ikke længte efter TuftenTuften] Sønnen Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt Tuften, født 25. mai 1888. mer end netop saameget, som det er godt at længte. Du kan gjerne skrive slurvet til mig hvis Du bare skriver.

Din hengivne
Harriet

KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. kommer herind mellem Jul og Nytaar.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.