«det var malersnak jeg trængte til»

av Harriet Backer

Forrige Neste

A – 27. oktober 1896. Harriet Backer til Hulda Garborg

Brevs. 177Opplysning om brevet: 1 dobbeltblad. Brevet har et avrevet hjørne.

Kjæreste Hulda! Endelig kom jeg da afsted. De sidste 14 Dage var fuld Vinter deroppe. Men jeg syntes alligevel jeg havde det godt, trods Ensomhed og alt. Jeg passer bare høit oppe paa Landet. Hos IvarsIvars] Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934), målmann, forfatter m.m. Bosatt på Einabu i Folldal, Nord-Østerdalen. blev jeg Onsdag over, to Nætter. De var saa umaadelig snille. KarenKaren] Karen Mortensson-Egnund, født Nilsen (1866–1929). ved ikke alt det Gode hun vil gjøre mod en, naar hun først kommer paa Glid, og Ivar og ‹K›impen var gjilde. Ivar havde theosofisk Fastemat, 12 Timers fuldstændig Faste paa Grund af Fuldmaanen. Han var svært sort under Øinene paa Grund af dette; men svært i Aande. Vi var ude og saa de vidunderligste Motiver ude i Skoven paa den store Mo hvor hele EinunprofilenEinunprofilen] Einun er et fjellområde som er motiv i flere av Backers malerier. viste sig høit over Skoven helt tilsneet, hemmelighedsfuld som en Døds maske. Det var saa deiligt, at Ingen i Verden kan male det. Fra denne Kant er Einun endnu mer forunderlig end fra Aasen, og jeg er saa glad, at jeg har dette at tænke paa sammen med de andre Motiver, jeg aldrig kan faa malt. Prøve paa det vil jeg alligevel engang, hvis jeg ikke snart pludselig falder sammen i kroget imbecile Alderdom. Det er nemlig noksaa vanskelig for mig hvert Minut paa Dagen at huske paa, hvor gammel jeg er, og at det snart er Slut, og at jeg ikke har gjort nogenting, bare nogle Studiebilleder. – Tak for Dit Brev. Alfhild FremmingAlfhild Fremming] Alfhild Frenning. Niese av Hulda Garborg, gift i 1904 med tyske Heinrich Erfurt. vil jeg gjerne tage mig af, hun havde lagt Visitkort her, desværre ikke truffet mig hjemme; men nu ‹har› jeg averteret, at jeg er ‹…› at træffe 1 til 2, saa kommer hun vel. Jeg har faaet saa mange Elever,Elever] Harriet Backer drev en privat malerskole i Kristiania i omtrent 20 år. Hun opprettet den rundt 1891, sammen med Christian Krohg, men etter hvert drev hun den alene. Det var særlig mange kvinnelige elever ved skolen. at jeg straks har maattet leie to Ateliers, 6 foreløbigt i hvert; men de kan rumme flere. KittyKitty] Kitty Kielland (1843–1914), billedkunstner. har været mageløs til at tænke og greie for mig. Straks Du kommer til Byen maa Du se herop. Her er hyggeligt heroppe paa Taget. Du høres fornøid ud med MyreMyre] Garborgs flyttet til Stokke i Vestfold høsten 1896. De leide på Myre/Myhre gård like ved kirken. Kilde: Brev fra Jonas Lie til Arne Garborg 18. november 1896, NB Brevs. 140. i Dit sidste Brev, og naar Du inviterer mig til at komme, som Du udtrykkeligt gjør i Brevet, saa resikerer Du, at jeg kommer engang, for jeg har svær Lyst baade af Venskab for Følgende tekst er skrevet langs margen side 1. Eder og for Landet. Hils Garborg,Garborg] Arne Garborg (1851–1924), forfatter. TuftenTuften] Sønnen Arne Olaus Fjørtoft Garborg, kalt Tuften, født 25. mai 1888. hjerteligt, og Oleanna.Oleanna] Ikke identifisert. Skriv Tekst skrevet langs margen side 2. hyppige Brevkort om ikke andet. Din Harriet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om «det var malersnak jeg trængte til»

I Nasjonalbiblioteket finnes nærmere 600 brev etter kunstmaleren Harriet Backer (1845–1932). I denne boka har kurator ved Nasjonalmuseet Vibeke Waallann Hansen og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Anne Melgård valgt ut 54 av disse brevene, fra en tidsperiode på like mange år.

Brevene i boka vitner om Backers sentrale posisjon innen norsk kunstliv og bekrefter betydningen av kollegiale nettverk. De er en kilde til kunnskap om hva Backer selv mente om kunst, litteratur og andre samfunnsforhold, og synliggjør hvor viktig hun var i arbeidet med å etablere et profesjonelt og likestilt norsk kunstliv. De sier også noe om hvem som var viktige for hennes kunstneriske virke og karriere, og hvem som stod henne nær i privatlivet. Backer var også selv en viktig støtte og veileder for andre kunstnere, ikke minst for de yngre.

Utgaven er også publisert som trykt bok, se Nasjonalbibliotekets nettbutikk.

Les mer..

Om Harriet Backer

Harriet Backer er først og fremst kjent for sine malerier med realistiske interiørmotiver. I tillegg var hun en dyktig portrettmaler. Hun var en utpreget kolorist og var opptatt av å gjengi lysets virkninger og fargeeffekter i rommene hun malte, enten dette var skapt av dagslys eller lampelys. Hun er særlig kjent for motivet Blått interiør (1883).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.