«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 17. desember 1905. Harriet Backer til Jonas Lie

Brevs. 119Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad.

Kjære Jonas Lie!Jonas Lie] Jonas Lie (1833–1908), forfatter.

Du kan nok feire en glad Jul, som har sendt Dit store dybsindige DigtDit store dybsindige Digt] Romanen Østenfor Sol, vestenfor Maane og bagom Babylons Taarn! Streif paa Jagtgebetet ble utgitt 9. desember 1905 og var Lies siste. Romanen er en realistisk fortelling om karrierejag og kollegial misunnelse sammenflettet med en eventyrverden. hjem til Norge, en Styrkedrik for os Alle. Jeg tænker med mig selv, at BasiliskensBasiliskens] En av de mytiske figurene i romanen. svigfulde Veie gaar vi vel alle mangengang, og Løvens vilde Ødelæggelsesdrift, alting for sig og sit, er i os Alle. Kanske har Du i Dit indholdsrige Liv set Dyret paa nært Hold, Troldmanden, som galdrer. Det har jeg ogsaa, for man griber ikke bare i sin egen Barm. Kjære Jonas Lie og Thomasine,Thomasine] Thomasine Lie (1833–1906), ektefellen til Jonas Lie. Hun bisto ham i forfatterskapet som rådgiver og sekretær. Gud ske Lov og Tak, at I er blevne beggeto stærkere og stærkere med Aarene. Denne Bog er skrevet med al Din Visdom, med Din og Thomasines samlede Visdom, Sjælsungdom er i den, alle Dine uovertræffelige Egenskaber som Menneskeskildrer. Og Du er den store Eventyrdigter, det jeg bryr mig mest om af alt! Vær ikke vred, hvis jeg vover at være høitravende. Jeg er jo ingen Skribent, og jeg faar ikke sagt hvad jeg vil. Men I har faat sagt hvad I vil, det kan I stole paa. – Glædelig Jul! Jeg tænker, alle Eders Julegjæster gjennem de mange Pariseraar er i Tankerne hos Eder omkring Juletræet. Basilisken i mig er misundelig over de mange Andre, som har Del i Eder. – For at snakke om mere jordiske Ting, saa ser jeg i dette Øieblik fra mit Vindumit Vindu] Leiegården Hansteens gate 2, hvor Backer bodde, hadde fasade mot Slottsparken. KronprindsenKronprindsen] Kronprins Olav, født 2. juli 1903. med sin Barnepige trippe omkring i Dronningparken med Vagt efter sig i passende Distance. Udenfor Gjærdet staar tæt med Folk og nyder Synet af ham. Saaledes har vi det her. Vi er midt oppe i et Eventyr, og vor KongeKonge] Kong Haakon 5. (1872–1957). og DronningDronning] Dronning Maud (1869–1938). ser ud, som om de vandrede i Drømme og ventede hvert Øieblik at vaagne. Det er slet ikke, fordi han er Konge, at vi jubler omkring ham, naar vi kan faa gjort det; men fordi Norge eier ham. Norge er ikke hans; men han er vor.Konge … vor] Kongefamilien ankom Kristiania 25. november og ble mottatt av en jublende folkemasse i en festutsmykket by. Derfor er vi egentlig saa lyksalige herhjemme, og vi venter bare paa Eder to, som ogsaa skal komme hjem snart.Eder to … komme hjem snart] Jonas og Thomasine Lie flyttet hjem til Norge våren 1906, til det nybygde huset «Elisenfryd» i Stavern. Og I skal være velkomne i Norge over alle Grændser. For her er Eventyrlandet og fra dette Eventyrland er Jonas Lie og Thomasine født Lie. Ja lev vel da og Tak for Bogen! Mange Følgende tekst er skrevet i margen side 1. Julehilsen til Lalla!Lalla] Ikke identifisert. Eders Harriet Backer.

Følgende tekst er skrevet i margen side 4.Du som er Genie har kunnet skildre Ondskaben saa festligt og stort, fordi Du ved, at Geniet seirer altid over Ondskaben.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.