«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 19. oktober 1893. Harriet Backer til Hulda og Arne Garborg

Brevs. 177Opplysning om brevet: 2 dobbeltblad. Brevet er katalogisert som to fragmenter med to ulike mottakere. Begynnelsen er i NB Brevs. 177, mens de 4 siste sidene er i NB Brevs. 140, som sendt til Arne Garborg.

Kjære HuldaHulda] Hulda Garborg, født Bergersen (1862–1934), forfatter og kulturarbeider. og Garborg.Garborg] Arne Garborg (1851–1924), forfatter.

Nu skulde jeg ønske at vide, hvorledes det er hos Eder. Idag ligger for første Gang Sne paa Gader og Tage i Kristiania, og igaar var der Slædeføre med en halv Fod Sne ude i Asker. Jeg sørgede svært over at reise; men kanske der alligevel var umuligt at male, saa nytter det ikke at tænke paa alt det andet Gode jeg reiste fra. For der har bare været godt oppe hos Eder,oppe hos Eder] Harriet Backer hadde hatt sin første studiesommer i Nord-Østerdalen, i nærheten av Garborgs hjem. og det har jeg sandelig Eder at takke for. Ja, tusind Tak for denne deilige Sommer, for at Hyggen, og fordi I har været saa umaadelig snille paa al Vis. Jeg glæder mig til at reise op igjen til Vaaren, og jeg gider næsten ikke gaa ud paa Gaden her i denne Hverdagsby. Reisen var altsaa naturligvis god, og jeg kunde dog kanske ha sparet den, for KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. kom til Flytningen,Flytningen] Backer og Kielland flyttet begge fra Wessels gate 8, hvor de hadde bodd fra oktober 1891 til oktober 1893. og hun havde vist greiet for mig ligesaa godt som jeg selv. Gid der var Sne i Massevis hos Eder! I von Hannos Ateliervon Hannos Atelier] Atelier bygget av arkitekten Wilhelm von Hanno (1826–1882) beliggende i bakhagen i St. Olavs gate 7–9. Det ble drevet som utleie-atelier etter hans død, trolig av enken, som levde til 1898. fik jeg høre af Fru Skavlan,Fru Skavlan] Trolig Dagmar Skavlan, født Kielland (1855–1931). Søster av Kitty Kielland. at jeg ikke fik Lov at bo, bare ha Elever der, og jeg skjønte, at mine store, skramlede Møbler aldeles ikke kunde komme ind af Døren heller. Uden Plan gik jeg op i Wesselsgade; men saa hjalp Vognmand BerntsenVognmand Berntsen] Ikke identifisert person. mig. Han havde et Vognrum eller en Stald ledig, hvor mine Møbler midlertidig, kunde staa. Der er de nu pakket sammen og skal imorgen flyttes til Central eller Pultosten,Central eller Pultosten] Hjørnebygning mellom Lille Grensen og Arbeidergaten, med hjørnefasade mot Stortinget. I 1892 ble de øverste etasjene bygget om og innredet med flere atelier. Bygget ble kalt Centralen og Pultosten, og har hatt ulike postadresser. hvor jeg har leiet et Atelier i sjette Etage, hvor jeg ogsaa vil bo. Sangeren FahlstrømSangeren Fahlstrøm] Johan Fahlstrøm (1867–1938), skuespiller og teaterleder. og FrueFrue] Alma Fahlstrøm, født Bosse (1863–1946), skuespiller og instruktør. har boet der i hele Sommer og Deres Indretning saa nydelig ud. Jeg er egentlig svært fornøiet med denne Ordning. Der er baade Overlys i Loftet og Sidelys; men alt Gardinstel hører Huset til, saa noget af det Vigtigste er i Orden. Der bliver godt Rum til mine Møbler og Soveplads uden at det kommer til at genere mig ved Arbeidet. Det blir en ‹Bostile›, som den i Paris og Stellet blir i den Smag, da der er Concierge,Concierge] (fr.) portner i en bygård. som kan besørge Rengjøring og Ilægning og litt anden Hjælp. Der er Kul og Vedoplag i Huset, og jeg ved fra ifjor, da jeg havde Elevatelier der, at der kan opvarmes med Ekonomie. Elektrisk lys i Trapperne, Telefon og Elevator og fine Greier i det hele taget. Men hvor jeg gaar og staar ser jeg Morten MüllerMorten Müller] Morten Müller (1828–1911), billedkunstner. i hans Atelier ligeoverfor, og det blir kanske trættende at vide, at han ser mig. Atelieret koster 30 Kr. Jeg maatte tage det for hele Aaret, og det er jeg jo glad for, saa behøver jeg kanske ikke at tænke paa Møblerne næste Aar. Kitty er alt i Orden i sit Logis, to udmærket pene Værelser Oscargade 20Oscargade 20] Gateadresse i Kristiania, i Homansbyen bak Slottet. Hun bodde i 3. etasje. Kilde: Kristiania Adressebog for 1895. med fri Udsigt til Villaer og Trær. Hun var frisk og fornøiet og kom lige fra Dampbaaden Klokken 9 om Morgenen Flyttedag. Her havde været mange Elever, forHerfra og ut er brevet katalogisert til Arne Garborg, NB Brevs. 140. at indmelde m sig i min Malerskole,min Malerskole] Harriet Backer drev en privat malerskole i Kristiania i omtrent 20 år. Hun opprettet den rundt 1891, sammen med Christian Krohg, men etter hvert drev hun den alene. Det var særlig mange kvinnelige elever ved skolen. sagde v: Hanno, og nu averterer jeg idag,nu averterer jeg idag] Annonsen stod i Aftenposten torsdag morgen 19. oktober 1893 med teksten: «Harriet Backers Malerskole begynder i Hr. von Hannos Atelier 1ste Novbr. Indmeldelse Sehestedts Plads 2, III». Kilde: NB, avisbasen. saa faar jeg se, hvorledes det ordner sig. Det var jo godt at tjene lidt Penge. Gid jeg ogsaa kunde komme i Arbeide selv og faa udrettet noget i Vinter! Eilif Petersens GutEilif Petersens Gut] Jon Peterssen, født i august 1893. Sønn av Eilif Peterssen (1852–1928) og konen Magda, født Kielland (1855–1931). har jeg set, han var rent nydelig! Forældrene var ikke hjemme. Ellers har jeg ikke været paa Gaden uden for at løbe med Flytning og Husleie. Imorgen Aften haaber jeg at være kommen ind i mit eget Atelier. Da blir min Adresse altsaa «Central» Carl Johanmin Adresse altsaa «Central» Carl Johan] Eiendommens nåværende adresse er Lille Grensen 7 (2022). tænker jeg? Endnu bor jeg Sehesteds Plads 2 hos Lundes.hos Lundes] Backer bodde hos søsteren Inga Agathe Lunde (1842–1915) og hennes mann presten Herman Lunde (1841–1932). Alle mine SøstreAlle mine Søstre] Inga Agathe Lunde (1842–1915), Agathe Backer Grøndahl (1847–1907) og Margrethe Welhaven (1851–1940). havde det godt, og det var deiligt at træffe dem igjen. Men egentlig har jeg ikke faat snakke ordentligt med Nogen endnu. Jeg kommer til til at savne Landet frygtelig den første Tid. Om Natten staar jeg op og slaar Vinduerne op lang Tid, for at faa sove, her er jo ikke Pusterum. I kan ikke tænke Eder hvor deiligt der var i Lille-ElvedalenLille-Elvedalen] Tidligere benevnelse på Alvdal, Nord-Østerdalen. da jeg kom der om Aftenen. Trondfjeld var af Kobber, og jeg synes aldrig jeg har set saadan Luft med Grønt og Svovlgult og Rødt. Jeg mødte IvarIvar] Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934), målmann, forfatter m.m. og hans Morhans Mor] Anne Petra Mortensen, født Tangen (1822–1909/10). i to Karioler i Halvmørket. Saa fik jeg sagt ordentlig Farvel til ham. Dette er mine Oplevelser og Følelser indtil denne Stund. Mer har jeg ikke oplevet. Gid I snart vilde skrive, baade lade mig høre meget om Eder og om jeg har tabt meget ved at reise bort. Nu vilde jeg ønske I maatte ind til Seancerne,Senancerne] Det ble avholdt såkalte Materialisationssenancer. Dette var en form for spiritistisk seanse. Materialisasjon er et hypotetisk fenomen, at avdøde personer som lever videre som åndevesener, kan få kropp igjen. Kilde: SNL. at vi kunde gjøre Lie-FestenLie-Festen] Feiring av forfatteren Jonas Lies 60-årsdag den 6. november. Han bodde i Paris, men kom til Norge for en storstilt feiring. sammen og holde Atelierkalaser baade hos Kitty og hos mig. Undskyld at jeg skriver saa rædsomt, jeg kan skrive noksaa pen Skjønskrift, naar jeg ikke skal skynde mig. Hils alle Kolbotnfolk. Tuften,Tuften] Sønnen Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt Tuften, født 25. mai 1888. Josefine,Josefine] Ikke identifisert. Ivar, naar I ser ham, Esten, IngridEsten, Ingrid] Esten og Ingrid Vangen bodde på gården Strålsjøvangen. Kilde: Østigaard 1993, s. 43. og Hougenfolket.Hougenfolket] Folket på gården Strålsjøhaugen. Jeg skal nu snart skrive til en eller anden af dem. Ja lev nu vel og vær saa snil at skrive engang. Det gjør ikke noget om det er bare Slurv. Naar Du nu begynder paa Oversættelserne faar Du vel ogsaa Modbydelighed for at skrive. Ja, tusind Tak Kjære Hulda, Garborg, Tuften og Josefine for alt Godt en hel Sommer i gjennem.

Eders hengivne
Harriet

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.