«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 26. januar 1927. Harriet Backer til Gerhard Munthe

Brevs. 90Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad, 3 sider med tekst.

Kjære Gerhard Munthe.Gerhard Munthe] Gerhard Munthe (1849–1929), billedkunstner.

Tak for Dit gode Brev. Tak, at Du tar mig som Kamerad. «En forstandig Ven at bytte Tanker med». Dertil vil jeg gjerne brukes. – Jeg sitter her syk og træt med de mange, mange Aar, som kommer hver 21de Januar,21de Januar] Harriet Backers fødselsdag, hun fylte 82 år dette året. og jeg kunde ikke faa nogen bedre Trøst. Ordentligt Brev tør jeg ikke skrive endnu; men jeg vil, at Du skal vite, at jeg deler Dine Meninger om Kunsten. Om vor Tids Kunst, og om alle Tiders «Kunst». Vi staar som Kunstnere bare i Forhold til «Kunsten selv». –

L’Art. «Arte» er det vel Han heter. Ikke i Forhold til Menneskerne. Ikke for at gavne, belære eller forbedre dem. Kanske vi kan gjøre det; men det er slet ikke vor Opgave. Bare for os selv har vi Ansvar. Som vi ser med egne Øine, ser paa vor egen Maate, saan skal vi male. – Maleriet et er Øinenes Kunst «Om det Skjønne». – Og hvad er ikke Skjønt? Jo længer jeg lever, desto mere ser jeg, at Alt er skjønt.

Dette forbauser mig, nu da jeg længe har været halvblind og burde være faldet for Aldersgrænsen. Dit Brev om de to interressante Utstillinger gjorde mig saa godt. Men jeg tør ikke skrive mere, for jeg har været noksaa syk, ligget tilsengs i 8 Dage. Laa paa min Fødselsdag og maa endnu Ingen modta, selv mine Nærmeste. Ikke hjertesyk forresten, det skjønner Du nok, og idag er jeg tredie Dag oppe og i fuld Bedring.

Men jeg skjønner selv, at jeg skal være forsigtig. Takke for Brevet maatte jeg.

Med hjertelig Hilsen
Din hengivne Harriet Backer

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.