«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 2. november 1888. Harriet Backer til Arne Garborg

Brevs.140Opplysning om brevet: 2 dobbeltblad. Skrevet med blått blekk.

Kjære Garborg!Garborg] Arne Garborg (1851–1924), forfatter.

Du er svært snil; men det kommer af, at Du har saa god Forstand, at Du kjender mig og ved, at jeg tænker ofte paa Eder, fordi om jeg ikke skriver ofte. Dette «Eder» er nu svært omfattende, Mand, Kone, Barn! Ja, GuttenGutten] Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt Tuften, født 25. mai 1888. Han var Garborgs eneste barn. vilde jeg gjerne se, jeg har glædet mig over ham, skjøndt jeg først nu gratulerer Dig og Fru Garborg.Fru Garborg] Hulda Garborg, født Bergersen (1862–1934), forfatter og kulturarbeider. Giftet seg med Arne Garborg i desember 1887. Tusind Tak for BogenBogen] Trolig Uforsonlige, skuespill i fire akter av Arne Garborg, utkommet i mai 1888. ogsaa! Det er stor Skam, at jeg ikke har skrevet om den; men jeg havde ikke rigtig Mod strax, og saa fik du naturligvis saamange værdifulde og ypperlige Breve om den; men takke burde jeg alligevel have gjort for længesiden. Jeg var meget grebet af den, da jeg læste den, nu er den lidt fjern for mig, saa jeg ikke tør tale om den. Forresten faldt det mig ind for nogle Dage siden, det var før jeg fik Dit Brev, at jeg vilde læse op igjen alle Dine Bøger, faa fat i BondestudenterBondestudenter] Bondestudentar, roman av Arne Garborg, utgitt i 1883. strax jeg kom til Byen. Jeg læser for Øieblikket Winjes prosaiske Skrifter,Winjes prosaiske Skrifter] Trolig Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870), Skrifter i Utval. Utgjevne af Det norske Samlaget, bind 2 med undertittel «Fraa Natur og Folkeliv», utgitt i 1884. Bindet inneholder mange tekster tidligere trykt i ukebladet Dølen. der aldeles begeistrer mig. Han er nok Skyld i, at jeg vilde tage fat paa Dig. Foruden at han er en saa original og saa stor en Digter, saa det blir første Gangs Nydelse at følge hans Tankegang, saa har det for mig, som er gammel desværre, en stor Interesse at gjennemlæse alle disse Artikler i DølenDølen] Dølen, første nynorske ukeblad i Norge, utgitt av A.O. Vinje i årene 1858–70. om Begivenheder og Stridigheder, som jeg har oplevet og meget godt husker, uden dengang at have befattet mig stort med at tænke over dem. Du spør mig om vor Udstilling,Vor Utstilling] Statens Kunstudstilling, oftest kalt Høstutstillingen, åpnet lørdag 22. september med 211 verk. Andre henging inneholdt rundt 43 verk. Utstillingen var i Nationalgalleriets lokaler i Universitetsgaten. som Aviserne har behandlet skrækkeligere end nogensinde. Jeg synes den er meget god. HeyerdalHeyerdal] Hans Heyerdahl (1857–1913), billedkunstner. har en hel Væg med Billeder,Hel Væg med Billeder] Heyerdahl hadde 17 verk utstilt. ypperlige, især Portræterne. Hans sidste store med Tendenstitelen «Arbeiderens Dødsleie» er aldeles ikke færdigt og fuldt at store Feil, men han vil overmale og studere det igjennem til PariserudstillingenPariserudstillingen] Trolig til verdensutstillingen i Paris, hvor Norge var representert med egen paviljong. Den åpnet 6. mai 1889. og der kan blive noget ypperligt ud af det. WerenskioldWerenskiold] Erik Werenskiold (1855–1938), billedkunstner. Han hadde fire verk på andre henging. er bedre end nogensinde, EilifEilif] Eilif Peterssen (1852–1928), billedkunstner. Kat.nr. 125 «Fra Sandvikselven». har sit bedste Billede paa mange Aar, MuntheMunthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner. Han hadde tre malerier utstilt. ogsaa, GløersenGløersen] Jakob Gløersen (1852–1912), billedkunstner. Skovinterieur brillant, SindingSinding] Otto Sinding (1842–1909), billedkunstner. har en hel Væg med værdefulde Skitzer fra Hardanger, saa Du kan selv vide, at Udstillingen er god. WentzelWentzel] Gustav Wentzel (1859–1927), billedkunstner. er nu rent udmærket, blir vis ind kjøbt til Galleriet.Galleriet] Et verk av Wentzel, kat.nr. 181 «Føderaadfolk», ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet i 1889. Inventarnr. NG.M.00347. Mine BillederMine Billeder] «Bacher, {sic} Harriet» hadde tre verk på andre henging. er ogsaa gode, i det mindste StuenStuen] Kat.nr. 220: Stue i Eggedal. Eies av Lillehammer Kunstmuseum, mottatt som gave i 1958. Inventarnr. LKM.000007. og Landskabet fra Eggedal.Landskabet fra Eggedal] Kat.nr. 219: Landskap. Eies av Nationalmuseum, Stockholm, gitt som gave fra kong Oscar II i 1905. Inventarnr. NM 4648. Jeg har ogsaa et Lampelysbillede fra Paris,Lampelysbillede fra Paris] Kat.nr. 218: Genre. Det er usikkert hvilket maleri som omtales. Mulige verk er kat.nr. 67 eller 68 i Lange 1995, men de er ikke nevnt som utstilt i 1888. som gjerne «maatte gjøres helt om», alligevel er der vakkert Lys i det, og der er Stemning i det. Kittys BillederKittys Billeder] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. Hun hadde utstilt seks malerier, hvorav tre med motiv fra Jæren. er meget gode hvis de bare var færdige. Det største er kanske det vakkreste hun har gjort, men det er egentlig bare en Undermaling, det mindre, en Torvmyr har et deiligt Terrain; men en urimelig høi Luft, hvis øverste Del ikke er god, og som maa afskjæres. Jeg pleier ellers aldrig at skrive om Billeder, det er det værste jeg ved at læse Beskrivelser af Billeder, jeg ikke selv har set. Men har du læst hvad KroghKrogh] Christian Krohg (1852–1925), billedkunstner og forfatter. skriver i «Kunstbladet»?«Kunstbladet»] Kunstbladet. Nordisk Tidsskrift. Redaktør var Karl Madsen (1855–1938), dansk billedkunstner og kunsthistoriker. Kunstbladet utkom kun i 1888, med 24 nummer. Utgitt av Viggo Winkel & Co., København. Krohgs artikkel «Om det ene fornødne i Kunsten» ble trykt i nr. 14, 31. juli 1888, s. 168–171. Det er saa vanvittigt og saa modsat alt hvad han før har sagt som muligt. Udgaaende fra Strindbergs og Tolstoys Fordømmelse af Kunst begynde han at ville udfinde en «Mission» for Kunsten, som kan gjøre den tilladelig[.] Jo, den er tilladelig, hvis den er med i Cultusarbeidet, behandler dagens Stridsemne, har de sidste Dages Humeur og Følelse i sig, han nævner den franske «Roll»den franske «Roll»] Alfred Philippe Roll (1846–1919), fransk billedkunstner. som Tendensmalerier, MonetMonet] Claude Monet (1840–1926), fransk billedkunstner. og BesnardBesnard] Paul-Albert Besnard (1843–1934), fransk billedkunstner. med den moderne Følelsen i Farvegivning og Behandling. Dette kan jo være bra nok; men saa paastaar han, at denne Kunst er tilladelig, fordi den griber hele det store Publikum «Roll, Monet og Besnard» som afskyes og udlees selv i Paris! Nei, dette er dog ikke ikke et Brev fra Andreas Aubert,Andreas Aubert] Andreas Aubert (1851–1913), kunsthistoriker og kunstkritiker. nu skal det være Slut med at snakke om Kunsten; men læs endelig dette af Krogh i Kunstbladet, bare for Kroghs Skyld, der er det rareste Menneske i Verden, og Gjensvarene fra MadsenGjensvarene fra Madsen] «Svar til Christian Krohg», trykt i Kunstbladet nr. 15, s. 184–187. og Richard BergRichard Berg] «Det fornødne», trykt i Kunstbladet nr. 17 & 18, s. 213 signert Richard Bergh (1858–1919), svensk billedkunstner. er ligesaa morsomme. De forsøger at tage pent paa Krogh; men de maa le af ham.

Jeg er i Sandviken og maler et Billede i en Fattigstue, en gammel Kone, som spinder, et lidet Barn er der ogsaa.maler … ogsaa] Hos Bestemor / Maren Flyen som spinder, signert i 1889. Kat.nr. 77 i Lange 1995. Jeg hører frygtelig meget trist og rart derinde, alle Folk heromkring faar sine Øgenavn og jeg hører bare om ØOndskab og Styghed. Det vilde være gode Studier for en Forfatter at gjøre, at sidde og male Interieurer og høre og se Dag ud og Dag ind, hvorledes det gaar til hos Fattigfolk. Min gamle Kone hader SverdrupSverdrup] Johan Sverdrup (1816–1892), jurist og politiker for Venstre, statsminister fra 1884 til 1889. for Toldens Skyld paa Kaffe og Lysolie. «Han skulde bare komme herud, saa vi Kvindfolk kunde faa ham mellem os og plukke ham op» sagde hun igaar. Jeg er nu forresten noksaa træt af at sidde i Fattigstuer. Kitty kommer her forhaabentlig snart.Kitty … snart] Kitty Kielland hadde tilbrakt sommeren og høsten på Jæren. Ingen af os reiser til Paris før Jul, jeg neppe da heller. Jeg solgte min Eggedalsstue til KunstforeningenJeg solgte … Kunstforeningen] Christiania Kunstforening. Maleriet ble ført inn i utlodningsprotokollen 11. oktober 1888. Kilde: NB Ms.fol. 1945:M. for 500Resten av teksten i brevet er skrevet langs margene på side 5–8. Kroner,500 Kroner] Salgssummen tilsvarer omtrent 43000 kr i 2022-verdi. men det vilde ikke være fornuftigt at reise til Paris for dem. Jeg undres hvorledes det ser ud hos Dig i Kolbotten.Kolbotten] Navnet på Garborgs hjem, en tømret stue beliggende ved Savalen i Alvdal. Familien bodde der fra desember 1887 til 1896. Gid du med Tiden vilde skrive igjen og fortælle om hvorledes det ser ud omkring Eder og gid du vilde fortælle om din nye Bog,din nye Bog] Kan være Fri Skilsmisse. Indlæg i Diskussionen om Kjærlighed, som utkom i slutten av november 1888. Dette var en samling av Arne Garborgs innlegg i moraldebatten. som skal blive god. Tro, om den skal være paa Maalet. Gid jeg vidste noget om Emnet.

Hils din Kone mange Gange, I maa da engang komme til Byen, saa jeg kan blive kjendt med hende. Lev vel og skriv en anden Gang ogsaa.

Din hengivne
Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.